Hendrikus Bernardus Petrus Antonius Letschert (1924-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer C. Vorselen. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Hendrikus Bernardus Petrus Antonius Letschert, Henk, geb. Amsterdam 10.01.1924, litt.drs., burgemeester vanTilburg (1975-1988), lid Eerste Kamer, RNL, overl. Tilburg 19.06.1996, crem. (bijgezet Bpl. Vredehof, Tilburg), tr. voor 1951 Willemine Albertine Maschhaupt, geb. Heemstede 22.06.1924, overl. Tilburg 30.07.2004, begr. Tilburg (Bpl. Vredehof). d.v. Willem Jan Hendrik Maschhaupt (ca.1884-1973), arts, en Carolina Clasiena Vis (ca.1886-1972).
– Levensberichten HBPAL: nl.wikipedia * parlement.com 

 

[2] Petrus Joannes Letschert, geb. Amsterdam 10.04.1902, kantoorbediende (1923), overl. 18.03.1975; tr. 2e Theresia Maria Valize, geb. Venlo 11.10.1909, overl. na 1975, d.v. Mathijs Christiaan Valize, machinist spoorwegen (1938), en Gertruida Wilhelmina Wilms; tr. 1e Amsterdam 05.09.1923
[3] Maria Antoinetta Hubertina Schumacher, geb. Roermond 02.04.1898, overl. Sittard 17.12.1944|a|.
     TMV tr. 1e Heerlen 10.02.1938 Jozef Hendrik Schilfers, geb. Heerlen 16.10.1910, vergunninghouder, overl. Heerlem 13.10.1938, z.v. Pieter Joseph Hubert Schiffers en Maria Bernhardine Elisabeth van Elten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Bernardus Petrus Antonius Letschert, geb. Amsterdam 10.01.1924; volgt [1].

2.                   Petrus Antonius Hendricus Bernardus Letschert, Piet, geb. Heerlen ca. 1929, overl. Sittard 17.12.1944|b|.

 

Noten: |a| op die dag een Duits bombardement van de wijk Overhoven in het noorden van Sittard met veertien dodelijke slachtoffers.

 

[4] Hendricus Bernardus Letschert, geb. Amsterdam 03.01.1878, diamantslijper (1898,1919), amanuensis (1922,1923), overl. Amsterdam 16.08.1952, tr. Amsterdam 24.08.1898

[5] Christina Anna Jutte, geb. Amsterdam 12.11.1879, overl. Amsterdam 16.05.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Maria Hendrik Wilhelmina Letschert, geb. Amsterdam 08.03.1899, overl. Amsterdam 15.11.1988, tr. Amsterdam 17.07.1919 Johannes Leonardus ter Braak, geb. Nieuwer-Amstel 20.02.1892, metselaar (1919), conciërge, overl. Amsterdam 24.06.1972, z.v. Gerrit Jan ter Braak en Elisabeth Anna Compeer.

2.                   Joseph Hendricus Antonius Letschert, overl. 10.03.1900.

3.                   Joseph Gerardus Letschert, Jos, geb. Amsterdam 14.04.1901, assistent-boekhouder (1921), ambtenaar Gem.Bel., overl. Amsterdam 07.10.1963, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 10.10.1963, tr. Amsterdam 04.05.1921 Annigje Schoonbergen, geb. Harlingen 30.12.1898, overl.Amsterdam 01.07.1981, d.v. Engele Schoonbergen, machinist, en Trijntje de Jong.

4.                   Petrus Joannes Letschert, geb. Amsterdam 10.04.1902; volgt [2].

 

[6] Petrus Antonius Hubertus Schumacher, geb. Roermond 27.02.1865, schoenmaker (1894,1930), overl. Roermond 20.02.1955|d|, tr. Roermond 03.04.1894

[7] Josephina Hubertina Kolen, geb. Roermond 12.01.1871, overl. Roermond 20.07.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Antonetta Josephina Schumacher, geb. Roermond 24.12.1894, overl. Roermond 18.04.1895.

2.                   Elisabeth Joasephina Antoinetta Hubertina Schumacher, geb. Roermond 06.08.1896, overl. Roermond 01.03.1966, tr. Roermond 22.07.1924 Hubertus Josephus Helwegen, geb. Herten 18.03.1896, z.v. Joseph Hubert Helwegen en Joanna Agnes Hubertina van Ratingen.

3.                   Maria Antoinetta Hubertina Schumacher, geb. Roermond 02.04.1898; volgt [3].

4.                   Catharina Hubertina Josephina Schumacher, geb. Roermond 26.10.1899, tr. Roermond 24.11.1925|a| Peter Henricus Josephus Deklerk, geb. Roermond 01.01.1894, z.v. Antonius Josephus Deklerk en Anna Maria Hubertina Majolein.

