Johan Coenraad Niebuir Schrijver (1918-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Johan Coenraad Niebuir Schrijver, Hans, geb. Enschede 11.06.1918, student Leiden, mr., advocaat in Indonesië, secretaris van het college van curatoren van de NEH te Rotterdam (16.07.1967-1972), secretaris van de THT (01.01.1973|a|-01.10.1981), OON 1982, overl. 10.06.2003.

 

Noten: |a| ‘aanvankelijk twee jaar directeur algemene dienst’ (THT-Nieuws no.28 van 01.10.1981).

 

[2] Wilhelm Georg Schrijver, geb. Ambt Almelo 10.12.1888|a|, drs., leraar  bij het middelbaar onderwijs te Harlingen (1916), geïnterneerd in Sint-Michielsgestel (1943), rector van het Rotterdams Lyceum, overl. Rotterdam 09.09.1977, tr. Almelo 19.04.1916
[3] Petronella Hendrina Tempelaar, geb. Nieuwlekkerland 03.06.1889, overl. Wassenaar 09.02.1982, crem. 12.02.1982.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Coenraad Niebuir Schrijver, geb. Enschede 11.06.1918; volgt [1].

2.                   dochter Schrijver.

3.                   zoon Schrijver.

 

Noten: |a| familienaam v/d moeder Nuibier Kuiter (annonce collectie CBG); |b| Het Vaderland 08.03.1941.

 

[4] Johan Coenraad Schrijver, geb. Suawoude (Tietjerksteradeel) 10.06.1860, onderwijzer (1887), hoofd ener lagere school te Almelo (1916), overl. Rotterdam 31.12.1943, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 04.01.1944, tr. Zwollerkerspel 30.04.1887
[5] Janna Niebuir Kuiter, geb. Groningen 26.07.1856, overl. Rotterdam 05.12.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Georg Schrijver, geb. Ambt Almelo 10.12.1888; volgt [2].

 

[6] Arie Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 26.03.1845, boekhouder (1897), overl. (gevonden in de rivier de Noord te) Alblasserdam 20.10.1897|d|, tr. Alblasserdam 26.08.1870

[7] Cornelia Neeltje Verschoor, geb. Krimpen aan de Lek 16.05.1847|a|, krankzinnig (1916)|b|, overl. Rotterdam 21.12.1923.

– Dit echtpaar vormt tevens de (vermoedelijke) kwartieren [28]/[29] in de kwartierstaat Michiel Jan Groeneveld (1950-2009).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Adriana Tempelaar, geb. ca. 1871, overl. Nieuw-Lekkerland 20.11.1897.

2.                   Jan Albertus Christinus Tempelaar, geb. Nieuw-Lekkerland ca. 1874, machinist bij de marine, overl. na 1908, tr. Den Helder 22.05.1897 Jacoba Kroon, geb. Den Helder 09.02.1877, overl. na 1908, d.v. Pieter Kroon, visser (1877), koopman (1897), en Jannetje Koffeman.

3.                   Hendrik Arie Tempelaar, geb. Nieuw-Lekkerland 19.05.1876, empl. Ond. Tjisalak in Preanger (1903,1906), empl. Ond. Limoes Noengal in Preanger (1909,1911), werktuigkundige West Java Engineering Comp (1913,1918), administrateur Kistenfabriek Natar in Tandjong Karang (1919,1929), overl. ’s-Gravenhage 27.07.1937, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 31.07.1937, tr. Nieuw-Lekkerland 29.06.1899|c| Maarrigje Mes, geb. Lekkerkerk 10.01.1876, overl. Hilversum 03.11.1943, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 05.11.1943, d.v. Goris Mes en Klaartje van Winkelhof.
– Dit echtpaar vormt tevens de (vermoedelijke) kwartieren [14]/[15] in de kwartierstaat Michiel Jan Groeneveld (1950-2009).

4.                   Elisabeth Christina Johanna Tempelaar, geb. Nieuw-Lekkerland 03.10.1878, overl. Deventer 25.10.1950, tr. Zwolle 09.01.1906 Elzo Jan Wind, geb. ’s-Gravenhage ca. 1880, bouwkundige, z.v. Jan Wind, hoofdcommies, en Trijntje de Vries.

5.                   Cornelis Pieter Tempelaar, geb. Nieuw-Lekkerland 22.12.1883, kantoorbediende (1911), boekhouder (1913), overl. Almelo 12.12.1957, crem. Dieren 16.12.1957, tr. Enschede 16.08.1911 Geertruida Eliza Constantina Münch, geb. Ambt Almelo 27.04.1886, apothekersassistente (1911), overl. Bussum 30.09.1967, d.v. Frederik Willem Munch, kantoorbediende, boekhouder, en Geziena van Heek.

6.                   Pieter Cornelis Tempelaar, geb. Rotterdam 04.02.1886, geëmployeerde aan een machinefabriek (1913), overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 05.04.1918|f|, tr. Zwolle 11.03.1913|e| Jantiena Johanna Gerding, geb. Stad Doetinchem 17.11.1890, d.v. Hendrik Gerding, rijksambtenaar, commies bij ’s Rijksbelastingen, en Anna Louisa Gezina Tjassens.

7.                   Petronella Hendrina Tempelaar, geb. Nieuwlekkerland 03.06.1889; volgt [3].

 

Noten: |a| geb. Wieldrecht (bevolkingsregister Den Helder 1898); |b| ‘blijkens overlegde geneeskundige verklaring van de geneesheer-directeur vanhet Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht’ is zij ‘wegens krankzinnigheid niet in staat haar wil ten opzichte van het huwelijk’ van haar dochter Petronella te verklaren {zij woont in Almelo} (huw.akte Almelo 1916 no.24); |c| bruid Marigje (huw.akte Nieuw-Lekkerland 1899 no.8); |d| ook overl.akte Nieuw-Lekkerland 1897 no.38; |e| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Cornelus Pieter Tempelaar, 29 jaar {oudere broer} (huw.akte Zwolle 1913 no.38); |f| annonce van de weduwe gedateerd Zwolle 27.04.1918 (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01.06.1918).

 

[8] Wilhelm Georg Schrijver, geb. Leeuwarden 10.08.1832, hoofdonderwijzer te Suawoude (1859), onderwijzer te Zwollerkerspel (1861,1866), hoofdonderwijzer (1868,1878), hoofd ener school (1887,1897), overl. Windesheim (Zwollerkerspel) 16.10.1897, tr. Groningen 17.09.1859

[9] Anna Margaretha van der Feen, geb. Leeuwarden 01.09.1835, overl. Putten 19.12.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Coenraad Schrijver, geb. Suawoude (Tietjerksteradeel) 10.06.1860; volgt [4].

2.                   Carolina Elisabetha Schrijver, geb. Zwollerkerspel 28.09.1861, onderwijzeres, tr. Zwolle 13.12.1887 Willem van der Heide, geb. Utrecht 26.09.1864, onderwijzer, z.v. Willem van der Heide, wagenmaker, en Maria van Stempvoort.

3.                   Anna Margaretha Schrijver, geb. Zwollerkerspel 19.10.1862, overl. Zwolle 04.09.1898.

4.                   Louisa Maria Schrijver, geb. Zwollerkerspel 20.02.1866, tr. Zwollerkerspel 01.09.1897 Gerard Bosman, geb. Middelburg 14.12.1863, reiziger, overl. Deventer 27.09.1946, z.v. Cornelis Johannes Bosman, koopman, en Johanna Elisabeth de Oude.

5.                   Jitske Dodonea Schrijver, geb. Windesheim (Zwollerkerspel) 28.08.1868, overl. Velp (Rheden) 10.02.1950, tr. Utrecht 02.02.1899 Elias Hendrik Cornelis Genis, geb. Amsterdam 21.10.1858, overl. Amersfoort 14.10.1915, z.v. Jan Genis en Johanna Catharina Elizabet Sluijter.

6.                   Wilhelmina Georgine Schrijver, geb. Windesheim (Zwollerkerspel) 12.08.1874, onderwijzeres, tr. Zwolle 15.08.1899 Johan Karel Röhner, geb. Wormerveer ca. 1872, onderwijzer, overl. Utrecht 08.04.1932, z.v. Johann Carl Röhner, hoofd ener school, en Johanna van der Veen.

7.                   Louis Mauritz Hendrik Carel Schrijver, geb. Zwollerkerspel 14.09.1878, houthandelaar, tr. Steenwijk 04.08.1904 Johanna Francina Wicherson, geb. Steenwijk 22.09.1881, overl. Naarden 17.02.1949, d.v. Dirk Hendrik Wicherson, houtzaagmolenaar (1881), houthandelaar (1904), en Katharina Pieternella van Herpe.

 

[10] Berent Kuiter, ged. Groningen 02.02.1806, borstelmaker (1836,1868), koopman (1870), overl. Groningen 15.02.1870, tr. Groningen 25.02.1836

[11] Janna Niebuir, geb. Haren 18.04.1813, winkelierster (1876), overl. Groningen 19.12.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Ogterop Kuiter, geb. Groningen 21.12.1836, overl. Groningen 05.12.1840.

2.                   Willem Hendrik Jan Kuiter, geb. Groningen 20.07.1841, overl. Groningen 13.05.1842.

3.                   Christina Barendina Kuiter, geb. Groningen 06.06.1843, overl. Groningen 17.09.1883, tr. Groningen 19.09.1868 Hermanus Gerrit Keizer, geb. Groningen 04.09.1841, zeilmaker (1868), scheepsmakelaar (1885), fabrikant (1902), overl. Utrecht 26.01.1922, z.v. Gerrit Keizer, kleermaker, en Margot van Duinen.
     HGK tr. 2e Grijpskerk 08.05.1885 Willemina Veldman, geb. Waarden ca. 1847, overl. voor 1896, d.v. Geert Sijdses Veldman, landbouwer, en Hillechien Sikkens Swartwold Santes; tr. 3e ’s-Gravenhage 03.12.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.10.1900, ingeschr. Amsterdam 05.12.1900) Johanna Maria Magdalena van der Scheer, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1845, d.v. Cornelis Hendricus van der Scheer en Maria Magdalena van der Keemel; tr. 4e Elisabeth Plantenga.
     JMMvdS tr. 1e ’s-Gravenhage 04.07.1866 Cornelis Hoekman, geb. Zwolle 08.08.1843, timmerman, overl. ’s-Gravenhage 09.08.1867, z.v. Antoni Hoekman, timmerman, en Petronelle Wilhelmina Bruins; tr. 2e Soerabaja 21.02.1887 George August Johan van der Pijl, geb. Amsterdam 29.10.1859, overl. Soerabaja 22.11.1893|b| of Malang (Res. Pasoeroean) 22.11.1893|c|.

4.                   Jacob Albertus Kuiter, geb. Groningen  05.02.1846, overl. voor 1879, tr. Amsterdam 05.01.1876 Willemina Beerta Elisabeth Simmer, geb. Muntendam 20.02.1846, tapster (1876), koffiehuishoudster (1879), d.v. Frederik Willem Simmer, veldwachter, en Henderkje Lindeman.
     WBES tr. 2e Amsterdam 13.02.1879 Hendrik van Leijden, geb. Krommenie ca. 1852, koopman, z.v. Jan Corneliszn van Leijden en Cornelia Elisabeth Wasmoeth.

5.                   Jantje Ogterop Kuiter, geb. Groningen 27.05.1848, tr. 1e Groningen 03.05.1873 Jan Jakobus van Dijk, geb. Scheemda 25.02.1849, koopman (1873), commissionair (1879), overl. Groningen 01.04.1879, z.v. Hendrik Jacobs van Dijk, deurwaarder, en Anje Dijkgat; tr. 2e Groningen 12.04.1884 Christiaan Persenaire, geb. Vlissingen 13.02.1832, hoof der schoolte Schelle (1884), z.v. Jean Baptiste Persenaire, scheepstimmerman, en Helena Grondhout.
     CP tr. 1e voor 1884 Andriana Broekhuizen, overl. voor 1884.

6.                   Willem Hendrik Niebuir Kuiter, geb. Groningen 15.09.1850.

7.                   Berend Johan Kuiter, geb. Groningen 16.01.1853.

8.                   Janna Niebuir Kuiter, geb. Groningen 26.07.1856|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| vader in akte Kuiter, tekent met B. Kuitert Bzn. (geb.akte Groningen 1856 no.639); |b| RA 1895 p.420; |c| RA 1895 p.423.

 

[12] Hendrik Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 23.01.1815, overl. Dubbeldam 21.01.1885, tr. ’s-Gravendeel 06.08.1840

[13] Jaapje Mol, geb. ’s-Gravendeel 20.01.1817, overl. Dubbeldam 08.11.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Tempelaar, geb. ’s-Gravendeel 29.12.1840, overl. Dubbeldam 21.04.1897, tr. Dubbeldam 24.05.1865 Woutrina in ’t Veld, geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 30.06.1844, d.v. Hendrik in ’t Veld en Luikje in ’t Veld.

2.                   Adriana Tempelaar, geb. ’s-Gravendeel 14.08.1842, overl. ’s-Gravendeel 21.08.1864, tr. Dubbeldam 17.03.1864 Pieter Aardoom, geb. ’s-Gravendeel 30.05.1839, z.v. Teunis Aardoom en Anna Visser.

3.                   Arie Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 26.03.1845; volgt [6].

4.                   Henderina Margrita Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 25.01.1847, overl. Wieldrecht met Louisapolder 17.07.1847.

5.                   Cornelis Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 20.08.1848, overl. Wieldrecht met Louisapolder 29.10.1848.

6.                   Henderina Magritha Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 22.09.1849, overl. Mijnsheerenland 24.12.1948, tr. Dubbeldam 28.11.1872 Hendrikus Dirkse, geb. Mijnsheerenland 16.05.1849, overl. voor 1948, z.v. Gerrit Dirkse en Elisabeth Tempelaar.

7.                   Pieternella Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 01.08.1851, overl. Sliedrecht 27.01.1913, tr. Sliedrecht 04.04.1872 Bastiaan Visser, geb. Sliedrecht ca. 1841, z.v. Gijsbert Visser en Grietje Boer.

8.                   Anna Maria Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 03.10.1853, overl. Dubbeldam 24.03.1925, tr. Dubbeldam 01.05.1879 Huig Schoonderwoerd, geb. Streefkerk 01.09.1852, overl. Dubbeldam 19.07.1926, z.v. Klaas Schoonderwoerd en Teuntje de Bruijn.

9.                   Cornelis Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 12.06.1855, overl. Dubbeldam 14.04.1925, tr. Sprang-Capelle 06.06.1884 Johanna Christina Vos, geb. Sprang 19.01.1860, d.v. Dirk Vos en Johanna Ros.

10.               Hendrik Tempelaar, geb. Wieldrecht met Louisapolder 25.03.1857, overl. Dubbeldam 06.10.1857.

11.               Aaltje Tempelaar, geb. Dubbeldam 07.09.1859, overl. Utrecht 27.11.1950, tr. Dubbeldam 08.08.1889 Arie van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1863, overl. Dordrecht 27.11.1934, z.v. Pieter Abraham van Halewijn (ca.1827-) en Geertje Kalkman.

12.               Hendrik Tempelaar, geb. Dubbeldam 11.11.1861, overl. Dubbeldam 04.05.1862.

 

[14] Jan Verschoor, geb. Kralingen 13.06.1819, scheepstimmerman, overl. Delft 25.09.1896, tr. Krimpen aan de Lek 20.07.1844

[15] Elisabeth Christina van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1818/1819, overl. Nieuwland 22.10.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Verschoor, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1845, boekhouder (1881), overl. Delft 20.02.1929, tr. Schiedam 05.11.1874 Johanna Maria Geerling, geb. Schiedam ca. 1849, overl. Nieuw-Lekkerland 27.08.1879, d.v. Willem Geerling en Catharina Voogd; tr. 2e ’s-Gravenhage 23.02.1881 Wilhelmina Gijsberdina Elizabeth Geerling, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847, overl. ’s-Gravenhage 12.12.1917|a|, d.v. Gijsbertus Geerling, koetsier, en Elisabeth van der Vaart.

2.                   Cornelia Neeltje Verschoor, geb. Krimpen aan de Lek 16.05.1847; volgt [7].

3.                   Petronella Gerritje Verschoor, geb. Alblasserdam 11.02.1850, overl. Alblasserdam 27.03.1851.

4.                   Petronella Gerritje Verschoor, geb. Alblasserdam 04.08.1851, overl. Groningen 04.02.1918, tr. Alblasserdam 10.11.1876 Johannes Marinus Kuiler, geb. Middelburg 03.11.1853, overl. Groningen 12.06.1941, z.v. Kornelis Jacobus Kuiler, timmerman, en Margaretha Goudswaard.

5.                   Pieternella Sintijna Verschoor, geb. Alblasserdam 05.12.1854, overl. Apeldoorn 07.08.1937, tr. Alblasserdam 01.07.1881 Jan Polderman, geb. Sint Annaland 05.04.1855, overl. Apeldoorn 15.02.1941, z.v. Hugo Polderman en Elizabeth Theunisse.

6.                   Cornelia Verschoor, geb. Alblasserdam 02.03.1857, overl. Leerdam 11.11.1935, tr. Alblasserdam 28.11.1890 Adriaan van Muilwijk, geb. Giessendam 31.07.1856, overl. Alblasserdam 14.09.1917, z.v. Engeltje van Muilwijk.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1917 no.579.

 

[16] Johan Coenraad Schrijver, geb. Leeuwarden 11.02.1807, ged. Leeuwarden 08.02.1807, kamerbewaarder op het stadshuis (1829), stadsbode (1838,1862), overl. Leeuwarden 14.11.1863, z.v. Hendrik Schrijver en Maria Elisabeth Smits (zie Bijlage A); tr. Leeuwarden 13.05.1829

[17] Carolina Elisabetha Röhner, geb. Arnhem ca. 1800, overl. Windesheim (Zwollerkerspel) 03.04.1883, d.v. Carl Röhner en Johanna Maria Bergmann.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Carel Schrijver, geb. Leeuwarden 28.04.1830, kantoorbediende (1852), eerste beambte ter secretarie der gemeente Dokkum (1893), overl. Dokkum 18.03.1868, tr. Leeuwarden 06.10.1852 Dieuwke Wijnants, geb. Leeuwarden 25.10.1824, overl. Leeuwarden 17.08.1893|b|, d.v. Joachemus Wijnants, agent van kazernering, en Jacoba Frank.

2.                   Wilhelm Georg Schrijver, geb. Leeuwarden 10.08.1832; volgt [8].

3.                   Johan Coenraad Schrijver, geb. Leeuwarden 22.02.1834, sergeant-majoor, overl. Harderwijk 07.12.1863, tr. Harderwijk 20.11.1863 Anna Kristina Wouters, geb. Kampen 01.10.1835, overl. Zutphen 20.09.1919|a|, d.v. Arnoldus Wouters, klompenmaker (1835), koopman (1863), en Maria Sophia Fleischer

4.                   Louis Mauritz Schrijver, geb. Leeuwarden 24.09.1838, derde commies bij de huishoudelijke dienst in de Rijksgevangenis, overl. Leeuwarden 06.03.1863, tr. Leeuwarden 21.05.1862 Antje Kool, geb. Leeuwarden 15.12.1838, d.v. Cornelis Kool, trekschipper (1838), gardenier (1862), en Anke Postma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Elburg 1919 no.33; |b| ook overl.akte Menaldumadeel 1893 no.137.

 

[18] Antoon van der Feen, geb. Leeuwarden ca. 1811, verwer en glazenmaker (1832), kunstschilder (1842), verwer (1859), logementhouder te Heerenveen (1872), overl. Den Helder 12.12.1874, z.v. Teunis van der Feen en Janneke Antonetta Rijburg van Meetsma; tr. 2e Schoterland 16.09.1842|a| Dieuwke Andries Born, geb. Leeuwarden ca. 1808, naaister (1842), overl. Leeuwarden 02.02.1859, d.v. Andries Hendriks Born en Grietje Durks van Oosten; tr. 3e Leeuwarden 08.10.1859 Trijntje van der Meulen, geb. Leeuwarden 23.03.1821, overl. na 1877, d.v. Johannes van der Meulen, touwslager, en Hendrikje Lerk; tr. 1e Leeuwarden 07.11.1832 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 04.12.1838, ingeschr. Leeuwarden 06.04.1839)

[19] Anna Ringelina Cornelia Kuitert, geb. Leeuwarden ca. 1810, naaister (1841), aang.lidmaat Leeuwarden 01.03.1829, overl. na 1859, d.v. Johannes Kuitert en Anna Margarietha Buisman; tr. 2e Opsterland 11.10.1841 Jeip Johannes Minnema, geb. Beetsterzwaag ca. 1807, boer, overl. voor 1864, z.v. Johannes Minnes Minnema en Joukjen Jeips; tr. 3e Opsterland 24.12.1864 Jurjen Rinkes de Boer, geb. Lemmer ca. 1805, koopman, z.v. Rinke Jurjens de Boer en Reindertje Willems Ferwerda.
     DAB tr. 1e Schoterland 27.01.1838 Mintje Jans Wijntjes, geb. Heerenveen 10.11.1816, overl. Heerenveen (Schoterland) 09.03.1840, d.v. Jan Jacobs Wijntjes en Minke Mintjes van der Meer.
     JRdB tr. 1e Opsterland 27.05.1830 Janke Meintes Heerkema, geb. Gorredijk ca. 1799, overl. Lemmer (Lemsterland) 29.10.1862, d.v. Meinte Heerkes Heerkema en Elske Freerks.

Uit het huwelijk van der Feen-Kuitert:

1.                   Elisabeth Allegonda van der Feen, geb. Leeuwarden 21.10.1833, tr. Genemuiden 10.04.1857 Karel Hendrik Burgemeester, geb. Kamperveen 19.09.1834, broodbakker, z.v. Richard Burgemeester, broodbakker (1834), havenmeester (1857), en Magteldje Horst.

2.                   Anna Margaretha van der Feen, geb. Leeuwarden 01.09.1835; volgt [9].

Uit het huwelijk van der Feen-Born:

3.                   Janneke Antonetta Rijbrig van der Feen, geb. Heerenveen (Schoterland) 26.04.1845, overl. Den Helder 13.04.1872.

4.                   Tjidsger Theunis Fedde van der Feen, geb. Leeuwarden 05.03.1850, overl. Leeuwarden 16.06.1859.

 

Noten: |a| bruidegom van der Veen.

 

[20] Berent Kuiter, klerk in de Bank van Lening (1815), overl. na 1836, tr.

[21] Christina Keuning, overl. na 1836.

Uit dit huwelijk (vader ook Kuitert):

1.                   Cornelus Kuiter, ook Cornelis Kuitert, ged. Groningen 11.01.1786, gouddraadwerker, overl. Groningen 02.11.1853, tr. Groningen 10.06.1813 Jacoba Wolters, geb. Groningen ca. 1794, overl. Groningen 26.03.1882, d.v. Jan Wolters, zeilmaker, en Annigje Bartels Noorthoorn.

2.                   Jan Keuning Kuitert, ged. Groningen 21.10.1787, zilversmidsgezel (1815), pleetwerker (1833), koopman (1835), leedaanzegger (1844), overl. Groningen 17.12.1862, tr. 1e Groningen 25.05.1815 Tjadduwe de Jonge, geb. ca. 1789, dienstmeid (1815), overl. Groningen 18.06.1832, d.v. Willem Jans de Jonge, landbouwer, en Aaltje Egberts; tr. 2e Groningen 30.05.1833 Roelfke Willems Koolstra, geb. Midwolde ca. 1797, dienstmeid (1833), overl. Groningen 14.11.1834, d.v. Willem Jans Koolstra, commissiekoper, en Geeske Wolters; tr. 3e Groningen 19.11.1835 Rinna van der Tuin, geb. Groningen ca. 1800, overl. Groningen 16.01.1873, d.v. Renne van der Tuin, geelgieter/kopergieter, en Elselijna Steenhuis.

3.                   Jakob Albartus Kuitert, ook Jacob Albertus, ged. Groningen (Martinikerk) 20.05.1794, overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 08.10.1846, tr. 1e Leeuwarderadeel 27.08.1818 Saakje Harmanus Stapert, geb. ca. 1789, overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 22.08.1829, d.v. Harmanus Stapert en Titje Stellingwerf; tr. 2e Gaasterland 23.05.1830 Maria Margaretha van Broekhuizen, geb. Wijk ca. 1799, overl. Balk (Gaasterland) 29.03.1860, d.v. Joachim van Broekhuizen en Barendina Maria Wildeboer.

4.                   Berent Kuiter, ged. Groningen 02.02.1806; volgt [10].

 

[22] Willem Hindriks Nieuwboer/Nieboer/Nijboer, geb. Haren ca. 1772, binnenvader (1834), ‘vader in het Gereformeerd Diakenie Arm- en Kinderhuis’|e|, overl. Groningen 30.03.1834|d|, otr. Groningen 23.04.1808|b|, tr. Groningen 22.05.1808|c|

[23] Jantje Ogterop, geb. Groningen ca. 1788, overl. Groningen 14.04.1831, d.v. Bernardus Ogterop (-1790), verwer, en Joanna Popkens Smit (-1826).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Nijboer, geb. Haren ca. 1810, klerk, overl. Groningen 06.10.1837.

2.                   Janna Niebuir, geb. Haren 18.04.1813|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| vader Niebuir, moeder Jantien Uchterup (geb.akte Haren 1813 no.23); |b| bruidegom Nieuwboer; |c| bruidegom Nieboer; |d| overledene Nijboer; |e| huw.akte Groningen 1836 no.23 (dochter Janna).

 

[24] Pieter Tempelaar, geb. ca. 1781, overl. Mijnsheerenland 10.05.1858, z.v. Dirk Tempelaar en Lijsbeth Rodenburg; tr.

[25] Hendrina van der Bie, geb. ca. 1784, overl. Mijnsheerenland 03.09.1855, d.v. Hendrik van der Bie en Johanna Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Tempelaar, geb. ca. 1810, overl. Mijnsheerenland 05.12.1812.

2.                   Dirk Hendrik Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 18.01.1813.

3.                   Hendrik Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 23.01.1815; volgt [12].

4.                   Elizabeth Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 08.04.1817, overl. Mijnsheerenland 01.01.1899, tr. Mijnsheerenland 12.05.1838 Gerrit Dirkse, geb. Mijnsheerenland 04.01.1813, z.v. Reijnier Dirkse en Adriana Bremken.

5.                   Johanna Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 09.08.1819, overl. Mijnsheerenland 13.01.1901, tr. Mijnsheerenland 24.03.1850 Maarten Vogelaar, geb. Puttershoek 16.04.1815, overl. Mijnsheerenland 08.02.1878, z.v. Cornelis Vogelaar en Jannigje de Vries.

6.                   Cornelis Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 05.09.1820, overl. Mijnsheerenland 21.06.1838.

7.                   Gerrit Christiaan Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 01.09.1821, overl. Mijnsheerenland 10.10.1821.

8.                   Anna Maria Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 02.06.1823, overl. Mijnsheerenland 22.05.1839.

9.                   Gerrit Christiaan Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 17.05.1825, overl. Mijnsheerenland 01.07.1826.

10.               Willemina Christina Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 14.12.1826, overl. Mijnsheerenland 19.07.1853.

11.               Magrita Tempelaar, geb. Mijnsheerenland 23.02.1830, overl. Mijnsheerenland 09.05.1846.

 

[26] Arie Mol, geb. ’s-Gravendeel ca. 1780/1781, overl. ’s-Gravendeel 12.10.1871, z.v. Hendrik Mol en Lena Smaal; tr. 1e voor 1808 Aagje van der Linden, overl. voor 1813; tr. ’s-Gravendeel 05.08.1813

[27] Adriana Oerlemans, geb. ’s-Gravendeel ca. 1781, overl. ’s-Gravendeel 07.10.1862, d.v. Jan Oerlemans en Cornelia Fokx; tr. 1e voor 1813 Hendrik Blok, overl. voor 1813.

Uit het huwelijk Mol-van der Linden:

1.                   Lena Mol, geb. ’s-Gravendeel 21.10.1808, overl. ’s-Gravendeel 24.04.1890, tr. ’s-Gravendeel 18.04.1833 Jacob Naaktgeboren, geb. ’s-Gravendeel 18.02.1806, overl. ’s-Gravendeel 07.02.1878, z.v. Pieter Naaktgeboren en Maria de Kwartel.

Uit het huwelijk Mol-Oerlemans:

2.                   Hendrik Mol, geb. ’s-Gravendeel 27.09.1814, overl. ’s-Gravendeel 12.05.1815.

3.                   Jaapje Mol, geb. ’s-Gravendeel 20.01.1817; volgt [13].

4.                   Pietronella Mol, geb. ’s-Gravendeel 13.08.1818, overl. ’s-Gravendeel 18.10.1891, tr. ’s-Gravendeel 30.04.1840 Aart Zuiderent, geb. Strijen 18.11.1815, overl. ’s-Gravendeel 03.08.1880, z.v. Huig Zuiderent en Jannigje Vermeulen.

5.                   Hendrik Mol, geb. ca. 1819, overl. ’s-Gravendeel 14.10.1819.

6.                   Aaltje Mol, geb. ’s-Gravendeel 02.03.1823, overl. Dordrecht 27.07.1913, tr. ’s-Gravendeel 09.11.1844 Adriaan Smaal, ook Adrianus, geb. Dubbeldam 19.03.1817, overl. ’s-Gravendeel 21.07.1882, z.v. Cornelis Smaal en Margrieta van Gent.

7.                   Hendrik Mol, geb. ’s-Gravendeel 18.08.1826, overl. Dordrecht 20.05.1909, tr. Strijen 27.06.1850 Adriaantje Huisman, geb. Strijen 11.03.1824, overl. ’s-Gravendeel 07.02.1891, d.v. Hendrik Huisman en Elizabeth Huisman.

8.                   Dirk Mol, geb. ’s-Gravendeel 27.08.1829, overl. Rotterdam 23.02.1901, tr. ’s-Gravendeel 14.04.1849 Hilligje Bax, geb. ’s-Gravendeel 27.06.1822, d.v. Arij Bax en Ariaantje Liefaard.

 

[28] Cornelis Verschoor, geb. ca. 1785, overl. Krimpen aan de Lek 02.05.1867, z.v. Gerrit Verschoor en Jannetje Calein; tr.

[29] Pieternella Donker, geb. ca. 1788, overl. Alblasserdam 01.01.1873, d.v. Hijmen Donker en Trijntje Wittebol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Verschoor, geb. ca. 1812, overl. (gevonden op het strand bij) Katwijk 16.05.1832|a|.

2.                   Trijntje Verschoor, geb. Ouderkerk aan den IJssel 02.10.1812, overl. Ouderkerk aan den IJssel 10.01.1814.

3.                   Heijmen Verschoor, geb. Kralingen ca. 1815, overl. Vuren 16.06.1893, tr. Krimpen aan de Lek 11.05.1837 Marrigje Ooms, geb. Capelle en het Slot te Capelle aan den IJssel ca. 1814, overl. Vuren 19.06.1892, d.v. Arij Ooms en Adriana Molendijk, Jaantje.

4.                   Trijntje Verschoor, geb. Kralingen 06.03.1817, overl. Dordrecht 24.03.1875|b|.

5.                   Jan Verschoor, geb. Kralingen 13.06.1819; volgt [14].

6.                   Cornelia Verschoor, geb. ca. 1825, overl. Krimpen aan de Lek 23.05.1827.

7.                   Adriana Verschoor, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1827, overl. Dubbeldam 13.11.1872, tr. ’s-Gravendeel 30.07.1853 Arie van Pelt, geb. ’s-Gravendeel ca. 1826, z.v. Arie van Pelt en Cornelia Reppel.

8.                   Cornelia Verschoor, geb. ca. 1830, overl. Krimpen aan de Lek 05.03.1855.

9.                   Johanna Verschoor, geb. ca. 1833, overl. Krimpen aan de Lek 07.01.1834.

 

Noten: |a| overl.akte Krimpen aan de Lek 1832 no.11; |b| ook overl.akte Dubbeldam 1875 no.32.

 

[30] Cornelis van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1796/1798, overl. Krimpen aan de Lek 22.01.1838, z.v. Pieter Abraham van Halewijn en Elizabeth van Bel; tr. Krimpen aan de Lek 19.04.1818

[31] Neeltje van der Velden, geb. Lekkerkerk, d.v. Arie van der Velden en Centina van der Graaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Christina van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1818/1819; volgt [15].

2.                   Arie van Halewijn, geb. ca. 1821, overl. Heinenoord 23.03.1849.

3.                   Pieternella Cornelia van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1822, overl. Krimpen aan de Lek 02.06.1854, tr. Krimpen aan de Lek 23.06.1849 Gerrit Boele, geb. Alblasserdam 16.04.1820, overl. Charlois 22.12.1886, z.v. Johannis Boele en Deliaantje van Schagen.
     GB tr. 2e Krimpen aan de Lek 10.11.1858 Pieternella Hoek, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1827, overl. Krimpen aan de Lek 30.04.1868, d.v. Leendert Hoek en Jannigje Hoogendoorn; tr. 3e Charlois 03.09.1874 Cornelia van der Poel, geb. Charlois 22.07.1838, overl. Rotterdam 02.08.1905, d.v. Gijsbert van der Poel en Neeltje van der Winden.

4.                   Sentina Geertruij van Halewijn, geb. ca. 1825, overl. Krimpen aan de Lek 13.11.1853.

5.                   Pieter Abraham van Halewijn, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1827, overl. Krimpen aan de Lek 11.03.1897, tr. Krimpen aan de Lek 02.04.1853 Geertje Kalkman, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1832, overl. Krimpen aan de Lek 05.02.1903, d.v. Willem Kalkman en Teuna Vlot.
Uit dit huwelijk: Arie van Halewijn (ca.1863-1934), tr. Dubbeldam 08.08.1889 Aaltje Tempelaar (1859-1950), d.v. Hendrik Tempelaar en Jaapje Mol.

6.                   levenloze zoon, Krimpen aan de Lek 29.06.1829.

7.                   Cornelis Helenus van Halewijn, geb. ca. 1831, overl. Krimpen aan de Lek 19.11.1854.

8.                   Jacomijntje Martijntje van Halewijn, geb. ca. 1837, overl. Krimpen aan de Lek 17.10.1837.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Schrijver, geb. Leeuwarden ca. 1778, tapper (1816), overl. Leeuwarden 07.04.1816|a|, otr. Leeuwarden (gerecht) 16.07.1802, tr. Leeuwarden (Galileërkerk) 01.08.1802

[33] Maria Elisabeth Smits, geb. Leeuwarden ca. 1768, koopvrouw (1818), overl. Leeuwarden 10.04.1838, d.v. Jochum Smits en Clara Johannes; otr. 1e Leeuwarden (gerecht) 06.05.1791, tr. Leeuwarden (Galileërkerk) 22.05.1791 Willem Pereboom, begr. Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 15.07.1800; tr. 3e Leeuwarden 24.12.1818|b| Coenraad Waslander van Lon, geb. ca. 1769/1770/1777|c|, schrijver (1818), kamerbewaarder op het stadhuis (1826), overl. Tolbert (Leek) 05.02.1830, z.v. Dirk van Lon (-1802) en Anna Hofman.

     CWvL otr. 1e Leeuwarden 01.12.1790, tr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 22.12.1790 Catharina Elisabeth Heringa, geb. Leeuwarden ca. 1767, naaister (1817), overl. Leeuwarden 21.10.1817|d|, d.v. Petrus Heringa en Lucia Maria Fons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntie Schrijver, geb. Leeuwarden 05.08.1803, ged. Leeuwarden 24.08.1803, overl. Leeuwarden 19.03.1826.

                     een kind van Hendrik Schrijver, begr. Leeuwarden 19.07.1805.

2.                   Johan Coenraad Schrijver, geb. Leeuwarden 11.02.1807, ged. Leeuwarden 08.02.1807; volgt [16].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v. Schmitz (overl.akte Leeuwarden 1817 no.136); |b| bruid Smids; |c| oud 41 jaar bij huwelijk 1818, oud 57 jaar als getuige in 1826, oud 60 jaar bij overlijden 1830; |d| Heeringa.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren