Pieter Henri Willem Schoonheid (1917- )

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Pieter Henri Willem Schoonheid, geb. ’s-Gravenhage 08.08.1917, eindexamen ’s-Gravenhaagsch Chr. Gymnasium 1935|a|, litt.cand. (1942), doctoraal klassieke letteren Amsterdam UvA 1950|b|, docent klassieke talen aan het 2e VCL (1961-1980).

 

Noten: |a| Nieuwe Leidsche Courant 17.06.1935; |b| Leidsch Dagblad 21.12.1950.

 

[2] Pieter Henri Schoonheid, geb. Batavia 23.05.1865, off. van gez. 2e kl. te Semarang (1895), arts (1901,1919), overl. Bern (Zwitserland) 19.06.1926|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.06.1926; tr. ’s-Gravenhage 19.11.1901 Tetje van Mark, geb. Voorschoten 11.10.1867, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1914|b|, d.v. Hilbert van Mark en Grietje Sipkens (ca.1839-1915); tr. Zeist 18.09.1916
[3] Maria Hendrika van de Poel, geb. Arnhem 02.08.1889, apothekersbediende (1912), op eigen verzoek onder curatele gesteld 28.11.1966|c|.
– “De met verlof in Europa aanwezige officier van gezondheid tweede klasse van het leger in Nederlandsch-Indië P.H. Schoonheid, is ter zake van lichaamsgebreken, met ingang van 1 Juni, eervol uit den militairen dienst ontslagen, met toekenning van pensioen.”|d|.

Uit het huwelijk Schoonheid-van de Poel:

1.                   Pieter Henri Willem Schoonheid, geb. ’s-Gravenhage 08.08.1917, Pieter (1919), Piet (1926); volgt [1].

2.                   Bernard Marie Johan Schoonheid, Bennie, geb. ’s-Gravenhage 08.08.1918, overl. ’s-Gravenhage 22.03.1919.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Gravenhage 02.05.1927 no.54; |b| Henriette (annonce collectie CBG); |c| vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage (annonce collectie CBG); |d| Bataviaasch nieuwsblad 11.06.1901.

 

[4] Henri Willem Diederich Schoonheid, geb. Japara en Joana 21.10.1829, gep.ambtenaar (1893), overl. Batavia 05.12.1893|b|; tr. 1e Batavia 20.10.1853 Amelia Paulina Meijer, geb. Semarang ca. 1825|a|, overl. Batavia 11.11.1853, w.s. oudere zuster  van Anna Debora; tr. 2e Batavia 16.12.1854

[5] Anna Debora Meijer, geb. Pekalongan 20.09.1830, overl. Batavia 08.12.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederika Elisabeth Schoonheid, geb. Batavia 29.10.1855, overl. Soerabaja 10.08.1930, tr. Batavia 20.02.1878 Gijsbertus Franciscus Regensburg, geb. Afd. Toeban (Res. Rembang) 06.04.1849, overl. tussen 1893 en 1930.

2.                   Charlotte Elisabeth Schoonheid, geb. Batavia 11.03.1857, overl. Batavia 30.04.1895, tr. Batavia 22.12.1880|c| Willem Lijnis Huffenreuter, geb. Batavia 17.03.1850, overl. na 1896.
     WLH tr. 2e Batavia 06.07.1896 Julie Elisabeth Maria Françoise de Jacquier de Lompret, geb. Priaman (Res. Simatra’s Westkust) 14.10.1862, overl. Batavia 28.01.1913.
     JEMFdJdL tr. 1e Batavia 09.04.1891 Theodorus Hoeboer, militair, overl. Batavia 01.08.1892.

3.                   Jan Cornelis Schoonheid, geb. Batavia 17.08.1858, overl. Soerabaja 22.04.1920, tr. Semarang 12.09.1881 Lisette Susanne Janitz, geb. Afd. Toeban (Rembang) 16.06.1862, overl. Pemalang 28.01.1925.
Uit dit huwelijk: Anna Carolina Schoonheid, geb. Pasoeroean 07.10.1894, overl. ’s-Gravenhage 31.01.1949, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 03.02.1949, tr. Meester Cornelis 25.07.1916 Willem Charles Adriaans, geb. Ledok (Wonosobo, Res. Bagelen) 13.11.1885, resident van Banjoemas, OON, overl. ’s-Gravenhage 10.10.1946, begr. ’s-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen) 14.10.1946, z.v. Hendrik Frederik Adriaans en de Inlandsche vrouw Lean.

4.                   Henriette Debora Schoonheid, geb. Batavia 10.11.1860, overl. na 1893, tr. Batavia 26.03.1888 Gustaaf David Salomonsz, geb. Batavia 05.06.1858, overl. Batavia 17.07.1909.

5.                   * Anna Wilhelmina Schoonheid, geb. Batavia 15.09.1862, overl. Batavia 02.04.1882.

6.                   * Willem Nicolaas Schoonheid, geb. Batavia 21.04.1864, overl. Batavia 12.07.1864.

7.                   Pieter Henri Schoonheid, geb. Batavia 23.05.1865; volgt [2].

8.                   Johanna Wilhelmina Schoonheid, geb. Batavia 08.01.1870, tr. 1e Buitenzorg (Res. Batavia) 28.09.1896 Willem Frederik Belle, geb. Batavia 01.08.1861, overl. Batavia 11.05.1909; *tr. 2e Kota Radja 02.12.1912 Gerard Guillaume Jacques Christan, overl. na 1931.
     WFB tr. 1e Batavia 21.11.1885 Marie Caroline Josephine Dentz.
     GGJC tr. 1e Muntok (Res.
Banka en Onderhorigheden) 09.11.1907 Jacqueline Louise Kloppenburg, geb. Bandjermasin (Res. Zuider- en Oostafdeling van Borneo) 02.09.1886, overl. Palembang 02.09.1910; tr. 3e Batavia 06.04.1929 Jeannette Augusta Boender, geb. Bangil (Res. Pasoeroean) 16.08.1888, overl. ’s-Gravenhage 06.03.1931, d.v. Abraham Boender en Anna Maria Frederika Carolina Boes.
     JAB tr. 1e Haarlem 11.02.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 15.05.1928, ingeschr. Haarlem 09.06.1928) Oscar Reinsberg, geb. Amsterdam 28.06.1878, spoorwegambtenaar (1909), uitgever (1928), overl. Haarlem 09.04.1936|d|, z.v. Carl Edmund Reinsberg en Antje Haringa.

 

Noten: |a| RA 1826 p.170 (zonder datum); |b| ‘in den ouderdom van 65 jaar’ (annonce collectie CBG); |c| bruid Schoonheidt (RA 1882 p.280); |d| ook overl.akte Heemstede 1936 no.52.

 

[6] Willem Johannes van de Poel, geb. Valburg 16.03.1844, commies (1875), ambtenaar bij ’s rijks belastingen (1876), rijksambtenaar (1876,1878), rijkscommies (1882,1891), commies der belastingen (1902), overl. Barneveld 01.01.1902, tr. Valburg 12.06.1875

[7] Maria Hendrika Jacobs, geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 17.06.1849, overl. Zeist 12.12.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Maria Berendina Elisabeth van de Poel, geb. Malden (Heumen) 17.04.1876.

