Cacao


nl.wikipedia


Nederlandsche Banketbakkersvereeniging

Oprichters (1885)

Voorzitters

 1. voor 1910 – na 1923 : W.C. van Breda
 2. 1927 – 1934 : W. Berkhoff
 3. 19xx – 1955? : H.J. Wijers sr.


Cacao- en Chocoladefabriek «Union»

Directeuren

 1. 1903 – na 1926 : A. Overweg
 2. circa 1929 – 1960 : P.J. Kapteijn
 3. 1960 – 1980 : M.J. van Buren

Commissarissen

  President
 1. voor 1913 – na 1952 : A.H. van Wijngaarden
 2. 1960 – 19xx : P.J. Kapteijn
 3. voor 1973 – na 1975 : H.J. Wijers jr.


Dreihus

Dreihus (1885-1913)

Gevestigd: Keizersgracht 301
Eigenaar: G. Dreihus

Firma "Gerh. Dreihus" (1913-1926)

Gevestigd: Kalverstraat 40, tel. 1303
Firmanten: W.C. Doelman en H.J. Wijers sr.

Opening: 1 mei 1913 deelt Gerh. Dreihus aan "mevrouw" mee dat zijn banketbakkerij en kokszaak is overgegaan aan de heren W.C. Doelman en H.J. Wijers die onder de naam "Firma Gerh. Dreihus" zullen doorgaan.

Firma "Huize Dreihus" (1926-1946)

Gevestigd: Kalverstraat 40
Firmanten: W.C. Doelman, H.J. Wijers sr. en C.J. van Rooij (†1932)

Opening: Per 1 mei 1926 een vennootschap onder de firma "Huize Dreihus", ten doel hebbende de uitoefening voor gemeenschappelijke rekening van de bedrijven van banketbakker en kok, een en ander ter voortzetting der zaken, tot dusverre door de comparanten Doelman en Wijers in vennootschap onder de firma "Gerh. Dreihus" gedreven. (Akte 4 juni 1926, notaris Th.C.L. Smit te Amsterdam)
Sluiting: De firma Huize Dreihus (Kalverstraat 40) sloot per 15 juni 1946. De cliëntèle werd verwezen naar de firma W. Berkhoff, Leidschestraat 46.


Kwartierstaten


Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, september 2019 (laatst herzien maart 2020)