Klazina Petronella van Vliet (1903-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Klazina Petronella van Vliet, geb. ís-Gravenhage 27.04.1903, eindexamen HBS 1922|a|, propedeutisch examen 1924|b| en ingenieursexamen scheikundige technologie Delft 1928|c|, docent scheikunde aan het 2e VCL (1947-1967), overl. 1994, tr. ís-Gravenhage 28.07.1930 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 26.02.1946, ingeschr. ís-Gravenhage 06.05.1946) Richard Cornelis Versteeg, geb. Velp (Rheden) 06.09.1901, adjunct-ingenieur bij de gemeentewerken, z.v. Geurt Versteeg, koetsier, en Martijntje Kroes.
 
Noten: |a| De Tijd 06.07.1922 (Tweede HBS voor meisjes a/d Beeklaan 445 te ís-Gravenhage); |b| Haagsche courant 08.10.1924; |c| Haagsche courant 26.04.1928.

 

[2] Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 30.09.1872, bouwkundige, overl. ís-Gravenhage 19.09.1945, tr. ís-Gravenhage 20.06.1902 
[3] Adriana Hendrika van Agthoven, geb. ís-Gravenhage 02.06.1874, overl. Voorburg 12.04.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klazina Petronella van Vliet, geb. ís-Gravenhage 27.04.1903; volgt [1].

2.                   Maria Catharina van Vliet, geb. ís-Gravenhage 30.06.1904.

3.                   Cornelis Johannes van Vliet, geb. ís-Gravenhage 05.12.1907.

4.                   Adriana Hendrika van Vliet, geb. ís-Gravenhage 06.10.1919.

 

[4] Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 01.03.1838, timmerman (1859,1889), bouwkundige (1898,1902), overl. Oudshoorn 12.09.1912, tr. Alphen 20.01.1859|b|

[5] Klasina Petronella van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 14.07.1837, overl. Oudshoorn 13.01.1910.

Ė Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Pieter Albert de Jonge (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (moeder ook Klazina Petronella):

1.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 03.04.1859,w.s. jong gestorven.

2.                   Pieter van Vliet, geb. Alphen 28.10.1860, timmerman (1889), bouwkundige (1898,1914), overl. ís-Gravenhage 13.05.1914, tr. Tiel 20.02.1889 Elizabeth Lazet, geb. Tiel 24.06.1866, overl. ís-Gravenhage 29.07.1929, d.v. Jan Hendrik Lazet, koperslager (1866), en Hendrika van Erkel, Ďeene blik- en koperslagersaffaire uitoefenendeí (1889).

3.                   Ariaantje van Vliet, geb. Alphen (ZH) 31.05.1862, overl. Dordrecht 05.05.1922, tr. Oudshoorn 30.10.1889 Dirk van der Werff, geb. Voorschoten 29.12.1863, hoofd ener school (1896), overl. ís-Gravenhage 01.11.1930, z.v. Leendert Dirk van der Werff en Neeltje van der Kwaak.
Ė Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Pieter Albert de Jonge (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

4.                   Maarten van Vliet, geb. Alphen 11.01.1864, bouwkundige (1902), architect (1914), overl. ís-Gravenhage 13.06.1928, tr. 1e Gijsje Rutgers, geb. Aarlanderveen 19.05.1863, overl. ís-Gravenhage 08.03.1912, d.v. Marinus Rutgers en Cornelia van Zijverden; tr. 2e ís-Gravenhage 30.04.1914 Tjerkje Gosses, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 30.10.1870, overl. ís-Gravenhage 21.01.1923, d.v. Meint Gosses, timmerman, en Elske Mook; tr. 3e ís-Gravenhage 09.03.1926 Lucie Marie Olga Richerme, geb. ís-Gravenhage 17.03.1891, overl. na 1928, d.v. Cťsar Louis Richerme, kok, en Auguste Amalie Bertha Schroeder.
†††† TG tr. 1e Leeuwarden 31.05.1893 Jan Esger Moeselaar, geb. Leeuwarden 03.08.1859, ambtenaar ter provinciale griffie van Friesland, overl. Leeuwarden 23.06.1903, z.v. Willem Moeselaar, kastenmaker, en Jinke Grouwstra.
†††† LMOR tr. 1e (echtsch. voor 1926) Siegfried BadstŁbner.

5.                   Emma van Vliet, geb. Oudshoorn 07.09.1865.

6.                   Imma Susanna van Vliet, geb. Oudshoorn 07.05.1867, overl. Zeist 09.06.1932, tr. Oudshoorn 11.08.1898 Leendert Dalebout, geb. Zierikzee 21.09.1858, overl. Voorburg 08.12.1934, z.v. Hendrik Dalebout en Pieternella van Oeveren.
†††† LD tr. 1e Bodegraven 11.12.1889 Alida Blom, geb. Bodegraven 12.04.1865, overl. Bodegraven 03.01.1891, d.v. Theodorus Johannes Blom en Janna Maria van Leeuwen.

7.                   Jacob van Vliet, geb. Oudshoorn 17.07.1869, bouwkundige, overl. ís-Gravenhage 12.04.1935, tr. ís-Gravenhage 14.07.1898|a| Antoinette Maria Bakker, geb. ís-Gravenhage 05.03.1871, overl. ís-Gravenhage 29.06.1955, d.v. Johannes Willem Bakker, kapper, en Catharina Maria Peppel.
Uit dit huwelijk: Klazina Petronella van Vliet, geb. 27.05.1905.

8.                   Neeltje Maria van Vliet, geb. Oudshoorn 28.07.1871, w.s. jong gestorven.

9.                   Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 30.09.1872; volgt [2].

10.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 04.12.1873, w.s. jong gestorven.

11.               Neeltje Maria van Vliet, geb. Oudshoorn 25.12.1874.

12.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 08.01.1876, w.s. jong gestorven.

13.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 19.03.1877, w.s. jong gestorven.

14.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 16.02.1879 w.s. jong gestorven.

15.               Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 26.02.1880.

16.               Jansje van Vliet, geb. Oudshoorn 02.02.1881.

17.               Cornelis Marinus van Vliet, geb. Oudshoorn 16.09.1882.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Clazina Petronella (huw.akte ís-Gravenhage 1898 no.747); |b| bruid Klasina Petronella (huw.akte Alphen 1859 no.2).

 

[6] Hendrikus van Agthoven, geb. Amsterdam 01.10.1839, muziekmeester (1869), muziekonderwijzer (1902,1907), overl. ís-Gravenhage 16.05.1921, otr. ís-Gravenhage 22.07.1869, tr. ís-Gravenhage 04.08.1869 

[7] Maria Catharina van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1846, overl. ís-Gravenhage 24.10.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Louise van Agthoven, geb. ís-Gravenhage 23.09.1871, overl. Boskoop 21.01.1963|c|, tr. Pasoeroean 26.09.1901 (echtsch. Pasoeroean 10.02.1919) Dirk Louis Alexander van Blommestein, geb. Soerakarta/Bojolali 19.09.1871|a|, overl. Bandoeng 28.03.1926, z.v.|d| Louis Charles Marius van Blommestein (1844-1905) en Anna Anthonetta Don Griot (1850-1894).

2.                   Adriana Hendrika van Agthoven, geb. ís-Gravenhage 02.06.1874; volgt [3].

3.                   Louise Carolina van Agthoven, geb. ís-Gravenhage 08.05.1882, tr. ís-Gravenhage 26.07.1907 Jacob Gerard van Veen, geb. ís-Gravenhage ca. 1881, huisschilder, z.v. Gerrit van Veen, huisschilder, en Eva Lubbers. [Batoe, Java 1928]

 

Noten: |a| geb. Soerabaja (RA 1873 p.239); |b| geb. Bojolali (overl.akte Bandoeng 1926 no.20); |c| NP 55 (1969) 23; |d| NP 55 (1969) 21.

 

[8] Pieter van Vliet, geb. Hazerswoude 04.10.1812, timmerman (1846,1875), overl. Uithoorn 05.06.1890, tr. Oudshoorn 18.01.1835

[9] Immetje Breeveld, geb. Oudshoorn ca. 1811, overl. Oudshoorn 09.05.1881.

Ė Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Pieter Albert de Jonge (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van Vliet, geb. Oudshoorn 02.10.1835, timmerman, tr. Leiderdorp 31.03.1859 Marijtje Roest, geb. Leiderdorp 04.08.1837, d.v. Hermanus Roest, bouwman, en Dirica/Derika Helena Brasem.

2.                   Cornelis Johannes van Vliet, geb. Oudshoorn 01.03.1838; volgt [4].

3.                   Jannetje van Vliet, geb. Oudshoorn 16.08.1840, overl. Haarlemmermeer 04.02.1912, tr. Oudshoorn 01.04.1864 Cornelis van Diest, geb. Gorinchem 16.08.1842|a|, overl. Haarlemmermeer 21.04.1926|b|, z.v. Willem van Diest en Hendrika Maria Hardenbol.

4.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 07.11.1842, w.s. jong gestorven.

5.                   Pieter van Vliet, geb. Oudshoorn 22.01.1845, timmerman, tr. 1e Alphen 12.04.1866 Helena Dorothea Muller, geb. Purmerend 22.12.1845 (no.132), overl. Empel en Meerwijk 29.05.1868, d.v. Jan Hendrik Muller en Grietje van Beek; tr. 2e Woubrugge 09.09.1875 Maria Jeannetta van Griethuizen, geb. Woubrugge 15.03.1847, d.v. Abraham van Griethuizen, deurwaarder (1847), deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Leiden (1875), en Louisa Hubertha Carolina Boeff.

6.                   Antonie van Vliet, geb. Oudshoorn 27.10.1847.

7.                   Neeltje van Vliet, geb. Oudshoorn 20.07.1850, overl. voor 1939, tr. Oudshoorn 12.07.1883 Martinus Zanen, geb. Waarder 03.04.1852, directeur van een naamloze vennootschap, overl. ís-Gravenhage 22.04.1939, z.v. Hermanus Zanen en Krijntje Bezuijen.
††† MZ tr. 1e Gouda 20.11.1878 Zwaantje Maria van Veen, geb. Gouda ca. 1855, overl. ís-Gravenhage 16.10.1882, d.v. Bernardus Lodewijk van Veen en Maria Bloot.

8.                   Antonia Cornelia van Vliet, ook Anthonia Cornelia, geb. Oudshoorn 09.10.1853, overl. Rotterdam 20.08.1924, tr. Oudshoorn 08.07.1875 Pieter van den Ent, geb. Zwammerdam 28.02.1851, overl. na 1924, z.v. Dirk van den Ent (ca.1819-1851) en Heintje van Wieringen.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Hendrika Maria gewettigd bij haar huwelijk met Willem (geb.akte Gorinchem 1842 no.195 & huw.akte Gorinchem 14.12.1842 no.51); |b| per abuis geb. Arkel (overl.akte Haarlemmermeer 1926 no.81).

 

[10] Maarten van der Elst, geb. Zoetermeer ca. 1800, timmerman (1859), overl.Alphen 08.12.1877; tr. 2e Oudshoorn 05.02.1843 Elisabeth Roest, geb. Alphen, overl. Alphen 22.03.1865, d.v. Cornelis Roest en Elisabeth van Borselen; tr. 1e Alphen 06.09.1829

[11] Ariaantje Smit, geb. Alphen ca. 1805, overl. Alphen 18.01.1841.

Ė Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Pieter Albert de Jonge (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.
††† ER tr. 1e Harmen van der Vis, overl. voor 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 07.02.1830, timmerman, overl. Alphen 01.04.1895, tr. Alphen (ZH) 10.03.1854 Jansje Sam, geb. Alphen 10.05.1829, overl. Alphen 18.10.1898, d.v. Gijsbert Sam en Adriana Koolwijk.

2.                   Susanna van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 13.04.1832, tr. Alphen 17.04.1856 Jacobus Hendrikus Treur, geb. Aarlanderveen 01.09.1827, z.v. Reinier Treur en Neeltje Blonk.

3.                   Johanna van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 11.02.1834, overl. Alphen 21.02.1847.

4.                   Neeltje Maria van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 05.01.1836, overl. Alphen 20.08.1837.

5.                   Klasina Petronella van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 14.07.1837; volgt [5].

6.                   Neeltje Maria van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 21.02.1839, overl. voor 1871, tr. Alphen 13.09.1862 Jan van der Wel, geb. Oudshoorn 22.05.1839, overl. Woubrugge 12.01.1913, z.v. Hendrik van der Wel en Johanna van den Bosch.
†††† JvdW tr. 2e Woubrugge 02.02.1871 Immetje Ramp, geb. Woubrugge 13.10.1849 (akte), d.v. Dirk Pieter Ramp en Guurtje Swart.

7.                   Jurrie van der Elst, geb. Alphen en Rietveld 31.12.1840, overl. Alphen aan den Rijn 09.04.1929, tr. Alphen 21.10.1869 Marijtje van Egmond, geb. Noordwijk 31.07.1846, overl. Alphen aan den Rijn 01.10.1937, d.v. Dirk van Egmond, bouwman, en Grietje van der Gust.

 

[12] Godefridus van Agthoven, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.01.1803, muzikant der eerste klasse bij de negende afdeling infanterie (in garnizoen te ís-Gravenhage) (1829), muzikant bij de staf van het negende regiment infanterie (1843), muzikant (1861), overl. ís-Gravenhage 13.02.1861|a|, tr. Bergen op Zoom 21.05.1829

[13] Maria Catharina Jordans, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, dienstbode (1829), overl. ís-Gravenhage 04.09.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Johanna Godefrida van Agthoven, geb. Utrecht 21.02.1830, overl. Delft 19.12.1907, tr. ís-Gravenhage 27.10.1869 Louis Frederik Greefkes, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, winkelier, overl. ís-Gravenhage 14.09.1886, z.v. Nicolaas Greefkes, zadelmaker, en Elisabeth Petronella Maria Slikhuis.

2.                   Elisabeth Henrica van Agthoven, geb. Bergen op Zoom 12.05.1832, dienstbode (1858), overl. Naaldwijk 05.01.1915, tr. ís-Gravenhage 03.02.1858 Johannes Christinus Okhuijzen, geb. Schoonhoven 15.11.1826, rijknecht, overl. Naaldwijk 30.05.1915, z.v. Jan Okhuijzen, goudsmid, en Wilhelmina Kommer.

3.                   Johannes Jacobus van Agthoven, geb. Utrecht 16.12.1835, kleermaker (1869), overl. ís-Gravenhage 12.05.1917.

4.                   Godefridus Wilhelmus van Agthoven, geb. Utrecht 23.10.1837, boekdrukker, overl. ís-Gravenhage 23.12.1911, tr. ís-Gravenhage 24.08.1864 Elizabetha Hendrika Thijssen, geb. Delft 28.09.1836, overl. ís-Gravenhage 16.05.1910, d.v. Anthonij Johannes Thijssen en Elizabeth Ludovica Sophia de Koning.

5.                   Hendrikus van Agthoven, geb. Amsterdam 01.10.1839; volgt [6].

6.                   Petrus Wilhelmus van Agthoven, geb. Utrecht 30.07.1841, muziekmeester (1869), muziekonderwijzer (1912), overl. ís-Gravenhage 01.11.1912.

7.                   Petrus van Agthoven, geb. Groningen 04.02.1843, overl. ís-Gravenhage 03.06.1849.

 

Noten: |a| moeder Kommissaris (overl.akte ís-Gravenhage 18641 no.318).

 

[14] Carel Petrus Gustavus van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, goudsmid (1833), zilversmid (1835), goudsmid (1837), bierbrouwer (1843,1870), overl. Maassluis 05.01.1901|b|; tr. ís-Gravenhage 24.04.1833

[15] Louisa Carolina Stutterheim, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, overl. Wassenaar 29.01.1855.

Uit dit huwelijk (moeder ook Louiza):

1.                   Adriana Johanna Engelina van Gulden, geb. ca. 1834, overl. Voorburg 09.10.1915, tr. ís-Gravenhage 22.04.1857 Hendrikus Pieter Kramers, geb. ís-Gravenhage ca. 1827/1828, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 03.10.1891, z.v. Vincent Adrianus Kramers, broodbakker, en Johanna Frouwijna van Poeteren.

2.                   Louiza Carolina van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. voor 1910, tr. ís-Gravenhage 24.01.1866 Vincent Jan van Poeteren, geb. s-Gravenhage ca. 1835/1836, eerste stuurman ter koopvaardij, overl. Oostburg 19.05.1910, z.v. Vincent van Poeteren (ca.1807-1871), bedienaar van begrafenissen, en Lena Johanna Vinju.

3.                   Carel Gustaaf Jan van Gulden, ook Karel, geb.ís-Gravenhage ca. 1838, overl. Rotterdam 26.06.1906, tr. Maassluis 02.06.1875 Adriana Katharina Boogaart, geb. Maassluis 03.07.1841, overl. Maassluis 20.01.1902, d.v. Adrianus Boogaart en Neeltje van der Waal.

4.                   Johan Adriaan van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1842, pannenbakker, overl. Zwijndrecht 03.05.1920, tr. Leiden 31.08.1870 Catharina Stokhuijzen, ok Stokhuizen, geb. Leiden 26.10.1843, overl. Utrecht 11.01.1921|a|, d.v. Frederik Stokhuijzen, vleeshouwer, en Helena Catharina van Putten.

5.                   Anna Elisabeth van Gulden, geb. ís-Gravenhage 21.12.1843, overl. voor 1917, tr. ís-Gravenhage 01.04.1868 Willem Hubertus van Bergen Henegouwen, geb. ís-Gravenhage 09.02.1841, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 05.04.1917, z.v. Willem Pieter van Bergen Henegouwen, onderwijzer, en Geertruida van Osenburggen.

6.                   Maria Catharina van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1846; volgt [7].

7.                   Sabina Henriette van Gulden, geb. ca. 1848, overl. ís-Gravenhage 10.03.1913, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl.) 13.03.1913, tr. ís-Gravenhage 04.05.1870 Ernst Heinrich Martinus Schlette, geb. Leiden 07.08.1841, goudsmid (1870), juwelier (1911), overl. ís-Gravenhage 10.11.1911, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl.) 14.11.1911, z.v. Ernst Ludwig Schlette, tapper, en Anna Catharina Wagenaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zwijndrecht 1921 no.11; |b| wedr Stuterheim (overl.akte Maassluis 1901 no.2).

 

[16] Cornelis van Vliet, geb. Hazerswoude ca. 1782, winkelier (1844), overl. Koudekerk 25.05.1844, z.v. Anthonie van Vliet en Cornelia Boot; otr. Leiderdorp 09.08.1810 (att. naar Hazerswoude), tr. Leiderdorp 26.08.1810

[17] Jannetje Binnendijk, geb. Koudekerk, winkelierster (1846), overl. na 1844, d.v. Pieter Binnendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anthonij van Vliet, geb. Hazerswoude ca. 1811/1812, scheepsmaker (1844), scheepstimmerman (1846), scheepmaker (1861), overl. voor 1882, tr. Koudekerk 07.06.1835 Adriaantje Binnendijk, geb. Valkenburg ca. 1808, overl. Koudekerk 23.05.1882, d.v. ArieBinnendijk en Leentje de Koning.

2.                   Pieter van Vliet, geb. Hazerswoude 04.10.1812; volgt [8].

3.                   Gerrit van Vliet, geb. Hazerswoude 15.01.1814, overl. Hazerswoude 24.06.1814.

4.                   Cornelia van Vliet, geb. Hazerswoude 07.06.1815, tr. Koudekerk 16.09.1846 Pieter Jan Niekerk, geb. Aarlanderveen, overl. Aarlanderveen 19.05.1873, z.v. Elbert Niekerk en Maregje de Kluijver, ook Maria Kluivert.
†††† PJN tr. 1e Geertje Kop, geb. Aarlanderveen 22.04.1815, overl. Aarlanderveen 07.09.1840, d.v. Hendrik Kop en Willempje Kloot; tr. 2e Alphen 07.11.1842 Marijtje van Nood, geb. Alphen en Rietveld 27.10.1818, overl. Aarlanderveen 02.09.1843, d.v. Cornelis van Nood en Adriana van Veen.

5.                   Pieternella van Vliet, geb. Hazerswoude 03.04.1819, overl. Koudekerk 23.07.1860, tr. Koudekerk 06.02.1842 Jan van Egmond, geb. Koudekerk 30.05.1818, logementhouder (1860), z.v. Willem van Egmond en Aaltje Roest.
†† JvE tr. 2e Koudekerk 02.04.1865 Elizabeth Cornelia Cornet, geb. Koudekerk 28.09.1836, overl. Koudekerk 28.03.1917, d.v. Antoine Cornet en Aaltje van Mil.

6.                   Gerrit van Vliet, geb. Hazerswoude 29.03.1823, timmerman, overl. voor 1856, tr. Leiderdorp 03.07.1846 Johanna Cornelia de Lee, geb. Hazerswoude 08.10.1827, overl. Leiderdorp 20.04.1888, d.v. Cornelis de Lee, bouwman, en Gerritje Ram.
†† JCdL tr. 2e Leiderdorp 29.05.1856 Gijsbert de Jong, geb. Zoeterwoude 16.01.1829, bouwmansknecht, overl. Leiderdorp 07.05.1905, z.v. Adrianus de Jong en Barbara Ouwens.

 

[18] Cornelis Breeveld, bouwman, overl. na 1829, tr.

[19] Neeltje van Doorn, landbouwster, overl. na 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Breeveld, geb. Oudshoorn ca. 1808, overl. Aarlanderveen 15.09.1870, tr. Oudshoorn 22.03.1829 Jacob Roest, geb. Alphen ca. 1805, bouwman, overl. Aarlanderveen 26.03.1883, z.v. Gerrit Roest en Willempje de Jong.

2.                   Pieter Breeveld, geb. Oudshoorn ca. 1810, bouwman/landbouwer, overl. Nieuwkoop 22.02.1881, tr. 1e Alphen 16.12.1832 Margje Roest, ook Marrigje, geb. Alphen, overl. Aarlanderveen 28.10.1846, d.v. Gerrit Roest en Willempje de Jong; tr. 2e Nieuwkoop 08.03.1849 Seijgje Hoogerdijk, geb. Bloemendaal, ged. Noord-Waddinxveen 06.10.1805, dienstbaar (1826), bouwvrouw (1849), z.v. Jan Hoogerdijk en Cornelia Bakker.
††† SH tr. 1e Nieuwkoop 27.04.1826 Teunis Goedhart, ged. Bodegraven 29.08.1796, bouwman, overl. Nieuwkoop 27.03.1847, z.v. Jan Goedhart en Geertje Bloijs.
†††† TG tr. 1e Teuntje Kok, geb. Bodegraven ca. 1799, overl. Nieuwkoop 10.08.1822.

3.                   Immetje Breeveld, geb. Oudshoorn ca. 1811; volgt [9].

4.                   levenloze zoon, Oudshoorn 21.03.1813.

5.                   Jan Breeveld, geb. Oudshoorn 29.04.1814.

6.                   Wilhelmina Breeveld, geb. Oudshoorn 03.06.1816, broodbakkersaffaire (1858), overl. Woubrugge 08.09.1858, tr. Oudshoorn 12.07.1840 Leendert Burgersdijk, geb. Aarlanderveen 03.04.1818, broodbakker, overl. Woubrugge 02.09.1857, z.v. David Burgersdijk en Clara Koperdraat.

7.                   Cornelis Breeveld, geb. Oudshoorn 01.12.1820, tr. Oudshoorn 25.09.1862 Antje Vleezenbeek, geb. Oudshoorn 03.08.1812, d.v. Jan Vleezenbeek en Antje van Tol.
†††† AV tr. 1e Johannes Gerardus van Schie.

 

[20] Jacob van der Elst, overl. voor 1816, tr.

[21] Anna de Bruin, geb. Berkel 02.05.1768, winkelierster (1816), overl. Zegwaart 21.04.1842|a|, d.v. Aalbrecht de Bruin en Pietertje van Delft.

Ė Er is een Jacob van der Elst, geb. Nootdorp ca. 1761, overl. Zoetermeer 17.03.1813, Ďnalatende eene weduw met zes kinderení.|b|

Uit dit huwelijk (moeder ook Antje):

1.                   Klaasje van der Elst, ook Klazina, geb. Zoetermeer 13.09.1795, overl. Hazerswoude 11.12.1831, tr. Zoetermeer 20.06.1816 Pieter Korevaar, geb. Zoetermeer 04.03.1787, wagenmakersknecht, z.v. Pieter Korevaar, wagenmaker, en Helena Verkade.

2.                   Maarten van Elst, geb. Zoetermeer ca. 1800; volgt [10].

3.                   Pietertje van der Elst, geb. Zoetermeer 16.01.1801, naaister, overl. Zegwaart 17.04.1851, tr. Zoetermeer 13.06.1824 Marinus van Driel, geb. Zegwaart 13.03.1800, broodbakkersknecht (1824), marktschipper (1842), overl. Zegwaart 09.08.1880, z.v. Jacob van Driel, bouwman, en Jannetje Smit.

4.                   Maria van der Elst, geb. Zoetermeer 13.12.1803, overl. Wilnis 30.10.1833, tr. Zoetermeer 23.07.1826 Arij Praagman, ged. Nieuwkoop 09.12.1804, schipper (1826), veenman (1834), overl. Nieuwkoop 03.01.1834, z.v. Henderik Praagman, schipper, en Teuntje de Boode.

5.                   Leendert van der Elst, geb. Zoetermeer ca. 1810, timmerman (1851), overl. voor 1892, tr. Alphen 03.11.1838 Neeltje Smit (ca.1811-1892), d.v. Jurrie Smit en Suzanna Bedijs.

 

Noten: |a| overledene Johanna; |b| overl.akte Zoetermeer 1813 no.3.

 

[22] Jurrie Smit, geb. Waddinxveen ca. 1774, grossier (1843), overl. Alphen 13.05.1843, z.v. Gerrit Smit en Neeltje Vis; tr.

[23] Susanna Bedijs, geb. Boskoop ca. 1770, overl. Alphen 09.11.1859, d.v. Jan Bedijs en Ariaantje van Klaveren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Smit, geb. Alphen ca. 1804, schipper (1843), tr. 1e Alphen 09.07.1837 Marijtje Dam, geb. Oudshoorn, overl. Alphen 06.10.1847, d.v. Arie Dam en Grietje Hogervorst; tr. 2e Alphen 08.12.1854 Dirkje van Leeuwen, geb. Linschoten, d.v. Aart van Leeuwen en Maria Spruitenburg.

2.                   Ariaantje Smit, geb. Alphen ca. 1805; volgt [11].

3.                   Neeltje Smit, geb. Alphen ca. 1811, overl. Zegwaart 09.07.1892, tr. Alphen 03.11.1838 Leendert van der Elst (ca.1810-voor 1892), z.v. Jacob van der Elst en Anna de Bruin.
†††† NS tr. 1e Alphen 11.12.1831 Arie van Nood, geb. Alphen, overl. voor 1838, z.v. Arie van Nood en Marijtje van der Vos.

 

[24] Joannis van Agthoven, geb. Bergen op Zoom ca. 1769/1770, schoenmaker (1829,1844), overl. ís-Gravenhage 24.02.1844, z.v. Godefridus van Agthoven en Johanna Jacoba de Hoei; otr. Bergen op Zoom (schepenen) 18.04.1801, tr. Bergen op Zoom 03.05.1801

[25] Adriana Commissaris, geb. Nispen ca. 1773/1775, overl. Bergen op Zoom 21.01.1837, d.v. Petrus Commissaris en Cornelia Gommeren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Godefridus van Agthoven, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.01.1803; volgt [12].

 

[26] Joannes Henricus Jordans, geb. Eschweiler|b| ca. 1773/1774/1775, chaudronnier (1812), koperslager (1829,1839), overl. Bergen op Zoom 25.08.1839|a|, z.v. Mathias Jordans en NN; otr. 2e Bergen op Zoom (schepenbank) 01.04.1809|e|, tr. Bergen op Zoom 16.04.1809 Elisabeth van Veen, geb. ís-Gravenhage ca. 1775, overl. na 1831; tr. 1e

[27] Maria Joanna van Haart, overl. voor 1809.

Uit het huwelijk Jordans-van Haart:

1.                   Wilhelmus Jordans, geb. ís-Gravenhage ca. 1803, koperslager, overl. Bergen op Zoom 21.11.1870, tr. Bergen op Zoom 05.05.1826 Jacoba Anna Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 27.06.1803, dienstbode (1826), overl. Bergen op Zoom 16.11.1852, d.v. Joannis Jacobus Knoet en Barbara Pluijmen.

2.                   Maria Catharina Jordans, geb. ís-Gravenhage ca. 1805; volgt [13].

Uit het huwelijk Jordans-van Veen (vader ook Joordaans):

3.                   Mattheus Joordaans, geb. Bergen op Zoom 08.07.1812|c|.
= w.s. Martinus Jordans, geb. Bergen op Zoom ca. 1813, koperslager (1830), kanonnier der eerste klasse bij de eerste compagnie van het zesde bataillon artillerie nationale militie (1831), overl. Bergen op Zoom 05.04.1831.

4.                   Marie Elisabeth Joordaans, geb. Bergen op Zoom 08.07.1812|d|.

 

Noten: |a| overledene Henricus, Ďverdere renseignementen onbekendí (overl.akte Bergen op Zoom 1839 no.138); |b| geb. ĎEisweiler bij Aken, Koninkrijk Pruissení = Eschweiler, nu Stšdteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen (ibidem); |c||d| vader Henri Joordaans (geb.akte Bergen op Zoom 1812 no.84); |e| bruidegom Hendrik Jordaans, geb. Gulik (= JŁlich), wedr Maria Aarts (bron wiewaswie).

 

[28] Teunis van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1772/1773, schilder (1814,1815), rijtuigschilder (1825), overl. ís-Gravenhage 08.09.1825, z.v. Pieter van Gulden en Geertruida Danserweg; tr.††

[29] Adriana Petronella Vervloet, geb. ís-Gravenhage xx.08.1778, overl. Rotterdam 26.11.1843|b|, d.v. Pieter Vervloet en Catharina Engelbert.

Uit dit huwelijk (moeder ook Vervloed):

1.                   Sophia Geertruida van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1799, tr. ís-Gravenhage 21.05.1828 Pieter van der Burgh, geb. ís-Gravenhage ca. 1802/1803, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 15.01.1878, z.v. Pieter van der Burgh (ca.1763-1845), kleermaker, en Johanna Maria Heijndrika Mulder.

2.                   Anna Elizabeth van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, overl. ís-Gravenhage 06.11.1876, tr. ís-Gravenhage 04.07.1827 Pieter Schroot, geb. ís-Gravenhage ca. 1802, metselaar, overl. ís-Gravenhage 19.06.1866, z.v. Adolf Schroot, metselaar, en Agatha van der Haak.

3.                   Maria Adriana Petronella van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1802/1803, overl. Rotterdam 22.12.1881, tr. ís-Gravenhage 17.05.1826 Hendrik van Boskoop, ged. Rotterdam 14.08.1803, overl. Rotterdam 02.03.1866, z.v. Bartholomeus van Boskoop en Anna Catrina Somer.

4.                   Carel Petrus Gustavus van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1805; volgt [14].

5.                   Katharina van Gulden, ook Catharina, geb. ís-Gravenhage xx.11.1806, overl. Rotterdam 25.06.1869, tr. ís-Gravenhage 27.05.1835 Willem Bouwman, geb. Rotterdam 15.06.1811, commissionair, overl. Rotterdam 09.09.1886, z.v. Egbert Bouwman, kantoorbediende, en Suzanna Pols.
†††† WB tr. 2e Rotterdam 24.11.1870 Johanna Meijer, geb. Rotterdam 02.04.1826, overl. Deventer 07.05.1897, d.v. Hugo Meijer en Maria Kleij.

6.                   Willem Adrianus van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1808/1809, huis- en rijtuigschilder (1833), schilder (1835), verver (1850), overl. ís-Gravenhage 04.12.1850|a|, tr. ís-Gravenhage 25.09.1833 Wilhelmina Frederika Koosel, geb. ís-Gravenhage ca. 1807, overl. ís-Gravenhage 10.04.1894, d.v. Johan Michael Koosel en Alida van der Lubbe, visverkoopster (1833).

7.                   Cornelia van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, overl. ís-Gravenhage 14.05.1814.

8.                   Louisa Wilhelmina van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 03.07.1883, tr. ís-Gravenhage 10.05.1837 Antonie Jacobus Becht, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, chirurgijn en vroedmeester, overl. ís-Gravenhage 18.05.1884, z.v. Nicolaas Antonie Becht en Jacoba de Riemer.

9.                   Adriana Carolina van Gulden, geb. ís-Gravenhage ca. 1816/1817, overl. Rotterdam 23.09.1879, tr. Rotterdam 09.06.1847 Pieter Johannes Vervloet, geb. Rotterdam 11.09.1818, overl. Rotterdam 19.06.1896, z.v. Johannes Vervloet en Johanna Lureman.

 

Noten: |a| e.v. Kozel (overl.akteís-Gravenhage 1850 no.1974); |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1843 no.1862.

 

[30] Petrus Philippus Stutterheim, overl. voor 1833, tr.

[31] Maria Magdalena Riedel, overl. na 1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ö

2.                    

3.                   Louisa Carolina Stutterheim, geb. ís-Gravenhage ca. 1808; volgt [15].

4.                   Ö

 


terug