5.                   Joannes Hubertus Petrus Marie Schumacher, geb. Roermond 03.06.1902, boekhouder, tr. Wijchen 28.06.1928 Anna Theodora Burgers, geb. Wijchen 03.03.1904, overl. Kampen 07.01.1940|e|, d.v. Joannes Burgers, smid, en Gradina Toonen.

6.                   Theodorus Hubertus Petrus Maria Schumacher, geb. Roermond 01.04.1904, tr. Roermond 01.09.1931 Maria Catharina Josephina Ramakers, geb. Meerssen 28.09.1904, d.v. Jan Leonard Ramakers en Maria Helena Engwegen.

7.                   Josephina Hubertina Maria Schumacher, geb. Roermond 20.06.1907, tr. Roermond 18.11.1930|b| Dominicus Henricus Hubertus Deklerk, geb. Roermond 14.10.1900, rijksklerk, overl. Roermond 23.04.1965, z.v. Antonius Joseph Deklerk en Anna Maria Hubertina Majolein.

 

Noten: |a| naamsverandering bruidegom en zijn vader in de Klerk op verzoek van de Off. van Just. bij de Arr.Rb. Roermond 19.06.1950 (huw.akte Roermond 1925 no.82); |b| naamsverandering bruidegom en zijn vader in de Klerk op verzoek van de Off. van Just. bij de Arr.Rb. Roermond 19.06.1950 (huw.akte Roermond 1930 no.96); |d| wedr Koolen (annonce collectie CBG); |e| ook overl.akte Genemuiden 1940 no.1.

 

[8] Joseph Letschert, geb. Ransbach 25.05.1850, schippersknecht (1872), winkelier (1898,1905), overl. voor 1911, tr. Amsterdam 13.03.1872|a||b||c|

[9] Hendrika Johanna Hansen, geb. Amsterdam 15.06.1850, winkelierster (1911,1919), overl. Amsterdam 23.04.1930, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 26.04.1930.

Voorkind:

1.                   Hendrika Johanna Letschert, geb. Amsterdam 29.01.1872|d|, naaister, overl. Amsterdam 10.11.1946, tr. Amsterdam 18.05.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 02.01.1922, ingeschr. Amsterdam 09.02.1922) Wilhelm Welschoff, geb. Barop|e| 23.03.1876, lijstenmaker, z.v. Joseph Welschoff en Catharine Bökamp.
     WW tr. 2e Rotterdam 29.06.1922|f| Catharina Margaretha Frederika Gisius, geb. Amsterdam 17.07.1886, d.v. Joannes Gisius en Klasina Amelia Overbeek.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Johanna Letschert, geb. Amsterdam 15.01.1874, overl. na 1931, tr. Amsterdam 17.02.1897 Cornelius Richardus van der Linden, geb. Watergraafsmeer 23.12.1865, mandenmaker (1897), handelsreiziger (1931), z.v. Johannes van der Linden en Maria Margaretha vanden Brink.

3.                   Johannes Hendricus Cornelis Letschert, geb. Amsterdam 28.02.1876, diamantslijper (1898), vulcaniseur (1916), vulcaniseerder (1919,1920), vulcaniseur (1932), overl. Amsterdam 17.04.1933, tr. Amsterdam 19.01.1898 Helena Wilhelmina Klaverstijn, geb. Nieuwer-Amstel 02.10.1876, overl. Amsterdam 20.12.1939, d.v. Johannes Klaverstijn, winkelier, en Johanna Margaretha Joling.

4.                   Hendricus Bernardus Letschert, geb. Amsterdam 03.01.1878; volgt [4].

5.                   Joseph Letschert, geb. Amsterdam 13.08.1879, varkensslachter (1903), kantoorbediende (1923), ambtenaar reclassering, overl. Amsterdam 22.06.1966, tr. Amsterdam 24.09.1903 Anna Maria Dijst, geb. Amsterdam 21.03.1880, overl. Amsterdam 08.09.1969, d.v. Theodorus Dijst en Maria Anna van den Andel.

6.                   Wilhelmus Letschert, Willem, geb. Amsterdam 24.05.1881, magazijnbediende (1911), manufacturier (1912), reiziger in manufacturen, overl. Amsterdam 03.08.1971, tr. Amsterdam 20.07.1911 Alida Spil, geb. Ilpendam 29.04.1883, overl. Amsterdam 01.03.1962, begr. Amsterdam Bpl. Buitenveldert) 05.03.1962, d.v. Tamis Spil, melkslijter, en Trijntje Sleevers.

