Gijsbert de Leve (1926-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten rond het CWI.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2020)

 


 

[1] Gijsbert de Leve, Gijs, geb. Amsterdam 15.08.1926, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A|b| Leiden 1948|a|, doctoraal examen wiskunde Amsterdam GU 1954|c|, promotie Amsterdam UvA 20.05.1964|d|, medewerker Mathematisch Centrum (1954-1983), hoogleraar Amsterdam UvA (1965-1991), overl. Ratum (Winterswijk) 19.11.2009, crem. Enschede 25.11.2009, tr. Johanna Hermana Idenburg, Annechien, geb. Wassenaar 21.12.1927, overl. Ratum (Winterswijk) 25.04.2002.

 

Noten: |a| Trouw 31.12.1948; |b| variant A omvat wiskunde en natuurkunde met sterrenkunde (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.72);|c| De Volkskrant 11.10.1954 (J. de Leve); |d| proefschrift: Generalized Markovian decision processes. [I. Model and method. II. Probabilistic background]; promotor: J. Hemelrijk (1918-2005); copromotor: Th. Runnenburg (1932-2008).

 

[2] Jacob de Levie, later de Leve, geb. Amsterdam 13.12.1897, koopman (1921), handelsagent (1927), reiziger chocolade, overl. ’s-Gravenhage 10.11.1949, crem. 15.11.1949, tr. Amsterdam 09.08.1921
[3] Louisa Wilhelmina Kroon, geb. Amsterdam 28.12.1892.
– Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1927: de Levie, geb. 13.12.
– “Bij KB van 15.02.1949 no.25 is aan de Levie, Jacob [] en zijn meerderjarige wettige nakomelingen toegestaan de geslachtsnaam te veranderen in de Leve.”|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sander de Leve, geb. Amsterdam 11.09.1922|a|.

2.                   Gijsbert de Leve, geb. Amsterdam 15.08.1926|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het Vaderland 16.09.1922 (vader de Leve); |b| Het Vaderland 18.08.1926 (vader de Leve); |c| aantekening van 28.03.1949 op huw.akte Amsterdam 1921 no.680).

 

[4] Sander de Levie, geb. Wildervank 31.05.1871, koopman (1921), overl. Sobibor 30.04.1943, verloofd Amsterdam 09.12.1894|a|, otr. Amsterdam 01.03.1895|b|, tr. Zaandam 24.03.1895|c|

[5] Hendrica van Raalte, geb. Leiden 16.07.1869, overl. Sobibor 30.04.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardina de Levie, geb. Amsterdam 24.10.1896|d|, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Amsterdam 05.05.1927 Jacob Levie, geb. Winschoten 20.02.1895, adjunct-commies bij een raad van arbeid, overl. Sobibor 16.07.1943, z.v. Joost Levie, veehandelaar, en Esther Schott.

2.                   Jacob de Levie, geb. Amsterdam 23.12.1897|e|; volgt [2].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 12.12.1894 (de Leve, Hendrika); |b| annonce collectie CBG (de Leve, Hendrika, Amsterdam); |c| de Levie (huw.akte Zaandam 1895 no.23); |d| Algemeen Handelsblad 27.10.1896 (de Leve); |e| Haagsche courant 27.12.1897 (bevallen van een zoon: H. de Leve, geb. v. Raalte, te Amsterdam, 23 Dec.).

 

[6] Gijsbert Kroon, geb. Amsterdam 05.04.1866, metselaar (1892,1907), aannemer van metselwerken (1921), aannemer van bouwwerken (1924), overl. Driebergen-Rijsenburg 05.08.1940; tr. 2e Amsterdam 05.04.1923 Josina van Heukelom, geb. Amsterdam 08.02.1870, overl. Driebergen-Rijsenburg 19.01.1938, d.v. Andries van Heukelom, stukadoor, en Jacoba Rijnink; tr. 1e Amsterdam 03.02.1892

[7] Johanna Maria Passet, geb. Amsterdam 19.08.1867, dienstbode (1892), overl. Sloten 19.03.1919.

     JvH tr. 1e Amsterdam 31.07.1890 Willem Schuijlenburg, geb. Amsterdam 13.11.1865, diamantslijper, z.v. Dirk Schuijlenburg en Aartje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Wilhelmina Kroon, geb. Amsterdam 28.12.1892; volgt [3].

2.                   Gijsbert Tijmen Kroon, geb. Amsterdam 08.02.1894, inspecteur van een verzekeringsmaatschappij, tr. Sloten 30.04.1920 Johanna Cornelia Busmann, geb. Delft 02.06.1893, d.v. Antonius Augustinus Busmann, sergeant der artillerie (1893), kassier (1920), en Theodora Johanna van Osselen.

3.                   Nicolaas Pieter Albert Kroon, geb. Amsterdam 29.09.1896, koopman, tr. Amsterdam 18.09.1924 Catharina Maria Kabos, geb. Amsterdam 11.06.1904, d.v. Gerrit Kabos, machinist, en Maria Catharina Cornelia Philippus.

 

[8] Mozes de Levie, geb. Stadskanaal (Nieuwe Pekela) 05.02.1832, koopman (1857,1858), vleeshouwer/slager (1860,1866), koopman (1871), overl. Wildervank 19.12.1871, tr. Wildervank 19.03.1857

[9] Berendina van der Zijl, geb. Sappemeer 16.03.1830, koopvrouw (1882), overl. Amsterdam 26.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meike de Levie, geb. Wildervank 01.01.1858, dienstbode (1882), overl. na 1918, tr. Amsterdam 10.08.1882 Nathan de Vries, geb. Amsterdam 21.09.1863, diamantslijper (1882), koopman (1905,1918), overl. na 1918, z.v. Alexander Levie de Vries en Ester Serfati.

2.                   Abraham de Levie, geb. Wildervank 11.03.1860, fotograaf, overl. Amsterdam 02.07.1927, begr. Muiderberg 05.06.1927, tr. Groningen 06.12.1885 Lowiena Sanders, geb. Groningen 02.01.1866, overl. Amsterdam xx.12.1939, d.v. Heimans Sanders, fotograaf, en Vrouwke van der Zijl.

3.                   Ester de Levie, geb. Wildervank 15.07.1862, tr. Nieuwer-Amstel 26.04.1894 Marinus Geering, geb. Rotterdam 24.04.1859, makelaar in effecten, overl. Haarlem 11.11.1912, z.v. Gerardus Geering en Maria Sophia Zwanenburg.
     MG tr. 2e Rotterdam 11.04.1907 Maria Adriana van Berkel, geb. Rotterdam 11.03.1884, overl. ’s-Hertogenbosch 22.03.1968, d.v. Antonie van Berkel en Dorothea Maria van der Pluijm.

4.                   Heimanna de Levie, geb. Wildervank 30.07.1864, overl. Wildervank 16.10.1865.

5.                   Heiman de Levie, geb. Wildervank 22.07.1866, (winkel)bediende, tr. 1e Amsterdam 12.08.1897 Anna van Moppes, geb. Amsterdam 03.04.1862, overl. voor 1929, d.v. Levie Isaac van Moppes en Adeleide Mand (1823-); tr. 2e Amsterdam 18.09.1929 Eva Wans, geb. Amsterdam xx.06.1862, overl. Apeldoorn 27.11.1939|a|, d.v. Joseph Hartog Wans en Jaantje Benjamin Drijver.
     EW tr. 1e Amsterdam 05.01.1898 Jakob Cohen, geb. Stad Almelo 16.02.1863, slager, overl. voor 1929, z.v. Abraham Cohen, koopman, en Kaatje Polak..

6.                   Sander de Levie, geb. Wildervank 31.05.1871; volgt [4].

 

Noten: |a| aangifte door Abraham Polak, oud 53 jaar, gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1939 no.714).

 

[10] Jacob van Raalte, geb. Hoorn 27.06.1839, commissionair in manufacturen (1866), winkelier (1869), reiziger (1876), overl. Amsterdam 25.01.1894, tr. Leiden 10.10.1866

[11] Elisabeth Mand, geb. Nijmegen 18.06.1828, overl. Amsterdam 15.11.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Leiden 24.02.1868.

2.                   Hendrica van Raalte, geb. Leiden 16.07.1869; volgt [5].

3.                   levenloze zoon, Leiden 16.07.1870.

 

[12] Tijme Kroon, geb. Amsterdam 04.02.1842, metselaar, overl. tussen 1907 en 1924, tr. Amsterdam 11.10.1865

[13] Louisa Wilhelmina Lever, geb. Amsterdam 10.05.1842, overl. na 1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbert Kroon, geb. Amsterdam 05.04.1866; volgt [6].

2.                   Hendrik Cornelis Kroon, geb. Amsterdam 20.04.1872, metselaar (1895), tapper (1907), overl. Amsterdam 09.11.1924, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 12.11.1924, tr. Amsterdam 15.05.1895 Heintje Mensink, geb. Deventer 18.08.1870, overl. Amsterdam 30.10.1941, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 03.11.1941, d.v. Hendrik Jan Mensink, wever, en Maria Helena Vunderink.

3.                   Alida Maria Kroon, geb. Amsterdam 24.04.1874, overl. na 1931, tr. Amsterdam 05.08.1896 Johannes Elisa Zoomer, geb. Amsterdam 11.10.1873, varensgezel (1896), kolendrager (1925,1931), z.v. Frederik Zoomer, timmerman, en Cornelia Johanna van Wezep.

4.                   Louisa Wilhelmina Kroon, geb. Amsterdam 31.03.1876, overl. voor 1930, tr. Amsterdam 09.04.1903 Willem August Titsing, geb. Amsterdam 30.07.1876, leerlooier (1903), huidenzouter (1930), overl. Haarlem 06.08.1954, z.v. Johannes Titsing en Sara Hendrika van Bunnik.

5.                   Pieter Albert Kroon, geb. Amsterdam 24.02.1878, letterzetter, tr. Amsterdam 01.05.1902 Elisabeth Maria Löhning, geb. Amsterdam 24.09.1880, d.v. Heinrich Carl Löhning en Maria Catharina Wildenhuis.

6.                   Jacoba Helena Kroon, geb. Amsterdam 04.01.1885, tr. Amsterdam 27.02.1907 Christiaan van de Graaf, geb. Amsterdam 23.09.1882, letterzetter, z.v. Johannes van de Graaf, werkman, en Alida Christina Sophia Vogel.

 

[14] Nicolaas Passet, geb. Amsterdam 22.12.1827, schoenmaker, overl. Amsterdam xx.02.1913|b|, tr. Amsterdam 06.08.1856|a|

[15] Barendina Maria Duijvene, geb. Amsterdam 21.06.1829, overl. Amsterdam 20.01.1901.

Kind van Barendina Maria:

1.                   Nicolaas Duijvene, geb. (kraamzaal van het Binnengasthuis te) Amsterdam tussen 21.08.1855, w.s. jonggestorven.

Uit dit huwelijk:

2.                   Nicolaas Passet, geb. Amsterdam 16.05.1857, timmerman, overl. voor 1931, tr. 1e Amsterdam 03.03.1880 Charlotta de Groot, geb. Amsterdam 04.05.1857, dienstbode (1880), overl. voor 1884, d.v. Cornelis de Groot, scheepstimmerman, en Jacoba Kahle; tr. 2e Amsterdam 04.06.1884 Johanna Zant, geb. Amsterdam ca. 1849, overl. voor 1931, d.v. Dirk Zant en Elisabeth Nolting, werkster (1884).

3.                   Elisabeth Passet, geb. Amsterdam 30.01.1861, tr. Amsterdam 12.05.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 18.03.1910, ingeschr. Nieuwendam 10.08.1910) Jan Antonie François Westendorp, geb. Haarlemmermeer 03.04.1872, postbeambte, overl. ’s-Hertogenbosch 25.12.1947, z.v. Willem Westendorp, postbode, en Maria Adriana van Opstall; tr. 3e Nieuwendam 23.02.1911 Gerrebrand Kat, geb. Wormer 12.01.1861, zeeman (1896), bootwerker (1911), z.v. Jan Kat, machinist, en Pietertje Pot.
     JAFW tr. 2e Heerlen 05.04.1917 Johanna Petronella van Boekel, geb. ’s-Hertogenbosch 24.06.1865, overl. Kerkrade 22.02.1928, d.v. Nicolaas van Boekel en Johanna Hooijmans.
     JPvB tr. 1e ’s-Hertogenbosch 17.04.1885 Bernardus Josephus Boumans, geb. ’s-Hertogenbosch 27.05.1864, voerman, overl. ’s-Hertogenbosch 30.09.1902, z.v. Bernardus Boumans en Lamberdina Sprangemeijer.
     GK tr. 1e Amsterdam 09.01.1896 Pietje Groot Lim de Vries, geb. Hoogwoud ca. 1862, overl. Nieuwendam 12.01.1906, d.v. Freek Groot Lim de Vries en Louiza Johanna Vetter.

4.                   Johanna Maria Passet, geb. Amsterdam 19.08.1867; volgt [7].

5.                   Willem Passet, geb. Amsterdam 03.08.1870, kantoorbediende, tr. Amsterdam 30.05.1901 Akke van den Berg, geb. Toldijk (Hoogeveen) 20.09.1869, d.v. Jan van den Berg, timmerman, en Catharina Kamminga.

 

Noten: |a| vrouw Duivene en Duivenée in annonces voor 30- en 40-jarige echtvereniging (collectie CBG); |b| Algemeen Handelsblad 08.02.1913.

 

[16] Heiman Benjamins de Levie, geb. Oude Pekela, besnijdenis Oude Pekela 04.01.1789, vleeshouwer (1822,1832,1857), overl. Wildervank 28.07.1862, z.v. Benjamin Heimans de Levie en Roosie Izaks (zie Bijlage A); tr. 1e Klara Meijer Goudsmit, geb. Termunten ca. 1788, overl. Farmsum (Delfzijl) 28.01.1829, d.v. Meijer Arents Goudsmit, vleeshouwer,en Gelle Abrahams; tr. 2e Groningen 22.11.1829

[17] Meike Mozes Kosses, geb. Oude Pekela xx.08.1796, koopvrouw, overl. Wildervank 07.03.1854, d.v. Mozes Jacob, vleeshouwer, en Roosje Kosses.

