Corrie Rosman (1914-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Corrie Rosman, geb. Breda 04.05.1914, eindexamen gymnasium A Gem. Gymnasium te Breda 1932|a|, kandidaatsexamen 1935|b| en doctoraalexamen Duitse taal- en letterkunde Amsterdam UvA 1939|c|, promotie Amsterdam UvA 05.07.1949|d|, docent Duits aan het 2e VCL (1963-1979), overl. Zeist 23.03.2012, crem..

 

Noten: |a| Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 16.06.1932; |b| De Tijd 16.10.1935; |c| Algemeen Handelsblad 05.07.1939; |d| proefschrift: Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten; promotor: H. Meijer (1911-1993).

 

[2] Johannes Adrianus Gerard Rosman, geb. Breda 08.12.1881, koopman (1911,1914), winkelier (1916), overl. 14.06.1967, begr., tr. Ginneken en Bavel 27.04.1911
[3] Cornelia Johanna Louisa Sitsen, geb. Karanganjar (Bagelen) 11.10.1883|a||b|, overl. Ginneken en Bavel 24.08.1941, begr. Ginneken (NH Kerkhof) 27.08.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Cornelia Rosman, Annie (1941), geb. Breda 14.02.1912, kinderarts, overl. Zeist 21.09.1999, crem. 25.09.1999, tr. Amsterdam (bs) 17.05.1943, tr. Gaanderen (nh kerk) 21.05.1943 Jan Daniël Philippus Warners, geb. Heinkenszand 07.08.1913, litt.drs. (1943), z.v. Pieter Warners, predikant en Frederika Johanna Haalmeijer.

2.                   Corrie Rosman, geb. Breda 04.05.1914; volgt [1].

3.                   Barbara Adriana Rosman, Bep (1941), geb. Breda 27.06.1916, overl. voor 1999. [Roermond 1967]

 

Noten: |a| RA 1885 p.255; |b| geb. Gombong (huw.akte Ginneken en Bavel 1911 no.18 & overl.akte Ginneken en Bavel 1941 no.142).

 

[4] Johannes Martinus Rosman, geb. Breda 27.04.1848, koopman (1875), winkelier (1881), grossier (1897), koopman (1908,1912), overl. Breda 04.01.1931, tr. Culemborg 28.06.1875

[5] Antonia Clasina van Welij, geb. Beusichem 15.10.1848, overl. Breda 19.09.1936, begr. Breda (Bpl. Zuylen) 23.09.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbara Quirina Rosman, geb. Breda 21.07.1876, overl. Amersfoort 01.09.1964, begr. Breda (Prot.Bpl. Zuilen) 04.09.1964, tr. Breda 04.08.1897 Pieter van der Linden, geb. Zierikzee 01.10.1866, boekhandelaar (1897), koopman (1911), overl. Breda 25.11.1952, begr. Breda (Bpl. Zuylen) 29.11.1952, z.v. Jacob van der Linden en Geertruida Groeneveld de Kater.

2.                   Johanna Cornelia Rosman, geb. Breda 04.05.1878, tr. Breda 12.05.1908 Gerard Louis Mulder, geb. Maastricht 22.11.1881, zaakwaarnemer, z.v. Pieter Hendrik Mulder, koopman, en Petronella Johanna Fieret. [Bussum 1936]

3.                   Martinus Jan Ludovicus Rosman, geb. Breda 12.12.1879, ambtenaar bij een spoorwegmaatschappij (1911), spoorwegambtenaar (1912), ambtenaar van een naamloze vennootschappij (1927), oud-marineofficier (1953), overl. Arnhem 13.09.1953|b|, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 17.09.1953, tr. Bussum 10.06.1912 Betsy Janssen, geb. Nijmegen 19.02.1888, overl. Bussum 31.08.1920, d.v. Hubertus Anna Janssen, officier van gezondheid, en Elisabeth Carlier; tr. 2e Hilversum 08.09.1927 Wilhelmina Mulder, geb. Rotterdam 12.08.1886, overl. Hengelo (O) 10.01.1977, crem. Utrecht (Daelwijck) 13.03.1977, d.v. Wilhelm Arnold Everard Mulder en Neeltje Cornelia van Vliet.
     WM tr. 1e Hilversum 10.04.1919 (echtsch. 07.11.1925) Anthonie Cornelis Beijer, geb. Utrecht 06.01.1894, kantoorbediende, overl. voor 1927, d.v. Christiaan Beijer, koopman, en Anna de Jong.
     ACB tr. 2e Rotterdam 04.03.1926 Louise Emma Gausz, geb. Rotterdam 11.02.1897, d.v. Johann Stephan Gausz en Wilhelmina Friedericke Mick.

4.                   Johannes Adrianus Gerard Rosman, geb. Breda 08.12.1881; volgt [2].

5.                   Ludovicus Anton Steven Rosman, geb. Breda 23.10.1883, ingenieur elektrotechniek Delft 1908, oud-hoofding. Ned. Siemens Mij. N.V. (1971), overl. ’s-Gravenhage 08.11.1975, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 12.11.1975, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1914 Petronella Schuitemaker, geb. Arnhem 06.02.1890, overl. Amsterdam 22.05.1978, d.v. Dirk Schuitemaker, hoofdinspecteur van politie, en Johanna Adriana Kostermann. [’s-Gravenhage 1936]
Uit dit huwelijk: Ludovicus Anton Steven Rosman, geb. Amsterdam 14.04.1915, ingenieur elektrotechniek Delft 1946, chef techn. dienst Kon./Shell-Lab. te Amsterdam (1971).

6.                   levenloze zoon, Breda 26.09.1885.

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1953 no.196.