7.                   Franciscus Letschert, geb. Amsterdam 24.11.1883, apothekersassistent, tr. Amsterdam 09.05.1912 Maria Johanna Cornelia van Rooij, geb. Amsterdam 14.06|10.1885, overl. Amsterdam 04.09.1965, d.v. Johannes Franciscus van Rooij, diamantslijper, en Maria Agatha Fleere.

8.                   Frederik Joseph Letschert, ook Fredericus Josephus, geb. Amsterdam 11.09.1887, kantoorbediende (1912), winkelier (1916), vulcaniseerder (1919,1920), hersteller van banden, overl. Amsterdam 27.08.1956, tr. Amsterdam 25.10.1916 Maria Vermeer, geb. Amsterdam 16.01.1887, overl. Amsterdam 02.07.1956, d.v. Hendrik Vermeer en Maria Tax.

9.                   Hendrika Maria Letschert, geb. Amsterdam 10.04.1889, overl. Amsterdam 18.12.1952, tr. Amsterdam 13.11.1919 Josephus Cornelis van de Ven, geb. Gestel en Blaarthem 05.04.1887, boekhouder, overl. Amsterdam 24.10.1930, z.v. Johannes van de Ven, winkelier, en Petronella Catharina van den Hurk.

10.               Catharina Maria Letschert, geb. Amsterdam 20.04.1892, overl. Pannerden 23.05.1969, tr. Amsterdam 08.01.1920 Gijsbertus Theodorus Hesp, geb. Amsterdam 25.06.1889, magazijnbediende, overl. Vinkeveen 11.03.1966, z.v. Petrus Hesp (-1943) en Sophia Snoek (-na1943).

 

Noten: |a| geen vermelding van wettiging kind (huw.akte Amsterdam reg.2 fol.72); |b| moeder v/d bruidegom Anna Katharina Tans (ibidem); |c| get. Peter Corzilius, oud 26 jaar (>geb.ca.1846), koopman {kandidaat} (ibidem); |d| aangifte door Catharina Wilhelmina Brinkman, oud 31 jaar, vroedvrouw, get. Beter Corzelius, oud 26 jaar, koopman, kanttekening: “Dit kind is door Joseph Letschert en HJH [] voor het hunne erkend, Amsterdam 26.02.1800.” (geb.akte Amsterdam 1872 fol.133); |e| nu Stadtteil van Dortmund, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| bruidegom geb. Hombruch, nu Stadtbezirk van Dortmund (omvat Barop).

 

[10] Wilhelmus Jutte, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 20.02.1836, metselaar (1861,1902), tr. Amsterdam 12.06.1861

[11] Geertruida Maria Leners, geb. Assen 14.04.1841, overl. Amsterdam xx.02.1900|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hermanus Jutte, geb. Amsterdam 20.12.1861, opzichter (1887,1896), tr. Zaandam 03.05.1887 Alida Leugering, geb. Zaandam ca. 1866, d.v. Adrianus Johannes Leugering, tapper, en Christina Bouwmeester.

2.                   Wilhelmus Jutte, geb. Amsterdam 07.09.1863, diamantslijper (1888,1892), overl. tussen 1892 en 1902,  tr. Amsterdam 08.03.1888 Elisabeth Petronella Maria van Opstal, geb. Amsterdam 02.09.1867, overl. Amsterdam 30.08.1932, d.v. David Adrianus van Opstal en Berendina Flipse.
     EPMvO tr. 2e 1902 Christiaan Romanus Jutte (1876-1959), jongere broeder van Wilhelmus.

3.                   Maria Margaretha Geertruida Jutte, geb. Amsterdam 21.06.1865, tr. Amsterdam 30.08.1900 Jacob Huijsman, geb. Koog aan de Zaan ca. 1851, caféhouder, z.v. Dirk Jan Huijsman en Racheltje Bunders.
     JH tr. 1e Neeltje de Vries, overl. voor 1900.

4.                   Susanna Elisabeth Jutte, geb. Amsterdam 25.07.1867, overl. Amsterdam 24.10.1940, tr. Amsterdam 06.02.1896 Petrus Theodorus van Susteren, geb. Cuijk en Sint Agatha 10.11.1872, slachter, overl. Amsterdam 22.07.1929, z.v. Johannes van Susteren en Elisabeth Johanna Francina Kalkers, winkelierster (1896).

5.                   Gerardus Hendricus Jutte, geb. Amsterdam 03.08.1869, diamantslijper (1892,1896), tr. Amsterdam 09.11.1892 Catharina Johanna Kuijpens, geb. Amsterdam ca. 1859, dienstbode (1881), d.v. Hendricus Cornelis Kuijpens en Anna Catharina Philippi.
     CJK tr. 1e Amsterdam 16.03.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 31.01.1889, ingeschr. Sloten 25.04.1889) Marinus Christiaan Leibbrandt, geb. Amsterdam ca. 1860, (brood)bakker, overl. Breukelen-Sint-Pieters 22.05.1925, z.v. Johann Gottfried Leibbrandt en Jansje Lieneke.
     MCL tr. 2e Amsterdam19.01.1898 Elizabeth van Hoogen, geb. Hoogmeeden (Aduard) 02.10.1868, overl. voor 1918, d.v. Hendericus van Hoogen, tapper, en Elizabeth Haagsma; tr. 3e Amsterdam 05.09.1918 Helena ter Steege, geb. Druten 10.10.1886, overl. ’s-Gravenhage 20.06.1963, d.v. Jan ter Steege, schipper (1886), fabrieksarbeider (1918), en Jantje Haveman.
     HtS tr. 2e Enschede 30.03.1928 Marinus Hendrikus van Eden, geb. Oosterbeek (Renkum) 30.11.1884, gasfitter, overl. ’s-Gravenhage 12.12.1947, z.v. Cornelis van Eden, tuinman, en Adriaantje Budding.
     MHvE tr. 1e Renkum 21.09.1911 Antje Ufkes, geb. Winschoten 09.12.1888, overl. Arnhem 08.10.1925|a|, d.v. Edsko Ufkes, bakker, en Jantje Zuidema.

6.                   David Josephus Jutte, geb. Amsterdam 27.08.1871, diamantslijper (1895,1898), overl. Amsterdam 22.04.1948, tr. Amsterdam 05.05.1898 Sophia Maria Genis, geb. Helmond 23.09.1870, overl. Amsterdam 28.12.1949, d.v. Gerard Genis en Maria Cornelia Nooij.

7.                   Geertruida Maria Hendrike Jutte, geb. Amsterdam 10.09.1873, tr. Amsterdam 19.09.1895 Pieter Jan Linde,  geb. Middelburg 21.11.1869|b|, behanger, overl. Amsterdam 07.05.1919, z.v. Jan Linde, polderwerker (1869), suikerbakker (1895), en Maria Cornelia Neugebauer.

8.                   Christiaan Romanus Jutte, geb. Amsterdam 09.08.1876, diamantslijper (1902), overl. Amsterdam 11.01.1959, tr. 1e Amsterdam 23.10.1902 Elisabeth Petronella Maria van Opstal (1867-1932); tr. 2e Amsterdam 05.07.1934 Catharina van de Haar, geb. Amsterdam 28.01.1891, overl. Amsterdam 09.05.1968, d.v. Johannes van de Haar en Aaltje Wijnandts.
     EPMvO tr. 1e 1888 Wilhelmus Jutte (1863-voor1902), oudere broeder van Christiaan Romanus.

9.                   Christina Anna Jutte, geb. Amsterdam 12.11.1879; volgt [5].

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1925 no.141; |b| geb. 20.11 (archiefkaart Stadsarchief Amsterdam); |c| Algemeen Handelsblad 20.02.1900.

 

[12] Antonius Schumacher, geb. ’s-Hertogenbosch 04.03.1831, fabrieksarbeider (1894), overl. Roermond 21.01.1912, tr. Roermond 24.11.1864|c|

[13] Elisabeth Hubertina Wiers, geb. Roermond 27.03.1845, overl. Roermond 02.10.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Antonius Hubertus Schumacher, geb. Roermond 27.02.1865; volgt [6].

2.                   Matheus Hubertus Schumacher, geb. Roermond 28.01.1867, overl. Kessel 29.05.1948, tr. 1e Roermond 29.09.1891 Ida Schreurs, geb. Haelen 05.06.1863, overl. Roermond 25.02.1930, d.v. Jacob Schreurs en Aldegondis Schreurs; tr. 2e Meijel 23.05.1938 Gertrudis Lommen, geb. Tegelen 30.04.1876, overl. Venlo 02.04.1957, d.v. Christiaan Lommen en Francisca Hubertina Custers.
     GL tr. 1e Gerardus Hubertus Genang, geb. Roermond 03.03.1866, overl. Meijel 04.06.1937, z.v. Andreas Hubertus Genang en Elisabeth Hubertina Janssens.

3.                   Engelbertus Willem Hubertus Schumacher, geb. Roermond 16.03.1869, fabrieksarbeider, overl. Roermond 06.07.1948, tr. Roermond 25.07.1893 Joanna Hubertina Spee, geb. Baexem 13.02.1871, dienstbode (1893), overl. Linne 21.04.1953, d.v. Hendrik  Spee, houtzager, en Maria Gertruda Roijen; tr. Bernhardina Elisabeth Meyer.

4.                   levenloze dochter, Roermond 11.05.1871.

5.                   Hubertina Maria Gertruda Schumacher, geb. Roermond 07.09.1872, overl. Heel en Panheel 28.07.1961, tr. Roermond 21.11.1899 Joannes Andreas Leonardus Hubertus Vorselen, geb. Venlo 11.10.1877, bakker, overl. Venlo 21.04.1938, z.v. Joannes Andreas Hubertus Vorselen en Johanna Sibilla Olfers, winkelierster (1899).

6.                   Hubertina Petronella Schumacher, geb. Roermond 25.09.1874, overl. Roermond 17.02.1914, tr. Roermond 16.04.1901 Nicolaas Hubertus Collard, geb. Roermond 09.05.1877, molenaarsknecht (1915), overl. Roermond 04.06.1933, z.v. Jan Hubert  Collard, magazijnknecht (1915), en Petronella Hubertina van Helden.
     NHC tr. 2e Roermond 03.08.1915 Agnes Anna Maria Maessen, geb. Roermond 28.07.1878, overl. Roermond 26.06.1953, d.v. Godefridus Maessen en Mechtildis Beurskens.

7.                   Petronella Johanna Schumacher, geb. Roermond 19.07.1877, overl. Roermond 24.06.1881.

8.                   Johannes Hubertus Schumacher, geb. Roermond 26.11.1879, overl. Maastricht 09.01.1964, tr. Roermond 09.05.1911 Hubertina Elisabeth Creemers, geb. Maasbracht 28.03.1880, overl. Maastricht 01.02.1967, d.v. Theodorus Hubertus Creemers en Maria Nijssen.

9.                   Henricus Hubertus Schumacher, geb. Roermond 24.03.1882, overl. Roermond 19.04.1961, tr. Roermond 31.05.1904 Petronella Schreurs, geb. Horn 29.05.1880, overl. Roermond 29.10.1951, d.v. Peter Schreurs en Johanna Hubertina Geurts.

10.               Gerardus Hubertus Schumacher, geb. Roermond 18.04.1886, overl. Roermond 24.08.1888.

 

Noten: |c| ouders bruid Peter Wiers en Gertruida Meertens.

 

[14] Josephus Hendricus Hubertus Kolen, geb. Roermond 19.11.1845, landbouwer (1894), overl. Roermond 24.05.1922; tr. 2e Roermond 02.10.1906 Hubertina Margaretha Piels, geb. Roermond 05.03.1861, overl. Roermond 17.04.1929, d.v. Leonardus Piels en Joanna Knippenberg; tr. 1e Roermond 16.06.1868

[15] Anna Maria Elisabeth Kuijven, geb. Horn 13.12.1840, overl. Roermond 13.12.1904.

     HMP tr. 1e Roermond 27.02.1900 Jan Hubert Smeets, geb. Roermond 20.11.1851, overl. Roermond 03.12.1905, z.v. Hendricus Smeets en Sophia Hubertina Beckers.

     JHS tr. 1e Roermond 25.05.1875 Petronella Hendrika Passage, geb. Roermond 03.07.1851, overl. Roermond 06.10.1891, d.v. Jan Mathias Hubertus Passage en Cornelia Janssen.

Uit dit huwelijk (vader soms Koolen, moeder soms Kuiven, en soms geschreven c.q. gelezen als Knijven):

1.                   Josephina Hubertina Kolen, geb. Roermond 12.01.1871; volgt [7].

2.                   Maria Hubertina Koolen, geb. Roermond 19.09.1877, overl. Susteren 03.10.1960, tr. Roermond 05.11.1907 Godefriedus Hubertus Valentijn, geb. Roermond 05.01.1878, overl. Roermond 21.06.1939, z.v. Hubertus Valentijn en Mechteldis Puts.

3.                   Catharina Hubertina Kolen, geb. Roermond 11.02.1879, overl. Roermond 22.02.1966, tr. Roermond 08.01.1901 Theodorus Franciscus Sniedt, geb. Maasniel 22.07.1877, overl. Roermond 23.03.1959, z.v. Jan Joseph Leopold Sniedt en Maria Thegels.

