Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven, Frans, geb. Tilburg 02.09.1907, 
student NEH 24.09.1925, doctoraalexamen NEH Rotterdam 24.03.1931, promotie Rotterdam 15.11.1934|a|, lector Tilburg (1936-), hoogleraar Tilburg (1945-1972), CON 1972, overl. Tilburg 12.12.1999, begr. Tilburg (Bpl. Heike), tr. Magdalena Josephina Maria Willekens (1913-2009), Leen. (zie Bijlage A).
– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.278-279.

 

Noten: |a|  proefschrift: Over de idee der gemeentelijke zelfstandigheid; promotor: C.W. de Vries (1882-1967).

 

[2] Godefridus Petrus Martinus van der Ven, geb. Loon op Zand 14.08.1876, kantoorbediende (1900), klerk (1903), boekhouder (1904,1910), klerk (1913), schrijver (1940), overl. Utrecht 16.01.1940|a|, tr. Tilburg 20.01.1903
[3] Elisabeth Cornelia Maria Venmans, geb. Tilburg 05.12.1868, modiste (1903), overl. Didam 19.05.1942, begr. Tilburg 22.05.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laurentius Franciscus Josephus Maria van der Ven, geb. Tilburg 02.01.1904, landbouwkundig ingenieur.

2.                   Elisabeth  Wilhelmina Anna Maria van der Ven, geb. Tilburg 23.02.1905.

3.                   Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven, geb. Tilburg 02.09.1907; volgt [1].

 

Noten: |a| ook  overl.akte Tilburg 1940 no.61.

 

[4] Laurentius Johannes van der Ven, geb. Loon op Zand 20.07.1845, leerlooier (1870,1876), fabrikant (1879,1881), overl. Tilburg 02.03.1881, tr. Tilburg 11.05.1870

[5] Francisca Arnolda Elisabeth Kleuzes, geb. Tilburg 19.09.1847, winkelierster (1882), koopvrouw (1911), overl. Tilburg 19.03.1925; tr. 2e Tilburg 24.05.1882 Alphonsus Josephus Vincentius van Amelsvoort, geb. Tilburg 17.09.1854, machinist (1882,1888), koopman (1903,1904), overl. Tilburg 13.10.1904, d.v. Arnoldus van Amelsvoort, fabriekwerker, en Hendrica de Rooij.

Uit het huwelijk van der Ven-Kleuzes:

1.                   Cornelis Henricus Maria van der Ven, geb. Loon op Zand 25.03.1871, boekhouder (1896,1910), overl. Tilburg 10.07.1949, tr. Tilburg 04.08.1896 Johanna Catharina Maria Buddemeijer, geb. Oirschot 01.08.1871, overl. Tilburg 04.02.1962, d.v. Gerardus Rudolph Buddemeijer, deurwaarder, en Elisabeth Christina Doorewaard.

2.                   Petrus Arnoldus Hendrikus van der Ven, geb. Loon op Zand 25.05.1872, overl. Loon op Zand 22.07.1872.

3.                   Antonius Adrianus Maria van der Ven, geb. Loon op Zand 05.05.1873.

4.                   Arnoldus Johannes van der Ven, geb. Loon op Zand 23.06.1874, boekhouder (1900,1913), reiziger (1928), overl. Tilburg 21.01.1928, tr. Tilburg 16.10.1900 Johanna Maria van Spaandonk, geb. Tilburg 03.09.1870, overl. Tilburg 06.01.1955, d.v. Gerardus van Spaandonk en Johanna Horvers.

5.                   Godefridus Petrus Martinus van der Ven, geb. Loon op Zand 13.08.1876; volgt [2].

6.                   Petrus Johannes Arnoldus van der Ven, geb. Tilburg 13.02.1879, koopman (1910,1913), incasseerder (1946), overl. Tilburg 12.12.1946, tr. Tilburg 28.01.1913 Nicolasina Maria Elisabeth van Grinsven, geb. Tilburg 04.05.1886, overl. Tilburg 07.09.1969, d.v. Antonius van Grinsven, schoenmaker, en Anna Cornelia Dusée.

Uit het huwelijk van Amelsvoort-Kleuzes:

7.                   Laurentius Henricus van Amelsvoort, geb. Tilburg 18.02.1883, koopman, tr. Tilburg 07.09.1910 Jacoba Cremers, geb. Tilburg 04.04.1884, overl. Tilburg 06.12.1969, d.v. Jacobus Cremers, spoorwachter (1884), seinhuiswachter (1910), en Johanna Moors.

8.                   Henrica Antonia Gertrudis van Amelsvoort, geb. Tilburg 02.08.1884, tr. Made en Drimmelen 29.04.1911 Jacobus Kuijpers, geb. Terheijden 05.01.1875, boekhouder, z.v. Johannes Kuijpers en Anna Rasenberg.

9.                   Josephus Gosewinus van Amelsvoort, geb. Tilburg 30.09.1886, overl. Tilburg 28.10.1886.

10.               Aemilianus Petrus Josephus van Amelsvoort, geb. Tilburg 15.03.1888, overl. Tilburg 01.05.1888.

11.               Wilhelmina Bernardina Antonia Maria van Amelsvoort, geb. Tilburg 15.03.1888, overl. Tilburg 03.05.1888.

 

[6] Wilhelmus Venmans, geb. Tilburg 22.08.1835, bakker, overl. Tilburg 08.05.1912, tr.

[7] Elisabeth Spiering, geb. Teteringen 30.06.1836, overl. Tilburg 17.09.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Cornelis Hubertus Venmans, geb. Tilburg 10.02.1864, hoofd ener school (1902,1903), overl. De Bilt 12.11.1939, tr. Raamsdonk 19.11.1902 Dingena Cornelia Verschure, geb. Raamsdonk 19.06.1867, overl. Utrecht 21.11.1940, d.v. Hubertus Franciscus Verschure, schipper, en Elisabeth van Disseldorp.

2.                   Anna Maria Gertruda Venmans, geb. Tilburg 21.03.1865, overl. Tilburg 06.06.1942.

3.                   Alphonsus Gerardus Antonius Venmans, geb. Tilburg 14.01.1867, boekhouder (1895), administrateur van vaste goederen (1902), uitgever (1903), koopman (1931), overl. Tilburg 08.12.1931, tr. 1e Tilburg 09.07.1895 Anna Maria van Hoof, geb. Tilburg 20.01.1867, d.v. Leonardus van Hoof, veehandelaar, en Anna Martina Donders; tr. 2e Ginneken en Bavel 13.06.1917 Adriana Martina Johanna Biermans, geb. Breda 12.11.1874, d.v. Adriaan Andries Biermans, stoelenmaker, en Maria van Es.

4.                   Elisabeth Cornelia Maria Venmans, geb. Tilburg 05.12.1868; volgt [3].

5.                   Maria Josephina Bertha Venmans, geb. Tilburg 11.11.1870, overl. Tilburg 03.07.1937, tr. Tilburg 12.11.1895 Johannes Theodorus van den Braak, geb. Tilburg 06.07.1869, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen (1895,1902), spoorwegambtenaar (1935), overl. Tilburg 09.06.1935, z.v. Walterus van den Braak, timmerman, en Maria Theresia Geenen.

6.                   Philomena Maria Petronella Venmans, geb. Tilburg 20.03.1874, overl. Rotterdam 17.06.1946, tr. Tilburg 25.08.1903 Otto Johannes Bernardus van der Pas, geb. Breda 20.08.1880, kantoorbediende, overl. Rotterdam 10.11.1944, z.v. Cornelis Johannes van der Pas, hoofdagent ener verzekering, en Gezina Alberdina Maria Bos.

7.                   Augusta Anna Maria Venmans, geb. Tilburg 14.11.1876, overl. Tilburg 09.03.1924.

8.                   Bertha Maria Emma Venmans, geb. Tilburg 25.04.1879, overl. Tilburg 05.11.1881.

 

[8] Cornelius van der Ven, Cornelis, ged. Terheijden (rk) 09.11.1799, schoolonderwijzer (1827,1830), onderwijzer (1832,1843), onderwijzer der jeugd (1845,1848), openbaar hoofdonderwijzer (1862,1863), gepensioneerd hoofdonderwijzer en brievengaarder (1868), overl. Loon op Zand 15.04.1868, tr. Loon op Zand 25.04.1827

[9] Johanna Maria Verster, ged. Loon op Zand (rk) 30.05.1806, koopvrouw (1862,1863), overl. Loon op Zand 06.01.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Melia Godefrida van der Ven, geb. Loon op Zand 07.07.1828, overl. Loon op Zand 07.11.1829.

2.                   Melia Godefrida van der Ven, geb. Loon op Zand 09.06.1830, overl. Loon op Zand 07.08.1831.

3.                   Jacobus Steven van der Ven, geb. Loon op Zand 26.12.1832, overl. Loon op Zand 05.04.1834.

4.                   Cornelia Jacoba van der Ven, geb. Loon op Zand 14.07.1834, overl. Loon op Zand 19.04.1907, tr. Loon op Zand 21.05.1863 Cornelis Basters, geb. Loon op Zand 26.03.1831, leerlooier, overl. Loon op Zand 23.09.1889, z.v. Johannes Basters en Maria Haans.

5.                   Isabella Cornelia van der Ven, geb. Loon op Zand 27.01.1837, overl. Loon op Zand 11.11.1905, tr. Loon op Zand 26.06.1862 Gerardus Peeters, geb. Loon op Zand 17.06.1829, broodbakker, overl. Loon op Zand 20.07.1911, z.v. Adrianus Peters en Margarita Couwenberg.

6.                   Paulina van der Ven, geb. Loon op Zand 30.01.1839, overl. Dongen 01.02.1905.

7.                   Jacoba Elisabeth van der Ven, geb. Loon op Zand 27.02.1841, overl. Dongen 07.11.1915.

8.                   Pieternella Maria van der Ven, geb. Loon op Zand 18.05.1843, overl. Loon op Zand 29.03.1848.

9.                   Laurentius Johannes van der Ven, geb. Loon op Zand 20.07.1845|a|; volgt [4].

10.               Melchior Cornelis van der Ven, geb. Loon op Zand 18.01.1848, overl. ’s-Hertogenbosch 26.04.1929, tr. Heusden 10.12.1873 Julia Theresia Amalia Naegelé, geb. Kleve 05.05.1844, overl. ’s-Hertogenbosch 25.12.1921, d.v. Otto Robert Wilhelm Naegelé en Johanna Thereza Caecilia Oellig.

 

Noten: |a| Laurensius Johannes (geb.akte Loon op Zand 1845 no.124).

 

[10] Pieterse Cornelis Kleuzes, geb. Breda 19.03.1822, rijksveearts (1846,1870), koopman te Brussel (1882), tr. Tilburg 15.10.1846

[11] Antonia Staps, geb. Tilburg 20.10.1824, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 20.10.1824, overl. Tilburg 23.10.1848|a|, begr. Tilburg (Bpl. ’t Goirke) 26.10.1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Arnolda Elisabeth Kleuzes, geb. Tilburg 19.09.1847; volgt [5].

 

Noten: |a| e.v. Petrus Cornelis Kleuzes (bidprentje collectie CBG).

 

[12] Cornelis Hubertus Venmans, ged. Tilburg 21.01.1810, timmerman, overl. Tilburg 25.03.1836, tr. Tilburg 23.10.1834

[13] Maria Gijsberta Vermeer, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 11.02.1809, naaister (1834), overl. Tilburg 14.01.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Venmans, geb. Tilburg 22.08.1835; volgt [6].

 

[14] Gerrit Spiering, geb. Herwijnen ca. 1805/1806/1807, landbouwer (1830), tapper (1833,1834), herbergier (feb1836), tapper (jun1836,1837), herbergier (1839), tapper (1844), ingek.lidmaat Breda 20.11.1832 (met att. van Oosterwijk), overl. Teteringen 01.04.1844, tr. Kedichem 20.11.1830

[15] Geertje Kraft, geb. Herwijnen 09.03.1804, herbergierster (1836), tapster (1844,1846), overl. na 1854; tr. 2e Teteringen 05.02.1846 Cornelis van der Schans, geb. Waspik 25.05.1815, bouwman (1846), tapper (1847,1854), overl. Teteringen 03.11.1854, z.v. Adriaan van der Schans en Anna van Kempen.

Uit het huwelijk Spiering-Kraft:

1.                   Lambertus Spiering, geb. Oosterwijk (Kedichem en Oosterwijk) 16.04.1831, overl. Teteringen 11.02.1836.

2.                   Willem Cornelis Spiering, geb. Teteringen 22.04.1833.

3.                   Cornelia Barbera Spiering, geb. Teteringen 23.09.1834.

4.                   Elisabeth Spiering, geb. Teteringen 30.06.1836; volgt [7].

5.                   Johanna Catharina Spiering, geb. Teteringen 20.07.1837, overl. Teteringen 15.11.1837.

6.                   Lambertus Spiering, geb. Teteringen 10.04.1839.

Uit het huwelijk van der Schans-Kraft:

7.                   Adriana van der Schans, geb. Teteringen 15.12.1847, dienstbode (1875), overl. Gorinchem 24.03.1927, tr. 1e Ubbergen 01.04.1875 Geurt van den Berg, geb. Nijkerk 04.12.1844, brievenbesteller, overl. voor 1888, z.v. Jannetje van den Berg; tr. 2e Beusichem 17.05.1888 Ludovicus Frederik Adrianus Rosman, geb. Breda 14.09.1850, overl. Gorinchem 08.11.1911, z.v. Martinus Rosman (1812-1887) en Barbara Quirina Kraft (1808-1874).

 

[16] Melchior van der Ven, uit Oisterwijk, overl. voor 1827, tr.

[17] Cornelia Cuijpers, geb. Zevenbergen ca. 1757, overl. Loon op Zand 07.12.1830|a|, d.v. Cornelis Cuijpers en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Godefridus van der Ven, ged. Terheijden (rk) 20.08.1793.

2.                   Cornelis van der Ven, ged. Terheijden (rk) 09.11.1799|b|; volgt [8].

 

Noten: |a| ‘de moeder onbekend’ (overl.akte Loon op Zand 1830 no.117); |b| moeder Corput.

 

[18] Laurens Verster, ged. Loon op Zand 05.11.1778, schoenmaker (1815,1834), herbergier (1837), schoenmaker (1844), overl. Loon op Zand 25.02.1844, z.v. Jacobus Verster en Elisabeth Brands; tr. 2e Loon op Zand 22.06.1837|b| Elisabeth Colster, ged. Loon op Zand 15.12.1792, overl. Loon op Zand 08.10.1849, d.v. Jacobus Robertse Colster en Maria van Hulten; tr. 1e

[19] Isabella Schepens, geb. Bakel en Milheeze ca. 1778, overl. Loon op Zand 31.08.1831, d.v. Henricus Verster, Hendrik, en Aldegonda van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelius Verster, Cornelis, ged. Loon op Zand (rk) 05.04.1799, schoenmaker, overl. Loon op Zand 22.12.1882, tr. 1e Loon op Zand 22.05.1823 Henrica Hamers, geb. Loon op Zand 23.02.1797, dienstbode (1823), overl. Loon op Zand 07.03.1832, d.v. Johannes Hamers, bouwman, en Maria van Iersel; tr. 2e Loon op Zand 30.01.1834 Adriana de Held, ged. Loon op Zand 09.08.1806, overl. Loon op Zand 27.05.1882, d.v. Peter de Held en Johanna van Beek.

2.                   Henricus Verster, ged. Loon op Zand (rk) 05.04.1799, leerlooier, tr. Loon op Zand 18.09.1834 Arnolda Becx, ged. Helvoirt 08.08.1798, d.v. Philippus Becx en Johanna van den Broek.

3.                   Aldegondis Verster, ook Allegonda, ged. Loon op Zand (rk) 15.10.1800, overl. Loon op Zand 02.03.1848, tr. 1e Loon op Zand 19.05.1821 Arnoldus van Uum, geb. Middelaar 18.06.1791, molenaar, overl.Loon op Zand 08.09.1830, z.v. Fredericus van Uum en Johanna Hombergen; tr. 2e Loon op Zand 06.08.1831|a| Johannes Verhijen, ook Verheijen, ged. Gilze 04.08.1809, molenaar, z.v. Jan Baptist Verhijen en Cornelia Blok.

4.                   Wilhelmus Verster, ged. Loon op Zand (rk) 30.07.1802, schoenmaker, tr. Loon op Zand 27.05.1829 Adriana Kennekens, geb. Loon op Zand 12.03.1804, d.v. Peter Kennekens en Johanna Dingemans.

5.                   Petrus Verster, ged. Loon op Zand (rk) 27.08.1804.

6.                   Joanna Maria Verster, ged. Loon op Zand (rk) 30.05.1806; volgt [9].

7.                   Jacobus Verster, ged. Loon op Zand (rk) 20.08.1808, overl. Loon op Zand 20.02.1831.

8.                   Petronilla Verster, ged. Loon op Zand (rk) 23.12.1810, overl. Loon op Zand 25.11.1815.

9.                   Klara Verster, geb. Loon op Zand 23.08.1815, overl. Loon op Zand 16.08.1851, tr. Loon op Zand 01.02.1849 Adriaan Vermeer, geb. Loon op Zand 16.04.1823, schoenmaker, z.v. Cornelis Vermeer, schoenmaker, en Elisabeth Dankers.
     AV tr. 2e Loon op Zand 30.09.1852 Ida Anna Heijs, geb. Dongen 10.10.1825, d.v. Wouter Josephus Heijs en Francisca Couwenberg.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Verhijen, tekent met Verheijen (huw.akte Loon op Zand 1831 no.17); |b| bruidegom in akte Versterre, tekent met Verster (huw.akte Loon op Zand 1837 no.22).

 

[20] Arnoldus Kleussens, geb. Willemstad, ged. Standdaarbuiten 10.10.1791, broodmaker (1817,1822), meesterknecht in het magazijn der fourages (1823), tapper (1825), winkelier (1832), koopman (1846), grutter (1851), overl. Breda 29.11.1864|b|, z.v. Arnoldus Kleussens, portier en winkelier (1817), en Petronella van Proijen; tr. Breda 10.06.1817|a|

[21] Francisca van Kakerken, geb. Breda 04.11.1792, overl. Breda 21.12.1849, d.v. Francis van Kakerken (-1800), koopman, en Wilhelmina de Jong, koopvrouw (1817).

Uit dit huwelijk (vader Kleuzes):

1.                   Franciscus Antonius Kleuzes, geb. Breda 22.04.1820, overl. Breda 04.02.1821.

2.                   Pieterse Cornelis Kleuzes, geb. Breda 19.03.1822; volgt [10].

3.                   Bernardina Johanna Kleuzes, geb. ’s-Hertogenbosch 29.12.1823, tr. Breda 24.11.1851 Antonie Bernardus Schoffers, geb. Tilburg 20.08.1821, koek- en banketbakker, z.v. Antonij Jan Schoffers, rietmaker, en Geertruida van der Loo.

4.                   Maria Kleuzes, geb. Breda 05.09.1825, overl. Tilburg 28.07.1900, tr. Breda 07.01.1853 Godefridus van Eijl, geb. Breda 28.08.1819, beëdigd klerk bij de arrondissementsrechtbank te Breda, overl. Tilburg 28.12.1892, z.v. Godefridus van Eijl, dagloner, en Antonetta Soffers.

5.                   Elisabeth Kleuzes, ook Elisabeth Johanna, geb. Breda 27.11.1826, overl. Breda 30.07.1829.

6.                   Jacoba Johanna Kleuzes, geb. Breda 26.09.1830, tr. Breda 04.06.1851 Gerardus Wilhelmus Kerremans, geb. Breda 11.02.1826, koperslager, z.v. Hendrik Kerremans, koopman, en Johanna Cornelia Tops.

7.                   Adriana Wilhelmina Kleuzes, geb. Breda 08.03.1832, tr. Breda 10.03.1856 Johannes Casparus Henricus de Bont, geb. Breda 08.09.1830, banketbakker, z.v. Henricus de Bont, banketbakker, en Catharina van Keulen.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Kleussens, tekent met Kleuzes (huw.akte Breda 1817 no.25); |b| Kleuzes, geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1864 no.433).

 

[22] Jan Baptist Staps, geb. Tilburg 05.01.1796, koopman, overl. Tilburg 31.01.1831, z.v. Francis Staps, koopman (1823,1846), en Nicolasina van Erven; tr. Tilburg 02.10.1823

[23] Johanna Hendrika Leijsten, ged. Tilburg 20.02.1797, winkelierster (1834), overl. Tilburg 04.08.1869, d.v. Peter Leonardus Leijsten, schoenmaker, en Anna Maria van Alphen; tr. 2e Tilburg 06.02.1834 Antonie de Beem, geb. Loon op Zand 11.05.1813, schoenmaker, overl. Zundert 04.12.1883, z.v. Jacobus de Beem, schoenmaker, en Johanna Damen.

     AdB tr. 2e Oudenbosch 27.04.1870 Antonia Reniers, geb. Klundert 31.10.1829, overl. Tilburg 01.09.1875, d.v. Adriaan Reniers en Adriana van Dongen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Staps, geb. Tilburg 20.10.1824, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 20.10.1824; volgt [11].

2.                   Hendrikus Staps, geb. Tilburg 30.11.1825, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 30.11.1825, overl. Tilburg 08.09.1842.

 

[24] Norbertus Venmans, geb. Tilburg ca. 1771, tisserand (1812), wever (1816), dagloner (1834,1845), overl. Tilburg 27.07.1845|a|, z.v. Cornelis Venmans en Aldegonda Dekkers; otr. Tilburg (schepenbank) 13.04.1805, tr. Tilburg 29.04.1805

[25] Anna Maria van den Breugel, geb. Enschot ca. 1776, overl. Tilburg 29.06.1846, d.v. Hendrik van Breugel en Anna Maria van Antwerpen.

Uit dit huwelijk (moeder ook van (den) Beugel/van Beugen):

1.                   Cornelius Venmans, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 04.02.1806, w.s. jong gestorven.

2.                   Cornelius Venmans, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 26.04.1807.

3.                   Cornelis Hubertus Venmans, ged. Tilburg 21.01.1810 [bij huw. 1834 moeder van Beugen]; volgt [12].

4.                   Henri Venmans, ook Hendrikus, geb. Tilburg 26.09.1812|b|, dagloner, overl. Tilburg 10.03.1849, tr. Tilburg 23.09.1841 Catharina van Gorp, geb. Tilburg 09.10.1816, dagloonster, overl. Tilburg 11.12.1879, d.v. Adriaan van Gorp en Johanna Leijten.

5.                   Maria Aldegonda Venmans, geb. Tilburg 14.06.1816, naaister, overl. Tilburg 19.07.1847|c|.

 

Noten: |a| e.v. van den Beugel; |b| moeder van den Beugel; |c| moeder van Beugel.

 

[26] Wilhelmus Vermeer, Willem, geb. Tilburg ca. 1775, wever (1814,1826), dagloner (1834,1847), overl. Tilburg 30.12.1847, z.v. Cornelis Vermeer en Anna Leenders; otr. Tilburg (schepenbank) 26.10.1799, tr. Tilburg 11.11.1799

[27] Cornelia Hoevenaars, geb. Tilburg ca. 1776, overl. Tilburg 01.01.1841, d.v. Johannes Hoevenaars en Elisabeth Emmen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Maria Vermeer, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 26.02.1801|a|, naaister (1833), overl. Tilburg 14.05.1858, tr. Tilburg 18.07.1833 Simon van Beurden, ged. Tilburg 10.01.1802, machinespinder (1833), fabrieksmeesterknecht (1859), overl. Tilburg 23.10.1889, z.v. Norbertus van Beurden en Adriana de Beer.
     SvB tr. 2e Tilburg 19.05.1859 Catharina van Woerkom, geb. Tilburg 26.09.1812, overl. Tilburg 01.01.1888, d.v. Antonie van Woerden en Maria Catharina Saes.

2.                   Cornelius Vermeer, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 03.09.1804|b|.

3.                   Maria Gijsberta Vermeer, ged. Tilburg (Parochie ’t Heijken) 11.02.1809; volgt [13].

4.                   Cornelus Vermeer, ook Cornelis, geb. Tilburg 22.05.1814, overl. Tilburg 15.04.1826.

 

Noten: |a||b| moeder Huveneers.

 

[28] Cornelis Spiering, geb. ca. 1770, landbouwer (1817,1822), winkelier te Leerdam (1844), overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 10.01.1846, z.v. Gerrit Spiering en Barbera Blom; tr.

[29] Maria Klop, geb. Haeften ca. 1792, overl. Leerdam 15.05.1846|a|, d.v. N Klop en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Spiering, geb. Herwijnen ca. 1802, overl. Herwijnen 05.03.1881, tr. Herwijnen 06.04.1844 Joost de Kock, geb. ca. 1809, landbouwer, overl. Herwijnen 28.02.1880, z.v. Maarten de Kock, landbouwer, en Eelke van der Wal.

2.                   Gerrit Spiering, geb. Herwijnen ca. 1805/1806/1807; volgt [14].

3.                   Willemina Spiering, geb. xx.02.1810, overl. Herwijnen 13.04.1812.

4.                   Lambertus Spiering, geb. ca. 1811, overl. Oosterwijk (Kedichem en Oosterwijk) 23.10.1829.

5.                   Willemina Spiering, geb. Herwijnen 16.02.1817, overl. Den Hoorn (Texel) 08.05.1909, tr. Leerdam 19.05.1838 Willem Hol, geb. Herwijnen 13.09.1813, landbouwer, overl. Prins Hendrik Polder (Texel) 19.05.1882, z.v. Jan Hol, arbeider, en Jaantje Hoogendoorn.

6.                   Johanna Spiering, geb. Herwijnen 28.01.1822, overl. Leerdam 29.03.1852, tr. Leerdam 01.10.1847 Hendrik Kool, geb. Leerdam ca. 1808, overl. Leerdam 27.04.1864, z.v. Peter Kool en Neeltje den Hartog.

7.                   Hendrika Spiering, geb. Kedichem en Oosterwijk 06.09.1825, overl. Oosterwijk (Kedichem en Oosterwijk) 07.10.1825.

 

Noten: |a| d.v. Klop, voornaam onbekend, zoo ook den voor- en geslachtsnaam der moeder van de overledene’ (overl.akte Leerdam 1846 no.32).

 

[30] Willem Kraft, geb. Arnhem/Velp ca. 1778, tuinier (1815), tolgaarder (1817,1836), ingek.lidmaat Breda 17.05.1819, overl. Breda 12.11.1836, z.v. Nicolaas Kraft en Catharina Schonkenberg; tr.

[31] Elisabeth Spiering, geb. Herwijnen ca. 1778/1779, overl. Maastricht 07.05.1845, d.v. Gerrit Spiering en Barbara Blom.

– Het echtpaar Kraft-Spiering vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Corrie Rosman (1914-2012), docent 2e VCL te ‘s-Gravenhage.

Uit dit huwelijk (moeder ook Spieringh/Spierings):

1.                   Geertje Kraft, geb. Herwijnen 09.03.1804; volgt [15].

2.                   Katrina Kraft, geb. Dordrecht ca. 1806, tr. ’s-Gravenhage 30.11.1831 Johannes Adrianus de Meijer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, zilversmid, z.v. Hendrik Adrianus de Meijer, zilversmid, en Maria Dorothea Felkers.

3.                   Barbera Kuiniera Kraft, geb. Raamsdonk 23.11.1808, ged. Raamsdonk 04.12.1808, overl. Breda 10.02.1874, tr. Breda 04.11.1837 Martinus Rosman, geb. Schiedam 19.06.1812, overl. Rotterdam 24.05.1887, z.v. Arend Rosman (1790-1864) en Marie Heijdens (1790-1872).
– Het echtpaar Rosman-Kraft vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Corrie Rosman (1914-2012), docent 2e VCL te ‘s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk: Ludovicus Frederik Adrianus Rosman (1850-1911), tr. Beusichem 17.05.1888 Adriana van der Schans (1847-1927), d.v. Gerrit Spiering en Geertje Kraft.

4.                   Nikolaas Kraft, geb. Raamsdonk 16.10.1810, ged. Raamsdonk 21.10.1810, overl. Maastricht 16.03.1849, tr. ’s-Hertogenbosch 25.08.1836 Wilhelmina Dorothea Laurentius, geb. ’s-Hertogenbosch 01.12.1814, overl. Groningen 13.04.1878, d.v. Jacob Nicolaas Laurentius, onderwijzer, en Jannetje van Eijsden.
     WDL tr 2e ’s-Hertogenbosch 11.07.1850 Hendrik Bernelot Moens, geb. Rotterdam 15.06.1794, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 29.06.1794, eerste luitenant der infanterie (1822), gepensioneerd luitenant-kolonel (1858), politiecommissaris in de provincie Groningen, RNL, overl. Groningen 18.12.1858, z.v. Simon Bernelot Moens, koopman, en Anna de Prill; tr. 3e Groningen 25.02.1860 Hendriekus Jonxis, ged. Utrecht 23.10.1807, chirurgijn, prosector en controleur van het Nosocomium Academicum (1835), prosector aan de Hoogeschool te Groningen (1847), prosector bij het Theatrum Anatomicum te Groningen (1850), controleur van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis  te Groningen (1853,1860), overl. Groningen 22.11.1883, z.v. Jan Pieter Jonxias, aannemer van werken, en Maria Wilhellemina Clements.
     HBM tr. 1e Naarden 17.11.1822 Johanna Theodora Maria Franken, ook Francke, geb. Veldhuizen/Velthuijsen ca. 1799, overl. Breda 25.04.1830, d.v. Johan Peter Franken en Johanna Reinolda bsse Sloet van Evenlo (ca.1771-1847).
     HJ tr. 1e Utrecht 28.10.1833 Geertruij Blotkamp, ged. Utrecht 09.11.1806, overl. Groningen 11.08.1846, d.v. Johannes Christoffel Blotkamp en Jannigje Johanna Biljart; tr. 2e Groningen 20.11.1847Annetta Johanna Sijpkens, geb. Groningen 06.01.1823, overl. Haren 30.08.1850|a|, d.v. Benjamin Sijpkens, commissionair, koopman, en Jantje Jans Glas; tr. 3e Groningen 13.09.1853 Alida Jennelina Sijpkens, geb. Groningen 28.02.1825, overl. Groningen 16.04.1858, jongere zuster van Annetta.

5.                   Anna Margarita Kraft, geb. Raamsdonk ca. 1812, aang.lidmaat Breda 31.03.1831 (naar Goor 28.01.1836), overl. Goor 25.03.1846, tr. Breda 24.09.1835 Derk Hartgerink, geb. Geesteren (Gld) 10.02.1810, schrijnwerker (1835), koopman (1851), z.v. Jan Hartgerink en Hendrika Bouwmeester.
     DH tr. 2e Holten 24.09.1851 Johanna Meijers, geb. Holten 05.05.1830, overl. Veldwijk (Ermelo) 18.05.1905, d.v. Jan Meijers, grondeigenaar, en Maria Dikkers.

6.                   Johanna Kraft, geb. Raamsdonk 03.06.1815, overl. Hardinxveld 28.03.1893, tr. Breda 29.05.1844 Antonij Stolk, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse ca. 1820, overl. Hardinxveld 07.04.1892, z.v. Arij Stolk en Crijna Maatje.

7.                   Wilhelm Kraft, ook Willem, geb. Teteringen 08.12.1817, gepensioneerd hoofdingenieur van den Waterstaat in Nederlandsch-Indië (1883), overl. ’s-Gravenhage 19.01.1883, tr. Semarang 27.12.1844 Anna Albertina van Ermel, geb. Ravenstein 05.12.1815, ged. Ravenstein 21.01.1816, overl. ’s-Gravenhage 25.06.1892|d|, d.v. H.M. van Ermel en Susanna Nouhuis.

8.                   Lowisa Frederica Kraft, ook Louisa Fredrika, geb. Teteringen 24.12.1819, overl. Rotterdam 09.08.1850|c|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Groningen 1850 no.624; |c| ook overl.akte Breda 1850 no.334; |d| oud 74 jaar, vader Albert, moeder van Nouhuijs (overl.akte ’s-Gravenhage 1892 no.1983).

 


Bijlage A

 

I. Jacobus Joannes Cornelius Willekens, Jacques, geb. Tilburg 14.10.1881, werktuigkundig ingenieur, directeur ener gasfabriek en waterleiding te Stratum (1911), overl. ’s-Hertogenbosch 18.02.1950|a|, z.v. Josephus Willekens, koperslager, en Maria Wilhelmina Teulings;

tr. Tilburg 26.08.1911

Maria Magdalena Josephina van Beurden, Josephine, geb. Tilburg 28.12.1880, overl. Tilburg 29.11.1956, d.v. Adriaan van Beurden, fotograaf, en Magdalena Margaretha Niederau.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Josephina Maria Willekens, geb. Stratum 15.09.1912, tr. Josephus Henricus Antonius Bedaux (1910-1989), Jos., architect.

2.                   Magdalena Josephina Maria Willekens, Leen, geb. Stratum 08.09.1913, hist.dra., overl. Tilburg 02.03.2009, begr. Tilburg (Bpl. Heike), verloofd 1939, tr. Amsterdam 12.04.1939 Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999), Frans, hoogleraar.

3.                   Maria Johanna Jacoba Willekens, Riet, geb. Stratum 24.12.1916, arts, overl. Eindhoven 10.02.2005, tr. Goirle 06.03.1943 Franciscus Cornelius Bedaux (1916-2008), Frans, apotheker.

4.                   Jozef Maria Willekens, geb. Stratum 16.02.1918, overl. Stratum 23.02.1919.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tilburg 1950 no.176.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren