Willem Gerard Berkhout (1921-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Willem Gerard Berkhout, Wim, geb. 04.09.1921, drs., docent aardrijkskunde aan het 2e VCL (1948-1980), overl. Leiden 23.10.1997|b|, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 28.10.1997, tr. ’s-Gravenhage 1957|a| Louise Hennie Maria Hirsch, Loukie, geb. Benkoelen 01.09.1932, overl. ’s-Gravenhage 17.06.1999, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburg) 22.06.1999.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.07.1957; |b| Leidsch Dagblad 03.11.1997.

 

[2] Albert Dirk Berkhout, geb. Batavia 27.05.1879, promotie Göttingen 1903|a|, assistent (1910), hoofdassistent (1912), afdelingschef aan het Rijkslandbouwproefstation (1914), directeur van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht (1932), overl. Maastricht 10.07.1932, begr. Maastricht 13.07.1932, tr. Stad Doetinchem 26.04.1910
[3] Gerarda Elizabeth Johanna Verweij, geb. Goes 04.11.1881, overl. Heemstede 03.04.1957, begr. Maastricht (Alg.Bpl. Tongelreseweg) 05.04.1957.
– Werk ADB (Borsche-Berkhout-Reaktion): de.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Berkhout, geb. Hoorn xx.03.1912, overl. Hoorn 17.04.1912.

2.                   Albert Willem Berkhout, geb. Hoorn 04.01.1914. [Beilen 1957]

3.                   Willem Gerard Berkhout, geb. 04.09.1921; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Über die Einwirkung von Formaldehyd auf p-substituierte Phenole; promotor: w.s. Otto Wallach (1847-1931).

 

[4] Dirk Albertus Berkhout, geb. Zutphen 01.08.1848, landmeter (1876), overl. na 1914, w.s. overl. Djombang 13.06.1921; tr. 2e Semarang 14.12.1880 Marie Josephine Françoise Claudine Ovink, geb. (Amsterdam) ca. 1860, overl. Arnhem 12.04.1938, d.v. Barend Johannes Ovink (ca.1830-1902) en Maria Johanna Jacoba Peelen; tr. 1e Zutphen 09.03.1876

[5] Wilhelmina Catharina van Elk, geb. Zutphen 29.11.1854, overl. Batavia 03.06.1879.

Uit het huwelijk Berkhout-van Elk:

1.                   Albert Dirk Berkhout, geb. Batavia 27.05.1879; volgt [2].

Uit het huwelijk Berkhout-Ovink:

2.                   Gerard Mari Berkhout, geb. Bandoeng (Res. Preanger Regentschappen) 27.07.1890, overl. Tandjong Pinang 02.08.1922, tr. Wageningen 11.06.1914 Leocadia Aloisia Anna Marie Klobouk, geb. Selzthal|a| ca. 1894, lerares aan een gymnasium te Kaaden|b| (1940), d.v. Franz Klobouk, Oberrevident bij de spoorwegen, en Anna Kunz.

 

Noten: |a| nu in Bundesland Steiermark, Oostenrijk; |b| nu Kadaň in Bohemen, Tsjechië.

 

[6] Willem Verweij, geb. Deventer 20.12.1847, ingenieur van de waterstaat, overl. Nijmegen 16.08.1916, tr.  Arnhem 21.06.1877

[7] Gerarda Elizabeth Johanna van de Wall, geb. Arnhem 03.06.1849, overl.  Heemstede 26.04.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Herberta Verweij, geb. Kattendijke 30.04.1878, overl. Apeldoorn 25.06.1954, tr. Utrecht 07.05.1903 Eduard Hoefer, geb. Blaricum ca. 1873, overl. Apeldoorn 26.07.1954, z.v. Emanuel Gustav Hoefer en Josina Clara Maria Rouffaer.

2.                   Hilda Willemina Verweij, geb. Goes 26.03.1879, overl. Breda 17.01.1931, tr. Utrecht 01.05.1906 Cornelis Adriaan Schalij, geb. Breukelen-Nijenrode 08.09.1877, arts, overl. Breda 09.01.1947, z.v. Jan Jacob Schalij en Geertruida Vos.
     CAS tr. 2e Hamburg 07.08.1931|a| Klara Frederike Dorothea Demme, geb. Hamburg 29.10.1886, overl. na 1947.

3.                   Nicolaas Theodoor Verweij, geb. Goes 22.04.1880, inspecteur spoorwegen (1910), overl. voor 1963, tr. Apeldoorn 21.12.1911 Hendrika Kokxhoorn, geb. Leusden 24.10.1879, overl. Wassenaar 25.02.1963, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 27.02.1963, d.v. Gerardus Hendrik Kokxhoorn, beambte ter secretarie (1879), gemeenteontvanger (1911), en Jannetje van Leeuwen.

4.                   Gerarda Elizabeth Johanna Verweij, geb. Goes 04.11.1881; volgt [3].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Breda 15.11.1931 no.268).

 

[8] Bartel Berkhout, geb. Diemen 20.05.1820, opzichter bij de provinciale werken in Gelderland (1848,1866), opzichter provinciale waterstaat (1876,1886), zitplaats L18 in de Broederenkerk te Zutphen (1866-1886), overl. Zutphen 08.05.1886, tr. Vreeswijk 15.10.1847

[9] Adriana Elisabeth Both, geb. Vreeswijk 11.04.1822, overl. Zutphen 28.10.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Albertus Berkhout, geb. Zutphen 01.08.1848; volgt [4].

2.                   Jacob Jan Berkhout, geb. Zutphen 19.11.1849, 1e luitenant aan de staf der artillerie (1876), overl. Rijswijk 17.03.1916, tr. 1e ’s-Gravenhage 29.11.1876 Cornelia Francisca Antonia Pippenghegen, geb. ’s-Gravenhage 01.05.1855, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1909, d.v. Carel Pieter Theodoris Pippenghegen, eerste luitenant (1855), gep. kapitein (1876), en Catharina Helena Viruly; tr. 2e Rijswijk 29.07.1915 Johanna Christina Kouwen, geb. Rotterdam 20.10.1890, d.v. Danker Kouwen en Hendrina van Lingen.

3.                   Gerard Bartel Berkhout, geb. Zutphen 30.07.1851, opzichter van de waterstaat en openbare werken in Oost-Indië, overl. Zutphen 09.09.1881.

4.                   Anton Hendrik Berkhout, geb. Zutphen 16.10.1854, dr., Oost-Indisch ambtenaar met verlof (1909), leraar aan de HBS te Wageningen (1909), overl. De Bilt 22.03.1945|b|.

5.                   Hendrik Anton Berkhout, geb. Zutphen 03.03.1857, kapitein der genie van het Oost-Indisch leger met verlof (1909).

6.                   Herman Jan Berkhout, geb. Zutphen 28.09.1859, boekhandelaar, overl. Apeldoorn 23.03.1948, tr. ’s-Gravenhage 17.02.1909 Josephine Caroline Agnes de Zeeuw, geb. Middelburg 30.05.1879, overl. Apeldoorn 27.03.1959, d.v. Marinus Samuel de Zeeuw, boekdrukker, en Krina Adriana Loetje.

7.                   Jansje Elisabeth Berkhout, geb. Zutphen 15.06.1862, overl. Ede 18.11.1922.

8.                   Alida Gerarda Renetta Berkhout, geb. Zutphen 19.02.1864, overl. Alkmaar 06.11.1915|a|, tr. ’s-Gravenhage 05.10.1894 Jan Walland, geb. Maarssen 02.03.1825, gep. Oost-Indisch hoofdambtenaar (1882), overl. ’s-Gravenhage 11.06.1900, z.v. Jan Walland en Maria Antoinette van de Poel.
     JW tr. 1e voor 1860 Julienne Jeane Gaedé, ook Jeanne Julienne, overl. Benkoelen 07.08.1861.

9.                   Bartel Berkhout, geb. Zutphen 28.07.1866, overl. Haarlem 02.05.1932, tr. Amsterdam 08.05.1918 Anna Elisabeth Jantien Dijkstra, geb. Amsterdam 09.07.1892, overl. na 1932, d.v. Halbe Dijkstra, opzichter in het Stedelijk Armenhuis (1918), en Alberdina Maria van den Eijkel.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1900 no.3436; |b| ookoverl.akte Wageningen 16.11.1945 no.285.

 

[10] Dirk Lambert van Elk, geb. Willige Langerak 30.10.1822, grutter (1848,1862), stoommeelfabrikant (1876), overl. Zutphen 28.05.1898, tr. Schoonhoven 02.10.1847

[11] Petronella Maria Lazonder, geb. Schoonhoven 02.10.1826, overl. Zutphen 10.04.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Johanna van Elk, geb. Zutphen 16.06.1848, overl. Zeist 26.08.1919|b|.

2.                   Hendrik Anton Arie van Elk, geb. Zutphen 26.01.1850, overl. Schoonhoven 06.02.1852|a|.

3.                   Johannis Marinus van Elk, geb. Zutphen 30.07.1851, overl. Almen (Gorssel) 19.08.1917, tr. Haarlem 31.05.1906 Louisa Aleida Schregardus, geb. Oosterhesselen 22.10.1868, overl. Eefde (Gorssel) 08.04.1915, d.v. Bernhard Johan Christiaan Louis Schregardus, landmeter van het kadaster, en Siccoba Aleida Tjassens.

4.                   Hendrik Anton Arie van Elk, geb. Zutphen 22.02.1853, fabrikant (1888), koopman (1889,1921), overl. Zutphen 31.08.1923, tr. Voorst 16.04.1888 Johanna Geertruida Massink, geb. Terwolde (Voorst) 19.05.1865, overl. Utrecht 19.06.1948, d.v. Hendrik Jan Massink, hoofdonderwijzer, en Tonia Everdina Bredenoort.

5.                   Wilhelmina Catharina van Elk, geb. Zutphen 29.11.1854; volgt [5].

6.                   Diederik van Elk, geb. Zutphen 01.10.1856, meelhandelaar, overl. Zutphen 04.12.1910.

7.                   Dirk Lambart van Elk, geb. Zutphen 09.03.1858, overl. Zutphen 04.08.1858.

8.                   Petronella Maria van Elk, geb. Zutphen 15.05.1859, overl. Zutphen 30.08.1859.

9.                   Dirk Lambart van Elk, geb. Zutphen 08.06.1860, arts (1906), overl. Rijswijk 05.05.1924, tr. Delft 06.07.1905 Margaretha Carolina Pohlmann, geb. Groede 01.08.1877, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1959, d.v. Carl Wilhelm Pohlmann (ca.1845-1920), predikant, en Margaretha Hendrika Take van Sloten.

10.               Petronella Maria van Elk, geb. Zutphen 30.07.1862, overl. Zutphen 05.04.1944.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zutphen 1852 no.335b; |b| ook overl.akte Zutphen 1919 no.251.

 

[12] Antonij Verweij, ged. Deventer 18.09.1799, koopman, overl. Deventer 23.09.1863, tr. Deventer 31.08.1837

[13] Heilemiena Ankersmit, geb. Deventer 12.04.1812, overl. Apeldoorn 23.12.1909.

Uit dit huwelijk (moeder Heilmina/Heilemina):

1.                   Bernard Willem Verweij, geb. Deventer 18.08.1838, koopman, overl. Rotterdam 25.02.1913, tr. Arnhem 29.08.1872 Geertruida Jacoba van de Wall (1845-1913), d.v. Gilles Arend Anton van de Wall en Gerarda Elizabeth Johanna Engelberts.

2.                   Hendrik Jan Christiaan Verweij, geb. Deventer 30.08.1840, overl. Deventer 10.08.1908.

3.                   levenloze dochter, Deventer 15.08.1842.

4.                   Abraham Johan Verweij, geb. Deventer 17.08.1843, promotie Utrecht 18.12.1874|b|, wis- en natuurkundige, leraar bij het middelbaar onderwijs te Meester Cornelis (1892), overl. Deventer 02.01.1892, tr. Liverpool 26.08.1880|a| Margaret Adamson, geb. Liverpool 20.05.1851, spinster, overl. Arnhem 19.10.1931, d.v. Robert Adamson, stoffeerder.

5.                   Antonij Wallis Cornelis Verweij, geb. Deventer 14.08.1845, mr., president van de Raad van Justitie te Makassar, overl. ’s-Gravenhage 24.02.1902, tr. Pati (Res. Japara) 12.04.1882 Anna Carolina Kunze, geb. Pati (Res. Japara) 18.10.1864, overl. ’s-Gravenhage 29.05.1943, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 01.06.1943, d.v. Karel Kunze en Wilhelmina Bletterman.

6.                   Willem Verweij, geb. Deventer 20.12.1847; volgt [6].

7.                   Nicolaas Theodoor Verweij, geb. Deventer 06.01.1850, mr., overl. Bondowoso (Res. Besoeki) 20.08.1877.

8.                   Christinus Verweij, geb. Deventer 14.03.1852.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Deventer 22.09.1880 no.129); |b| proefschrift: De waarnemingen der bevolkings-statistiek.

 

[14] Gillis Arend Anton van de Wall, geb. Arnhem 15.12.1814, koopman (1841,1877), lid gemeenteraad en wethouder (1877), overl. Arnhem 30.03.1888, tr. Amsterdam 23.12.1841

[15] Gerarda Elizabeth Johanna Engelberts, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. na 1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas van de Wall, geb. Arnhem 05.01.1844, dr., leraar aan de HBS met vijfjarige cursus te Amsterdam, overl. Arnhem 01.10.1885, tr. Harlingen 26.07.1871 Sijbrigje Foekens, geb. Harlingen 24.06.1848, overl. Hilversum 18.12.1927, d.v. Jan Foekens, commissionair, en Maria Johanna van der Vliet.

2.                   Geertruida Jacoba van de Wall, geb. Arnhem 18.07.1845, overl. Rotterdam 25.06.1913, tr. Arnhem 29.08.1872 Bernard Willem Verweij (1838-1913), z.v. Antonij Verweij en Heilina Ankersmit.

3.                   Anna Herberta van de Wall, geb. Arnhem 10.12.1846.

4.                   Gerarda Elizabeth Johanna van de Wall, geb. Arnhem 03.06.1849; volgt [7].

5.                   Helena Margaretha van de Wall, geb. Arnhem 01.09.1850, overl. Arnhem 28.08.1867.

 

[16] Dirk Berkhout, ged. Weesp 19.11.1797, timmermansknecht (1820), in dienst van een architect (1825), timmerman (1828,1848), overl. Utrecht 08.11.1848, z.v. Harmanus Berkhout en Johanna van Kampen (zie Bijlage A); tr. Diemen 06.02.1820

[17] Aaltje van de Linde, geb. ca. 1797, overl. Driebergen 10.05.1863|a|, d.v. Bartel van de Linde en Grietje Klase Bout.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Linden):

1.                   Bartel Berkhout, geb. Diemen 20.05.1820; volgt [8].

2.                   Harmanus Berkhout, geb. Diemen ca. 1821, tr. Utrecht 26.05.1841 Elisabeth Eevers, geb. Sloten ca. 1815, d.v. Gerrit Eevers en Antje van Til.

3.                   Grietje Berkhout, geb. Diemen ca. 1822/1823, overl. Zeist 05.04.1912, tr. Driebergen 19.12.1856 Lodewijk Hoendervanger, geb. Utrecht 15.11.1827, overl. Zeist 14.05.1888, z.v. Lodewijk Hoendervanger en Johanna van Basten.

4.                   Dirk Pieter Berkhout, geb. Diemen ca. 1824, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1897, tr. Puttershoek 20.03.1853 Hendrika Vrijlandt, geb. Puttershoek 02.04.1826, overl. ’s-Gravenhage 10.04.1899, d.v. Pieter Vrijlandt en Elisabeth Femina Boonders.

5.                   Johanna Berkhout, geb. Schoten 29.12.1825, overl. Driebergen 05.01.1909.

6.                   Matje Berkhout, geb. Haarlem 21.04.1828, overl. Haarlem 09.08.1828.

7.                   Oetje Berkhout, geb. Haarlem 11.12.1830.
= w.s. Oetje Berkhout,  geb. Haarlem ca. 1831, overl. Utrecht 15.03.1915|b|, d.v. Harmanus Berkhout en Elisabeth Eevers.

8.                   Jan David Berkhout, geb. Haarlem 20.08.1832, opzichter bij de waterstaat, overl. Soerabaja 14.11.1871, begr. Soerabaja (BPl. Peneleh)|c|, tr. ’s-Gravenhage 27.01.1858 Petronella Elisabeth Plaat, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831, overl. Haarlem 21.05.1900, d.v. Anthonie Isaac Cornelis Plaat, loodgieter, en Anna Martina Elisabeth Liernur. [Batavia ca.1862; Lengkong ca.1869]

9.                   Maria Berkhout, geb. Haarlem 27.07.1833, overl. Haarlem 09.08.1833.

10.               Hendrik Berkhout, geb. Utrecht 15.08.1834, overl. Utrecht 27.09.1834.

11.               Hendrica Maria Berkhout, geb. Utrecht 10.09.1837, overl. Utrecht 23.10.1837.

 

Noten: |a| Alida van der Linden; |b| overl.akte Utrecht 1915 no.431; |c| Bronnenpublikaties IGV dl.11 p.110.

 

[18] Jacob Both, ged. Vreeswijk 17.08.1766, overl. Vreeswijk 21.01.1829, z.v. Jan Both en Maagje Coljé; otr. 1e Vreeswijk 11.10.1793, tr. Lopikerkapel 27.10.1793 Dirkje de Colen/de Colé/de Coole, begr. Vreeswijk 01.11.1794; tr. 2e Jaarsveld (gerecht) 26.12.1801

[19] Jannetje Booij, geb. Nieuwendam ca. 1779, overl. Vreeswijk 02.11.1851, d.v. Gerrit Reintje Booij en Antje de Kruif.

Uit het huwelijk Both-de Colen:

1.                   Jan Jacob Both, ged. Vreeswijk 04.05.1794, tr. 1e Vreeswijk 13.05.1819 Geertje de Kruijff, geb. Vreeswijk ca. 1798, overl. Vreeswijk 03.10.1828, d.v. Dirk de Kruijff en Geertje van Alfen; tr. 2e Vianen 12.08.1830 Johanna Willemina van Effen, ged. IJsselstein 19.04.1807, d.v. Johannes Kornelis van Effen en Alida van der Does.

Uit het huwelijk Both-Booij:

2.                   Maagje Both, ged. Vreeswijk 09.05.1802, tr. Vreeswijk 24.11.1825 David Jean Elisa Sigal, geb. Utrecht 05.10.1800, z.v. David Sigal en Maria Marianne Sequi.

3.                   Antje Both, ged. Vreeswijk 18.01.1807, overl. Vreeswijk 28.09.1887, tr. 1e Vreeswijk 22.11.1827 Johannes Oosterlaak, ged. Vreeswijk 08.12.1795, overl. Utrecht 25.03.1834, z.v. Willem Oosterlaak en Maria van Dijk; tr. 2e Vreeswijk 19.10.1836 Cornelis Oosterlaak, ged. Vreeswijk 18.02.1798,  overl. Vreeswijk 11.10.1844, jongere broeder van Johannes; tr. 3e Vreeswijk 12.12.1867 Johannes Fredericus Wetter, ged. Utrecht 19.04.1807, dominee, predikant te Vreeswijk (1830-1870), overl. Vreeswijk 21.05.1876, z.v. Juriaan Leenhart Wetter en Christina Angenietha van den Berg.
     JFW tr. 1e Utrecht 01.01.1830 Johanna Willemina Arnolda van Rijn, ged. Utrecht 15.11.1807, overl. Vreeswijk 25.04.1865, d.v. Gerrit van Rijn en Willemina Dwars.

4.                   Gerrerda Rijnnetta Both, ook Gerrarda Rijnetta/Gerarda Reinetta, ged. Vreeswijk 24.09.1809, overl. Lexmond 14.07.1883, tr. Vreeswijk 10.06.1838 Jan Adolf van Essen, geb. IJsselstein 13.04.1810 (grasmaand), ged. IJsselstein 13.05.1810 (bloeimaand), overl. Lexmond 19.02.1880, z.v. Johannes Cornelis van Essen en Alida van der Does.

5.                   Antonia Both, ged. Vreeswijk 17.03.1811, overl. Vreeswijk 09.03.1885.

6.                   Hendrika Anthonetta Both, ook Hendrika Anthoinetha, geb. Vreeswijk 17.06.1813, overl. Vreeswijk 15.10.1890.

7.                   Jannetje Both, geb. Vreeswijk 14.12.1815, overl. Vreeswijk 24.02.1903, tr. Vreeswijk 08.03.1843 Crijn de Jong, geb. Gouda ca. 1814, overl. Vreeswijk 01.06.1900, d.v. Cornelis de Jong en Pieternella Wout.

8.                   Adriana Elisabeth Both, geb. Vreeswijk 11.04.1822; volgt [9].

9.                   Hendrik Rijntje Both, geb. Vreeswijk 09.01.1824, overl. Rotterdam 03.03.1897, tr. Woerden 02.03.1854 Dirkje van der Kas, geb. Woerden 12.06.1828, d.v. Albertus Cornelis van der Kas en Hendriena Veenendaal.

 

[20] Arie van Elk, ged. Willige Langerak 08.03.1789, overl. Schoonhoven 27.05.1833, z.v. Dirk van Elk en Engeltje de Ridder; tr. Jaarsveld 14.08.1814

[21] Hendrica Antonia van Hattum, ged. Jaarsveld 02.06.1793, overl. Zutphen 31.10.1877, d.v. Diederik van Hattum en Antje de Kruijf.

Uit dit huwelijk (moeder veelal van Hattem):

1.                   Antje van Elk, geb. Jaarsveld 16.12.1814.

2.                   Engeltje van Elk, geb. Jaarsveld 27.01.1817, overl. Breda 29.06.1891, tr. Schoonhoven 28.01.1840 Eduard Charles Alexandre Plancken, geb. Breda 24.07.1812, overl. Oude-Tonge 06.11.1861, z.v. Pieter Adriaan Plancken, ‘docteur en medicine’ (1812), en Susanna Soffers.

3.                   Diderik Willem van Elk, geb. Jaarsveld 03.05.1818, overl. Schoonhoven 19.11.1829.

4.                   Diliana van Elk, ook Delia, geb. Willige Langerak 25.07.1820, overl. Arnhem 15.05.1902, tr. Schoonhoven 16.10.1845 Gerrit  Freem, geb. Kockengen 18.03.1812, overl. Arnhem 09.10.1902, z.v. Rijnier Freemen Cornelia van Veen.

5.                   Dirk Lambert van Elk, geb. Willige Langerak 29.10.1822|a|; volgt [10].

6.                   Hendrik Rijntje van Elk, geb. Schoonhoven 22.04.1828, overl. Dordrecht 20.01.1889, tr. Dordrecht 06.10.1858 Eliezabeth Gerardina Johanna Krim, geb. Dordrecht 10.08.1834, overl. Dordrecht 24.01.1912, d.v. Johannes Krim en Helena Johanna Waterbeek.

7.                   Diderik van Elk, geb. Schoonhoven 15.05.1831, stoommeelfabrikant, overl. Zutphen 04.08.1905, tr. Zutphen 04.09.1867 Martina Maria Bransz, geb. Zutphen 09.03.1832, overl. Wageningen 14.10.1918, d.v. Hendrik Derk Bransz, winkelier, en Christina Laupman.

 

Noten: |a| moeder van Hattem.

 

[22] Johannes Marinus Lazonder, geb. Schoonhoven 11.04.1802, overl. Schoonhoven 30.12.1873, z.v. Gerrit Lazonder en Willemina Catharina Haalbos; tr. 2e Schoonhoven 31.12.1838 Johanna Antonia Heinis, geb. Schoonhoven ca. 1810, overl. (kraambed) Schoonhoven 22.04.1847, d.v. Cornelis Heinis en Pieternella Lekkerland; tr. 1e Schoonhoven 16.12.1824

[23] Sophia Johanna Heinis, geb. Schoonhoven 22.11.1804, overl. Schoonhoven 01.02.1838, d.v. Cornelis Heinis en Pieternella Maria Vos.

Uit het huwelijk met Sophia Johanna:

1.                   Gerrit Lazonder, geb. Schoonhoven 30.07.1825, overl. Schoonhoven 09.09.1825.

2.                   Petronella Maria Lazonder, geb. Schoonhoven 02.10.1826; volgt [11].

3.                   Willemina Catharina Lazonder, geb. Schoonhoven 20.10.1828, overl. Schoonhoven 23.05.1848.

4.                   Gerrit Lazonder, geb. Schoonhoven 12.03.1833, overl. Schoonhoven 30.03.1833.

5.                   Gerrit Lazonder, geb. Schoonhoven 24.09.1836, goudsmid, overl. Vleuten 28.09.1914, tr. Arnhem 28.10.1868 Anna Hendrika Adriana Plancken, geb. Schoonhoven 18.12.1840, overl. Vleuten 22.09.1915, d.v. Eduard Charles Alexandre Plancken en Engeltje van Elk.

6.                   levenloze zoon, Schoonhoven 01.02.1838.

Uit het huwelijk met Johanna Antonia:

7.                   levenloze zoon, Schoonhoven 18.04.1841.

8.                   levenloze dochter, Schoonhoven 16.06.1842.

9.                   levenloze zoon, Schoonhoven 22.04.1847.

 

[24] Berend Verweij, geb. Deventer ca. 1763, koopman (1820,1834), overl. Deventer 24.10.1834, z.v. Antonij Verweij en Theodora Goossens; tr. Voorst 20.09.1789

[25] Willemken van Schooten, geb. Voorst ca. 1761, overl. Deventer 31.01.1832, d.v. Klaas van Schooten en Jenneken Krijt.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Paulus Pieter Bijlaard (1898-1967), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Theodora Verweij, ged. Voorst 04.07.1790, overl. Deventer 21.07.1873.

2.                   Jenneken Verweij, ged. Voorst 28.08.1791.

3.                   Jan Verweij, geb. Deventer 06.12.1794, koopman (1823,1834), winkelier (1839), koopman (1842,1853), overl. Deventer 29.10.1866, tr. Epe 15.04.1823 Gerharda Hendrika Leonora Meenderink, geb. Oene 17.09.1803, overl. Deventer 25.10.1863, d.v. Leonard Meenderink en Gerharda Hendrika van Arragon.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Paulus Pieter Bijlaard (1898-1967), hoogleraar Bandoeng.

4.                   Antonij Verweij, ged. Deventer 18.09.1799; volgt [12].

5.                   Johanna Berendina Aleijda Verweij, ged. Deventer 30.05.1802, overl. Deventer 24.09.1869, tr. Deventer 24.02.1820 Walles Cornelis Blaaupot, geb. Amsterdam 16.10.1788, ged. Amsterdam (Remonstrant) 16.10.1788, makelaar in granen, overl. Amsterdam 10.11.1842, z.v. Jan Blaaupot en Trijntje de Vries.
     WCB tr. 1e Vollenhove 25.07.1813 Helena Katharina Sanders, geb. Wanneperveen ca. 1791, d.v. Wilhelmus Sanders, predikant, en Johanna Schreuder; tr. 2e Amsterdam 26.04.1817 Bernardina Sanders, geb. Vollenhoven ca. 1794, overl. voor 1820, jongere zuster.

 

[26] Hendrik Jan Ankersmit, geb. Terwolde 01.06.1775, koopman (1812,1822), overl. Deventer 15.11.1850, z.v. Willem Ankersmit en Heiltjen Jacobs Bredenoord; otr. Voorst 08.03.1799, tr. Wilp 25.03.1799 (att. naar Voorst)

[27] Christina Kok, geb. Wilp 30.10.1776, ged. Wilp 10.11.1776, overl. Deventer 27.12.1853, d.v. Peter Kok en Wilhelmina Slijkhuijs.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Paulus Pieter Bijlaard (1898-1967), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ankersmit, ged. Deventer 22.05.1800, koopman, tr. Deventer 23.10.1822 Henrina Johanna Elizabeth  de Lange, ged. Deventer 10.06.1800, d.v. Jan Hendrik de Lange en Cornelia Johanna Antonia van Driel, boekhandelaarster (1822).

2.                   Peter Kok Ankersmit, geb. Deventer ca. 1803, fabrikant, overl. Apeldoorn 29.07.1886, tr. Amsterdam 25.02.1830 Jacoba Gerharda ter Meulen, geb. Amsterdam 13.11.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 111.12.1808, overl. Apeldoorn 18.03.1868, d.v. Hendrik ter Meulen, winkelier, en Anna Raguin.

3.                   Hendrik Jan Ankersmit,|a| geb. Deventer 07.03.1806, koopman, (katoen)fabrikant, lid gemeenteraad Deventer (1851-1873), overl. Deventer 23.11.1890, tr. Zutphen 28.02.1833 Gerharda Johanna Helena van Rhee, geb.  Zutphen 26.04.1805, ged. Deventer 15.05.1805, overl. Deventer 29.06.1876, d.v. Albertus van Rhee (1773-1861), apotheker,  en Johanna Frederica Wijers (1774-1842).

4.                   Heilemina Ankersmit, geb. Deventer 12.04.1812; volgt [13].

5.                   Christina Ankersmit, geb. Deventer 26.11.1813.

6.                   Helena Ankersmit, geb. Deventer 20.11.1815, overl. Deventer 28.12.1816.

7.                   Helena Ankersmit, geb. Deventer 15.04.1818.

 

Noten: |a| NP 79 (1995) p.10.

 

[28] Nicolaas van de Wall, geb. ca. 1782, mr., lid van het Tribunal ter Eerste Instantie in het arrondissement Arnhem (1811), rechter van instructie (1812,1829), raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland (1841,1855), RNL, overl. Arnhem 26.11.1860, z.v. Gillis van de Wall en Helena Roelofs; tr. 20.11.1809|b|

[29] Anna Herberta Engelen, geb. xx.09.1786, overl. Arnhem 29.11.1872, d.v. Herbert Engelen en Maria Dibbets.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Margaretha van de Wall, geb. ca. 1810, overl. Arnhem 07.12.1874.

2.                   Maria Lucretia van de Wall, geb. Arnhem 11.09.1811, overl. Arnhem 05.11.1811.

3.                   Maria Lucretia van de Wall, geb. Arnhem 24.08.1812, overl. Arnhem 22.07.1878.

4.                   Gillis Constants Arend van de Wall, geb. Arnhem 05.09.1813, overl. Arnhem 19.09.1813.

5.                   Gillis Arend Anton van de Wall, geb. Arnhem 15.12.1814; volgt [14].

6.                   Adriaan Walraven van de Wall, geb. Arnhem 28.11.1815, overl. Arnhem 14.11.1816.

7.                   Josephina Arnolda Frans van de Wall, geb. Arnhem 05.12.1816, overl. Veldwijk (Ermelo) 18.08.1891, tr. Arnhem 09.07.1846 Leonard Louis Ferdinand Mispelblom Beijer, geb. Sneek 01.04.1820, directeur van het postkantoor te Heerenveen (1846), kassier (1897), overl. ’s-Gravenhage 24.12.1897|a|, z.v. Albertus Jacobus Mispelblom Beijer, directeur der posterijen te Sneek (1820), inspecteur der posterijen en middelen van vervoer (1846), en Judicina Johanna Wilhelmie.

8.                   Jacoba Sophia Adriana van de Wall, geb. Arnhem 13.11.1818, tr. Arnhem 10.11.1853 Willem Macalester Loup, geb. Zaltbommel 04.09.1821, ontvanger, z.v. Robert Macalester Loup (ca.1782-1861), dominee, predikant te Zalk en Veecaten (1806-1811), Zaltbommel (1811-1856), en Frederika Wilhelmina Jorissen.

9.                   Henriette Johanna Ida van de Wall, geb. Arnhem 19.10.1820, overl. Arnhem 04.12.1891.

10.               Maria Geertruida van de Wall, geb. Arnhem 30.05.1822, overl. Arnhem 31.10.1866.

11.               Hendrik Herbert Peter van de Wall, geb. Arnhem 31.03.1824, cand. in de rechten, overl. Arnhem 07.03.1847.

12.               Nicolaas Willem Felix van de Wall, geb. Arnhem 29.06.1825, overl. Arnhem 20.06.1878.

13.               levenloze zoon, Arnhem 08.10.1826.

14.               Anna Herberta Arnolda van de Wall, geb. Arnhem 03.04.1828, overl. Arnhem 02.08.1887.

15.               Catharina Hendrina Elisabeth van de Wall, geb. Arnhem 16.06.1829, overl. Amsterdam 02.01.1858, tr. Arnhem 19.05.1855 Jan Nicolaas Viervant, geb. Amsterdam 07.10.1829, makelaar, overl. Amsterdam 04.08.1868, z.v. Roelof Roelofs Viervant, makelaar, en Helena Blaauw.
     JNV tr. 2e Amsterdam 04.08.1859 Wiekje Catharina Roos, geb. Warnsveld 12.07.1831, d.v. Cornelis François Roos, makelaar, en Sophia Clara van Hamel.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1897 no.547; |b| vijftigjarige huwelijks-vereeniging 20.11.1859 (annonce collectie CBG).

 

[30] Gerard Engelberts, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1788, koopman (1815), commissionair (1841,1854), overl. Arnhem 22.03.1859, z.v. Jan Engelberts en Gerarda Elisabeth Morré; tr. Amsterdam 25.02.1815

[31] Geertruijda Jacoba Bakker, ged. Nijmegen 31.05.1797, overl. Arnhem 02.06.1877, d.v. David Bakker, ontvanger, en Hester Emilia Geukama.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda Elizabeth Johanna Engelberts, geb. Amsterdam ca. 1817; volgt [15].

2.                   Jan Engelberts, geb. Amsterdam 01.06.1820, koopman, tr. Sankt Michaelis Kirche te Hamburg 01.03.1856|a| Emilie Biesterfeld, geb. Hamburg 28.08.1834, overl. Amersfoort 16.12.1920, d.v. Carl Wilhelm Biesterfeld en Caroline Frederike Emilie Hettich.

3.                   Emilius David Engelberts, geb. Amsterdam 18.06.1822, koopman, overl. Arnhem 19.04.1898, tr. 1e Arnhem 14.09.1854 Maria Helena Elisabeth Mos, geb. Arnhem 03.05.1831, overl. Arnhem 10.03.1857, d.v. Arnoldus Mos, koopman, en Elise Melsbach; tr. 2e Deventer 10.04.1862 Cornelia Johanna Antonia Ankersmit, geb. Deventer 18.01.1833, overl. Arnhem 19.01.1908, d.v. Willem Ankersmit, koopman, en Henriena Johanna Elisabeth de Lange.

4.                   Derck Herman Engelberts, geb. Amsterdam 09.04.1826, fabrikant, tr. Amsterdam 13.09.1860 Margarita Viervant, geb. Amsterdam ca. 1835, overl. Nijmegen 08.01.1916, d.v. Roelof Roelofs Viervant en Helena Blaauw.

5.                   Gerard Engelberts, geb. Amsterdam 26.06.1830, tr. Arnhem 04.05.1865 Sibilla Catharina Blaauw, geb. Arnhem 29.05.1839, overl. Arnhem 12.01.1911, d.v. Michiel Frederik Blaauw, koopman, en Reinetta Christina Evekink.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, afkondiging Sankt Michaelis Kirche 10.02, voltrekking huwelijk Sankt Petri Kirche (huw.akte Amsterdam 30.04.1856 reg.3 fol.68v).

 


Bijlage A

 

[32] Harmanus Berkhout, geb. Weesp 15.07.1774, winkelier (1827), overl. Diemen 15.10.1827, z.v. Dirk Berkhout en NN|a|; otr.  Abcoude-Proostdij (gerecht) 09.05.1797 (att. naar Weesp 28.05.1797)

[33] Johanna van Kampen, geb. Amsterdam koopvrouw (1831), overl. tussen 1836 en 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derk Berkhout, ged. Abcoude 19.11.1797; volgt [16].

2.                   Pietje Berkhout, geb. Weesp 09.11.1805, dienstbaar (1837), koffienering doende (1850), tr. 1e Amsterdam 26.07.1837 Willem Frederik Heinne, geb. Niederwohrn{?} (Vorstendom Lippe) ca. 1800, tuinman, z.v. Johan Fredrik Heinne en Catharina Sophia Lenoor; tr. 2e Amsterdam 28.08.1850 Jacobus Heijnemans, ged. Druten 10.08.1796, metselaar, z.v. Johannes Heijnemans en Dorothea Rijken.
     JH tr. 1e Abcoude-Baambrugge 25.05.1820 Wijntje Buijs, geb. Abcoude-Baambrugge|b|, ged. Loenen (rk) 26.08.1799, overl. voor 1850, d.v. Golof Buijs en Neeltje Janse Buijs.

3.                   Hermanus Berkhout, geb. Weesp 08.01.1808, koopman, tr. 1e Amsterdam 16.11.1831 Annaatje Vos, geb. Amsterdam 02.10.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.10.1808, koopvrouw, overl. voor 1876, d.v. Klaas Vos en Catriena Albers, koopvrouw (1831); tr. 2e Amsterdam 29.06.1876 Dina Charlotta Johanna Verheijen, geb. Amsterdam 23.04.1835, d.v. Henri Verheijen en Diena Petronella Chausse.

4.                   Maria Berkhout, geb. Weesp 15.03.1811, dienstbaar (1836), tr. 1e Amsterdam 02.11.1836 Michiel Andries Rekke, geb. Utrecht 20.01.1815, blikslager, overl. voor 1867, z.v. Michiel Andries Blekke, leerlooier, en Johanna Willemina Meijer; tr. 2e Amsterdam 01.05.1867 Willem Verkerk, geb. Amsterdam 07.10.1803, blikslager (1829), turfdrager (1855), winkelier (1867), z.v. Cornelis Verkerk en Magdalina Wouters.
     WV tr. 1e Amsterdam 06.05.1829 Catriena Maria de Visser, geb. Amsterdam 23.11.1794, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 14.12.1794, dienstbode (1829), d.v. Dirk de Visser en Johanna Christiena Hessels; tr. 2e Amsterdam 14.03.1855 Anna Fredrika Kirchhoff, geb. Amsterdam 14.11.1810, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.11.1810, overl. voor 1867, d.v. Hendrik Lodewijk Kirchhoff en Anna Catharina Sophia Kronen.
     AFK tr. 1e Amsterdam 17.01.1849 Jan Donk, geb. Amsterdam 16.03.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.04.1810, wagenmaker (1837), timmerman (1849), overl. voor 1855, z.v. Jan Donk en Elisabeth Beekman, tapster (1849).
     JD tr. 1e Termunten 11.01.1837 Willemina Tebbes Bos, geb. ca. 1809, overl. voor 1849, d.v. Tebbe Tjaarts Bos, dijkwerkersbaas, en Martje Gerrits Bart.

5.                   Jan Berkhout, geb. Amsterdam 05.09.1812, groenboersknecht, tr. Amsterdam 01.06.1836 Anna Christina Jordaan, geb. Amsterdam 20.07.1814, groenteverkoopster, d.v. Lourens Jordaan en Anna Christina Tietsche.

6.                   Klaasine Berkhout, geb. Weesp 30.09.1819, tr. Amsterdam 05.09.1849 Barend Meijer, geb. Amsterdam ca. 1824, sigarenmaker,z.v. Willem Meijer en Christina Elizabeth Hendrik Polder, kraambewaarster (1849).

 

Noten: |a| ‘de naam der moeder onbekend’ (overl.akte Diemen 1827 no.32); |b| huw.akte Abcoude-Baambrugge 1820 no.6.

 


terug