Madeleine Anne Kan (1916-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Madeleine Anne Kan, geb. Dordrecht 21.12.1916, naar Port-Said en tussengelegen havens|b| 1938|a|, (examen MO A Engels (Utrecht 1946|c|), kandidaatsexamen Engels (Amsterdam GU 1949|d|), doctoraal examen Engels (Amsterdam GU 1953|e|), docent Engels aan het 2e VCL (1949-1974), overl. Leidschendam 16.01.2005, crem. Leiden (Rhijnhof) 21.01.2005. 

 

Noten: |a| Het Vaderland 11.08.1938 (met de Indrapoera van de Rotterdamsche Lloyd, van Rotterdam naar Batavia, afvaart 10.08.1938); |b| ook Southampton en Marseille; |c| Nieuwe Leidsche Courant 03.08.1946; |d| Het Parool 25.03.1949; |e| Nieuwe Leidsche Courant 03.07.1953.

 

[2] Albert Hendrik Kan, geb. Rotterdam 18.07.1875, leraar (1904), conrector van het gymnasium (1905), rector van het gymnasium (1908), rector van een gymnasium (1924,1935), overl. Heelsum (Renkum) 15.12.1951|c|, crem. Velsen (Westerveld) 19.12.1951, tr. Utrecht 16.07.1903 
[3] Johanna Berendina Pekelharing, geb. Utrecht 31.05.1878, overl. Utrecht 15.02.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Benedictus Kan, geb. Middelburg 03.05.1904, rechterlijk ambtenaar (1942), Japanse internering 15.08.1942, plv. landrechter (1949), overl. nabij Purwokerto 16.03.1949, begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

2.                   Cornelis Adrianus Kan, geb. Middelburg 01.10.1905, overl. Utrecht 01.11.1924.

3.                   Willem Gerard Kan, geb. Middelburg 23.05.1908, arts, overl. Bennekom 09.07.1983, crem. Utrecht (Daelwijck) 14.07.1983, tr. Utrecht 03.10.1935 Cornelia Elise Leignes Bakhoven, geb. Arnhem 31.01.1909, overl. Bennekom 20.10.1973, d.v. Guillaume Leignes Bakhoven, ingenieur bij de staatsspoorwegen, en Elise Cornelia Massee.

4.                   Willemina Madelaine Kan, geb. Middelburg 05.05.1912, overl. na 1973|b|, tr. Utrecht 10.09.1942 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 26.04.1949, ingeschr. 02.06.1949) Gerard den Hartog, geb. Bandoeng 04.01.1914, z.v. Arij den Hartog en Goverdina Frederika Speet. [Hilversum 1951,1973]

5.                   Madeleine Anne Kan, geb. Dordrecht 21.12.1916|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 27.12.1916 (Familieberichten/Bevallen:/van een dochter: mevr. Kan, geb. Pekelharing, Dordrecht, 21 Dec.); |b| NRC Handelsblad 23.10.1973 (W.M. den Hertog-Kan); |c| ook overl.akte Utrecht 1952 no.79.

 

[4] Johannes Benedictus Kan, geb. Groningen 31.08.1831, promotie Groningen 28.06.1855|c|, rector aan het gymnasium te Doesburg (1860,1862), rector aan het stedelijk gymnasium te Nijmegen (1864,1873), rector van het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam (1878,1881), RNL, overl. Apeldoorn 28.06.1902; tr. 1e Groningen 05.04.1860 Anna Catharina Schilthuis, geb. Groningen 01.02.1835, overl. Nijmegen 26.08.1871, d.v. Jan Schilthuis (-1840), koopman, en Anna Catharina van der Donck (-1855), handelares; tr. 2e Nijmegen 10.07.1872

[5] Madelaine Anne Masman, geb. Oosterhout 23.02.1844, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1922.

Uit het huwelijk Kan-Schilthuis:

1.                   Anna Catharina Julia Kan, geb. Doesburg 10.03.1861, overl. Rotterdam 04.10.1878.

2.                   Elisabeth Kan, geb. Doesburg 07.04.1862, overl. Rotterdam 16.03.1881.

3.                   David Maurits Kan, geb. Nijmegen 13.06.1864, overl. Amsterdam 17.01.1937, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 20.01.1937, tr. 1e Soerabaja 12.03.1896 Engelina Maria Maria Wijthoff, geb. Kediri 07.11.1874, overl. Amsterdam 21.02.1959, begr. 26.02.1959.

Uit het huwelijk Kan-Masman:

4.                   Johannes Benedictus Kan, Jan, geb. Nijmegen 18.05.1873, promotie Leiden 1896|a|, referendaris aan het Departement van Financiën (1902), secretaris-generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken (1908-1931), lid van de Raad van State (1931-1947), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 08.05.1947, crem. 10.05.1947, otr. ’s-Gravenhage 22.05.1902, tr. ’s-Gravenhage 12.06.1902 Helena Cornelia Schalkwijk, Ella, geb. Rotterdam 12.02.1882, overl. ’s-Gravenhage 25.09.1951, begr. 27.09.1951, d.v. Marinus Schalkwijken Johanna Geertruida Wente.
– Levensbericht JBK: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Willem Cornelis Kan, Wim, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 15.01.1911, overl. Nijmegen 08.09.1983, tr. 1933 Cornelia Diederika Vonk, Corry, geb. Amsterdam 28.04.1901, overl. Rheden 31.01.1988.
– Levenbericht WCK: nl.wikipedia
– Levensbericht CDV: nl.wikipedia

5.                   Albert Hendrik Kan, geb. Rotterdam 18.07.1875; volgt [2].

6.                   Gerard Christiaan Kan, geb. Rotterdam 29.01.1878, overl. Rotterdam 31.10.1879.

7.                   Anna Elisabeth Henriette Kan, geb. Rotterdam 25.10.1882, overl. Rotterdam 05.01.1953, begr. 08.01.1953, tr. ’s-Gravenhage 15.06.1905 Frederik George Schalkwijk, geb. Rotterdam 09.12.1877, promotie Leiden 1904, adjunct-commies ter provinciale griffie van Noord-Holland (1905), lid Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (1927-), overl. Rotterdam 20.08.1948, begr. Rotterdam (Bpl. Oud Kralingen) 23.08.1948, z.v. Marinus Schalkwijk, makelaar, en Johanna Geertruida Wente.

8.                  

 

Noten: |a| proefschrift: De comptabiliteit in het  staatsbestuur; |b| proefschrift: Art. 757 B.R.: beslag op door publiekrechtelijke lichamen verschuldigde bezoldigingen en pensioenen; |c| proefschrift: Disputatio de ephoris spartanis.

 

[6] Cornelis Adrianus Pekelharing, geb. Zaandam 19.07.1848, overl. Utrecht 18.09.1922, tr. Zutphen 14.07.1873

[7] Willemina Geertuida Campert, geb. Zutphen 19.11.1849, overl. Utrecht 03.11.1897.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johanna Berendina Pekelharing, geb. Utrecht 31.05.1878; volgt [3].

 

[8] David Moses Kan, geb. Leeuwarden 04.05.1800, besnijdenis Leeuwarden 11.05.1800, promotie Groningen 1825|e|, onderwijzer in de Latijnsche en Grieksche talen (1824), praeceptor aan het stedelijk gymnasium (1854), eerste praeceptor aan het gymnasium te Groningen (1860), conrector (1862), overl. Ede 26.07.1892, tr. Groningen 30.09.1824

[9] Judith Baruch de Beer, geb. Oude Pekela 27.12.1804, overl. Zuidbroek 27.03.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betje Kan, geb. Groningen 05.04.1829, overl. Haarlem 01.08.1916.

2.                   Johannes Benedictus Kan, geb. Groningen 31.08.1831; volgt [4].

3.                   Frederika Bernardina Kan, geb. Groningen 09.10.1832, overl. Groningen 26.05.1833.

4.                   Henriëtte Jacoba Kan, geb. Groningen 22.10.1833, overl. Zutphen 14.01.1905.

5.                   Arnoldus Izaak Kan, geb. Groningen 16.02.1835, predikant, overl. Assen 21.11.1914, tr. Middelburg 14.10.1868 Jacoba Elisabeth Snouck Hurgronje, geb. Colijnsplaat 06.04.1844, overl. Velkp (Rheden) 29.08.1910, d.v. Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Adriana Magdalena van Adrichem.

6.                   Frederik David Kan, geb. Groningen 31.03.1836, arts, tr. 1e Ladysmith (Port Natal, Zuid-Afrika) 04.09.1861|a| Maria Johanna Charlotta van den Bosch, geb. Utrecht 29.01.1832, d.v. Petrus van den Bosch en Maria Carolina Elisabeth Roll; tr. 2e R. Bicard. [Nice 1905]

7.                   Cornelius Marius Kan, geb. Groningen 18.03.1837, promotie Groningen 19.11.1862|b|, conrector te Winschoten (1862), leraar aan de HBS te Utrecht (1872), hoogleraar Amsterdam (1877-1907)), overl. Utrecht 22.03.1919, tr. 1e Beerta 24.11.1862 Thecla Henderika Cornelia Plaat, geb. Beerta 06.06.1839, overl. tussen 1889 en 1894, d.v. Christiaan George Plaat (1813-1881), medicinae et artis obstetriciae doctor, burgemeester van Beerta (1842-1863) en Nieuweschans (1850-1862), en Lamberdina Cornelia van Bakkenes; tr. 2e Ooltgensplaat 04.07.1894 Johanna Antonia Cornelia Verweij, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 08.01.1865, overl. Heemstede 24.07.1926, d.v. Jacob Verweij, predikant der afgescheidenen te Scharnegoutum (1865), en Sophia Carolina Frickes. [Amsterdam 1905]
     JACV tr. 1e Ovezande 29.12.1887 Hendricus Joannes Evert Wijnmalen, geb. Oud-Beijerland ca. 1865, tweede luitenant kwartiermeester Indisch Leger (1887), overl. voor 1894, z.v. Willem Carel Wijnmalen en Jacoba Joanna Adriana Peelen.

8.                   Gesina Egbertina Kan, geb. Groningen 27.02.1839|c|, overl. Groningen 03.12.1839.

9.                   Izaak Maurits Kan, geb. Groningen 01.03.1839, overl. Groningen 11.07.1854.

10.               Maria Frederika Kan, geb. Groningen 13.02.1841, overl. ’s-Gravenhage 08.11.1918.

 

Noten: |a| zes kinderen gewettigd (huw.akte Diepenveen 10.12.1868 no.39); |b| proefschrift: Disputatio de Euhemero; |c| geboren 27.02 des avonds te zes uur (geb.akte Groningen 01.03.1839 no.205); |d| geboren 01.03 des middags te een uur (ibidem); |e| proefschrift: Dissertatio literaria inauguralis de Sophoclis Oedopode Coloneo.

 

[10] Gerhardus Masman, geb. Overasselt 04.11.1808, ontvanger der registratie, overl. Nijmegen 13.04.1868, tr. Brielle 19.10.1839

[11] Hendrica Alberta Huijsman, geb. Brielle 21.03.1813, overl. Nijmegen 17.02.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Madelaine Anne Masman, geb. Oosterhout 12.01.1841, overl. Oosterhout 30.06.1842.

3.                   levenloze dochter, Oosterhout 23.12.1841.

4.                   Christiaan Antonij Evert Masman, geb. Oosterhout 17.12.1842, overl. na 1872.

5.                   Madelaine Anne Masman, geb. Oosterhout 23.02.1844; volgt [5].

6.                   Catharina Wobina Johanna Masman, geb. Oosterhout 06.03.1845.

7.                   Joachimus Gerhardus Masman, geb. Heusden 20.06.1848, kandidaat-notaris (1872), notaris (1882,1889), overl. Ubbergen 10.05.1889|a|, tr. Nijmegen 03.03.1882 Catharina van Roggen, geb. Nijmegen 18.02.1859, overl. Heumen 20.02.1938, d.v. Matthijs Adolph van Roggen, griffier (1859), kantonrechter (1882), en Catharina Noorduijn.
     CvR tr. 2e Haarlem 05.02.1891 Elisa Hendrik Trakranen, geb. Amsterdam 30.11.1853, koopman, overl. Heumen 01.03.1932, z.v. Jan Trakranen en Agnes ter Meulen.

8.                   Hendrika Alberta Esther Masman, geb. Heusden 11.08.1850, overl. Nijmegen 09.12.1918, tr. Nijmegen 29.12.1874 Hubertus Jacobus Christianus Bonemeijer, geb. Maastricht 21.08.1841, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Nijmegen 04.08.1919, z.v. Lambertus Bonemeijer en Petronella Lousbergh.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 1889 no.266.

 

[12] Cornelis Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1811, overl. Zaandam 22.01.1873, tr. ’s-Graveland 25.10.1838

[13] Johanna van Ree, geb. Zaandam 12.01.1812, overl. Zaandam 26.08.1885.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Cornelis Adrianus Pekelharing, geb. Zaandam 19.07.1848; volgt [6].

 

[14] Petrus Remko Campert, geb. Nijkerk 30.04.1814, overl. Zutphen 13.08.1877, tr. Deventer 24.09.1846

[15] Johanna Berendina ten Kate, geb. Deventer 02.02.1820, overl. Zutphen 09.11.1858.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willemina Geertruida Campert, geb. Zutphen 19.11.1849; volgt [7].

 

[16] Moses Elkan Levie Kan, geb. Leeuwarden ca. 1774, koopman (1811,1834), overl. Leeuwarden 27.05.1837, z.v. Elkan Izak Levij en Mietje Eliazer; tr.

[17] Beeltje Barends Daniels, geb. Amsterdam ca. 1773, overl. Leeuwarden 28.05.1817.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Isak Kan, geb. Leeuwarden ca. 1797, overl. Leeuwarden 30.11.1854.

3.                   David Kan, geb. Leeuwarden 04.05.1800; volgt [8].

4.                   Hester Kan, geb. ca. 1801, tr. Leeuwarden 29.08.1830 Jacob Wolf Cohen, geb. ca. 1799, koopman, z.v. Wolf Benjamins Cohen en Hester Jacobs.
     JWC tr. 1e Leeuwarden 16.01.1820 Froukje van Dam, geb. Leeuwarden ca. 1805, overl. Leeuwarden 12.03.1823, d.v. Salomon van Damen Wilhelmina Simons.

5.                   Mietje Kan, geb. Leeuwarden ca. 1801/1802, overl. Leeuwarden 23.06.1834, tr. Leeuwarden 29.08.1830 Berend Simons de Vries, geb. Leeuwarden ca. 1794/1795, koopman, z.v. Simon Mozes de Vries en Anna Jacobs Nathans.
     BSdV tr. 2e Leeuwarden 1836 Sara Mozes Kan (ca.1810-1886), jongere zuster van Mietje.

6.                   Elkan Kan, geb. Leeuwarden ca. 1805, kleermaker, overl. Leeuwarden 04.08.1888, tr. Leeuwarden 27.06.1824 Saartje Jacobs Bierschenk, geb. Leeuwarden ca. 1799, overl. Leeuwarden 15.02.1881, d.v. Jacob Coopmans Bierschenk en Frouwkje Salomons de Leeuw.

7.                   Matje Kan, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807, koopvrouw, overl. Leeuwarden 28.03.1846.

8.                   Levy Kan, geb. Leeuwarden ca. 1808, fuselier bij de achtste afdeling infanterie ‘gekantonneerd te Best’ (1834), overl. Leeuwarden 08.04.1887, tr. Leeuwarden 23.03.1834 Mariane Abraham Kan, geb. Leeuwarden ca. 1806/1807, overl. Leeuwarden 29.11.1893, d.v. Abraham Elkan Kan, koopman, en Froukje Jacob Levij Hard.

9.                   Sara Kan, geb. Leeuwarden ca. 1810, overl. Leeuwarden 03.04.1886, tr. Leeuwarden 28.02.1836 Berend Simons de Vries.
     BSdV tr. 1e Leeuwarden 1830 Mietje Mozes Kan (ca.1801/1802-1834), oudere zuster van Sara.

10.               Claartje Kan, geb. Leeuwarden 09.04.1811.

 

[18] Baruch Barends de Beer, opperrabbijn der Israelitische gemeente, overl. Oude Pekela 09.08.1810, tr.

[19] Rachel Salomons Levie, geb. Groningen ca. 1764, overl. Groningen 28.06.1837, d.v. Salomon Levie en Bloempje Cohen.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Bernhard de Beer, besnijdenis Groningen 04.12.1788.

3.                   Biena de Beer, geb. Oude Pekela 25.02.1791, tr. Delfzijl 03.12.1814 Samuel Joachimson, geb. 16.09.1774, koopman, z.v. Joachim Levij en Sara Liepman.

4.                   Samuel Baruch de Beer, besnijdenis Groningen 19.10.1792, koopman (1817,1824), overl. Gouda 22.06.1866, tr. Oude Pekela 03.05.1817 Henriette Abrahams Wijnberg, geb. Oude Pekela ca. 1798, overl. voor 1866, d.v. Abraham Izaaks en Rebekka Izaaks.

5.                   Aron de Beer, besnijdenis Groningen 25.03.1795.

6.                   Izaak Baruch de Beer, besnijdenis Oude Pekela 18.03.1797, koopman (1821,1824), negociant in goud (1824), goud- en zilversmid (1839), overl. Hoogezand 17.10.1881, tr. 1e Groningen 16.08.1821 Esther Jacob Meijer, geb. Emden ca. 1801, overl. Groningen 19.08.1822, d.v. Jacob Meijer, koopman, en Mietje Moses, koopvrouw; tr. 2e Groningen 15.04.1824 Henriëtte Lazarus Gosschalk, geb. Groningen ca. 1807/1808, overl. Groningen 28.11.1890, d.v. Lazarus Lazarus Gosschalk, vleeshouwer, en Esther Levie.

7.                   Jacob de Beer, besnijdenis Oude Pekela 13.03.1799.

8.                   Juda Baruch de Beer, besnijdenis Oude Pekela 05.06.1801, drogist (1824,1830), tr. Leeiuwarden 21.07.1830 Aurelia Vlietstra, geb. ca. 1800, overl. na 1842, d.v. Johannes Vleitstra en Lamke Faber.

9.                   Levie Baruch de Beer, besnijdenis Oude Pekela 05.06.1801.

10.               Judith Baruch de Beer, geb. Oude Pekela 27.12.1804; volgt [9].

11.               Aron de Beer, besnijdenis Oude Pekela 26.05.1806.

 

[20] Joachimus Christophorus Masman, geb. Haarlem ca. 1785, dominee, predikant, overl. Sint-Michielsgestel 09.10.1849, z.v. Gerhardus Masman en Jacobina Uden; tr.

[21] Madelaine Anne Eschauzier, ged. Rotterdam (Waals) 15.12.1776, overl. Capelle 03.08.1856, d.v. Jean Pierre Eschauzier en Esther Brand.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Masman, geb. Heumen 28.06.1804, rijksambtenaar, tr. Kampen 20.01.1848 Aaltje Somer, geb. Kampen 05.11.1829, overl. Grave 31.01.1911, d.v. Hendrik Somer en Johanna Kuijlman.

2.                   Gerhardus Masman, geb. Overasselt 04.11.1808; volgt [10].

3.                   Esther Masman, geb. Overasselt 19.02.1810, overl. ’s-Hertogenbosch 07.05.1870, tr. ’s-Hertogenbosch 27.05.1853 Jan Willem van Moock, geb. Vierlingsbeek 02.09.1799, overl. ’s-Hertogenbosch 27.09.1872, z.v. Jan Hendrik van Moock en Jacoba van Walsem.
     JWvM tr. 1e Capelle 10.04.1839 Anna Middelkoop, ged. Sprang-Capelle 08.10.1809, overl. Capelle 08.06.1852, d.v. Roeland Middelkoop en Cornelia de Jong.

4.                   Jacobus Johannes Masman, geb. Heumen 28.06.1813.

5.                   Jan Pieter Gerardus Masman, geb. Heumen 28.11.1818, overl. Dinther 04.01.1879, tr. Gorinchem 24.04.1856 Johanna Petronella Benjamina Emelia von Schmidt auf Altenstadt, geb. Sint-Oedenrode 11.11.1819, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1919, d.v. Johann Hendrik Adolph von Schmidt auf Altenstadt en Charlotta Amelia de Jong.

 

[22] Anthonij Evert Huijsman, geb. Harderwijk 23.09.1785, mr., advocaat, rector Latijnse school (1813,120), lid gemeenteraad Brielle (1821), rechter (1839), rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Brielle (1859), overl. Brielle 18.06.1859, z.v. Albertus Huijsman en Hendrika Moll; otr. Amsterdam 01.02.1811

[23] Christina Johanna Jacoba Ter Maat, ook Termaat, geb. Amsterdam 22.04.1790, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 09.05.1790, overl. Dordrecht 12.10.1860, d.v. Barent Ter Maat en Catharina Wobina Johanna Kessler.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Alberta Huijsman, geb. Brielle 21.03.1813; volgt [11].

2.                   Barend Johannes Huijsman, geb. Brielle 18.02.1815, ‘bijna aan het einde zijner wetenschappelijke voorbereiding aan de Clinische School’, overl. (‘tengevolge eener hevige zenuw-zinking-ziekte’) Amsterdam  06.06.1839.

3.                   Annaeus Huijsman, geb. Brielle 13.01.1820, overl. Brielle 01.01.1821.

 

[24] Dirk Pekelharing, geb. Zaandam ca. 1783, plattelands heelmeester (1838,1840), geneesheer (1857), overl. ’s-Graveland 31.07.1857, z.v. Cornelis Pekelharing en Guurtje Langebaard; tr.

[25] Matje van der Woert, geb. Huizen ca. 1785, overl. ’s-Graveland 31.07.1848, d.v. Arie van der Woert en Aafje Baggel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Cornelis Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1811; volgt [12].

 

[26] Balthus Hendrik van Ree, geb. Velsen ca. 1772/1773, chirurgijn, apotheker, en vroedmeester, overl. Zaandam 18.03.1835, z.v. Rijck van Ree en Willemijntje van Schevekoven; tr. ca. 1794

[27] Cornelia Wilhelmina Broese, geb. xx.11.1774, overl. (kraambed) Zaandam 11.05.1814, d.v. Alexander Broese en Adriana Roussel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001), en de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Willem van Tijen (1894-1974).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johanna van Ree, geb. Zaandam ca. 1812; volgt [13].

 

[28] Willem Campert, ged. Campert 24.03.1782, overl. Nijkerk 15.08.1833, tr. Nijkerk 07.04.1799

[29] Geertje Grafstede, geb. ca. 1779/1780, overl. Nijkerk 18.11.1845.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Petrus Remko Campert, geb. Nijkerk 30.04.1814; volgt [14].

 

[30] Gerrit ten Kate, geb. ca. 1792/1793, overl. Emmer (Steenderen) 07.05.1820, tr. Steenderen 04.07.1817

[31] Geertruida Breukink, geb. Steenderen 29.11.1795, overl. Deventer 11.09.1857.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johanna Berendina ten Kate, geb. Deventer 02.02.1820; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten rond het 2e VCL