 

[6] Marinus Cornelis Sitsen, geb. Bergen op Zoom 17.10.1851, tweede luitenant der infanterie bij het Oost-Indisch Leger (1876), overl. Breda 18.04.1940|f|, tr. Vlissingen 23.11.1876

[7] Cornelia Sophia Harte, geb. Vlissingen 12.09.1856, overl. Ginneken en Bavel 01.07.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Hendrik Sitsen, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 24.08.1877|a|, ambtenaar der directe belastingen (1911), belastingambtenaar (1934), overl. Delft 18.03.1957, tr. Venlo 23.11.1908 Francisca Anna Maria Kuster, geb. Venlo 15.03.1887, overl. Delft 24.01.1963, d.v. Jan Jacob Hubert Kuster en Anna Maria Hubertina Rijsack.

2.                   Adriana Everdina Sitsen, geb. Semarang 06.01.1881|c|, tr. Teteringen 10.04.1906|d||e| Herman Karel Wetselaar, geb. Goenoeng Sitolie 14.02.1873, gezaghebber bij de Gouvernements-Marine in Nederlandsch-Indië, overl. ’s-Gravenhage 03.12.1932, z.v. Hendrik Wetselaar en Sophia Rikkers.

3.                   Cornelia Johanna Louisa Sitsen, geb. Karanganjar (Res. Bagelen) 11.10.1883; volgt [3].

4.                   Marinus Henri Sitsen, geb. Teteringen 10.01.1890, tweede luitenant der infanterie Oost-Indisch Leger (1911), tr. ’s-Gravenhage 24.01.1934 Chawa Szeps, geb. Warta (District Sieradz, Polen) 08.01.1901, d.v. Wolf Szeps en Hinde Brany Ajzner.

 

Noten: |a| RA 1878 p.249; |b| Kedong-Kebo (Java) (huw.akte Venlo 1908 no. 103 & overl.akte Delft 1957 no.172); |c| RA 1882 p.253; |d| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, wonende te Soerabaja, vertegenwoordigd door Dirk Johan Karel Wetselaar, oud 35 jaar, militair-apotheker der eerste klasse van het Nederlandsch-Indsisch Leger {broer v/d bruidegom}, de bruid geb. Salatiga (huw.akte Teteringen 1906 no.5); |e| ingeschreven te Soerabaja (RA 1908 p.16); |f| ook overl.akte Ginneken en Bavel 1940 no.99.

 

[8] Martinus Rosman, geb. Schiedam 19.06.1812, gistkoper (1837), koopman (1838), winkelier (1839,1850), koopman (1867,1875), overl. Rotterdam 24.05.1887|a|, tr. Breda 04.11.1837

[9] Barbara Kuiniera Kraft, geb. Raamsdonk 23.11.1808, ged. Raamsdonk 04.12.1808, overl. Breda 10.02.1874.

Uit dit huwelijk (moeder ook Barbara Quinira):

1.                   Maria Elisabeth Rosman, geb. Breda 18.07.1838, overl. Culemborg 02.06.1885,  tr. Breda 01.08.1867 Steven van Welie (1839-1917), z.v. Jan van Welie en Johanna Cornelia Knoop.

2.                   Willem Arend Antonie Rosman, geb. Breda 25.12.1839.

3.                   Barbara Quinira Rosman, geb. Breda 22.05.1843, overl. Breda 28.05.1843.

4.                   Barbara Quinira Rosman, geb. Breda 27.01.1845, overl. Teteringen 01.09.1846.

5.                   Johannes Martinus Rosman, geb. Breda 27.04.1848; volgt [4].

6.                   Ludovicus Frederik Adrianus Rosman, geb. Breda 14.09.1850, overl. Gorinchem 08.11.1911, tr. Beusichem 17.05.1888 Adriana van der Schans, geb. Teteringen 15.12.1847, dienstbode (1875), d.v. Cornelis van der Schans (1815-1854) en Geertje Kraft (1804-na1854).
– Geertje Kraft vormt tevens de kwartier [15] in de Kwartierstaat Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999), hoogleraar Tilburg.
     AvdS tr. 1e Ubbergen 01.04.1875 Geurt van den Berg,

geb. Nijkerk 04.12.1844, brievenbesteller, overl. voor 1888, z.v. Jannetje van den Berg.

 

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1887 no.270.

 

[10] Jan van Welie, geb. Beusichm 21.11.1807, verwer (1834,1856), landbouwer (1875,1892), overl. Beusichem 20.06.1892, tr. Beusichem 24.05.1834

[11] Johanna Cornelia Knoop, geb. Zoelmond 27.01.1809, overl. Beusichem 18.05.1878.

Uit dit huwelijk (vader ook van Welij):

1.                   Antonie van Welie, geb. Beusichem 28.02.1835, verwer, overl. Beusichem 03.05.1921, tr. Beusichem 21.11.1860 Gijsje Smits, geb. Buurmalsen 01.05.1834, dienstmeid (1860), overl. Beusichem 18.11.1904, d.v. Jan Smits, landman, en Jantje van de Waater.

2.                   Gerrit Jan van Welie, ook van Welij, geb. Beusichem 25.10.1837, wagenmakersknecht, overl. Beusichem 03.08.1856.

3.                   Steven van Welie, geb. Beusichem 17.12.1839, hoofdonderwijzer (1867), hoofd der school (1887), overl. Bergen op Zoom 30.01.1917; tr. 1e Breda 01.06.1867 Maria Elisabeth Rosman (1838-1885), d.v. Martinus Rosman en Barbara Kuiniera Kraft; tr. 2e Culemborg 11.08.1887 Geertruida Lubuwina Margaretha van der Horst, geb. Zwolle 27.10.1840, onderwijzeres (1887), overl. Bergen op Zoom 25.01.1913, d.v. Wilhelm Johan van der Horst, veearts, en Anna Allegonda Isabella Johanna Catharina Smits.