3.                   Matthijs Willem Antoon van de Poel, geb. Groesbeek 26.09.1878, administrateur van een zeebadmaatschappij (1928), overl. ’s-Gravenhage 03.08.1943, tr. 1e Mathilda Johanna Poulina van de Poel, geb. Opheusden (Kesteren) 01.04.1881, overl. ’s-Gravenhage 12.07.1922, d.v. Matthijs Johannes van de Poel, onderwijzer, en Marie Breekpot; tr. 2e ’s-Gravenhage 28.12.1928 Catharina Wilhelmina Helmes, geb. Ambt Doetinchem 25.05.1894, overl. na 1943, d.v. Jan Helmes, timmerman, en Maria Johanna Jansen.
     CWH tr. 1e Nijmegen 13.01.1922 Wilhelmus Joannes Marie Voorendonk, geb. Rotterdam 18.11.1871, koopman (1900), overl. voor 1928, z.v. Wilhelmus Petrus Andries Voorendonk en Joanna Maria Adriana Greve.
     WJMV tr. 1e Amsterdam 11.09.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.10.1918, ingeschr. Amsterdam 16.07.1919) Cecelia Wilhelmina Kuijpers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1882, assistente bij het Koloniaal Instituut (1925), overl. Amsterdam 06.03.1947|b|, d.v. Anthonij Coenraad Kuijpers, wijnhandelaar, en Louise Cornelia Françoise Stutzer.
     CWK tr. 2e Amsterdam 18.03.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.07.1930, ingeschr. Amsterdam 19.09.1930) Nicolaas Beers, geb. Leiden 01.07.1888, assistent bij het Koloniaal Instituut (1915,1925), z.v. Marius Cornelis Beers, makelaar (1915), houthandelaar (1925), en Maria Louisa Koch.
     NB tr. 1e Velsen 14.09.1915|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 22.02.1921, ingeschr. Velsen 25.07.1921) Johanna Maria Kerrebijn, geb. Haarlem 08.11.1889, apotheker, d.v. Adriaan Frederik Kerrebijn, koopman, en Guda Mathilda Melchior.

4.                   Louis Arnold Derk van de Poel, geb. Hattem 30.09.1880.

5.                   Berndina Wilhelmina Geertruida van de Poel, geb. Arnhem 10.10.1882, tr. Zeist 19.07.1920 jhr. Geurt Stern, geb. Rijssen 22.07.1871, notaris, overl. Goor 24.11.1960, z.v. jhr. Carel Willem Stern en Catharina Jacoba de Haas.

6.                   Willem Johannes van de Poel, geb. Arnhem 15.04.1885.

7.                   Louis Arnold Derk van de Poel, geb. Arnhem 02.07.1886, overl. Arnhem 04.07.1886.

8.                   Maria Hendrika van de Poel, geb. Arnhem 02.08.1889; volgt [3].

9.                   levenloze dochter, Arnhem 19.09.1891.

10.              

 

Noten: |a| getuige Henri Beers (1891-1979), kunstschilder {broer v/d bruidegom} (huw.akte Velsen 1914 no.110); |b| overl.akte Laren(NH) 1947 no.28.

 

[8] Johan Frederik Christiaan Schoonheid, overl. Bandjermasin (Res. Zuid- en Oosterafdeling van Borneo) 02.09.1850, tr. Semarang 1823|g|

[9] Catharina Elisabeth Meijer, overl. Bandjermasin (Res. Zuid- en Oostkust  van Borneo) 07.10.1841; tr. 1e Roulofs van Ingen, overl. voor 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   * F.L.M. Schoonheidt, overl. Semarang 25.11.1825.

2.                   * L. Schoonheidt, overl. Semarang 18.04.1827.

3.                   Wilhelmina Geertruida Elizabeth Schoonheid, geb. Semarang 05.03.1828|b||c|.

4.                   Herman Willem Diderik Schoonheid, geb. Japara en Joana 21.10.1829|a|; volgt [4].

5.                   Harmen Nicolaas Willem Gerard Schoonheid, ook Herman, geb. Japara en Joana 15.04.1831, overl. Timor 11.06.1846.

6.                   Eliza Charlotta Schoonheid, geb. Soerabaja 11.09.1834|d||e|, overl. Bandoeng 16.09.1934|f||i|, tr. Batavia 14.05.1859|h| Pieter Wensel, geb. ca. 1827, overl. Semarang 16.05.1881.

Uit de relatie met de Inlandsche vrouw Diang:

7.                   Anna Berta Cato Schoonheid, geb. Bandjermasin 27.04.1844, overl. Soemedang 21.07.1919.

8.                   Dorothea Eleonora Francina Geertruida Schoonheid, geb. Bandjermasin (Res. Zuid- en Oosterafdeling van Borneo) 02.06.1846, overl. Semarang 25.01.1854.

 

Noten: |a| RA 1830 p.182 (Herman Willem Diderik); |b| Javasche courant 15.03.1828; |c| RA 1829 p.163; |d| Javasche courant 20.09.1834; |e| RA 1835 p.193 (geb. 03.09); |f| Elize Charlotte (annonce gedateerd Den Haag 16.09,  collectie CBG); |g| RA 1824 p.150 (bruidegom Schoonheidt); |h| RA 1860 p.4 (Elise Charlotte); |i| ‘gisteravond overleden, morgenmiddag begraven’ (Bataviaasch nieuwsblad 15.09.1934).

 

[10] * Jacob Meijer, landmeter der 2de klasse, overl. Pekalongan 03.09.1837, tr. Semarang 1817|a|

[11] * Catharina Fredrika Kroon, overl. Pekalongan 24.09.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   * Amelia Paulina Meijer, geb. Semarang ca. 1825, tr. Batavia 20.10.1853 Henri Willem Diederich Schoonheid (1829-1893).

3.                   Anna Debora Meijer, geb. Pekalongan 20.09.1830; volgt [5].

4.                   * Jacob Lodewijk Meijer, geb. Pekalongan 25.03.1833, ambtenaar, overl. Batavia 06.10.1875, tr. Batavia 17.03.1855 Anna Maria Henriette de Sha, geb. Batavia 14.07.1835, overl. Cheribon 29.10.1907.

5.                   * Jan Christoffel Meijer, geb. Pekalongan 24.04.1834, w.s. militair, overl. Padangse Bovenlanden 07.02.1854.

6.                  

 

Noten: |a| geen datum vermeld (RA 1818).

 

[12] Mathijs van de Poel, geb. Valburg 14.09.1804, schatter van het slachtvee (1839,1849), rijksambtenaar (1868), veearts (1871,1877), overl. Valburg 18.02.1877, tr. Valburg 28.02.1839

[13] Bernardina Wilhelmina van der Gronden, geb. Apeldoorn 05.03.1816, overl. Kesteren 23.12.1893|a|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Berendina, ook van de Gronden):

1.                   Antoon Johannes van de Poel, geb. Valburg 17.08.1839, rijkscommies, overl.Schiedam 29.08.1912, tr. 1e Elst 04.11.1868 Johanna Kroes, geb. Kesteren 08.07.1838, dienstbode (1868), overl. Ambt Almelo 03.05.1874, d.v. Daniel Kroes, metselaar, en Cornelia Teunissen, winkelierster (1868); tr. 2e Valburg 01.02.1877 Johanna Frederiks, geb. Valburg 10.09.1847, overl. Schiedam 29.11.1916, d.v. Huibert Frederiks, tabaksplanter, en Berendina Jacobs.

2.                   Derk Abraham van de Poel, geb. Valburg 19.08.1841, belastingambtenaar, overl. Arnhem 15.07.1907, tr. Wisch 01.06.1871 Willemina Berendina Nales, geb. Terborg (Wisch) 17.05.1846, overl. Doetinchem 10.07.1921|c|, d.v. Engelbart Nales, schoenmaker, en Jacomijna Christina Wolfensperger.

3.                   Willem Johannes van de Poel, geb. Valburg 16.03.1844|b|; volgt [6].

4.                   Geertruida Johanna van de Poel, geb. Valburg 28.12.1846, dienstbode (1877), overl. Leiden 13.01.1941, tr. Arnhem 09.05.1877 Hendrik Cornelis van Zeijst, geb. Amsterdam 02.02.1853, smid, overl. Arnhem 15.10.1906, z.v. Hendrik van Zeijst, smid, en Hendrika Aleida Hendrina IJsenbrant.

5.                   Matthijs Johannes van de Poel, geb. Valburg 16.10.1849, hulponderwijzer (1877), onderwijzer (1886,1893), overl. Kesteren 24.04.1935, tr. 1e Huizen 09.11.1877 Marie Breekpot, geb. Venlo 04.12.1844, overl. Kesteren 23.04.1883, d.v. François Breekpot en Petronella Jacoba Stout; tr. 2e Kesteren 11.06.1886 Alida Fredrika Zevenhuizen, geb. ca. 1850, overl. Kesteren 28.01.1909, d.v. Jacobus Cornelis Zevenhuizen, kleermaker, en Alida Adam.
     MB tr. 1e Elst 02.03.1867 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 04.12.1876, ingeschr. Arnhem 02.06.1877) Jacobus Johannes La Bree, geb. Leiden 18.01.1833, directeur ener credietvereniging, z.v. Johannes La Bree, verver, huisschilder, en Anna Brigitta Brinkman.

 

Noten: |a| Berendina W. van de Gronden; |b| moeder Berendina W. van de Gronden; |c| ook overl.akte Wisch 1921 no.83.

 

[14] Willem Jacobs, geb. ca. 1807, boerenknecht (1828), arbeider (1846), tabaksplanter (1846,1875), overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 21.06.1875; tr. 1e Heteren 16.08.1828 (echtsch. vonnis Nijmegen 19.10.1837, ingeschr. Valburg 07.11.1837) Gerritje Rutten, geb. ca. 1805, dienstmeid (1828), arbeidster (1840), overl. Randwijk (Heteren) 10.05.1869, d.v. Helgert Rutten en Joanna van Reeden, tapster (1828); tr. 2e Valburg 16.04.1846

[15] Maria Klaassen, ook Klaasen, ged. Ressen 18.11.1804, overl. Arnhem 04.05.1884; tr. 1e Valburg 27.05.1826 Hendrik Janssen, ook Jansen, geb. Loenen ca. 1796, arbeider (1826), tabaksplanter (1843), overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 21.05.1843, z.v. Barend Janssen, tabaksplanter, en Elisabeth Franken, tabaksplantster.

     GR tr. 2e Heteren 17.11.1840 Gerrit Peters, geb. ca. 1800, arbeider, overl. Heteren 26.10.1879, z.v. Petronella Peters, arbeidster.

Kind van Gerritje (erkend bij het huwelijk in 1828):

1.                   Hendrina Rutten, later Jacobs, geb. Randwijk (Heteren) 03.07.1828|b|, overl. Beuningen 26.02.1897, tr. Beuningen 02.07.1852 Arnoldus van het Lindenhoud, ook van het Lindenhout, geb. Nijmegen 18.02.1822, landbouwer, overl. Beuningen 26.03.1898, z.v. Nicolaus Heinrich van het Lindenhoud, tapper (1822), landbouwer (1852), en Cornelia Hendrika Vermeer.

Uit het huwelijk Jacobs-Rutten:

2.                   Johannis Jacobs, geb. Randwijk (Heteren) 06.12.1833, dienstknecht (1862), overl. Beuningen 08.08.1905, tr. Beuningen 04.01.1862 IJbeltje Wagenaar, geb. Nes (Ameland) 27.01.1834|c|, dienstmeid (1862), overl. Beuningen 18.11.1897, d.v. Jacob Hendriks Wagenaar, zeeman, en Aaltje Reimers Spleet, dienstbaar (1834).

Uit het huwelijk Janssen-Klaassen:

3.                   Geurtruida Elisabetha Janssen, geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 02.04.1843, overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 24.03.1868.

Uit het huwelijk Jacobs-Klaassen:

4.                   Johanna Jacobs, geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 05.08.1846, overl. Slijk-Ewijk (Valburg) 23.08.1846.

5.                   levenloze zoon, geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 05.08.1846.

6.                   Maria Hendrika Jacobs, geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 17.06.1849; volgt [7].

7.                  

 

Noten: |b| aangifte door Johannis van de Wardt, schoolmeester (geb.akte Heteren 1828 no.39); |c| aangifte door Geertruida Oostendorp, oud 51 jaar, vroedvrouw, van een natuurlijke dochter van Aaltje, erkend bij haar huwelijk met Jacob te Ameland 19.06.1834 fol.7 (geb.akte Ameland 1834 fol.3v).

 

[16] Schoonheid

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johan Frederik Christiaan Schoonheid; volgt [8].

3.                  

 

[18] Meijer

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Elisabeth Meijer; volgt [9].

 

[20] Meijer

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   * Jacob Meijer; volgt [10].

 

[22] Kroon

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   * Catharina Fredrika Kroon; volgt [11].

 

[24] Anthoon van de Poel, geb. Valburg ca. 1769/1770, arbeider (1812,1825), veearts (1833), overl. Valburg 01.05.1833, z.v. Barend van de Poel en Arnolda Cornelissen; otr. Elst 15.01.1802|c|

[25] Derkje van Dullem, ged. Valburg 07.11.1779|d|, tabaksplantster (1850,1851), overl. Valburg 20.04.1855, d.v. Matthijs van Dullem en Johanna Jelissen.

Uit dit huwelijk (moeder soms van Dulm, van Dulem, van Dullen):

1.                  

2.                   Mathijs van de Poel, geb. Valburg 14.09.1804; volgt [12].

3.                   Arnolda Willemina van der Poel, geb. ca. 1810, dienstmeid (1851), overl. Elst 22.12.1879, tr. Elst 31.05.1851 Arent Hermsen, geb. Elst 23.05.1814, arbeider, overl. Renkum 15.04.1893|b|, z.v. Derk Hermsen, arbeider, en Maria Hermsen.

4.                   Johanna Berndina van de Poel, geb. Elst 10.10.1812, overl. Elst 29.12.1895, tr. 1e Arnhem 16.07.1856 Jan Kleef, geb. Amsterdam 22.04.1803,ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.04.1803, tapper (1850), winkelier (1856), overl. Elst 02.12.1867, z.v. Jan Jans Kleef, schipper, en Treintje Jacobs; tr. 2e Elst 01.06.1870 Berend Marinus van Bleek, geb. Oosterbeek 14.11.1816, timmerman, overl. Elst 16.03.1888, z.v. Cornelis van Bleek, kleermaker, en Wilhelmus de Blaauw.
     JK tr. 1e Amsterdam 15.08.1850 Elisabeth van Rooijen, geb. Amsterdam 16.02.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.02.1794, overl. voor 1856, d.v. Arie van Rooijen en Elisabeth Senfleeven.
     EvR tr. 1e Amsterdam 13.08.1823 Joannes Rondeel, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 27.03.1795, schildersknecht, overl. voor 1850, z.v. Jacobus Rondeel en Maria Jacobs, groentevrouw (1823).

     BMvB tr. 1e Renkum 02.09.1835 Gerritje Beumer, geb. Oosterbeek 08.12.1814, overl. Renkum 17.05.1861, d.v. Geurt Beumer, papiermakersknecht, en Gerritje Heijkamp.

5.                   Bernardus van de Poel, geb. Valburg (Elst) 07.09.1815, arbeider (1841), zeepziedersknecht (1866), overl. Zaltbommel 27.05.1866, tr. Zaltbommel 10.08.1841 Gesina Schuppers, geb. Warnsveld 08.01.1812, dienstbaar (1841), overl. Zaltbommel 05.02.1888, d.v. Garrit Willem Schuppers, daghuurder, en Henders Neijveld.
     GS tr. 2e Zaltbommel 25.11.1880 Hendrikus Vrugt, geb. Lithoijen 07.12.1842, smid, overl. Vught 30.04.1920|a|, z.v. Petrus Vrugt, smid, en Wilhelmina van Raaij.

6.                   Wilhelmina Geertruida van de Poel, geb. 29.06.1818, overl. Valburg 19.03.1823.

7.                   Willem van de Poel, geb.Valburg 28.07.1821, dienstknecht (1850), arbeider (1881), overl. Arnhem 15.05.1887, tr. 1e Elst 18.05.1850 Megcheliena Minkhorst, geb. Angerlo 23.02.1825, dienstmeid (1850), overl. Arnhem 02.03.1881, d.v. Willem Minkhorst, arbeider, en Janna ter Maat; tr. 2e Arnhem 19.10.1881 Jantje Plate, geb. Ede 27.01.1839, dienstmeid (1868), overl. Arnhem 02.05.1905, d.v. Gerrit Jan Plate, dagloner, arbeider, en Evertje van de Heetkamp.
     JP tr. 1e Arnhem 05.02.1868 Hermanus Loverink, geb. Rafelder (Gendringen) 06.03.1834, arbeider (1868), voermansknecht (1871), overl. Arnhem 28.12.1871, z.v. Jurrien Loverink en Elisabeth te Kaat.

8.                   Geurt van de Poel, geb. Valburg 09.05.1825, dienstknecht (1854), overl. Arnhem 07.03.1900, tr. Wisch 29.11.1854 Johanna te Hennepe, geb. Wisch 22.04.1832, dienstmeid (1854), overl. Arnhem 14.03.1910, d.v. Bernardus te Hennepe, timmerman, en Hendrina Bakhuis.

9.                  

 

Noten: |a| ook overl.akte Lithoijen 10.09.1920 no.15; |b| ook overl.akte Elst 1893 no.40; |c| bruid Dirkje van Dullen; |d| vader van Dulm.

 

[26] Abraham van der Gronden, geb. Hoorn ca. 1776, ingek.lidmaat Harderwijk 25.12.1806, commies bij de Generale Intendance van Financiën (1812), commies der accijnzen (1820,1822), gepensioneerd commies (1839,1844), z.v. Abraham van der Gronden en Dirkje de Jong; tr. 1e voor 1806 Bernardina Wilhelmina Everts, ingek.lidmaat Harderwijk 25.12.1806, overl. voor 1812; tr. 2e Amsterdam 29.11.1812

[27] Johanna Hoevenaar, ged. Utrecht (Engels-gereformeerd) 31.07.1774, overl. Opheusden 28.06.1831, d.v. Adrian Hoevenaar en Christina Mechteld Oortman (ca.1729-1815).

Uit het huwelijk van der Gronden-Everts:

1.                   Abraham Dirk van der Gronden, geb. Amsterdam 17.08.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.08.1809, overl. Tiel 25.04.1822.

Uit het huwelijk van der Gronden-Hoevenaar:

2.                   Bernardina Wilhelmina van der Gronden, geb. Apeldoorn 05.03.1816; volgt [13].

3.                   Otto Dijkhuizen van der Gronden, geb. Tiel 23.03.1820, boerenknecht (1844), benen ivoorsnijder (1907), overl. Renkum 08.12.1907, tr. Valburg 24.10.1844 Kaatje Meijer, d.v. Dirk Meijer, arbeider, en Geertruida Willemsen.

4.                  

 

[28] Leendert Jacobs, geb. ca. 1758/1759, tabaksplanter (1813,1823), overl. Valburg 04.12.1823, z.v. Hendrik Jacobs en Maria Cornelissen; tr.

[29] Maria Everdina Derksen, geb. Homoet ca. 1778, tabaksplantster (1835,1842), overl. Valburg 21.04.1842, d.v. Willem Derksen en Arnolda Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Hendrik Jacobs, geb. ca. 1805, tabaksplanter, overl. Valburg 15.12.1879, tr. Valburg 02.04.1835 Jacomina van Beem, geb. ca. 1800, overl. Valburg 13.02.1868, d.v. Anthoon van Beem en Adriana Cornelisse (van Manen).

3.                   Willem Jacobs, geb. ca. 1807; volgt [14].

4.                   Johannes Jacobs, Jan, geb. Valburg ca. 1810, boerenknecht (1838), tabaksplanter (1848), overl. Driel (Heteren) 24.11.1848, tr. Heteren 07.07.1838|b| Cornelia Jansen van Rossem, geb. Driel (Heteren) 28.03.1814|c|, d.v. Derk Jansen van Rossem, tabaksplanter, en Cornelia Cornelissen van Manen (-1831).

5.                   Arnoldus Jacobs, geb. Valburg ca. 1811, arbeider, overl. Heteren 02.08.1847, tr. Neeltje van de Kraats.

6.                   Berndina Jacobs, geb. Elst 03.05.1813, werkbode (1840), overl. Valburg 31.03.1850|a|, tr. Valburg 23.07.1840 Huibert Frederiks, geb. Valburg (Elst) 20.01.1817, tabaksplanter, overl. Valburg 01.02.1891, z.v. Andries Frederiks, tabaksplanter, en Johanna Janssen.
     HF tr. 2e Heteren 15.11.1850 Anneke de Waal, geb. ca. 1803/1804, dienstbode (1850), overl. Valburg 16.07.1892, d.v. Lodewijk de Waal, arbeider, en Joanna Rutten.

7.                   Aleida Jacobs, geb. Valburg 19.03.1815, overl. Valburg 20.07.1874, tr. Valburg 13.04.1843 Hermen Hermsen, tabaksplanter, z.v. Gijsbert Hermsen, tabaksplanter, en Izabella Antonia Hartman.

8.                   Hermanus Jacobs, geb. Valburg 15.06.1822, overl. Valburg 14.01.1823.

 

Noten: |a| oud 33 jaar (overl.akte Valburg 1850 no.22); |b| geboorteplaats en leeftijd onleesbaar door schade aan de akte (huw.akte Heteren 1838 no.10); |c| vader Derk van Rossem, moeder Cornelia Cornelissen (geb.akte Heteren 1814 no.15.

 

[30] Geurt Klaassen, ook Klaasen/Klasen, geb. ca. 1765, arbeider, overl. Ressen (Lent) 10.06.1814|a|, z.v. Klaas Frederiks; tr.

[31] Johanna van Es, geb. ca. 1765/1766, arbeidster, overl. Slijk-Erwijk (Valburg) 02.06.1844, d.v. Cornelis van Es en Johanna Barten.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1814):

1.                   Frederik Klaassen, geb. ca. 1798, boerenknecht (1824), tabaksplanter (1878), overl. Bemmel 19.08.1878, tr. Valburg 13.03.1824 Christina Jacoba Hartman, ged. Valburg en Homoet 07.01.1798, dienstmaagd (1824), d.v. Johan Peter Hartman en Harmina Petronella van Oordt.

2.                   Jan Cornelis Klasen, ged. Ressen 19.04.1801.

3.                   Maria Klaasen, ged. Ressen 18.11.1804|b|; volgt [15].

4.                   Antonia Klaassen, ook Teunia Klasen, geb. ca. 1808, dienstmeid (1834), overl. Ressen (Bemmel) 30.06.1889, tr. Bemmel 16.05.1834 Hendrik Jan Tap, ged. Elst 22.06.1800, arbeider, overl. Bemmel 08.12.1877, z.v. Jacob Tap en Cornelia Johanna Bloem.

 

Noten: |a| Geurt Frederiks (overl.akte Lent 1814 no.11 & opmerking hierover in huw.akte Valburg 1824 no.14); |b| moeder Jannetje.

 


terug