 

[16] Johann Letschert, geb. Ransbach ca. 1810, koopman (1867), overl. tussen 1872 en 1885, tr.

[17] Anna Catharina Faus, geb. Ransbach ca. 1811, overl. na 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   *Johannes Petrus Letschert, geb. Ransbach 21.06.1834, kruier (mrt1872), koopman (sep1872).

2.                   *Anna Catharina Letschert, geb. Ransbach xx.09.1834.

3.                   *Anna Maria Letschert, geb. Amsterdam 11.07.1836.

4.                   Johan Letschert, geb. Ransbach 12.12.1838, koopman, overl. overl. Oosterhout 30.01.1885|b|, tr. Amsterdam 18.09.1867 Elisabeth Neust, geb. Marienhausen|c| xx.09.1837, ventster (1867,1886), overl. na 1899, d.v. Heinrich Neust, werkman, en Margaretha Schäfer.

5.                   Maria Letschert, geb. Ransbach 18.03.1841, ventster (1866), overl. Amsterdam xx.03.1905|d|, tr. Amsterdam 21.11.1866 Christiaan Heuneke, geb. Amsterdam 13.03.1844, werkman, overl. voor 1905, z.v. Christiaan Heuneke, werkman, en Antje Barens.

6.                   Catharina Letschert, geb. Amsterdam 30.07.1845, dienstbaar (1869), tr. Amsterdam 18.08.1869 Hendrik Michel Ambrosius Ista, geb. Amsterdam 19.07.1843, werkman, z.v. Jan Ambrosius Ista, werkman, en Johanna Barbara Putter.

7.                   Joseph Letschert, geb. Ransbach|a| 25.05.1850; volgt [8].

 

Noten: |a| destijds in Nassau, nu ? (de.wikipedia); |b| Johannes, geb. Selters, e.v. Nuis (overl.akte Oosterhout 1885 no.34); |c| destijds in Herzogtum Nassau, nu in Landkreis Neuwied, Bundesland Rheinland-Pfalz; |d| Algemeen Handelsblad 28.03.1905 (M. Letschert wed. 64 j.).

 

[18] Hendrik Hansen, geb. Amsterdam 19.11.1821, werkman, overl. voor 1872, z.v. Johannes Hansen en Hendrica Snijders; tr. Amsterdam 10.04.1850

[19] Maria Hendrica van Driel, geb. Arnhem 17.12.1825|a||b|, dienstbaar (1850), mangelhoudster (1872), overl. Amsterdam xx.04.1904|c|, d.v. Franciscus van Driel, kuipersknecht (1827,1850), en Hendrikje Lucas, spinster (1825).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Johanna Hansen, geb. Amsterdam 15.06.1850; volgt [9].

2.                   Maria Johanna Hansen, geb. Amsterdam 12.06.1852, overl. tussen 1907 en 1913, tr. Amsterdam 09.02.1876 Cornelis Johannes Scheerboom, geb. Amsterdam 10.08.1851, metselaar, overl. voor 1899, z.v. Jan Andries Scheerboom en Gerridiena Otten, werkster (1876).

3.                   Gesina Antonia Hansen, geb. Amsterdam 12.03.1857, werkster (1883), overl. na 1929, tr. Amsterdam 28.02.1883 Joannes Petrus Brettschneider, geb. Amsterdam 11.07.1860, suikerbakker (1883), werkman (1913), overl. voor 1929, z.v. Joannes Petrus Brettschneider en Johanna Margaretha Meijboom.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Hendrikje, geëcht bij haar huwelijk met Franciscus te Amsterdam 19.12.1827 (reg.6 fol.37); |b| aangifte door Judith van Donselaar, oud 60 jaar, stadsvroedvrouw, moeder Lukassen (geb.akte Arnhem 1825 no.468); |c| Algemeen Handelsblad 07.04.1904.

 

[20] Joannes Hermanus Jutte, geb. Neuenkirchen|a| (Hulsen, Ambt Furstenau) ca. 1798, werkman (1833), arbeider (1839), overl. voor 1861, z.v. Wilhelm Jutte en Anna Maria Wassmann; tr. Amsterdam 06.02.1833

[21] Catharina Franken, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 10.02.1806, dienstbode (1833), overl. voor 1861, d.v. David Franken (ca.1780-na1833), metselaarsknecht, en Margaretha Siek.