Uit het huwelijk met Klara:

1.                   Roosjen Heiman de Levie, geb. Bunde|a| ca. 1813, koopvrouw, overl. Nieuwe Pekela 10.09.1870, tr. Wildervank 14.09.1840 Filippus Daniels de Levie, geb. Oude Pekela ca. 1810, vleeshouwer, overl. Nieuwe Pekela 19.11.1875, z.v. Daniel Benjamins de Levie, vleeshouwer, en Berendje Filippus Goudsmit.

2.                   Meijer Haiman de Lewe, geb. Bunde ca. 1815, koopman, overl. Wildervank 07.01.1870, tr. Wildervank 17.05.1843 Saartje Davids Kamerling, geb. Wildervank 06.01.1817, overl. Wildervank 04.08.1892, d.v. David Michiels Kamerling, wolkammer, en Esther Meijer.

3.                   Emanuel Levij, geb. Farmsum (Delfzijl) 27.08.1822.

4.                   Frouke Levij, ook Frouwke de Levie, geb. Farmsum (Delfzijl) 30.04.1825, overl. Nieuwe Pekela 24.10.1863, tr. Heiman de Levie, koopman.

5.                   Hendeltje Heimans Levi, geb. Farmsum (Delfzijl) xx.10.1828, overl. Farmsum (Delfzijl) 27.01.1829.

Uit het huwelijk met Meike:

6.                   Mozes de Levie, geb. Stadskanaal (Nieuwe Pekela) 05.02.1832; volgt [8].

 

Noten: |a| nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[18] Abraham Sanders van der Zijl, geb. Veendam ca. 1790/1791, koopman (1812,1820), winkelier (1822,1824), inlandse kramer (1830,1833), koopman (1839,1840), inbrenger in de bank van lening (1842), koopman (1849,1853), debitant der staatsloterij (1856), overl. Wildervank 12.02.1867, tr.

[19] Hester Filippus Goldsmit, geb. Veendam ca. 1790, inlands kraamster (1822), koopvrouw (1849,1857), overl. Wildervank 29.03.1875.

Uit dit huwelijk (moeder ook Ester/Esther, moeder ook Goldsmith/Goldschmidt/Goudsmid/Goudsmit):

1.                   Matje van der Zijl, geb. Wildervank ca. 1810/1811, overl. Horsten (Onstwedde) 25.08.1896, tr. Sappemeer 08.05.1839 Liebman Mozes Leeser, geb. Ter Apel (Bourtange) 14.08.1814, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 01.07.1852, d.v. Mozes Liebman Leeser, koopman, en Tallegien Heimans.

2.                   Philippus van der Zijl, geb. Veendam 15.02.1812, koopman, tr. Vlagtwedde 13.05.1841 Bruntie Moses Leeser, geb. Ter Apel (Vlagtwedde) ca. 1812, d.v. Moses Liebman Salomons Leeser, koopman, en Sara Leijvi Heijman.

3.                   Sander van der Zijl, geb. Veendam 05.12.1813, inlands kramer, tr. 1e Sappemeer 11.05.1842 Marijke Cohen, geb. Wildervank 27.04.1819, overl. Wildervank 11.08.1848|a|, d.v. Abraham Samuels Cohen, koopman, en Anna Mozes Pool; tr. 2e Wildervank 23.02.1850 Jetta Sanders, geb. Assen 22.07.1828, d.v. Sander Heimans Sanders, koopman, en Carolina Mozes Lezer, koopvrouw.

4.                   Heiman van der Zijl, geb. Veendam xx.05.1816, overl. Veendam 13.11.1817.

5.                   Geertruid van der Zijl, geb. Veendam 08.01.1819, kramer, tr. Sappemeer 11.05.1847 Mozes Goudsmid, geb. Veendam ca. 1814, slager, z.v. Abraham Philippus Goudsmid en Fijke Mozes van Huiden.

6.                   Haije van der Zijl, geb. Veendam 07.10.1820, koopman, tr. Wildervank 08.11.1849 Geertruida Goldsmit, geb. Oude Pekela ca. 1815, d.v. Abraham F. Goldsmit en Fijke Mozes van Huiden.

7.                   Jonas van der Zijl, geb. Hoogezand 16.04.1822, koopman, tr. Wildervank 26.02.1849 Jeltje Sanders, geb. Oude Pekela ca. 1826, d.v. Sander Heimans Sanders, koopman, en Karolina Mozes Leezer, koopvrouw.

8.                   Bientje van der Zijl, geb. Hoogezand 22.04.1824, tr. Wildervank 28.02.1852 Nathan Abrahams Cohen, geb. Veendam ca. 1828, koopman, z.v. Abraham Samuels Cohen en Anna Mozes Pool.

9.                   Compracht van der Zijl, geb. Sappemeer 02.04.1826, koopman, overl. Groningen 05.10.1872, tr. 1e Veendam 18.04.1853 Jetta Sanders, geb. Veendam ca. 1832, kramerske, overl. voor 1856, d.v. Benjamin Hermans Sanders, koopman, en Wija Benjamins Bendix; tr. 2e Groningen 26.10.1856 Rozina van Hoorn, geb. Rasquert (Baflo) 28.09.1822, overl. na 1872, d.v. Levij  Abrahams van Hoorn, vleeshouwer, en Ester Salaomons van Zanten.

10.               Vrouwke van der Zijl, geb. Sappemeer 13.05.1828, dienstmeid (1862), tr. Groningen 02.11.1862 Heimans Sanders, geb. Veendam 07.08.1835, photografist, overl. Groningen 15.03.1901, z.v. Benjamin Heijman Sanders, koopman, en Lewiena Bentjes Bendiks.

11.               Berendina van der Zijl, geb. Sappemeer 16.03.1830; volgt [9].

12.               Jacob van der Zijl, geb. Sappemeer 13.05.1833, overl. Wildervank 27.06.1888.

 

Noten: |a| geb. Veendam (overl.akte Wildervank 1848 no.90).

 

[20] Hartog Salomon van Raalte, geb. Zwolle 21.01.1813, kleermaker (1837), suikerbakker (1866), suikerwerker (1876), overl. na 1876, z.v. Samuel Hartog van Raalte, winkelier, en Vrouwtje Salomon van Norden; tr. Weesp 25.04.1837

[21] Hendrika Jakob de Vries, geb. Weesp ca. 1814, overl. na 1876, d.v. Jacob Levie de Vries en Elisabeth Zwagerman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van Raalte, geb. Hoorn 27.06.1839; volgt [10].

2.                   Salomon van Raalte, geb. Amsterdam 18.07.1842, bediende (1876), handelsreiziger (1904), overl. Rotterdam 14.01.1909, tr. 1e Rotterdam 06.07.1870 Betje Wolf, geb. Zaltbommel 14.04.1844, overl. Rotterdam 03.04.1901, d.v. Salomon Wolf, ‘beleen bankhouder’ (1844),  en Sophia van Gelder; tr. 2e Nijmegen 20.12.1904 Rozetta Blok, geb. Nijmegen 31.07.1861, overl. Rotterdam 04.04.1938, d.v. Isaac Blok, koopman, en Roza de Wijze.

3.                   Leon van Raalte, geb. Amsterdam 09.02.1844, bediende, overl. na 1885, tr. 1e Amsterdam 23.02.1876 Betje Fles, geb. Amsterdam xx.02.1838, naaister (1876), overl. voor 1879, d.v. Levie Moses Fles en Helena Isaac de Vries; Amsterdam 16.10.1879 Marianne Sarlie, geb. Amsterdam 09.02.1852, modemaakster (1872), overl. na 1885, d.v. Lucas Levie Sarlie, diamantslijper, en Hester Machiel Bromet.
    MS tr. 1e Amsterdam 30.10.1872 Levie Kaas, geb. Amsterdam 08.03.1852, sigarenmaker, overl. voor 1879, z.v. Aron Andries Kaas en Vrouwtje Abraham Ketellapper, winkelierster (1872).

4.                   Elisabeth van Raalte, geb. Amsterdam 18.12.1848, overl. tussen 1917 en 1933, tr. Amsterdam 15.07.1874 Lion van der Hoek, geb. Rotterdam 30.06.1839, spiegelmaker (1874), winkelier (1912), overl. Hilversum 13.12.1933, z.v. Arij van der Hoek, bode, en Rebecca van den Berg.

5.                   Fredrika van Raalte, geb. Amsterdam 15.11.1850, tr. Zaandam 12.09.1897 Abraham Zeldenrust, geb. Amsterdam 27.03.1848, ‘praktizijn rechten’, z.v. Elias Benjamin Zeldenrust en Hanna Leon Kok.

6.                   Maurits van Raalte, geb. Amsterdam 15.11.1852, koopman, overl. Amersfoort 15.08.1931, tr. Zutphen 21.05.1878 Mina van Gelder, geb. Zutphen 24.07.1850, overl. Amersfoort 28.01.1916, d.v. Abraham van Gelder, slager, en Mendel Roodschild.

 

[22] Samuel Tobias Mand, geb. Amsterdam 10.10.1791, dienstbaar (1815), koopman (1822,1857), koopman in metalen (1859), overl. Amsterdam 13.05.1859, z.v. Tobias David Mand, koopman, en Goetje Samuels; tr. Amsterdam 07.06.1815

[23] Marianna Abraham de Groot, geb. Amsterdam ca. 1792, overl. Amsterdam 01.01.1872, d.v. Abraham Jacob de Groot, koopman, en Duifje Levie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Goetje Mand, geb. ca. 1821, overl. na 1847, tr. Nijmegen 20.06.1845 Philip Levie Groen, geb. Amsterdam 23.04.1818, kantoorbediende, z.v. Levie Philip Groen en Betje Tobias Mant.

2.                   Debora Mand, geb. Nijmegen 10.03.1822, tr. Nijmegen 27.02.1851 Joseph Cahen, geb. Köln 20.08.1822, koopman, z.v. Wolff Jacob Cahen, koopman, en Johanna Ochse.

3.                   Adeleide Mand, geb. Nijmegen 14.10.1823, winkelierster (1875,1883), overl. tussen 1897 en 1906,  tr. Amsterdam 23.01.1850 Levie Isaac van Moppes, geb. Amsterdam 17.04.1820, winkelier, overl. tussen 1872 en 1875, z.v. Isaac Levie van Moppes, winkelier, en Schoontje Abraham de Groot.
Uit dit huwelijk: Anna van Moppes (1862-), tr. Amsterdam 12.08.1897 Heiman de Levie (1866-), z.v. Mozes de Levie en Berendina van der Zijl.

4.                   Elisabeth Mand, geb. Nijmegen 18.06.1828; volgt [11].

5.                   Jeannette Mand, geb. Nijmegen 24.09.1829, overl. Nijmegen 12.10.1830.

6.                   Sara Mand, geb. Nijmegen 07.02.1831, tr. Amsterdam 12.05.1857 Jacob Cahen, geb. Lechenich|a| ca. 1833, koopman, z.v. Wolff Cahen, koopman, en Hanna Ochse.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Erftstadt, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[24] Gijsbert Kroon, geb. Oud-Loosdrecht ca. 1813, metselaar (1837,1878), overl. na 1878, z.v. Tijmen Kroon en Geertje Hazelaar; tr. Amsterdam 02.08.1837

[25] Maria Masmeijer, geb. Oud-Loosdrecht ca. 1811, dienstbaar (1837), overl. tussen 1876 en 1878, d.v. Harmen Masmeijer, werkman, en Engeltje Vink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engeltje Kroon, geb. Amsterdam 07.04.1838, dienstbaar (1864), overl. na 1908,  tr. Amsterdam 10.08.1864 Ignatius Theodorus van Weelij, geb. Amsterdam 25.10.1834, kruier (1864), besteller (1875,1899), overl. na 1908, z.v. Jonas vanWeelij en Maria Hetterich.

2.                   Tijme Kroon, geb. Amsterdam 04.02.1842; volgt [12].

3.                   Cornelia Kroon, geb. Amsterdam 04.02.1844, werkster, tr. 1e Amsterdam 11.09.1867 Johannes Kaales, geb. Amsterdam 31.08.1841, koperslager (1867,1870), overl. voor 1878, z.v. Johannes Gerardus Kaales en Trijntje Wessels; tr. 2e Amsterdam 27.02.1878 Cornelis Kuiper, geb. Aalsmeer 31.05.1843, baggerman, z.v. Cornelis Kuiper en Leeuwtje Out.

4.                   Harmen Kroon,  geb. Amsterdam 27.10.1848, opperman, tr. Amsterdam 20.07.1870 Elisabeth Rust, geb. Amsterdam 16.03.1850, d.v. Jacob Hendrik Rust en Gerritje Schroeder.

5.                   Hendrik Kroon, geb. Amsterdam 12.01.1852, metselaar (1875,1876), tr. Amsterdam 08.09.1875 Helena Visser, geb. Amsterdam 18.07.1849, d.v. Klaas Visser en Grietje Drost, wasvrouw (1875).

6.                   Brunus Kroon, geb. Amsterdam 02.04.1854, metselaar, opgenomen in het Buitengasthuis te Amstedam (10-22.07.1897), verblijfplaats onbekend (1902), tr. Amsterdam 27.12.1876 Petronella Johanna Hoffmann, geb. Amsterdam 12.03.1852, overl. voor 1902, d.v. Carl Friedrich Hoffmann, schoenmaker, en Petronella Johanna Blom.

 

[26] Pieter Albert Lever, geb. Amsterdam 18.04.1817, vergulder (1839,1865,1892), overl. voor 1910, z.v. Hendrik Lever, vergulder (1839), en Alida  Kramer; tr. Amsterdam 31.07.1839

[27] Bartha Maria Martens, geb. Amsterdam 26.12.1820, overl. voor 1865, d.v. Jansje Martens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louisa Wilhelmina Lever, geb. Amsterdam 10.05.1842; volgt [13].

2.                   Jansje Lever, geb. Leiden 10.08.1843.

3.                   Pieter Albert Lever, geb. Amsterdam 16.01.1846, vergulder (1867,1899), overl. na 1899, tr. Amsterdam 07.08.1867 Johanna Kuhr, geb. Zwolle 28.11.1839, dienstbaar (1867), overl. na 1899, d.v. Berend Kuhr en Aaltje Schans.

4.                   Catharina Maria Lever, geb. Amsterdam 07.09.1844, dienstbode (1877), tr. Amsterdam 02.05.1877 Piet Blok, geb. Amsterdam 06.12.1852, vergulder, z.v. Pieter Blok, werkman, en Jansje Schuls.

5.                   Gerardus Engelbertus Lever, geb.Amsterdam 12.05.1848, vergulder (1872), suikerbakker (1892), lijstenmaker (1895,1917), tr. Amsterdam 10.07.1872 Alida Kuhr, geb. Amsterdam 01.06.1851, overl. na 1917, d.v. Berend Kuhr en Aaltien Schrans, werkster (1872).

6.                   Bartha Maria Lever, geb. Amsterdam 21.06.1849, werkster (1875,1879,1891), tr. 1e Amsterdam 29.09.1875 Hermanus Kuhr, geb. Amsterdam 23.05.1842, meubelmaker, overl. voor 1879, z.v. Berend Kuhr en Aaltien Schans; tr. 2e Amsterdam 14.05.1879 Samuel Johannes Arendse, geb. Amsterdam 22.01.1843, sjouwerman, overl. voor 1891, z.v. Samuel Johannes Arendse, kleermaker, en Ida Susanna van Snellenberg; tr. 3e Amsterdam 20.04.1891 Albertus Kramer, geb. Amsterdam 02.07.1845, venter, z.v. Ludwig Kramer, venter, en Maria Elisabeth van der Velden.
     AK tr. 1e Amsterdam 18.10.1871 Rebekka de Vries, geb. Amsterdam 17.09.1847, werkster, overl. voor 1891, d.v. Pieter de Vries en Bernardina Smit.

7.                   Hendrik Philip Lever, geb. Amsterdam 16.03.1851, vergulder (1870,1893), lijstenmaker (1909), tr. Amsterdam 07.09.1870 Maria Geertrui van den Bij, geb. Amsterdam 25.08.1847, werkster, overl. na 1909, d.v. Willem van den Bij en Catharina Siborgh, werkster (1870).

8.                   Johannes Lever, geb. Amsterdam 13.12.1852, vergulder, tr. Amsterdam 21.06.1876 Alida Margaretha Blok, geb. Amsterdam 13.02.1851, d.v. Jan Nicolaas Blok en Alida Margaretha Lever (1820-).

9.                   Peternella Lever, geb. Amsterdam 26.12.1857, overl. Amsterdam xx.02.1920|a|, tr. 1e Amsterdam 18.10.1876 Henricus Christianus Joannes Straker, geb. Amsterdam 06.11.1855, tapper, overl. voor 1910, z.v. Johannes Henricus Franciscus Straker en Willemina Hendrina Kornelia Herdes, tapster (1876); tr. 2e Amsterdam 18.08.1910 Antonie Mourits Veldkamp, geb. Tiel 05.10.1861, varensgezel (1882), magazijnmeester (1909,1926), z.v. Willem Veldkamp,dienaar van politie, en Anna Chritna Margeratha van Aalst.
     AMV tr. 1e Amsterdam 09.08.1882 Anna Maria Schevenhoven, geb. Nieuwer-Amstel 03.04.1854, dienstbode (1882), overl. tussen 1909 en 1910, d.v. Antonius Schevenhoven en Beijertje van der Wilt; tr. 3e Amsterdam 15.07.1926 Jacomina Hendrika Edens, geb. Amsterdam 08.12.1863, d.v. Franciscus Edens en Jokomiena Hendrika de Munter.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.02.1920.

 

[28]

[29] Sebina Henderika Passet, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.03.1796, werkster (1853), opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam 02.12.1853, overl. ald. 06.12.1853, d.v. Jan Passet, zeilmakersknecht, en Selepina Sneijelsberg.

Kind:

1.                   Nicolaas Passet, geb. Amsterdam 22.12.1827; volgt [14].

 

[30] Johannes Duijvene, geb. Amsterdam 24.04.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1806, houtzager, overl. voor 1856, z.v. Hendrik Duijvene en Barendina van der Lelij; tr. Amsterdam 09.05.1827

[31] Elisabeth van Hilten, geb. Amsterdam 28.10.1801, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 18.11.1801, werkster (1856,1864), overl. tussen 1872 en 1893, d.v. Anthonie van Hilten en Maria Anna Favre.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendina Maria Duijvene, geb. Amsterdam 21.06.1829; volgt [15].

2.                   Johanna Maria Duijvene, geb. Amsterdam xx.08.1831, dienstbaar (1872), tr. 1e Amsterdam 31.07.1872 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.12.1886, ingeschr. Amsterdam 06.04.1887) Jan de Jong, geb. Amsterdam 05.09.1823, timmermansknecht (1849), timmerman (1872,1887), bode (1894), z.v. Jacob de Jong en Fijtje Snel; tr. 2e Amsterdam 30.08.1893 Douwe Woudhuizen, geb. ‘toevallig te’ Drachten (Smallingerland) 01.12.1823, zeeman (1856), venter (1893), z.v. Obbe Uilkes Woudhuizen, schipper, en Geeske Jans Tiezema.
     JdJ tr. 1e Amsterdam 18.05.1849 Alida Wilhelmina Pheliz, geb. Amsterdam 12.08.1820|b||c|, dienstbaar (1849), overl. voor 1872; tr. 3e Amsterdam 22.09.1887 Francina Maria Zwaan,  geb. Amsterdam 29.04.1861, d.v. Jacob Zwaan, metselaar, en Maria Ederveen.
     DW tr. 1e Lemsterland 28.12.1856 Hendrikjen Hellendoorn, geb. Lemmer (Lemsterland) 22.07.1830, naaister (1856), overl. Lemmer (Lemsterland) 04.11.1884|a|, d.v. Anthonij Gerrits Hellendoorn, winkelier, en Gepke Lourens de Rook.

3.                   Antonie Duijvene, geb. Amsterdam 22.02.1835, kruier (1864), schilder (1872), overl. voor 1893, tr. Amsterdam 10.08.1864|d| Heintje Korlar, geb. Sloten ca. 1834, dienstbaar (1864), overl. voor 1893, d.v. Hendrik Korlar en Ariaantje Bontes, werkster (1864).

 

Noten: |a| Heldoorn; |b| ‘geboorteplaats onbekend, van onbekende ouders’ (huw.akte Amsterdam 1849 reg.3 fol.70v); |c| geb. Amsterdam (Bevolkingsregister Amsterdam 1853); |d| get. Nicolaas Passet, zwager (huw.akte Amsterdam 1864 reg.7 fol.78v).

 


Bijlage A

 

[32] Benjamin Heimans de Levie, geb. ca. 1742, koopman, overl. Oude Pekela 12.02.1828|a|, tr.

[33] Roosje Izaaks Levie, geb. Veendam ca. 1762, overl. Oude Pekela 08.01.1845|b|.

Uit dit huwelijk (elf kinderen in 1828, acht kinderen in 1845):

1.                   Heiman Benjamins de Levie, geb. Oude Pekela, besnijdenis Oude Pekela 04.01.1789; volgt [16].

2.                   Mozes Benjamin de Levie, geb. Oude Pekela, besnijdenis Oude Pekela 06.02.1796, vleeshouwer, overl. Nieuwe Pekela 20.05.1867, tr. Jetta Jakobs de Vries, geb. Leer|c| ca. 1800, overl. Nieuwe Pekela 15.08.1866,d.v. Jakob Mozes de Vries en Aaltje Daniels.

3.                   Izaak Benjamin de Levie, geb. Oude Pekela, besnijdenis Oude Pekela 25.12.1801, koopman, tr. Veendam 15.10.1838|d| Kea Heimans de Groot, geb. Veendam ca. 1809, kramerske, d.v. Heiman Benjamins de Groot, slager, en Gonde Jonas Brumet.

4.                   Izak Aron de Levie, geb. Oude Pekela ca. 1807/1808, koopman, overl. Veendam 03.02.1856|f|, tr. Veendam 24.10.1838|e| Reina Jacobs Wallage, geb. Veendam ca. 1810/1813, kramerske, overl. Wildervank 18.07.1887, d.v. Jacob Jacobs Wallege, koopman, en Saartje Mozes.

 

Noten: |a| geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Veendam1828 no.11); |b| ‘zijnde de verdere renseignementen aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Veendam 1845 no.2); |c| nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |d| huw.akte Veendam 1838 no.50; |e| huw.akte Veendam 1838 no.51; |f| Izaak Benjamin (overl.akte Veendam 1856 no.24).

 

[52] Hendrik Philip Lever, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.03.1785|a|, vergulder (1839), z.v. Hendrik Philip Lever en Sibilla van Hensbergen; otr. Amsterdam 21.07.1809|b||c|

[53] Alida  Kramer, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.01.1782, d.v. Johan Albert Kramer en Angenieta Catharina Stokman.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Pieter Albert Lever, geb. Amsterdam 18.04.1817; volgt [26].

2.                   Alida Margaretha Lever, geb. Amsterdam 05.11.1820, dienstbaar (1850), overl. na 1886, tr. Amsterdam 08.05.1850 Jan Nicolaas Blok, geb. Amsterdam 24.08.1821, schoonmaker (1843), besteller (1850), kruier (1876), bediende (1886), overl. na 1886, z.v. Jan Blok en Anna Sipgen, werkster (1843).
Uit dit huwelijk: Alida Margaretha Blok (1851-), tr. Amsterdam 21.06.1876 Johannes Lever (ca.1853-), z.v. Pieter Albert Lever en Bartha Maria Martens.
     JNB tr. 1e Amsterdam 05.07.1843 Johanna Beugelink, geb. Meppel 14.02.1815, dienstbaar (1843), overl. voor 1850, d.v. Jan Beugelink, kuipersknecht (1815), kuiper (1843), en Jannetje Heuvink. spinster.

 

Noten: |a| vader Leever; |b| bruidegom Lever, geref., moeder v/d bruidegom Maria van Hensbergen wede Hendrik Philip Lever; |c| bruid geref., moeder v/d bruid Angenita Stokman wede Arie Kramer.

 


terug