4.                   Jan Cornelis van Welie, geb. Beusichem 28.03.1843, landbouwer, overl. Beusichem 28.08.1919, tr. Beusichem 02.06.1880 Engelina de Raad, geb. Beusichem 10.05.1845, overl. Beusichem 03.07.1928, d.v. Koenraad de Raad, landbouwer, en Cornelia Sterk.

5.                   Johannes Gerard van Welij, geb. Beusichem 11.11.1845, landbouwer, overl. Beusichem 02.12.1887.

6.                   Antonia Clasina van Welij, geb. Beusichem 15.10.1848; volgt [5].

7.                   Johanna Cornelia van Welij, geb. Beusichem 19.03.1851, overl. Culemborg 16.05.1894, tr. Beusichem 07.06.1882 Hendrik Louwersse, geb. Culemborg 01.04.1851, timmerman, overl. Culemborg 19.01.1894, z.v. Derk Louwersse, timmerman, en Anna Maria Kramer.

 

[12] Cornelis Johannes Lodewijk Sitsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, ondermeester bij  het schoolonderwijs te Poortvliet (1838), (school)onderwijzer (1842,1863), overl. Bergen op Zoom 23.12.1863, tr. Bergen op Zoom 12.07.1838

[13] Adriana Everdina de Jager, geb. Bergen op Zoom 17.12.1812, overl. Bergen op Zoom 06.09.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Bergen op Zoom 26.08.1838.

2.                   Hendrikus Adrianus Sitsen, geb. Bergen op Zoom 10.04.1842, hoofdonderwijzer, overl. Vlissingen 12.08.1882, tr. Vlissingen 28.08.1872 Antonia Harte (1848-1923), d.v. Johan Hendrik Harte en Geertruij van der Heijden.

3.                   Maria Cornelia Sitsen, geb. Bergen op Zoom 15.10.1844, overl. Bergen op Zoom 15.12.1844.

4.                   Lodewijk Marinus Sitsen, geb. Bergen op Zoom 03.02.1846, overl. Bergen op Zoom 08.05.1849.

5.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 06.09.1850.

6.                   Marinus Cornelis Sitsen, geb. Bergen op Zoom 17.10.1851; volgt [6].

7.                   Adrianus Wilhelmus Sitsen, geb. Bergen op Zoom 24.09.1854, hoofdonderwijzer, overl. Bergen op Zoom 01.09.1900, tr. Bergen op Zoom 22.11.1880 Maria Elisabeth van Mechelen, geb. Bergen op Zoom 25.01.1856, overl. Bergen op Zoom 12.12.1934, d.v. Adrianus van Mechelen, wagenmaker, en Maria van Elsakker.

8.                   Maria Cornelia Sitsen, geb. Bergen op Zoom 07.08.1857, overl. Bergen op Zoom 21.02.1858.

9.                   Adriana Everdina Sitsen, geb. Bergen op Zoom 07.08.1857, overl. Bergen op Zoom 21.11.1857.

 

[14] Johan Hendrik Harte, geb. Rotterdam 04.04.1816, opzichter (1851), zaakwaarnemer (1856), gemeentebouwmeester (1865,1876), overl. Vlissingen 26.08.1896, tr. Rotterdam 06.05.1840

[15] Geertruij van der Heijden, geb. Tiel 18.11.1813, overl. Vlissingen 19.03.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Christina Harte, geb. Rotterdam 23.03.1841, overl. Vlissingen 04.11.1906, tr. Vlissingen 14.06.1865 Vries Gravestein, geb. Vlissingen 06.10.1827, koopman (1865,1876), overl. Vlissingen 06.11.1898, z.v. Willem Hendrik Gravestein, commandeur bij de marine (1827), koopman (1865), en Anna Mulders.

2.                   Johan Adolf Harte, geb. Rotterdam 30.06.1843, opzichter (1875), bouwkundige (1876), overl. Udenhout 19.07.1881, tr. Texel 09.12.1875 Tetje Salm, geb. Oost (Texel) 20.11.1851, overl. Oost (Texel) 09.09.1909,  d.v. Jan Salm, zeeman, en Neeltje Bakker.

3.                   Hendrik Pieter Harte, geb. Rotterdam 03.10.1845, overl. Rotterdam 28.12.1846.

4.                   Antonia Harte, geb. Rotterdam 03.05.1848, winkelierster (1923), overl. Vlissingen 20.12.1923, tr. Vlissingen 28.08.1872 Hendricus Adrianus Sitsen (1842-1882), z.v. Cornelis Johannes Lodewijk Sitsen en Adriana Everdina de Jager.

5.                   Hendrik Gerrit Harte, geb. Gorinchem 12.12.1849, overl. Purmerend 17.09.1851.

6.                   Geertruida Johanna Harte, geb. Gorinchem 27.05.1854.

7.                   Cornelia Sophia Harte, geb. Vlissingen 12.09.1856; volgt [7].

 

[16] Arend Rosman, geb. Schiedam 31.10.1790, marin (1812), zeeman (1814), adjunct-granenmeter (1816), substituut-granenmeter (1819,1821), korenmeter (1824,1828), gistkoper (1837,1840), overl. Schiedam 19.12.1864, z.v. Martinus Rosman en Neeltje Scheurkogel (zie Bijlage A); tr. Schiedam 21.03.1812

[17] Marie Heijdens, geb. Heusden 13.12.1789, overl. Schiedam 18.01.1872, d.v. Nicolaas Heijdens en Adriana van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Rosman, geb. Schiedam 19.06.1812; volgt [8].

