Henriette François (1912-1993)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Henriette François, Jetty, geb. Utrecht 16.05.1912, eindexamen gymnasium A Stedelijk Gymnasium te Utrecht 1930|b|, kandidaatsexamen 1935|c| en doctoraalexamen klassieke talen Utrecht 1938|d|, docent klassieke talen aan het 2e VCL (1947-1974)|a|, conrectrix (1958-1974), oprichtster Oudleerlingencontact 2e VCL, overl. ’s-Gravenhage 07.04.1993, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduinen) 14.04.1993, tr. Tamás Aurél Magyar, Thomas, geb. Boedapest 16.02.1913, violist, concertmeester Nederlands Kamerorkest (1955-), overl. ’s-Gravenhage 18.08.2008, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 23.08.2008.

 

Noten: |a| mw H. Magyar-François; |b| AlgemeenHandelsblad 21.06.1930; |c| Algemeen Handelsblad 12.10.1935; |d| Algemeen Handelsblad 10.12.1938.

 

[2] Cornelis Joseph François, geb. Utrecht 29.06.1886, student rechten Leiden (1906), mr., adjunct-inspecteur bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen (1911,1912), overl. Zandvoort 21.07.1912|a|, tr. Amsterdam 28.04.1911
[3] Florence Henriette van Roijen, geb. Utrecht 22.01.1887, pianopedagoge, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1980|b|, begr. Utrecht (Alg.Bpl. Soestbergen) 25.02.1980.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henriette François, geb. Utrecht 16.05.1912; volgt [1].

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1912 no.1094; |b| van Royen (NRC Handelsblad 23.03.1980).

 

[4] Iman François, geb. ’s-Gravenhage 09.04.1857, tweede luitenant der artillerie (1880), kapitein der veldartillerie (1897), luitenant-kolonel der artillerie (1911), gep. kolonel der artillerie (1925), overl. ’s-Gravenhage 11.01.1927, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.01.1927; tr. 2e District St. Marylebone (Graafschap London) 22.10.1925|a| Maria Pijnacker Hordijk, geb. Amsterdam 07.06.1881, overl. Leiden 20.05.1946, d.v. Cornelis Pijnacker Hordijk en Theodora Esther Clasina van Bijnkershoek van der Koog; tr. 1e Utrecht 03.09.1885

[5] Marguerita Cornelie Wilhelmina Merkus, geb. Utrecht 09.05.1863, overl. Utrecht 06.03.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Joseph François, geb. Utrecht 28.06.1886; volgt [2].

2.                   Carel Rikus François, geb. Utrecht 02.06.1889, overl. Rotterdam 02.09.1955, tr. Soerabaja 15.01.1916|b||c| Jeannette van der Eijken, geb. Soerabaja 09.10.1893, overl. na 1955.

3.                   Agnes Carolina François, geb. Leiden 19.03.1897, lerares gymnastiek, directrice Mensendieck instituut, overl. Utrecht 21.08.1965.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte ’s-Gravenhage 05.11.1925 no.363); |b| RA 1917 p.150; |c| Jeanette, adres: S.f. Manishardjo, Klaten (annonce collectie CBG).

 

[6] François Reinier van Roijen, geb. ’s-Gravenhage 23.04.1860, tweede luitenant (1884), eerste luitenant ingenieur (1887,1890), kapitein (1905), majoor  (1911) en luitenant-kolonel der genie (1915), kolonel (1917), RON, overl. Amsterdam 23.04.1917, tr. Haarlem 24.04.1884 

[7] jkvr. Henriette van Stijrum, geb. Haarlem 13.04.1863, overl. Haarlem 04.10.1935, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 08.10.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Lodewijk van Roijen, geb. Utrecht 01.02.1885, eerste luitenant (1911), kapitein  (1915) en kolonel der genie (1942), directeur luchtvaartbedrijf (1937), OON, overl. Kamp Amersfoort (Leusden) 29.12.1942|d|, begr. 02.01.1943, later Nationaal Ereveld Loenen, tr. Winschoten 05.10.1915 Jeanne Cnopius, geb. Breda 15.10.1893, overl. Soest 17.06.1950, begr. 20.06.1950, d.v. Anton Albert Cnopius (-1941), advocaat en procureur (1893), officier van justitie (1915), RNL, CON, en Antoinette Albertina Laatsman.

2.                   Florence Henriette van Roijen, geb. Utrecht 22.01.1887|a|; volgt [3].

3.                   Jan Barend Hendrik van Roijen, geb. Breda 12.04.1890|b|, overl. Bloemendaal 21.01.1947|f|. [Santpoort 1935]

4.                   Henriette Albertine van Roijen, geb. Breda 12.04.1890|c|, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1980, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 11.02.1980.

 

Noten: |a| vader van Roijen, moeder van Stijrum (geb.akte Utrecht 1887 no.179); |b| geboren des voormiddags te drie uren (akte no.250; |c| geboren des voormiddags te half vier uren(akte no.251); |d| ook overl.akte Gouda 1943 no.47; |e| grafzerk: van Royen; |f| aangifte door een employé van het provinciaal ziekenhuis te Velsen.

 

[8] Cornelis Joseph François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1813, mr., procureur bij de Hoge Raad en het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland (1847,1872), overl. ’s-Gravenhage 23.06.1884, tr. ’s-Gravenhage 14.04.1847

[9] Anna Catharina Boeije, geb. ’s-Gravenhage 09.05.1823, overl. ’s-Gravenhage 11.12.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Petronella François, geb. ca. 1848, overl. ’s-Gravenhage 05.03.1914, tr. ’s-Gravenhage 06.11.1872 Epeus Huber, geb. Leeuwarden 19.12.1846, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1913, z.v. Johannes Lambertus Huber, mr., griffier bij het eerste kantongerecht (1846), en Jacomina van Beijma.

2.                   Johanna Cornelia François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1849, overl. Leeuwarden 26.12.1919, tr. ’s-Gravenhage 06.11.1872|b| Hajonides Beucker Andreae, geb. Leeuwarden 01.07.1845, directeur der Algemene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij, overl. Leeuwarden 22.12.1925, z.v. Johan Henrik Beucker Andreae, mr., advocaat bij het Hof van Friesland (1845), en Baukje Bolman.

3.                   Johanna Marina François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1851/1852, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1888, tr. ’s-Gravenhage 08.04.1880 Karel Lodewijk George Becht, geb. ’s-Gravenhage ca. 1843, docter in de genees-, heel- en verloskunde|c|, overl. ’s-Gravenhage 07.03.1944, z.v. Antonie Jakobus Becht, chirurgijn-dentist, en Louise Wilhelmina van Gulden.

