Josephus Henricus Antonius Bedaux (1910-1989)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Josephus Henricus Antonius Bedaux, Jos., geb. Tilburg 18.04.1910, architect B.N.A., OON, overl. Goirle 14.07.1989, begr. Goirle (Parochiekerkhof Maria Boodschap) 19.07.1989, tr. Wilhelmina Josephina Maria Willekens (1912-) (zie Bijlage A).
 

– Levensberichten JHAB: nl.wikipedia * josbedaux.nl * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.24-26.

 

[2] Michiel Joannes Bedaux, geb. Tilburg 20.01.1880, timmerman (1905,1908), aannemer (1910,1939), overl. Tilburg 06.11.1940, tr. Tilburg 06.11.1905 
[3] Maria Francisca van Duuren, geb. Geldrop 02.02.1874, dienstbode (1905), overl. Meerssen 25.06.1955, begr. Tilburg 29.06.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Franciscus Antonius Bedaux, geb. Tilburg 03.09.1906, overl. Tilburg 10.01.1907.

2.                   Johannes Cornelis Maria Bedaux, geb. Tilburg 05.08.1907.

3.                   Henrietta Carolina Cornelia Bedaux, geb. Tilburg 20.10.1908, tr. Tilburg 18.10.1941 Gerardus Theodorus Clement Schuerman, geb. Ossenisse 01.04.1915, rijksambtenaar, z.v. Alphonsius Franciscus Schuerman, hoofd ener school, en Louisa Petronella Maria Kerckhaert.

4.                   Josephus Henricus Antonius Bedaux, geb. Tilburg 18.04.1910; volgt [1].

5.                   Georgius Franciscus Maria Bedaux, geb. Tilburg 05.09.1911, leraar, tr. Tilburg 26.07.1941 Johanna Margaretha Maria van Beurden, geb. Tilburg 24.09.1914, d.v. Adrianus Josephus Henricus van Beurden en Maria Johanna Tanis.

6.                   Leonardus Michaël Cornelis Bedaux, geb. Tilburg 20.11.1912, arts, overl.Putten 20.10.1948, tr. Goirle 31.07.1942 Agnes Schuerman, geb. Ossenisse 11.04.1918, apothekersassistente (1942), d.v. Alphonsius Franciscus Schuerman en Louisa Maria Petronella Kerckhaert.

7.                   Anna Maria Josepha Bedaux, geb. Tilburg 28.03.1914, tr. Tilburg 17.02.1939 Albert Pierre Henri Janssen, geb. Beek (L) 17.07.1910, bloemist, overl. Maastricht 18.08.1969, z.v. Pieter Leonard Janssen en Hendrika Maria Hubertina Lennards.

8.                   Franciscus Cornelius Bedaux, Frans, geb. Tilburg 19.01.1916, apotheker (1942), overl. Eindhoven 18.04.2008, tr. Goirle 06.03.1943 Maria Johanna Jacoba Willekens (1916-2005), Riet, arts (zie Bijlage A).

9.                   levenloos kind, Tilburg 12.07.1918.

 

[4] Johannes Cornelis Bedaux, geb. Tilburg 24.03.1848, timmerman (1871,1882), houtzager (1905), overl. Gilze en Rijen 26.08.1928|b|, tr. Tilburg 02.11.1871

[5] Jeltje Arnoldina Theodora Langeraap, geb. Boxmeer 11.03.1840, dienstbode (1871), overl. Gilze en Rijen 20.03.1928|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Elisabeth Bedaux, geb. Tilburg 08.04.1873, overl. Tilburg 16.04.1873.

2.                   levenloze zoon, Tilburg 02.05.1874.

3.                   Georigius Mattheus Jacobus Bedaux, geb. Antwerpen (België) 10.03.1875, wagenmaker (1905), overl. Tilburg 24.01.1945, tr. Tilburg 20.09.1899 Joanna Maria Elisabeth Janssen, geb. Weert 19.11.1866, overl. voor 1945, d.v. Petrus Jacobus Janssen en Joanna Maria Elisabeth Kiggen.

4.                   Cornelia Jacoba Maria Bedeaux, geb. Tilburg 10.05.1877|c|, overl. Dongen 10.10.1960, tr. Tilburg 12.06.1924|d| Johannes Adrianus Dirkse, geb. Dussen 10.01.1876, koopman, overl. Dongen 18.04.1937, z.v. Gerrit Dirkse en Cornelia Hompus.
     JAD tr. 1e Dongen 29.11.1905 Wilhelmina Johanna van Boxel, geb. Dongen 12.02.1881, overl. voor 1924, d.v. Cornelis van Boxel en Cornelia Lavrijsen.

5.                   Michiel Joannes Bedaux, geb. Tilburg 20.01.1880; volgt [2].

6.                   Maria Petronella Bedaux, geb. Tilburg 22.10.1882, overl. Tilburg 26.10.1882.

7.                   Matheus Henricus Bedaux, geb. Tilburg 15.02.1884, overl. Tilburg 09.11.1966, tr. 1e Tilburg 08.07.1908 Anna Maria van Oers, geb. Tilburg 14.10.1882, overl. Vught 28.11.1937, d.v. Wilhelmus van Oers en Adriana Joanna van Beek; tr. 2e Breda 29.12.1941 Wilhelmina Cornelia Rompa, geb. Teteringen 15.12.1888, overl. Tilburg 09.10.1967, d.v. Petrus Rompa, broodbakker, en Adriana Boomaars.

 

Noten: |a| Langeraaf (overl.akte Gilze en Rijen 1928 no.23); |b| wedr Langeraaf (overl.akte Gilze en Rijen 1928 no.59); |c| vader Bedeaux (geb.akte Tilburg 1877 no.412); |d| bruid in akte Bedeaux, tekent met Bedaux (huw.akte Tilburg 1924 no.238).

 

[6] Johannes Franciscus van Duuren, geb. Geldrop 04.04.1834, smid (1875,1880), overl. Geldrop 01.06.1889, tr. Geldrop 15.01.1873

[7] Anna Maria Daris, geb. Bergeijk 14.11.1848, overl. Geldrop 04.07.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Francisca van Duuren, geb. Geldrop 02.02.1874; volgt [3].

2.                   Hendrica Josephina van Duuren, geb. Geldrop 24.12.1875, overl. Grubbenvorst 17.12.1953.

3.                   Josephina Johanna van Duuren, geb. Geldrop 13.01.1878, overl. Geldrop 25.01.1878.

4.                   Josephus Joannes van Duuren, geb. Geldrop 22.01.1880, onderwijzer, overl. Eindhoven 10.06.1952|b|, tr. 1e Amsterdam 28.06.1923|a| Emelie Jeannette Maria van Kalken, ook Emilie, ook Jeanette, geb. Weert 17.02.1883, overl. Eindhoven 26.05.1949|a|, d.v. Franciscus Daniel van Kalken en Maria Alphonsa Theresia van Meurs; tr. 2e Anna Lucia Overmars, geb. Arnhem 09.04.1896, d.v. Bernardus Johannes Overmars, slager, en Hermina Johanna Berendina Metz.

5.                   Francisca Petronella van Duuren, geb. Geldrop 26.03.1883, overl. Geldrop 24.01.1884.

6.                   Francisca Clasina Maria van Duuren, geb. Geldrop 02.02.1885.

7.                   Wilhelmina Maria Hendrika van Duuren, geb. Geldrop 09.04.1889, overl. Geldrop 14.05.1889.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergeijk 1949 no.17; |b| ook overl.akte Bergeijk 1952 no.16.

 

[8] Thijs Bedaux, geb. Asperen 26.01.1820, lancier in garnizoen te Tilburg (1848), dagloner (1852,1871), arbeider (1890), overl. Tilburg 09.01.1892, tr. Tilburg 14.11.1851

[9] Elisabeth Maria Cras, geb. Tilburg 12.04.1824, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 12.04.1824, dienstmeid (1851), overl. Tilburg 02.12.1885.

Kinderen van Elisabeth Maria (erkend bij het huwelijk):

1.                   Maria Cras, later Bedaux, geb. Tilburg 04.01.1844|b|, ‘lakenpluister’ (1867)|c|, overl. Tilburg 09.03.1901, tr. Tilburg 27.06.1867 Wouterus van Gorp, geb. Tilburg 24.06.1843, fabriekwerker (1867), wever (1907), overl. Tilburg 29.06.1907, z.v. Dingeman van Gorp, fabriekwerker, en Maria Catharina Roestenburg.

2.                   Johannes Cornelis Cras, later Bedaux, geb. Tilburg 24.03.1848|a|; volgt [4].

Uit dit huwelijk:

3.                   Cornelia Bedaux, geb. Tilburg 16.06.1852, overl. Tilburg 02.05.1863.

4.                   Anna Elisabeth Bedaux, geb. Tilburg 14.11.1854, overl. Tilburg 23.04.1932, tr. Tilburg 05.07.1877 Adrianus Hendrikus Hamers, geb. Tilburg 16.03.1852, overl. Tilburg 21.11.1930, z.v. Hendrikus Hamners en Maria Anna de Lelie.

5.                   Jacobus Bedaux, geb. Tilburg 29.06.1857, overl. Venlo 30.12.1945,  tr. Tilburg 29.05.1878 Joanna Maria Virginie Duijkers, geb. Maastricht 27.01.1857, overl. Blerick (Maasbree) 21.05.1938, d.v. Wilhelmus Hubertus Duijkers en Johanna Elisabeth Scheffers.

6.                   Elisabeth Maria Bedaux, geb. Tilburg 02.04.1860, overl. Tilburg 08.04.1891, tr. 1e Tilburg 08.02.1882 Jacobus Hendrikus Pistorius, geb. Tilburg 05.04.1859, schoenmaker, overl. Tilburg 09.04.1886, z.v. Hermanus Pistorius en Johanna van de Brekel; tr. 2e Tilburg 29.08.1888 Engelbertus van Deurzen, geb. Gemert 16.02.1849, sigarenmaker, overl. Tilburg 11.12.1915, z.v. Leonard van Deurzen en Sophia Roijakkers.

7.                   Henricus Johannes Bedaux, geb. Tilburg 27.05.1862, overl. Blerick (Maasbree) 23.03.1912.

8.                   Michiel Wilhelmus Bedaux, geb. Tilburg 14.11.1865, overl. Tilburg 05.12.1866.

9.                   Cornelia Bedaux, geb. Tilburg 25.06.1868, naaister (1890), herbergierster (1901), overl. Tilburg 11.05.1914, tr. 1e Tilburg 16.04.1890 Carolus Torremans, geb. Tilburg 15.11.1862, timmerman, overl. Tilburg 28.01.1900, z.v. Peter Torremans, fabriekwerker, en Anna Catharina van de Pas; tr. 2e Tilburg 09.01.1901 Adrianus Joannes Sebregts, geb. Tilburg 05.12.1877, sigarenmaker (1901), herbergier (1908), overl. Tilburg 29.12.1908, z.v. Johannes Franciscus Sebregts, fabriekwerker, en Maria Anthonia Lemmens; tr. 3e Tilburg 13.01.1913 Gerardus Bogaers, geb. Tilburg 29.04.1884, herbergier, overl. na 1914, z.v. Johannes Baptist Bogaers, fabriekwerker, en Johanna Maria Catharina van Hazendonk.