2.                   Adriana Rosman, geb. Schiedam 01.11.1814, overl. Schiedam 20.05.1816.

3.                   Adriana Rosman, geb. Schiedam 01.10.1816, overl. Schiedam 10.02.1821.

4.                   Neeltje Rosman, geb. Schiedam 13.03.1819, tr. Schiedam 04.01.1840 Wilhelmus Franse, geb. Schiedam 15.02.1801, koetsier, z.v. Joannis Franse, korenmeter, en Magdalena van den Berg.
     WF tr. 1e Schiedam 10.05.1823 Maria Breedveld, geb. Delft 01.07.1798, dienstbode (1823), overl. Schiedam 19.07.1839, d.v. Hijbregt Breedveld en Elisabeth van Schie.

5.                   Klasina Rosman, geb. Schiedam 21.01.1821, overl. Schiedam 01.10.1904, tr. Schiedam 23.05.1839 Gerhard Hendrik Beerheide, geb. Clarholz|c| 11.01.1808, brandersknecht, overl. Schiedam 10.09.1867, z.v. Johannes Gerhard Beerheide en Anna Catharina Voges.

6.                   Arend Rosman, geb. Schiedam 06.08.1824, officier van gezondheid 2e klasse bij het Leger in Nederlandsch Indisch (1862), overl. Zoeterwoude 08.12.1903, tr. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 10.02.1854|b| Johanna Jeronima Nolthenius, geb. Amsterdam ca. 1829, passagier aan boord van het schip Jacob zeilende in de Noorder Atlantische Oceaan op 7° NB en 23° WL, overl. 22.06.1862|a|, w.s. d.v. Johannes Jacobus Nolthenius, suikerraffinadeur (1824), en Elizabeth Catharina Gasman.

7.                   Maria Rosman, geb. Schiedam 18.05.1826, overl. Schiedam 02.01.1913, tr. 1e Schiedam 04.04.1860 Cornelis Lankhorst, geb. Gouda 27.04.1826, overl. Schiedam 09.10.1872, z.v. Barend Klankhorst en Catharina Bokhoven; tr. 2e Schiedam 15.04.1880 Jan Schalk Spierenburg, geb. Rotterdam 31.03.1835, overl. Rotterdam 06.12.1902, z.v. Cornelis Johannes Spierenburg en Jacoba Valkenier.

8.                   Adrianus Rosman, geb. Schiedam 21.02.1828, tr. 1e Breda 17.05.1850 Elisabeth Paulina van Dongen, geb. Breda 19.10.1828, d.v. Andries van Dongen en Elisabeth Paulina van der Laat; tr. 2e Rijsbergen 23.08.1866 Adriana Maria Victoria van den Eeden, geb. Rijsbergen 08.12.1825, d.v. Cornelis van den Eeden en Maria Hens.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 06.06.1864 fol.c067v no.1891 (geregistreerd te Rotterdam 01.09.1862); |b| RA 1855 p.442 (bruid Jeromina Johanna); |c| destijds in Pruissen, nu in Kreis Gütersloh, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Willem Kraft, geb. Arnhem/Velp ca. 1778, tuinier (1815), tolgaarder (1817,1836), ingek.lidmaat  Breda 17.05.1819, overl. Breda 12.11.1836, z.v. Nicolaas Kraft en Catharina Schonkenberg; tr.

[19] Elisabeth Spiering, geb. Herwijnen ca. 1778/1779, overl. Maastricht 07.05.1845, d.v. Gerrit Spiering en Barbara Blom.

– Het echtpaar Spiering-Kraft vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de kwartierstaat Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999), hoogleraar Tilburg.

Uit dit huwelijk (moeder ook Spieringh/Spierings):

1.                   Geertje Kraft, geb. Herwijnen 09.03.1804, herbergierster (1836), tapster (1844,1846), overl. na 1854, tr. Kedichem 20.11.1830 Gerrit Spiering, geb. Herwijnen ca. 1805/1806/1807, landbouwer (1830), tapper (1833,1834), herbergier (feb1836), tapper (jun1836,1837), herbergier (1839), tapper (1844), overl. Teteringen 01.04.1844, z.v. Kornelis Spiering en Cornelia van der Burg; tr. 2e Teteringen 05.02.1846 Cornelis van der Schans, geb. Waspik 25.05.1815, bouwman (1846), tapper (1847,1854), overl. Teteringen 03.11.1854,  z.v. Adriaan van der Schans en Anna van Kempen.
– Het echtpaar Spiering-Kraft vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de kwartierstaat Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999), hoogleraar Tilburg.

2.                   Katrina Kraft, geb. Dordrecht ca. 1806, tr. ’s-Gravenhage 30.11.1831 Johannes Adrianus de Meijer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, zilversmid, z.v. Hendrik Adrianus de Meijer, zilversmid, en Maria Dorothea Felkers.

3.                   Barbara Kuiniera Kraft, geb. Raamsdonk 23.11.1808, ged. Raamsdonk 04.12.1808; volgt [9].

4.                   Nikolaas Kraft, geb. Raamsdonk 16.10.1810, ged. Raamsdonk 21.10.1810, overl. Maastricht 16.03.1849, tr. ’s-Hertogenbosch 25.08.1836 Wilhelmina Dorothea Laurentius, geb. ’s-Hertogenbosch 01.12.1814, overl. Groningen 13.04.1878, d.v. Jacob Nicolaas Laurentius, onderwijzer,  en Jannetje van Eijsden.
     WDL tr. 2e ’s-Hertogenbosch 11.07.1850 Hendrik Bernelot Moens, geb. Rotterdam 15.06.1794, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 29.06.1794, eerste luitenant der infanterie (1822), gepensioneerd luitenant-kolonel (1858), politiecommissaris in de provincie Groningen, RNL, overl. Groningen 18.12.1858, z.v. Simon Bernelot Moens, koopman, en Anna de Prill; tr. 3e Groningen 25.02.1860 Hendriekus Jonxis, ged. Utrecht 23.10.1807, chirurgijn, prosector en controleur van het Nosocomium Academicum (1835), prosector aan de Hoogeschool te Groningen (1847), prosector bij het Theatrum Anatomicum te Groningen (1850), controleur van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis  te Groningen (1853,1860), overl. Groningen 22.11.1883, z.v. Jan Pieter Jonxis, aannemer van werken, en Maria Wilhelmina Clements.
     HBM tr. 1e Naarden 17.11.1822 Johanna Theodora Maria Franken, ook Francke, geb. Veldhuizen/Velthuijsen ca. 1799, overl. Breda 25.04.1830, d.v. Johan Peter Franken en Johanna Reinolda bsse Sloet van Evenlo (ca.1771-1847).
     HJ tr. 1e Utrecht 28.10.1833 Geertruij Blotkamp, ged. Utrecht 09.11.1806, overl. Groningen 11.08.1846, d.v. Johannes Christoffel Blotkamp en Jannigje Johanna Biljart; tr. 2e Groningen 20.11.1847 Annetta Johanna Sijpkens, geb. Groningen 06.01.1823, overl. Haren 30.08.1850|a|, d.v. Benjamin Sijpkens, commissionair, koopman, en Jantje Jans Glas; tr. 3e Groningen 13.09.1853 Alida Jennelina Sijpkens, geb. Groningen 28.02.1825, overl. Groningen 16.04.1858, jonge zuster van Annetta Johanna.

5.                   Anna Margaretha Kraft, geb. Raamsdonk ca. 1812/1813, aang.lidmaat Breda 31.03.1831 (naar Goor 28.01.1836), overl. Goor 25.03.1846, Breda 24.09.1835 Derk Hartgerink, geb. Geesteren (Gld) 10.02.1810, schrijnwerker (1835), koopman (1851), z.v. Jan Hartgerink en Hendrika Bouwmeester.
     DH tr. 2e Holten 24.09.1851 Johanna Meijers, geb. Holten 05.05.1830, overl. Veldwijk (Ermelo) 18.05.1905, d.v. Jan Meijers, grondeigenaar, en Maria Dikkers.

6.                   Johanna Kraft, geb. Raamsdonk 03.06.1815, overl. Hardinxveld 28.03.1893, tr. Breda 29.05.1844 Antonij Stolk, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse ca. 1820, overl. Hardinxveld 07.04.1892, z.v. Arij Stolk en Crijna Maatje.

7.                   Wilhelm Kraft, ook Willem, geb. Teteringen 08.12.1817, gepensioneerd hoofdingenieur van den Waterstaat in Nederlandsch-Indië (1883), overl. ’s-Gravenhage 19.01.1883, tr. Semarang 27.12.1844 Anna Albertina van Ermel, geb. Ravenstein 05.12.1815, ged. Ravenstein 21.01.1816, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1892|d|, d.v. H.M. van Ermel en Susanna Nouhuis.

8.                   Lowisa Frederica Kraft, ook Louisa Fredrika, geb. Teteringen 24.12.1819, overl. Rotterdam 09.08.1850|c|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1850 no.624; |c| ook overl.akte Breda 1850 no.334; |d| oud 74 jaar, vader Albert, moeder van Nouhuijs (overl.akte ’s-Gravenhage 1892 no.1983).

 

[20] Anthonie van Welij, geb. Kerk-Avezaath 25.04.1773, timmerman, overl. Beusichem 17.06.1853, z.v. Steven van Welij en Catarina de Jong; tr.

[21] Antonia van Os, geb. Heerewaarden 18.01.1784, overl. Beusichem 04.11.1852, d.v. Jan van Os en Antonia van Ooijen.

Uit dit huwelijk (vader ook van Welie, moeder ook van Osch):

1.                   Jan van Welie, geb. Beusichem 21.11.1807; volgt [10].

2.                   Antonie van Welie, geb. ca. 1810, verwer, tr. Dodewaard 18.05.1837 Maria Boswinkel, geb. ca. 1806, dienstmeid (1837), d.v. Fredrik Boswinkel en Aaltjen Aanstoot.

3.                   Jacob van Welij, geb. Beusichem ca. 1812, landman (1839), herbergier (1846), landbouwer (1892), overl. Zoelmond (Beusichem) 25.09.1892, tr. 1e Beusichem 03.05.1839 Elisabeth Johanna Knoop (1807-1842), d.v. Gerrit Jan Knoop en Anna van Keulen; tr. 2e Buren 17.07.1846 Reijertje Willemina van Tintelen, geb. Asch (Buren) 02.07.1812, overl. Asch (Buren) 31.03.1886, d.v. Jacob van Tintelen, arbeider, en Emerensje/Emerijntje Haagsman, arbeidster.

4.                   Catharina Angenita van Welij, geb. Beusichem 22.03.1814, overl. Rotterdam 02.10.1835.

5.                   Klaas van Welie, geb. Beusichem 20.05.1816, aardappelenkoper, overl. Utrecht 30.03.1871, tr. 1e Amsterdam 13.12.1848 Johanna Haarman, geb. Amsterdam 18.07.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.07.1794, overl. Utrecht 21.09.1865, d.v. Hendrik Haarman en Jannetje Fokkes; tr. 2e Utrecht 06.12.1865 Catharina Barthol, geb. Rotterdam 01.07.1816, overl. Utrecht 28.06.1866, d.v. Johannes Adrianus Barthol en Hermijntje Welij; tr. 3e Utrecht 08.05.1867 Jansje van Wijland, geb. Amersfoort 21.05.1832, overl. Rotterdam 17.04.1907, d.v. Jan Abraham van Wijland en Jacoba de Vries.
     JvW tr. 2e Utrecht 06.03.1872 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.02.1898, ingeschr. Amsterdam 26.02.1898) Gerrit Verburgt, geb. Driebergen 13.05.1846, bouwkundige (1898), z.v. Jan Willem Verburgt en Catharina Johanna Roelofsen.
     GV tr. 2e Midwoud 17.03.1898 Jantje Kruk, geb. Midwoud ca. 1871, d.v. Jan Kruk, landbouwer, en Aaltje Bom.

6.                   Johanna Maria van Welie, ook van Welij, geb. Beusichem 18.04.1818, overl. Vianen 14.06.1900, tr. Beusichem 19.09.1851 Petrus Abresch, geb. Garsthuizen 30.10.1804, ged. Garsthuizen 18.11.1804, beroepen predikant te Visvliet en Pieterzijl (1827), predikant te Hellum (1827-1831), Termunten (1831-1833) en Finsterwolde, emeritus-predikant te Finsterwolde (1851), overl. Bvianen 15.10.1863, z.v. Frederick Johannes Abresch, predikant te Finsterwolde (1827), en Trijntje van Weerden.
     PA tr. 1e Groningen 10.01.1827 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 04.06.1851|b|, ingeschr. Vianan 05.09.1851) Heiltien Onnes, ged. Groningen 20.03.1805, overl. Groningen 29.10.1876|a|, d.v. Bartelt Onnes, zeilmaker en touwslager, en Hinderkien Harmannus Haverbult.

7.                   Antonia van Welie, geb. Beusichem 29.03.1820, tr. Beusichem 02.05.1851 Willem Verkerk, geb. ca. 1810, landman, z.v. Jacobus Verkerk, landman, en Johanna Maria van der Vogt.

8.                   Lucas Johannes van Welie, ook van Welij, geb. Beusichem 08.03.1826, landbouwer (1853), winkelier (1877), overl. Beusichem 22.05.1877, tr. Beusichem 02.09.1853 Christina Wilhelmina Verkerk, geb. Beusichem 04.04.1827, winkelierster (1891), overl. Beusichem 18.02.1891, d.v. Jacobus Verkerk, landman, en Johanna Maria van der Voogd.

9.                   Willemina van Welij, geb. Beusichem 02.03.1828, overl. Beusichem 24.06.1905, tr. Beusichem 20.04.1854 Gerrit Verkerk, geb. Beusichem 16.02.1824, landbouwer, overl. Beusichem 16.05.1902, z.v. Jacobus Verkerk, werkman, en Johanna Maria van der Voogd.

 

Noten: |a| ‘weduwe van’ PA (overl.akte Groningen 1876 no.989); |b| huw.akte Beusichem 1851 no.16.

 

[22] Gerrit Jan Knoop, ged. Weurt 26.05.1776, schoenmaker (1815,1839), overl. Beusichem 21.04.1840, z.v. Johannes Josephus Knoop en Elizabeth van Schaik; tr. Hees 23.05.1805 (att. naar Zoelmond en naar Rijswijk)

[23] Anna Clasina van Keulen, geb. 16.11.1775, overl. Beusichem 09.02.1845, d.v. Jacob van Keulen en Elisabeth de Kok.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Johanna Knoop, geb. Zoelmond 14.06.1807, landvrouw, overl. Asch (Buren) 23.01.1842, tr. 1e Beusichem 04.10.1834 Gijsbert van Scheerdijk, ook van Schoordijk, geb. ca. 1799, landman, overl. Buren 03.12.1836, z.v. Jacob van Scheerdijk, arbeider, en Dientje van den Berg; tr. 2e Beusichem 03.05.1839 Jacob van Welij (ca.1812-1892) z.v. Antonie van Welij en Antonia van Os.

2.                   Johanna Cornelia Knoop, geb. Zoelmond 27.01.1809; volgt [11].

3.                   Johannes Josephus Knoop, geb. ca. 1811, schoenmaker, overl. Zoelmond (Beusichem) 16.08.1884, tr. Beusichem 05.12.1840 Geertruida Huberdina Remmerden, geb. Dodewaard 16.09.1813, ged. Dodewaard 27.10.1813, overl. Beusichem 06.03.1883, z.v. Remmert Remmerden, tabaksboer, en Hermina van Lunen.

4.                   Maria Magdalena Knoop, geb. Zoelmond (Beusichem) 21.06.1815, overl. Beusichem 20.07.1873, tr. Beusichem 11.09.1840 Jan Knobbout, ged. Beusichem 02.06.1810, landman, overl. Beusichem 14.10.1865, z.v. Gerrit Knobbout, landman, en Anna Geertrui van Tuijl.

 

[24] Hendrik Sitsen, geb. Hulst (‘en Flandre’) 1786, sergeant-majoor bij de ‘chasseurs hollandais’ (1814), sergeant-majoor (1825), winkelier (1830), overl. Bergen op Zoom 21.07.1837, z.v. Cornelis Sitsen en Sijtske Hendrix; tr. Venlo 01.10.1814|a|

[25] Adriana Petronella van Driel, geb. Poortvliet 02.10.1794, overl. Bergen op Zoom 08.09.1836, z.v. Cornelis van Driel en Adriana Hovendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannes Lodewijk Sitsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818; volgt [12].

2.                   Cornelia Adriana Hendrica Sitsen, geb. Delft 16.04.1821, overl. Hulst 22.07.1844, tr. Hulst 18.05.1842 Cornelis Storp, geb. Stoppeldijk 25.08.1819, winkelier (1845,1862), overl. Hulst 18.10.1862, z.v. Cornelis Storp, winkelierster (1842).
     CS tr. 2e Hulst 07.05.1845 Antonia Cornelia Schuppens, geb. Hulst 21.08.1815, dienstmeid (1845), winkelierster (1862), overl. Hulst 21.08.1895, d.v. Cornelis Schuppens en Barbara Koole.

