Martinus Joseph Hubertus Cobbenhagen (1893-1954)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Martinus Josephus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 10.09.1893, priesterwijding 14.03.1917, student Nederlandsche Handelshogeschool te Rotterdam 18.09.1917, examen handelseconomie 25.09.1919, doctoraalexamen handelswetenschap 27.10.1921, promotie Rotterdam 29.09.1927|a||b|, hoogleraar Tilburg (1927-1954), RNL 1946, overl. Tilburg 10.02.1954.
 
– Levensberichten: nl.wikipedia * Wiki Midden-Brabant * BWN * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.52-53.
– Naamgever van het Cobbenhagengebouw (voorheen Gebouw A, architect Jos. Bedaux): Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.53-55.

 

Noten: |a| proefschrift: De verantwoordelijkheid in de onderneming; promotor: F. de Vries (1884-1958); |b| 29.09 (Jaarboek der Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs te Rotterdam 1926-1927, p.52), 28.09 (BWN).

 

[2] Johannes Franciscus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 29.11.1863, overl. Gulpen 02.05.1940, tr.
[3] Maria Catharina Hubertina Ramaekers, geb. Gulpen 16.07.1859, overl. Gulpen 16.06.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Josephus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 10.09.1893; volgt [1].

2.                   Johannes Adolphus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 11.02.1895, overl. Gulpen 11.06.1951, tr. Gulpen 28.09.1921 Maria Johanna Horbach, geb. Wittem 03.07.1893, d.v. Joseph Horbach en Maria Agnes Damoiseau.

 

[4] Adolphus Kobbenhagen, geb. Gulpen 23.02.1823, overl. Gulpen 25.07.1887|b|, tr. Wittem 26.07.1855

[5] Maria Agnes Houppermans, geb. Eys (Wittem) 17.12.1822, winkelierster (1890).

Uit dit huwelijk (vader Cobbenhagen):

1.                   Anna Maria Cobbenhagen, geb.  Gulpen 14.01.1857, overl. Simpelveld 23.09.1898, tr. Simpelveld 30.07.1892 Willem Hubert Wagels, geb. Loverich|a| 19.02.1854, z.v. Friedrich Wagels en Hanna Christina Schippers.

2.                   Maria Barbara Hubertina Cobbenhagen, geb.  Gulpen 29.03.1859, overl. Kerkrade 14.06.1927, tr. Kerkrade 18.04.1890 Alexander Joseph Huppertz, geb. Kerkrade 19.02.1857, landbouwer, overl. Kerkrade 20.11.1942, z.v. Sebastian Huppertz en Elisabeth Schmeets, landbouwster.

3.                   Maria Lucia Isabella Cobbenhagen, geb.  Gulpen 25.05.1861, overl. Gulpen 30.01.1937.

4.                   Johannes Franciscus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 29.11.1863; volgt [2].

5.                   Anna Maria Gertrudis Cobbenhagen, geb. Gulpen 15.09.1867, overl. Gulpen 16.12.1872.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Baesweiler, Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Cobbenhagen.

 

[6] Joannes Mathias Ramakers, geb. Gulpen 23.08.1817, zadelmaker (1861), overl. Gulpen 04.10.1899|c|, tr. Gulpen 13.02.1857

[7] Maria Getrudis Smeets, geb. Gulpen 02.03.1825, dienstmeid (1857), overl. Gulpen 07.06.1893|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Mathis/Jan Mathijs/Joannes Mathis/Mathijs, vader veelal Ramaekers, moeder ook Gertrud/Gertrudis/Maria Geertruid):

1.                   Johannes Josephus Ramaekers, geb. Gulpen 09.01.1858, overl. Gulpen 08.02.1924.

2.                   Maria Catharina Hubertina Ramaekers, geb. Gulpen 16.07.1859|a|; volgt [3].

3.                   Maria Barbara Ramaekers, geb. Gulpen 15.01.1861, overl. Gulpen 25.03.1937, tr. [Aken] voor 1896 Leopold Jozef Hick.

4.                   Maria Hubertina Francisca Ramaekers, geb. Gulpen 24.01.1863, overl. Gulpen 15.12.1945, tr. Gulpen 17.02.1898 Johannes Hubertus Egidius Brouwers, geb. Gulpen 12.11.1875, overl. Gulpen 15.01.1947, z.v. Johannes Leonardus Brouwers en Anna Maria Senden.

 

Noten: |a| vader Jan Mathis, moeder Maria Geertruid; |b| overledene Maria Gertrudis (overl.akte Gulpen 1893 no.46); |c| overledene Ramaekers, moeder Hacking (overl. Gulpen 1899 no.51).

 

[8] Johannes Wilhelmus Kobbenhagen, geb. Gulpen 20.02.1781, cordonnier (1807), herbergier (1842), overl. Gulpen 06.07.1842|b|, tr. Gulpen 13.11.1807|a|

[9] Isabella Vliegen, geb. Gulpen 05.11.1781, overl. Gulpen 28.06.1825.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean Guillaume/Joannes Wilhelmus/Johan Wilhelm/Johannes Wilhelmus, vader ook Cobbenhagen):

1.                   Marie Josephine Barbe Kobbenhagen, geb. Gulpen 19.09.1808.

2.                   Marie Catherine Kobbenhagen, geb. Gulpen 16.09.1810, overl. Gulpen 28.10.1810.

3.                   Jean Pierre Kobbenhagen, geb. Gulpen 19.09.1811, overl. Gulpen 09.03.1814.

4.                   Lucie Cobbenhagen, geb. Gulpen 28.12.1813, overl. Gulpen 02.04.1895.

5.                   Winandus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 09.11.1815, overl. Gulpen 13.11.1815.

6.                   Anna Hubertina Cobbenhagen, ook Joanna Hubertina Kobbenhagen, geb. Gulpen 05.11.1816, overl. Gulpen 26.04.1822.

7.                   Petrus Hubertus Cobbenhagen, ook Pieter Hubertus, geb. Gulpen 18.12.1818, deurwaarder, overl. Gulpen 12.10.1865, tr. Gulpen 26.04.1849 Maria Gertrudis Breuls, ook Bruels, geb. Gulpen 26.11.1824, huishoudster, d.v. Jan Pieter Breuls (1790-1878), ook Bruels, landbouwer (1849), burgemeester van Gulpen (1839-1873), en Barbara Dusch, huishoudster (1849).

8.                   Martinus Hubertus Cobbenhagen, geb. Gulpen 08.09.1821, overl. Gulpen 21.09.1821.

9.                   Adolphus Kobbenhagen, geb. Gulpen 23.02.1823; volgt [4].

10.               Joannes Ludovicus Kobbenhagen, geb. Gulpen 31.05.1825, overl. Gulpen 22.06.1825.

 

Noten: |a| bruidegom Jean Guillaume, tekent met J.W. Kobbenhagen, bruid Isabelle, huwelijk te Galoppe (huw.akte Gulpen 1807 no.60); |b| overledene Jan Willem Cobbenhagen, geen ouders vermeld (overl.akte Gulpen 1842 no.28).

 

[10] Jan Pieter Hoppermans, ook Jean Pierre, geb. Ubachsberg/Voerendaal 21.03.1783, overl. Eys (Wittem) 03.04.1851|b|; tr. 1e Klimmen 11.10.1806 Anne Judith Ramaekers, ook Raemaekers, geb. Klimmen 23.09.1781, overl. Klimmen 15.09.1811, d.v. Henrij Ramaekers en Elisabethe Didderen; tr. 2e Wittem 06.05.1813

[11] Catharine Agnes Creusen, geb. Eys 29.02.1784, overl. Eys (Wittem) 18.03.1841|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Joannes Pieter/Joannes Petrus, vader ook Houppermans/Huppermans, moeder Maria Agnes/Marie Agnes):

1.                   Anna Maria Huppermans, ook Hoppermans/Houpermans, geb. Eys (Wittem) 08.10.1813, overl. Eys (Wittem) 20.11.1874, tr. Wittem 08.02.1834 Johan Pieter Straeten, ook Jan Pieter, geb. Eys (Wittem) 27.09.1810, overl. Eys (Wittem) 31.05.1877|d|, z.v. Nicolaus Michael Straeten en Johanna Maria Roix.

2.                   Maria Helena Houppermans, geb. Eys (Wittem) 26.02.1816, tr. Wittem 13.01.1859 Jan Nicolaas van de Weijer, geb. Simpelveld 01.05.1810, overl. Simpelveld 29.08.1890, z.v. Jan Willem van de Weijer en Anna Theresia Alberts.