Kinderen van Catharina (erkenning en wettiging bij het huwelijk):

1.                   Anna Maria Franken, later Jutte, geb. 30.03.1830.

2.                   Catharina Franken, later Jutte, geb. 21.02.1832, werkster, overl. voor 1884, tr. Amsterdam 13.05.1857 Antonius Bernardus Lucassen, geb. Amsterdam 14.01.1828, werkman (1857), metselaar (1891), opperman (1893), overl. voor 1917, z.v. Joannes Lucassen en Anna Wagner, huishoudster (1857).

Uit dit huwelijk:

3.                   Wilhelmus Jutte, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 20.02.1836; volgt [10].

4.                   Margaretha Jutte, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 25.01.1838.

5.                   Catharina Jutte, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel xx.01.1838, overl. Stein (ZH) 28.04.1839.

6.                   Anna Maria Elizabeth Jutte, geb. Bloemendaal (Broek) 08.11.1839, overl. Broek 20.02.1842.

7.                   Maria Jutte, geb. Bloemendaal (Broek) 05.06.1841, overl. tussen 1908 en 1914, tr. Amsterdam 02.11.1864 Johannes Bartholomeus de Ruijter, geb. Amsterdam 24.08.1833, smid (1864,1895), werkman (1900), overl. tussen 1903 en 1905, z.v. Cornelius de Ruijter en Johanna Bakker.

 

Noten: |a| destijds in Hulsen, Ambt Furstenau, nu ?.

 

[22] Gerrit Hendrik Leners, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 02.03.1800, varkensslachtersknecht (1830), slager (1837), spekslager (1841,1843), pakhuisknecht (1859), slachter (mei1861), bediende (jun1861), z.v. Jan Hendrik Leners en Christina Kaa; tr. Amsterdam 28.04.1830|a|

[23] Susanna Elisabeth van Weert, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 11.06.1802, dienstbode (1830), overl. voor 1861, d.v. Gerrit van Weert, absent (1830), en Geertruij Oosterman.

Uit dit huwelijk (vader ook Leeners):

1.                   Gerhardus Leeners, geb. Steenwijk 05.01.1837, slachtersknecht (1859), slachter (1899), tr. Amsterdam 30.05.1859|b| Maria Groenevelt, geb. Amsterdam 28.08.1835, overl. na 1899, d.v. Johannes Groenevelt, schuitenvoerder, en Anna Catharina Ritzeveldt.

2.                   Geertruida Maria Leeners, geb. Assen 14.04.1841|c|; volgt [11].

3.                   Franciscus Johannes Leeners, geb. Assen 20.07.1843, overl. Assen 16.06.1845.

4.                   Christina Anna Leners, ook Leenders, geb. Amsterdam, dienstbare (1861), overl. voor 1883, tr. Zwaag 09.05.1861 Bernardus Koelemijer, ook Koelemeijer, geb. Wormer ca. 1823/1824, tuinman (1861), arbeider (1874), tuinman (1883), overl. Blokker 04.09.1883, z.v. Jan Koelemijer, tuinman, en Kaatje Goemans.
     BK tr. 2e Blokker 21.11.1874 Maria Sandberg, geb. Medemblik ca. 1832, overl. Hoorn 31.05.1918, d.v. Jan Sandberg en Geertje Winnubst.
     MS tr. 2e Hoorn 06.02.1891 Johannes Hendrikus van Driel, geb. Veghel 08.10.1827, verwer (1858), schilder (1861,1891), overl. Hoorn 02.03.1899, z.v. Antonius vanDriel en Petronella Raaijmakers.
     JHvD tr. 1e Blokker 10.06.1858 Antje Prins, geb. Hoogkarspel ca. 1824, overl. Blokker 20.12.1859, d.v. Pieter Prins en Antje Poel; tr. 2e Sijbekarspel 25.05.1861 Anna Catharina Bakker, geb. Beverwijk ca. 1821, dienstbare (1861), overl. Hoorn 20.06.1890, d.v. Gerrit Antonij Bakker, metselaar, en Jozine Teijmans, ook Sientje Fijmans.
     AP tr. 1e Blokker 02.05.1847 Ide Karsten, geb. Blokker ca. 1825, timmerman, overl. Blokker 11.03.1856, z.v. Simon Karsten en Maria de Lange, kasteleinse (1847).

 

Noten: |a| bruidegom in akte Leners, tekent met Leeners (huw.akte Amsterdam 1830 reg.1 fol.102); |b| moeder v/d bruidegom van Weerdt; |c| vader Leeners, moeder van Weerd (geb.akte Assen 1841 no.37).

 

[24] Antonius Schumacher, tr.

[25] Anna Flipsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Schumacher, geb. ’s-Hertogenbosch 04.03.1831; volgt [12].

 

[26] Peter Joseph Wijers, geb. Roermond 29 Brumaire An VIII (=20.11.1799)|d|, schoenmaker, kleermaker, overl. Roermond 16.11.1880, z.v. Petrus Mathias Wijers (1774-), ook Pieter Matthijs, en Anna Catharina van Geneygen (1767-1845); tr. Roermond 08.04.1825|b|

[27] Anna Catharina Gertrudis Mertens, geb. 02 Thermidor An XII (=21.07.1804), overl. Roermond 03.07.1863, d.v. Henricus Merts (1775-1811) en Maria Cornelia Brackenie (1778-).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Elisabeth Hubertina Wiers, geb. Roermond 27.03.1845; volgt [13].

 

Noten: |b| bruidegom Pieter Joseph, moeder bruidegom Maria Catharina Vangeneijgen, ouders bruid Hendrik Mertens en Cornelia Brakkenie (GenLias); |d| vermeld in registers militie 1815-1913 {Pierre Joseph, geb. 11.11.1799, moeder Catharina van Gerven}.

 

[28] Gerardus Kolen, geb. Roermond 23.02.1801, overl. Roermond 06.03.1881, z.v. Joseph Kolen en Catharina Metsemackers; tr. 2e Roermond 16.01.1851 Maria Josephina Notermans, geb. Obbicht en Papenhoven 19.10.1809, overl. Roermond 20.05.1871, d.v. Hendrik Notermans en Maria Cornelia Smeets; tr. 1e Roermond 25.09.1841

[29] Anna Maria Frencken, geb. Maasniel 26.11.1812, overl. Roermond 16.06.1849, d.v. Joannes Frencken en Helena Smeets.

Uit het huwelijk Kolen-Frencken (vader ook Koolen):

1.                   Ida Hubertina Koolen, geb. Roermond 18.10.1842, overl. Roermond 21.12.1842.

2.                   Josephina Hubertina Kolen, geb. Roermond 27.02.1844, overl. Roermond 12.05.1908, tr. Roermond 09.04.1872 Johannes Keuven, geb. Horn 29.03.1843, z.v. Johannes Keuven en Ida Perschan.

3.                   Josephus Hendrikus Hubertus Kolen, geb. Roermond 19.11.1845; volgt [14].

4.                   levenloze dochter, Roermond 06.05.1849.

Uit het huwelijk Kolen-Notermans:

5.                   Hendrik Hubert Kolen, geb. Roermond 24.11.1852, landbouwer, overl. Grevenbicht 29.07.1892|a|, tr. Obbicht en Papenhoven 11.01.1884 Anna Catharina Klingeleers, geb. Obbicht en Papenhoven 05.06.1858, landbouwster, overl. Obbicht en Papenhoven 25.06.1906|b|, z.v. Hubertus Klingeleers en Anna Cornelia Ploum, huishoudster (1884).

 

Noten: |a| Henrik Koolen, e.v. Klingelers (overl.akte Grevenbicht 1892 no.19 in wiewaswie); |b| wede Karel Koolen (overl.akte Obbicht en Papenhoven 1906 no.18 in wiewaswie).

 

[30] Joannes Kuijven, geb. Rotterdam 08.10.1786, overl. Horn 20.03.1848, z.v. Ruthgerus Kuijven en Maria Hoeben; tr. 1e Elisabeth Lucas, geb. Leeuwen (L) ca. 1787, dagloonster, overl. Horn 29.03.1830, d.v. Mathis Lucas en Maria Paulissen; tr. 2e Horn 21.10.1840

[31] Maria Ida Prejean, geb. Thorn 20.09.1805, d.v. Joris Prejean en Gertrudis Mooren; tr. 2e Horn 23.07.1849 Matthijs Beulen, geb. Horn 05.07.1808, z.v. Jan Beulen en Johanna Rouland.

Uit het huwelijk Kuijven-Lucas:

1.                   Anne Marie Kuijven, geb. Horn 29.05.1818.

2.                   Anne Marie Kuijven, geb. Horn 13.11.1823.

3.                   Theodorus Kuijven, geb. Horn 16.09.1825, overl. Swalmen 25.07.1849, tr. Swalmen 20.01.1848 Josina Hendriks, geb. Beesel 22.02.1823, overl. Swalmen 09.03.1888, d.v. Henricus Hendriks en Leonora Vriessen.

Uit het huwelijk Kuijven-Prejean:

4.                   Anna Maria Elisabeth Kuijven, geb. Horn 13.12.1840; volgt [15].

5.                   Herman Hubert Kuijven, geb. Horn ca. 1845, overl. Venray 03.04.1927|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Horn 1927 no.13.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren