Frederik Carel de Bruijn (1913-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien januari 2020)

 


 

[1] Frederik Carel de Bruijn, geb. Salatiga 20.08.1913, cadet te Breda (1935), 2e luitenant der veldartillerie (1939), 2e luit. der artillerie n.a. (1941), docent natuurkunde aan het 2e VCL (1965-1978), overl. ís-Gravenhage 20.07.1981|a|, crem.
 
Noten: |a| NRC Handelsblad 22.07.1981 (de Bruyn).

 

[2] Carel Frederik August de Bruijn, geb. Amersfoort 18.11.1885, tweede luitenant bij de cavallerie (1910), 1e Luit. Cav. (1913), oud-majoor der Cavalerie v.h. N.O.I. leger (1944), kapitein der staatspolitie (1944), overl. Apeldoorn 15.01.1944|b|, crem. Velsen (Westerveld) 18.01.1944, tr. Amersfoort 22.09.1910
[3] Nelly Joanna van Heijcop ten Ham, geb. Semarang 10.09.1888, overl. ís-Gravenhage 12.04.1964, crem. Velsen (Westerveld) 15.04.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Carel de Bruijn, geb. Salatiga 20.08.1913|a|; volgt [1].

2.                   George Arnold Jan de Bruijn, geb. xx.05.1920, overl. Leusden 03.02.1921.

 

Noten: |a| RA 1914 p.90 (de Bruijn); |b| Het Vaderland 17.01.1944 (de Bruyn).

 

[4] Guillaume FranÁois Gťrard de Bruijn, geb. Rotterdam 25.01.1858, zee-officier, leraar gymnasium (1882,1915), leraar in de wiskunde (1896), overl. Amersfoort 12.06.1935, begr. Amersfoort (Alg.Bpl. a/d Soesterweg) 15.06.1935; tr. 2e Brussel 28.04.1914|a| Constance Antoinette Sinnige, geb. Amersfoort 05.01.1884, overl. Amersfoort 20.07.1961, z.v. Jan Sinnige en Maria Bernardina Laurentia Quant; tr. 1e Middelburg 21.07.1882

[5] Helena Elisabeth Vermeulen, geb. Middelburg 09.06.1857, overl. Amersfoort 24.12.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guillaume FranÁois Gťrard de Bruijn, geb. Amersfoort 14.10.1883, overl. Middelburg 16.08.1884|b|.

2.                   Jacob Gerard Willem de Bruijn, geb. Amersfoort 11.11.1884. [niet vermeld 1935]

3.                   Carel Frederik August de Bruijn, geb. Amersfoort 18.11.1885; volgt [2].

4.                   Rudolf Leonard Elize de Bruijn, geb. Amersfoort 23.01.1887, leraar (1915), tr. Amersfoort 06.01.1915 Annette Francisca Maria Vermolen, geb. Amersfoort 02.12.1894, d.v. Theodorus Albertus Maria Vermolen, grossier, en Wilhelmina Cornelia Bertha Franciska de Jong. [niet vermeld 1935]

5.                   Helena Elisabeth de Bruijn, geb. Middelburg 15.01.1888|c|, overl. Middelburg 27.08.1888.

6.                   Guillaume Gerard FranÁois de Bruijn, geb. Middelburg 15.01.1888|d|. [niet vermeld 1935]

7.                   Henri Gerard Jacob de Bruijn, geb. Amersfoort 22.11.1893, overl. Amersfoort 08.02.1947.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Amersfoort 23.05.1914 no.74); |b| ook overl.akte Amersfoort 1884 no.209; |c| geboren des voormiddags ten vijf ure (akte no.29); |d| geboren des voormiddags ten half zes ure (akte no.30).

 

[6] Petrus Marinus Heijcop ten Ham, geb. Sonkawang (Res. Westkust van Borneo) 28.11.1859, tweede luitenant-kwartiermeester van het Oost-Indisch Leger (1887,1890), eerste luitenant-kwartiermeester (1896), kapitein-kwartiermeester (1902), overl. Amersfoort 08.01.1916, tr. Haarlem 18.08.1887

[7] Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen, geb. Terneuzen 12.12.1862, overl. ís-Gravenhage (Diaconnessenhuis Bronovo) 02.10.1929, begr. Amersfoort (Alg.Bpl.) 05.10.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nelly Joanna van Heijcop ten Ham, geb. Semarang 10.09.1888; volgt [3].

2.                   Joanna Nelly van Heijcop ten Ham, geb. Haarlem 04.02.1890, overl. Bilthoven 29.05.1976, crem. Utrecht 02.06.1976, tr. Bussum 29.08.1918 Cornelis Bernard Sibenius Trip, geb. Batavia 20.12.1892|a|, bankbediende, overl. Bilthoven 02.07.1960, crem. Dieren 06.07.1960, z.v. Bernard Sibenius Trip, architect, en Elizabeth Willemina Elenbaas. [Weltevreden 1929]

3.                   Hermine Helene van Heijcop ten Ham, geb. Makasser (Res. Celebes en Onderhorigheden) 24.02.1895, overl. na 1904. [niet vermeld in 1929 en 1964]

4.                   Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Makasser (Res. Celebes en Onderhorigheden) 18.02.1896, overl. Salatiga (Res. Semarang) 02.08.1898.

5.                   Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Salatiga (Res. Semarang) 07.11.1898, overl. Amsterdam 05.10.1972, crem. Amsterdam-Osdorp (Westgaarde) 10.10.1972, otr. Semarang 1921|b| Johanna Maria HenriŽtte Frowein, geb. Den Helder 14.03.1892, overl. ís-Gravenhage 29.08.1977, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 31.08.1977, d.v. Pieter Coenraad Frederik Frowein, dr., leraar, en Adriana Anna de Laat de Kanter (1864-1946). [Banjermassin (Borneo) 1929].

 

Noten: |a| RA 1894 p.321 (Trip); |b| Algemeen Handelsblad 24.02.1921.

 

[8] Willem Gerrit de Bruijn, geb. ís-Gravenhage 17.08.1823, geŽmpoyeerde bij de Spoorwegmaatschappij (1856), ambtenaar bij de Staatsspoorwegen (1862,1866), hoofdopzichter der Staatsspoorwegen (1882), overl. Amersfoort 28.05.1889, tr. ís-Gravenhage 21.05.1856

[9] Carolina Frederica Augusta Schlosser, geb. Stompwijk 16.11.1823, ingek.lidmaat Zaltbommel 07.04.1866 (uit Boxtel), overl. Amersfoort 09.09.1911|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Guillaume FranÁois Gťrard de Bruijn, geb. Rotterdam 25.01.1858; volgt [4].

2.                   DirkFrederik de Bruijn, geb. Rotterdam 23.02.1859, overl. Rotterdam 05.06.1859.

3.                   Anna Regina Maria de Bruijn, geb. Rotterdam 11.06.1860, overl. Utrecht 23.02.1910|a|.

4.                   Sigelinda de Bruijn, geb. Breda 25.07.1862, overl. Breda 25.08.1862.

5.                   Carolina Sigelinda de Bruijn, geb. Boxtel 08.02.1864, overl. Velp (Rheden) 12.03.1933|b|, tr. ís-Gravenhage 11.04.1890 Bernardus Gerardus Martinus Klop, geb. Amsterdam 07.05.1864, kunsthandelaar (1890), overl. Velp (Rheden) 05.05.1922, z.v. Rogier Willem Klop en Maria Christina LŁckel.

6.                   Gerardina Catharina de Bruijn, geb. Zaltbommel 23.03.1866, overl. Zaltbommel 16.08.1866.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nunspeet 23.02.1910; |b| Sigelinda Carolina; |c| ook overl.akte ís-Gravenhage 1911 no.2967.

 

[10] Jacob Vermeulen, geb. Oostvoorne 10.05.1825, instituteur/onderwijzer (1856,1863), leraar aan de HBS (1879,1882), directeur der HBS te Middelburg (1891,1892), overl. ís-Gravenhage 23.06.1895, tr. Middelburg 16.07.1856

[11] Roedolphina díHont, geb. Middelburg 11.03.1832, overl. ís-Gravenhage 17.11.1898|f|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Rudolphina):

1.                   Helena Elisabeth Vermeulen, geb. Middelburg 09.06.1857|a|; volgt [5].

2.                   Jacob Albert Vermeulen, geb. Middelburg 12.05.1858, overl. Dordrecht 26.07.1858|b|.

3.                   Jacob Albert Vermeulen, geb. Middelburg 22.04.1859, overl. Middelburg 15.08.1859.

4.                   Albert Jacob Vermeulen, geb. Middelburg 24.07.1860, tekenonderwijzer (1891), leraar in de gymnastiek (1896), overl. Amsterdam 27.05.1900, tr. Amsterdam 26.03.1891 Anna Magdalena IJsselman, geb. Hengelo (O) 26.03.1863, d.v. Maurits Albertus IJsselman, kantoorbediende (1863),boekhouder (1891), en Matje van Doorn. [Amsterdam 1898]

5.                   Anthonie Rudolf Vermeulen, geb. Middelburg 16.07.1861, gymnastiekonderwijzer, overl. Helmond 29.11.1930, tr. 1e Middelburg 08.06.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 13.05.1895, ingeschr. Middelburg 18.06.1895) Elisabeth Johanna Kruijsse, geb. Middelburg 01.09.1868, overl. Zutphen 30.08.1945|d|, d.v. Cornelis Josua Kruijsse, koopman, en Elisabeth Johanna Machielse; tr. 2e Rotterdam 16.07.1896 Anna Elisabeth Meilink, geb. Lochem 08.02.1872, overl. Arnhem 30.07.1930, d.v. Antonij Barend Meilink, gymnastiekonderwijzer, en Paulina Elizabeth Muller.
†††† EJK tr. 2e Lochem 11.04.1912 Hendrikus Jelle van Limbeek, geb. Lochem 12.01.1880|e|, luitenant (1912), kolonel tit. der infanterie (1965), oud-commandant van het voormalige Auto-Regiment (1965), oud-commandant van de voormalige Arnhemse Burgerwacht (1965), overl. Arnhem 07.07.1965, z.v. Petrus van Limbeek en Gerritjen Biljardt.

6.                   Maria Antoinetta Vermeulen, geb. Middelburg 03.01.1863, overl. Bergen op Zoom 19.03.1932|c|, tr. ís-Gravenhage 06.04.1898 Gerardus Witmaar, geb. ís-Gravenhage 19.10.1865, boekhandelaar, overl. ís-Gravenhage 24.11.1917, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eiken Duinen) 28.11.1917, z.v. Abraham Pieter Witmaar en Helena Susanna van der Klugt.
†††† GW tr. 1e ís-Gravenhage 19.06.1895 Antonia Cornelia Spoor, geb. ís-Gravenhage ca. 1865, overl. ís-Gravenhage 11.01.1897, d.v. Johannes Dirk Spoor en Cornelia van der Gaag.

 

Noten: |a| Lena Elizabeth, gewijzigd in Helena Elisabeth(geb.akte Middelburg 1857 no.220 & geb.akte Middelburg 28.10.1879 no.426); |b| ook overl.akte Middelburg 1858 no.348; |c| ook overl.akte Dordrecht 1932 no.175; |d| ook overl.akte Arnhem 1945 no.1563; |e| natuurlijke zoon van Gerritjen, gwettigd bij haar huwelijk met Petrus te Arnhem 11.02.1880 (no.44); |f| Rudolphina.

 

[12] Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Venlo 31.01.1819, 1e luitenant infanterie van het Oost-Indische Leger (1856), gep. kapitein van het Oost-Ind. Leger (1866), overl. Winschoten 11.04.1904, tr. ís-Gravenhage 11.06.1856

[13] jkvr. Nelly Goldberg, geb. Amsterdam 10.08.1824, overl. Winschoten 28.06.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alexander Johannes Cornelis Everardus van Heijcop ten Ham, geb. (aan boord van het barkschip Triton) ca. 1857|b|, controleur bij de belastingen (1883), Oost-Indisch ambtenaar met verlof (1887), lid van de Raad van Justitie te Soerabaia (1903), gep. Raad van Justitie bij de Rechtmacht in Oost-IndiŽ (1925), overl. Rotterdam 29.01.1925, tr. Kralingen 20.09.1883|c| Paulina Gijsberdina Stevens, geb. Djokjakarta 19.12.1857, overl. Rotterdam 28.12.1928, d.v. Johannes Nipomisinus Stevens en Maria Johanna Theodora Struijs.

2.                   Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Bandjoemas 09.07.1858, dr., arts, officier vangezondheid 2de klasse Oost-Ind. Leger in garnizoen te Djambi (Res. Palembang) (1885), overl. (Ďdoor twee Hadjiís op een verraderlijke wijze gedoodí) Djambi (Res. Palembang) 23.05.1885, tr. Havelte 28.09.1883 Mintje Wartena, geb. Grouw (Idaarderadeel) 25.02.1860, overl. Hilversum 16.02.1897, d.v. Sjoerd Wartena, geneesheer, en Clasina Plantinus.

3.                   Petrus Marinus Heijcop ten Ham, geb. Sonkawang (Res. Westkust van Borneo) 28.11.1859|a|; volgt [6].

4.                   Nelly van Heijcop ten Ham, geb. Leiden 02.07.1866, overl. Haren (Gr) 28.04.1930, crem. Velsen (Westerveld) 02.05.1930, tr. Hindeloopen 08.10.1891 Jentje Wartena, ook Jen, geb. Grouw (Idaarderadeel) 06.08.1864, dr., arts, overl. Haren (Gr) 04.07.1933, crem. Velsen (Westerveld) 08.07.1933, z.v. Sjoerd Wartena, geneeskeer, en Klazina Plantinus. [Winschoten 1903,1916]

 

Noten: |a| geb. Montrado (RA 1862 p.61); |b| akte ingeschreven te Amsterdam (huw.akte Kralingen 1883 fol.34v); |c| geen huw.bijln voor deze akte beschikbaar bij FamilySearch (janí20).

 

[14] Jacques Jean Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 18.05.1812, kapitein der infanterie (1855), majoor der infanterie (1862), overl. Maastricht 16.08.1867, tr. Bergen op Zoom 19.07.1855

[15] Joanna Hartevelt, geb. Brielle 08.10.1822, overl. Bergen op Zoom 15.06.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Bernardus Rost van Tonningen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1857, fotograaf, tr. Meppel 17.01.1883 Helena Catharina Maria Fijnvandraat, geb. Meppel ca. 1862, d.v. Jacobus Leonardus Fijnvandraat, houthandelaar, en Agneta Lamberdina Trip.

