Mathilda Gerardina Boon (1911-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Mathilda Gerardina Boon, geb. Lawang 06.01.1911, examen Frans MO A 1932|b|, examen Frans MO B 1938|c|, docent Frans 2e VCL (1957-1972)|a|, overl. Velp 21.06.2000, tr. Batavia 10.10.1941|d| Jacobus Willem Theodoor Cohen Stuart, geb. Buitenzorg 11.10.1910|e|, mr., overl. Velp 29.06.2007, begr. Rheden (Bpl. Heiderust) 06.07.2007, z.v. Abraham Benjamin Cohen Stuart (1880-1955) en Jacoba Zeverijn (1886-1979).

 
Noten: |a| mw M.G. Cohen Stuart-Boon; |b| De locomotief 01.09.1932 (M.G. Boon te Beverwijk); |c| Het nieuws vandendag voor Nederlandsch-Indië 02.01.1939 (M.G. Boon te Amsterdam); |d| Algemeen Handelsblad 10.10.1941 (bruid Mathilde); |e| 11.10 (annonce De Gelderlander 2007), 12.09 (RA 1911 p.49).

 

[2] David Andreas Boon, geb. Langerak 09.02.1866, student geneeskunde Leiden 21.09.1885, promotie Leiden 05.05.1892|a|, officier van gezondheid tweede klasse van het Indisch Leger (1866), officier van gezondheid eerste klasse (1904), arts (1921), oud-geneesheer-directeur van het Krankzinnigengesticht te Buitenzorg (1936), overl. Beverwijk 03.01.1936, crem. Velsen (Westerveld) 07.01.1936, tr. Amersfoort 08.08.1892
[3] Carolina de Koningh, geb. Amersfoort 21.04.1870, overl. ’s-Gravenhage 08.01.1966, crem. Velsen (Westerveld) 12.01.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Cornelis Boon, geb. Pamekasan (Res. Madoera) 06.04.1894, arts, tr. 1e Beverwijk 07.06.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 12.05.1936, ingeschr. Beverwijk 26.05.1936) Amena Geertruida Donker, geb. Zaandijk 27.07.1893, d.v. Meinardus Donker, notaris, en Anna Margaretha Welle; tr. 2e C.E. Wolff. [Naarden 1936,1966]

2.                   Henri Johannes Boon, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 22.04.1896, ingenieur elektrotechniek Delft 1920, oud-dir. Gem. El.- en Vervoerbedr. Nijmegen (1971), oud-hoofding. directoraat-gen. Industrialisatie en Energievoorz. (1971), tr. Beverwijk 22.02.1921 Josephine Henriëtte Julie Victorine van Loenen, geb. Beverwijk 01.03.1897, d.v. Johan Willem Adriaan Cornelis van Loenen, gemeentesecretaris, en Henriëtte Augusta van Ringh. [Utrecht 1933,1966]

3.                   David Andreas Boon, geb. Leiden 24.06.1904, ir., houtvester, tr. Beverwijk 05.05.1936 Veronika Végess, geb. Szekszárd (Hongarije) ca. 1911, d.v. Janôs Végess en Klara Förök. [Rijswijk ZH 1966]

4.                   Karel Gerard Boon, geb. Bangil (Res. Pasoeroean) 23.09.1909, tr. na 1936 S.J. Rosenberg Polak. [Aerdenhout 1966]

5.                   Mathilda Gerardina Boon, geb. Lawang 06.01.1911|b|; volgt [1].

6.                   Henriette Boon, geb. Buitenzorg 12.06.1913. [Spaarndam 1966]

 

Noten: |a| proefschrift: Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden, gedurende cursus 1889-1890, met eenige opmerkingen over struma; |b| geb. Bangil (RA 1912 p.40).

 

[4] Jacob Cornelis Boon, geb. Berkhout 16.03.1838, student T Leiden 22.09.1856, dominee, predikant te Langerak (1864-1867), Beverwijk (1867-1905), overl. Haarlem 15.09.1919, tr. Leiden 06.01.1864

[5] Mathilda Gerardina Kelder, geb. Leiden 02.10.1838, overl. Beverwijk 02.10.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Jacoba Boon, geb. Langerak 14.10.1864, overl. Haarlem 25.12.1928, tr. Beverwijk 14.08.1890 Gerhard Boeve, ook Boevé, geb. Deventer 08.05.1861, hoofd ener school te Assendelft, overl. Amsterdam 19.12.1942, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 22.12.1942, z.v. Klaas Boeve en Janna Katgerman.

2.                   David Andreas Boon, geb. Langerak 09.02.1866; volgt [2].

3.                   Jacoba Johanna Boon, geb. Beverwijk 18.03.1868, overl. Velsen 13.11.1949, tr. Beverwijk 07.05.1896 Dirk Bus, geb. Jisp ca. 1865, makelaar (1896,1900), overl. Velsen 15.03.1955, z.v. Maarten Bos, landbouwer, en Dieuwertje Koster.

4.                   Nicolaas Boon, geb. Beverwijk 10.08.1871, koopman te Bandjermasin (Borneo) (1900), overl. Haarlem 31.10.1939, tr. Beverwijk 30.08.1900|a| Sara Joanna Maria Snellebrand, geb. Twisk ca. 1876, overl. Haarlem 03.02.1938, d.v. Jan Antoni Snellebrand en Sara Cornelia Wijndels de Jongh.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen, de bruidegom vertegenwoordigd door Dirk Bus {zwager}, toestemming bij KB van 23.08.1900 n°48 (huw.akte Beverwijk 1900 no.28).

 

[6] Johan Jacob de Koningh, geb. Dordrecht 06.05.1846, landmeter (1869), landmeter bij het kadaster (1870,1892), ingenieur-verificateur bij het kadaster (1898,1908), overl. Arnhem 23.02.1933; tr. 2e ’s-Gravenhage 30.10.1908 Geertruida Gravestein, geb. Vlissingen 21.06.1871, overl. Velp (Rheden) 05.08.1946, d.v. Vries Gravestein, koopman, en Johanna Christina Harte; tr. 1e Zutphen 22.07.1869

[7] Johanna Henriette de Vos, geb. Zutphen 01.01.1840, overl. Assen 16.01.1907.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna Henrietta):

1.                   Carolina de Koningh, geb. Amersfoort 21.04.1870; volgt [3].

2.                   Adriana Geertruida de Koningh, geb. Deventer 12.11.1871, overl. Deventer 19.02.1873.

3.                   James de Koningh, geb. Deventer 13.11.1873, eerste luitenant der cavallerie te Kota Radja (1898), overl. ’s-Gravenhage 11.09.1958, tr. Utrecht 10.03.1898|a| Johanna Wilhelmina Blaauw, geb. Naarden ca. 1876, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1965, d.v. Gilles Jan Blaauw, luitenant-kolonel der genie (1898), en Jacoba Paulina Helena Henriëtte de Man.

4.                   Gerrit de Koningh, geb. Amersfoort 24.07.1875, instrumentmaker (1904), fabrikant (1908,1947), overl. Arnhem 26.05.1947, tr. Arnhem 03.11.1904 Jane Tonia Massink, geb. Zutphen 03.03.1873, overl. Arnhem 14.03.1943, d.v. Jan Willem Hendrik Massink, koopman, en Willemina de Kruijff.

5.                   Johan Henri Leendert de Koningh, geb. Amersfoort 28.12.1877, overl. ’s-Gravenhage 27.02.1956, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 25.03.1903 Roline Jacqueline Eschauzier, geb. ’s-Gravenhage ca. 1883, overl. ’s-Gravenhage 15.02.1961, d.v. Pierre Eschauzier en Hendrika Louisa Koot.

6.                   Adriaan Gertrudus de Koningh, geb. Amersfoort 30.07.1880, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1904, adjunct-ingenieur bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (1908), oud-chef Dienst Materieel en Werkplaatsen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (1967), OON, RNL, overl. Haarlem 03.12.1967, begr. Velsen (Bpl. Westerveld 07.12.1967, tr. Leeuwarden 27.08.1908 Tjeerdje Regiena Hepkema, geb. Nijehaske (Haskerland) 15.05.1884, d.v. Jacob Hepkema, uitgever, en Richtje Hoekstra.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Gerrit de Vos, oud 56 jaar, met toestemming bij KB van 26.02.1898 (huw.akte Utrecht 1898 no.91).

 

[8] Klaas Boon, ged. Edam 21.05.1807, student T Leiden 07.09.1829|a|, dominee, predikant te Berkhout (1837-1877), overl. Beverwijk 07.01.1891, tr. Edam 18.06.1837

[9] Cornelia van Genderen, geb. Hoogwoud ca. 1807, overl. Beverwijk 21.01.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Cornelis Boon, geb. Berkhout 16.03.1838; volgt [4].

2.                   Jan Diderik Nicolaas Boon, geb. Berkhout ca. 1839/1840, plattelandschirurgijn, overl. Venhuizen 05.09.1907, tr. Alkmaar 12.05.1861 Guurtje Breebaart, geb. Alkmaar ca. 1836, overl. Zutphen 26.02.1906, d.v. Cornelis Breebaart, winkelier/koopman, en Maartje van Marken.

3.                   Theodorus Gerardus Boon, geb. Berkhout ca. 1841, timmerman, overl. IJmuiden (Velsen) 31.12.1903, tr. Heerhugowaard 13.05.1863 Beelitje Boekestein, geb. Heerhugowaard ca. 1844/1845, overl. Velsen 12.11.1907, d.v. Abraham Boekestein, broodbakker, en Neeltje Langereis.

4.                   Maria Theresia Boon, geb. Berkhout ca. 1843, overl. ’s-Gravenhage 04.01.1925, tr. Berkhout 06.05.1866 Jan Groot, geb. Hoorn ca. 1833, schippersknecht (1854), koopman (1866), overl. Hoorn 17.06.1902, z.v. Jan Groot en Sara Molijn.
     JG tr. 1e Hoorn 05.10.1854 Dieuwertje Lindeman, geb. Hoorn ca. 1835, overl. Hoorn 19.08.1864, d.v. Fredrik Lindeman en Elisabeth Pieters Hanekraaij.

5.                   Margaretha Jacoba Boon, geb. Berkhout ca. 1844/1845, overl. Avenhorn 23.06.1902, tr. Berkhout 21.04.1864 Evert Schermerhorn, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1834, onderwijzer der jeugd, overl. Avenhorn 13.05.1906, z.v. Willem Schermerhorn (ca.1800-1892) en Trijntje van der Sluis (ca.1800-1842).

 

Noten: |a| Nicolaus Boon, Edamensis, 22 (Album studiosorum academiae Lugduno-Batavae).

 

[10] David Andreas Kelder, geb. Amsterdam 20.08.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.08.1801, kantoorbediende (1820), winkelier (1828,1847), overl. Leiden 28.04.1870; tr. 2e Leiden 01.12.1847 Catharina Alida Christina Corne, geb. Leiden 27.06.1813, overl. Leiden 31.12.1876, d.v. Daniël Nicolaas Corne, bode bij het Hoogheemraadschap (1813), en Lena Regina Kelder, ‘kasteleinesse in het Gemeenelandshuis’ (1847); tr. 1e Leiden 26.06.1828

[11] Jacoba Johanna Annagreta Latour, geb. Leiden 22.05.1804, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 01.07.1804, overl. (kraambed) Leiden 26.10.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Sara Kelder, geb. Leiden 06.02.1834, overl. Leiden 25.12.1871, tr. Leiden 25.05.1864 Cornelis Francken, geb. Westzaan ca. 1837, apotheker, overl. Leiden 12.10.1896, z.v. Adriaan Francken en Neeltje Kuijt.
     CF tr. 2e Zaandijk 29.03.1877 Clara Johanna Gerardina Gijsberti Hodenpijl, geb. Woudenberg 02.06.1850, overl. Gorssel 11.01.1924, d.v. Jean Gijsberti Hodenpijl en Klaasje Nijenbandring.

2.                   Johanna Jacoba Kelder, geb. Leiden 04.09.1835, overl. Leiden 29.07.1883, tr. Leiden 11.09.1861 Jean Adrien Longepee, geb. Leiden ca. 1825, chirurgijn en vroedmeester, z.v. Zacharias Longepee en Christina van Eldik.

3.                   Mathilda Gerardina Kelder, geb. Leiden 02.10.1838; volgt [5].

4.                   Hendrik Philippus Kelder, geb. Leiden 26.12.1841, winkelier, overl. Leiden 10.02.1900, tr. Leiden 04.09.1872 Cornelia Adriana Hoos, geb. Leiden 22.03.1851, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1934, d.v. Eduard Jan Hoos, koopman in brandstoffen, en Jeannette Maria Cornielje.

5.                   levenloze dochter, Leiden 25.10.1846.

 

[12] James de Koningh, ged. Newington 28.02.1813, timmerbaas (1844), timmerman (1861,1863), overl. Dordrecht 11.01.1863, tr. Dordrecht 15.05.1844

[13] Adriana Geertruida Wagner, geb. Dordrecht 24.04.1822, overl. Dordrecht 06.01.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert de Koningh, geb. Dordrecht 18.05.1845, overl. Dordrecht 21.08.1846.

2.                   Johan Jacob de Koningh, geb. Dordrecht 06.05.1846; volgt [6].

3.                   Leendert de Koningh, geb. Dordrecht 25.07.1848.

4.                   Adriana Geertruida de Koningh, geb. Dordrecht 21.04.1851, overl. Dordrecht 31.01.1868.

5.                   Jan de Koningh, geb. Dordrecht 11.06.1853, overl. Dordrecht 03.04.1872.

6.                   James de Koningh, geb. Dordrecht 29.10.1855, overl. Dordrecht 01.03.1856.

7.                   Jacoba Wouterina de Koningh, geb. Dordrecht 21.05.1857, overl. Arnhem 15.04.1938, tr. Dordrecht 22.12.1898 Johannes Jacobus de Ruiter, geb. Dordrecht, z.v. Johannes Jacobus de Ruiter en Jacoba Maria Bossij.

8.                   Sophia de Koningh, geb. Dordrecht 02.10.1859, overl. Oegstgeest 19.06.1917|a|.

9.                   Gijsberta Georgina Margaretha de Koningh, geb. Dordrecht 06.09.1861, overl. ’s-Gravenhage 22.11.1942.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dordrecht 1917 no.469.

 

[14] Mijndert Carel de Vos, geb. Zutphen 01.11.1811, onderwijzer (1836,1837), huisonderwijzer (1840,1847,1856), hoofdonderwijzer (1869,1875), overl. Zutphen 16.01.1885, tr. Zutphen 16.11.1836

[15] Henrietta Catharina Dijkman, geb. Zutphen 22.01.1812, wollennaaister (1847,1855), overl. Zutphen 21.05.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bramina Henriette de Vos, geb. Zutphen 01.03.1837, tr. Zutphen 10.11.1883 Johannes de Wilde, geb. Zutphen 14.02.1835, behangersknecht (1862), z.v. Leendert de Wilde, (kamer)behanger, en Helena Justina Halfman.
     JdW tr. 1e Zutphen 05.03.1862 Johanna Hendrika van Leeuwen, geb. Zutphen 03.02.1835, overl. Brummen 17.12.1882, d.v. Hendrik Jan van Leeuwen, bakker, en Willemken Gaeckhorst/Gaeikhorst/Gaijkhorst, bakkersche (1862).

2.                   Albartha Elisabeth de Vos, geb. Zutphen 01.10.1838, overl. Zutphen 24.12.1858.

3.                   Johanna Henriette de Vos, geb. Zutphen 01.01.1840; volgt [7].

4.                   Gerrit de Vos, geb. Zutphen 08.11.1841, kapitein-ingenieur bij het Oost-Indisch Leger (1875), majoor der genie van het Oost-Indisch Leger (1883), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 14.09.1919|b|, tr. Soerabaja 02.04.1870 Diederika Jenny Ebell, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1839, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 28.05.1914, d.v. Carel Anton Theodor Ebell en Cornelia Sophia Otken.
     DJE tr. 1e Batavia 26.06.1862 Gerardus Petrus Gorissen, overl. Semarang 06.06.1865.
– Er is een Gerardus Petrus Gorissen, geb. Maastricht 24.02.1824, z.v. Gerardus Petrus Gorissen en Agnes Bockems.

5.                   Dina Frederika Jacoba de Vos, geb. Zutphen 06.11.1843, overl. Zutphen 05.09.1848.

6.                   Hendrika Hermina de Vos, geb. Zutphen 25.09.1845, overl. Haarlem 09.10.1898.

7.                   Wijnande Christine de Vos, ook Wijnanda Christina, geb. Zutphen 24.07.1847, overl. Velp (Rheden) 13.01.1913, tr. Zutphen 13.08.1875 Gerrit Christiaan Richard Hoetink, geb. Zutphen 21.11.1851, leraar aan de HBS, overl. Velp (Rheden) 14.01.1913, z.v. Isaac Hoetink, bakker, en Willemina Jansen.

8.                   Wessel Christiaan de Vos, geb. Zutphen 23.12.1849, overl. Zutphen 16.02.1858.

9.                   Albert Gerrit Antonie de Vos, geb. Zutphen 11.09.1851, overl. Zutphen 31.12.1855.

10.               Hendrik Hubert de Vos, geb. Zutphen 12.06.1854, spoorbeambte (1874), gepasporteerd 05.05.1879.

11.               Hermance Johanna Geertruida de Vos, geb. Zutphen 27.12.1856, overl. Zutphen 18.12.1858.

 

Noten: |a| bruid Diedrika Jennij (RA 1871 p.182); |b| vader Karel Meindert (overl.akte ’s-Gravenhage 1919 no.3448).

 

[16] Jacob Boon, geb. Edam ca. 1772, timmerman, overl. Edam 17.09.1857|b|, tr. Edam (gerecht) 30.10.1803

[17] Grietje Berkhout, geb. Edam ca. 1771, overl. Edam 28.12.1813|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Boon, ged. Edam 21.05.1807; volgt [8].

2.                   Alida Maria Boon, ged. Edam 29.01.1809, overl. Edam 14.02.1817.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, aangifte door Cornelis Boon en Jacob Berkhout, broeder en behuwdbroeder (overl.akte Edam 28.12.1813); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Edam 1857 no.98).

 

[18] Jan Diederik van Genderen, geb. ca. 1762, dominee, predikant te Deil-Enspijk (1786-1789), Hoogkarspel (1789-1795), Hensbroek (1795-1796), en Hoogwoud (1797-1807), overl. Hoogwoud 05.06.1807, tr.

[19] Maria Theresia van der Vlist, geb. Zierikzee ca. 1765, overl. Edam 15.12.1842, d.v. Cornelis Gijsbert van der Vlist en Cornelia van Gote.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Gerarda van Genderen, geb. Hoogkarspel ca. 1790, overl. Berkhout 04.06.1881.

2.                   Cornelis Gijsbertus van Genderen, geb. Hoogkarspel ca. 1791/1792, commies (1815), gepensioneerd rijksambtenaar (1861), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 15.11.1861|a||b|, tr. Alkmaar 09.03.1815 Adriana Schaap, geb. Alkmaar ca. 1792/1793, overl. Workum 11.10.1857, d.v. Jan Schaap en Antje Siemerink.

3.                   Hermanus Gerardus van Genderen, geb. Gorinchem ca. 1793, overl. Gorinchem 01.07.1822, tr. Gorinchem 20.09.1816 Cornelia Johanna Hooghwinkel, geb. Gorinchem, overl. Gorinchem 04.11.1884, d.v. Pieter Hooghwinkel en Cornelia Johanna van Elzelinge/Elselingen.
     CJH tr. 2e Gorinchem 29.03.1826 Pieter Adriaan Suerhoff, geb. Noorden, overl. voor 1884, z.v. Hendrik Suerhoff en Jacoba Larcher.

4.                   Meindert Dirk van Genderen, geb. Hoogkarspel ca. 1794/1795, apotheker (1815), directeur van het postkantoor (1834), overl. Edam 10.01.1834, tr. Edam 31.08.1815 Hilletje Kerk, geb. Edam ca. 1783/1784, overl. Edam 27.03.1842, d.v. Pieter Kerk en  Pietertje Hogerbeets.

5.                   Klasina van Genderen, geb. Hoogwoud ca. 1801, overl. Enkhuizen 12.10.1825.

6.                   Johanna Theodora van Genderen, geb. Hoogwoud ca. 1802, overl. Alkmaar 24.11.1821|c|.

7.                   Cornelia van Genderen, geb. Hoogwoud ca. 1807; volgt [9].

 

Noten: |a| wedr Schaaf (overl.akte Het Bildt 1861 no.242); |b| ook overl.akte Workum 1861 no.96; |c| moeder van Vliet (overl.akte Alkmaar 1821 no.286).

 

[20] Hendrik Philip Kelder, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 26.10.1775, overl. Amsterdam 10.06.1808|b|, begr. Amsterdam  (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 15.06.1808, z.v. David Andreas Kelder; otr. Amsterdam 21.12.1798

[21] Adriana Sara Mertz, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 15.01.1779, winkelierster (1828), overl. Leiden 07.08.1850, d.v. Johan Coenraad Mertz en Adriana ten Haaft.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Johanna Kelder, geb. Amsterdam 01.11.1799|a|, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.11.1799, overl. Leiden 10.12.1874, tr. Leiden 25.02.1831 August Leonard Reimeringer, geb. Amsterdam 04.02.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.02.1805, kantoorbediende, overl. Leiden 17.06.1881, z.v. Antoine Guillaume Reimeringer en Dorothea Fredrika Hast.

2.                   David Andreas Kelder, geb. Amsterdam 20.08.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.08.1801; volgt [10].

3.                   Siegwardina Christina Maria Kelder, geb. Amsterdam 26.06.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.06.1805, drijft ‘handel in galanterien en kramerijen’ onder de Firma Weduwe J. Nuwendam (1844), overl. na 1840, tr. Amsterdam 22.06.1827 Johannes Josephus Nuwendam, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 29.11.1795, koopman, overl. Amsterdam 14.04.1840, z.v. Mijndert Nuwendam en Anna Ursula van Brakel; tr. 2e Amsterdam 02.07.1846 Charles Guillaume Merkus, geb. Dordrecht 02.07.1821, koopman, z.v. Charles Guillaume Merkus, predikant bij de Waalse gemeente, en Cornelia Adriana van Kessel.

 

Noten: |a| geb. 09.11 (annonce collectie CBG); |b| overl. 11.06 (annonce collectie CBG).

 

[22] Johannes Jacobus Latour, ged. Leiden (Marekerk) 12.03.1775, ‘fabriquant’ (1813), koopman (1827), fabrikeur (1828), overl. Delft 30.01.1835, z.v. Jan Latour (ca. 1744-1820) en Jacoba Helena Kruijs; tr. 2e ’s-Gravenhage 03.10.1827 Geertrui Catharina Huijgens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1784/1785, overl. ’s-Gravenhage 12.05.1854, d.v. Adriaan Huijgens en Johanna Carré; otr. 1e Leiden (schepenen) 21.10.1803

[23] Jacoba Varkevisser, geb. Katwijk (aan Zee) ca. 1778, overl. (‘aan eene uitterende ziekte’) Leiden 10.09.1813|a|, d.v. Gerrit Varkevisser en Magteldje Berkeij.

Uit dit huwelijk (vader ook La Tour):

1.                   Jacoba Johanna Annagreta Latour, geb. Leiden 22.05.1804, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 01.07.1804; volgt [11].

2.                   Machtilda Gerardina Latour, geb. Leiden 19.11.1806, ged. Leiden (Marekerk) 21.12.1806.

3.                   Johannes Jacobus Latour, geb. Leiden 05.03.1809, ged. Leiden (Marekerk) 26.03.1809, overl. Leiden 22.05.1828.

4.                   Jeannette Alexandrina Latour, ook Jeanette, geb. Leiden 20.10.1811, ged. Leiden (Marekerk) 24.11.1811, winkelierster, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 01.12.1863.

 

Noten: |a| overledene Jaapje (overl.akte Leiden 1813 p.624); |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[24] Leendert de Koningh, geb. Dordrecht ca. 1777, kunstschilder, overl. Dordrecht 08.06.1849, z.v. Jan de Koningh en Sophia Nooteman; tr.

[25] Jacoba Wouterina de Koningh, geb. Gorinchem ca. 1783, overl. Dordrecht 07.02.1845|d|, d.v. Leendert de Koningh en Sophia Middelkoop.
– Levensberichten LdK: nl.wikipedia * RKD

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia de Koningh, geb. London ca. 1807, overl. Dordrecht 05.06.1870|c|.
– Levensberichten SdK: nl.wikipedia * RKD

2.                   John de Koningh, geb. London 17.10.1808, beeldhouwer en graveur, overl. Genua 30.06.1845.
– Levensberichten JdK: nl.wikipedia * RKD

3.                   Leonard de Koningh, geb. London ca. 1811, kunstschilder, overl. Dordrecht 17.02.1887, tr. Amsterdam 23.04.1846 Adriana Johanna de Greef, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. Dordrecht 19.02.1887, d.v. Jan de Greef en Maria van Volkom.
– Levensberichten LdK: nl.wikipedia * RKD

4.                   James de Koningh, ged. Newington|b| 28.02.1813|a|; volgt [12].

5.                   Arie Ketting de Koningh, geb. Dordrecht 03.08.1815, kunstschilder (1847), molenaar (1853), overl. Amersfoort 22.03.1867, tr. 1e Haarlem 23.07.1847 Cornelia van der Zande, geb. Haarlem 26.05.1817, korenmolenaarster, overl. Haarlem 20.03.1852, z.v. Nicolaas van der Zande en Katrina Ouckens/Auckes/Aukes; tr. 2e Eethen Heesbeen en Genderen 09.09.1853 Justina de Reus, geb. Meeuwen 26.10.1829, overl. Amersfoort 03.05.1896, d.v. Adrianus de Reus, rijksontvanger, en Adriana van Dijk.
– Levensberichten AKdK: nl.wikipedia * RKD
     CvdZ tr. 1e Haarlem 28.07.1843 Coenraad Auckes, geb. Haarlem ca. 1789, korenmolenaar, overl. Haarlem 28.11.1844, z.v. Samuel Auckes en Grietre Cuion.

 

Noten: |a| vader Leonderd, kunstwerker, moeder Woutrine (extract 22.10.1833, vertaald uit het Engels); |b| destijds Parochie van St Mary Newington, graafschap Surrey, nu Parish of St Mary, Newington, Kennington Park Road, London; |c| overl.akte Dordrecht 1870 no.391 (Louisa); |d| overledene Jacob Woutrina.

 

[26] Johan Jacob Wagner, geb. Dordrecht ca. 1786, kantoorbediende (1817), stedelijk ambtenaar (1844), overl. Dordrecht 28.08.1863, z.v. Johan Georg Wagner, kantoorbediende (1817), en Maaijke Geervliedt; tr. Dordrecht 21.05.1817

[27] Geertruij van Overbeek, geb. Dordrecht ca. 1797/1798, overl. Dordrecht14.05.1876, d.v. Jacob van Overbeek en Gijsberta van Vijfwijk, winkelierster (1817).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaike Jacoba Wagner, geb. Dordrecht 22.03.1818, overl. Dordrecht 29.04.1895, tr. Dordrecht 29.04.1863 Jan Folckert Franssen, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. Dordrecht 02.05.1881, z.v. Folckert Theijssen Franssen en Antje Wellinghoff.

2.                   Johanna Gijsberta Wagner, geb. Dordrecht 26.01.1820, overl. Dordrecht 14.06.1870.

3.                   Adriana Geertruida Wagner, geb. Dordrecht 24.04.1822; volgt [13].

4.                   Johanna Georgina Wagner, geb. Dordrecht 07.10.1825, overl. Dordrecht 13.04.1903, tr. Dordrecht 22.08.1855 Johannes Hermanus van der Heijden, geb. Gorinchem 02.09.1825, overl. Dordrecht 01.06.1907, z.v. Leendert van der Heijden en Johanna van Diepenbruggen.

5.                   Margaretha Sara Wagner, geb. Dordrecht 07.01.1831, overl. Dordrecht 12.02.1905.

 

[28] Gerrit de Vos, geb. Groningen ca. 1788/1789/1790, touwslager (1814,1836,1851), overl. Zutphen 11.04.1858|f|, z.v. Albert de Vos en Hendrika van Hulst; otr. Zutphen (comm.) 29.12.1810|e|, tr. Zutphen (Grote Kerk) 15.01.1811|d|

[29] Barta Elisabeth Wilten, geb. Zutphen 12.05.1790, ged. Zutphen 16.05.1790|a|, overl. Zutphen 27.11.1853|c|, d.v. Meindert Wilten en Zwaantje Hooijkaas.

Uit dit huwelijk (moeder ook Albarta/Bartje, moeder soms geschreven c.q. gelezen als Witten):

1.                   Mijndert Carel de Vos, geb. Zutphen 01.11.1811|b|; volgt [14].

2.                   Hendrika de Vos, geb. Zutphen 28.06.1814, overl. Zutphen 17.05.1847, tr. Zutphen 16.11.1836 Eduart van Roekel, ged. Bennekom 18.03.1810, kantoorbediende, overl. Zutphen 02.02.1887, z.v. Jacob van Roekel, landbouwer, en Rijkje van Manen.
     EvR tr. 2e Zutphen 28.06.1848 Zwaantje de Vos (1819-na1887), jongere zuster van Hendrika.

3.                   Harmina Wesselina de Vos, geb. Zutphen 14.08.1816, overl. Zutphen 10.06.1901.

4.                   Wessel de Vos, geb. Zutphen 18.01.1818, zeevarende (1850), koopvaardijkapitein (1860), overl. Yokohama (Japan) 26.02.1860|c|, tr. Zutphen 27.03.1850 Christina Johanna Geertruida Scholten, geb. ca. 1819, d.v. Evert Scholten en Janna Harenberg.

5.                   Zwaantje de Vos, geb. Zutphen 07.05.1819, overl. na 1887, tr. Zutphen 28.06.1848 Eduart van Roekel (1810-1887).
     EvR tr. 1e Hendrika de Vos (1814-1847), oudere zuster van Zwaantje.

6.                   Albert de Vos, geb. Zutphen 26.03.1821, overl. Zutphen 01.04.1821.

7.                   Albert de Vos, geb. Zutphen 12.03.1822, paardenarts, overl. Voorst 15.04.1872, tr. Catharina Ferdinandina Loust.

8.                   Antonia Willemina de Vos, geb. Zutphen 14.09.1823, overl. Zutphen 15.10.1824.

9.                   Johanna Mechtilda de Vos, geb. Zutphen 21.12.1824, overl. Arnhem 17.11.1853, tr. Zutphen 28.11.1851 Herman Bernhardus Breijer, geb. Arnhem 30.04.1824, boekhandelaar/boekverkoper, overl. Arnhem 22.04.1900, z.v. Jan Hendrik Breijer, tekenmeester, en Hendrica Broekhuizen.
     HBB tr. 2e Zutphen 01.03.1855 Geertruida de Vos (1831-1908), jongere zuster van Johanna Mechtilda.

10.               Gerhardus Albartus de Vos, geb. Zutphen 21.09.1826, kantoorbediende (1845), tr. Batavia 14.07.1857 Anna Maria Kruseman, geb. Leiden 03.01.1828, overl. Rotterdam 10.10.1880, d.v. Pieter Cornelis Kruseman, wijnkoper, en Antonette Hele Siegler.
     AMK tr. 2e Banjoemas 18.06.1861 Klaas Wouter Tolsma van der Eb, geb. Amboina 07.01.1832, z.v. Johannes van der Eb en Christina Johanna Dielwart.
     KWTvdE tr. 2e Nijmegen 08.10.1884 Teuntje van der Zee, geb. Zwartewaal 02.03.1855, overl. na 1915, d.v. Teunis van der Zee, visser, en Antje Verwoerd (-1870).

11.               Antoni Willem Hendrikus Vos, geb. Zutphen 16.02.1829, touwslager (1869,1883), overl. Zutphen 08.01.1902, tr. 1e Anna Catharina Meijerink, geb. Arnhem 01.07.1827, overl. Zutphen 11.10.1865, d.v. Hendrik Nicolaas Meijerink, geëmployeerde aan het provinciaal gouvernement, en Carolina Nikkels; tr. 2e Voorst 15.09.1869 Hendriejetta Kroon, ook Hendriëtte, geb. Voorst 08.06.1835, overl. Zutphen 10.06.1916, d.v. Peter Kroon (1791-1868) en Berendina Theodora Wijers (1793-1837).

12.               Geertruida de Vos, geb. Zutphen 02.07.1831, overl. Arnhem 13.02.1908, tr. Zutphen 01.03.1855 Herman Bernhardus Breijer (1824-1900).
     HBB tr. 1e Zutphen 28.11.1851 Johanna Mechtilda de Vos (1824-1853), oudere zuster van Geertruida.

13.               Henrietta Carolina de Vos, geb. Zutphen 01.11.1833, overl. Kampen 18.06.1887, tr. Zutphen 04.03.1857 Louis Jan Hendrik van Giessen, geb. Utrecht 24.10.1828, onderwijzer in de gymnastiek, overl. Zutphen 24.08.1866, z.v. Cornelis Martinus van Giessen, stadsbode, en Johanna Cornelia van Beusekom.

 

Noten: |a| vader Wilten (RBS 1881, transcriptie J.B. Baneman en A. van Eerten, genealogiedomein.nl); |b| vader Wilten; |c| ‘te Yokko-Hamma levenloos is gevonden het ligchaam’, overledene e.v. Christina Maria Scholten (uittreksel uit register van overlijden Deshima, overl.akte Zutphen 23.08.1860 no.253); |d| bruid Wilters, ‘op een attest van een secrs dezer stad’ (RBS 1883, transciptie J.B. Baneman); |e| bruidegom Garrit, oud 22 jaar; |f| overledene Garrit, oud 70 jaar.

 

[30] Abraham Dijkman, geb. IJperen ca. 1756, ‘capitein, en adjudant majoor bij de 5e halve Brigade Batav. Infanterij’, gepensioneerd officier (1812), overl. Zutphen 03.10.1815|a|, otr. Zutphen (comm.) 11.05.1798, tr. Zutphen 06.06.1798

[31] Johanna Henrietta Weijer, ged. Zutphen 10.03.1772, zitplaats R19 in de Broederenkerk 11.05.1835, overl. Zutphen 02.03.1848, d.v. Johan Jacob Weijer (ca.1731-1809) en Hendrina Helmig (-1805).

     AD tr. 1e Jacoba van der Vlim, begr. Vlissingen 28.08.1794.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Dijkman, geb. Zutphen 09.11.1800, ged. Zutphen 25.11.1800, overl. Erp 22.03.1862.

2.                   Jacob George Dijkman, geb. Zutphen 19.02.1802, ged. Zutphen 28.02.1802.

3.                   Dina Fredricka Jacoba Dijkman, ged. Doesburg 28.08.1803.

4.                   Abraham Leonard Dijkman, geb. Zutphen 28.11.1805, ged. Zutphen 10.12.1805,begr. Nijmegen 15|16.07.1807.

5.                   Christina Henrietta Dijkman, geb. Zutphen 24.03.1807, ged. Zutphen 12.04.1807, institutrice, overl. Enschede 22.01.1894, tr. Enschede 04.08.1838 David Wijnand Jennes, geb. Enschede 07.02.1812, schoolonderwijzer (1838), hoofdonderwijzer (1867), overl. Enschede 309.50.1867, z.v. Johannes Wijnand Jennes, schoolmeester, en Aletta van Gorkom.

6.                   Abraham George Dijkman, geb. Zutphen 14.11.1808, ged. Zutphen 29.11.1808, overl. Arnhem 19.04.1845.

7.                   Henrietta Catharina Dijkman, geb. Zutphen 22.01.1812; volgt [15].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Zutphen 1815 no.167).

 


terug