Anne Waldus (1914-1976)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Anne Waldus, geb. Zevenaar 19.09.1914, examen hoofdakte 26.08.1936|a|, examen Frans L.O. 1938|b|, kwekeling bij het bijzonder onderwijs (1938)|c|, onderwijzer openbare u.l.o. school Bloemfonteinstraat (1942)|d|, docent Frans an het 2e VCL (1958-1970), overl. ’s-Gravenhage 13.09.1976.

 

Noten: |a| De Telegraaf 27.08.1936; |b| Algemeen Handelsblad 19.08.1938; |c| Het Vaderland 03.12.1938; |d| De residentiebode 30.05.1942.

 

[2] Jan Berend Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.11.1886, commies (1913), overl. Wolvega 06.04.1976, crem. Meppel 09.04.1976, otr. Weststellingwerf 1913|a|, tr. Weststellingwerf 20.12.1913
[3] Antje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 22.12.1889, overl. Wolvega 18.05.1989, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Anne Waldus, geb. Zevenaar 19.09.1914; volgt [1].

2.                   Dochter Waldus.

3.                   Dochter Waldus.

 

Noten: |a| JBW te Zevenaar en AB te Nijeholtpa (Nieuwsblad van Friesland 06.12.1913).

 

[4] Anne Jans Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.10.1850, boerenknecht (1879), arbeider (1903), veehouder (1913,1922), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 31.12.1930, tr. Weststellingwerf 10.05.1879

[5] Jacobje Jans Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 05.04.1856, dienstbode (1879), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.05.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sietske Waldus, geb. Oldeholtpa (Weststellingwerf) 20.09.1879, overl. Idzard (Weststellingwerf) 04.02.1952, tr. Schoterland 14.05.1903 Lolke Woudstra, geb. Oldeholtpa (Weststellingwerf) 31.12.1876, overl. Weststellingwerf 01.01.1947, z.v. Jelle Lolkes Woudstra, arbeider, en Antje Ipes Bosma.

2.                   Jan Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 31.07.1882, boerenknecht (1914), overl. Weststellingwerf 07.06.1947 tr. Doniawerstal 22.05.1914 Dieuwke de Roo, geb. Oldeouwer (Doniawerstal) 25.12.1881, dienstmeid (1914), overl. Oldeholtpa (Weststellingwerf) 02.04.1951, d.v. Sijmen de Roo, veenwerker (1881), turfmaker (1914), en Geertje Buis.

3.                   Catharina Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 21.07.1884, tr. Weststellingwerf 29.05.1909 Albert Flokstra, geb. Sonnega (Weststellingwerf) 24.11.1878, overl. Weststellingwerf 22.07.1951, z.v. Jan Jacobs Flokstra en Wobbegje Allen Scheenstra.

4.                   Jan Berend Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.11.1886; volgt [2].

5.                   Grietje Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 03.10.1888, tr. Weststellingwerf 25.05.1912 Hendrik Jacob van Helden, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.05.1888, z.v. Hendrik van Helden en Sijgje Bos.

6.                   Albertje Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 13.06.1893, tr. Weststellingwerf 16.05.1914 Sipke Siegersma, geb. Terwispel (Opsterland) 10.03.1887, van boerenbedrijf (1914), z.v. Geert Sipkes Siegersma (-1887) en Grietje Idzes Bruinewoud.

7.                   Evert Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 02.11.1896, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 03.04.1987, crem. Meppel 07.04.1987, tr. Weststellingwerf 13.05.1922 Hendrikje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.03.1897, overl. Heerenveen 27.07.1982|a|, crem. Goutum 30.07.1982, d.v. Dirk Bijl, veehouder, en Johanna Geertruida Wiederhold.

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 28.07 en 12.08.1982.

 

[6] Berend Bijl, geb. Oldetrijne (Weststellingwerf) 11.10.1851, boerenknecht (1883), overl. Nijholtpa (Weststellingwerf) 05.01.1908, tr. Weststellingwerf 31.03.1883

[7] Grietje Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.06.1860, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 07.10.1899.

* Kind van Grietje:

1.                   Johannes Hankel, geb. Noordwolde Weststellingwerf) 02.09.1880, boerenknecht, tr. Weststellingwerf 17.05.1913 Sjoukje Kleistra, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 23.03.1887, overl. Nijeholtpa (Weststellingwerf) 21.09.1954, d.v. Marten Kleistra, veehouder, en Antje Houwman.

Uit dit huwelijk:

2.                   Neeltje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.12.1883, tr. Weststellingwerf 22.06.1907 Jan de Vries, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 28.05.1880, z.v. Jan de Vries en Janna Bakker.

3.                   Hendrikje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.08.1885, tr. Weststellingwerf 12.05.1906 Jan Houtman, geb. Nijeberkoop (Ooststellingwerf) 07.07.1882, boerenknecht (1906), z.v. Jan Harmens Houtman (-1887) en Trijntje Jans Mulder.

4.                   Geesje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 03.01.1888.

5.                   Antje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 22.12.1889; volgt [3].

6.                   Harmke Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.11.1892, dienstbode (1916), tr. Ooststellingwerf 12.05.1916 Jan Buitenga, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 09.07.1891, arbeider, z.v. Gerrit Jans Buitenga, arbeider (1891), voerman (1916),  en Minke Bosma.

7.                   Grietje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.08.1894, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 24.03.1896.

8.                   Wiebe Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.10.1896.

9.                   Jan Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.12.1897, boerenknecht (1925), tr. Ooststellingwerf 08.05.1925 Margje de Boer, geb. Steggerda (Weststellingwerf) ca. 1902, dienstbode (1925), d.v. Geert de Boer en Rinsje ten Wolde.

10.               Grietje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 07.10.1899.

 

[8] Jan Berends Waldus, geb. Oldeberkoop ca. 1808, arbeider, aang.lidmaat Oldeberkoop 29.04.1842, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 26.12.1884, tr. Ooststellingwerf 09.05.1839 

[9] Sijtske Egberts Westerkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 29.07.1811, dienstmeid (1839), aang.lidmaat Oldeberkoop 28.04.1847, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 22.04.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 14.08.1840, arbeider, overl. Makkinga (Ooststellingwerf) 28.04.1915, tr. Ooststellingwerf 30.03.1865 Martje Wobkes Kuiper, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 11.05.1843, overl. Makkinga (Ooststellingwerf) 27.07.1924, d.v. Wobke Ybes Kuiper, arbeider, en Geertje Annes Durpsma.

2.                   Egbert Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 21.02.1842, koopman, overl. voor 1923, tr. Ooststellingwerf 24.07.1874 Aaltje Gerrits Prop, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 02.08.1846, overl. Weststellingwerf 13.10.1923, d.v. Gerrit Cornelis Prop, gemeenteveldwachter (1874), en Aaltje van Veen.

3.                   Lense Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 29.03.1844, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 12.12.1846.

4.                   Lense Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 28.09.1847, boerenknecht (1872), tr. Ooststellingwerf 11.05.1872 Jantje Wijgers de Jong, geb. Langedijke (Ooststellingwerf) 02.04.1845, dienstbode (1872), overl. Elsloo (Ooststellingwerf) 20.05.1912, d.v. Wijger Hendriks de Jong, landbouwer, en Winke Jans Brommer.

5.                   Anne Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.10.1850; volgt [4].

6.                   Dirk Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 21.03.1853, boerenknecht (1879), arbeider (1912), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 30.03.1912, tr. Ooststellingwerf 15.05.1879 Jakobje Jelles de Vries, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 06.09.1852, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 12.04.1932, d.v. Jelle Molles de Vries, arbeider, en Eltje Jans de Boer, koopvrouw (1879).

7.                   Catharina Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 21.03.1853, dienstmeid (1877), overl. Weststellingwerf 30.07.1935, tr. Weststellingwerf 19.05.1877 Jan van der Woude, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 11.04.1849, schoenmakersknecht (1877), overl. Weststellingwerf 04.03.1926, z.v. Egbert van der Woude, veehouder, en Meintje Jans Lantinga.

8.                   levenloze dochter, Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 04.08.1856.

9.                   Evert Waldus, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 22.12.1857, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 30.08.1860.

 

[10] Jan Alles Delsma, geb. Nijeholtpade (Wolvega) 01.05.1813, landbouwer (1843), arbeider (1879), ingek.lidmaat Weststellingwerf 20.11.1854 (van Noordwolde), overl. Weststellingwerf 15.07.1884|a|; tr. Ooststellingwerf 14.05.1843

[11] Grietje Andries Jager, geb. Boijl (Oldeberkoop) 25.04.1815, dienstmeid (1843), ingek.lidmaat Weststellingwerf 20.11.1854 (van Noordwolde), overl. Weststellingwerf 29.01.1896, d.v. Andries Jans Jager en Jantjen Eises.

Uit dit huwelijk (vader veelal Delfsma)

1.                   Trijntje Delsma, geb. Boijl (Weststellingwerf) 03.07.1844, overl. Weststellingwerf 26.12.1911, tr. 1e Weststellingwerf 11.05.1872 Jentje Bartelds Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.09.1835, overl.Weststellingwerf 17.01.1893, z.v. Barteld Bartelds Baas en Margje Jentjes van Zanden; tr. 2e Weststellingwerf 20.04.1895 Gerrit Egberts Hulsinga, geb. Appelscha (Ooststellingwerf) 15.10.1833, overl. Weststellingwerf 22.02.1911, z.v. Egbert Gerrits Hulsinga en Trijntje Karsten Schipper.

2.                   Andries Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 24.04.1846, overl. Weststellingwerf 14.05.1846.

3.                   Jantje Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 14.08.1847, overl. Weststellingwerf 22.06.1923, tr. Weststellingwerf 11.05.1878 Andries  Zandstra, geb. Boijl (Weststellingwerf) 13.10.1848, overl. na 1923, z.v. Theunis Willems Zandstra en Grietje Jans Bosscha.

4.                   Albertje Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 26.02.1849.

5.                   Andriesje Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 30.10.1850, overl. Weststellingwerf 11.03.1922, tr. Weststellingwerf 11.05.1878 Wijtze Bakes Donker, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 19.03.1848, boerenknecht, , overl. Weststellingwerf 31.10.1921, z.v. Bake Wijtzes Donker en Jantje Andries Koops.

6.                   Kornelisje Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 05.04.1852, overl. Weststellingwerf 01.07.1937, tr. Weststellingwerf 26.12.1879 Beene Brouwer, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 05.08.1850, overl. Weststellingwerf 05.03.1929, z.v. Jelle Beenen Brouwer en Foekjen Kornelis Hofstra.

7.                   Jacobje Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 05.04.1856; volgt [5].

8.                   Alle Delfsma, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 26.06.1860, overl. Weststellingwerf 22.07.1941, tr. Weststellingwerf 18.05.1883 Klaasje Slot, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.08.1858, overl. Weststellingwerf 25.05.1942, d.v. Tjeerd Arends Slot en Harmtje Jans Jager.

 

Noten: |a| Delfsma.

 

[12] Giesse Dirks Bijl, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 09.02.1826, overl. Weststellingwerf 01.12.1884, tr. Weststellingwerf 20.04.1849

[13] Neeltje Beerends Barger, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 02.11.1824, overl. Weststellingwerf 26.04.1894.

Uit dit huwelijk (vader Giese):

1.                   Dirk Bijl, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 18.03.1850, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.05.1945, tr. 1e Weststellingwerf 01.05.1875 Janke Nijholt, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 01.07.1852, overl. Weststellingwerf 21.03.1887, d.v. Jan Johannes Nijholt en Geesje Pieters van der Heide; tr. 2e Weststellingwerf 06.06.1896 Johanna Geertruida Wiederhold, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.02.1864, overl. Weststellingwerf 09.04.1939, d.v. Jan Wiederhold en Hendrikje Jacobs Westerbeek.

2.                   Beerend Bijl, geb. Oldetrijne (Weststellingwerf) 11.10.1851; volgt [6].

3.                   Arriën Bijl, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 20.02.1854, overl. Emmen 16.09.1939, tr. Weststellingwerf 03.11.1877 Jeltje Huizinga, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 02.09.1856, arbeidster, overl. Emmen 16.11.1927, d.v. Sake Lammerts Huizinga en Trijntje Sijbes Veensma.

4.                   Harmke Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 24.05.1857, overl. Grouw (Idaarderadeel) 18.06.1895, tr. Idaarderadeel 21.05.1884 Kornelis Wijtzes de Jong, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 17.05.1852, arbeider, overl. na 1895, z.v. Wijtze Hendriks de Jong, arbeider, en Grietje Hendriks Wibbelink.

5.                   Harmke Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 01.04.1860, overl. Weststellingwerf 19.03.1912, tr. Weststellingwerf 27.05.1882 Jan van der Meulen, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 04.01.1857, overl. na 1912, z.v. Jan Jans van der Meulen en Jeltje Jacobs Bralts.

6.                   Jantje Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 31.07.1862, dienstmeid (1889), overl. Assen 01.05.1940, tr. Assen 15.05.1889 Andries Jans Bennink, geb. Assen 23.05.1866, barbier, overl. Assen 10.01.1939, z.v. Harm Bennink, barbier, en Arendina Hassels.

7.                   Jan Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.12.1864, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 16.03.1948, tr. Weststellingwerf 24.08.1895 Aaltje Blauw, geb. Boijl (Weststellingwerf) 20.08.1877, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.02.1952, d.v. Klaas Jans Blauw en Aaltje Alberts Bijlsma.

8.                   Gijs Bijl, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 02.09.1867, overl. Heerenveen 14.06.1940|b|, tr. Weststellingwerf 13.05.1893 Janke Stuurman, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.09.1871, overl. Heerenveen 05.01.1952|a|, d.v. Albert Jans Stuurman en Grietje Jans Slot.

 

Noten: |a| ook overl.akte Weststellingwerf 1952 no.8; |b| ook overl.akte Weststellingwerf 1940 no.95.

 

[14] Johannes Jodokus (Frederiks) Hankel, geb. Bolsward 07.09.1822, boerenknecht (1841), arbeider (1846,1847), aang.lidmaat Oldeberkoop 28.04.1847 (att. naar Noordwolde 18.10.1848), ingek.lidmaat Noordwolde 30.10.1848 (att. van Oldeberkoop), overl. Weststellingwerf 03.03.1900, tr. Weststellingwerf 23.04.1846

[15] Hendrikje Wijbes van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.11.1819, dienstmeid (1846), overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 11.10.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aafke Hankel, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 02.08.1847, overl. Weststellingwerf 29.01.1931, tr. 1e Weststellingwerf 29.11.1873 Pieter Harmens van der Woude, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.07.1841, overl. Weststellingwerf 20.08.1893, z.v. Harmen Paulus van der Woude, opziener der jacht en visserij, en Aaltje Hates Douma; tr. 2e Weststellingwerf 12.09.1896 Tjeerd Holtrop, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.04.1862, overl. Weststellingwerf 02.04.1906, z.v. Johannes Tjeerds Holtrop en Hielkje Vogelsang.

2.                   Antje Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.11.1849, overl. Weststellingwerf 06.09.1886, tr. Weststellingwerf 19.04.1873 Pieter Diever, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 10.01.1849, overl. Weststellingwerf 27.04.1887, z.v. Jan Hillebrands Diever en Eltje Pieters Bos.

3.                   Fredrik Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.04.1852, overl. Weststellingwerf 29.03.1890, tr. Weststellingwerf 21.10.1876 Aukje Wagenmaker, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 02.09.1851, overl. Weststellingwerf 26.03.1926, d.v. Tiesse Geerts Wagenmaker en Eva Martens Weijer.

4.                   Wijbe Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.05.1855, overl. Heerenveen (Ćngwirden) 17.07.1930|a|, tr. Weststellingwerf 26.10.1878 Meintje de Vries, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.10.1857, overl. Weststellingwerf 25.03.1919, d.v. Imke Hendriks de Vries en Rinske Johannes Proemstra.

5.                   Hendrikus Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.11.1857, tr. Lemsterland 07.11.1890 Annigjen Schaap, geb. Echten (Lemsterland) 19.04.1864, d.v. Harmen Willems Schaap, scheepstimmerman, en Femmigjen Berends Kelderhuis.

6.                   Trijntje Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.06.1860, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.07.1860.

7.                   Grietje Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.06.1860; volgt [7].

8.                   Johannes Hankel, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.09.1863, arbeider, overl. Vledder 01.01.1929, tr. Weststellingwerf 13.02.1885 Jacobje Jonkman, geb. Langedijke (Ooststellingwerf) 03.02.1861, overl. Vledder 06.03.1940,  d.v. Steffen Gerhardus Jonkman en Hendrikje Folkerts Slot.

 

Noten: |a| ook overl.akte Weststellingwerf 1930 no.84.

 

[16] Berend Dirks Waldus, overl. Oldeberkoop xx.04.1809, tr.

[17] Antje Tjebbes (Woldijk), geb. Lebbert ca. 1769, naaister (1830,1831), kleermaakster (1839), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 06.12.1839, d.v. Tjebbe Jans en Martje Egberts.

Uit dit huwelijk (zes kinderen in 1839):

1.                   Dirk Waldus, geb. Oldeberkoop ca. 1792, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 04.11.1874, tr. Weststellingwerf 04.12.1822 Hendrikje Jochems Oosterhof, geb. Boijl/Noordwolde ca. 1800, aang.lidmaat Noordwolde 04.04.1824 (naar Oldeberkoop 12.11.1830), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 16.05.1875, d.v. Jochem Roelofs Oosterhof en Saartje Alberts Poutsma.
Uit dit huwelijk: Roelofje Dirks Waldus (1824-), tr. Ooststellingwerf 01.09.1844 Klaas Allen Delfsma (ca.1807-1871), z.v. Alle Klasen Delsma/Delfsma en Trijntje Alberts Baas.

2.                   Lense Waldus, geb. Oldeberkoop ca. 1802, arbeider (1830), schutter in de 5e compagnie van het 1e bataillon der tweede afdeeling Mobiele Schutterij van Vriesland (1831), aang.lidmaat Oldeberkoop 05.04.1829, overl. Herveld (Valburg) 27.02.1831|a|, tr. Ooststellingwerf 08.12.1830 Hendrikje Jans van der Weide, geb. Nijeberkoop ca. 1795/1796, arbeidster, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 13.12.1873, d.v. Jan Frankes van der Weide (-1814) en Hendrikie Jacobs (-ca.1796).
     HJvdW tr. 2e Ooststellingwerf 22.04.1832 Bauke Egberts Oppersma, geb. Wolvega ca. 1798, aang.lidmaat Oldeberkoop 14.05.1834, overl. Weststellingwerf 28.12.1870, z.v. Egbert Thijsses Oppersma en Vrouwkje Jans.

3.                   Jan Waldus, geb. Oldeberkoop ca. 1808; volgt [8].

 

Noten: |a| ook overl.akte Ooststellingwerf 05.03.1831.

 

[18] Egbert Everts Westerkamp, geb. Steggerda ca. 1763, arbeider (1837,1839), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 17.02.1846|b|, tr.

[19] Catharina Annes Heeroma, geb. ca. 1780|a|/1781, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 12.02.1839, d.v. Anne Klases Heeroma.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1846):

1.                   Anne Westerkamp, geb. Oldeberkoop 07.12.1810, ged. Oldeberkoop 13.01.1811, arbeider, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 29.08.1854, tr. Ooststellingwerf 19.05.1837 Willemtje Luites Brakel, geb. Oldeberkoop ca. 1810, aang.lidmaat Oldeberkoop 22.04.1839, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 16.01.1885, d.v. Luite Roelofs Brakel (-1822) en Lutje Willems van der Horst, ‘boerinne’.

2.                   Evert Westerkamp, geb. Oldeberkoop 21.02.1813, tr. Weststellingwerf 14.05.1841 Antie Murks, geb. Leeuwarden 30.12.1804, ged. Leeuwarden 06.02.1805, d.v. Pieter Murks en Tettie Ferwerda.

3.                   Sijtske Westerkamp, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 29.07.1817; volgt [9].

 

Noten: |a| Katarina, oud 31 jaar (Register Naamsaanneming 1811, Wolvega 11.02.1812, vader Anne Klases en kinderen); |b| ‘de namen der ouders bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Ooststellingwerf 1846 no.17).

 

[20] Alle Klasen Delfsma, geb. Noordwolde ca. 1772, ingek. lidmaat Oldeberkoop 06.02.1805 (att. van Noordwolde, att. naar Oldeholtpage 10.08.1807), bouwman (1827), overl. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 28.08.1827, z.v. Klaas N en Margjen Jans; tr. Noordwolde 09.05.1802

[21] Trijntje Alberts Baas, geb. Dwingeloo ca. 1778, aang.lidmaat Noordwolde 15.04.1802 (att. naar Oldeberkoop 05.02.1805), ingek. lidmaat Oldeberkoop 06.02.1805 (att. naar Oldeholtpade 10.08.1807), boerin (1827,1840), landbouwster (1842), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 18.03.1842|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje, geb. Nijeberkoop 08.10.1805, ged. Nijeberkoop 03.11.1805.

2.                   Klaas Delfsma, geb. Nijeholtpade ca. 1807, lidmaat Oldeberkoop (naar Steggerda 28.07.1845), ingek.lidmaat Steggerda 03.08.1845 (naar Noordwolde 29.10.1853), overl. Weststellingwerf 08.07.1871, tr. Ooststellingwerf 01.09.1844 Roelofje Dirks Waldus, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 07.04.1824, aang.lidmaat Oldeberkoop 06.05.1845, d.v. Dirk Beerends Waldus en Hendrikje Jochems Oosterhof.

3.                   Albert Delfsma, geb. Nijeholtpade ca. 1808, landbouwer, overl. Weststellingwerf 25.10.1870, tr. Ooststellingwerf 11.05.1845 Jentjen Gosses Bosma, geb. Haskerhorne (Haskerland) 27.05.1819, dienstmeid (1845), overl. Elsloo (Ooststellingwerf) 21.09.1890, d.v. Gosse Pieters Bosma (-1826) en Geesjen Beenes Moed, arbeidster.

4.                   Jakob Delfsma, geb. Nijeholtpade ca. 1810, boerenknecht, aang.lidmaat Oldeberkoop 02.05.1841 (att. naar Lippenhuizen 13.11.1847), overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 11.04.1883, tr. Ooststellingwerf 28.05.1840 Zwaantjen Everts Siedema, geb. Nijeberkoop (Oldeberkoop) 27.05.1816, aang.lidmaat Oldeberkoop 29.04.1842 (att. naar Lippenhuizen 13.11.1847), d.v. Evert Aukes Siedema en Vrouwkjen Jans Diever.

5.                   Jan Delsma, geb. Nijholtpa/Nijeholtpade (Wolvega) 01.05.1813; volgt [10].

6.                   Marten Delsma, geb. Nijeholtpa ca. 1816, arbeider, overl. Nijeberkoop (Ooststellingwerf) 29.03.1856.

7.                   Grietje Delfsma, geb. Nijeholtpage (Weststellingwerf) 10.10.1818, dienstmeid (1846), overl. Rottum (Schoterland) 05.10.1889,  tr. Ooststellingwerf 10.05.1846 Jannis Halbes Kuperus, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.09.1816, overl. Weststellingwerf 20.01.1889, z.v. Halbe Jacobus Kuperus, landbouwer, en Aaltjen Jannis.

 

Noten: |a| ‘de namen der ouders bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Ooststellingwerf 1842 no.31).

 

[22] Andries Jans Jager, geb. ca. 1768, boer (1835), landbouwer (1843), overl. Weststellingwerf 13.02.1845, tr.

[23] Janttjen Eizen Oosterhof, geb. ca. 1778, overl. Boijl (Weststellingwerf) 17.10.1852, d.v. Eize Jacobs Oosterhof en Annigje Alberts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jager, geb. Boijl 16.11.1805, ged. Noordwolde 24.11.1805, tr. Weststellingwerf 15.05.1840 Luitjen Hebels Hogeveen, geb. Noordwolde 24.04.1812, d.v. Hebel Baarten Hogeveen en Fimmigjen Roelofs.

2.                   Annegien Jager, geb. Boijl 30.10.1807, ged. Noordwolde 18.11.1807, tr. Weststellingwerf 10.11.1836 Jan Annes Koopman, geb. Noordwolde 23.08.1807, ged. Noordwolde 30.08.1807, z.v. Anne Tijssen Koopman en Aafjen Jans.

3.                   Eise Jager, geb. Boijl 27.01.1809, ged. Boijl 29.01.1809, tr. 1e Weststellingwerf 12.05.1837 Hendrikjen Klazes Marks, geb. Rijsberkampen (Weststellingwerf) 31.05.1817, d.v. Klaas Hendriks Marks en Maatjen Sakes; tr. 2e Weststellingwerf 04.05.1854 Lutske Jans Kallenkoot, geb. Noordwolde 12.03.1802, ged. Noordwolde 28.03.1812, aang.lidmaat Steggerda 06.05.1827 (naar Noordwolde 13.04.1839), ingek.lidmaat Noordwolde 16.04.1839 (van Steggerda), overl. Weststellingwerf  28.01.1889, d.v. Jan Jans Kallenkoot en Grietien Jans Oosterkamp.
     LJK tr. 1e Weststellingwerf 19.11.1823 Wijbe Lammerts Visser, geb. Noorderdragten 23.08.1796, ged. Drachten 28.02.1808, aang.lidmaat Steggerda 06.05.1827, overl. Weststellingwerf 18.06.1829, z.v. Lammert Gerrits Visser en Geesken Wijbes.

4.                   Trijntje Jager, geb. Boijl 17.04.1811, ged. Noordwolde 05.05.1811|a|, boerenmeid (1835), overl. na 1854, tr. Weststellingwerf 02.06.1835 Minne Faber, geb. Leeuwarden 13.07.1805, ged. Leeuwarden 14.08.1805, verwer, overl. Weststellingwerf 16.06.1854, z.v. Antje Sijbrens Scholte (-1822).

5.                   Aaltjen Jager, geb. Boijl (Oldeberkoop) 21.02.1813, dienstmeid (1843), overl. Langedijke (Ooststellingwerf) 20.01.1897, tr. Ooststellingwerf 14.05.1843|d| Lambert Jans Veenstra, geb. Oosterwolde ca. 1810, landbouwersknecht (1843), boer (1868), overl. Haule (Ooststellingwerf) 06.03.1868, z.v. Jan Lamberts Veenstra en Roelofje Jans.

6.                   Grietjen Jager, geb. Boijl (Oldeberkoop) 25.04.1815 (tr. Ooststellingwerf 14.05.1843|c|); volgt [11].

7.                   Kornelisje Jager, geb. Weststellingwerf 30.06.1817, overl. Weststellingwerf 09.04.1887, tr. Weststellingwerf 07.09.1855 Kier Jannes Slot, geb. Noordwolde 20.07.1816, overl. Weststellingwerf 31.01.1889, z.v. Jannes Folkerts Slot en Roelofje Kiers Blok.

8.                   Jakobje Jager, geb. Boijl (Weststellingwerf) 30.07.1819, overl. Weststellingwerf 03.07.1877, tr. 1e Weststellingwerf 23.04.1846 Hendrik Klazes Marks, geb. Boijl (Weststellingwerf) 24.12.1823, overl. Boijl (Weststellingwerf) 14.07.1849, z.v. Klaas Hendriks Martks en Margje Sakes; tr. 2e Weststellingwerf 13.05.1853 Sake Klazen Marks, geb. Boijl (Oldeberkoop) 09.02.1812, overl. Weststellingwerf 28.08.1857, z.v. Klaas Hendriks Marks, boer, en Maatjen Sakes.

 

Noten: |a| data moeilijk leesbaar op de microfiche; |c| akte no.17; |d| akte no.18.

 

[24] Dirk Jans Bijl, geb. Wolvega 14.03.1800, ged. Wolvega 06.04.1800, aang.lidmaat Oldelamer 13.08.1826, overl. Weststellingwerf 29.12.1834, z.v. Jan Arjens Bijl en Geertje Dirks; tr. Weststellingwerf 28.05.1823

[25] Harmtje Giesen Lanting, geb. Sonnega 08.03.1797, ged. Sonnega 19.03.1797, aang.lidmaat Oldelamer 11.04.1824 (att. naar Noordwolde 23.11.1836), overl. Weststellingwerf 18.02.1891, d.v. Giese Roelofs Lanting en Grietje Dirks; tr. 2e Weststellingwerf 02.12.1835 Gerhardus Jans Udinga, geb. Noordwolde ca. 1801, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.05.1870|c|, z.v. Jan Gerhardus Udinga en Trijntien Feijen.

Uit het huwelijk Bijl-Lanting:

1.                   Grietje Bijl, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 19.11.1823.

2.                   Giesse Bijl, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 09.02.1826; volgt [12].

Uit het huwelijk Udinga-Lanting:

3.                   Jan Udinga, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 22.01.1841|b|, overl. Zwolle 19.10.1923, tr. Weststellingwerf 16.05.1868 Jantje Oosterhof, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 10.10.1848, overl. Balk (Gaasterland) 11.03.1898|a|, d.v. Albert Jochems Oosterhof en Rinske Annes Kromkamp.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lemsterland 1898 no.17; |b| moeder Lantinga; |c| ook overl.akte Lemsterland 1870 no.55.

 

[26] Beerend Mintsen Barger, geb. Sintjohannesga 15.01.1800, ged. Sintjohannesga 26.01.1800, z.v. Mintse Jakobs Barger en Neeltje Jans Baas; tr. Weststellingwerf 03.05.1823

[27] Harmtje Jans Das, geb. Wolvega 10.02.1795, ged. Wolvega 01.03.1795, overl. (kraambed) Wolvega (Weststellingwerf) 01.02.1835, d.v. Jan Jans Das en Anna Catharina Jetzes (-1818); tr. 2e Weststellingwerf 24.06.1831 Bonne Sijbes Zwikstra, geb. Rottum 25.07.1786, ged. Oudeschoot 06.08.1786, arbeider, overl. Weststellingwerf 12.01.1861, z.v. Sijbe Tjibbes Zwikstra en Vroukjen Bonnes.

     BSZ tr. 2e Weststellingwerf 15.05.1840 Geesjen Jans Brinksma, geb. Wolvega 16.08.1801, ged. Wolvega 23.08.1801, overl. Weststellingwerf 09.10.1862, d.v. Jan Harmens Brinksma en Klaasje Arends.

Uit het huwelijk Barger-Das:

1.                   Neeltje Barger, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 20.08.1823, overl. Weststellingwerf 22.08.1823.

2.                   Neeltje Barger, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 02.11.1824; volgt [13].

Uit het huwelijk Zwikstra-Das:

3.                   Hendrik Zwikstra, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 19.02.1832, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 21.02.1832.

4.                   Vroukjen Zwikstra, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 29.08.1833, overl. Eesveen (Steenwijkerwold) 02.02.1920, tr. Steenwijkerwold 29.09.1855 Koop Lubberts Ekkelboom, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.04.1831, arbeider, overl. Eesveen (Steenwijkerwold) 22.01.1913,  z.v. Lubbert Eikkelboom en Trijntje Koops.

5.                   levenloze zoon, Wolvega (Weststellingwerf) 24.01.1835.

 

[28] Fredrik Joostes Hankel, ged. Oosterwierum (rk) ca. 1798, wever, overl. Bolsward 05.02.1825, z.v. Joost Hankel, wever, en Johanna Cecilia Gleets (-1822); tr. Bolsward 29.08.1819

[29] Aafke Tjibbes Hanenburg, geb. Bolsward ca. 1801/1802, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 15.02.1834, d.v. Tjibbe Sipkes Hanenburg (-1842), gortmaker, en Trijntje Wiebes (Radermaker); tr. 2e Bolsward 23.08.1829 Wijbe Johannes van der Veen, geb. Noordwolde 28.02.1793, ged. Noordwolde 03.03.1793, schipper (1818), turfschipper (1827), arbeider (1829), sjouwerman (1830), z.v. Johannes Adolphs van der Veen,schipper, en Henderina Wiebes.

     WJvdV tr. 1e Noordwolde 28.12.1815 Elisabeth Wolters van der Veen, geb. Oldetrijne 16.08.1795, ged. Oldetrijne 13.09.1795, overl. Workum 27.08.1816, d.v. Wolter Gerrits van der Veen en Anna Wijbes; tr. 2e Bolsward 04.01.1818 Janke Tammes Feenstra, geb. Ureterp ca. 1788/1789, overl. (‘in het schip liggende aan de Stadswal’) Bolsward 07.02.1827, d.v. Tamme Jacobs Feenstra, winkelier, en Antje Andries de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjebbe Hankel, geb. Bolsward 03.09.1820, bouwknecht (1843), aang.lidmaat 22.03.1843, overl. Weststellingwerf 23.10.1875, tr. Weststellingwerf 19.05.1843 Trijntje Annes Kuperus, geb. Peperga (Weststellingwerf) 24.03.1825, overl. Weststellingwerf 10.05.1887, d.v. Anne IJssebrands Kuperus (-1828) en Trijntje Tijden Berkenbosch.

2.                   Johannes Jodokus Hankel, geb. Bolsward 07.09.1822; volgt [14].

3.                   Wiebe Hankel, geb. Bolsward 29.03.1824, overl. Bolsward 13.09.1829.

Kind van Aafke:

4.                   Trijntje Hanenburg, geb. Bolsward 05.05.1826, overl. Bolsward 18.06.1827.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk in 1829):

5.                   Antje Hanenburg, later van der Veen, geb. Bolsward 05.12.1828|a|, overl. voor 1911, tr. Weststellingwerf 06.04.1849 Jochem Martens Mandemaker, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 15.12.1826, overl. Weststellingwerf 28.08.1911, z.v. Marten Andries Mandemaker en Bontje Jochems van der Veen.

Uit het huwelijk van der Veen-Hanenburg:

6.                   Rein van der Veen, geb. Bolsward 12.11.1830, arbeider, overl. Assen 15.05.1905, tr. 1e Assen 06.07.1864 Roelfien Jonker, geb. Assen 10.07.1829, overl. Loon (Assen) 10.03.1895, d.v. Aaltje Jannes Jonker; tr. 2e Assen 04.11.1896 Annechien van der Molen, geb. Toornwerd (Middelstum) 24.11.1844, arbeidster, overl. Warnsveld 03.03.1929, d.v. Reint Egberts van der Molen, landbouwer, en Trientje Jans Wieringa.
     AvdM tr. 1e Beilen 31.01.1879 Hendrikus IJzak Frankot, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 26.02.1825, arbeider, overl. Eursing (Beilen) 21.01.1881, z.v. Cornelis Frankot (-1830) en Jozina Gramzer, arbeidster (1830); tr. 2e Assen 11.01.1882 Enne IJpeij, geb. Franekeradeel 02.03.1820, schoenmaker, overl. Loonerveld (Assen) 09.08.1894, z.v. Zijtze Foppes IJpeij en Hiske Ennes van Boerum.
     HIJF tr. 1e Beilen 02.02.1850 Femmechien Hoekman, geb. Beilen 31.07.1814, overl. Eursing (Beilen) 21.10.1878, d.v. Hannes Hendriks Hoekman en Roelofje Hendriks.
     FH tr. 1e Beilen 30.04.1836 Harm Spijker, ged. Beilen 15.07.1810, arbeider, overl. Eursing (Beilen) 15.08.1848, z.v. Lambert Harms Spijker en Grietje Jans.
     EIJ tr. 1e Anje Klaassens Bultje, geb. (‘aan scheepsboord in het Oosterdiep’) Wildervank 22.08.1816, overl. Groningen 31.01.1872, d.v. Klaas Harms Bultje, schipper, en Lizabeth Harms Rotgers.
     AKB tr. 1e Groningen 06.03.1853 Jan Hindrik Fuchten, geb. Groningen 23.01.1819, stoelmaker, overl. Groningen 25.09.1863, z.v. Dominicus Fuchten, winkelier, en Anna Grim.

7.                   Hendrina van der Veen, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.12.1832, dienstmeid, overl. Bolsward 25.09.1856|b|.

 

Noten: |a| aangifte door Wiebe Johannes van der Veen, oud 35 jaar, sjouwerman, ‘erkennende de vader van het kind te zijn’ (geb.akte Bolsward 1828 fol.123); |b| ook overl.akte Wonseradeel 1856 no.60.

 

[30] Wijbe Hendriks van de Boer, geb. Boijl 17.12.1788, ged. Noordwolde en Boijl 04.01.1789, arbeider (1846,1854), overl. Weststellingwerf 25.01.1856, z.v. Hendrik Wijbren van de Boer en Hendrikje Egberts; tr. Weststellingwerf 09.09.1818

[31] Antje Harmens Menger, geb. Noordwolde 29.11.1797, ged. Noordwolde en Boijl 24.12.1797, overl. Weststellingwerf 26.08.1867, d.v. Harman Jans Menger en Grietjen Lamberts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.11.1818, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 31.12.1818.

2.                   Hendrikje van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.11.1819; volgt [15].

3.                   Harmen van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 24.12.1821, boerenknecht, tr. 1e Hilligje de Boer,overl. voor 1858; tr. 2e Vledder 29.04.1858 Albertien Meinen Kamer, geb. Vledder 08.07.1832, dienstmeid (1858), overl. Havelte 14.09.1908, d.v. Meine Jans Kamer en Antje Jans van der Weide.

4.                   Grietje van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 09.10.1824, tr. Weststellingwerf 28.02.1863 Eite van der Veen, geb. Steenwijkerwold 23.09.1826, overl. Weststellingwerf 17.09.1903, z.v. Jan Wolters van der Veen, veehouder, en Grietje Eiten de Vries.

5.                   Hendrik van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 07.03.1827, boerenknecht (1854), overl. Elsloo (Ooststellingwerf) 11.08.1906, tr. Ooststellingwerf 10.05.1854 Antje Roelofs Hoogenberg, geb. Elsloo (Ooststellingwerf) 20.02.1829, boerenmeid (1854), overl. Elsloo (Ooststellingwerf) 30.10.1900, d.v. Roelof Andries Hoogenberg, landbouwer, en Mettien Harms Eijsinga.

6.                   Geesje van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 26.01.1830, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 16.07.1922, tr. Ooststellingwerf 25.08.1859 Age Jans Jager, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 12.04.1822, aang.lidmaat Oldeberkoop 16.04.1851, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 15.02.1902, z.v. Jan Alberts Jager en Lammechje Ages Brug.

7.                   Geert van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.08.1834, dienstknecht (1868), overl. voor 1922, tr. Havelte 27.03.1868 Grietje Schoenmaker, geb. Diever 02.09.1841, dienstmeid (1868), overl. Diever 06.04.1922, d.v. Willem Gerrits Schoenmaker, arbeider, en Annigje Hendriks Wever, arbeidster (1868).

8.                   Jantje van de Boer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.05.1838, tr. Weststellingwerf 22.11.1862 Arend Klazes Harder, geb. Vinkega (Weststellingwerf) 29.01.1834, overl. Weststellingwerf 18.02.1921, z.v. Klaas Arends Harder en Geertjen Siezes de Wolde.

 


terug