4.                   Sophia Adriana François, geb. ’s-Gravenhage 13.09.1853, overl. ’s-Gravenhage 11.06.1923, tr. ’s-Gravenhage 23.12.1890 August George Bodaan, geb. ’s-Gravenhage 17.05.1841, notaris, lid van de gemeenteraad van ’s-Gravenhage (1890), overl. ’s-Gravenhage 22.11.1902, z.v. Pieter Antonie Bodaan en Hermina Francina van der Horst Hebert.
     AGB tr. 1e Nijmegen 10.05.1867 Louise Ewouda Wilhelmina Ehnle, geb. ’s-Gravenhage 26.10.1841, overl. ’s-Gravenhage 29.05.1888, d.v. Johan Pieter Ehnle en Bernardina Petronella Heijsman.

5.                   Cornelis Joseph François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1855, mr., advocaat en procureur, overl. ’s-Gravenhage 14.07.1898.

6.                   Iman François, geb. ’s-Gravenhage 09.04.1857; volgt [4].

7.                   Wilhelmina Frederika François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1859, overl. Leiden 21.03.1940, tr. ’s-Gravenhage 19.08.1880 jhr. Johannes Jacobus Roëll, geb. Middelburg 04.08.1857, Oost-Indisch ambtenaar (1880), overl. Padang (Res. Padangse Benedenlanden, Gouvernement Sumatra’s Westkust) 05.02.1896, z.v. Cornelis David Roëll, ontvanger der registratie (1857), hypotheekbewaarder (1880), en Cathalina Susanna Berdenis van Berlekom.

 

Noten: |a| akte no.718; |b| akte no.719; |c| geen proefschrift gevonden in worldcat.org.

 

[10] Carel Rikus Merkus,|b| geb. Batavia 16.10.1834, mr., griffier Provinciale Staten van Utrecht (1895), RNL, overl. Utrecht 22.06.1915, begr. Groenekan 25.06.1915; tr. 2e Utrecht 11.11.1869 Caroline Constance Calkoen (1843-1927), jongere zuster van Agnes; tr. Utrecht 28.02.1861

[11] Agnes Maria Gerardina Calkoen, geb. Utrecht 21.02.1830, overl. Utrecht 07.01.1867.

Uit het huwelijk met Agnes:

1.                   Pieter Merkus, geb. Utrecht 22.12.1861, student J Utrecht 25.09.1880, promotie Utrecht 07.07.1892|d|, overl. Utrecht 17.12.1896.

2.                   Marguerita Cornelie Wilhelmina Merkus, geb. Utrecht 09.05.1863; volgt [5].

3.                   Abraham Merkus, geb. Utrecht 02.03.1865, luitenant ter zee (1895), kapitein-luitenant ter zee (1911), gep.kapitein ter zee (1824), waterschout te Amsterdam (1923,1924), OON, overl. ’s-Gravenhage 20.01.1924, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 23.01.1924, tr. Den Helder 14.08.1895 jkvr. Anne Henriette Hélène Serraris, geb. ’s-Hertogenbosch 29.04.1874, overl. ’s-Gravenhage 13.07.1935, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 17.07.1935, d.v. Paulus Adrianus Serraris en Anna Christina Helena Visser.

4.                   Jan Casper Willem Merkus, geb. Utrecht 31.10.1866, overl. na 1915, tr. Utrecht 21.04.1904 Hedwig Staats, geb. Barmen|c| 04.11.1869, overl. Krefeld 25.07.1915, d.v. Carl Emil Staats, koffiehuishouder (1888), en Caroline Schader.
     HS tr. 1e Amsterdam 05.04.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.05.1902, ingeschr. Utrecht 26.06.1902) Anton George Friedrich Lüchau, geb. Hannover 06.09.1860, koopman, z.v. Heinrich Ludwig Julius Lüchau, ingenieur, en Henriette Caroline Sophie Pieper.

Uit het huwelijk met Caroline:

5.                   Caroline Constance Rica Merkus, geb. Utrecht 13.09.1870, overl. Utrecht 30.01.1955.

6.                   Johan Cornelis Anne Merkus, geb. Zeist 06.09.1871, overl. Utrecht 19.02.1873.

7.                   Carel Rikus Merkus, geb. Utrecht 27.03.1874, overl. Hilversum 16.04.1946|a|, begr. Soestbergen (Alg.Bpl.) 20.04.1946, tr. voor 1905 Therese Louise Hedwige von Bonin, geb. Frankfort am Oder ca. 1872, overl. Laren (NH) 15.10.1944, ‘voorloopige teraardebestelling’ Laren (NH) 18.10.1944, herbegr. Soestbergen (Alg.Bpl.) 20.04.1946, d.v. Carl von Bonin en Antoinette Machiels.

8.                   Wilhelmina Niclasina Merkus, geb. Utrecht 04.06.1877, overl. Laren (NH) 08.02.1945, begr. Laren (NH) 13.02.1945, tr. 1e Utrecht 20.03.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 09.08.1933, ingeschr. Utrecht 25.08.1933) Lucas Petrus van Lelyveld, geb. Hoorn 31.10.1865, med. doct. en arts, chirurg, overl. Haarlem 07.06.1952, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 11.06.1952, z.v. Pierre van Lelyveld (1820-1866) en Anna Adriana Petronella van der Straten Stokbroo (ca.1835-1907).

 

Noten: |a| ook overl.akte Laren (NH) 16.04.1946; |b| GN 48 (1993) pp.54-55; |c| nu Stadtbezirk van Wuppertal, Region Bergische Land, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| proefschrift: Art. 418-420 van het Wetboek van Strafrecht; promotor: M.S. Pols (1831-1897).

 

[12] Jan Barend Hendrik van Roijen, geb. Huissen 09.05.1830, eerste luitenant bij de Generale Staf (1863), oud-majoor provinciale adjudant (1884), directeur ener Hongaarsche Landbouw Maatschappij (1884), overl. Nijmegen 31.07.1906, tr. Nijmegen 31.07.1857

[13] Louisa Aletta Bijleveld, geb. Nijmegen 16.04.1833, overl. ’s-Gravenhage 29.01.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   François Reinier van Roijen, geb. ’s-Gravenhage 23.04.1860; volgt [6].

2.                   Reiniera Charlotte van Roijen, geb. Arnhem 13.03.1863, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1925|d|, tr. ’s-Gravenhage 17.04.1884 Christiaan Adriaan Phaff, geb. Gorinchem 20.05.1856, mr., advocaat en procureur, overl. Nijmegen 10.04.1912, z.v. Arend François Cornelis Phaff, mr., en Maria Helena Cornelia Broers.

3.                   Louis Anne van Roijen, geb. Gorinchem 09.10.1865, luitenant (1888), kapitein artillerie, hoogleraar Technische Hogeschool te Delft, minister van Oorlog en ad interim van Marine, overl. Wassenaar 04.04.1946, tr. Nijmegen 21.03.1888 Maria Arnoldine Henriette Bijleveld, geb. Zaltbommel 06.03.1866, overl. Wassenaar 20.12.1942, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 23.12.1942, d.v. Pieter Claude Bijleveld (1828-1898), en Gosuina Alida Adolphina Ketjen.

– Levensberichten LAvR: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

4.                   Herman Johannes van Roijen, geb. Utrecht 16.08.1871, dr., overl. Holzen bij Dortmund 04.03.1958.

5.                   Rudolph Pieter van Roijen, geb. Utrecht 13.01.1873, eerste luitenant ingenieur (1898), kapitein genie (1911), directeur Gemeentewaterleiding te Amsterdam (1922,1925), OON, overl. Leiden 02.11.1940|b||c|, begr. Wassenaar (NH Bpl.) 06.11.1940, tr. Breda 13.09.1898 Johanna Maria Catharina Rueb, geb. Breda 14.11.1877, overl. Haarlem 24.11.1951, begr. Wassenaar 27.11.1951, d.v. Johann Gerhard Rueb, directeur ener machinefabriek (1898), en Johanna Pels Rijcken.

6.                   Jean François van Roijen, geb. Arnhem 27.06.1878, student rechtsgeleerdheid Leiden 22.09.1897, mr., adjunct-commies bij  het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie (1905), later algemeen secretaris hoofdbestuur van de PTT, RNL, overl. Kamp Amersfoort (Leusden) 10.06.1942|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 16.06.1942, tr. ’s-Gravenhage 19.01.1905 Augusta Frederica Albrechtina Saltet, geb. Nieuwer-Amstel 13.11.1879, overl. Amsterdam 26.09.1965, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.09.1965, d.v. Jan Berend Hendrik Saltet en Gerharda Wilhelmina Specht Grijp.
– Levensbericht JFvR: nl.wikisage * BWN

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1942 no.1582; |b| e.v. Reub (overl.akte Leiden 1940 no.1053); |c| ook overl.akte Wassenaar 1940 no.256; |d| ook overl.akte Nijmegen 1925 no.310.

 

[14] Floris Willem baron van Stijrum, geb. Haarlem 24.05.1801, ged. Haarlem 03.06.1801, mr., promotie Leiden 25.11.1823|e|, lid (1842,1855), later president van de arrondissementsrechtbank (1858,1873), Metalen Kruis, RMWO, overl. Haarlem 15.07.1873, tr. Haarlem 01.12.1848

[15] jkvr. Albertine Sandberg, geb. Utrecht 10.04.1824, overl. Haarlem 18.10.1893.

– Levensbericht FWvS: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   jkvr. Johanna Anna van Stijrum, geb. Haarlem 02.08.1850, overl. Haarlem 02.12.1917, tr. Haarlem 16.06.1870 Abraham Jacob Rühle von Lelienstern ter Meulen, geb. Amsterdam 07.08.1847, chef der afdeling tractie en materieel bij de maaatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, overl. voor 1917, z.v. Jacob Carel Willem ter Meulen en Margaretha Willet.

2.                   Albert Johan Jacob baron van Styrum, geb. Haarlem 01.11.1851, meerderjarigverklaring 1873|d|, mr., griffier (1879), rechter te Zierikzee (1884), vice-president bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (1916), overl. ’s-Hertogenbosch 28.05.1916, tr. Rheden 29.04.1879 Françoise Cornelie van den Berg van Saparoea, geb. Rheden 24.06.1857|c|, overl. Haarlem 15.01.1945, d.v. Johan Lubbert van den Berg van Saparoea en Constance Gerardine Castendijk.

3.                   jhr. Henri Eduard van  Stijrum, geb. Haarlem 06.05.1853, overl. Haarlem 26.10.1860.

4.                   jhr. Floris Willem van Styrum, geb. Haarlem 08.07.1855, student J Leiden 30.09.1874, promotie Leiden 12.02.1880|f|, advocaat en procureur, RNL 1908, overl. Haarlem 23.11.1929|b|, otr. Haarlem 03.05.1881, tr. Wijk bij Duurstede 20.05.1881 Adriana van Heijst, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1855, overl. Haarlem 23.11.1929|a|.
– Levensberichten FWvS: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

5.                   Caroline Louise van Stijrum, geb. Haarlem 10.05.1858, overl. Wijk bij Duurstede 09.09.1903, tr. Haarlem 29.09.1881 Henricus Jacobus van Heijst, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1856, mr., kandidaat-notaris (1881), overl. ca. 1949, z.v. Bernardus Gertrudes van Heijst, notaris, en Johanna Clasina van Marienhoff.

6.                   Henriette van Stijrum, geb. Haarlem 13.04.1863; volgt [7].

 

Noten: |a| overleden des namiddags ten kwart over elf uur (akte no. 1323); |b| overleden des namiddags ten kwart voor twaalf uur (akte no.1324); |c| bij KB van 08.09.1875 no.77, ingeschreven geb.akte Vught 1875 no.80, aan J.L. van den Berg toegestaan dat hij zich met  zijn afstammelingen voortaan zal kunnen en mogen noemen en tekenen van den Berg van Saparoea (geb.akte Rheden 1857 no.128 met kanttekening van 14.10.1875); |d| Hoge Raad 27.08.1873, goedgekeurd bij KB van 31.08.1873 no.13 (annonce collectie CBG); |e| proefschrift: De separatione thori et mensae (pro doctoratu juris romani et hodierni); |f| proefschrift: Over de onderscheiding der erfdienstbaarheid en de daarmee verbonden rechtsgevolgen.

 

[16] Daniel François, geb. Amsterdam 03.10.1781, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 10.10.1781, mr., procureur bij de Hoge Raad en het Provinciaal Gerechtshof van Holland, schout (1817-1825), later burgemeester van Loosduinen (1825-1840), overl. ’s-Gravenhage 01.07.1840, z.v. Joseph François en Marguerite Dorothée Marssenier (zie Bijlage A); tr. Voorburg 06.12.1811

[17] Johanna Petronella van Steenbergen, geb. Charlois 16.03.1794, overl. ’s-Gravenhage 20.02.1870, d.v. Joannes Jacobus van Steenbergen en Catharina Adriana Leunissen.

– Levensbericht DF: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Joseph François, geb. ’s-Gravenhage ca. 1813; volgt [8].

2.                   Jean Pierre Adrien François, ook Jan Pieter Adriaan, geb. ’s-Gravenhage 15.09.1813, hoofdonderwijzer der wis- en natuurkundige wetenschappen (1847), leraar aan het gymnasium te Rotterdam (1848), directeur der HBS te Rotterdam (1872), overl. Rotterdam 16.12.1881, tr. Rotterdam 26.07.1843 Sophia Barbera Nierstrasz, geb. Rotterdam 11.03.1819, overl. Rotterdam 25.04.1895, d.v. Johannes Leonardus Nierstrasz en Neeltje Elizabeth Elkman.
Uit dit huwelijk Johannes Adrianus François (1847-1893), tr. Rotterdam 11.08.1870 Anna Cornelia Glavimans (1846-1914); uit dit huwelijk: Joannes Henri François (1884-1948; levensbericht JHF: nl.wikipedia
En voorts: Cornelis Joseph François (1852-1904), tr. ’s-Gravenhage 19.08.1881 Willemina Catrina van Hoogstraten (1855-); uit  dit huwelijk: Jean Pierre Adrien François (1889-1978); levensbericht JPAF: nl.wikipedia

3.                   Joannes Jacobus François, geb.’s-Gravenhage 20.08.1817, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1839.

4.                   zoon François, geb.’s-Gravenhage 02.05.1819.

5.                   Willem Frederik George Lodewijk François, geb. ’s-Gravenhage 18.06.1821, mr., griffier bij het kantongerecht (1847,1848), president van het provinciaal gerechtshof van Zuid-Holland (1872), president van het gerechtshof te ’s-Gravenhage (1880), oud-president (1892), RNL, overl. ’s-Gravenhage 23.06.1892, tr. ’s-Gravenhage 05.04.1848 Anna Rutheria Johanna Cornelia Boeije (1826-1896), d.v. Iman Boeije en Johanna Cornelia Mogge Pous.

 

[18] Iman Boeije, geb. Zierikzee ca. 1793/1794, mr., 1e commies bij  het departement van ’s Rijksontvangsten (1821), staatsraad in buitengewone dienst (1847,1860), hoofdadministrateur van financiën (1860), CNL, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1860, z.v. Samuel Boeije en Anna Catharina Ermerins (zie Bijlage A); tr. Zierikzee 17.08.1821

[19] Johanna Cornelia Mogge Pous, geb. Zierikzee ca. 1801, overl. ’s-Gravenhage 18.04.1836, d.v. Marinus Mogge Pous (-1814) en Johanna van der Wolff (ca.1777-1862).

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Boeije, geb. ’s-Gravenhage 09.05.1823; volgt [9].

2.                   Johanna Boeije, geb. ’s-Gravenhage 11.08.1824, overl. Arnhem 09.01.1890, tr. Emile Guillaume Charles Corneille Storm de Grave, geb. ca. 1817, militiecommissaris, overl. Arnhem 13.10.1890, z.v. Antonie Johan Pieter Storm de Grave (1788-) en Caroline Wilhelmine Antoinette van den Heuvel (1784-).

3.                   Anna Rutheria Johanna Cornelia Boeije, geb. ’s-Gravenhage 06.05.1826, overl. ’s-Gravenhage 16.08.1896, tr. ’s-Gravenhage 05.04.1848 Willem Frederik George Lodewijk François (1821-1892), z.v. Daniel François en Johanna Petronella van Steenbergen.

 

[20] Pieter Merkus, geb. Naarden 18.03.1787, mr., gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, overl. Soerabaja 02.08.1844, z.v. Jean Gaspard Merkus (-1813) en Jeanne Mouchon (-1828); tr. 1e Antje Liedrecht Uitenbroek; tr. 2e Batavia 22.09.1830

[21] Wilhelmina Niclasina Cranssen, geb. 1805, overl. 1848.

Uit het huwelijk Merkus-Uitenbroek:

1.                   Henriette Elisabeth Carolina Merkus, geb. Amboina ca. 1826/1827, overl. 1888, tr. 1e Amsterdam 24.08.1848 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 31.08.1869, ingeschr. ’s-Gravenhage 11.10.1869) Charles Henri Frédéric Riesz, geb. Rijswijk 31.05.1824, tweede luitenant der artillerie (1848), later landeigenaar van Bantar Peteh (bij Buitenzorg), RMWO, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1903, z.v. Carel Jan Riesz en Catharina Rieca Crunssen; tr. 2e ’s-Gravenhage 16.09.1870 Frederik Renier Willem Sloet, later Sloet van Toutenburg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1833, mr., overl. ’s-Gravenhage 07.02.1901, z.v. Willem Johan Philip Sloet van Toutenburg en Caroline Marie Groeninx van Zoelen.
     CHFR tr. 2e ’s-Gravenhage 18.11.1869 Maria Catharina Baud, geb. Semarang 03.07.1841, overl. 1933, d.v. Guillaume Louis Baud (1801-1891) en Wilhelmina Jacobina Theodora Couperus; levensbericht GLB: nl.wikipedia
     FRWS tr. 2e Charlois 25.05.1892 Mary Willemina Maas Geesteranus, geb.
Jefferson City (Noord-Amerika)|d| 23.06.1864, overl. na 1901, d.v. Peter Maas Geesteranus en Elizabeth Brijan Robinson.
     MWMG tr. 1e Breda 13.04.1883 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 30.06.1891, ingeschr. ’s-Gravenhage 20.11.1891) Willem Maas Geesteranus, geb. Amersfoort 15.03.1842, overl. Nijmegen 31.12.1914, z.v. Willem Petrus Jacobus Maas Geesteranus en Gijsberta Johanna Bousquet.

Uit het huwelijk Merkus-Cranssen:

2.                   Wilhelmina Jacoba Eliza Merkus, geb. Batavia 27.08.1831, tr. Arnhem 11.11.1852 Jan Schuurman, geb. ca. 1822, luitenant, z.v. Abraham Schuurman, luitenant-generaal, en Henriette Clara Versselt.
– Er is een Jan Schuurman, overl. Semarang 10.12.1864.

3.                   Jan Casper Willem Merkus, geb. Batavia 24.06.1833|b|, mr., overl. Utrecht 23.07.1912, tr. 1e Utrecht 06.03.1856 (echtsch.) Maria Geertruida Schuurman, geb.’s-Gravenhage ca. 1829/1830, overl. ’s-Gravenhage 06.07.1925, d.v. Abraham Schuurman en Henriette Clara Versselt; tr. 2e Maria Carolina Kruthoffer, geb. Batavia 28.11.1850.

4.                   Carel Rikus Merkus, geb. Batavia 16.10.1834; volgt [10].

5.                   * Henri Louis Guillaume Merkus, geb. Batavia 05.12.1835, overl. Batavia 22.07.1836.

6.                   Pieter Willem Nikolaas Merkus, geb. ca. 1836/1837, overl. Arnhem 22.12.1863, tr. Arnhem 30.04.1863 Mathilda Cornelia Willer, geb. Batavia 10.05.1844|c|, overl. Laren (NH) 11.05.1922, begr. Hilversum (Alg.Bpl.) 15.05.1922, d.v. Henri Merkus Willer en Mathilda Annetta Theodora Cornelia Muller.
     MCW tr. 2e Arnhem 15.11.1866 Pieter Hendrik Albert Slicher, geb. Middelburg 13.06.1833, commies PTT (1862), overl. Hilversum 07.01.1899, z.v. Jacob Hendrik Slicher en Maria Johanna du Moulin.
    
PHAS tr. 1e Arnhem 07.08.1862 Johanna Willemina  van den Bergh, geb. Dordrecht 11.02.1841, overl. Arnhem 05.01.1864, d.v. Willem Samuel van den Bergh en Ida Willemina Roodenburg.

7.                   Jeanne Merkus, geb. Batavia 11.10.1839, overl. Utrecht 01.12.1897.
– Levensbericht JM: nl.wikipedia

8.                   Henriette Louise Merkus, geb.Batavia 28.07.1841, tr. Arnhem 19.03.1863 Alfred Adolphe Parvillez, geb. ca.  1837, z.v. Jean Baptiste Adolphe Parvillez en Cornelie Melanie Renard.

9.                   * Wilhelmina Niclasina Petronella Merkus, geb. Buitenzorg 11.10.1843.

 

Noten: |a| RA 1831 p.170; |b| geb. Prapattan (huw.akte Utrecht 1856 no.49), wellicht Prapatan; |c| Bevolkingsregister ’s-Gravenhage (1905) & overl.akte Laren(NH) 1922 no.35; |d| w.s. in Missouri.

 

[22] Abraham Calkoen, geb. Amsterdam 27.09.1797, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 19.11.1797, ontvanger der directe belastingen in de gemeente Noord-Polsbroek (1822), idem in de gemeente Maartensdijk (1830), lid (1852), later voorzitter van het Muntcollege (1865), overl. Utrecht 11.05.1873, z.v. Abraham Calkoen (1774-1849), lid van de Ridderschap der provincie Utrecht en militiecommissaris van het tweede ressort der provincie Noord-Holland, en Johanna van Weede (ca.1778-1823); tr. Utrecht 14.08.1822

[23] Margaretha Cornelia Wilhelmina Snouckaert van Schauburg, geb. Amsterdam 12.08.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.09.1802, overl. Utrecht 22.11.1870, d.v. Godert Theodoor Adriaan Snouckaert, lid der Ridderschap en der Staten van  Holland, chauburg en Maria Margaretha Corver Hooft.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Margareta Johanna Calkoen, geb. Utrecht 26.10.1823, overl. Utrecht 29.01.1910.

2.                   Abraham Calkoen, geb. Utrecht 28.10.1824, tr. Utrecht 10.03.1864 Johanna Maria Judith van Doorn,  geb. Utrecht 10.01.1835, d.v. Eliza Cornelis Unico van Doorn en Judoith Vrolik.

3.                   Godert Theodoor Adriaan Calkoen, geb. Utrecht 12.11.1825, controleur de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen (1852), rijksontvanger te Utrecht, overl. Utrecht 26.04.1900, tr. Groningen 07.04.1852 Helena Florentina van Buttingha Wichers, geb. Groningen 26.10.1824, overl. Utrecht 12.01.1892, d.v. Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, arrondissementsdirecteur der indirecte belastingen, en Geertruida Jacoba Woldringh.

4.                   Johanna Cornelia Calkoen, geb. Utrecht 22.08.1827, overl. Utrecht 02.11.1874.

5.                   Adelaïde Jeanne Calkoen, geb. Utrecht 28.11.1828, overl. Utrecht 02.12.1908.

6.                   Agnes Maria Gerardina Calkoen, geb. Utrecht 21.02.1830; volgt [11].

7.                   Margaretha Cornelia Theodora Calkoen, geb. Utrecht 14.10.1831, overl. Maartensdijk 11.09.1834.

8.                   Wilhelmine Cornelie Caroline Calkoen, geb. Utrecht 08.12.1832, overl. Utrecht 17.02.1914.

9.                   Anna Calkoen, geb. Maartensdijk 12.05.1834, overl. Zeist 30.01.1893, tr. Utrecht 08.10.1857 Johan Cornelis Clotterbooke Patijn, geb. Middelburg 09.09.1832, overl. Utrecht 05.01.1876, z.v. Justus Everhard Louis Clotterbooke Patijn, rijksambtenaar, en Wilhelmina Johanna Schorer.

10.               Theodorus Cornelis Calkoen, geb. Maartensdijk 27.07.1835, eerste luitenant der artillerie (1865), overl. Utrecht 03.11.1893, tr. ’s-Gravenhage 16.08.1865 Adèle Justine Philippine Verhorst, geb. ’s-Gravenhage 15.06.1839, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1921, d.v. Adrianus Justinus Verhorst, luitenant-generaal, en Louise Josephine Lemonnier.

11.               Cornelie Henriette Calkoen, geb. Maartensdijk 24.08.1836, overl. Utrecht 30.09.1851.

12.               Alfred Dignus Jean Calkoen, geb. Maartensdijk 13.01.1838, overl. Zandvoort 08.09.1898|a||b|, tr. Utrecht 27.09.1866 Elisabeth Adriana Henriette Coenen van ’s-Gravesloot, geb. Utrecht ca. 1843, overl. voor 1898, d.v. Albert Coenen van ’s-Gravesloot en Johanna C. Martini.

13.               Jules Laurent Nicolaas Calkoen, geb. Maartensdijk 09.01.1839, tr. Amsterdam 07.06.1883 Sophia Wilhelmina Reilingh, geb. Groningen 06.11.1848, d.v. Hendrik Reilingh, koopman, en Catharina Maria Bosman.

14.               Willem Hendrik Pieter Calkoen, geb. Maartensdijk 07.02.1840, overl. Utrecht 28.07.1912, tr. 1e Utrecht 29.10.1874 Theodora Wilhelmina de Balbian van Doorn, geb. Utrecht 14.11.1846, overl. (kraambed) Utrecht 06.06.1878, d.v. Cornelis Govert de Balbian van Doorn en Henrietta Cornelia Philippina Wichers; tr. 2e Utrecht 04.05.1882 Florentine Cornelie Marguerite Rethaan Macaré, geb. Middelburg 08.03.1846, overl. Utrecht 20.02.1920, d.v. Cornelis Antonij Rethaan Macaré en Florentine Jacobine Martine Ontijd.

15.               Willem Frederik George Lodewijk Calkoen, geb. Maartensdijk 29.08.1841, overl. Utrecht 27.01.1843.

16.               Caroline Constance Calkoen, geb. Maartensdijk 06.10.1843, overl. Utrecht 21.09.1927, tr. Utrecht 11.11.1869 Carel Rikus Merkus (1834-1915), z.v. Pieter Merkus en Wilhelmina Niclasina Cranssen.|c|

 

Opm: Beschrijving familie Calkoen: nl.wikipedia

Noten: |a| jhr. Calkoen van Limmen (overl.akte Zandvoort 1898 no.51); |b| ook overl.akte Utrecht 1898 no.1497; |c| GN 48 (1993) pp.54-55.

 

[24] Jan Barend van Roijen, geb. ’s-Graveland 1807, controleur bij het kadaster (1830,1832), controleur bewaarder van het kadaster (1834,1836), controleur boekhouder bij het kadaster (1840,1842), controleur der directe belastingen en van het kadaster (1862,1867), overl. Gouda 05.07.1867, z.v. Cornelis van Roijen en Maria Frederika Grootgoed; tr. Huissen 07.01.1830

[25] Hendrica Johanna Henriette van der Hoek, geb. Lobith ca. 1803, overl. Gouda 19.10.1867, d.v. Johannes Henricus van der Hoek, kapitein, en Christina Henriette Crena.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Barend Hendrik van Roijen, geb. Huissen 09.05.1830; volgt [12].

2.                   Christina Henriette Maria van Roijen, geb. Huissen 21.07.1831, overl. Winschoten 06.04.1836.

3.                   Jeannette van Roijen, geb. Arnhem 22.07.1832.

4.                   Arie Cornelis van Roijen, geb. Winschoten 12.11.1834, overl. Winschoten 02.07.1835.

5.                   Nannij Catharina Geertruida van Roijen, geb. Winschoten 05.07.1836, overl. ’s-Gravenhage 15.09.1920, tr. Gouda 24.07.1862 Hermannus Johannes Stoltz van der Sloot, geb. Maastricht 06.03.1835, luitenant ter zee der tweede klasse (1862), kapitein ter zee (1884), overl. ’s-Gravenhage 11.12.1907, z.v. Pieter van der Sloot, kapitein kwartiermeester,  en Adriana Stolz.

6.                   Gerhard Hendrik van Roijen, geb. Winschoten 07.12.1837, overl. Winschoten 21.03.1838.

7.                   Jaques van Roijen, geb. Arnhem 25.09.1840, overl. Arnhem 10.10.1840.

8.                   Cornelia Catharina van Roijen, geb. Arnhem 17.05.1842, overl. Arnhem 04.09.1842.

 

Opm: Beschrijving familie Van Roijen: nl.wikipedia (Van Royen) * Nederland's Patriciaat 39 (1953), p. 228-234.

 

[26] François Pierre Bijleveld, geb. Middelburg 26.01.1797, mr., advocaat, substituut officier van justitie (1821,1833), burgemeester van Nijmegen (1837-1874), RNL, overl. Nijmegen 13.09.1878, z.v. Cornelis Gerrit Bijleveld (1765-1849), en Cornelia Christoffelina Anna van Goethem; tr. 02.08.1821

[27] Reinira Charlotte Rau, geb. Leiden 13.01.1797, ged. Leiden (Waalse Kerk) 05.03.1797|a|, overl. Nijmegen 23.08.1866, d.v. Sebalt Falco Johannes Rau en Geertruida Stephania gravin van Randwijck.

– Levensberichten FPB: nl.wikipedia * parlement.com
– Levensberichten CGB: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Gerrit Bijleveld, geb. Nijmegen 18.05.1822, advocaat, lid Arrondissementsrechtbank Arnhern (1866), overl. Arnhem 15.02.1902, tr. Nijmegen 19.09.1849 Catharina Wilhelmina Broers, geb. Utrecht 12.04.1822, overl. Nijmegen 05.01.1919, d.v. Christiaan Wouter Broers, belastingontvanger, en Hester Adriana Catharina de Haze Bomme.

2.                   Jacoba Adriana Gertruida Bijleveld, geb. Nijmegen 30.08.1823, overl. Nijmegen 30.06.1839.

3.                   Johanna Cornelia Anna Bijleveld, geb. Nijmegen 27.07.1825, overl. Nijmegen 27.05.1834.

4.                   Pieter Claude Bijleveld, geb. Nijmegen 28.08.1828, mr., burgemeester van Beusichem (1855-1856), Zaltbommel (1856-1874) en Nijmegen (1875-1898), OON, overl. Nijmegen 22.09.1898, tr. Arnhem 04.06.1857 Gosuina Alida Adolphina Ketjen, geb. Arnhem 20.07.1827, overl. Nijmegen 24.02.1903, d.v. Jan Hendrik Ketjen, directeur der directe belastingen, en Adriana Sophia bsse van Randwijck.

– Levensbericht PCB: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk: Maria Arnoldine Henriette Bijleveld (1866-1942), tr. Nijmegen 21.03.1888 Louis Anne van Roijen (1865-1946), z.v. Jan Barend Hendrik van Roijen en Louisa Aletta Bijleveld.

5.                   Henrietta Stephania Bijleveld, geb. Nijmegen 10.11.1830, overl. Zaltbommel 17.06.1867, tr. Nijmegen 13.07.1855 Conrad Wilhelm von Weiler, geb. Poelwijk (Zevenaar) 05.09.1825, belastingontvanger, overl. ’s-Gravenhage 12.05.1900, z.v. Jacob Lambert Wilhelm Carel von Weiler (1788-1839), dijkgraaf, en Wilhelmina Henrietta Haesbaert.|b|

6.                   Louisa Aletta Bijleveld, geb. Nijmegen 16.04.1833; volgt [13].

7.                   Jean François Bijleveld, geb. Nijmegen 23.04.1837, rijkarchivaris in Gelderland (1882), RNL, overl. Arnhem 01.03.1905.
– Levensbericht JFB: nl.wikipedia

 

Noten: |a| vader Sébald Fulco Jean Rau, professeur et pasteur de cette eglise, moeder Gertrude Stéphanie de Randwijck; |b| nl.wikipedia.

 

[28] Jan baron van Stijrum, geb. Haarlem 27.12.1757, mr., lid van de Ridderschap van Holland en van de gemeenteraad van Haarlem, overl. Haarlem 16.06.1824|c|, tr.

[29] Johanna Anna van Vollenhoven, geb. Haarlem ca. 1767, overl. Haarlem 07.12.1846, d.v. Jan van Vollenhoven en Helena Hodshon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Henrietta Maria Wilhelmina van Stijrum, geb. Haarlem 11.11.1786, ged. Haarlem 17.11.1786, overl. Haarlem 22.11.1834.

2.                   Jan van Stijrum, geb. Haarlem 01.08.1788, ged. Haarlem 06.08.1788, auditeur bij de Staatsraad, overl. Nantes 08.05.1812.

3.                   Cornelia Catharina van Styrum, geb. Haarlem 04.07.1790, ged. Haarlem 11.07.1790, overl. 1879, tr. Nantes 12.08.1812 met Prosper Isidore Tampon de la Jarriette (1777-1859), ontvanger der belastingen en thesaurier van Nantes (1818).

4.                   Anna Henrietta Maria Wilhelmina van Stijrum, geb. Haarlem 11.11.1786, ged. Haarlem 17.11.1786.

5.                   Willem van Stijrum, geb. Haarlem 24.12.1792, ged. Haarlem 30.12.1792, overl. Haarlem 16.10.1795.

6.                   Adolf Jacob van Stijrum, geb. Haarlem 09.08.1794, ged. Haarlem 17.08.1794, luitenant-ter-zee tweede klasse, overl. (‘aan eenen hevigen koorts’) aan boord van de Corvet d’Iris bij ’t Eiland Borneo 03.12.1816|a|.

7.                   zoon van Stijrum, geb. Haarlem 16.05.1796, overl. Haarlem 30.05.1796.

8.                   levenloze dochter, Haarlem 15.10.1799.

9.                   Floris Willem baron van Stijrum, geb. Haarlem 24.05.1801, ged. Haarlem 03.06.1801; volgt [14].

10.               Marie Helena Cornelie van Styrum, geb. Haarlem 05.10.1805, ged. Haarlem (Waalse Kerk) 27.10.1805, overl. Arnhem 13.01.1873, tr. Haarlem 09.11.1842 Henry Edouard van Hees, geb. Rotterdam 22.11.1811, luitenant-ter-zee tweede klasse (1842), lid der Commisie van Toezicht van Gesticht Meerenberg|e| te Bloemendaal (1851), overl. Arnhem 24.05.1865|d|, z.v. Hendrik Herman van Hees van den Tempel en Johanna Louisa Kuijpers.

11.               Louis van Styrum, geb. Haarlem 16.09.1809, mr., lid van de rechtbank te Hoorn (1837), raadsheer provinciaal gerechtshof te Utrecht, overl. 1895, tr. ’s-Gravenhage 27.04.1837|b| jkvr. Frederica Carolina von Daehne, vrouwe van Zuylestein en Leersum (1810,

12.               Overl. ’s-Gravenhage 28.12.1891.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria van Stijrum (1838-1911), tr. ’s-Gravenhage 02.09.1880 Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert (1832-1912), z.v. Pierre Ambroise Bert en Johanna Schrassert.

 

Opm: Beschrijving familie Van Stijrum: nl.wikipedia (Van Styrum) * Nederland's Adelsboek 94 (2009), p. 264-283.

 

Noten: |a| annonce gedateerd Haarlem 23.06.1817 (collectie CBG); |b| bruid C.F.M. (annonce collectie CBG); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 19.06.1824); |d| van Hees van den Tempel; |e| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[30] jhr. Johan Sandberg, geb. Zwolle ca. 1794, ontvanger der directe belastingen en accijnzen in de gemeente Baarn, Soest en Bunnik (1824), ontvanger van ’s Rijksbelastingen te Haarlem (1858,1863), gepensioneerd ontvanger (1877), overl. ’s-Gravenhage 13.08.1877, z.v. Albertus Sandberg en Reinera Johanna Schrassert; tr. Utrecht 10.07.1823

[31] Jacoba Philippina Grothe, geb. Arnhem ca. 1794/1795, overl. Haarlem 22.09.1860, d.v. Alexander Jan Grothe en Louise Elisabeth Roosmale.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertine Sandberg, geb. Utrecht 10.04.1824; volgt [15].

2.                   Alexander Lodewijk Sandberg, geb. Utrecht 05.12.1825, overl. Baarn 05.09.1832.

3.                   Reinier Johan Sandberg, geb. Utrecht 23.08.1827, overl. Baarn 13.04.1828.

4.                   Willem Eliza Sandberg, geb. Utrecht 26.04.1829.

5.                   Egbertina Theodora Sandberg, geb. Baarn 07.04.1830, overl. Apeldoorn 11.03.1914, tr. Haarlem 24.09.1857 Willem Gerrit de Bruijn, geb. Haarlem 12.11.1821, ambtenaar ter provinciale griffie (1857), overl. Leiden 18.04.1886, z.v. Cornelius Johannes de Bruijn Kops, lid van de gemeenteraad van Haarlem (1821), en Maria Constance Françoise de Bosset.

6.                   Maria Rudolphina Sandberg, geb. Baarn 24.06.1831, overl.na 1900, tr. Haarlem 19.10.1865 Willem Frederik de Bruijn Kops, geb. Haarlem 10.07.1831, luitenant ter zee (1865), overl. ’s-Gravenhage 15.07.1900, z.v. Cornelis Johannes de Bruijn Kops en Marie Constance Françoise de Bosset.

7.                   Clara Carolina Sandberg, geb. Baarn 17.11.1832, overl. Haarlem 16.05.1879|b|, tr. Haarlem 02.07.1859 Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert, geb. Utrecht 04.07.1832|a|, tweede luitenant bij het vierde regiment dragonders (1859), gepensioneerd ritmeester (1880), overl. ’s-Gravenhage 26.10.1912, z.v. Pierre Ambroise Bert en Johanna Schrassert.
     HJPSB tr. 2e ’s-Gravenhage 02.09.1880 Johanna Maria van Stijrum, geb. Hoorn 26.01.1838, overl. ’s-Gravenhage 14.02.1911, d.v. Louis van Stijrum (1809-1895) en Caroline Marie Frederique von Daehne.

8.                   Johanna Sandberg, geb. Baarn 11.11.1833, overl. Baarn 11.11.1833.

9.                   Lodewijk Alexander Sandberg, geb. Baarn 05.02.1835, civiel ingenieur, overl. ’s-Gravenhage 02.08.1921, tr. Delft 30.04.1863 Sophie Marie Henriette van der Goes, geb. Delft 30.06.1839, overl. ’s-Gravenhage 08.09.1912, d.v. jhr. Willem van der Goes, advocaat en lid van de gemeenteraad van Delft (1839), en Margaretha Hermina Ferdinanda Hubrecht.

10.                Johan Jacob Sandberg, geb. Baarn 06.02.1838, majoor-ingenieur KNIL, overl. Haarlem 12.04.1905, tr. Djogjakarta 02.07.1863 Marianne Begemann, geb. Venhuizen ca. 1843, overl. Haarlem 19.05.1899, d.v. Christoph George Sigismund Begemann en Elizabeth Everdina Doublet.

11.                Hendrik Cornelis Sandberg, geb. Baarn 20.07.1839, overl. Wageningen 07.10.1898.

 

Opm: Beschrijving familie Sandberg: nl.wikipedia * Nederland's Adelsboek 44 (1951), p. 17-48, Nederland's Adelsboek 77 (1986), p. 1-40 en Nederland's Adelsboek 92 (2006-2007), p. 156-236.

Noten: |a| bij KB van 16.08.1854 no.261 toestemming verleend aan Hendrik Jacob Paulus Bert zich voortaan te noemen en tekenen Schrassert Bert (geb.akte Utrecht 1833 no.696); |b| ook overl.akte Bergenop Zoom 1879 no.142.

 


Bijlage A

 

[32] Joseph François, van Aardenburg, bedienaar des Goddelijken woords (1779), begr.  Amsterdam (Oude Kerk) 05.02.1802, otr. Amsterdam 03.09.1779 (‘op acte van D: H.Dantum, predikant te Casand’)

[33] Margaretha Dorothea Marssenier, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 27.08.1784, d.v. Daniel Marssenier (-1775) en Angenita Franse (-1789).

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel François, geb. Amsterdam 03.10.1781, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 10.10.1781|a|; volgt [16].

2.                   Corneille Joseph François, geb. Amsterdam 25.08.1783, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 31.08.1783, mr., advocaat (1813), lid van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar (1859), overl. Alkmaar 17.08.1859|c|, tr. Beverwijk 04.04.1813|b| Johanna Catharina Wigeri, geb. Beverwijk ca. 1789, overl. Heiloo 04.05.1872, d.v. Johannes Wigeri, predikant te Beverwijk (1813), en Catharina Reinalda (-1813).

 

Noten: |a| moeder Marguerite Dorothée; |b| de echtgenoten ‘hebben verklaard dat de grootouders der bruidegom van vaderszijde zijn overleden dog niet wetende wanneer en van de plaats waar dit is geschied’ (huw.akte Beverwijk 04.04.1813); |c| moeder Marsenier (overl.akte Alkmaar 1859 no.240).

 

[36] Samuel Boeije, overl. Antwerpen voor 1821, tr.

[37] Anna Catharina Ermerins, geb. Veere ca. 1758, overl. Zierikzee 19.12.1841, d.v. Jacobus Ermerins en Johanna Jacoba Catharina Wiltschat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Jacomina Boeije, geb. ca. 1789, overl. Utrecht 04.03.1847, tr. voor 1814 Raimond Dufour, geb. Abberville|a| ca. 1784, ontvanger der directe belastingen, overl. Utrecht 11.01.1843, z.v. Nicolas Dufour en Marie le Grand.

2.                   Jacobus Boeije, geb. Zierikzee ca. 1791, ‘maire de la commune de Dreischor’ (1813), landman in Noordgouwe (1816), advocaat (1817,1820), substituut-schout (1822), procureur (1824,1830), kantonrechter te Zierikzee (1845,1846), overl. Zierikzee 30.01.1865, tr. Lena Moolenburgh, ook Molenburg(h), geb. Zonnemaire ca. 1794, overl. Zierikzee 24.08.1845, d.v. Jacob Moolenburgh en Janna Huibregtsdr van der Stolpe.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] inde Kwartierstaat Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (1918-2016), hoogleraar Eindhoven.

3.                   Iman Boeije, geb. Zierikzee ca. 1793; volgt [18].

4.                   François Boeije, geb. Zierikzee ca. 1797, overl. ’s-Heer Hendrikskinderen 14.05.1854.

 

Noten: |a| Abberville (overl.akte Utrecht 1843 no.38), w.s. Albertville, nu département Savoie (73), Frankrijk.

 

[42] Willem Jacob Cranssen, geb. 1762, overl. 1822, tr.

[43] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Rica Cranssen, geb.1795, overl. 1845, tr. 1e Petrus Theodorus Couperus, geb. 1787, landdrost der Buitenzorgse en Preangerlanden (1811), overl. 1823; tr. 2e 1824 Carel Jan Riesz, geb. ’s-Hertogenbosch 28.10.1791, overl. Frankfurt am Main 22.06.1856.
– Levensbericht PTC: nl.wikipedia
– Levensbericht CJR: nl.wikipedia
Uit het huwelijk Couperus-Cranssen: John Ricus Couperus (1816-1902), tr. 1847 jkvr. Catharina Geertruida Reynst (1829-1893); uit dit huwelijk: Louis Couperus (1863-1923); levensbericht LC: nl.wikipedia

2.                   Wilhelmina Niclasina Cranssen, geb. 1805; volgt [21].

 


terug