Bundels kwartierstaten

 


en overigens hoogleraren in:
 • Bandoeng
 • Batavia
 • Eindhoven
 • Tilburg
 • Twente
 • elders
   
  alsmede:
 • CWI
 • 2e VCL


  Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

  H.J.Michiel Wijers
  Eindhoven, juni 2024 (laatst herzien juli 2024)