3.                   Lodewijk Franciscus Hironimus Sitsen, geb.’s-Gravenhage ca. 1824, overl. Bergen op Zoom 26.12.1878, tr. Bergen op Zoom 17.06.1852 Marianna Adriana Siemaar, geb. Bergen op Zoom 26.02.1825, d.v. Servaas Siemaar, winkelier, en Anna Maria Vervuggen.

4.                   Adrianus Hendrikus Marinus Sitsen, geb. Leiden 30.10.1825, overl. Leiden 22.12.1825.

5.                   Adriana Elizabeth Sitsen, geb. Bergen op Zoom 07.01.1830.

 

Noten: |a| bruidegom Henri, bruid Adrienne Petronille.

 

[26] Willem de Jager, geb. Bergen op Zoom ca. 1769/1770, boulanger (1812), broodbakker (1815), broodmaker (1822), overl. Bergen op Zoom 01.11.1854; otr. 1e Bergen op Zoom 20.04.1796, tr. Bergen op Zoom 08.05.1796 Magdalena Augustijn, geb. Bergen op Zoom xx.10.1770, begr. Bergen op Zoom 03.04.1802; tr. 3e Bergen op Zoom 23.02.1822 Clasina Ketelaar, geb. Bergen op Zoom ca. 1775, overl. Bergen op Zoom 01.02.1837, d.v. Michiel Ketelaar en Barbara Timmer; otr. 2e Bergen op Zoom (schepenbank) 16.08.1806, tr. Bergen op Zoom (ndg) 31.08.1806

[27] Anna Maria Augustijn, geb. Bergen op Zoom ca. 1778, overl. Bergen op Zoom 06.01.1816, d.v. Govert Augustijn en Maria Huart; tr. 1e voor 1806 Rijnier Verschoor.

Uit het huwelijk de Jager-Magdalena Augustijn:

1.                   Anthonij de Jager, ged. Bergen op Zoom 20.10.1799, overl. ’s-Gravenhage 01.09.1841, tr. ’s-Gravenhage 26.04.1826 Barbara Elizabetha Wolffensperger, geb. ’s-Gravenhage ca. 1802, d.v. Coenradus Wolffensperger en Johanna Groenewald.

Uit het huwelijk de Jager-Anna Maria Augustijn:

2.                   Paulus de Jager, ged. Bergen op Zoom 25.10.1807, broodbakker (1835,1838), werkman (1860), overl. Middelburg 01.02.1892, tr. 1e Middelburg 29.05.1835|a| Adriana Barbet, geb. Middelburg 27.01.1800, overl. Middelburg 10.04.1860, d.v. Aarnout Barbet en Cornelia Augustijn; tr. 2e Middelburg 08.10.1862 Susanna Johanna van Essen, geb. Middelburg 14.06.1814, dagloonster (1836), wasvrouw (1862), overl. Middelburg 25.11.1892, d.v. Pieter van Essen en Leijntje de Pagter.
     SJvE tr. 1e Middelburg 19.05.1836 Jacobus Marinus Papst, ook Paaps, geb. Middelburg 22.02.1808, bakkersknecht (1835), tagrijn (1858), overl. Middelburg 30.03.1858, z.v. Martinus Papst (-1818) en Sara Woedelok (-1810).

3.                   Govert de Jager, ged. Bergen op Zoom 15.01.1809.

4.                   Maria de Jager, ged. Bergen op Zoom 17.05.1810, overl. Maastricht 26.01.1881|c|, tr. Bergen op Zoom 29.05.1835|b| Theodorus Smout, ged. Bergen op Zoom (rk) 28.01.1803, overl. Bergen op Zoom 29.01.1883, z.v. Cornelis Smout en Anna van der Kuijl.

5.                   Adriana Everdina de Jager, geb. Bergen op Zoom 17.12.1812|d|; volgt [13].

6.                   Nicolasina Maria de Jager, geb. Bergen op Zoom 23.05.1815, overl. Middelburg 07.07.1907, tr. Bergen op Zoom 24.06.1850 Pieter Willem Hoek, geb. Bergen op Zoom Bergen op Zoom 10.07.1821, schipper, overl. Middelburg 28.04.1892, z.v. Willem Hoek, schipper, en Goela Pieternella Philippus.

 

Noten: |a| de vader v/d bruidegom ‘consenterende blijkens notariële akte van consent’ (huw.akte Middelburg 29.05.1835 no.53); |b| de vader v/d bruid ‘hierbij tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende’ (huw.akte Bergen op Zoom 29.05.1835 no.33); |c| ook overl.akte Bergen op Zoom 1881 no.26; |d| kind Adrienne Everdine, vader Guillaume  (geb.akte Bergen op Zoom 1812 no.148).

 

[28] Hendrik Harte, geb. Rotterdam xx.06.1790, koopman (1837), overl. Rotterdam 12.03.1865, z.v. Jan Hendrik Harte en Antonia Gijsen; tr. Rotterdam 03.08.1815

[29] Johanna van Hemert, geb. Rotterdam xx.08.1784, overl. Rotterdam 03.07.1840, d.v. Gerrit van Hemert en Anna Dauw; otr. 1e Rotterdam 03.05.1806, tr. Rotterdam 18.05.1806 Leonardus Albertus Markelbach, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 18.12.1774, overl. Rotterdam 28.10.1811, begr. Rotterdam 29.10.1811, z.v. Nicolaus Markelbach en Gertrudis Vermeulen.

Uit hte huwelijk Markelbach-van Hemert:

1.                   Cornelia Markelbach, geb. Rotterdam 15.02.1807, ged. Rotterdam 19.02.1807, overl. Rotterdam 25.11.1878, tr. 1e Rotterdam 17.06.1835 Martinus den Bouwmeester, geb. Alphen ca. 1808, overl. Leiden 25.09.1836, z.v. Adrianus den Bouwmeester en Hester van ’t Kruis; tr. 2e Leiden 05.10.1837 (echtsch. 07.07.1853) Pieter Wijnnobel, geb. Leiden 21.01.1812, koekbakker, z.v. Izaac Wijnnobel, winkelier, en Willemina Margaretha Brouwer.

* Kind van Johanna:

2.                   Pieternella Gerardina Johanna van Hemert, geb. Rotterdam 31.07.1812|a|.

Uit het huwelijk Harte-van Hemert:

3.                   Johan Hendrik Harte, geb. Rotterdam 04.04.1816; volgt [14].

4.                   Sophia Christina Harte, geb. Rotterdam 07.03.1818, overl. Rotterdam 05.09.1896.

 

Noten: |a| aangifte door Jannetje Fijnaut, oud 50 jaar, stadsvroedvrouw, geen details over de moeder vermeld (geb.akte Rotterdam 1812 fol.b127v).

 

[30] Gerrit van der Heijden, geb. Tiel ca. 1772/1773/1774, fruitverkoper (1812), tapper (1813), fruitenier (1815,1817), fruitverkoper (1819,1822), landbouwer/landman (1825,1844), overl. Tiel 10.06.1844, z.v. Hendrik van der Heijden en Geertrui Loesse; tr. 1e Belia Volkers; tr. 2e

[31] Josina Elsing, ged. Utrecht (evangelisch-luthers) 19.12.1784, overl. Tiel 10.02.1870, d.v. Hendrik Elsing en Adriana van Dijk.

Uit het huwelijk van der Heijden-Volkers:

1.                   Aart van der Heijden, geb. ca. 1804, landman, overl. Tiel 16.06.1844, tr. Tiel 14.01.1826 Johanna de Man, geb. ca. 1804, overl. Tiel 08.02.1874, d.v. Johannes de Man, wieldraaier, en Helena Schening.

Uit het huwelijk van der Heijden-Elsing:

2.                   Hendrik van der Heijden, geb. Tiel 25.06.1812, overl. Tiel 10.10.1819.

3.                   Geertrui van der Heijden, geb. Tiel 18.11.1813; volgt [15].

4.                   Catharina van der Heijden, geb. Tiel 27.09.1815, overl. Tiel 12.10.1878.

5.                   Maria van der Heijden, geb. Tiel 28.08.1817, overl. Rotterdam 20.08.1888, tr. Rotterdam 06.02.1861 Cornelis van Ossane, geb. Middelburg xx.11.1805, overl. Rotterdam 19.01.1869, z.v. Cornelis van Ossane en Elizabeth Pieternella Rietmulder.
     CvO tr. 1e Rotterdam 31.01.1838 Geertruij Hersbergen, geb. Bergen op Zoom xx.02.1808, overl. Rotterdam 15.10.1859, d.v. Joannes Hersbergen en Margaretha Hermans.

6.                   Gerrit Jan van der Heijden, geb. Tiel 04.10.1819, arbeider, overl. Tiel 25.10.1893, tr. Tiel 03.12.1864 Lamberta Jacoba Hoenderop, geb. Tiel 23.03.1827, werkster, overl. Tiel 25.01.1886, d.v. Maria Hoenderop.
     LJH tr. 1e Tiel 20.12.1851 Gerardus Noot, geb. Tiel 06.10.1822, arbeider, overl. Tiel 25.09.1859, z.v. Hendrik Jan Noot, gruttersknecht, en Hermina Brans.

7.                   Josina van der Heijden, geb. Tiel 10.08.1822, overl. Tiel 15.07.1893.

8.                   Hendrik van der Heijden, geb. Tiel 10.08.1822, schrijnwerker, overl. Rotterdam 02.12.1876, tr. 1e Tiel 14.03.1846 IJda Johanna Hoenderop, geb. Tiel 09.03.1823, overl. voor 1854, d.v. Anna Hoenderop; tr. 2e Tiel 20.05.1854 Metje Schook, geb. Tiel 03.06.1829, overl. Rotterdam 23.10.1877, d.v. Arie Schook, karman, en Jenneke van Hees.

9.                   Belia van der Heijden, geb. Tiel 21.02.1825, overl. Tiel 19.05.1910, tr. Tiel 19.11.1881 Diderik Bernardus Pitlo, geb. Tiel 11.04.1822, boekdrukker, overl. Tiel 11.11.1901, z.v. Antonie Pitlo, koopman, en Jenneke van Heusden.
     DBP tr. 1e Tiel 16.10.1858 Willemina van Uden, geb. Tiel 17.11.1829, naaister (1858), overl. Tiel 04.12.1879, d.v. Cornelis van Uden, arbeider, en Alida van Eck.

 


Bijlage A

 

[32] Martinus Rosman, Maarten, geb. Vlaardingen ca. 1754, visverkoper, overl. Schiedam 11.04.1825, z.v. Coenraad Rosman en Jannetje van der Burg; tr. 2e Henderina Sanders, geb. Hoogvliet ca. 1763, visverkoopster, overl. Schiedam 15.2.1825, d.v. Johannes Sanders en Elisabeth Buiteweg; tr. 1e

[33] Neeltje Scheurkogel, overl. tussen 1790 en 1825.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Rosman, geb. Schiedam ca. 1781, overl. Schiedam 20.09.1829, tr. Bastiaan Bosselaar, geb. Schiedam ca. 1783, overl. Schiedam 27.08.1839, z.v. Pieter Bosselaar en Pietertje Kaalis.

2.                   Arend Rosman, geb. Schiedam 31.10.1790; volgt [16].

 


terug