Anthony van Boven (1925-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien december 2019)

 


 

[1] Anthony van Boven, Ton, geb. Voorschoten 28.01.1925, kandidaatsexamen geschiedenis Leiden 1950|a|, doctoraalexamen geschiedenis Leiden 1959|b|, docent geschiedenis aan het 2e VCL (1952-1966), lid Eerste Kamer (1980-1981 & 1982-1995), OON 1982|c|, overl. ’s-Gravenhage 06.05.2009, tr. Voorburg 14.07.1953 Emy J.J.C. Bulder, d.v. Albert Jan Bulder (1897-1967), ir., vice-voorzitter van de Octrooiraad, en Jeannette Adriana Margaretha van Eck (1905-1994).
– Levensbericht AvB: Parlement&Politiek

 

Noten: |a|  Leidsch Dagblad 21.09.1950; |b| Leidsche Courant 27.01.1959; |c| NRC Handelsblad 29.04.1982 (drs. A. van Boven, rector Maerlant Lyceum te ’s-Gravenhage).

 

[2] Cornelis van Boven, geb. Vlissingen 24.02.1890, leraar HBS (1920,1952), overl. ’s-Gravenhage 30.03.1952, tr. Vlissingen 23.12.1920
[3] Cornelia Elisabeth van de Velde, geb. Vlissingen 10.01.1896, overl. ’s-Gravenhage 06.08.1977, begr. 09.08.1977.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthony van Boven, geb. Voorschoten 28.01.1925; volgt [1].

 

[4] Gerrit van Boven, geb. Vlissingen 01.07.1849, expediteur, overl. Vlissingen 21.06.1921, tr. Vlissingen 09.06.1880

[5] Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 30.05.1858, overl. Vlissingen 12.06.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus van Boven, geb. Vlissingen 30.04.1881, koopman, overl. Vlissingen 30.08.1950, tr. Vlissingen 15.08.1905 Pieternella Josina Raamsdonk, geb. Vlissingen 12.09.1879, overl. Vlissingen 02.10.1951, d.v. Johannes Raamsdonk, zeilmaker, en Josina Henke.

2.                   Johanna Maria van Boven, geb. Vlissingen 26.02.1883, overl. Vlissingen 17.01.1884.

3.                   Johannes van Boven, geb. Vlissingen 09.02.1887, expediteur, overl. Vlissingen 29.10.1956, tr. Vlissingen 26.08.1920 Sara Mommaas, geb. Vlissingen 30.03.1893, overl. Vlissingen 15.12.1966, d.v. Theunis Mommaas, sloeproeier, en Maria le Mahieu.

4.                   Adriana Johanna van Boven, geb. Vlissingen 11.10.1888, overl. Vlissingen 21.03.1943.

5.                   Cornelis van Boven, geb. Vlissingen 24.02.1890; volgt [2].

6.                   Adriaan Jacobus van Boven, geb. Vlissingen 06.07.1891, tr. Gorinchem 16.01.1917 Alida de Bier, geb. Gorinchem 03.02.1893, d.v. Johannes de Bie en Johanna Alberdina Hoogland.

7.                   Johanna Maria van Boven, geb. Vlissingen 29.04.1893, overl. Vlissingen 09.12.1964.

 

[6] Anthonij van de Velde, geb. Middelburg 02.01.1872, beambte bij de Staatsspoorwegen (1895,1915), ladingmeester (1920), overl. Vlissingen 09.03.1942, tr. Breskens 29.08.1895

[7] Suzanna Adriana van Steenkiste, geb. Breskens 11.02.1873, overl. Vlissingen 05.06.1967.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Elisabeth van de Velde, geb. Vlissingen 10.01.1896; volgt [3].

2.                   Cornelis Anthonij van de Velde, geb. Vlissingen 29.07.1897, employé bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Balikpapan (1921), tr. Ginneken en Bavel 20.04.1921|a| Johanna Luijtjes, d.v. Johannes Luijtjes en Barbaertje Vis. [Rearsby (Engeland) 1950,1967]

3.                   Anthonij Johannes van de Velde, geb.Vlissingen 16.09.1898, overl. Vlissingen 31.08.1899.

4.                   Elisabeth Jozina van de Velde, geb. Vlissingen 05.02.1900, tr. Vlissingen 23.04.1923 Jacobus de Visser, geb. Oost- en West-Souburg 16.11.1889, slager, z.v. Pieter de Visser en Johanna Maria Maliepaard. [Vlissingen 1950,1967]

5.                   Jozina Maria van de Velde, geb. Vlissingen 21.09.1901, overl. Vlissingen 04.10.1950, begr. Vlissingen 07.10.1950.

6.                   Anthonij van de Velde, geb. Vlissingen 20.02.1915, tr. na 1950 E. Gottlieb. [Amsterdam 1950; Penshurst (Australië) 1967]

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Johannes van Lankhuijzen, oud 45 jaar, scheikundig ingenieur (huw.akte Ginneken enBavel 1921 n.27).

 

[8] Marinus van Boven, geb. Vlissingen 18.06.1821, assistent-loods (1846,1847), binnenloods (1849,1851), rivierloods (1853), loods (1855,1880), overl. Vlissingen 12.12.1898, tr. Vlissingen 06.05.1846

[9] Adriana Johanna Hemmekam, geb. Vlissingen 27.11.1816, dienstbode (1846), overl. Vlissingen 11.02.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Catharina van Boven, geb. Vlissingen 11.03.1847, overl. Vlissingen 21.11.1905, tr. Vlissingen 20.05.1874 Adriaan Jacobus Noordhoek, geb. Vlissingen 30.10.1844, zeeman (1874), loods (1893), overl. Vlissingen 29.12.1893, z.v. Adriaan Noordhoek, broodbakker, en Jacoba Johanna Jansen.

2.                   Gerrit van Boven, geb. Vlissingen 01.07.1849; volgt [4].

3.                   Janna Louwerina van Boven, geb. Vlissingen 23.03.1851, overl. Rotterdam 09.01.1929, tr. Vlissingen 16.05.1877 Jacobus Fransen, geb. Medemblik ca. 1850/1851, hoofdonderwijzer, overl. Rotterdam 12.09.1934, z.v. Lambertus Fransen, timmerman, en Johanna Oudheusden.

4.                   Catharina van Boven, geb. Vlissingen 15.02.1853, overl. Vlissingen 02.03.1938.

5.                   Elisabeth van Boven, geb. Vlissingen 08.01.1855, overl. Vlissingen 05.01.1947, tr. Vlissingen 03.07.1879 Willem Hendrik Dekker, geb. Vlissingen 10.10.1848, loods, overl. Vlissingen 24.09.1920, z.v. Nicolaas Dekker, loods, en Margretha Jacoba Montenberg.

6.                   Jan van Boven, geb. Vlissingen 02.11.1858, rijkstelegrafist (1887), directeur van het telegraafkantoor (192), overl. Vlissingen 28.06.1920, tr. Vlissingen 02.06.1887 Helena van Hoeke, geb. Vlissingen 19.12.1865, overl. Heemstede 18.10.1942,  d.v. Leendert Andries van Hoeke, loods (1865), loodsschipper (1887), en Helena Lems.

 

[10] Johannes Loois, geb. Vlissingen 27.08.1815, metselaar, overl. Vlissingen 06.09.1884; tr. 1e Vlissingen 28.03.1838 Adriana Pieternella Simons, geb. Vlissingen 11.02.1814, overl. Vlissingen 24.03.1847, d.v. Abraham Simons en Elisabeth Cornerina Klootwijk; tr. 2e Middelburg 12.04.1848

[11] Johanna Maria Poelemans, geb. Middelburg 21.08.1819, overl. Vlissingen 07.02.1904.

Uit het huwelijk Loois-Simons:

1.                   Abraham Loois, geb. Vlissingen 15.12.1838, timmerman, overl. Vlissingern 14.05.1910, tr. Vlissingen 11.04.1866 Sophia Pieternella Dobbelaere, geb. Vlissingen 03.12.1839, overl. Vlissingen 02.01.1913, d.v. Gerardus Dobbelaere, broodbakker, en Johanna Margrieta Rotteveel.

2.                   Johannes Loois, geb. Vlissingen 26.04.1840, overl. Vlissingen 17.05.1840.

3.                   Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 18.05.1841, overl. Vlissingen 22.09.1847.

4.                   Elisabeth Commerina Loois, geb. Vlissingen 06.12.1842, overl. Vlissingen 09.12.1843.

5.                   Adriana Pieternella Loois, geb. Vlissingen 27.09.1843, overl. Vlissingen 26.10.1843.

6.                   Johannes Loois, geb. Vlissingen 13.11.1844, overl. Vlissingen 21.05.1847.

7.                   Elisabeth Loois, geb. Vlissingen 17.10.1845, overl. Vlissingen 02.12.1846.

Uit hett huwelijk Loois-Poelemans:

8.                   Hendrik Loois, geb. Vlissingen 17.01.1849, winkelier (1873), kruidenier (1929), overl. Vlissingen 09.08.1929, tr. Vlissingen 07.05.1873 Anna Maria Lagaaij, geb. Vlissingen 16.12.1850, overl. Vlissingen 15.03.1913, d.v. Pieter Lagaaij, apotheker, en Anna Maria Verhoeff.

9.                   Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 24.12.1850, overl. Vlissingen 14.01.1853.

10.               Johannes Loois, geb. Vlissingen 15.09.1852.

11.               Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 07.08.1854, overl. Vlissingen 11.09.1855.

12.               Hendrika Maria Loois, geb. Vlissingen 04.04.1856, overl. Vlissingen 05.01.1857.

13.               Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 30.05.1858; volgt [5].

14.               Hendrika Loois, geb. Vlissingen 20.06.1859, overl. Oostkapelle 05.04.1942, tr. Vlissingen 09.06.1886 Cornelis Dommisse, geb. Vlissingen 31.08.1858, handelsreiziger, overl. Vlissingen 17.07.1925, z.v. Cornelis Meindert Dommisse, winkelier (1858), koopman (1886), en Wilhelmina Jacoba Rekkers.

15.               Pieter Loois, geb. Vlissingen 05.10.1860, overl. Vlissingen 24.11.1860.

 

[12] Anthonij van de Velde, geb. Scherpenisse 14.02.1833, arbeider (1862,1867), polderwerker (1872,1873), arbeider (1895), overl. Scherpenisse 22.10.1919, tr. Scherpenisse 16.05.1862

[13] Cornelia Jobse, geb. Scherpenisse 27.10.1833, dienstmeid (1862), arbeidster (1866), overl. Scherpenisse 16.02.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van de Velde, geb. Scherpenisse 18.09.1862, overl. Scherpenisse 25.08.1863.

2.                   Christina Cornelia van de Velde, geb. Scherpenisse 12.10.1863, overl. Scherpenisse 12.01.1866.

3.                   Cornelis Anthonie van de Velde, geb. Scherpenisse 13.01.1866, overl. Middelburg 31.01.1873.

4.                   Anthonie van de Velde, geb. Scherpenisse 20.09.1867, overl. Scherpenisse 17.10.1867.

5.                   Elisabeth Jannetje van de Velde, geb. Scherpenisse 10.07.1869, veldarbeidster (1905), overl. Vlissingen 23.02.1931, tr. Scherpenisse 23.02.1905 Eliza Bolier, geb. Scherpenisse 09.08.1874, veldarbeider, overl. Scherpenisse 20.02.1914, z.v. Cornelis Gabrielszn Bolier, dijkwerker, en Helena Duijnhouwer.

6.                   Anthonij van de Velde, geb. Middelburg 02.01.1872; volgt [6].

7.                   Cornelia van de Velde, geb. Middelburg 18.09.1873, overl. Scherpenisse 11.05.1906.

 

[14] Cornelis van Steenkiste, geb. Breskens 15.07.1842, werkman (1869), arbeider (1871), werkman (1873,1881), arbeider (1882), polderwerker (1895), werkman (1907,1909), overl. Vlissingen 27.01.1933, tr. Breskens 23.06.1869|b|

[15] Elisabeth Jorens, geb. Breskens 09.11.1841, dienstmeid (1867), winkelierster (1869), arbeidster (1871,1882), overl. Vlissingen 14.10.1930.

Kind van Elisabeth:

1.                   Josina Maria Jorens, geb. Breskens 31.01.1867|a|, overl. Koudekerke 02.06.1947, tr. Breskens 20.10.1892 Johannes Franciscus Amadio, geb. Vlissingen 21.08.1856, werkman, overl. Vlissingen 21.06.1941, z.v. Matthijs Laurens Amadio, zeeloods, en Wilhelmina Kelle.

Uit dit huwelijk (moeder ook Joris):

2.                   Machiel Jacobus van Steenkiste, geb. Breskens 08.05.1871, overl. Breskens 06.09.1871.

3.                   Suzanna Adriana van Steenkiste, geb. Breskens 11.02.1873|c|; volgt [7].

4.                   Maria Jozina van Steenkiste, geb. Breskens 16.07.1874, overl. Vlissingen 12.08.1932, tr. Vlissingen 20.12.1905 Gillis de Keijzer, geb. Zonnemaire 12.06.1868, overl. Vlissingen 05.11.1951, z.v. Leendert de Keijzer en Katalina Krijger.
     GdK tr. 1e Zonnemaire 05.04.1893 Johanna Pieternella Geelhoed, geb. Zonnemaire 10.10.1868, overl. Vlissingen 04.04.1898, d.v. Willem Geelhoed, landbouwer, en Johanna de Graaf.

5.                   Elizabeth Sara van Steenkiste, geb. Breskens 13.10.1875, overl. Breskens 13.06.1877.

6.                   levenloze zoon, Breskens 04.10.1877.

7.                   Sara Martha van Steenkiste, geb. Breskens 16.10.1876, overl. Breskens 02.02.1877.

8.                   Cornelis Jacobus van Steenkiste, geb. Breskens 06.01.1879, overl. Breskens 09.05.1879.

9.                   Elisabeth Sara van Steenkiste, geb. Breskens 20.01.1880, tr. Vlissingen 29.03.1907 Benjamin van Steveninck, geb. Heinkenszand 09.01.1882, metselaar, z.v. Abraham van Steveninck, metselaar, en Tannetje Weststrate, herbergierster (1882).

10.               Cornelis Machiel van Steenkiste, geb. Breskens 23.03.1881, beambte bij Rijkswaterstaat, tr. Veere 12.07.1907 Jacomina Versluijs, geb. Vlissingen 15.11.1882, d.v. Jacobus Johannes Versluijs, sluismeester (1882), ondersluismeester (1907), en Pieternella Lientje de Regt.

11.               Michiel van Steenkiste, geb. Breskens 23.05.1882, overl. Breskens 30.05.1882.

12.               Jacob Michiel van Steenkiste, geb. Breskens 21.11.1884, winkelier, overl. Vlissingen 29.11.1952, tr. Vlissingen 06.12.1916 Maria Snikkers, geb. Vlissingen 06.05.1889, dienstbode (1916), d.v. Bernardus Snikkers, ketelmaker, en Johanna Maria Luijmes.

13.               Martha Suzanna van Steenkiste, geb. Breskens 29.03.1886, overl. Vlissingen 12.12.1965, tr. Vlissingen 22.12.1909 Willem Hendrik Krug, geb. Vlissingen 02.12.1882, werkman, overl. Vlissingen 09.05.1966, z.v. Cornelis Johan Krug, smid, en Johanna Maria Luijmes.

 

Noten: |a| aangifte door Jacob Jorens, oud 34 jaar, arbeider {broer v/d moeder}, moeder Jorens, getuige Marinus Verschilling, oud 41 jaar, lijkbezorger {zwager v/d moeder} (geb.akte Breskens 1867 no.4); |b| bruid Joris (huw.akte Breskens 1869 no.10); |c| moeder Joris (geb.akte Breskens 1873 no.9).

 

[16] Jan van Boven, geb. Veere 21.05.1793, schippersknecht (1821), schipper (1823), loods (1824,1832), overl. aan boord van Z.M. Korvet Triton op de rede van Vlissingen 22.09.1833, z.v. Marinus van Boven en Elisabeth Montaan (zie Bijlage A); tr. Vlissingen 23.05.1821

[17] Cornelia Catharina van den Bergen, geb. Vlissingen 18.12.1801, overl. Vlissingen 31.08.1895, d.v. Jan Jacobus van den Bergen en Janna van den Boogaardt.

Uit dit huwelijk (moeder soms van den Berge):

1.                   Marinus van Boven, geb. Vlissingen 18.06.1821; volgt [8].

2.                   Janna van Boven, geb. Vlissingen 02.01.1823, overl. voor 1897, tr. Vlissingen 08.08.1849 Louweris Feij, geb. Vlissingen 28.07.1822, beeldhouwer bij de marine, overl. Vlissingen 11.05.1897, z.v. Johannes Feij, timmerman (1822), commandeur bij ’s Rijkswerf (1849), en Antonia Balje.

3.                   Johannes Jacobus van Boven, geb. Vlissingen 12.11.1824, binnenloods (1853), loods (1874), overl. Vlissingen 17.02.1874, tr. Vlissingen 18.05.1853 Pieternella Schrijber, geb. Colijnsplaat 26.09.1829, overl. Vlissingen 14.02.1919, d.v. Johannes Schrijber en Pieternella Laven.

4.                   Elisabeth van Boven, geb. Vlissingen 16.10.1826, overl. Vlissingen 30.01.1917.

5.                   Gerra van Boven, geb. Vlissingen 03.01.1829, dienstbode (1850), tr. Vlissingen 27.11.1850 Bartel de Kam, geb. Vlissingen 13.03.1828, schippersknecht, z.v. Bartel de Kam, varensgezel (1828), schipper bij de marine (1850), en Helena Pieternella van Brakel.

6.                   Martinus Johannes van Boven, geb. Vlissingen 08.09.1830, overl. Vlissingen 27.04.1831.

7.                   Johan Adriaan van Boven, geb. Vlissingen 21.10.1832, kapitein O.I.L., burgemeester van Terneuzen (1865-1898), lid van het Bestuur der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen, RON, overl. Terneuzen 22.11.1898, tr. Johanna Theodora Adriana Buijze, geb. Terneuzen 28.10.1839, overl. ’s-Gravenhage 14.09.1921, begr. Terneuzen 17.09.1921, d.v. Pieter Daniel Buijze, medicinae doctor, en Johanna Schraver.

 

[18] Gerrit Hemmekam, geb.Vlissingen 11.01.1795, schippersknecht (1819), Sint Jan (1822,1825)|c|, winkelier (1828), Sintjans werkman (1834)|d|, werkman (1846,1857), overl. Vlissingen 10.03.1857, z.v. Daniel Hemmekam en Adriana van Dijk; tr. Vlissingen 01.12.1819

[19] Catharina Jorissen, geb. Vlissingen 06.12.1791, overl. Vlissingen 04.12.1868, d.v. Pieter Jorissen en Johanna de Korte.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1819):

1.                   Adriana Johanna Jorissen, later Hemmekam, geb. Vlissingen 27.11.1816|a|; volgt [9].

2.                   Johanna Jorissen, later Hemmekam, geb. Vlissingen 16.08.1819|b|, dienstbode (1842), overl. Vlissingen 05.06.1904, tr. Vlissingen 18.05.1842 Joost Michielsen Busquet, geb. Vlissingen 10.11.1817, zeilmaker, overl. Vlissingen 12.05.1857, z.v. Jan Busquet, schoenmaker (1817), commies der indirecte belastingen (1842), en Johanna Vermij.

Uit dit huwelijk (moeder ook Joorissen):

3.                   Catharina Hemmekam, geb. Vlissingen 18.04.1822, dienstbode (1847), overl. Ginneken en Bavel 06.10.1912, tr. Vlissingen 05.05.1847 Gilles Thoutenhoofd, geb. Zoutelande 02.09.1821, kleermaker, overl. Vlissingen 23.12.1857, z.v. Andries Cornelis Thoutenhoofd en Adriana Maldegem.

4.                   Daniel Hemmekam, geb. Vlissingen 12.04.1825, schoenmaker aan boord van Z.M. Fregat Prins Frederik, tr. Vlissingen 24.11.1852 Johanna Margaretha van der Burgh, geb. Vlissingen ca. 1826, dienstbode (1852), d.v. Cornelis Tobias van der Burgh, blokmaker, en Hendrika Pieternella Guij.

5.                   Johanna Margrieta Hemmekam, geb. Vlissingen 04.07.1828, overl. Vlissingen 22.10.1914, tr. Vlissingen 24.03.1852 Johan Hendrik Michaelsen, geb. Vlissingen 20.03.1827, metselaar, overl. Vlissingen 08.10.1916, z.v. Michel Christiaan Michaelsen, kapitein ter koopvaardij, en Maria Krug.

6.                   Johanna Hemmekam, geb. Vlissingen 26.05.1831, dienstbode (1869), overl. voor 1893, tr. Oost- en West-Souburg 10.11.1869 Johannis Goudsblom, geb. Vlissingen 21.07.1830, bureau oppasser, overl. Vlissingen 06.01.1893, z.v. Pieter Goudsblom, sjouwer, en Catharina Johanna Blees.

7.                   Pieternella Hemmekam, geb. Vlissingen 29.10.1834, overl. Velsen 10.11.1905, tr. Vlissingen 30.12.1857 Benjamin Hogerwerf, geb. Veere 11.05.1830, vuurstoker bij de marine, overl. Velsen 31.05.1903, z.v. Benjamin Hogerwerf, arbeider (1830), werkman (1857), en Maria van der Weele.

 

Noten: |a| aangifte door Elizabeth Lenge, oud 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte Vlissingen 1816 no.242 met aantekening d.d. 29.04.1842); |b| aangifte door Elizabeth Lenge, oud 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte Vlissingen 1819 no.175 met aantekening d.d. 29.04.1842); |c| geb.akte Vlissingen 1822 no.97 & geb.akte Vlissingen 1825 no.93; |d| geb.akte Vlissingen 1834 no.275.

 

[20] Abraham Loois, geb. Vlissingen ca. 1792/1793/1794, boulanger (1814), broodbakker (1815,1853), overl. Vlissingen 22.03.1855|a|, tr.

[21] Maria Cornelia Leenhouts, geb. ca. 1790/1791, overl. Vlissingen 14.08.1844, d.v. Pieter Leenhouts en Pieternella Wattij.

Uit dit huwelijk (moeder ook Leenhouds):

1.                   Johanna Pieternella Loois, geb. Middelburg 15.04.1814, overl. Vlissingen 01.11.1845, tr. Vlissingen 22.01.1845 Isaac Rekkers, geb. Vlissingen 08.03.1812, broodbakker, overl. Vlissingen 17.05.1882, z.v. Hermanus Ferdinand Rekkers, ‘boucher’ (1812), vleeshouwer (1845), en Johanna Moens.
     IS tr. 1e Vlissingen 11.06.1834 Maria Zeegelaar, geb. Vlissingen 23.10.1815, overl. Vlissingen 08.08.1836, d.v. Willem Zeegelaar en Jacoba Obijn; tr. 2e Vlissingen 17.05.1838 Helena Pieternella le Sage, geb.Vlissingen 11.02.1806, overl. Vlissingen 24.11.1842, d.v. Johannes le Sage en Adriana Broenjus; tr. 4e Vlissingen 16.12.1846 Sara Borst, geb. Haarlem 14.03.1813, overl. Vlissingen 21.01.1850, d.v. Roelof Borst en Neeltje van den Berg; tr. 5e Vlissingen 17.05.1854 Aaltje Elisabeth Ampers, geb. Vlissingen 10.06.1819, dienstbode (1839), overl. Vlissingen 11.07.1883, d.v. Pieter Johannes Ampers, sjouwer, en Jacoba Kuijpers.
     AEA tr. 1e Vlissingen 08.05.1839 François Gijsbertus van Os, geb. Vlissingen 30.03.1813, scheepmaker/scheepstimmerman, overl. Vlissingen 30.03.1848, z.v. Huibregt van Os, tailleur, en Pieternella Susanna Schultz.

2.                   Johannes Loois, geb. Vlissingen 27.08.1815|b|; volgt [10].

3.                   Pieternella Loois, geb. Vlissingen 07.12.1816, overl. Vlissingen 09.12.1816.

4.                   Pieter Loois, geb. Vlissingen 09.02.1818, broodbakker, tr. Vlissingen 05.06.1844 Elizabeth de Wolff, geb. Vlissingen 19.03.1822, d.v. Cornelis de Wolff, winkelier, en Pieternella Susanna de Koster, winkelierster (1844).

5.                   Clasina Maria Loois, geb. Vlissingen 27.08.1819, overl. Middelburg 01.02.1898, tr. Vlissingen 17.10.1860 Arij Kalkman, geb. Schiedam 21.11.1819, vader in het  nederduits hervormd weeshuis (1859,1860), binnenvader (1889), overl. Middelburg 18.10.1889, z.v. Krijn Kalkman, keurmeester der zeevismarkt (1860), en Aafje van der Vlies.
     AK tr. 1e Rotterdam18.04.1838 Dirkje van Lange, geb. Rotterdam 29.11.1815, overl. Vlissingen 07.12.1859, d.v. Jan van Lange en Alida Kiekens.

6.                   Adriana Loois, geb. Vlissingen 31.03.1821, overl. Vlissingen 16.09.1821.

7.                   Cornelia Catharina Loois, geb. Vlissingen 19.05.1822, overl. Vlissingen 21.07.1822.

8.                   Anna Willemina Loois, geb. Vlissingen 19.06.1823, overl. Vlissingen 01.04.1852.

9.                   Jacobus Loois, geb. Vlissingen 22.01.1825.

10.               Cornelia Catharina Loois, geb. Vlissingen 08.06.1826, overl. Middelburg 29.01.1896.

11.               Maria Cornelia Loois, geb. Vlissingen 03.08.1827, overl. Vlissingen 21.10.1830.

12.               Pieternella Johanna Loois, geb. Vlissingen 21.10.1828, overl. Vlissingen 05.02.1881, tr. Vlissingen 25.05.1853 Johannes le Sage van Hoeve, geb. Vlissingen 10.07.1828, winkelier (1853), boekhouder (1896), overl. Vlissingen 28.06.1896, z.v. Jacobus van Hoeve, timmerman (1828), winkelier (1853), en Janna Cornelia le Sage.
     JlSvH tr. 2e Middelburg 11.12.1885 Cornelia Johanna Pieternella van Uije, geb. Middelburg 26.01.1834, d.v. Jacobus Johannes van Uije, steenhouwer, en Cornelia Johanna Pietronella van Ockenburg.

13.               Adriana Jacoba Loois, geb. Vlissingen 09.02.1830, overl. Middelburg 19.03.1861, tr. Middelburg 02.07.1851 Michiel Pieter Dronkers, geb. Axel 19.01.1825, winkelier, overl. Middelburg 20.04.1878, z.v. Daniel Dronkers en Cornelia Brouwenaar.

14.               Abraham Loois, geb. Vlissingen 21.07.1834, overl. Vlissingen 12.06.1837.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, wedr Leenhouts (overl.akte Vlissingen 1855 no.92); |b| moeder Leenhouds.

 

[22] Hendrik Poelemans, geb. Middelburg 06.06.1788, peintre (1814), schilder (1816,1848), overl. Middelburg 31.08.1864, z.v. Bastiaan Poelemans en Susanna Rooman; tr. 1e Middelburg 05.05.1814 Martina Pieternella Siewert, geb. Middelburg 12.09.1787, overl. Middelburg 28.11.1814, oudere zuster van Hendrika; tr. 2e Middelburg 31.10.1816

[23] Hendrika Siewert, geb. Middelburg 16.01.1790, overl. Vlissingen 17.06.1875, d.v. Johannis Siewert, negociant (1814), en Johanna Leeman; otr. 1e Middelburg 18.11.1810 Willem Kuntze, overl. voor 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Poelemans, geb. Middelburg 21.08.1819; volgt [11].

2.                   Johannes Poelemans, geb. Middelburg 21.11.1820, schilder, overl. Vlissingen 23.07.1904.

 

[24] Cornelis van de Velde, geb. Westkerke ca. 1793, ‘domestique’ (1813), landman (1815,1824), arbeider (1830,1854), overl. Scherpenisse 12.06.1854, z.v. Anthonij Dingnus van de Velde en Maartje Schrijver; tr. Westkerke 15.07.1813

[25] Elisabeth Kievit, geb. Westkerke ca. 1791/1792, boerin (1815), arbeidster (1830,1857), overl. Scherpenisse 15.10.1873, d.v. Marinus Kievit, ‘cultivateur’ (1813), en Jannetje Noom (-1793).

Uit dit huwelijk (moeder ook Kiviet):

1.                   Anthonij van de Velde, geb. Westkerke 02.01.1814, arbeider, overl. Scherpenisse 13.11.1831.

2.                   Marinus van de Velde, geb. Westkerke 06.01.1815, boerenknecht (1849), arbeider (1885), overl. Tholen 08.12.1889, tr. Tholen 22.08.1849 Elisabeth Hogerheide, geb. Tholen 15.02.1829, arbeidster, overl. Tholen 18.01.1885, d.v. Pieter Hogerheide en Dirkje de Jonge.

3.                   Matje van de Velde, geb. Westkerke 26.11.1815, overl. Westkerke 06.12.1815.

4.                   Jan van de Velde, geb. Scherpenisse 08.01.1817, overl. Scherpenisse 21.11.1819.

5.                   Maatje van de Velde, geb. Scherpenisse 12.12.1817.

6.                   Willem van de Velde, geb. Scherpenisse 15.11.1818.

7.                   Jan van de Velde, geb. Scherpenisse 24.11.1819, arbeider, overl. Scherpenisse 06.01.1858, tr. Scherpenisse 01.10.1852 Martha Jeroen, geb. Scherpenisse 14.08.1825, arbeidster, overl. Velsen 11.03.1892, d.v. Marcelis Jeroen, arbeider, en Anna Dergée, arbeidster.
     MJ tr. 2e Tholen 02.08.1866 Marinus Leijte, ook Leijten, geb. Tholen ca. 1811, schoenmaker, z.v. Marinus Leijte en Neeltje Wessels.
     ML tr. 1e Tholen 29.05.1839 Jannetje Renetta Magielse, ook Maghielse, geb. Tholen 31.10.1815, winkelierster (1864), overl. Schore 31.03.1864, d.v. Johannis Magielse en Jacomijna Lankester.

8.                   Jannetje van de Velde, geb. Scherpenisse 14.05.1821, dienstmeid (1857), arbeidster, overl. Tholen 15.07.1866, tr. Tholen 11.11.1857 Hendrik Praat, geb. Tholen 17.09.1823, arbeider, overl. Tholen 22.10.1876, z.v. Jan Willem Praat en Maatje Verkammen.
     HP tr. 2e Tholen 19.02.1869 Brela Geilings, geb. Dinteloord en Prinsenland 06.04.1840, arbeidster, overl. Yerseke 11.05.1906, d.v. Brela Geilings.
     BG tr. 2e Tholen 28.02.1878 Pieter Cornelis Daane, geb. Tholen 29.08.1835, arbeider, overl. Tholen 27.08.1878, z.v. Cornelis Daane en Tona Cornelia Heijboer; tr. 3e Tholen 25.11.1880 Willem Schot van Veen, geb. Tholen 09.08.1829, visser, overl. Tholen 05.07.1911, z.v. Johannes van Veen en Johanna Cornelia Schot.
     WSvV tr. 1e Tholen 29.10.1852 Geertje Maria Kegge, geb. Tholen 10.08.1830, dienstmeid (1852), arbeidster (1864),overl. Tholen 17.09.1864, d.v. Cornelis Jan Kegge en Maria Cornelia Baaij; tr. 2e Tholen 16.03.1865 Elizabeth Kwaak, geb.Scherpenisse ca. 1834, arbeidster, overl. Tholen 20.09.1880, d.v. Izak Kwaak, arbeider, en Cornelia Kuiper, arbeidster.

9.                   Dignus van de Velde, geb. Scherpenisse 08.05.1822, overl. Scherpenisse 17.09.1822.

10.               Maria van de Velde, geb. Scherpenisse 03.06.1823.

11.               Willemina Elisabeth van de Velde, geb. Scherpenisse 05.06.1824, overl. Scherpenisse 10.07.1824.

12.               Johannes van de Velde, geb. Scherpenisse 01.05.1826, overl. Scherpenisse 25.01.1829.

13.               Willemian Elizabeth van de Velde, geb. Scherpenisse 29.08.1827, overl. Scherpenisse 14.06.1828.

14.               Cornelis van de Velde, geb. Scherpenisse 01.11.1829, overl. Scherpenisse 28.06.1830.

15.               Antonia van de Velde, geb. Scherpenisse 14.10.1831|b|, overl. Scherpenisse 22.01.1832.

16.               Anthonij van de Velde, geb. Scherpenisse 14.02.1833|c|; volgt [12].

 

Noten: |b| moeder Willemina; |c| moeder Willemina Kievit (geb.akte Scherpenisse 1833 no.11).

 

[26] Anthonie Jobse, ged. Poortvliet 04.06.1797|b|, arbeider, overl. Scherpenisse 25.03.1869, z.v. Jan Jobse, arbeider, en Anna Boogaart, arbeidster; tr. 1e Scherpenisse 13.03.1817 Helena Voshol, Lena, geb. Westkerke|a| ca. 1798, arbeidster, overl. Poortvliet 18.11.1830, d.v. Kornelis Voshol, arbeider, en Jannetje Schrijver, arbeidster; tr. 2e Scherpenisse 17.05.1833

[27] Christina Jacoba van der Werff, ged. Poortvliet 02.06.1805, dienstmeid (1833), arbeidster, overl. Scherpenisse 29.12.1872, d.v. Pieter van der Werff en Cornelia Lindhout.

Uit het huwelijk Jobse-Voshol:

1.                   Anna Jobse, geb. Middelburg 14.09.1817, overl. Middelburg 13.10.1817.

2.                   Jannetje Jobse, geb. Scherpenisse 14.02.1819, dienstmeid (1841), arbeidster, overl. Sint Maartensdijk 02.02.1861, tr. Sint Maartensdijk 26.08.1841 Izaak Cornelisse, geb. Zierikzee 24.10.1814, arbeider, overl. Sint Maartensdijk 14.08.1853, z.v. Abraham Cornelisse, stamper in de meestoof (1814), en Maria Mondere/Meneere.

Uit het huwelijk Jobse-van der Werff:

3.                   Cornelia Jobse, geb. Scherpenisse 27.10.1833; volgt [13].

4.                   Jan Jobse, geb. Scherpenisse 13.04.1835, (veld)arbeider, overl. Scherpenisse 30.11.1904, tr. 1e Scherpenisse 16.09.1865 Engelina de Groot, ook Engelina Pieternella, geb. Scherpenisse 05.10.1838, arbeidster, overl. Scherpenisse 28.06.1879, d.v. Dingenus de Groot, arbeider, en Berendina Klos; tr. 2e Scherpenisse 28.11.1879 Neeltje Deurloo, geb. Scherpenisse 05.10.1835, arbeidster, overl. Scherpenisse 21.02.1892, d.v. Adriaan Deurloo en Pieternella Lobbezoo.

5.                   Pieternella Jobse, geb. Scherpenisse 31.01.1837, arbeidster, overl. Scherpenisse 13.05.1923, tr. Scherpenisse 17.06.1865 Jacob Bolier, geb. Scherpenisse 27.06.1839, arbeider, overl. Scherpenisse 05.07.1931, z.v. Cornelis Bolier, arbeider, en Johanna Cornelia Brand.

6.                   Marinus Jobse, geb. Scherpenisse 29.01.1839.

7.                   Pieter Jobse, geb. Scherpenisse 27.10.1841, polderwerker, overl. Schiedam 08.07.1904, tr. Middelburg 09.10.1872 Johanna Noordhoek, geb. Middelburg 23.04.1839, overl. Schiedam 04.01.1904, d.v. Johanna Noordhoek, dagloonster (1839).

8.                   Christina Jobse, geb. Scherpenisse 04.04.1849, overl. Scherpenisse 12.05.1860.

 

Noten: |a| in 1816 opgenomen in de gemeente Scherpenisse; |b| Jopse.

 

[28] Machiel van Steenkiste, geb. Sint-Margriete|a| ca. 1808, arbeider/werkman, overl. Breskens 09.05.1885, z.v. Isabella van Steenkiste, arbeidster (1830); tr. Breskens 02.09.1830

[29] Suzanna de Munck, geb. Groede ca. 1805, arbeidster/werkvrouw, overl. Breskens 06.01.1892, d.v. Abraham de Munck en Adriana van Roo, arbeidster (1830).

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Steenkiste, geb. Breskens 09.08.1831.

2.                   Johannis van Steenkiste, geb. Breskens 20.09.1833, arbeider, overl. Leiden 05.11.1857.

3.                   Isabella van Steenkiste, geb. Breskens 14.12.1836, dienstmeid (1860), tr. Breskens 28.06.1860 Jacob de Koker, geb. Breskens 26.09.1832, werkman (1860), polderwerker (1899), overl. Breskens 12.03.1899, z.v. Jannis de Koker, arbeider, en Francina van Bale.

4.                   Maria van Steenkiste, geb. Breskens 27.11.1838, arbeidster, overl. Breskens 22.10.1920, tr. Breskens 09.03.1864 Jacob van Geijten, geb. Breskens 02.01.1837, werkman, overl. Breskens 10.04.1917, z.v. Johannis Franciscus van Geijten en Maria Oosterling.

5.                   Cornelis van Steenkiste, geb. Breskens 15.07.1842; volgt [14].

6.                   Adriana van Steenkiste, geb. Breskens xx.05.1846, overl. Breskens 30.09.1846.

7.                   levenloze dochter, Breskens 07.07.1847.

8.                   Sara van Steenkiste, geb. Breskens 14.07.1848, arbeidster (1870), overl. Breskens 15.05.1940, tr. Breskens 19.10.1870 Adriaan Versprille, geb. Breskens 17.02.1843, werkman, overl. Breskens 28.07.1921, z.v. Adriaan Versprille en Johanna Notebaart, arbeidster (1870).

9.                   Michiel van Steenkiste, geb. Breskens 21.12.1852, overl. Breskens 04.01.1855.

 

Noten: |a| nu in gemeente Sint-Laureins, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 

[30] Jacob Joris, geb. IJzendijke ca. 1802/1803, landmansknecht (1827), werkman (1841,1850), koopman (1853), marsdrager (1858), overl. Breskens 14.06.1858, z.v. Jan Joris en Josina de Wind, arbeidster; tr. Groede 01.08.1827

[31] Josina van Overbeeke, geb. Schoondijke 04 Vendémiaire an X (=26.09.1801), dienstmeid (1827), werkvrouw (1850), winkelierster (1858,1865), overl. Breskens 18.08.1866|e|, d.v. Jacob van Overbeeke, arbeider, en Marta de Roo, arbeidster.

Uit dit huwelijk (vader veelal Jorens, moeder ook van Overbeke):

1.                   Jozina Joris, geb. Groede 19.02.1828|c|, overl. Groede 15.10.1828

2.                   Martha Joris, geb. Groede 19.02.1828|d|, dienstmeid (1850), overl. Breskens 18.01.1904, tr. Breskens 06.03.1850 Marinus Verschelling, geb. Breskens 02.10.1826, werkman (1850), lijkbezorger (1867), lijkdienaar (1882), overl. Breskens 14.09.1882, z.v. François Verschelling, lijkbezorger (1950), en Sara Hamers.

3.                   Josina Joris, geb. Groede 04.02.1831, dienstmeid (1853), arbeidster (1871), overl. Haarlem 17.05.1892, tr. 1e Breskens 11.05.1853 Jannis van der Lijcke, geb. Groede ca. 1816, landmansknecht (1853), arbeider (1862), overl. Groede 29.05.1862|a|, z.v. Jannis van der Lijcke, werkman, en Elizabeth Ballaurie; tr. 2e Fort Bath en Bath 27.07.1871 Cornelis Marseilje, geb. Biervliet 17.11.1829, arbeider, z.v. Jannis Marseilje en Dina Thiersen.
     CM tr. 1e Schoondijke 05.03.1851 Elizabeth de Baare, geb. Schoondijke 18.07.1826, arbeidster, overl. Schoondijke 31.08.1855, d.v. Jacobus de Baare, broodbakkersknecht (1851), arbeider (1855), en Cornelia Billeu; tr. 2e Schoondijke 12.12.1855 Sara Cornelia Septer, geb. Schoondijke 28.01.1826, naaister, overl. Schoondijke 28.01.1860, d.v. Jacob Septer en Cornelia Schrijvers; tr. 3e Schoondijke 25.04.1860 Johanna Hol, geb. Aardenburg ca. 1814, dienstmeid (1835), werkvrouw (1860), overl. Schoondijke voor 1871, d.v. Daniel Hol, arbeider, en Sara Duijst/Duste.
     JH tr. 1e Schoondijke 21.01.1835 Josias den Boer, geb. Schoondijke ca. 1808, boerenknecht, overl. voor 1860, z.v. Jan den Boer en Johanna Adriana van den Broecke, arbeidster.

4.                   Adriana Kornelia Jorens, geb. Nieuwvliet 28.01.1832, overl. Renesse 14.11.1893, tr. Abraham van Oostdorp Louwers, geb. Biervliet 26.01.1822, dijkbaas, overl. Vlissingen 04.01.1918, z.v. Abraham Louwers en Neeltje Aermeij.

5.                   Jakob Jorens, geb. Nieuwvliet 30.01.1833, polderwerker (1865), arbeider (1967), werkman (1891), tr. 1e Nieuwolda 14.10.1865 Trijntje Haan, geb. Nieuwolda 22.05.1836, naaister (1865), overl. voor 1891, d.v. Harm Siebelts Haan, arbeider, en Teupke Pieters Kater; tr. 2e Amsterdam 08.07.1891 Anna Catharina Vismeer, geb. Amsterdam 14.01.1830, dekenstikster (1850), ventster (1891), d.v. Jan Christoffel Vismeer, kuipersknecht (1850), en Jilletje Kornelje.
     ACV tr. 1e Amsterdam 06.02.1850 Leendert Gerardus Johannes Huurman, geb. Amsterdam 21.01.1826, sigarenmaker (1850), kramer (1881), overl. Leiden 17.06.1881, z.v. Dirkje Huurman, werkster.

6.                   Katrina Jorens, geb. Nieuwvliet 08.04.1834.

7.                   Maria Jorens, geb. Breskens 14.08.1835, arbeidster, overl. Breskens 16.05.1899, tr. Breskens 11.05.1864 Pieter de Vuijst, geb. Breskens 24.09.1835, werkman (1864), sluiswachter (1899,1905), overl. Breskens 06.06.1905, z.v. Abraham de Vuijst, arbeider (1835), sluiswachter (1864), en Francina de Munck.

8.                   Pieter Jorens, geb. Breskens 14.09.1839, werkman (1865),koopman (1895), overl. Breskens 05.09.1895, tr. Breskens 25.10.1865 Maria Strak, geb. Breskens 31.08.1839, marsdraagster (1865), overl. Rotterdam 22.04.1917, d.v. Jacob Strak, tapper, en Anna Maria Spies.

9.                   Elisabeth Jorens, geb. Breskens 09.11.1841|b|; volgt [15].

 

Noten: |a| ook overl.akte Schoondijke 1862 no.19; |b| vader Jorens (geb.akte Breskens 1841 no.61); |c| geboren ten half twaalf uren in den voormiddag (akte no.13); |d| geboren ten twaalf uren in den middag (akte no.14); |e| wede Jorens (overl.akte Breskens 1866 no.35).

 


Bijlage A

 

[32] Marinus van Boven, geb. ca. 1769, schipper, overl. Veere 26.09.1816, z.v. Jan van Boven en Maatje van Poelje; tr.

[33] Elisabeth Montaan, geb. ca. 1772, overl. Middelburg 12.02.1837|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Boven, geb. Veere 21.05.1793; volgt [16].

2.                   Gerra van Boven, geb. Veere ca. 1795, overl. Koudekerke 09.12.1879, tr. Veere 29.05.1819 Abram Machielsen, geb. Veere ca. 1793, molenaar, overl. Koudekerke 18.09.1873, z.v. Thomas Machielsen, molenaar, en Joanna Goedbloed.

3.                   Maatje van Boven, geb. Veere ca. 1797, overl. Vlissingen 04.01.1832.

4.                   Johan Adriaan van Boven, geb. Veere 11.01.1802, stuurman, overl. Middelburg 01.10.1884, tr. Middelburg 12.07.1832 Jacoba Johanna Soeteweij, geb. Middelburg 20.11.1812, overl. (kraambed) Middelburg 21.02.1844, d.v. Cornelis Soeteweij, smid, en Jacoba Minet.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1837 no.73).

 


terug