3.                   levenloze zoon, Wittem 07.02.1819.

4.                   Maria Gertrude Hoppermans, geb. Wittem 14.12.1820, tr. Wittem 10.01.1852 Joannes Leonardus Hollands, geb. Voerendaal 17.03.1822, z.v. Joannes Hendrikus Hollands en Maria Anna Rumpen.

5.                   Maria Agnes Hoppermans, geb. Eys (Wittem) 17.12.1822|a|; volgt [5].

6.                   Johannes Pieter Hoppermans, geb. Wittem 19.09.1826, overl. Simpelveld 19.09.1900, tr. Wittem 14.05.1858 Anna Maria Horbach, geb. Simpelveld 18.10.1834, overl. Simpelveld 21.12.1907, d.v. Peter Joseph Horbach en Maria Anna Mulders.

 

Noten: |a| vader Hoppermans (geb.akte Wittem 1822 no.94); |b| overledene Houppermans (overl.akte Wittem 1851 no.23; |c| overledene Maria Agnes Creusen (overl.akte Wittem 1841 no.23); |d| overledene Jan Pieter, z.v. Hendrik Straeten en Anna Maria Rocks (overl.akte Wittem 1877 no.36); |c|

 

[12] Joannes Ramakers, geb. Margraten 07.02.1785, landbouwer, overl. Gulpen 19.01.1865, tr. Gulpen 14.11.1816

[13] Maria Catharina Hacquin, geb. Gulpen 12.01.1789, landbouwster, overl. Gulpen 07.01.1867.

Uit dit huwelijk (vader ook Ramaekers, moeder ook Hacking):

1.                   Joannes Mathias Ramakers, geb. Gulpen 23.08.1817; volgt [6].

2.                   Anna Elisabeth Ramaekers, geb. Gulpen ca. 1820, overl. Gulpen 25.01.1838.

3.                   Joannes Henricus Ramaekers, geb. Gulpen 09.12.1823.

4.                   Maria Barbara Ramakers, geb. Gulpen 11.09.1826, overl. Gulpen 20.05.1885, tr. Gulpen 20.02.1868 Adolphus Hubertus Coenen, geb. Sittard 20.12.1824, overl. Gulpen 03.07.1889, z.v. Jan Bernard Coenen en Maria Anna Thonissen.

 

[14] Joannes Mathias Smeets, geb. Gulpen 07.04.1788, landbouwer (1822), herbergier (1831), overl. Gulpen 01.02.1861, tr. Gulpen 19.07.1822

[15] Maria Josepha Franssen, geb. Gulpen 02.09.1794, landbouwster, overl. Gulpen 04.03.1870.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan Mathias/Jan Matthis/Matthias/Matthis):

1.                   Maria Catharina Hubertina Smeets, geb. Gulpen 15.04.1823, landbouwster, overl. Gulpen 09.04.1885, tr. Gulpen 08.02.1855 Johan Hubertus Peerboom, geb. Gulpen 18.06.1816, landbouwer, overl. Gulpen 02.05.1890, z.v. Johan Machiel Peerboom en Maria Helena Didden, landbouwster (1855).

2.                   Maria Getrudis Smeets, geb. Gulpen 02.03.1825; volgt [7].

3.                   Maria Anna Smeets, geb. Gulpen 12.07.1826, overl. Gulpen 07.04.1828.

4.                   Maria Barbara Smeets, geb. Gulpen 11.07.1828, overl. Gulpen 02.02.1830.

5.                   Joannes Hubertus Smeets, geb. Gulpen 06.02.1830, overl. Gulpen 27.02.1831|b|.

6.                   Maria Francisca Smeets, geb. Gulpen 07.11.1831|a|, overl. Gulpen 25.08.1891, tr. Gulpen 30.06.1853 Jan Gerard Curvers, geb. Hoensbroek 01.02.1819, schijnwerker, overl. Gulpen 17.04.1881, z.v. Mathias Curvers en Maria Elisabeth Willems.

7.                   Hubertus Christiaan Smeets, geb. Gulpen 16.07.1834.

8.                   Hubertus Tossanus Smeets, geb. Gulpen 16.07.1834, overl. Gulpen 04.12.1887.

9.                   Willem Joseph Hubert Smeets, geb. Gulpen 15.05.1836, overl. Gulpen 12.02.1892.

10.               Maria Johanna Catharina Hubertina Smeets, geb. Gulpen 26.11.1839, overl. Gulpen 12.04.1848.

 

Noten: |a| moeder Franzen; |b| aangifte door Jan Mathias Smeets, oud 42 jaar, ‘die gezegd heeft de vader te zijn van den overledenen’, van het  overlijden van Joannes Hubertus Smeets, oud 1 jaar, ‘dogter van wijlen Joannes Mathias Smeets’{?} (overl.akte Gulpen 1831 no.8).

 

[16] Pierre Kobbenhagen, overl. Gulpen 22.04.1800|a|, tr.

[17] Marie Catharine Mulleners, overl. na 1807.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelmus Kobbenhagen, geb. Gulpen 20.02.1781; volgt [8].

 

Noten: |a| huw.akte Gulpen 1807 no.60 (zoon JW).

 

[18] Wijnand Hubert Vliegen, overl. Gulpen 2307.1787|a|, tr.

[19] Maria Barbara Lucassen, geb. Sint Geertruid ca. 1744, overl. Gulpen 13.09.1834, d.v. Hendrik Lucassen en Maria Magdalena Geelkens.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lukassen):

1.                   Marie Helene Vliegen, geb. Gulpen 01.04.1768, tr. Vaals 30.04.1800 Jacques Marx, geb. Berg 26.09.1774, z.v. Hubert Marx en Gertrude Lensen.

2.                   Hendrik Vliegen, geb. Gulpen ca. 1774, overl. Gulpen 21.01.1842, tr. Maria Johanna Hamers.

3.                   Jean Vliegen, ook Joannes, geb. Gulpen 19.01.1778, overl. Gulpen 24.05.1854, tr. Gulpen 31.01.1814 Marie Catherine Peerboom, ook Maria Catharina, geb. Gulpen 29.02.1780, overl. Gulpen 17.10.1845, d.v. Godfroid Peerboom en Louise Sleijpen.

4.                   Isabella Vliegen, geb. Gulpen 05.11.1781|b|; volgt [9].

5.                   Lucia Vliegen, geb. Gulpen ca. 1784, overl. Gulpen 27.08.1822.

 

Noten: |a| huw.akte Gulpen 1807 no.60 (dochter Isabella); |b| moeder Lukassen (ibidem).

 

[20] Henri Hoppermans, geb. Voerendaal ca. 1748, overl. Voerendaal 03.04.1833, z.v. Laurent Hoppermans en Agnes Aelmans; tr.

[21] Anna Elisabeth Beucken, geb. Voerendaal ca. 1742, overl. Voerendaal 28.01.1812, d.v. Jean Beucken en Helene Gielen.

Uit dit huwelijk (vader ook Houppermans, moeder ook Beuken/Beukens/Bücken):

1.                   Helena Houppermans, geb. Voerendaal ca. 1771, overl. Voerendaal 18.02.1818, tr. Laurens Franssen, geb. Simpelveld ca. 1762, overl. Voerendaal 19.08.1846, z.v. Bartholomeus Franssen en Maria Anna Schepers.

2.                   Marie Agnes Houppermans, ook Hoppermans/Huppermans, geb. Voerendaal 26.06.1772, overl. Voerendaal 09.03.1833, tr. 1e Heerlen 30.01.1800 Jean Henri Lintjens, geb. Voerendaal 18.03.1763, dagloner, overl. Voerendaal 05.08.1805|a|, z.v. Jean Henri Lintjens en Agnes Ceulards/Keularts; tr. 2e Voerendaal 30.07.1806 Jean Schrijvers, geb. Wittem 24.01.1767, z.v. Nicolas Schrijvers en Barbe Vischers.
     JS tr. 1e Joanne Marie Janssen, geb. Voerendaal ca. 1777, overl. Voerendaal 06.06.1804, d.v. Matheas Janssen en Anne Margarethe Ubags.

3.                   Anna Elisabeth Houppermans, geb. Voerendaal ca. 1780, tr. Voerendaal 18.05.1820 Hendrik Ramackers.

4.                   Jean Guillaume Hoppermans, ook Joannes Wilhelmus, geb. Voerendaal ca. 1781/1782, cultivateur (1812), overl. Voerendaal 01.05.1856, tr. voor 1829 Maria Barbara Grooten, geb. Laurensberg|c| ca. 1816, overl. Voerendaal 19.06.1870, d.v. Jan Jozef Grooten en Johanna Maria Zimmermans.
     MBG tr. 1e voor 1817 Daniel Beckers, geb. Voerendaal ca. 1793, overl. Voerendaal 27.04.1820, z.v. Hendrik Beckers en Catharina Rosenboom.

5.                   Jan Pieter Hoppermans, geb. Ubachsberg/Voerendaal 21.03.1783; volgt [10].

6.                   Marie Josephe Hoppermans, ook Houppermans, geb. Voerendaal 24.08.1785, overl. Voerendaal 08.07.1872, tr. Voerendaal 19.11.1810 Jean Jacques Boss, geb. Würselen|b| 04.01.1784, z.v. Pierre Boss en Catharine Zimmermans.

7.                   Marie Catherine Hoppermans, geb. Voerendaal 01.04.1791, tr. Voerendaal 06.12.1815 Laurent Joseph Erkens, ook Laurens Jozef, geb. Heerlen 23.11.1782, overl. Voerendaal 29.11.1865, z.v. Henri Erkens en Anne Marie Wetzels.

 

Noten: |a| e.v. Marie Anne Huppermans; |b| nu in Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| nu een Stadtteil van Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Nicolas Creusen, geb. Eys ca. 1747, overl. Eys (Wittem) 24.03.1832, z.v. Pieter Creusen en N Keufgens; tr.

[23] Anna Maria Straeten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catherine Elisabeth Creusen, geb. Eys 17.02.1778, overl. Eys (Wittem) 24.03.1817, tr. Wittem 26.09.1809 François Boumans, geb. Eys 11.05.1778, z.v. Laurent Boumans en Anne Elisabeth Penrets.

2.                   Marie Gertrude Creusen, ook Maria Gertruid, geb. Eys 06.01.1781, overl. Eys (Wittem) 24.01.1844, tr. Wittem 21.11.1816 Jean Pierre von Wersch, geb. Eys 13.01.1783, landbouwer, z.v. Jean Pierre von Wersch en Marie Ide Oijen.

3.                   Catharine Agnes Creusen, geb. Eys 29.02.1784; volgt [11].

4.                   Johannes Leonardus Creusen, geb. Eys 12.11.1791, overl. Eys (Wittem) 31.08.1843, tr. Wittem 21.01.1826 Maria Anna Ortmans, geb. Bocholtz 31.03.1801, overl. Eys (Wittem) 15.08.1850, d.v. Hubertus Ortmans en Maria Catharina Schiffelers.

 

[24] Matthijs Ramakers, geb. Margraten ca. 1750, overl. Margraten 28.12.1835, z.v. Johannes Ramakers en Cornelia Solders; tr.

[25] Barbara Franssen, geb. Margraten ca. 1752, overl. Margraten 09.07.1827, d.v. Francus Franssen en Maria van Eik.

Uit dit huwelijk (vader ook Matheas/Mathias/Mathis/Mathijs, vader ook Raemaekers/Ramaekers):

1.                   Joannes Ramakers, geb. Margraten 07.02.1785; volgt [12].

2.                   Hendrik Ramakers, geb. Margraten 27.03.1790, tr. Margraten 30.12.1831 Maria Barbara Steens, geb. Margraten 30.10.1812, d.v. Wilhelmus Steens en Helena Knops.

3.                   Maria Barbara Raemaekers, ook Raemaekers, geb. Margraten ca. 1790/1794, overl. Margraten 18.08.1856, tr. Margraten 06.08.1829 Gillis Janssen, geb. Margraten ca. 1801, z.v. Antoon Janssen en Elisabeth Lucasse.

4.                   Mathieu Ramaekers, geb. Margraten 12.09.1796.

 

[26] Joannes Hacquin, tr.

[27] Maria Elisabeth Wierts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Hacquin, geb. Gulpen 12.01.1789; volgt [13].

 

[28] Wilhelmus Smeets, Willem, geb. Gulpen ca. 1746, overl. Gulpen 24.09.1825, z.v. Christian Smeets en Maria Catharina Smets; tr.

[29] Maria Gertrudis Emonts, geb. Strucht ca. 1756, overl. Gulpen 24.04.1829|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Smeets, geb. Gulpen 03.12.1785, overl. Gulpen 03.05.1857, tr. Gulpen 28.01.1835 Henricus Delnoije, ook Hendrik, geb. Wijlre 03.06.1781, overl. Gulpen 24.03.1846, z.v. Joannes Delnoije en Maria Agnes Lintzen.

2.                   Joannes Mathias Smeets, geb. Gulpen 07.04.1788; volgt [14].

3.                   Johannes Petrus Smeets, geb. Gulpen 04.02.1793, overl. Maastricht 10.04.1866, tr. Maastricht 11.05.1831 Anna Catharina van Didden, geb. Urmond 07.05.1800, overl. Tegelen 06.06.1875, d.v. Simon van Didden en Anna Judith Jorissen.

 

Noten: |a| Emons, geen ouders vermeld (overl.akte Gulpen 1829 no.15, wiewaswie).

 

[30] Sebastian Franssen, geb. Mechelen|d| ca. 1760, overl. Gulpen 27.08.1832|c|, z.v. Arnold Franssen en Maria Catharina Coolen; tr.

[31] Maria Catharina Houppermans, geb. Gulpen ca. 1769, overl. Gulpen 21.05.1839, d.v. Joannes Houppermans en Barbara van Eijs.

Uit dit huwelijk (vader ook Sebastiaan):

1.                   Marie Barbe Franssen, ook Maria Barbara, geb. Slenaken 30.03.1788, overl. Gulpen 03.12.1868, tr. Gulpen 13.11.1807 Henrij Smeets, ook Hendrik, geb. Gulpen 12.02.1782, overl. Gulpen 07.01.1861, z.v. Guillaume Smeets en Marie Catharine Lukassen.

2.                   Maria Joanna Franssen, geb. Gulpen 05.09.1791, overl. Gulpen 16.06.1862, tr. 1e Gulpen 10.11.1815 Leonardus Lucassen, geb. Gulpen ca. 1784, overl. voor 1822, z.v. Heinrich Lucassen en Gertrudis Hamers; tr. 2e Gulpen 13.09.1822 Michel Bartholomijus Hauzoul,ook Machiel Bartholomeus, geb. Charneux|b| 18.07.1788, overl. Gulpen 03.11.1848, z.v. Bartholomijus Michel Hausoul en Catharina Lucas.

3.                   Maria Josepha Franssen, geb. Gulpen 02.09.1794; volgt [15].

4.                   Sebastianus Franssen, geb. Gulpen 26.04.1798, overl. Gulpen 25.12.1868, tr. Wittem 20.11.1823 Johanna Catharina Starmans, ook Maria Catharina, geb. Mechelen (Wittem) 29.12.1798, overl. Gulpen 05.07.1871, d.v. Nikolaas Starmans en Maria Mathilde Urlings.

5.                   Anna Margaretha Franssen, geb. Gulpen ca. 1801, overl. Gulpen 23.12.1865, tr. voor 1832 Leonard Waterval.

6.                   Leonard Franssen, geb. Gulpen 29.05.1806, landbouwer, overl. Gulpen 09.12.1886, tr. Gulpen 08.11.1848 Maria Elisabeth Henri, geb. Cheratte|a| 18.03.1808, d.v. Paulus Henri, landbouwer, en Maria Elisabeth Lechanteur, landbouwster.

7.                   Maria Gertruda Franssen, geb. Gulpen 12.08.1809, overl. Gulpen 03.06.1875, tr. Gulpen 27.11.1833 Joannes Rochs, geb. Strucht 18.12.1801, z.v. Joannes Rochs en Elisabetha Duijsings.

 

Noten: |a| nu in commune Visé, province de Liège, Belgique; |b| fr.wikipedia noemt twee mogelijkheden in province de Liège, Belgique; |c| geen partner vermeld, aangifte door zoon Leonardus Franssen, oud 27 jaar, landbouwer (overl.akte Gulpen 1832 no.27); |d| nu dorp in gemeente Gulpen-Wittem.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren