Amsterdam

 


Kwartierstaten

en voorts: en voorts:

Geboren in Amsterdam


Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2023)