2e VCL

 


nl.wikipedia


Kwartierstaten

In voorbereiding:
– Frederik Bernard Adam (1924-2009)
– Christiaan Johannes Entrop (1917-1987)
– Geert Kazemier (1902-1991)


Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien januari 2021)