Justinus Everhard Carrire (1896-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien februari 2020)

 


 

[1] Justinus Everhard Carrire, geb. s-Gravenhage 14.05.1896, ingenieur civiele techniek Delft 1920, hoofdingenieur bij een rijksbureau (1933), promotie Delft 15.01.1931|a|, directeur KIWA NV, curator 2e VCL, overl. s-Gravenhage 22.01.1985, crem. s-Gravenhage (Ockenburgh) 25.01.1985, tr. s-Gravenhage 27.10.1922 Jifke Hendrika Mulder, geb. Bronkhorst (Steenderen) 03.10.1897, onderwijzeres (1922), d.v. Jacob Mulder, onderwijzer (1896), hoofd ener school (1922), en Geertruida Lantsink.
 

Noten: |a| proefschrift: De voorbehandeling bij langzame zandfiltratie van rivierwater; promotor: J.G. Sleeswijk.

 

[2] Louis Frederik Carrire, geb. s-Gravenhage 15.03.1850, ambtenaar (1877,1900), hoofd-commies bij het Ministerie van Justitie (1903), overl. s-Gravenhage 18.02.1923, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 22.02.1923; tr. 1e Rotterdam 29.05.1877 Ida Cornelia Maria van Diemen, geb. Leidschendam (Veur) 19.05.1853, overl. s-Gravenhage 25.09.1883, d.v. Dirk van Diemen en Cornelia Maria Verzijl; tr. 2e s-Gravenhage 09.06.1893
[3] Helena Julia Jansen, geb. s-Gravenhage 31.05.1868, overl. s-Gravenhage 07.07.1935, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 11.07.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Justinus Everhard Carrire, geb. s-Gravenhage 14.05.1896; volgt [1].

2.                   Louis Frederik Carrire, geb. s-Gravenhage 04.06.1898. [Voorthuizen 1935]

3.                   Helena Julia Carrire, geb. s-Gravenhage 01.08.1900. [s-Gravenhage 1935]

4.                   Christina Elisabeth Carrire, Lies, geb. s-Gravenhage 20.08.1903, bioloog, tr. s-Gravenhage 05.04.1933 Franciscus Henri Feekes, geb. Salatiga (Res. Semarang) 15.11.1901, dr., bioloog, z.v. Gustaaf Arend Feekes en Klazina de Hoo [Batavia 1935]

 

[4] Antonie Willem Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1826/1827, ambtenaar (1855), referendaris bij het Departement van Justitie (1876,1893), RNL, overl. s-Gravenhage 15.11.1904, begr. s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 19.11.1904, tr. s-Gravenhage 30.05.1849

[5] Christina Elisabeth Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1823/1824, overl. s-Gravenhage 28.01.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Frederik Carrire, geb. s-Gravenhage 15.03.1850; volgt [2].

2.                   Johanna Margaretha Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1852, overl. s-Gravenhage 25.09.1915, tr. s-Gravenhage 09.05.1877 Julien Thomas Edmond Canneel, geb. s-Gravenhage ca. 1848, ambtenaar, overl. s-Gravenhage 17.06.1916, z.v. Felix Franois Canneel, gepensioneerd hoofdambtenaar (1877), en Magdalena Wilhelmina Geertruida Farenkamp.

3.                   Margaretha Cornelia Carrire, geb. ca. 1855, overl. aan boord van het stoomschip Prinses Marie (op 1035' NB 6528' OL|e|) 26.01.1881|d|, tr. s-Gravenhage 08.03.1876 Willem Frans Karel Siller, geb. s-Gravenhage ca. 1837, Oost-Indisch ambtenaar, overl. s-Gravenhage 20.04.1882, z.v. Johan Wilhelm Jozef Siller en Johanna Willemina Krantz.

4.                   Antonie Willem Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1857/1858, ambtenaar (1891), referendaris bij het Departement van Marine (1918), overl. s-Gravenhage 10.01.1931, tr. 1e s-Gravenhage 25.06.1891|c| Carolina Tjema Phaff, geb. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 26.07.1865|a|, overl. s-Gravenhage 22.09.1916, d.v. Maurice Adrien Emile Phaff, RMWO 4e klasse, en|b| de gedoopte Chinesche vrouw Maria Assimaij; tr. 2e s-Gravenhage 08.10.1918 Maria Henritta Cornelia von Leschen, geb. Vlissingen 03.11.1875, overl. s-Gravenhage 11.09.1952, d.v. Willem Jan von Leschen, kapitein der infanterie (1875), en Sara Jacoba Antonia van Deinse. [s-Gravenhage 1923]

5.                   Arnold Adolf Maximiliaan Carrire, geb. s-Gravenhage 29.07.1862, ambtenaar (1891), referendaris bij het Departement van Financin (1918), overl. s-Gravenhage 05.03.1948, tr. s-Gravenhage 26.08.1891 Maria Elisabeth Johanna Catharina van Alphen, geb. s-Gravenhage 20.05.1858, overl. s-Gravenhage 16.11.1933, d.v. Pieter Hendrikus van Alphen en Elisabeth Johanna Wilhelmina Slangen. [s-Gravenhage 1923]

6.                   Elise Carrire, geb. s-Gravenhage 24.11.1864, overl. na 1927, tr. s-Gravenhage 01.06.1892 Jacobus Hermanus Commijs, geb. s-Gravenhage 15.08.1862, luitenant ter zee 2e klasse (1892), overl. s-Gravenhage 10.11.1927, z.v. Pieter Commijs en Maria Louisa Jannetje Chappuysi. [Amsterdam 1923]

 

Noten: |a| aangegeven/gedoopt/erkend?? 26.05.1866 (RA 1867 p.54); |b| tr. Palembang 09.08.1878, bruidegom Maurits Adriaan Emile (RA 1879 p.218); |c| moeder de Chinesche vrouw Asimoy (huw.akte s-Gravenhage 1891 no.545); |d| ingeschreven extract (overl.akte s-Gravenhage 18.03.1881 no.701); |e| tussen Golf van Aden en Ceylon.

 

[6] Justinus Cornelis Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1819, ambtenaar (1843), hoofdcommies bij het Ministerie van Kolonin (1854), referendaris bij het Ministerie van Kolonin (1870,1879), RNL, overl. s-Gravenhage 27.02.1908; tr. 2e s-Gravenhage 15.06.1870 Henrietta Christina Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1843, overl. s-Gravenhage 17.02.1874, d.v. Joannes Cornelis Adrianus Jansen, referendaris bij de Algemene Rekenkamer (1870), en Louise Christiana Fuhri; tr. 3e s-Gravenhage 23.04.1879 Everdina Antonia van Weleveld, geb. s-Gravenhage 23.09.1830, overl. s-Gravenhage 01.03.1915, d.v. Louis Alexander van Weleveld en Christina Dorothea Haertlein; tr. 1e s-Gravenhage 05.07.1854

[7] Helena Julia Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1831, overl. s-Gravenhage 01.11.1868.

Uit het huwelijk Jansen-Happel:

1.                   Catharina Maria Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1857, overl. Den Dolder (Zeist) 28.12.1944, tr. s-Gravenhage 03.09.1879 Hendrik Willem Gerardus Wilderink, geb. Tricht (Buurmalsen) 20.03.1846, eerste luitenant kwartiermeester bij het Oost-Indisch Leger (1877,1879), kapitein kwartiermeester (1887), overl. aan boord van stoomschip Voorwaarts (op de terugreis van Indi naar Nederland) 24.03.1887|a|, z.v. Hendrik Wilderink, schoolonderwijzer, en Johanna Maria Mulder. [Soerabaja 1880; s-Gravenhage 1935]
HWGW otr. Koudekerk a/d Rijn 18.11.1875, tr. 1e Koudekerk 02.12.1875 Johanna Martina Glasbergen, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. Oenarang (Afd. Ambarawa, Semarang) 14.07.1877, d.v. Martinus Glasbergen en Maria Johanna Antonetta Jansen.

2.                   Suzanna Hendrika Jansen, geb. s-Gravenhage 28.02.1863, gezelschapsjuffrouw, overl. Arnhem 04.09.1922.

3.                   Helena Julia Jansen, geb. s-Gravenhage 31.05.1868; volgt [3].

4.                   L.C. Jansen. [Siena, Itali 1935]

Uit het huwelijk Jansen-Jansen:

5.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 16.09.1873.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG.

 

[8] Johan Daniel Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1795, kabinetwerker (1820,1855), overl. tussen 1855 en 1883, tr. s-Gravenhage 01.11.1820

[9] Margaretha Cornelia Vloemans, geb. s-Gravenhage ca. 1793, dienstbode (1820), overl. s-Gravenhage 17.01.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bartholomeus Daniel Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1823, kabinetwerker (1849), kantoorbediende (1855,1873), overl. s-Gravenhage 29.05.1873, tr. s-Gravenhage 30.05.1849 Johanna Christina Frederica Khler (1818-1891), d.v. Johan Frederik Balthasar Khler en Johanna Margaretha Jud.

2.                   Johan Daniel Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1824/1825, kabinetwerker (1850), meubelmaker (1880), overl. voor 1926, tr. 1e s-Gravenhage 30.01.1850 Johanna Margaretha Khler (ca.1825/1826-1880), d.v. Johan Fredrik Malthasar Khler en Johanna Margaretha Jud; tr. 2e s-Gravenhage 03.01.1896 Catharina Adriana de Does, geb. s-Gravenhage ca. 1849/1850, naaister (1871), overl. s-Gravenhage 04.07.1926, d.v. Arnoldus Franciscus de Does, kastenmaker (1871), en Neeltje Hendriks.
CAdD tr. 1e s-Gravenhage 15.03.1871 Johannes Philippus Flach, geb. s-Gravenhage ca. 1851, timmerman (1871), meubelmaker (1888), overl. s-Gravenhage 16.01.1888, z.v. Karel Leonard Albertus Flach, schilder, en Johanna Maria Wagenaar.

3.                   Antonie Willem Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1826/1827; volgt [4].

4.                   Jan Willem Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1830, passementwerker, overl. s-Gravenhage 18.02.1921, tr. s-Gravenhage 04.07.1855 Johanna Adriana Brons, geb. s-Gravenhage ca. 1832, overl. s-Gravenhage 20.06.1924, d.v. Antonius Stephanus Brons, huis- en rijtuigschilder, en Petronella van Duiven.

 

[10] Johan Fredrik Balthasar Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1793, hoefsmid (1818,1851), overl. s-Gravenhage 04.10.1875, tr.

[11] Johanna Margrieta Jud, geb. s-Gravenhage ca. 1797, overl. s-Gravenhage 05.01.1861.
 Het echtpaar Khler-Jud vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Heinrich Karl Simon Philip Begemann (1913-), lector Bandoeng.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna Margaretha):

1.                   Johanna Christina Frederica Khler, geb. s-Gravenhage 09.12.1818, overl. s-Gravenhage 27.04.1891, tr. s-Gravenhage 30.05.1849 Bartholomeus Daniel Carrire (ca.1823-1873), z.v. Johan Daniel Carrire en Margaretha Cornelia Vloemans.

2.                   Johannes Philip Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1820, hoefsmid, overl. na 1872, tr. s-Gravenhage 28.06.1843 Ariaantje van der Schaft, geb. Oud-Beijerland 01.09.1820, overl. s-Gravenhage 11.10.1872, d.v. Klaas van der Schaft en Barbara van der Zwaan.

3.                   Johannes Fredrik Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1822, commies bij de belasting, overl. s-Gravenhage 27.08.1861, tr. s-Gravenhage 12.05.1852 Johanna Gerardina Koppenaal, geb. s-Gravenhage ca. 1821, naaister (1852), overl. s-Gravenhage 15.02.1902, d.v. Willem Koppenaal, timmerman, en Christina Remmerswaal.

4.                   Christina Elisabeth Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1823/1824; volgt [5].

5.                   Johanna Margaretha Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1825/1826, overl. s-Gravenhage 03.12.1880, tr. s-Gravenhage 30.01.1850 Johan Daniel Carrire (ca.1825-na1880), z.v. Johan Daniel Carrire en Margaretha Cornelia Vloemans.

6.                   Willen Fredrik Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1827, broodbakker, tr. s-Gravenhage 04.06.1851 Paulina Cornelia Driessen, geb. Velp (Rheden) 26.06.1826, naaister (1827), d.v. Jan Willem Driessen, koopman, en Fredrika Heijn.

7.                   Johanna Elisabeth Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1828, overl. na 1899, tr. s-Gravenhage 13.11.1850 Hendrik Heijnen, geb. s-Gravenhage ca. 1823, blikslager, overl. s-Gravenhage 28.12.1899, z.v. Johannes Heijnen en Maria Mengen.

8.                   Johannes Pieter Khler, geb. ca. 1830, overl. s-Gravenhage 07.09.1830.

9.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 24.10.1832.

10.               Johannes Pieter Khler, geb. ca. 1834, overl. s-Gravenhage 09.04.1834.

11.               Johannes Pieter Khler, geb. ca. 1835, overl. s-Gravenhage 30.12.1835.

12.               Lucia Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1837, overl. na 1875, tr. s-Gravenhage 29.04.1857 Gerrit Johannes Kamerling, geb. s-Gravenhage ca. 1823, meubelmaker, overl. s-Gravenhage 11.05.1875, z.v. Johannes Anthonie Kamerling, meubelmaker, en Johanna Geertruida Deegenaar.

13.               Sophia Wilhelmina Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1838/1839, overl. s-Gravenhage 20.03.1902, tr. Hendrik Lodewijk Bense, geb. Rotterdam 22.06.1838, ambtenaar (1863,1890), overl. s-Gravenhage 29.07.1924, z.v. Karl Ludwig Bense en Anna PetronellaMargaretha Blijkersveld Dermout.
 Het echtpaar Bense-Khler vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Heinrich Karl Simon Philip Begemann (1913-), lector Bandoeng.

 

[12] Johannes Antonius Jansen, oud-ambtenaar (1839,1846), overl. tussen 1846 en 1854, tr.

[13] Susanna Hendrika de Mare, geb. ca. 1777, overl. s-Gravenhage 17.11.1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Adrianus Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1802, ambtenaar (1839,1843), hoofdcommies (1854), referendaris bij de Algemene Rekenkamer (1870), tr. s-Gravenhage 03.07.1839 Louise Christiana Fuhri, geb. Amsterdam ca. 1811, d.v. Koenraad Fuhri en Henrietta Christina Schlosser.
Uit dit huwelijk: Henrietta Christina Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1843, tr. s-Gravenhage 15.06.1870 Justinus Cornelis Jansen (ca.1819-1908), z.v. z.v. Johannes Antonius Jansen en Susanna Hendrika de Mare.

2.                   Jacobus Hendricus Franciscus Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1804, ambtenaar (1843), adjunct-commies (1854), gepensioneerd ambtenaar (1870), overl. s-Gravenhage 11.07.1876, tr. s-Gravenhage 24.05.1843 Maria Antoinetta Hester Maxwils, geb. s-Gravenhage ca. 1814, overl. s-Gravenhage 23.04.1896, d.v. Bartholomeus Maxwils en Margaretha Clauser.

3.                   Hendrik Wilhelm Jansen, geb. Amsterdam 16.08.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.08.1808, predikant, overl. in zijn woonhuis aan het Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 24.08.1885.

4.                   Petrus Franciscus Jansen, geb. Amsterdam 03.10.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.10.1810, constructeur bij de Marine (1843), ingenieur der tweede klasse bij de Marine (1846), overl. Oegstgeest 10.03.1876, tr. s-Gravenhage 26.08.1846 Agatha Cornelia Scheffer, geb. Ixelles|a| ca. 1821, overl. s-Gravenhage 30.12.1907, d.v. Johannes Scheffer en Agatha Carbasius.

5.                   Justinus Cornelis Jansen, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. s-Gravenhage 02.02.1815.

6.                   Maria Johanna Antonetta Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1814, overl. voor 1891, tr. s-Gravenhage 27.03.1839 Martinus Glasbergen, geb. Amsterdam 11.02.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 16.02.1805, koopman in houtwaren, overl. Leiden 23.08.1891, z.v. Martinus Glasbergen en Catharina Petronella Lang.
Uit dit huwelijk: Johanna Martina Glasbergen (ca.1851-1877), tr. Koudekerk 02.12.1875 Hendrik Willem Gerardus Wilderink (1846-1887).

7.                   Justinus Cornelis Jansen, geb. s-Gravenhage ca. 1819; volgt [6].

 

Noten: |a| nu Elsene, een tweetalige gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgi.

 

[14] Remigius Adolphus Happel, geb. s-Gravenhage xx.09.1795, hoedenmaker (1814), koopman (1818,1820), overl. Rotterdam 25.07.1844|a|, tr. s-Gravenhage 05.01.1814 

[15] Catherina Maria Klepper, geb. s-Gravenhage ca. 1795, overl. s-Gravenhage 12.03.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Happel, geb. ca. 1815, overl. voor 1878, tr. s-Gravenhage 28.06.1843 Johan Hendrik Unger, geb. s-Gravenhage ca. 1810/1811, koek- en banketbakker, overl. s-Gravenhage 27.12.1878, z.v. Johan Willem Unger en Christina Kielman.
JHU tr. 1e s-Gravenhage 25.07.1832 Annetta Hendrika Helena Hger, geb. s-Gravenhage ca. 1811, overl. s-Gravenhage 29.07.1842, d.v. Hendrik Christoffel Hger, passementwerker, en Johanna Margaretha Fleischer.

2.                   Maria Catharina Jacomina Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1816/1817, winkelierster (1849), overl. s-Gravenhage 08.08.1880, tr. 1e s-Gravenhage 26.07.1837 Frederik Carel Unger, geb. s-Gravenhage ca. 1811/1812, overl. s-Gravenhage 04.12.1845, z.v. Johan Wilhelm Unger en Christina Kieleman; tr. 2e s-Gravenhage 19.09.1849 Gerrit Dijkmans, geb. Schiedam 26.04.1818, overl. s-Gravenhage 30.03.1902, z.v. Gerrit Dijkmans en Anna Catharina Blok.

3.                   Jacomina Happel, geb. s-Gravenhage 12.03.1818, overl. s-Gravenhage 05.04.1903.

4.                   Francina Cornelia Happel, geb. s-Gravenhage 30.01.1820, overl. s-Gravenhage 27.05.1875.

5.                   Remigius Adolphus Happel, geb. ca. 1821/1822, koopman (1854,1860), tr. s-Gravenhage 06.06.1860 Wilhelmina Henriette Marck, geb. s-Gravenhage ca. 1837, d.v. Casper Cornelis Marck en Henriette Zinsmeester.

6.                   Adolphus Remigius Happel, geb. ca. 1824, koopman (1849), leraar in de nieuwe talen (1865), overl. s-Gravenhage 27.12.1904, tr. s-Gravenhage 06.09.1865 Johanna Geertruida Christina de Baas, geb. s-Gravenhage ca. 1830, overl. s-Gravenhage 06.11.1904, d.v. Leendert Jacobus de Baas en Geertruida Christina Mondt (ca.1802-1879).

7.                   Pieter Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1828, timmerman (1854,1862), timmerman en handelaar (1865), overl. s-Gravenhage 20.06.1900, tr. 1e s-Gravenhage 09.04.1862 Carolina Henrietta de Baas, geb. s-Gravenhage ca. 1838, overl. s-Gravenhage 23.05.1863, d.v. Leendert Jacobus de Baas, gepensioneerd apotheker eerste klasse (1862), en Geertrui Christina Mondt (ca.1802-1879); tr. 2e s-Gravenhage 16.08.1865 Alida Elisabeth Petri, geb. ca. 1845/1846, overl. s-Gravenhage 07.02.1924, d.v. Johannes Matthias Petri en Catharina Dorothea Kolmeijer.

8.                   Helena Julia Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1831; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte s-Gravenhage 1844 no.1082 (Remichius Adolfus, e.v. Kleppel).

 

[16] Johan Daniel Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1769, kabinetwerker (1820,1825), overl. s-Gravenhage 17.06.1852, z.v. Johan Daniel Carrire en Maria van Heusden; tr.

[17] Frederika Bekker, geb. ca. 1768, overl. s-Gravenhage 25.01.1830, d.v. George Bekker en Grietje Frederika Dobbert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Frederica Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1794, dienstbode(1825), tr. Amsterdam 29.04.1825 Heinrich Ludwig Bense, geb. Einbeck|a| ca. 1790, bakker (1823), metselaar (1825), z.v. Christian Ludwig Bense en Maria Eleonora Sander.
HLB tr. 1e Amsterdam 16.04.1823 Johanna Visser, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23.01.1782, besteedster, overl. voor 1825, d.v. Godefriedus Visser en Lessina Kupers.
JV tr. 1e Hendrik Haas, overl. voor 1823.

2.                   Johan Daniel Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1795; volgt [8].

3.                   George Frederik Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1798, kabinetwerker (1822), meubelmaker (1860), overl. s-Gravenhage 27.05.1872, tr. s-Gravenhage 20.03.1822 Antonia Kinkel, geb. s-Gravenhage ca. 1791/1792, overl. s-Gravenhage 07.12.1860, d.v. George Adam Kinkel en Willemina Johanna Mutters.

4.                   Maria Margaretha Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1803, overl. na 1846, tr. s-Gravenhage 06.01.1830 Petrus Johannes Metz, geb. s-Gravenhage ca. 1807/1808, overl. s-Gravenhage 17.11.1846, z.v. Pieter Laurentius Metz en Gerdina van Dietz.

5.                   Frederik Carrire, geb. ca. 1804, overl. s-Gravenhage 24.03.1832.

6.                   Paulus Carrire, geb. s-Gravenhage ca. 1808, kok, overl. s-Gravenhage 13.12.1864, tr. s-Gravenhage 02.11.1831 Magdalena Hartman, geb. Loosduinen 08.04.1812, overl. s-Gravenhage 05.11.1876, d.v. Jacob Hartman en Johanna van Kampen.

7.                   Frederik Louis Carrire, geb. ca. 1813, overl. s-Gravenhage 26.07.1829.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Antonius Vloemans, overl. voor 1820, tr.

[19] Maria Barta Sas, overl. voor 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Cornelia Vloemans, geb. s-Gravenhage ca. 1793; volgt [9].

 

[20] Johannes Philip Khler, geb. ca. 1767, smid (1819,1822), hoefsmid (1824,1834), overl. s-Gravenhage 13.04.1842, z.v. Johan George Khler en Cornelia van Kol; tr.

[21] Margaretha Magdalena Petri, geb. s-Gravenhage ca. 1767, smederijhoudster (1844), overl. s-Gravenhage 26.0.1857, z.v. Johan Balthazar Petri en Maria Elisabeth Walbreichim{?}.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Petrie):

1.                   Catharina Elisabeth Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1791, dienstbode (1819), tr. s-Gravenhage 10.02.1819 Frans Wisdom, geb. s-Gravenhage ca. 1793, z.v. Hendrik Wisdom, winkelier, en Maria Otto.

2.                   Johannes Philip Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1791/1792, smid (1817), concierge (1830), deurwaarder (1844), tr. s-Gravenhage 30.04.1817 Johanna van Lingen, geb. s-Gravenhage ca. 1796, dienstmaagd (1817), d.v. Jan van Lingen en IJda van Doomen.

3.                   Johan Fredrik Balthasar Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1793; volgt [10].

4.                   Johan Hendrik Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1795, wagenmaker (1822,1830), rijtuigmaker (1844), tr. 1e s-Gravenhage 30.01.1822 Johanna van der Straaten, geb. s-Gravenhage ca. 1799, overl. voor 1828, d.v. Jan van der Straaten en Aaltje Hendriks; tr. 2e s-Gravenhage 14.05.1828 Johanna Maria Werdes, geb. s-Gravenhage ca. 1796/1797, d.v. David Werdes, loodgieter, en Petronella Mol.
JMW tr. 1e s-Gravenhage 10.09.1817 Henricus Jacobus Kuling, geb. Breda ca. 1788, overl. voor 1828, z.v. Christophorus Kuling en Joanna van Buerde.

5.                   Margaretha Magdalena Khler, geb. ca. 1799, overl. s-Gravenhage 18.03.1820.

6.                   Sophia Willemina Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1801/1802, tr. 1e s-Gravenhage 11.02.1824 Leendert Christiaan van der Stijl, geb. s-Gravenhage ca. 1806, passementwerker, overl. voor 1834, z.v. Leendert van der Stijl, passementwerker, en Pietronella Menningh; tr. 2e s-Gravenhage 09.07.1834 Pieter Ulrich, geb. s-Gravenhage ca. 1802, klerk (1826), gemployeerde (1834), overl. voor 1844, z.v. Johan Frederik Ulrich en Klasina Bulsing; tr. 3e s-Gravenhage 30.10.1844 Georg Friedrich Runckel, geb. s-Gravenhage ca. 1803, gepensioneerd kapitein (1844), z.v. Georg Friedrich Runckel en Anna Vermeulen.
PU tr. 1e s-Gravenhage 05.04.1826 Wilhelmina Frederika Louisa Burghard, geb. ca. 1797, naaister (1826), overl. voor 1834, d.v. Johan Christiaan Burghard, stoffeerder, en Dorothea Elisabeth Zwegerman.

7.                   Johanna Christina Khler, geb. s-Gravenhage ca. 1804, tr. s-Gravenhage 28.04.1830 Pieter van Noort, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 28.12.1800, behanger, z.v. Justinus van Noort en Cornelia de Kler.

8.                   Willem Frederik Khler, geb. ca. 1809, muziekmeester, tr. s-Gravenhage 06.11.1844 Elisabeth Josephina Speltie, geb. Maastricht 06.12.1817|a|, overl. Rotterdam 06.07.1853|b|, d.v. Christiaan Joseph Speltie, tweede luitenant kwartiermeester bij het Bataillon Infanterie Nationale Militie no.44 (18171), gepensioneerd kapitein kwartiermeester (1844), en Maria del Padresinis Mendez.

 

Noten: |a| moeder Maria Mendel (geb.akte Maastricht 1817 no.691); |b| moeder Delpatrosienie Mendes (overl.akte Rotterdam 1853 fol.c061v).

 

[22] Johan Christoffel Jud, geb. s-Gravenhage ca. 1774/1775, schoenmaker, overl. s-Gravenhage 21.01.1852, z.v. Johan Pieter Jud en Johanna Margaretha Troost; tr.

[23] Johanna van den Brand, geb. s-Gravenhage ca. 1756, overl. s-Gravenhage 02.12.1828|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Margrieta Jud, geb. s-Gravenhage ca. 1797; volgt [11].

 

Noten: |a| van den Brandt, zijnde de namen der ouders niet bekend (overl.akte s-Gravenhage 1828 no.1279).

 

[24] Jansen

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Jansen; volgt [12].

 

[26] Jacobus de Mare, geb. ca. 1739, overl. s-Gravenhage 08.05.1819, z.v. Johannes Jacobus de Mare en Elisabeth Urbanus; tr.

[27] Maria Letsch, overl. voor 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth de Mare, geb. ca. 1770, overl. s-Gravenhage 21.06.1819, tr. Francois Joseph Bulcourt, geb. ca. 1771, bode (1819).

2.                   Johannes Carel de Mare, geb. s-Gravenhage ca. 1773, behanger, overl. s-Gravenhage 18.07.1834, tr. Alida de Vries, overl. na 1834.

3.                   Susanna Hendrika de Mare, geb. s-Gravenhage ca. 1777; volgt [13].

4.                   Maria de Mare, geb. s-Gravenhage ca. 1781, overl. s-Gravenhage 07.06.1828.

 

[28] Remigius Adolphus Happel, geb. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.07.1768, koopman (1814), overl. tussen 1814 en 1857, z.v. Remigius Adolphus Happel en|a| Maria Catharina Boujons; tr. 2e Voorschoten 28.12.1831 Anna Barbara Alexandre, geb. s-Gravenhage 05.09.1796, overl. s-Gravenhage 24.08.1868|c|, d.v. Franciscus Josephus Alexandre en Anna Maria Adams; tr. 1e

[29] Elisabeth Zwaan, geb. ca. 1763, overl. s-Gravenhage 27.11.1829, d.v. Johannes de Zwaanen Catharina Steijninger.

Uit het huwelijk Happel-Zwaan:

1.                   Helena Julia Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1794, tr. s-Gravenhage 10.09.1817 Pierre Frederic Sijthoff, geb. s-Gravenhage ca. 1796, z.v. Jean Sijthoff en Sara Johanna Cornelia Bresler.

2.                   Remigius Adolphus Happel, geb. s-Gravenhage xx.09.1795; volgt [14].

3.                   Christina Frederica Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1797, tr. 1e s-Gravenhage 24.12.1817 (echtsch. voor 1834|b|) Jan George Coorengel, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.05.1785, raad en eerste resident ter kust van Guine(1817), oud-directeur van s lands drukkerij en laatstelijk vendumeester te Batavia (1833), overl. Amsterdam 20.03.1833, z.v. Gerrit Klaaszn Coorengel en Geertruij Woortman (ca.1758-1829); tr. 2e s-Gravenhage 20.08.1834 Gerardus van Zuijlen, geb. s-Gravenhage ca. 1780, gepensioneerd kapitein der artillerie (1833), z.v. Jan van Zuijlen en Cornelia Deras.
GvZ tr. 1e voor 1824 Neeltje Smit, geb. ca. 1790, overl. s-Gravenhage 17.09.1832; tr. 2e s-Gravenhage 18.12.1833 Engeltje Vis, ged. Delfshaven 12.07.1795, overl. voor 1834, d.v. Egbert Vis en Margaretha Agatha van Wadenoijen.
EV tr. 1e Delfshaven 07.03.1815 Adrianus Cornelis Kool, ged. Rotterdam 11.10.1791, overl. voor 1833, z.v. Cornelis Kool en Clasina Langenberg.

4.                   Francina Cornelia Happel, geb. s-Gravenhage ca. 1800, tr. s-Gravenhage 03.05.1815 Philipp Wilhelm Sack, geb. Tienhoven ca. 1788, z.v. Johan Peter Sack en Souza Machdalena Benderin.

Kind van Anna Barbara:

5.                   Frits Alexander, geb. xx.02.1819, overl. s-Gravenhage 05.05.1819.

Uit het huwelijk Happel-Alexandre:

6.                   Remigius Adolphus Alexander Happel, geb. Voorschoten ca. 1832, ontvanger der registratie en domeinen te Nijkerk (1857,1859) en Middelburg (1890), overl. Middelburg 19.01.1890, tr. s-Gravenhage 02.09.1857 Marie Josephe Cluckers, geb. Diest|d| ca. 1819, overl. na 1890, d.v. Jacques Felix Cluckers en Marie Josephe van de Goor.
MJC tr. 1e s-Gravenhage 01.09.1841 Hendrik Hoffman, geb. Brielle/s-Gravenhage ca. 1810, ambtenaar (1841), adjunct-commies (1850), overl. s-Gravenhage 23.02.1850, z.v. Jacob Hoffman en Elisabeth Fichet.
HH tr. 1e s-Gravenhage 02.07.1834 Anna Maria Wilhelmina Bruijns, geb. s-Gravenhage ca. 1807/1808, overl. s-Gravenhage 05.10.1839, d.v. Johannes Bruijns en Anna Maria Jacoba Hooft.

7.                   Frederik Christiaan Alexander Remigius Adolphus Happel, geb. Voorschoten ca. 1835, drogist, overl. s-Gravenhage 09.12.1907, tr. s-Gravenhage 14.09.1859 Wilhelmina Margaretha Sommer, geb. s-Gravenhage ca. 1835/1836, overl. s-Gravenhage 09.05.1905, d.v. Johannes Sommer en Geertruida Wilhelmia Ester.

 

Noten: |a| otr. Amsterdam 27.09.1770 (bruidegom van Oberamt Veldens, oud 42 jaar, bruid Maria Catrina Bouijons, van Ampt Velten, oud 25jaar); |b| CFH gedivorceerde echtgenote van JGC (huw.akte s-Gravenhage 1834 no.332); |c| Alexander (overl.akte s-Gravenhage 1868 no.1830); |d| nu in provincie Vlaams-Brabant, Belgi.

 

[30] Johan Christoffel Klepper, overl. voor 1814, tr.

[31] Jacomina van Hoest, overl. voor 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catherina Maria Klepper, geb. s-Gravenhage ca. 1795; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten 2e VCL