2.                   Abraham Cornelis Edmund Rost van Tonningen, overl. ís-Hertogenbosch 15.04.1859.

3.                   Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen, geb. Terneuzen 12.12.1862; volgt [7].

 

[16] Jan Willem de Bruijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1797, schoenmaker (1821,1855), overl. ís-Gravenhage 23.01.1876|a|, z.v. Frans de Bruijn en Catharina Hartgers; tr. ís-Gravenhage 08.08.1821

[17] Francina van Riet, ged. Budel 20.02.1791, dienstbode (1821), overl. ís-Gravenhage 20.10.1862, d.v. Gerrit van Riet, schoolmeester, en Hendrien Oijen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Gerrit de Bruijn, geb. ís-Gravenhage 17.08.1823; volgt [8].

2.                   Jan Willem de Bruijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, laarzenmaker (1855), schoenmaker (1884), overl. ís-Gravenhage 28.11.1884, tr. ís-Gravenhage 11.04.1855 Catharina Margaretha Siliakus, geb. ca. 1827, overl. na 1884, d.v. Johannes Siliakus, passementwerker, en Margaretha Catharina Reijke.

3.                   Anna Josine de Bruijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, dienstbode (1857), overl. voor 1923, tr. ís-Gravenhage 06.05.1857 Willem van der Salm, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, letterzetter, overl. ís-Gravenhage 12.07.1923, z.v. Gerardus van der Salm en Maria van der Kruk.

4.                   Anna Regina Louisa de Bruijn, geb. ís-Gravenhage 29.08.1830, overl. ís-Gravenhage 09.09.1911, tr. ís-Gravenhage 15.04.1891 Gerrit Herman Anijs, geb. Nettelhorst (Laren (Gld)) 19.10.1831, broodbakker (1857), overl. ís-Gravenhage 04.05.1901, z.v. Gerrit Hermanus Anijs, schoolonderwijzer, en Sara Catharina Agneta Hellewarts.
†††† GHA tr. 2e ís-Gravenhage 29.04.1857 Catharina Hendrica Oursbrouck, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, overl. overl. ís-Gravenhage 30.06.1889, d.v. Johannes Oursbrouck en Barendina Baarling.

5.                   Hendrina Allegonda de Bruijn, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, overl. Delfshaven 02.11.1863, tr. ís-Gravenhage 10.09.1856 Gerardus Antonie Kien, geb. Budel 23.06.1823, rijksambtenaar te Noordwijk aan Zee (1856), overl. Rotterdam 08.10.1903, z.v. Gerrit Kien, ontvanger der directe belastingen, en Helena van ít Riet.
†††† GAK tr. 2e Delfshaven 08.03.1865 Maria Nobel, geb. Delfshaven 23.08.1834, overl. Rotterdam 16.02.1892, d.v. Jacob Nobel en Maria den Hartog.

 

Noten: |a| geb. Budel (overl.akte ís-Gravenhage 1876 no.198).

 

[18] Dirk Frederik Schlosser, geb. Lang Akkerschans (Groningen) 07.01.1776, eerste luitenant in het 2de bataillon der 1ste halve brigade Bataafsche Infanterie 1799), gep. luitenant kolonel (1827), overl. Zoetermeer 01.10.1832, z.v. Johan Frederik Julianus Schlosser en Jeannetje Fennema; otr. ís-Gravenhage 22.12.1798

[19] Anna Maria Wolff, geb. ca. 1780, overl. ís-Gravenhage 16.06.1836, d.v. Johan Jacob Wolff (ca.1752-1823), kapitein, en Johanna Jacoba Stuurman.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter Schlosser, geb. ís-Gravenhage 02.12.1799.

2.                   * zoon Schlosser, 2de luit. 2de Afdeling Infanterie (1836).

3.                   Louisa Theodora Albertina Schlosser, geb. Voorburg 09.03.1816, overl. Maastricht 10.12.1860, tr. 1e Rotterdam 29.09.1841 Jacob Clauser, geb. Rotterdam 17.11.1813, z.v. Jacob Clauser en Cornelia Ladesteijn; tr. 2e Maastricht 25.03.1857 Ernst August Friedrich Langbein, geb. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 11.07.1833, dagloner (1857), ijzergieter (1861), z.v. Friedrich Christof Langbein, gepensioneerd trompetter (1857), en Elisabeth Langenberg.
†††† EAFL tr. 2e ís-Hertogenbosch 14.12.1861 Petronella de Staa, geb. ís-Hertogenbosch 19.07.1829, naaister (1861), overl. ís-Hertogenbosch 22.06.1875, d.v. Henricus de Staa en Maria Bataille; tr. 3e ís-Hertogenbosch 03.11.1875 Rebekka van Keulen, geb. Vlaardingen 31.10.1843, dienstbode (1875), d.v. Izaak van Keulen en Petronella Verweij.

4.                   Hermana Carolina Schlosser, geb. Leidschendam 26.03.1819|a|, overl. Stompwijk 24.11.1823.

5.                   Carolina Frederica Augusta Schlosser, geb. Stompwijk 16.11.1823; volgt [9].

6.                   Jeannetta Louisa Schlosser, geb. Zoetermeer 21.01.1827.

 

Noten: |a| geb.akte Stompwijk 1819 no.16.

 

[20] Jacob Vermeulen, geb. Papendrecht 06.07.1800, secondant op de Nederduitsche School te Brielle (1823), schoolonderwijzer (1825,1834), onderwijzer der jeugd (1836,1839), schoolonderwijzer (1845), overl. Dordrecht 13.01.1861, z.v. Jacob Vermelen, melkboer, en Pleuntje van Dalen; tr. Brielle 28.06.1823

[21] Lena Elizabeth van der Linden, geb. Brielle 10.07.1802, overl. Middelburg 03.08.1890, z.v. Pieter van der Linden, schoolmeester, en Petronella van Bel.

Kind van Lena en Jacob (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Petronella van der Linden, later Vermeulen, geb. Brielle 06.05.1823|a|, overl. Middelburg 23.04.1870, tr. Dordrecht 30.10.1856 Evert Marinus van Hees, geb. Middelburg 15.10.1821, bakkersknecht (1854), broodbakker (1864), overl. Middelburg 19.06.1864, z.v. Louwies van Hees en Johanna Catharina van As.
†††† EMvH tr. 1e Middelburg 30.06.1854 Helena Adriana Geuze, geb. Sint Maartensdijk 22.09.1821, overl. Middelburg 20.12.1855, d.v. Pieter Geuze, logementhouder, en Kaatje Groenewege.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jacob Vermeulen, geb. Oostvoorne 10.05.1825; volgt [10].

3.                   Jan Vermeulen, geb. Oostvoorne 19.01.1830, overl. Oostvoorne 10.06.1832.

4.                   Pleuntje Jannette Vermeulen, geb. Oostvoorne 05.02.1833, overl. Oostvoorne 23.04.1833.

5.                   Jan Vermeulen, geb. Oostvoorne 28.09.1834, broodbakker, overl. Dordrecht 04.10.1857.

6.                   Jacobus Herman Vermeulen, geb. Oostvoorne 26.01.1836, winkelknecht, overl. Dordrecht 12.03.1858.

7.                   Pleuntje Elizabeth Vermeulen, geb. Oostvoorne 04.04.1839, overl. Dordrecht 25.09.1927, tr. 1e Dordrecht 23.07.1903 Pieter de Kok, geb. Dordrecht 07.01.1833, overl. Dordrecht 11.03.1908, z.v. Hendrik de Kok en Adriana Lipjes; tr. 2e Dordrecht 30.11.1911 Jacobus van der Wild, geb. Puttershoek 01.07.1836, overl. voor 1927, z.v. Arie van der Wild en Maria Bezemer.
†††† JvdW tr. 1e Rotterdam 17.05.1893 Jacoba Nieuwlander, geb. Heerjansdam 20.11.1834, overl. Haarlemmermeer 24.08.1907, d.v. Jacobus Nieuwlander en Adriaantje van der Ven.

8.                   Pieter Helenus Jan Vermeulen, geb. Oostvoorne 21.02.1845, ambtenaar (1882), klerk (1888), overl. Middelburg 17.03.1888.

 

Noten: |a| aangifte door Jakob Vermeulen Ďerkennende hij tevens vader van het zelve kind te zijní (geb.akte Brielle 1823 no.65).

 

[22] Johannes Jacobus díHondt, geb. Middelburg 03.09.1795, broodbakker (1816), bakker (1818,1825), dagloner (1828), broodbakker (1832,1834), broodbakkersknecht (1837), dagloner (1842), werkman (1856), arbeider (apr1862), sjouwerman (okt1862), overl. Middelburg 15.12.1866, z.v. Adriaan díHondt (-1811) en Johanna Maria Questhout; tr. Middelburg 05.12.1816

[23] Elisabeth Johanna Scherer, geb. Middelburg 01.07.1800, vroedvrouw (1856), overl. Middelburg 08.09.1856, d.v. Jacob Scherer, broodbakker, en Neeltje Pieterse.

Uit dit huwelijk vader veelal díHont, ook geschreven c.q. gelezen als Dhont:

1.                   Neeltje díHont, geb. Middelburg 27.10.1818, overl. Middelburg 10.11.1837, tr. Middelburg 23.03.1837 Andries Johannes Frenks, ook Frenk, geb. Middelburg 21.03.1815, onderwijzer, overl. Vlissingen 08.12.1894, d.v. Christiaan Frenks, dagloner, en Maria Grootjans.
†††† AJF tr. 2e Middelburg 19.06.1840 Maria Cornelia Geijp, geb. Middelburg 06.07.1815, dienstbode (1840), overl. Vlissingen 17.11.1885, d.v. Johan Godfried Geijp, schilder, en Jacoba Barbet.

2.                   Jacob díHont, geb. Middelburg 30.10.1822, schoenmaker, tr. Middelburg 08.05.1850 Johanna Jeronimus, geb. Middelburg 17.03.1822, dienstbode (1850), overl. Middelburg 14.11.1912, d.v. Cornelia Janse Jeronimus, dagloonster.

3.                   Maria Johanna díHont, geb. Middelburg 27.04.1824, werkster (1849), overl. Rotterdam 08.02.1910, tr. Middelburg 25.07.1849 Pieter Verregers, geb. Haarlem 11.11.1820, wever, overl. Rotterdam 17.05.1895, z.v. Pieter Verregers, aardwerker (1820), turfkruier (1849), en Anna Peper.

4.                   Maria díHont, geb. Middelburg 30.06.1825.

5.                   Geertrui Jacoba díHont, geb. Middelburg 06.06.1828, overl. Middelburg 03.07.1828.

6.                   Adriaan díHont, geb. Zaamslag 19.07.1829, sjouwerman, overl. Rotterdam 15.11.1882,tr. Middelburg 08.10.1862 Johanna Maria Soetens, geb. Middelburg 11.07.1835, overl. Rotterdam 11.09.1895, d.v. Paulus Soetens, schilder, en Goula Helena Adriaanse.

7.                   Johannes Jacobus díHondt, geb. Zaamslag 08.03.1831, koksmaat bij de marine (1869), straatveger (1881), overl. Middelburg 14.05.1881, tr. Den Helder 24.02.1869 Aaltje Blokhoff, geb. Den Helder 08.12.1847, overl. Den Helder 29.04.1892, d.v. Albertus Franciscus Hendricus Blokhoff, schoenmaker, en Jantje Kuiper.

8.                   Roedolphina díHont, geb. Middelburg 11.03.1832; volgt [11].

9.                   Pieter Wilhelm díHont, geb. Middelburg 18.07.1836, overl. Middelburg 15.09.1836.

10.               Pieter Wilhelm díHont, geb. Middelburg 19.07.1838, muzikant (1862,1871), leurder (1891), overl. Leiden 07.05.1907, tr. 1e Amsterdam 30.04.1862 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.02.1864, ingeschr. Amsterdam 01.06.1864) Wilhelmina Christina Klinkspoor, geb. Haarlem 21.12.1838, d.v. Jeremias Klinkspoor, werkman, en Margaretha Catharina van der Velden; tr. 2e Middelburg 12.04.1871 Maria Duburg, geb. Middelburg 28.04.1840, dienstbode (1871), overl. Goes 02.01.1891, d.v. Johannes Pieter Duburg, dagloner, en Maatje Florissen.
†††† WCK tr. 2e Amsterdam 23.07.1874 Anthonie van Heune, geb. Bennebroek 06.12.1822, smid, z.v. Hendrik van Heune en Maria Tetlintel.
†††† AvH tr. 1e Haarlem 23.08.1854 Margaretha Catrina van Leeuwen, geb. Haarlem 03.04.1821, overl. voor 1874, d.v. Antonie van Leeuwen en Adriana van der Schellinge.

11.               Jacobus Johannes díHondt, geb. Middelburg xx.04.1842, overl. Middelburg 30.08.1842.

 

[24] Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Monnickendam ca. 1784, lidmaat Harderwijk 25.12.1806 & 20.09.1807, koopman (1822), overl. voor 1840, otr. Veldhoven 25.06.1814|a|, tr. Veldhoven 08.07.1814

[25] Margaretha Petronella van Voorst, ged. Harderwijk 14.06.1792, overl. Leeuwarden 23.01.1862|c|, d.v. Boon van Voorst en Jannetje Walter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Bernadina van Heijcop ten Ham, geb. Harderwijk 17.10.1814, overl. Haarlem 26.01.1894.

2.                   Johanna Cornelia van Heijcop ten Ham, ook ten Ham, geb. Veldhoven 23.05.1816, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 14.06.1889, tr. Franeker 18.11.1840|b| Reinder van der Molen, geb. Sneek 16.04.1814, geneesheer, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 01.02.1854, z.v. Sjoerd Reinders van der Molen en Hester Josina Schrenerius.

3.                   Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, geb. Venlo 31.01.1819; volgt [12].

4.                   Boon Cilius van Heijcop ten Ham, geb. Harderwijk 09.02.1822.

5.                   Evert van Heijcop ten Ham, geb. Harderwijk 28.04.1828.

 

Noten: |a| bruid Petronella Margaretha; |b| bruid ten Ham (huw.akte Franeker 1840 fol.30); |c| aangifte door Johan Coenraad Schrijver, oud 54 jaar, stadsbode.

 

[26] jhr. Johannes Goldberg, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 08.05.1763, staatsraad in buitengewone dienst (1827), lid van de Ridderschap van Holland, RNL, overl. (Ďaan eene zenuw-beroerteí) Ďop Hofstede Berbice onder Voorschotení 25.04.1828, z.v. Arnout Goldberg en Hedewig Lucia Beckman (ca.1735-1820); otr. 1e Amsterdam 24.07.1788 Sophia Helena Menkema, overl. voor 1827; tr. 2e ís-Gravenhage 08.08.1827

[27] Geertruij Maria Jongkindt, geb. Amsterdam 02.04.1793, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 07.04.1793|a|, overl. Delft 14.03.1869|b|, d.v. Adrianus Johannes Jongkindt en Maria de Vries.

Uit het huwelijk Goldberg-Menkema:

1.                   Hedewig Lucia Goldberg, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.07.1789, overl. ís-Gravenhage 03.04.1856.

2.                   Sophia Helena Goldberg, ged. Amsterdam (Westerkerk) 10.08.1792, overl. ís-Gravenhage 20.01.1858.

3.                   Marianne Goldberg, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 13.04.1794.

4.                   Neeltje Goldberg, geb. Amsterdam 11.05.1796, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.06.1796, overl. Brummen 27.06.1814.

Kind van Geertruij Maria (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

5.                   Nelly Jongkindt, later Goldberg, geb. Amsterdam 10.08.1824; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Jonkindt; |b| Jonkindt.

 

[28] Marinus Bernardus Rost van Tonningen, geb. (Zierikzee) ca. 1789/1790, mr., poorter van Leiden 02.05.1810, advocaat (1812,1823), rechter bij de rechtbank van eerste aanleg (1825,1836), lid der arrondissementsrechtbank (1842), overl. Zierikzee 05.10.1842, z.v. Jacob Rost van Tonningen en Anna van der Hucht; tr. Leiden 25.03.1811

[29] Johanna Francina Gersom, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 01.04.1792, overl. Zierikzee 17.08.1843, d.v. Johannes Gersom en Johanna Elisabeth van Kisten.

Uit dit huwelijk (moeder soms Gersen of Gerson):

1.                   Jacques Jean Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 18.05.1812|a|; volgt [14].

2.                   Elizabeth Suzanna Maria Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 28.02.1814, te. 1e Zierikzee 01.06.1836 Willem Leendert van Dort, geb. Bergen op Zoom ca. 1809, heelmeester, overl. Brouwershaven 12.09.1841, z.v. Wilhelmus van Dort, griffier bijhet vredegerecht, en Anna Maria Broes; tr. 2e Zierikzee 25.02.1848 Arij van der Velde, geb. Schiedam 14.10.1806, stadsarchitect, z.v. Cornelis van der Velde en Maria Elizabeth van der Paauw.
†††† AvdV tr. 1e Schiedam 19.11.1835 Julia Maria Tillot, ook Julie Marie, geb. Antwerpen ca. 1811, overl. Zierikzee 18.10.1846, d.v. Sixtus Tillot en Maria Catharina Simons.

3.                   Jan Nicolaas Hendrik Rost van Tonningen, ook Jean Nicolaas Henrij, geb. Zierikzee 30.10.1815, korporaal bij de tweede compagnie van het reserve bataillon der zevende afdeling infanterie in garnizoen te Den Helder, overl. Den Helder 09.02.1835|b||c|.

4.                   Wilhelmus Gerbrandus Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 23.07.1817, militair, overl. Res. Sumatraís Westkust 19.11.1841|d|.

5.                   Nicolaas Albertus Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 25.02.1819, gep.gezaghebber (1878), overl. Nijmegen 14.08.1878, tr. voor 1853 Anna Brouwer, geb. ca. 1831, overl. Nijmegen 09.06.1893, d.v. Jan Brouwer en Maria Elisabeth Axon.
Uit dit huwelijk: Marinus Bernardus Rost van Tonningen, geb. Paramaribo 24.10.1852, gep. luitenant-generaal, commandant van het Leger van Ned.-IndiŽ, RMWO 3e klasse, overl. ís-Gravenhage 07.01.1927, crem. Velsen (Westerveld) 12.01.1927, tr. Ambarawa (Res. Semarang) 12.11.1888 jkvr. Meinouda Sara Johanna van den Bosch, geb. Temanggoeng 03.01.1868, overl. ís-Gravenhage 14.07.1946|e|; levensbericht MBRvT: nl.wikipedia
Uit dit huwelijk: Meinoud Marinus Rost vanTonningen (1894-1945; levensbericht MMRvT: nl.wikipedia

6.                   Suzanna Catharina Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 20.07.1821.

7.                   Dignus Willem Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 17.11.1823.

8.                   Anne Jacqueline Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 31.03.1825, overl. Zwammerdam 15.09.1858, tr. Bellingwolde 17.07.1846 Jan Rijnenberg, geb. Naarden ca. 1817, instituteur (jul1846), kostschoolhouder (okt1846), overl. Naarden 16.01.1884, z.v. Jan Rijnenberg, leerkoper, en Rijmpje Ruijzendaal.
†††† JR tr. 1e Dodewaard 03.07.1842 Louisa Wilhelmina Tarťe, geb. Zoeterwoude 08.07.1822, kostschoolhoudster, overl. Bellingwolde 17.02.1845, d.v. Johan David Tarťe en Cornelia van der Steen.

9.                   Marinus Bernardus Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 17.02.1827, militair, overl. Afdeling Salatiga (Res. Semarang) 19.07.1849.

10.               Johanna Francina Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 13.06.1828.

11.               Gerarda Johanna Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 11.12.1829.

12.               Maria Elizabeth Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 18.08.1831, overl. Zierikzee 08.02.1832.

13.               Alexandrina Jacoba Johanna Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 20.10.1833, overl. Zierikzee 18.01.1835.

14.               Pieternella Jacoba Barendina Rost van Tonningen, geb. Zierikzee 22.09.1837.

 

Noten: |a| vader Marin Bernard, moeder Jeanne Francine Gerson; |b| Jean Nicolaas Henrij, moeder Nans Geerson (overl.akte Den Helder 1835 fol.11); |c| ook overl.akte Zierikzee 1835 no.29; |d| RA 1842 p.310 (Rost van Sonningen); |e| ook overl.akte Bloemendaal 1946 no.175.

 

[30] Abraham Cornelis Hartevelt, geb. ís-Gravenhage ca. 1785, controleur der accijnsen (1818), controleur 1e klasse der in- en uitgaande rechten (1820,1822), controleur der directe belastingen (1824), oud-arrondissementsdirecteur der directe belastingen (1850), overl. Bergen op Zoom 12.11.1850, z.v. Adrianus Hartevelt en Helena Johanna van Niel; otr. Leiden 14.09.1804|a|, tr. Leiden 02.10.1804

[31] Hermina de Wit, geb. ís-Gravenhage ca. 1784, overl. Leiden 11.06.1857|c|, d.v. Daniel de Wit en Hesther van Diest.

Uit dit huwelijk (vader soms Harteveld):

1.                   Helena Johanna Hartevelt, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 11.02.1806, begr. Leiden 20.03.1807.

2.                   Helena Johanna Cecilia Hartevelt, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 11.11.1807, overl. Bergen op Zoom 15.12.1889, tr. Dordrecht 22.06.1832 Anthonij van Overstraten, geb. Bergen op Zoom ca. 1784/1785, geneesheer, overl. Bergen op Zoom 20.11.1851, z.v. Anthonij van Overstraten en Clazijna Bergaard.

3.                   Hester Hartevelt, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 02.02.1809, overl. Bergen op Zoom 17.03.1879, tr. Bergen op Zoom 29.06.1854 Johan Jakob Hatz, geb. Chur (Zwitserland) ca. 1804, majoor en militair intendant van het Luxemburgsch Bonds Kontingent, overl. voor 1879, z.v. Johan Anton Hatz en Ursula Bilger.
†††† JJH tr. 1e Rossum 21.01.1842 Anna Elisabeth Buschman, overl. Luxemburg 11.02.1852, d.v. Huibert Lourens Buschman en Nelina Rijnvis.

4.                   Herman Cornelis Hartevelt, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 21.03.1810, overl. Leiden 11.05.1813, begr. Leiden 14.05.1813.

5.                   Adriana Hartevelt, geb. Leiden 02.12.1811, ged. Leiden (NH Marekerk) 05.01.1812.
= w.s. Adriana Hartevelt, geb. Leiden ca. 1808, overl. Bergen op Zoom 21.04.1882|b|.

6.                   Daniel Hartevelt, geb. Leiden 29.12.1812, overl. Leiden 26.04.1813, begr. Leiden 26.04.1813.

7.                   Hermina Cornelia Hartevelt, geb. 27.06.1814, overl. Dordrecht 22.01.1815.

8.                   Hermina Cornelia Hartevelt, geb. Dordrecht ca. 1816, overl. Leiden 17.10.1880, tr. Dordrecht 13.06.1849 Gerrit de Heer, geb. Alkmaar ca. 1811, officier van de administratie bij de marine (1855), overl. Leiden 25.10.1882, z.v. Gerrit de Heer en Aletta Sara Bommel.

9.                   Maria Elisabeth Hartevelt, geb. Dordrecht 05.01.1817.

10.                Herman Cornelis Hartevelt, geb. Brielle 10.12.1818, wijnhandelaar, overl. Leiden 30.12.1886, tr. Aarlanderveen 31.08.1854 Annette Antoinette Mathilde Marie Leembruggen, overl. voor 1886.

11.                Abraham Edmond Hartevelt, geb. Brielle 04.01.1820, overl. Samarang 03.03.1856.

12.                Joanna Hartevelt, geb. Brielle 08.10.1822 volgt [15].

13.                Daniel Hartevelt, geb. Brielle 09.05.1824, overl. Leiden 30.10.1896.

 

Noten: |a| bruidegom Harteveld; |b| oud 74 jaar (overl.akte Bergen op Zoom 1882 no.65); |c| ook overl.akte Bergen op Zoom 1857 no.129.

 


terug