10.               Willem Bedaux, geb. Tilburg 24.10.1870, overl. Tilburg 16.02.1871.

 

Noten: |a| aangifte door Michiel Cras {opa}, get. Mathijs Bedaux, oud 28 jaar (geb.akte Tilburg 1848 no.77); |b| aangifte door Franciscus Johannes van Son, oud 42 jaar, heel- en vroedmeester , get. Michiel Cras {opa} (geb.akte Tilburg 1844 no.9); |c| huw.akte Tilburg 1867 no.114 (w.s. pluisster).

 

[10] Sjoerd Sjoerds Langeraap, geb. Oosterzee en Echten 26.01.1808, marechaussee te paard bij de Kompagnie van Noord-Brabant (1838), marechaussee (1840,1841), brigadier der marechaussee (1843), wachtmeester der marechaussee (1856), deurwaarder der belastingen (1870), dagloner (1871), overl. Sint-Oedenrode 24.04.1896|g|, tr. ’s-Hertogenbosch 10.12.1836

[11] Carolina Maria Schwiebbe, geb. Grave 04.03.1814, overl. Sint-Oedenrode 26.01.1881|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Jacoba Langeraap, geb. Grave 09.01.1838, overl. Tilburg 24.03.1919.

2.                   Jeltje Arnoldina Theodora Langeraap, geb. Boxmeer 11.03.1840|b|; volgt [5].

3.                   Maria Petronella Langeraap, geb. Boxmeer 11.03.1840|c|, overl. Boxmeer 11.11.1840.

4.                   Maria Petronella Langeraap, geb. Boxmeer 14.11.1841, tr. Uden 03.05.1870|d| Franciscus Wilhelmus van der Velden,  geb. Rotterdam 11.09.1836, kuiper, z.v. Wilhelmus van der Velden en Maria van Gorcom.

5.                   Sjoerd Franciscus Johannes Langeraap, geb. Cuijk en Sint Agatha 13.10.1843|j|, tweede luitenant der infanterie (1875), overl. Bussum 24.12.1929, tr. Groningen 06.04.1875 Christiana Cicilia Maria Deveer, geb. Groningen 01.10.1848, d.v. Joseph Deveer, koopman, en Henrica Rosalia Maria Timans.

6.                   Johannes Hendrikus Langeraap, geb. Erp 07.02.1846, opperwachtmeester bij de huzaren (1885), overl. Deventer 1.05.1885|i|, tr. Alphen en Riel 28.02.1878 Magdalena Carolina Hamann, geb. Breda 02.10.1847, overl. Vught 30.10.1919|h|, d.v. Michael Franz Hamann, sergeant bij de Koninklijke Militaire Akademie te Breda (1847), en Johanna Klink.

7.                   Hendrika Johanna Langeraap, geb. Uden 24.10.1848, overl. Oss 14.03.1916, tr. Uden 03.05.1870|e| Johannes Hendricus Zeegers, geb. Oss 25.11.1844, kantoorbediende, overl. Oss 05.01.1904, z.v. Hendricus Zeegers en Elisabeth van Raaij.

8.                   Jelle Petrus Josephus Langeraap, geb. Uden 31.03.1851, zadelmaker, overl. Berlicum 08.02.1941, tr. Geffen 27.11.1889|a| Wilhelmina Princen, geb. Oijen en Teeffelen 22.06.1848, overl. Berlicum 24.12.1908, d.v. Willem Princen en Cornelia van den Boogaard.

9.                   Jacobus Cornelis Franciscus Langeraap,  geb. Boxmeer 18.01.1856, overl. na 1876.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Schwieben (huw.akte Geffen 1889 no.12); |b| akte no.13; |c| akte no.14; |d| akte no.21; |e| akte no.22; |f| Schulrebe (overl.akte Sint-Oedenrode 1881 no.8); |g| wedr Schriebbe (overl.akte Sint-Oedenrode 1896 no.34); |h| ook overl.akte Breda 1919 no.466; |i| moeder Schriebbe; |j| moeder Schwibe.

 

[12] Josephus van Duuren, ged. Nuenen 26.04.1799, smid, overl. Geldrop 18.04.1878, tr. Geldrop 31.05.1829

[13] Johanna Maria van Woerkom, ged. Geldrop 22.06.1799, overl. Geldrop 27.06.1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Duuren, geb. Geldrop 12.04.1830.

2.                   Johannis Francis van Duuren, geb. Geldrop 31.03.1832, overl. Geldrop 06.05.1832.

3.                   Johannes Franciscus van Duuren, geb. Geldrop 04.04.1834; volgt [6].

4.                   Wilhelmus van Duuren, geb. Geldrop 10.09.1835, ‘religieuse’, overl. Boekel 24.05.1911.

5.                   Francisca van Duuren, geb. Geldrop 28.07.1837, overl. Geldrop 16.09.1908, tr. Geldrop 27.04.1874 Francis van Hoek, geb. Asten 01.04.1847, overl. Geldrop 26.10.1911, z.v. Jan van Hoek en Petronella van der Zanden.

6.                   Amerentiana van Duuren, geb. Geldrop 04.10.1839, overl. Geldrop 13.12.1839.

7.                   Laurens van Duuren, geb. Geldrop 14.05.1842, overl. Geldrop 22.08.1842.

 

[14] Hendrik Daris, ged. Bergeijk (rk) 02.06.1804, landbouwer, overl. Bergeijk 17.04.1869, tr. Bergeijk 30.04.1836

[15] Francisca Schippers, ged. Bergeijk (rk) 21.02.1809, dienstmeid (1836), overl. Bergeijk 02.04.1887.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Francijna/Fransijna):

1.                   levenloze zoon, Bergeijk 13.04.1837.

2.                   Johanna Maria Daris, geb. Bergeijk 24.07.1838, overl. Waalre 03.11.1925, tr. Waalre 12.07.1860 Johannes Wilhelmus Swaanen, ook Jan Willem Swane, geb. Waalre 11.05.1831, overl. Waalre 03.09.1908, z.v. Wilhelmus Swaanen en Wilhelmina Smulders.

3.                   Johannis Daris, geb. Bergeijk 11.03.1841, overl. Bergeijk 23.03.1841.

4.                   Johannes Daris, geb. Bergeijk 16.01.1842, overl. Bergeijk 02.06.1893, tr. Bergeijk 02.10.1868 Pietje Hoeks, geb. Bergeijk, d.v. Willem Hoeks en Hendrina Verhoeven.

5.                   Maria Daris, geb. Bergeijk 11.07.1844, overl. Bergeijk 22.08.1846.

6.                   Clasina Daris, geb. Bergeijk 25.07.1846, overl. Aalst 30.01.1899, tr. Waalre 20.02.1870 Peeter Luijten, geb. Aalst 07.07.1835, overl. Aalst 17.09.1913, z.v. Wouter Luijten en Margaretha van de Leur.

7.                   Anna Maria Daris, geb. Bergeijk 14.11.1848|a|; volgt [7].

8.                   Maria Daris, geb. Bergeijk 07.03.1851, overl. Geldrop 20.08.1929.

9.                   Hendrikus Daris, geb. Bergeijk 08.06.1854, overl. Bergeijk 18.04.1892.

 

Noten: |a| moeder Francijna.

 

[16] Jan Dirk Bedaux, geb. ca. 1780/1781, kleermaker (1813), arbeider/werkman (1819,1820), overl. Asperen 19.06.1820|c|, z.v. Jan Bedaux (ca.1749-1828|d|), werkman, en Sijke van de Wetering; tr.

[17] Cornelia Meijer, geb. ca. 1789, arbeidster (1820,1832), overl. Asperen 02.06.1861|b|, d.v. Jacob Meier, arbeider, en Willemke Sterk, arbeidster; tr. 2e voor 1824 Willem van Stijn, geb. ca. 1793/1794, arbeider (1824), werkman (1827,1832), arbeider (1836).

Uit het huwelijk Bedaux-Meijer:

1.                   Zijke Bedaux, geb. Asperen 14.05.1811, overl. Asperen 05.03.1848, tr. Hei- en Boeicop 06.06.1832 Hendrik Vuurens, geb. Hei- en Boeicop 06.05.1810, metselaar, overl. Schoonrewoerd 09.10.1843|a|, z.v. Leendert Vuurens en Heiltje van Bezooijen.

2.                   Jacobus Bedaux, geb. Asperen 04.09.1813.

3.                   Willem Bedaux, geb. Asperen 03.01.1819, arbeider, overl. na 1866, tr. 1e voor 1843 Adriana de Gids, geb. Asperen 13.03.1822, overl. Asperen 04.04.1847, d.v. Dirk de Gids, bouwman (1822), vogelkooier (1847), en Treijntje Meijer; tr. 2e voor 1850 Cornelia Meijdam, overl. na 1866.
     CM tr. 1e Albertus Nieuwland, geb. Ridderkerk 07.03.1819, schoenmaker, overl. Asperen 03.02.1848, z.v. Willem Nieuwland, verver en glazenmaker, en Adriana Stip.

4.                   Thijs Bedaux, geb. Asperen 26.01.1820; volgt [8].

Uit het huwelijk van Stijn-Meijer (moeder Meier):

5.                   Hermanus van Stijn, geb. Asperen 22.07.1824, arbeider, overl. na 1859, tr. voor 1847 Adriana Commenij, geb. Asperen 27.04.1820, overl. Asperen 20.06.1888, d.v. Joseph Commenij, arbeider, en Jenneke van Oijen, arbeidster.

6.                   Gerrit van Stijn, geb. Asperen 13.01.1827.

7.                   Willemke van Stijn, geb. Asperen 04.10.1829, overl. Asperen 19.01.1832.

8.                   Willemke van Stijn, geb. Asperen 22.12.1832, tr. voor 1859 Hermanus van Weelde, geb. Asperen 10.01.1831, arbeider, overl. Asperen 29.09.1867, z.v. Jan van Weelde, arbeider, en Pieternella van Stijn.

9.                   Cornelis van Stijn, geb. Asperen 08.01.1836.

 

Noten: |a| wedr Sijgje Bédo; |b| Meier; |c| Bedeaux, e.v. Meijer (overl.akte Asperen 1820 no.8, niet beschikbaar in wiewaswie of FamilySearch, aug’20); |d| Bedeaux, z.v. Jan Bedeaux, sergeant, e.v. Zijtke (overl.akte Asperen 1828 no.26, niet beschikbaar in wiewaswie of FamilySearch, aug’20).

 

[18] Michiel Cras, geb. Bokhoven 12.03.1794, metselaar, overl. Oisterwijk 24.04.1883, z.v. Cornelis Cras en Elisabeth van den Bergh; tr. Tilburg 24.11.1823

[19] Maria Elisabeth de Rooij, geb. Tilburg 25.05.1797, dienstmeid (1823), overl. Tilburg 28.10.1855|a|, d.v. Gosuinus de Rooij en Maria Geertrui Massen, baker (1823).

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Cras, geb. Tilburg 12.04.1824, ged. Tilburg (Parochie ’t Goirke) 12.04.1824; volgt [9].

2.                   Gosewinus Cras, geb. Tilburg 24.10.1825, metselaar (1851), overl. Oisterwijk 26.12.1901, tr. Oisterwijk 26.04.1854 Johanna van der Loo, geb. Oisterwijk 16.08.1825, overl. Oisterwijk 12.03.1908, d.v. Huijbert Andreas van der Loo en Johanna Schonk.

3.                   Cornelis Cras, geb. Tilburg 23.01.1829, overl. Tilburg 24.08.1834.

4.                   Michiel Cras, geb. Tilburg 25.03.1831, metselaar, overl. Tilburg 13.09.1884, tr. Sliedrecht 11.02.1865 Aaltje van der Aa, geb. Sliedrecht 12.04.1841, overl. Tilburg 14.09.1888, d.v. Hendrik van der Aa en Aaltje Spruit.

5.                   Maria Gertruda Cras, geb. Tilburg 23.10.1832, overl. Tilburg 17.02.1834.

6.                   Maria Gertruda Cras, geb. Tilburg 26.10.1834, overl. Tilburg 05.06.1836.

7.                   Cornelis Gerardus Cras, geb. Tilburg 10.10.1837, overl. Rotterdam 24.09.1922, tr. Dordrecht 19.11.1862 Sara Johanna Pieternella van Meerendonk, geb. Drunen 07.09.1841, overl. Rotterdam 25.02.1918, d.v. Adrianus Johannes van Meerendonk en Sophia Keezenberg.

8.                   Maria Gertruda Cras, geb. Tilburg 13.02.1844, overl. Tilburg 29.03.1845.

 

Noten: |a| Elisabeth Maria, moeder Maasen.

 

[20] Sjoerd Jelles Langeraap, geb. Sloten 11.05.1766, kuiper (1817,1828), overl. Echten (Lemsterland) 27.10.1829, z.v. Jelle Klazes en Hiltje Willems; tr. Wijckel 30.03.1794

[21] Jeltje Jacobs de Roos, geb. Harich ca. 1776, arbeidster (1832,1836), overl. Echten (Lemsterland) 26.07.1854, d.v. Jacob de Roos en Uilkjen Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jelle Langeraap, geb. Sloten 22.02.1795, ged. Sloten 15.03.1795, kuipersknecht (1818), kuiper (1831,1843), omroeper (1862), overl. Akkrum (Utingeradeel) 02.05.1862, tr. 1e Utingeradeel 30.05.1818 Hiltje Doedes, geb. Rauwerd 16.10.1785, winkelierster (1818), overl. Akkrum (Utingeradeel) 16.04.1831, d.v. Doede Gjalts (-1796) en Trijntje Bouwes (-1790); tr. 2e Utingeradeel 24.06.1832 Elisabeth Sijtzes Meijer, geb. Nijehaske 25.12.1802, overl. Akkrum 03.02.1840, d.v. Sijtze Hotzes Meijer, arbeider, en Antje Abeles; tr. 3e Utingeradeel 04.06.1843 Hijke Sikkes de Graaf, geb. Grouw 11.02.1808, dienstmeid (1843), overl. Akkrum (Utingeradeel) 12.12.1887, d.v. Sikke Feddes de Graaf, arbeider, en Sjoukje Douwes Reitsma.
     HD tr. 1e Auke Klases van der Wal, geb. Sorremorre ca. 1784, winkelier, overl. Akkrum 22.12.1816, z.v. Klaas Aukes van der Wal, boer, en Afke Watses.

2.                   Uilkjen Langeraap, geb. Sloten 15.06.1797, ged. Sloten 02.07.1797, naaister (1813), overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 23.06.1883, tr. 1e Oosterzee 09.07.1813 Albert Heines Beeksma, geb. ca. 1782/1784, kuiper, overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 20.04.1825, z.v. Heine Anders en Roelofje Alberts; tr. 2e Schotertland 18.02.1827 Hendrik Harmens Spoelstra, geb. Harkema-Opeinde ca. 1798, kuiper, overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 25.07.1887, z.v. Harmen Tjeerds Spoelstra, arbeider, en Sijtske Geerts.

3.                   Jacob Langeraap, geb. Sloten 11.07.1799, ged. Sloten 21.07.1799, boerenknecht, overl. Weststellingwerf 25.12.1850, tr. Weststellingwerf 22.06.1836 Hiltje Roelofs Bestevaar, geb. Oldetrijne 16.02.1811, ged. Oldetrijne 17.03.1811, arbeidster, overl. Weststellingwerf 28.04.1844, d.v. Roelof Dirks Bestevaar (-1835), arbeider, en Geesjen Pieters, arbeidster.

4.                   Hiltje Langeraap, geb. Echten 18.03.1803, ged. Oosterzee en Echten 25.03.1803, dienstmeid (1828), overl. Echten (Lemsterland) 27.08.1836, tr. Schoterland 15.06.1828 Luitjen Jans Kuiper, geb. Echten ca. 1797, arbeider, z.v. Jan Wessels Kuiper en IJnske Roukes.
     LJK tr. 2e Lemsterland 30.07.1837 Hiltje Roelofs Posthumus, geb. Wolvega 27.04.1813, w.s. overl. Weststellingwerf 04.05.1881, d.v. Roelof Roelofs Posthumus en Vroukje Andries.

5.                   Grietjen Langeraap, geb. Echten 31.01.1805, ged. Oosterzee en Echten 17.03.1805, overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 02.09.1826, tr. Lemsterland 24.04.1825 Abe Fokkes Schoegjen, geb. Delfstrahuizen ca. 1801/1802, scheepstimmerknecht (1825), timmerman (1831,1864), overl. Delfstrahuizen (Schoterland) 30.09.1864, z.v. Fokke Abes Schoegjen, timmerman, en Martzen Johannes.
     AFS tr. 2e Schoterland 03.07.1831 Wiegertje Ulbes de Vries, geb. Rotsterhaule ca. 1805, dienstmeid (1831), overl. na 1864, d.v. Ulbe Jeltes de Vries en Trijntje Wiegers.

6.                   Sjoerd Langeraap, geb. Oosterzee en Echten 26.01.1808; volgt [10].

7.                   Leentje Langeraap, geb. Echten 11.02.1810, ged. Oosterzee en Echten 04.03.1810, overl. Grouw (Idaarderadeel) 07.08.1851, tr. Idaarderadeel 07.03.1832 Sint Pieters de Jong, geb. Grouw ca. 1810, slachter, overl. Grouw (Idaarderadeel) 12.01.1890, z.v. Pieter Piebes de Jong, inlands kramer, en Sijtse Sints.
     SPdJ tr. 2e Idaarderadeel 21.04.1858 Trijntje Geerts van Roeden, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 16.10.1821, dienstmeid (1858), overl. Grouw (Idaarderadeel) 24.02.1887, d.v. Geert Wijbes van Roeden, van boerenbedrijf, en Aaltje Oebeles Tjitzes.

8.                   Aaltje Langeraap, geb. Echten (Lemsterland) 21.02.1817, dienstmeid (1856), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.02.1907, tr. Utingeradeel 21.05.1856 Uiltje Pieters Eenshuistra, geb. Oldeboorn 20.01.1814, boer, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 12.03.1890, z.v. Pieter Klazes Eenshuistra, boer, en Klaaske Jacobs Dijkstra.
     UPE tr. 1e Utingeradeel 07.05.1837 Tjitske Tjerks Botteman, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.04.1817, boerin, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.10.1838, d.v. Tjerk Johannes Bottema, boer, en Trijntje Sijtses; tr. 2e Utingeradeel 16.05.1840 Janke Tjerks Bottema, geb. Oldeboorn 25.08.1810, boerin, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.03.1841, oudere zuster van Tjitske.

 

[22] Paulus Schwiebbe, geb. ’s-Hertogenbosch xx.09.1788, boulanger (1812,1814), (brood)bakker (1816,1817), marechaussee (1820), brigadier der Koninklijke Marechaussee (1824,1834), wachtmeester der Koninklijke Marechaussee (1837,1842), winkelier (1845,1846), logementhouder (1848), overl. Steenbergen 25.07.1849|a| z.v. Franciscus Philippus Schwiebbe en Maria van Driel; tr. 2e Nieuw-Vossemeer 21.06.1838 Pieternella Suijkerbuijk, ged. Nieuw-Vossemeer (rk) 12.05.1809, tapster (1851), herbergietser (1856), overl. na 1878, d.v. Adriaan Suijkerbuijk en Maria de Boet; tr. 1e

[23] Cornelia Dolphina van der Wielen, geb. ca. 1787, overl. ’s-Hertogenbosch 11.05.1836|a|, d.v. Jan van der Wielen en Theodora van Leukere.

     PS tr. 2e Steenbergen 24.11.1856 Johannes Bernaards, geb. Halsteren 13.10.1817, landbouwer, z.v. Frans Bernaards, landbouwer, en Pieternella Luijks.

Uit het huwelijk Schwiebbe-van der Wielen:

1.                   Maria Schwiebbe, ged. Grave (rk) 16.07.1808, overl. Grave 16.04.1813.

2.                   Jeanne Antoinette Schwiebbe, geb. Grave 11.04.1812, overl. Grave 10.05.1890,  tr. 1e Grave 20.11.1834 Joannes Wilhelmus de Wit, geb. Brielle 10.11.1797, wachtmeester titulair bij het Korps Marechaussee (1834), overl. Grave 01.04.1835, z.v. Gerardus de Wit en Maria Rietma; tr. 2e Amsterdam 11.05.1837 Johann Diederich Wilhelm Koch, geb. Fürstenau|b| ca. 1810/1811, geneesheer, overl. Rijnsaterwoude 11.04.1848, z.v. Everhard Heinerich Koch, notaris, en Maria Catharina Gerdrud Beckmann; tr. 3e Grave 04.06.1851 Joseph Joannes Klaassen, geb. Grave 01.02.1793, touwslager (1817), tapper en winkelier (1851), gepensioneerd onderofficier (1870), overl. Grave 06.11.1870, z.v. Jacobus Petrus Klaassen, schoenmaker, en Anna Gertrudis van der Putten.
     JJK tr. 1e Grave 22.06.1817 Jacoba Mulder, geb. Grave 21.05.1796, overl. Grave 24.10.1850, d.v. Johannes Michiel Mulder, wolspenner, en Petronella Broeren.

3.                   Carolina Maria Schwiebbe, geb. Grave 04.03.1814; volgt [11].

4.                   Anna Maria Petronella Schwiebbe, geb. Grave 30.01.1816, overl. Grave 30.09.1820.

5.                   Adrianus Franciscus Schwiebbe, geb. Grave 12.12.1817, korporaal bij de eerste compagnie eerste bataillon eerste regiment infanterie in garnizoen te Nijmegen, met verlof (1848), overl. Steenbergen 20.12.1848.

6.                   Arnoldus Johannes Schwiebbe, geb. Grave 07.12.1820, zadelmaker (1848).

7.                   Henrica Johanna Schwiebbe, geb. Baarle-Nassau 17.11.1824.

8.                   Peeter Antonius Schwiebbe, geb. Rijsbergen 08.04.1826.

Uit het huwelijk Schwiebbe-Suijkerbuijk:

9.                   Maria Adriana Fransciena Petronella Schwiebbe, geb. Hooge Zwaluwe 11.06.1839, overl. Steenbergen 21.07.1851|e|.

10.               Hendrik Philippus Adrianus Schwiebbe, geb. Steenbergen 07.03.1842, overl. Steenbergen 05.09.1842.

11.               Adriana Maria Magdalena Schwiebbe, geb. Steenbergen 30.09.1845, overl. Steenbergen 22.10.1845.

12.               Antonia Paulina Schwiebbe, geb. Steenbergen 10.12.1846, overl. Kruiningen 21.02.1921, tr. Halsteren 06.02.1878 Bruno van de Velde, geb. Boekhoute|c| ca. 1844, landmansknecht (1867), herbergier (1877,1878), zeilmaker (1914), overl. Kruiningen 27.01.1914, z.v. Jacobus Franciscus van de Velde en Sophia van Vooren.
     BvdV tr. 1e Groede 02.10.1867 Amelia Francisca de Looze, geb. Schoondijke 11.12.1839, arbeidster, overl. Schore 30.04.1877, 1877, d.v. Josephus de Looze en Maria Jacoba Tas.

 

Noten: |a| wiewaswie (akte niet beschikbaar bij FamilySearch, aug’20); |b| destijds in Hannover, nu in Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen; |c| destijds Bouchaute, nu Boekhoute, deelgemeente van Assenede, regio Meetjesland, province Oost-Vlaanderen; |d| Swiben; |e| M.A. Francisca Petronilla.

 

[24] Johannis van Duuren, geb. Nuenen ca. 1751, smid, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 16.07.1822|a|, z.v. Laurens van Duuren en Digena van Coll; otr. Nederwetten (schepenen) 04.05.1782, tr. Nederwetten (schepenen) 19.05.1782

[25] Maria Habraaken, geb. Nederwetten ca. 1759/1760, landbouwster, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 16.12.1818|b|, d.v. Gerard Habraken en Maria van Gerwen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Haabraken/Haabraeken/Habraken/Haubraeken/Haubraken):

1.                   Joanna van Duuren, ged. Nuenen 03.04.1783.

2.                   Martinus van Duuren, ged. Nuenen (rk) 21.07.1784, smid (1818,1822), hoefsmid (1869), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 28.03.1869, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 14.06.1834 Helena Smits, geb. Nuenen, Gerwen en Nederwetten, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 04.08.1880, d.v. Johannes Smets en Johanna Maria Schenken.

3.                   Maria Anna van Duuren, ged. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 19.10.1787, landbouwster, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 25.10.1867, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 23.06.1827 Egidius de Greef, ged. Breugel 17.12.1791, timmerman, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 21.02.1862, z.v. Johannes de Greef, landbouwer, en Anna Maria van de Meerakker.

4.                   Laurentius van Duuren, ged. Nuenen (rk) 06.10.1789.

5.                   Laurentius van Duuren, ged. Nuenen (rk) 15.05.1791.

6.                   Anna van Duuren, ged. Nuenen (rk) 06.12.1793.

7.                   Josephus van Duuren, ged. Nuenen 26.04.1799; volgt [12].

 

Noten: |a| van Duuree, geb. ‘binnen deze gemeente’ (overl.akte Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1822 fol.17); |b| Habraken.

 

[26] Francis van Woerkom, fabrikant (1829), overl. Geldrop 09.03.1837, z.v. Matheas van Woerkom en Joanna van der Linden; tr. 2e Geldrop 24.01.1813 Maria Catharina de Groot, Catharina, geb. Geldrop 19.05.1782, overl. Geldrop 30.04.1841, d.v. Bartholomeus de Groot en Petronella Hollen; otr. 1e Geldrop (schepenen) 23.07.1796, tr. Geldrop 07.08.1796

[27] Willemijna van Col, overl. Geldrop 29.06.1812|b|.

Uit het huwelijk van Woerkom-van Col (moeder ook van Coll/van Kol):

1.                   Mattheus van Woerkom, geb. Geldrop 01.06.1797, overl. Geldrop 23.08.1857, tr. Geldrop 18.04.1823 Adriana van Hooff,  geb. Eindhoven 30.09.1798, overl. Geldrop 27.09.1866, d.v. Hendrik van Hooff en Allegonda van Breda.

2.                   Johanna Maria van Woerkom, ged. Geldrop 22.06.1799; volgt [13].

3.                   Johanna van Woerkom, geb.Geldrop 28.02.1801, overl. Geldrop 25.04.1860, tr. Geldrop 27.02.1822 Gerardus van de Wiel, geb. Oisterwijk 25.05.1786, overl. Geldrop 20.11.1849, z.v. Peter van de Wiel en Mechtilda van der Pluim.

4.                   Johannis van Woerkom, geb. Geldrop 21.12.1802, overl. Zesgehuchten 23.11.1854|a|, tr. Geldrop 13.04.1826 Dorothea Maria Bloemen, geb. Geldrop 04.05.1801, overl. Geldrop 07.11.1850, d.v. Johannis Bloemen en Petronella van Lieshout.

5.                   Francis van Woerkom, geb. Geldrop 26.03.1805, overl. Zesgehuchten 23.03.1868, tr. 1e Geldrop 25.09.1834 Elisabeth van Stratum, geb. Geldrop 19.01.1799, overl. Geldrop 19.10.1854, d.v. Gordianus van Stratum en Johanna van Leeuwen; tr. 2e Heeze 03.10.1857 Catharina Geutjens, geb. Heeze 14.03.1824, overl. Geldrop 17.01.1894, d.v. Geertrui Geutjens.

6.                   Antonius van Woerkom, ged. Geldrop (rk) 13.12.1806, overl. Geldrop 26.08.1830.

Uit het huwelijk van Woerkom-de Groot:

7.                   Guillelmine van Woerkom, Wilhelmina, geb. Geldrop 21.10.1813, overl. Geldrop 18.03.1895, tr. Geldrop 06.02.1834 Johannis van der Heijden, geb. Geldrop 29.09.1810, overl. Geldrop 30.01.1862, z.v. Hendrik van der Heijden en Elisabeth van Zeeland.

8.                   Petronella van Woerkom, geb. Geldrop 04.03.1815, overl. Geldrop 13.07.1886, tr. Geldrop 08.07.1841 Godefridus van Moorsel, geb. Geldrop 17.04.1810, overl. Geldrop 24.09.1856, z.v. Johannes van Moorsel en Allegonda van den Meulenhof.

9.                   Adriana van Woerkom, geb. Geldrop 27.11.1816.

10.               Theodorus van Woerkom, geb. Geldrop 04.02.1818.

11.               Adriaan van Woerkom, geb. Geldrop 29.08.1820.

 

Noten: |a| Johannes, e.v. Theodora Bloem; |b| Guillelmine van Koll, geen geboorteplaats, geen leeftijd, geen ouders vermeld, e.v. François (overl.akte Geldrop 1812 no.47).

 

[28] Jan Daris, overl. Bergeijk 27.09.1817, z.v. Jan Daris en Adriana Kuijken; otr. Bergeijk (schepenen) 20.05.1796, tr. Bergeijk (schepenen) 05.06.1796, tr. Bergeijk (rk) 05.06.1796|a|

[29] Anna Bergmans, landbouwster (1836), overl. Bergeijk 28.01.1848, d.v. Hendrik Bergmans en Maria Leesten.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johannes Daris, ged. Bergeijk (rk) 19.06.1797, overl. Bergeijk 24.12.1860, tr. Bergeijk 09.05.1829 Anna Maria van der Mierde, ged. Eersel (rk) 23.08.1798, overl. Bergeijk 07.01.1846, d.v. Martinus van der Mierde en Maria van Weert.

3.                   Adriana Daris, ged. Bergeijk (rk) 17.06.1799, overl. Bergeijk 07.02.1879, tr. Bergeijk 28.02.1829 Bernardus Martens, ged. Bergeijk (rk) 20.08.1794, overl. Bergeijk 13.03.1839, z.v. Hendrik Martens en Martina van de Weijer.

4.                   Anna Maria Daris, ged. Bergeijk (rk) 30.10.1801.

5.                   Henricus Daris, ged. Bergeijk (rk) 02.06.1804|b|; volgt [14].

6.                   Adrianus Daris, Adriaan, ged. Bergeijk (rk) 13.02.1807, overl. Bergeijk 05.09.1845, tr. Dorothea Dekkers.

 

Noten: |a| bruidegom Joannes, bruid Berghmans; |b| dopeling Henricus, vader Joannes, moeder Berghmans.

 

[30] Nicolaas Schippers, geb. Bergeijk ca. 1776, landbouwer/bouwman, overl. Bergeijk 24.01.1848, z.v. Hendricus Schippers en Francijna Beks; otr. Bergeijk (schepenen) 13.02.1808, tr. Bergeijk (schepenen) 28.02.1808, tr. Bergeijk (rk) 28.02.1808

[31] Maria van Bornbergen, ook (van) Borrenbergen, geb. Bergeijk ca. 1781, landbouwster, overl. Bergeijk 23.04.1845, d.v. Marcus (van) Bor(re)nbergen en Elisabeth Thomas.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Marcus Schippers, ged. Bergeijk (rk) 21.11.1808, overl. Bergeijk 12.11.1889, tr. Bergeijk 05.04.1845 Johanna Peels, geb. Leende, overl. Bergeijk 26.05.1892, d.v. Peter Peels en Martina Verwegen.

3.                   Francisca Schippers, ged. Bergeijk (rk) 21.02.1809; volgt [15].

4.                   Elisabeth Schippers, geb. Bergeijk 22.06.1816.

5.                   Hendrik Schippers, geb. Bergeijk, tr. Bergeijk 29.01.1842 Maria Elisabeth Snijckers, geb. Thorn ca. 1820, overl. Thorn 23.08.1891, d.v. Theodorus Snijckers en Maria Catharina Bongaerts.

6.                  

 


Bijlage A

 

I. Jacobus Joannes Cornelius Willekens, Jacques, geb. Tilburg 14.10.1881, werktuigkundig ingenieur, directeur ener gasfabriek en waterleiding te Stratum (1911), overl. ’s-Hertogenbosch 18.02.1950|a|, z.v. Josephus Willekens, koperslager, en Maria Wilhelmina Teulings;

tr. Tilburg 26.08.1911

Maria Magdalena Josephina van Beurden, Josephine, geb. Tilburg 28.12.1880, overl. Tilburg 29.11.1956, d.v. Adriaan van Beurden, fotograaf, en Magdalena Margaretha Niederau.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Josephina Maria Willekens, geb. Stratum 15.09.1912, tr. Josephus Henricus Antonius Bedaux (1910-1989), Jos., architect.

2.                   Magdalena Josephina Maria Willekens, Leen, geb. Stratum 08.09.1913, hist.dra., overl. Tilburg 02.03.2009, begr. Tilburg (Bpl. Heike), verloofd 1939, tr. Amsterdam 12.04.1939 Franciscus Josephus Henricus Maria van der Ven (1907-1999), Frans, hoogleraar.

3.                   Maria Johanna Jacoba Willekens, Riet, geb. Stratum 24.12.1916, arts, overl. Eindhoven 10.02.2005, tr. Goirle 06.03.1943 Franciscus Cornelius Bedaux (1916-2008), Frans, apotheker.

4.                   Jozef Maria Willekens, geb. Stratum 16.02.1918, overl. Stratum 23.02.1919.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tilburg 1950 no.176.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren