Johan Diederich Thie (1842-1912)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van markante figuren in de geschiedenis van de Nederlandsche Banketbakkersvereniging.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Johan Diederich Thie, geb. Den Helder 09.12.1842, banketbakker, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 15.04.1912, tr. 1e Amsterdam 13.06.1872 Maria Berendina Dercksen, geb. Amsterdam 02.04.1845, overl. voor 1896, d.v. Bernadus Dercksen (1798-na1872), banketbakker, en Maria Cattriena Stoffers (1805-1845); otr. 2e Brummen 02.07.1896, tr. Brummen 16.07.1896 Sophia Maria Zetteler, geb. Rotterdam 03.12.1853, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 30.10.1927, d.v. Bonifacius Zetteler (1825-1855) en Elizabeth Johanna Culverhouse (1823-1896).

 

[2] Frans Thie, geb. Zaandam 11.05.1814, kleermaker, overl. Den Helder 28.02.1867; tr. 1e Zaandam 10.02.1839 Wilhelmina Schram, geb. Zaandam ca. 1819, overl. (kraambed) Den Helder 13.01.1841, d.v. Willem Schram, schoenmaker, en Margaretha van Geel, ook Grietje; tr. 2e Den Helder 24.03.1842

[3] Hendrikje Morra, geb. Medemblik ca. 1819, overl. Den Helder 04.04.1891.

Uit het huwelijk Thie-Schram:

1.                   Margaretha Wilhelmina Schram, geb. Den Helder 10.02.1840, overl. Rotterdam 19.11.1924, tr. Den Helder 20.04.1865 Jan Fredrik Kammerer, geb. Alkmaar ca. 1839/1840, kleermaker, overl. Rotterdam 11.11.1921, z.v. Jacob Frederich Kammerer en Antje Menstina/Mentina Steinsdorff.

2.                   Willem Thie, geb. Den Helder 12.01.1841, kleermaker, overl. Haarlem 29.06.1917, tr. Den Helder 16.04.1875 Diderika Johanna Jacoba van Berk, geb. Den Helder ca. 1846/1847, overl. Den Helder 21.02.1913, d.v. Lambertus van Berk, opzichter bij de marine, en Antje Tegel.

Uit het huwelijk Thie-Morra:

3.                   Johan Diederich Thie, geb. Den Helder 09.12.1842; volgt [1].

4.                   Neletta Marianna Thie, geb. Den Helder 24.02.1845, overl. Den Helder 13.10.1845.

5.                   Jan Thie, geb. Den Helder ca. 1847, telegrafist (1873), postdirecteur (1886), directeur van het post- en telegraafkantoor te Lobith (1890), overl. Haarlem 27.05.1916, tr. 1e Den Helder 05.09.1873 Marianna Helena Wiemers, geb. Amsterdam ca. 1848, overl. Lobith (Herwen en Aerdt) 12.07.1886|a|, d.v. Anthonie Josephus Wiemers, palfrenier (1846), koopman (1851), fabrikant (1873), beddenfabrikant (1886), en Helena Johanna Rechlien; tr. 2e Middelburg 27.01.1890 Pauline Constance Simons, geb. Middelburg 26.01.1853, overl. Haarlem 06.04.1950, d.v. Petrus Simons, horlogemaker, en Maria Winkelman.

6.                   Neletta Marianna Thie, geb. Den Helder 26.06.1849, tr. Den Helder 02.04.1875 Willem van Twisk, geb. Alkmaar ca. 1849, hoofdonderwijzer, z.v. Frans van Twisk en Hendrika Elisabeth Stokkink Korsen.

7.                   Frans Thie, geb. Den Helder 16.03.1852, overl. Den Helder 03.09.1852.

8.                   Anna Alida Thie, geb. Den Helder 22.07.1854, overl. Den Helder 06.09.1854.

9.                   Maria Hendrika Thie, geb. Den Helder 01.07.1853, overl. (kraambed) Amsterdam 08.04.1883, tr. Den Helder 26.04.1878 Jan Olthuis, geb. Purmerend ca. 1851, bouwkundige, z.v. Gerrit Jan Olthuis en Aafje Klees.
     JO tr. 2e Amsterdam 28.01.1886 Antonia Elisabeth Brand, geb. Amsterdam ca. 1857, d.v. Ditlof Brand, kapper, en Gerritje Smits.

10.               Anna Alida Thie, geb. Den Helder 05.08.1855, overl. Amsterdam 03.04.1921, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.04.1921, tr. Amsterdam 28.05.1891 Lüder Johann Claus Dercksen, geb. Amsterdam 10.09.1865, kantoorbediende, overl. Amsterdam 06.09.1937, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 09.09.1937, z.v. Jan Hendrik Dercksen en Hillegonda Poppe.

11.               Frans Thie, geb. Den Helder 04.04.1857, overl. Den Helder 25.07.1857.

12.               Francina Thie, geb. Den Helder 21.04.1858, overl. Den Helder 22.05.1858.

 

Noten: |a| moeder per abuis Helena Marianna (overl.akte Herwen en Aerdt 1886 no.54).

 

[4] Dirk Thie, geb. Menslagen ca. 1786, kleermaker, overl. Zaandam 19.02.1846|b|, tr.

[5] Grietje van der Linden, winkelierster (1847,1850), overl. na 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Thie, geb. Zaandam ca. 1810, tr. Zaandam 09.08.1829 Daniel Diederich, geb. Buchenberg (Hessen-Darmstadt)|a| ca. 1803, z.v. Anna Catharina Elisabeth Diederich.

2.                   Johannis Thie, geb. Zaandam ca. 1812/1813, commissionair, overl. Zaandam 17.12.1843, tr. Zaandam 07.01.1837 Margaretha Elisabeth Dozij, geb. Zaandam ca. 1817, overl. Zaandam 01.09.1900, d.v. Jan Poorte Dozij, ook D’Ozij, notaris, en Guurtje van Orden.
     MED tr. 2e Zaandam 15.04.1860 Willem Mante, geb. Zaandam ca. 1824, koopman, overl. Zaandam 16.06.1889, z.v. Klaas Mante en Aantje Fris.
     WM tr. 1e Zaandam 12.02.1854 Reinira Schuring, geb. Zaandam ca. 1819/1820, dienstbode (1854), overl. Zaandam 27.01.1856, d.v. Reinier Schuring, metselaar, en Antje Burger.

3.                   Frans Thie, geb. Zaandam 11.05.1814; volgt [2].

4.                   Jacob Thie, geb. Zaandam 27.04.1816 (akte), onderwijzer (1841), zaakwaarnemer en huisonderwijzer (1850), klerk (1871), overl. Den Helder 28.08.1871, tr. Den Helder 09.09.1841 Neeltje Papineau, geb. Den Helder 08.11.1818, overl. tussen 1882 en 1893, d.v. Jean Papineau (ca.1790-1877), winkelier, commissionair, en Hillegonda Broer (ca.1792-1822).
Uit dit  huwelijk: Jean Thie (1850-1922), tr. Den Helder 16.07.1875 Jacomina Sara Machtilda Spek (1846-1890), d.v. Jacob Spek en Jacomijntje Sara Slingerland; het ouderpaar Spel-Slingerland vormt tevens de kwartieren [34]/[35] in de Kwartierstaat Winnifred Sorgdrager (1948).
Uit dit huwelijk voorts: Maria Thie (1855-1929), tr. Den Helder 28.06.1877 Marinus Gerardus Kwist (1852-1942), z.v. Abraham Marinus Kwist en Elizabeth van Goedoever; het ouderpaar Kist-Goedoever vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Willem Paul de Roever.

5.                   Anna Alida Thie, geb. Zaandam 25.03.1818 (akte), dienstbaar (1842), tr. Amsterdam 15.09.1842 Dirk Driessen, geb. Heemstede 02.04.1820, palfrenier, z.v. Gerrit Driessen, werkman, arbeider, en Maria Kosten.

6.                   Guurtje Thie, geb. Zaandam 20.10.1819 (akte), overl. Zaandam 31.10.1819.

7.                   Grietje Thie, geb. Zaandam 20.10.1819 (akte), overl. Zaandam 14.11.1819.

8.                   Margaretha Thie, geb. Zaandam 29.11.1820 (akte), tr. Zaandam 16.07.1848 Casparus Franciscus Sarlemijn, geb. Amsterdam 19.01.1825, kleermaker, z.v. Franciscus Sarlemijn, kleermaker, en Cornelia Fuijdherbe.

9.                   Johan Diederich Thie, geb. Zaandam 17.09.1822 (akte), kleermaker, overl. Zaandam 15.09.1876, tr. Zaandam 07.11.1847 Hinke Dijkstra, geb. Bolsward 18.12.1820, dienstbode (1847), overl. Zaandam 01.03.1884, d.v. Ynse Douwes Dijkstra, tichelknecht, en Douwtje Goffes de Haan.

10.               Hendrik Thie, geb. Zaandam 24.12.1826, kleermaker, overl. Purmerend 18.11.1865, tr. 1e Zaandam 16.06.1850 Petronella Zij, geb. Zaandam 25.03.1830, overl. (kraambed) Purmerend 08.04.1861|c|, d.v. Klaas Zij, zeilmaker, en Jannetje de Jong; tr. 2e Purmerend 09.03.1862 Lamberdina Elizabeth Lambinon, geb. Dordrecht 23.03.1830, huishoudster (1875), overl. Rotterdam 03.05.1898, d.v. Lambertus Lambinon, timmerman, en Elizabeth van der Want.
– Het echtpaar Hendrik Thie-Petronella Zij vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Frederik Hendrik Simons.
     LEL tr. 1e Dordrecht 23.04.1851 Barend Möls, geb. Dordrecht 29.03.1826, gezagvoerder op het schip Compagnie, overl. op de reis van de kust van Guinea naar Nederland 02.05.1861|d|, z.v. Hendrik Möls en Hendrika van Ameijden; tr. 3e Dordrecht 15.01.1873 Pieter Jacob Valkenburg, geb. Dordrecht 30.09.1819, overl. Dordrecht 09.03.1874, z.v. Jacob Valkenburg en Pieternella van der Steen; tr. 4e Graauw en Langendam 15.01.1875 Pieter van der Slikke, geb. Sint Maartensdijk 24.04.1842, rijksambtenaar, overl. Velp (Rheden) 23.02.1923, z.v. Johannis van der Slikke en Willemina Westdorp.
     PJV tr. 1e Dordrecht 19.11.1851 Cornelia Singels, geb. Dordrecht 19.04.1813, overl. Dordrecht 20.08.1872, d.v. Martinus Singels en Maria Konings.
     PvdS tr. 2e Goedereede 13.02.1901 Wilhelmina Jacoba Thieme, geb. Rotterdam 13.09.1850, overl. Rotterdam 03.05.1941, d.v. Willem Lodewijk Thieme en Maria Petronella Blom.

 

Noten: |a| nu in gemeente Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Bundesland Hessen; |b| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene onbekend’ (overl.akte Zaandam 1846 no.48); |c| moeder Leentje de Jong (overl.akte Purmerend 1861 no.33); |d| annonce Dordrecht 04.07.1861 (collectie CBG).

 

[6] Jan Morra, geb. Kampen 27.04.1785, schipper (1815), tagrijn (1842), zeilmaker (1851), overl. Den Helder 31.03.1867; tr. 1e Trijntje Moleman, geb. Medemblik ca. 1787, overl. Medemblik 19.01.1813, d.v. Gerrit Moleman en Jannetje Nieuweboer; tr. 2e Medemblik 17.09.1815|b|

[7] Neeltje Vroom, geb. Medemblik 23.10.1791, winkelierster (1815), overl. Den Helder 25.08.1876.

Uitt dit huwelijk:

1.                   Crijn Vroom Morra, geb. Medemblik ca. 1817, onderwijzer (1842), hoofdonderwijzer (1869), overl. Zijpe 26.06.1888, tr. Muiden 27.02.1842 Dorothea Maria Christiana Rechlien, geb. Den Burg (Texel) 22.01.1823, overl. Den Helder 10.01.1869|a|, d.v. Karel Fredrik Rechlien, chirurgijn, en Maartje Kikkert.

2.                   Hendrikje Morra, geb. Medemblik ca. 1819; volgt [3].

3.                   Maartje Morra, geb. Medemblik ca. 1824, overl. Medemblik 05.12.1851, tr. Zijpe 06.09.1851 Jacob op ’t Landt, geb. Medemblik ca. 1815, broodbakker, overl. Broek op Langedijk 30.07.1876, z.v. Reinder op ’t Landt en Catharina Voorn.
     JL tr. 1e Medemblik 06.08.1843 Margaretha Clasina Groot, geb. ca. 1814, dienstbaar (1843), overl. Medemblik 23.04.1850, d.v. Joan Groot en Geesje Buter; tr. 3e tussen 1851 en 1876 Aaltje Kramer, geb. Urk 01.03.1819, overl. Broek op Langedijk 31.01.1876, d.v. Riekelt Kramer, visser, en Lumme Jans Visscher.

 

Noten: |a| woont ’t Zand in de Zijpe (annonce collectie CBG); |b| bruidegom Morre, vader v/d bruidegom Reijnderd (huw.akte Medemblik 1815 no.21).

 

[8] Thie

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Thie, geb. Menslagen|a| ca. 1786; volgt [4].

 

Noten: |a| w.s. Menslage, nu in Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] van der Linden

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje van der Linden; volgt [5].

 

[12] Reindert Morra, ook Reijnderd Morre, geb. ca. 1749, overl. Kampen 18.05.1812|a|, tr.

[13] Hendrikje Kamphof, overl. Kampen 23.07.1791.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Morra, geb. Kampen 27.04.1785; volgt [6].

 

Noten: |a| Morre, geen ouders en geen plaats geboorte vermeld (overl.akte Kampen 1812 no.101).

 

[14] Crijn Vroom, overl. Medemblik 17.12.1800, tr.

[15] Jannetje Visser, geb. Medemblik ca. 1767, werkster (1815,1820), overl. Medemblik 03.09.1829.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Vroom, geb. ca. 1787, geëmployeerde op ’s Konings marinewerf (1815).

2.                   Maartje Vroom, geb. Medemblik 29.11.1789, overl. Medemblik 05.09.1857, tr. Medemblik 13.06.1813 Barend Pasman, geb. Medemblik 24.01.1788, sjouwerman (1813,1815), overl. voor 1857, z.v. Cornelis Pasman en Cornelia Leek.

3.                   Neeltje Vroom, geb. Medemblik 23.10.1791; volgt [7].

4.                   Jan Vroom,  geb. Medemblik 29.01.1796, sjouwerman, overl. Medemblik 10.12.1821, tr. Medemblik 21.05.1820 Marrigje Roelofs Hollander, geb. Blokzijl 03.02.1793, dienstmaagd (1820), overl. na 1821, d.v. Roelof Hollander en Jannetje Hendriks Doeve.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Morra/Morre

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Reindert Morra, ook  Reijnderd Morre, geb. ca. 1749; volgt [12].

 

[26] Kamphof

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje Kamphof; volgt [13].

 

[28] Vroom

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Crijn Vroom; volgt [14].

 

[30] Jan Hessel Visser, overl. Duinkerken voor 1815, tr.

[31] Maartje Swemmer, overl. Medemblik voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Visser, geb. Medemblik ca. 1763, overl. Medemblik 04.04.1815|a|.

2.                   Jannetje Visser, geb. Medemblik ca. 1767; volgt [15].

3.                   Klaas Visser, geb. Medemblik ca. 1769/1770, sjouwerman (apr1815), commandeur op ’s Konings marinewerf (sep1815), overl. Medemblik 19.04.1844, tr. Grietje van Hoogstraten, geb. Medemblik ca. 1773, overl. Medemblik 17.07.1850, d.v. Jan van Hoogstraten en Barbertje Groen.

 

Noten: |a| vader Jan Hessels Visser, moeder Maartje Swemmer Claas (overl.akte Medemblik 1815 no.20).

 


terug naar Union