Ary Frans van Tooren (1921-1993)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Ary Frans van Tooren, geb. Oud-Vossemeer 31.05.1921, eindexamen R.H.B.S. te Zierikzee 1938|a|, examen beginselen der levensverzekeringswiskunde 1939|b|, examen M.O. akte K (wiskunde) 1941|c|, examen M.O. akte K1 (wiskunde) 1942|d|, propaed. ex. elektrotechniek Delft 1960|e|, assistent aan het Zeiss-planetarium (s-Gravenhage) 1947|f|, docent wiskunde aan het 2e VCL (1948-1971), werkzaam bij de lerarenopleiding (Subfaculteit der Wiskunde, Rijksuniversiteit Leiden) 1978|g|, overl. 1993.

 

Noten: |a| De Maasbode 16.07.1938 & Vlissingsche courant 16.07.1938; |b| Zaans volksblad 27.12.1939; |c| Zierikzeesche courant 04.10.1941; |d| Het Vaderland 10.10.1942; |e| Algemeen Handelsblad 02.07.1960; |f| Trouw 06.11.1947; |g| NRC Handelsblad 24.06.1978.

 

[2] Aart van Tooren, geb. Dinteloord 08.11.1896, onderwijzer (1931,1939), overl. Goes 21.05.1974, crem. Rotterdam-Zuid 25.05.1974; tr. 2e Goes 14.11.1959 Paulina Johanna Hoek, geb. Vlissingen 22.08.1902, overl. na 1974, d.v. Arij Hoek, loods, en Helena Krina Willemse; otr. Oud-Vossemeer/Rotterdam 15.07.1920, tr. 1e Rotterdam 18.08.1920
[3] Maatje Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 22.01.1897, overl. Breda 21.06.1956.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Ary Frans van Tooren, geb. Oud-Vossemeer 31.05.1921|a|; volgt [1].

2.                   Jan Aart van Tooren, geb. Zierikzee 08.12.1939, overl. Zierikzee 10.12.1939.

 

Noten: |a| Zierikzeesche Nieuwsbode 17.06.1921.

 

[4] Arij van Tooren, geb. Dinteloord 13.05.1866, rijtuigmaker, overl. Dinteloord 04.02.1931, tr. Dinteloord 30.01.1896

[5] Francijna Pieternella Schilperoort, geb. Dinteloord 02.05.1874, overl. Dinteloord 24.08.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart van Tooren, geb. Dinteloord 08.11.1896; volgt [2].

2.                   Pieter Johannes van Tooren, geb. Dinteloord 24.11.1897, rijtuigmaker (1924), wagenmaker (1935), overl. Zevenbergen 03.02.1962, tr. Dinteloord 02.07.1924 Adriaantje Maria Troost, geb. Dinteloord 28.10.1897, d.v. Arie Leendert Troost, winkelier, en Margaretha de Wit.

3.                   Johannes van Tooren, geb. Dinteloord 05.05.1900, wagenmaker (1935,1940).

4.                   Adriaan Johannis van Tooren, geb. Dinteloord 04.07.1902, rijtuigmaker, overl. Dinteloord 05.03.1925.

5.                   Hendrik van Tooren, geb. Dinteloord 26.03.1904.

6.                   Gerard van Tooren, geb. Dinteloord 26.03.1904, overl. Dinterloord 17.04.1904.

7.                   Gerard van Tooren, geb. Dinteloord 22.09.1905, bakker, tr. Dinteloord 28.10.1931 Maria Verhagen, geb. Dinteloord ca. 1907, d.v. Hendrik Jacob Verhagen en Elisabeth Prince.

8.                   Geertje Maria Neeltje van Tooren, geb. Dinteloord 29.04.1910, tr. Dinteloord 31.05.1933 Willem Verhagen, geb. Dinteloord 21.04.1908, onderwijzer, z.v. Jacob Verhagen, veehandelaar, en Pieternella Pietjouw.

9.                   Sijke Anna van Tooren, geb. Dinteloord 18.05.1911|a|, tr. Dinteloord 30.03.1938 Cornelis Schipper, geb. Oud-Beijerland 25.12.1895, hoofd der school, z.v. Karel Schipper en Johanna van der Linden.
CS tr. 1e Monster 11.08.1921 Antje van der Ende, geb. Monster 11.07.1897, overl. Dinteloord 17.03.1937, d.v. Nicolaas van der Ende en Francina de Hoog.

10.               Janneke van Tooren, geb. Dinteloord 18.05.1911|b|, tr. Dinteloord 28.08.1935 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 28.07.1954, ingeschr. Dinteloord 30.09.1954) Remmert Teunis Haasdijk, geb. Rotterdam 20.11.1909, kantoorbediende, z.v. Remmert Haasdijk en Lena Twigt.

11.               Heiltje van Tooren, geb. Dinteloord 09.06.1915, tr. Dinteloord 04.09.1940 Pieter Vroon, geb. Dinteloord 20.09.1917, grossier, z.v. David Casper Frederik Vroon, brood- en banketbakker, en Neeltje Maria Schilperoort.

 

Noten: |a| geboren des morgens ten half vijf ure (akte no.42); |b| geboren des morgens ten vijf ure (akte no.43).

 

[6] Izak Kooiman, geb. Heinkenszand 14.04.1846, (veld)arbeider, overl. Wolphaartsdijk 03.01.1928, tr. Kapelle 31.03.1876

[7] Maatje Oele, geb. s-Heer Hendrikskinderen 19.05.1857, dienstmeid (1876), arbeidster (1878), overl. Wolphaartsdijk 19.01.1909.

Uit dit huwelijk (vader ook Izaak):

1.                   Adriaan Kooiman, geb. Kapelle 24.12.1876, overl. Zaandam 23.01.1951, tr. Raamsdonk 17.08.1904 Adriana Johanna Timmermans, geb. Raamsdonk 25.05.1884, d.v. Adriaan Timmermans en Jacoba Adriana Konings.

2.                   Joseph Kooiman, geb. Heinkenszand 25.02.1878, overl. Heinkenszand 27.07.1878.

3.                   Joseph Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 04.07.1879, overl. Wolphaartsdijk 28.04.1880.

4.                   Joseph Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 03.11.1880, onderwijzer (1912), hoofdonderwijzer (1942), overl. Middelburg 23.01.1945|a|, tr. Middelburg 12.07.1912 Neeltje Pieternella Alewijnse, geb. Middelburg 11.03.1884, d.v. Laurens Alewijnse, kuiper, en Tannetje de Steur.

5.                   Jan Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 03.12.1881, overl. Wolphaartsdijk 02.03.1883.

6.                   levenloze dochter, Wolphaartsdijk 11.04.1883.

7.                   Catharina Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 18.07.1884, overl. Rotterdam 15.08.1919, tr. Rotterdam 05.09.1906 Marinus van Aalst, geb. Vreeswijk 01.08.1883, z.v. Anteunis van Aalst en Leuntje Kooiman.

8.                   Pieter Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 10.10.1885, overl. Wolphaartsdijk 01.04.1886.

9.                   Izak Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 08.10.1893, lampenist K.V. (143), overl. Liverpool 10.01.1943, begr. Nederlands ereveld Mill Hill te London, tr. 1e Rotterdam 06.11.1918 Hendrika Versteeg, geb. Amsterdam 02.06.1895, d.v. Krijn Versteeg en Toontje Willemina Kroon; tr. 2e Rotterdam 15.08.1928 Jacoba Johanna de Graaf, geb. Rotterdam 25.08.1898, d.v. Adriaan de Graaf en Johanna Sammerina Hage.

10.               Leuntje Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 15.01.1887, overl. Wolphaartsdijk 24.03.1887.

11.               Izak Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 22.02.1888, overl. Wolphaartsdijk 18.03.1889.

12.               Cornelia Marina Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 19.02.1890, overl. Wolphaartsdijk 09.03.1892.

13.               Jan Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 27.10.1891, overl. Wolphaartsdijk 09.03.1892.

14.               Izak Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 08.10.1893.

15.               Pieter Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 11.11.1894, overl. Wolphaartsdijk 20.12.1894.

16.               Maatje Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 22.01.1897; volgt [3].

17.               Jan Marinus Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 20.06.1898, bloemist (1933), gasfitter (1959), overl. Vlissingen 18.01.1959, tr. Oost- en West-Souburg 27.09.1933 Catharina Maria Houtekamer, geb. Oost- en West-Souburg 16.11.1908, d.v. Marinus Houtekamer en Jacoba Zoeteweij.

18.               Cornelia Marina Kooiman, geb. Wolphaartsdijk 13.06.1900, dienstbode (1925), overl. Leiden 08.05.1964|c|, tr. Rijnsburg 05.11.1925|b| Pieter Prins, geb. Rijnsburg 20.02.1904, groentenboer, overl. na 1864, z.v. Jan Prins, schipper, en Adriana ten Donkelaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Westkapelle 1945 no.8; |b| bruid Cornelia Maria (huw.akte Leiden 1925 no.26); |c| Cornelia Maria (overl.akte Leiden 1946 no.519).

 

[8] Aart van Tooren, geb. Dinteloord 15.12.1830, timmerman, overl. Dinteloord 22.08.1868, tr. Dinteloord 23.07.1859

[9] Sijke Anna Radewalt, geb. Dinteloord 05.12.1840, overl. Dinteloord 30.01.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heiltje van Tooren, geb. Dinteloord 15.11.1859, dienstbode (1882), overl. Diloord 23.12.1946, tr. Dinteloord 12.10.1882 Johan Frederik Wijgand, geb. Dinteloord 29.08.1857, herbergier (1882), overl. Dinteloord 24.10.1902, z.v. Johan Frederik Wijgand, veerman (1857), en Antonetta van Dalen.

2.                   Hendrika van Tooren, geb. Dinteloord 08.11.1861, dienstbode (1892), overl. Dinteloord 23.09.1919, tr. Dinteloord 04.08.1892 Jacob Johannis Leest, geb. Dinteloord 21.07.1864, hoefsmid, overl. Dinteloord 10.04.1930, z.v. Laurens Leest, hoefsmid, en Francijna Adriana Schilperoort.

3.                   Johannis van Tooren, geb. Dinteloord 23.08.1863, onderwijzer, overl. Koudekerke 24.06.1904, tr. Middelharnis 30.03.1894 Magteltje Snoek, geb. Brielle 10.11.1863, overl. Hengelo (O) 20.05.1952, d.v. Bastiaan Snoek, commissaris der loodsen, en Petronella Catharina Korf.

4.                   Arij van Tooren, geb. Dinteloord 13.05.1866; volgt [4].

5.                   Aart van Tooren, geb. Dinteloord 15.09.1868, timmerman, overl. Dinteloord 13.07.1934, tr. Dinteloord 23.10.1890 Francijntje Hartman, geb. Dinteloord 05.09.1870, overl. Dinteloord 02.09.1910, d.v. Lauwerens Hartman, zadelmaker, en Elizabeth Segboer.

 

[10] Pieter Johannis Schilperoort, geb. Dinteloord 15.11.1849, bouwman (1873), broodbakker (1874,1896), overl. Dinteloord 06.02.1917; tr. 2e Dinteloord 31.01.1884 Janneke de Wit, geb. Dinteloord ca. 1860, huishoudster (1884), overl. Dinteloord 12.10.1927, d.v. Hermanus de Wit en Jacoba Wilhelmina Hartman; tr. 1e Dinteloord 10.04.1873

[11] Geertje Vogelaar, geb. Dinteloord 18.11.1851, overl. Dinteloord 28.06.1881.

Uit het huwelijk Schilperoort-Vogelaar:

1.                   Francijna Pieternella Schilperoort, geb. Dinteloord 02.05.1874; volgt [5].

2.                   Maria Schilperoort, geb. Dinteloord 08.01.1876, overl. Dinteloord 25.06.1892.

3.                   Neeltje Clasina Johanna Schilperoort, geb. Dinteloord 27.08.1877, overl. Dinteloord 08.11.1896.

4.                   Johannis Schilperoort, geb. Dinteloord 07.01.1879, overl. Dinteloord 10.10.1880.

5.                   Adriaan Schilperoort, geb. Dinteloord 28.05.1880, overl. Dinteloord 30.07.1880.

Uit het huwelijk Schilperoort-de Wit:

6.                   Geertje Schilperoort, geb. Dinteloord 14.08.1884, overl. Roosendaal en Nispen 03.08.1947|c|, tr. Dinteloord 02.05.1928 Johannis Segboer, geb. Dinteloord 10.03.1871, landbouwer, overl. Zevenbergen 13.12.1963, z.v. Johannis Segboer, arbeider, en Maaike den Engelsen.

7.                   Jacoba Wilhelmina Schilperoort, geb. Dinteloord 28.08.1885, overl. Dinteloord 17.06.1958, tr. Dinteloord 21.06.1922 Hendrik Pieter Ploeg, geb. Dinteloord 29.10.1877, kleermaker, overl. Dinteloord 03.04.1954, z.v. Cornelis Nicolaas Ploeg en Alberdina Pieternella van Nieuwenhuijzen.

8.                   Adriaan Schilperoort, geb. Dinteloord 11.12.1886, overl. Dinteloord 03.09.1888.

9.                   Hermanus Schilperoort, geb. Dinteloord 27.06.1888, broodbakker (1915), boord- en banketbakker (1946), overl. Breda 06.01.1946|b|, tr. 1e Dinteloord 29.04.1915 Antonetta Wijgand, geb. Dinteloord ca. 1890, d.v. Johan Fredrik Wijgang en Heiltje van Tooren; tr. 2e Dinteloord 14.06.1922 Clasina Johanna van Eck, geb. Dinteloord 06.08.1886, overl. Breda 20.12.1913, d.v. Arie van Eck, schipper, en Maria Vogelaar.

10.               Adriana Schilperoort, geb. Dinteloord 08.11.1889, tr. Dinteloord 05.11.1919 Pieter Herselman, geb. Dinteloord ca. 1879, winkelier, z.v. Jacob Herselman en Janna Johanna Wijgand.

11.               Clasina Johanna Schilkperoort, geb. Dinteloord 04.06.1891, dienstbode (1913), overl. Dinteloord 27.04.1957, tr. Dinteloord 20.03.1913 Adriaan van Dongen, geb. Zevenbergen 10.09.1892, timmerman, overl.Steenbergen 19.02.1967, z.v. Adriaan van Dongen en Cornelia Tolenaars.

12.               Maria Johanna Schilperoort, geb. Dinteloord 20.05.1893, tr. Dinteloord 01.12.1915 Dingenis Sanderse, geb. Zierikzee ca. 1888, politieagent, z.v. Pieter Sanderse en Janna van der Haven.

13.               Neeltje Clasina Johanna Schilperoort, geb. Dinteloord 17.11.1896, overl. Dinteloort 09.09.1954, tr. Dinteloord 20.09.1916 Cornelis Korteweg, geb. Zevenbergen 11.12.1890, landbouwer, z.v. Hermanus Korteweg en Adriana van Kaam.

14.               Johanna Davina Schilperoort, geb. Dinteloord 06.11.1898, overl. s-Hertogenbosch 26.08.1916|a|.

15.               levenloze zoon, Dinteloord 30.05.1900.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dinteloord 1916 no.36; |b| ook overl.akte Dinteloord 1946 no.4; |c| ook overl.akte Dinteloord 1947 no.23.

 

[12] Adriaan Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1803/1804, arbeider (1840,1876), overl. Heinkenszand 23.09.1881, tr. Heinkenszand 14.05.1840

[13] Catharina van Kerkvoort, geb. Zaamslag 14.06.1813, arbeidster (1840,1870), overl. Heinkenszand 22.12.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leuntje Kooiman, geb. Heinkenszand 22.08.1840, overl. Heinkenszand 23.09.1840.

2.                   Leuntje Kooiman, geb. Heinkenszand 05.12.1841, arbeidster, tr. Heinkenszand 11.06.1868 Antheunis van Aalst, geb. Terneuzen 08.06.1842, arbeider, overl. Yerseke 23.02.1814, z.v. Willem van Aalst en Levina Machielse, arbeidster.
AvA tr. 2e Rotterdam 10.07.1907 Maatje Lamper, geb. Yerseke 18.11.1844, dienstmeid (1868), overl. Yerseke 17.01.1929, d.v. Marinus Lamper en Maria Lindenberg, arbeideter.
ML tr. 1e Yerseke 28.05.1868 Louwrus Bom, geb. Waarde 13.03.1816, schippersknecht (1833), schipper (1864,1868), overl. Yerseke 20.06.1899, z.v. Job Bom en Jannetje Oele.
LB tr. 1e Yerseke 29.08.1833 Digna Blom, geb.Yerseke 07.02.1812, arbeidster, overl. Yerseke 09.11.1864, d.v. Jan Blom en Adriaantje Mijnheere, arbeidster.

3.                   levenloze zoon, Heinkenszand 20.09.1844,

4.                   Izak Kooiman, geb. Heinkenszand 14.04.1846; volgt [6].

5.                   Marina Kooiman, geb. Heinkenszand 16.10.1849, arbeidster, overl. Rotterdam 08.10.1914|c|, tr. Heinkenszand 10.03.1870 Jacobus Schouwenaar, geb. Kruiningen 27.05.1842, arbeider, overl. Rotterdam 24.05.1912, z.v. Jan Schouwenaar en Elisabeth Diersen.

6.                   Jan Kooiman, geb. Heinkenszand 02.03.1853, boerenknecht, overl. Rotterdam 23.07.1926, tr. Rilland-Bath 13.05.1886|b| Elizabeth van Sluijs, geb. Baarsdorp (s-Heer Abtskerke) 14.04.1856|a|, dienstmeid (1886), overl. Rotterdam 04.03.1915, d.v. Jan van Sluijs en Neeltje Steveninck, dienstmeid (1856).

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Neeltje, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Cornelis te s-Heer Abtskerke 05.06.1856 no.4 (bruid Neeltje van Steveninck); |b| moeder per abuis Steveling (huw.akte Rilland-Bath 1886 no.6); |c| Maria (overl.akte Rotterdam 1914 no.4324).

 

[14] Joseph Oele, geb. Vlaardingen ca. 1807, boerenknecht (1831), landbouwer/landman (1833,1865), overl. s-Heer Arendskerke 13.04.1865; tr. 1e Kloetinge 24.02.1831 Maatje Oele, geb. Kloetinge ca. 1808/1809, boerenmeid (1831), landbouwster (1841), overl. s-Heer Arendskerke 26.01.1841, d.v. Johannis Oele, landman, en Neeltje Lauwerisse Kok, landvrouw; tr. s-Heer Arendskerke 27.07.1843|h|

[15] Catharina Butein, geb. s-Heer Arendskerke 25.10.1820|g|, dienstmeid (1843), landbouwster, overl. s-Heer Hendrikskinderen 03.06.1857|c|.

Uit het huwelijk Oele-Oele:

1.                   levenloze zoon, Pieter, Kloetinge 21.11.1831.

2.                   Neeltje Oele, geb. Kloetinge 30.07.1833, overl. Kloetinge 10.08.1834.

3.                   Neeltje Oele, geb. Kloetinge 05.02.1835, overl. Kloetinge 04.09.1842.

4.                   Janna Oele, geb. Kloetinge 16.02.1837.

5.                   Johannes Oele, geb. Kloetinge 20.11.1838|d|, landbouwer/landman, overl. s-Heer Arendskerke 30.10.1866, tr. Wolphaartsdijk 13.07.1865 Jacoba Machielse, geb. Wolphaartsdijk 24.02.1845, landbouwster, overl. Wolphaartsdijk 25.04.1927, d.v. Machiel Machielse, landbouwer, en Johanna van der Bliek, landbouwster.
JM tr. 2e Wolphaartsdijk 06.10.1892 Johannis Smallegange, geb. Wolphaartsdijk 29.08.1849, boerenknecht (1873), landbouwer (1891,1892), overl.Wolphaartsdijk 25.09.1926, z.v. Johannis Smallegange en Maria Vereeke.
JS tr. 1e Wolphaartsdijk 30.10.1873 Adriana Machielse, geb. Wolphaartsdijk 14.04.1852, overl. Wolphaartsdijk 09.08.1891, jongere zuster van Jacoba.

6.                   Cornelia Oele, geb. s-Heer Arendskerke 20.01.1841.

Uit het huwelijk Oele-Butein:

7.                   Jannetje Oele, geb. s-Heer Arendskerke 27.01.1844, overl. s-Heer Arendskerke 19.06.1844.

8.                   Adriaan Oele, geb. s-Heer Arendskerke 01.04.1845.

9.                   Pieter Oele, geb. s-Heer Arendskerke 29.05.1846, boerenknecht (1871), koopman (1877), overl. Ovezande 15.05.1877|f|, tr. Driewegen 05.05.1871 Jannetje Hoek van Dijke, geb. Driewegen 08.11.1845, winkelierster (1871,1878), overl. Ovezande 11.04.1888, d.v. Jan Hoek van Dijke, arbeider (1845), kleermaker (1871), en Margrieta Korstanje, arbeidster (1845).
JHvD tr. 2e Ovezande 15.03.1878 Joos Dekker, geb. s-Heer Arendskerke 06.02.1844, boerenknecht (1878), winkelier (1888,1910), overl. Ovezande 10.11.1910, z.v. Franois Dekker, arbeider, en Petronella Mallekoote, arbeidster.
JD tr. 2e s-Heer Arendskerke 15.02.1889 Elizabeth Johanna Hoebeke, geb. s-Heer Arendskerke 25.10.1849, overl. Ovezande 12.05.1893, d.v. Antonie Hoebeke en Catharina Everwijn; tr. 3e Ovezande 13.10.1893 Pieternella Verburg, geb. s-Heer Arendskerke 13.09.1850, dienstmeid (1893), overl. Ovezande 04.09.1894, d.v. Geerard Vervurg en Pieternella Smijtegeld Bedet; tr. 4e Ovezande 31.05.1895 Maatje Nijsse, geb. Driewegen 06.07.1855, overl. Ovezande 30.01.1919, d.v. Adriaan Nisse, kleermaker, en Tannetje Zweedijk.
MN tr. 1e Driewegen 13.12.1878 Jan Joppe, geb. Kattendijke 25.08.1847, boerenknecht (1878), arbeider (1888), overl. Driewegen 05.06.1888, z.v. Johannes Joppe en Maria de Vos.

10.               Jannetje Oele, geb. s-Heer Arendskerke 02.02.1848, overl. s-Heer Arendskerke 08.12.1848.

11.               Maatje Oele, geb. s-Heer Arendskerke 28.03.1849, overl. s-Heer Hendrikskinderen 24.01.1855.

12.               Marinus Oele, geb. s-Heer Arendskerke 13.05.1850.

13.               Laurus Oele, geb. s-Heer Arendskerke 18.08.1851, overl. Willemstad 03.11.1872|e|.

14.               Jannetje Oele, geb. s-Heer Arendskerke 01.12.1852, overl. s-Heer Hendrikskinderen 19.11.1853.

15.               Katharina Oele, geb. s-Heer Hendrikskinderen 19.11.1853, overl. s-Heer Hendrikskinderen 24.07.1854.

16.               Cornelis Oele, geb. s-Heer Hendrikskinderen 02.02.1856, boerenknecht (1880), voermansknecht (1909), overl. Goes 26.11.1909, tr. s-Heer Arendskerke 29.04.1880 Francina de Brandt, geb. s-Heer Arendskerke 21.01.1858, boerenmeid (1880), overl. Goes 08.02.1930, d.v. Mathijs Brandt, herbergier, en Maria Walraven, herbergierster.

17.               Maatje Oele, geb. s-Heer Hendrikskinderen|b| 19.05.1857|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| moeder Buteijn; |b| in 1858 opgenomen in s-Heer Arendskerke; |c| Butijn; |d| geb. s-Heer Arendskerke (overl.akte s-Heer Arendskerke 1866 no.58); |e| akte niet beschikbaar bij Family Search (dec19); |f| e.v. Adriana (overl.akte Ovezande 1877 no.5); |g| kind Catarijnna Buteijn; |h| bruid Catarijnna Butein.

 

[16] Johannis van Tooren, Jan, ged. Dinteloord 12.08.1804, timmerman, overl. Dinteloord 05.08.1881, z.v. Aart van Tooren en Anna Jacoba Verwest (zie Bijlage A); tr. Dinteloord 18.03.1830

[17] Heiltje Breure, geb. Dinteloord ca. 1805, overl. Dinteloord 22.01.1875, d.v. Leendert Leenderse Breure en Willemijna van Nieuwenhuijzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart van Tooren, geb. Dinteloord 15.12.1830; volgt [8].

2.                   Wilhelmina van Tooren, geb. Dinteloord 09.02.1832, overl. Zevenbergen 25.09.1911, tr. Dinteloord 01.07.1854 Antonij van Eck, ook van Ek, geb. Dinteloord 15.07.1830, schipper, overl. Dinteloord 15.07.1890, z.v. Johannis van Eck, beurtschipper, en Metje Franken.

3.                   Johanna Jacoba van Tooren, geb. Dinteloord 11.05.1833|a|, overl. Dinteloord 14.07.1833.

4.                   Leendert Arie van Tooren, geb. Dinteloord 11.05.1833|b|, overl. Dinteloord 24.06.1833.

 

Noten: |a| geboren de voormiddags ten elf eure (akte no.35); |b| geboren des voormiddags ten half twaalf ure (akte no.36).

 

[18] Arij Radewalt, ged. Dinteloord 13.02.1803, wagenmaker, overl. Dinteloord 02.02.1880, z.v. Cornelis Radewalt en Sijke Ruijtenburg; tr. Dinteloord 11.08.1831

[19] Hendrika Bakx, geb. Dordrecht ca. 1806, d.v. Anna Bakx.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Bax, soms Baks):

1.                   Cornelis Radewalt, geb. Dinteloord 18.01.1832, timmerman, overl. Dinteloord 17.04.1910, tr. Dinteloord 27.11.1856 Miesje IJziena Slings, geb. Dinteloord 15.11.1831, dienstmeid (1856), overl. Dinteloord 02.03.1873, d.v. Leendert Slings en Tannetje Daane.

2.                   Nicolaas Anthonij Radewalt, geb. Dinteloord 16.01.1833, wagenmaker, overl. Dinteloord 06.02.1917, tr. Dinteloord 28.10.1875 Elizabeth Vissers, geb. Dinteloord 21.02.1840, overl. Dinteloord 08.06.1926, d.v. Meeuwis Leendertse Vissers en Clasina Weeda.

3.                   Arij Hendrik Radewalt, geb. Dinteloord 25.07.1835, overl. Klundert 01.03.1913, tr. Klundert 01.06.1866 Adriana Lips, geb. Klundert 22.09.1826, overl. Klundert 21.04.1892, d.v. Hendrik Lips en Jacoba Maria Struijk.
AL tr. 1e Klundert 05.04.1848 Jacobus Klerq, ook Klercq, geb. Klundert 09.07.1825, overl. Klundert 09.05.1865, z.v. Maria Klerq.

4.                   Sijke Radewalt, geb. Dinteloord 07.08.1838, overl. Dinteloord 12.06.1840.

5.                   Sijke Anna Radewalt, geb. Dinteloord 05.12.1840|a|; volgt [9].

6.                   Anna Radewalt, geb. Dinteloord 08.04.1842, overl. Dinteloord 12.06.1842.

7.                   Anna Hendrika Radewalt, geb. Dinteloord 22.08.1843, overl. Dinteloord 05.01.1844.

8.                   Willem Radewalt, geb. Dinteloord 05.08.1849, overl. Dinteloord 12.01.1850.

 

Noten: |a| moeder Baks.

 

[20] Adriaan Schilperoort, geb. Dinteloord 31.01.1812, bouwman, overl. Dinteloord 16.04.1858, z.v. Jacob Adriaanse Schilperoort, bouwman, en Neeltje van Nieuwenhuijzen, bouwvrouw; tr. Dinteloord 26.09.1839|a|

[21] Francijna Pieternella Vogelaar, geb. Dinteloord 05.04.1819, bouweresse (1849), overl. Dinteloord 15.02.1902, d.v. Pieter Vogelaar en Clasina Johanna Herselman (zie Bijlage A); tr. 2e Dinteloord 25.04.1861 David Casper Frederik Herselman, geb. Dinteloord 21.11.1834, gemeenteontvanger, overl. Dinteloord 21.06.1911, z.v. Pieter Herselman, plaatselijk ontvanger van Dinteloord (1834), en Cornelia Philippina Bax.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Schilperoort, geb. Dinteloord 08.10.1839, overl. Dinteloord 22.02.1854.

2.                   Pieter Schilperoort, geb. Dinteloord 11.03.1841, overl. Dinteloord 20.09.1841.

3.                   Jacob Schilperoort, geb. Dinteloord 30.09.1844, bouwman/landbouwer, overl. Dinteloord 17.07.1923, tr. Dinteloord 15.06.1871 Cornelia Adriana Heijboer, geb. Dinteloord 03.01.1851, overl. Dinteloord 03.04.1924, d.v. Cornelis Heijboer, landbouwer, en Adriana Johanna Vogelaar.
CAH tr. 1e Dinteloord 07.05.1869 Adriaan Vissers, geb. Dinteloord 16.06.1841, bouwman, overl. Dinteloord 22.07.1870, z.v. Meeuwis Leendertse Vissers, bouwman, en Clasina Weeda.

4.                   Clasina Johanna Schilperoort, geb. Dinteloord 22.06.1846, overl. Dinteloord 29.11.1937, tr. Dinteloord 07.06.1866 Pieter Johannis van Sliedregt, geb. Dinteloord 26.05.1840, bouwman/landbouwer, overl. Dinteloord 07.06.1909, z.v. Jacob van Sliedregt, bouwman, en Johanna Bom.

5.                   Pieter Johannis Schilperoort, geb. Dinteloord 15.11.1849; volgt [10].

6.                   Cornelis Schilperoort, geb. Dinteloord 30.07.1852, tr. Klundert 13.07.1876 Adriana Kornelia Korteweg, d.v. Hendrik Frans Korteweg en Maria Johanna van Gijn.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Horselman (huw.akte Dinteloord 1839 no.18).

 

[22] Johannis Vogelaar, geb. Dinteloord 06.07.1817, bouwman (1841,1873), overl. Dinteloord 06.01.1891, z.v. Pieter Vogelaar en Clasina Johanna Herselman (zie Bijlage A); tr. Dinteloord 25.03.1841

[23] Maria Breure, geb. Dinteloord 24.12.1820, overl. Dinteloord 25.03.1913, d.v. Leendert Breure en Cornelia van Nieuwenhuijzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clasina Johanna Vogelaar, geb. Dinteloord 18.08.1841, overl. Dinteloord 09.02.1922, tr. Dinteloord 26.03.1868 Marijn van Sliedregt, geb. Dinteloord 19.01.1838, bouwman, overl. Dinteloord 07.12.1920, z.v. Jacob van Sliedregt, bouwman, en Johanna Bom.
MvS tr. 1e Zuid-Beijerland 17.05.1861 Antonetta Maris, geb. Dinteloord 07.11.1838, overl. Dinteloord 25.05.1866, d.v. Jan Pieterse Maris en Katalijna Janse Oostdijk.

2.                   Leendert Vogelaar, geb. Dinteloord 19.09.1842, bouwman (1866), landbouwer (1896), overl. Dinteloord 26.03.1929, tr. Dinteloord 08.03.1866 Clasina Johanna van Dis, geb. Dinteloord 28.01.1847, overl. Dinteloord 23.11.1918, d.v. Dirk van Dis en Clasina Johanna Vogelaar.

3.                   Pieter Vogelaar, geb. Dinteloord 13.10.1843, landbouwer, overl. Dinteloord 26.05.1927, tr. 1e Zevenbergen 13.06.1879 Johanna de Pater, geb. Zevenbergen 11.03.1860, overl. Dinteloord 26.01.1884|a|, d.v. Pleunis de Pater en Adriana Huitkar; tr. 2e Dinteloord 15.10.1885 Maria de Pater, geb. Zevenbergen 26.03.1865, overl. Dinteloord 22.09.1913, jongere zuster van Johanna.

4.                   Johannis Vogelaar, geb. Dinteloord 03.10.1844, overl. Dinteloord 31.08.1846.

5.                   Cornelis Vogelaar, geb. Dinteloord 29.11.1846, overl. Dinteloord 22.01.1867.

6.                   Johannis Vogelaar, geb. Dinteloord 17.09.1848, bouwman, overl. Kortgene 02.02.1930, tr. Dinteloord 08.07.1880 Heiltje Bom, geb. Dinteloord 12.02.1854, overl. Kortgene 25.12.1938, d.v. Johannis Bom en Maria van Nieuwenhuijzen.

7.                   Cornelia Vogelaar, geb. Dinteloord 01.11.1849, overl. Dinteloord 09.04.1910, tr. Dinteloord 06.01.1871 Pieter Johannis Vogelaar, geb. Dinteloord 22.10.1849, bouwman, overl. Dinteloord 30.06.1930, z.v. Pieter Cornelis Vogelaar en Maaike Leintje Vogelaar.

8.                   Geertje Vogelaar, geb. Dinteloord 18.11.1851; volgt [11].

9.                   Heiltje Vogelaar, geb. Dinteloord 25.11.1853, overl. Dinteloord 07.09.1937.

10.               Maria Vogelaar, geb. Dinteloord 12.07.1857, overl. Dinteloord 27.04.1934, tr. Dinteloord 26.09.1879 Arie van Eck, geb. Dinteloord 07.10.1856, schipper, overl. voor 1934, z.v. Arie van Eck en Sara Willemijna Segboer.

11.               Francijna Johanna Vogelaar, geb. Dinteloord 22.12.1859, overl. Fijnaart en Heijningen 13.12.1909, tr. Dinteloord 19.01.1882 Pieter Johannis Bom, geb. Dinteloord 15.02.1861, overl. Fijnaart en Heijningen 19.11.1914, z.v. Johannis Bom en Maria Adriana Vogelaar.

12.               Elizabeth Vogelaar, geb. Dinteloord 18.09.1862, overl. Dinteloord 29.04.1951, tr. Dinteloord 17.07.1884 Frans Bom, geb. Dinteloord 18.03.1862, landbouwer, overl. Dinteloord 12.08.1929, z.v. Johannis Bom en Maria Adriana Vogelaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zevenbergen 1884 no.15.

 

[24] Marinus Kooijman, ook Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1770, arbeider, overl. Ouwerkerk 14.09.1837, z.v. Adriaan Kooijman en Jacomijntje van Dijke; tr. 2e Ouwerkerk 25.07.1819 Janna van der Vate, geb. Nieuwerkerk ca. 1787, arbeidster, overl. (kraambed) Ouwerkerk 04.10.1826|a|, d.v. Cornelis van der Vate en Robberina de Visser; tr. 1e Ouwerkerk 1799

[25] Leuntje Lucas, arbeidster, overl. Ouwerkerk 21.08.1815, d.v. Jacob Lucas en Janna Koopman.

JvdV tr. 1e Stoffel de Jonge, overl. voor 1819.

Uit het huwelijk Kooiman-Lucas (moeder Lucus/Lukus):

1.                   Jacobus Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1802, boerenknecht, tr. Heinkenszand 22.04.1830 Adriaana Gelok, geb. Nisse ca. 1811, dienstbode (1830), d.v. Laurus Gelok, arbeidert, en Cornelia Bliek, arbeidster.

2.                   Adriaan Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1803; volgt [12].

3.                   Jan Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1808, arbeider, overl. Ouwerkerk 12.01.1892.

4.                   Jacomina Kooiman, geb. Ouwerkerk ca. 1809/1810, dienstmeid (1848), overl. Ouwerkerk 24.08.1891, tr. Ouwerkerk 15.12.1848 Bartel Bakker, geb. Brouwershaven ca. 1809/1810, boerenknecht (1839), arbeider (1848), tuinman (1891), overl. Ouwerkerk 01.03.1895, z.v. Jan Bakker en Willemina Doede.
BB tr. 1e Ouwerkerk 08.08.1839 Maria van Espen, geb. Ouwerkerk 02.09.1816, arbeidster, overl. Ouwerkerk 10.03.1846, d.v. Nicolaas van Espen, arbeider, en Janna Barendse.

5.                   Maatje Kooiman, geb. Ouwerkerk xx.02.1811, overl. Ouwerkerk 12.09.1811.

6.                   Elisa Kooiman, geb. Ouwerkerk 04.08.1812, overl. Ouwerkerk 07.10.1812.

7.                   Francina Kooiman, geb. Ouwerkerk 24.12.1813, overl. Ouwerkerk 01.11.1814.

Uit het huwelijk Kooijman-van der Vate (moeder ook Vate/van de Vate):

8.                   Cornelis Kooijman, geb. Ouwerkerk 16.02.1820, overl. Ouwerkerk 28.09.1828.

9.                   Adriana Kooijman, geb. Ouwerkerk 30.09.1821, overl. Ouwerkerk 13.03.1825.

10.               Johannis Kooijman, geb. Ouwerkerk 13.10.1822, overl. Ouwerkerk 09.01.1823.

11.               Roberina Maatje Kooijman, geb. Ouwerkerk 08.12.1823, boerenmeid (1846), tr. Noordwelle 17.02.1846 Jakob Hardekaas, geb. Noordwelle ca. 1818, boerenknecht, z.v. Pieter Hardekaas, arbeider, en Susanna Jornot.

12.               Maatje Kooijman, geb. Ouwerkerk 14.04.1825.

13.               Cornelia Kooijman, geb. Ouwerkerk 14.04.1825.

14.               levenloze dochter, Ouwerkerk 04.10.1826.

 

Noten: |a| Vate (overl.akte Ouwerkerk 1826 no.19).

 

[26] Izaak van Kerkvoort, geb. Axel 23.12.1779, arbeider, overl. Zaamslag 01.09.1832, z.v. Maarten van Kerkvoort en Elizabeth Schuitvlot; tr. Zaamslag 07 Messidor an X (=26.06.1802)

[27] Janna de Poorter, geb. Baarland 06.06.1781, arbeidster/werkvrouw, overl. Zaamslag 22.11.1861, d.v. Jacobus de Poorter en Geertrui Jansen van Rozendaal.

Uit dit huwelijk (vader soms van Kerkvoord, moeder ook de Pooter):

1.                   Elizabeth van Kerkvoort, geb. Zaamslag 02 Brumaire an XI (=24.10.1802), overl. Zaamslag 29 Germinal an XI (=19.04.1803).

2.                   Maarten van Kerkvoort, geb. Zaamslag 02 Floral an XII (= 22.04.1804), boerenknecht (1826), dagloner (1837,1842), metselaar (1849,1883), overl. Zaamslag 28.01.1883, tr. 1e Zaamslag 12.02.1826 Franoise Roose, geb. Zaamslag ca. 1796, dienstmeid (1826), overl. 1837, d.v. Marinus Roose en Tanneke Keukelaar, arbeidster; tr. 2e Zaamslag 25.02.1837 Janneke Hooglander, geb. Zaamslag ca. 1807, dienstmeid (1837), dagloonster (1841), overl. Zaamslag 12.07.1841, d.v. Franois Hooglander, arbeider, en Catrina de Zwarte, arbeidster; tr. 3e Zaamslag 22.01.1842 Adriana de Somer, geb. Zaamslag 01.03.1807, arbeidster (1840), dagloonster (1842), werkvrouw (1847), overl. Zaamslag 01.03.1847, d.v. Abraham de Somer, landbouwer, en Adriana de Putter; tr. 4e Zaamslag 03.05.1849 Catharina Romijn, geb. Zaamslag 19.04.1826, dienstmeid (1849), winkelierster (1870), overl. Zaamslag 12.10.1870, d.v. Jan Romijn en Franoise de Ruiter.
AdS tr. 1e Terneuzen 28.05.1837 Petrus Dieleman, geb. Axel 05 Pluvise an VIII (=-25.01.1800), boerenknecht (1837), arbeider (1840), overl. Zaamslag 17.09.1840, z.v. Christiaan Dieleman en Willemina Pladdet, arbeidster.

3.                   Geertrui van Kerkvoort, geb. Zaamslag 26.01.1807, dienstmeid (1835), werkvrouw (1864), arbeidster (1880), overl. Zaamslag 25.11.1880, tr. Zaamslag 09.08.1835 Adriaan Haak, geb. Axel 19 Ventse an XI (=10.03.1803), boerenknecht (1835), werkman (1864), overl. Zaamslag 19.06.1864, z.v. Jan Haak en Adriana de Rijke.

4.                   Elisabeth van Kerkvoort, geb. Zaamslag 24.11.1808, tr. 1e Ovezande 09.09.1836 Marinus Spruijt, geb. Eversdijk (Kapelle) ca. 1782, landbouwer, overl. voor 1844, z.v. Marinus Spruijt en Elisabeth Tolhoek; tr. 2e Ellewoutsdijk 02.02.1844 Jacob de Bruine, geb. Borssele ca. 1801, z.v. Matthijs de Bruine en Maria Steketee.
MS tr. 1e voor 1836 Jozina Verlaire, overl. voor 1836.

5.                   Jacobus van Kerkvoort, geb. Zaamslag 02.01.1810, kurfdrager{?}, overl. Zaamslag 10.11.1836.

6.                   Catrina van Kerkvoort, geb. Zaamslag 14.06.1813|a|; volgt [13].

7.                   Adriana van Kerkvoort, geb. Zaamslag 18.01.1817, dienstmeid (1844), tr. Ellewoutsdijk 25.04.1844 Jan de Jonge, geb. Ellewoutsdijk ca. 1822, arbeider, z.v. Jan de Jonge, arbeider, en Martina van denberge.

8.                   Jan van Kerkvoort, geb. Zaamslag 02.05.1821, boerenknecht, tr. Zaamslag 12.04.1849 Suzanna Heule, geb. Zaamslag 11.11.1827, dienstmeid (1849), d.v. Jozias Heule, werkman, en Francina de Ruiter, werkvrouw.

9.                   Izak van Kerkvoort, geb. Zaamslag 04.04.1824, kleermaker, tr. Zaamslag 23.09.1853 Cornelia van den Berge, geb. Zaamslag 11.11.1828, dienstmeid (1853), d.v. Jacob van den Berge, werkman, en Dingetje Willemse, werkvrouw.

 

Noten: |a| moeder de Poorter (geb.akte Zaamslag 1813 fol.9).

 

[28] Pieter Oele, geb. ca. 1771/1772, journalier (1813), landbouwer (1825), landman (1832,1837), overl. Baarland 11.10.1837|a|, tr.

[29] Janna de Boe, geb. Reigerbergschepolder (Rilland) ca. 1785/1786, landbouwster, overl. Baarland 08.08.1863, d.v. Joseph de Boe, Joos, en Cornelia Boogaarts; tr. 2e Baarland 28.11.1845 Cornelis Blok, geb. s-Heer Arendskerke ca. 1785, arbeider (1814), boerenarbeider (1828), landbouwer (1845), overl. Baarland 27.10.1869, z.v. Danker Blok en Tannetje Schoolmeester.

CB tr. 1e Nisse 21.01.1814 Neeltje Smallegange, geb. Ovezande ca. 1790/1792, arbeidster, overl. Nisse 28.07.1823, d.v. Marinus Smallegange en Pieternella Meulpolder; tr. 2e Baarland 14.02.1828 Janna de Jonge, geb. Waarde ca. 1786, landbouwster, overl. Baarland 10.10.1842, d.v. Willem de Jonge en Paulina Westveer.
JdJ tr. 1e voor 1827 Jakobus Vleugel, geb. ca. 1778, landbouwer, overl. Baarland 06.03.1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Oele, geb. s-Gravenpolder ca. 1803, dienstbode (jul1825), arbeidster (okt1825), overl. Kloetinge 29.10.1825, tr. Heinkenszand 28.07.1825 Cornelis van Kruininge, geb. Kloetinge ca. 1798, boerenknecht, z.v. Simon van Kruininge, landbouwer, en Maria Potters, landbouwster.
CvK tr. 2e Kloetinge 09.03.1832 Johanna Roggeband, geb. Yerseke ca. 1804/1805, landbouwster (1832), arbeidster (1838), overl. Kloetinge 20.10.1838, d.v. Jacob Roggeband en Anna Meijaart.

2.                   Adriaan Oele, geb. s-Gravenpolder ca. 1804, boerenknecht (1830), koemelker (1845,1848), landman (1867), overl. Ellewoutsdijk 12.06.1867, tr. 1e Ellewoutsdijk 28.10.1830 Maria Mol, geb. Driewegen ca. 1810/1811, koemelkster (1845), overl. Ellewoutsdijk 10.02.1845, d.v. Jan Mol, landman, en Caatje Leijs, landvrouw; tr. 2e Ellewoutsdijk 25.02.1848 Maatje van Noorden, geb. Wemeldinge 08.08.1813, dienstmeid (1848), overl. Baarland 24.10.1883, d.v. Marinus van Noorden en Neeltje van Oosten, arbeidster.
MvN tr. 2e Baarland 17.03.1869 Adriaan van Duinen, ook van Duine, geb. Wemeldinge ca. 1809, schippersknecht (1833), schipper (1869), overl. Baarland 06.10.1884, z.v. Anthonij van Duinen en Kornelia Glerum.
AvD tr. 1e Krabbendijke 12.07.1833 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Goes 19.06.1868, ingeschr. Baarland 19.10.1868) Maria Walrave, ook Walraven, geb. Krabbendijke 28.04.1812, boerenmeid, d.v. Marinus Walrave, schoenmaker, en Dina Verijzer.

3.                   Jannetje Oele, geb. ca. 1806, boerendochter, overl. Baarland 02.06.1827.

4.                   Joseph Oele, geb. Vlaardingen ca. 1807; volgt [14].

5.                   Laurus Oele, geb. Kattendijke 19.02.1813, landbouwer, overl. Yerseke 13.02.1887|b|, tr. Baarland 29.06.1832 Elizabet Barbera Traas, geb. Baarland 14.01.1816, overl. Kapelle 11.03.1874, d.v. Kornelis Jan Traas, landman, en Janna Boogaart.

6.                   Marinus Oele, geb. s-Heer Arendskerke ca. 1816, boerenknecht, overl. voor 1857, tr. Heinkenszand 07.09.1843 Adriana Glerum, geb. Waarde 27.01.1817, dienstmeid (1843,1857), landbouwster (1858), overl. Baarland 29.11.1858, d.v. Adriana Glerum, boerenmeid (1817), landbouwster (1843).
AG tr. 2e Baarland 25.02.1857 Kornelis Oostdijk, ook Cornelis, geb. Kloetinge ca. 1797, boerenknecht (1821), landbouwer (1857), arnbeider (1871), overl. Wolphaartsdijk 21.01.1871, z.v. Kornelis Oostdijk en Maria de Leeuw.
KO tr. 1e Baarland 09.06.1821 Stoffelina Traas, geb. Baarland ca. 1788, arbeidster (1821), landbouwster (1855), overl. Baarland 01.09.1855, d.v. Laurus Traas, dijkbaas, en Josina Moerdijk.
ST tr. 1e voor 1819 Maarten Blok, geb. ca. 1783, koemelker, overl. Baarland 20.08.1819.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Baarland 1837 no.22); |b| geb. Baarland (overl.akte Yerseke 1887 no.18).

 

[30] Adriaan Buteijn, geb. s-Gravenpolder ca. 1778, berger ( 1811), schaapherder (1839), overl. s-Heer Arendskerke 27.12.1839|b|, z.v. Pierre Buteijn en Maatje Diense; tr. s-Heer Arendskerke 14.02.1811|c|

[31] Cornelia de Koeijer, geb. s-Heer Arendskerke ca. 1783, journalire (1811), arbeidster (1839,1858), overl. s-Heer Arendskerke 19.06.1858|a|, d.v. Corneille de Koeijer en Catharine Mallekoote.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maatje Buteijn, geb. s-Heer Arendskerke 06.02.1812, boerenmeid (1837), arbeidster (1871), overl. s-Heer Arendskerke 07.11.1874, tr. s-Heer Arendskerke 09.02.1837 Marinus Remiense, geb. s-Heer Arendskerke ca. 1805, boerenknecht (1837), arbeider (1871), overl. s-Heer Arendskerke 15.09.1871, z.v. Geerard Remiense en Adriana Swemer.

2.                   Cornelis Buteijn, geb. s-Heer Arendskerke 30.01.1813, schaapherder, tr. s-Heer Arendskerke 27.05.1841 Adriana Vermeulen, geb. s-Heer Arendskerke ca. 1820, d.v. Gillis Vermeulen en Cornelia Meijlman, arbeidster.

3.                   Pieter Buteijn, geb. s-Heer Arendskerke 19.05.1814, arbeider (1836), schaapherder (1888), overl. s-Heer Arendskerke 13.06.1888, tr. s-Heer Arendskerke 28.10.1836 Forra Lamper, geb. Driewegen 04.09.1814, dienstmeid (1836), overl. s-Heer Arendskerke 14.01.1892, d.v. Pieter Lamper en Dina Bos, arbeidster.

4.                   Catarijnna Buteijn, geb. s-Heer Arendskerke 25.10.1820; volgt [15].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte s-Heer Arendskerke 1858 no.27); |b| geen ouders vermeld (overl.akte s-Heer Arendskerke 1839 no.89); |c| bruidegom Adrien, bruid Cornelie.

 


Bijlage A

 

[32] Aart van Tooren, geb. Fijnaart ca. 1753, winkelier, overl. Dinteloord 19.02.1825; otr. Dinteloord 31.05.1801

[33] Anna Jacoba Verwest, geb. Vlissingen ca. 1770, overl. Dinteloord 20.06.1848, d.v. Johannis Verwest en Leentje van Winkel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leijntje van Tooren, ged. Dinteloord 11.04.1802, overl. Dinteloord 24.03.1867, tr. Dinteloord 31.12.1840 Arie van Nieuwenhuijzen, ged. Dinteloord 20.07.1800, overl. Dinteloord 17.01.1881, z.v. Johannes van Nieuwenhuijzen (ca.1767-1834) en Heiltje Knook (1772-1837).

2.                   Johannes van Tooren, ged. Dinteloord 12.08.1804; volgt [16].

3.                   Neeltje van Tooren, ged. Dinteloord 04.02.1810, overl. Dinteloord 03.12.1871, tr. Dinteloord 06.02.1834 Jacobus Koopman, geb. Dinteloord ca. 1800, vormer, overl. Dinteloord 13.03.1885, z.v. Willem Koopman en Johanna den Haan.

[42] Pieter Vogelaar, geb. Donteloord 27.04.1794, ged. Dinteloord 04.05.1794, bouwman/landbouwer, burgemeester van Dinteloord (1847-1859), overl. Dinteloord 29.04.1859, z.v. Johannis Pieterse Vogelaar en Sija Anna Timmers; tr. 2e Dinteloord 13.08.1821 Geertje Vroon, ged. Dinteloord 05.07.1801, overl. Dinteloord 24.08.1868, d.v. Anthonij Vroon en Johanna Vriens; tr. 1e Dinteloord 27.04.1815

[43] Clasina Johanna Herselman, ged. Dinteloord 04.06.1797, overl. Dinteloord 30.12.1820, d.v. David Herselman en Francijna Jiskoot.

Uit het huwelijk Vogelaar-Herselman:

1.              Johannis Vogelaar, geb. Dinteloord 06.07.1817; volgt [22].

2.              Francijna Pieternella Vogelaar, geb. Dinteloord 05.04.1819; volgt [21].

3.              Clasina Johanna Vogelaar, geb. Dinteloord 02.12.1820, landbouwster, overl. Dinteloord 14.02.1885, tr. 1e Dinteloord 31.10.1844 Dirk van Dis, geb. Dinteloord 12.02.1818, bouwman, overl.Dinteloord 14.01.1860, z.v. Nicolaas van Dis, bouwman, en Antonia Montanus; tr. 2e Dinteloord 25.02.1864 Jan Timmers, geb. Fijnaart en Heijningen 18.12.1833, z.v. Antonie Timmers en Elsje Maris.

Uit het huwelijk Vogelaar-Vroon (moeder ook de Vroon):

4.              Sija Anna Vogelaar, geb. Dinteloord 04.02.1822, overl. Dinteloord 08.09.1822.

5.              Johanna Martijna Vogelaar, geb. Dinteloord 19.01.1822, overl. Dinteloord 20.08.1900, tr. Dinteloord 27.06.1851 Jan Maris, geb. Fijnaart 15.06.1825, bouwman, overl. Dinteloord 02.07.1914, z.v. Jan Janse Maris en Anthonetta van den Dries.

6.              Sija Anna Vogelaar, geb. Dinteloord 19.01.1823, overl. Dinteloord 07.02.1823.

7.              Antonij Simon Vogelaar, geb. Dinteloord 10.02.1825, korenmolenaar, overl. Dinteloord 09.10.1906, tr. Dinteloord 24.09.1846 Francina Davina Pieternella Herselman, geb. Dinteloord 01.07.1827, overl. Dinteloord 26.03.1890, d.v. Pieter Herselman, plaatselijk ontvanger van Dinteloord (1827), en Cornelia Philippina Bax.

8.              Sija Anna Vogelaar, geb. Dinteloord ca. 1827, overl. Dinteloord 25.11.1881, tr. Dinteloord 14.12.1848 Simon Vogelaar, geb. Dinteloord 04.05.1821, bouwman, overl. Dinteloord 03.05.1899, z.v. Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest.
SV tr. 2e Dinteloord 13.08.1885 Antonetta Aletta Troost, geb. Dinteloord 19.09.1853, overl. Delft 13.09.1917, d.v. Adrianus Troost en Maria Visser.

9.              Pieter Cornelis Vogelaar, geb. Dinteloord 17.04.1830, bouwman, overl. Dinteloord 01.03.1913, tr. Dinteloord 09.08.1849 Maaike Leintje Vogelaar, geb. Dinteloord 17.12.1827, overl. Dinteloord 03.07.1894, d.v. Pieter Willemse Vogelaar en Maria Leest.

10.           Matthijs Vogelaar, geb. Dinteloord 15.03.1832, bouwman, overl. Dinteloord 17.10.1902, tr. Dinteloord 26.11.1857 Willemijntje Burgers, geb. Dinteloord 18.03.1837, overl. Dinteloord 16.05.1920, d.v. Meeuwis Burgers en Antonetta van den Dries.

11.           Geertrui Vogelaar, geb. Dinteloord 28.06.1833, overl. Dinteloord 11.07.1905, tr. Dinteloord 28.06.1855 Nicolaas van Nieuwenhuijzen, geb. Dinteloord 20.03.1828, bouwman, overl. Dinteloord 02.03.1902, z.v. Hendrik van Nieuwenhuijzen en Elizabeth Leest.

12.           Leendert Jacobus Vogelaar, geb. Dinteloord 27.01.1835, bouwman, overl. Dinteloord 16.06.1909, tr. Dinteloord 15.02.1866 Neeltje Elizabeth Vriens, geb. Dinteloord 07.05.1842, overl. Dinteloord 06.08.1938, d.v. Johannis Vriens en Elizabeth Oostdijk.

13.           Maria Adriana Vogelaar, geb. Dinteloord 22.09.1836, overl. Dinteloord 24.12.1922, tr. Dinteloord 15.10.1857 Johannis Bom, geb. Dinteloord 27.10.1812, bouwknecht (1832), bouwman (1857), overl. Dinteloord 22.09.1897, z.v. Marijnis Bom en Maria Bette.
JB tr. 1e Dinteloord 05.06.1832 Maria van Nieuwenhuijzen, ged. Dinteloord 11.11.1810, overl. Dinteloord 24.05.1856, d.v. Johannis van Nieuwenhuijzen (ca.1767-1834) en Heiltje Knook (1772-1837).

14.           Herbert Vogelaar, geb. Dinteloord 23.11.1837, overl. Dinteloord 27.06.1838.

15.           Cornelis Vogelaar, geb. Dinteloord 19.12.1838, overl. Dinteloord 28.05.1839.

16.           Herbert Vogelaar, geb. Dinteloord 04.05.1841|a|, overl. Dinteloord 21.08.1841.

17.           Cornelis Vogelaar, geb. Dinteloord 05.05.1841|b|, bouwman, overl. Willemstad 24.02.1921, tr. Dinteloord 07.06.1866 Maria Adriana van Sliedregt, geb. Dinteloord 29.12.1842, overl. Dinteloord 19.07.1910, d.v. Jacob van Sliedregt en Johanna Bom.

18.           Elizabeth Antonia Vogelaar, geb. Dinteloord 25.03.1843, overl. Dinteloord 08.07.1843.

 

Noten: |a| geboren des avons tenhalf negen ure (akte no.28); |b| geboren des morgens ten half acht ure (akte no.29).

 

[44] = [42]

[45] = [43]

 

[64] Jan Adamse van Tooren, overl. Fijnaart, tr.

[65] Neeltje Pieterse van der Burght, overl. Fijnaart.

Uit dit huwelijk:

1.                   ...

2.                   Aart van Tooren, geb. Fijnaart ca. 1753; volgt [32].

3.                   Neeltje van Tooren, geb. Fijnaart ca. 1754, boutiquire (1813), overl. Dinteloord 15.10.1837, tr. Dirk Slof, geb. Ouderkerk aan den IJssel xx.09.1740, overl. Dinteloord 07.03.1813, z.v. Cornelis Slof en Heijltje Hendriks.

4.                   ...

 


Legenda
 Dinteloord = Dinteloord en Prinsenland, eertijds ook geschreven als Dinteloord en Princeland


 

terug