Peter Johannes Corzilius (1926-2019)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Peter Johannes Corzilius, geb. Amsterdam 13.04.1926, propedeutisch examen 1953|a| en ingenieursexamen werktuigbouwkunde Delft 1956|a|, techn. manager Rank-Xerox Ned. B.V. (1971), coördinator praktisch werken van de THE-afdelingen W, E en N (1983), stage-coördinator Bureau Internationale Betrekkingen TU Eindhoven (1991), OON 1991, overl. ’s-Gravenhage 09.01.2019, begr. Venray (Bpl. Boschhuizen) 16.01.2019, tr. Yvonne A.M. Noij, geb. 14.09.1934, overl. 01.06.2001, begr. Venray (Bpl. Boschhuizen).
 
Noten: |a| De Tijd 03.07.1953; |b| Algemeen Handelsblad 29.06.1956.
 
[2] Johan Peter Corzilius, geb. Amsterdam 07.10.1896, buffetchef (1920,1929), overl. Amsterdam 15.02.1943, otr. Amsterdam 23.12.1919, tr. Amsterdam 07.01.1920 
[3] Sophia Maria Wilhelmina Horstmeier, geb. Amsterdam 12.04.1900, overl. Amsterdam 07.03.1991; tr. 2e Amsterdam 01.07.1952 Petrus Everaars, geb. Den Bommel 04.10.1895, overl. Amsterdam 11.10.1981, z.v. Johannis Everaars en Maria Buys.
     PE tr. 1e Den Bommel 23.05.1924 Elisabeth Legierse, geb. Ooltgensplaat 16.05.1887, overl. Den Bommel 06.02.1939.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Johan Peter Corzilius, overl. 20.05.1925.

2.                   Peter Johannes Corzilius, geb. Amsterdam 13.04.1926|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het volk 15.04.1926 (S. Corcilius-Horstmeier z.).

 

[4] Johan Peter Corzilius, geb. Amsterdam 05.04.1873, venter (1891), koopman (1894), loopknecht (1905), caféhouder (1917), koffiehuishouder (mei1918), kastelein (okt1918), caféhouder (1920), kastelein (1921), caféhouder (1922), overl. Amsterdam 28.02.1947, tr. Amsterdam 18.11.1891
[5] Anna Margaretha Francisca Dijkman, geb. Amsterdam 17.10.1870, dienstbode (1891), overl. Amsterdam 12.01.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Johanna Magdalena Corzilius, geb. Amsterdam 20.01.1892, overl. Amsterdam 07.05.1962, tr. Amsterdam 11.04.1917 Cornelis Hoff, geb. Medemblik 05.05.1889, werkman, overl. Amsterdam 13.01.1973, z.v. Jan Hoff, workman, en Antje Pater.

2.                   Anna Catharina Elisabeth Corzilius, geb. Amsterdam 26.11.1893, overl. Amsterdam 17.04.1958, tr. Amsterdam 01.05.1918 Petrus Adrianus Weterings, geb. Amsterdam 19.02.1894, koffiehuisbediende (1918), caférhouder, overl. Roermond 11.08.1958, z.v. Adrianus Weterings en Anna Maria Vasterman.

3.                   Maria Delia Corzilius, geb. Amsterdam 22.03.1895, overl. na 1955, tr. Amsterdam 23.10.1918 Hermanus John Daniel Fransen, geb. Amsterdam 31.10.1893, kabelmaker, overl. Amsterdam 26.05.1955, z.v. Josephus Franciscus Fransen, werkman, en Catharina Johanna Roger.

4.                   Johan Peter Corzilius, geb. Amsterdam 07.10.1896; volgt [2].

5.                   Dirk Hendricus Corzilius, geb. Amsterdam 14.12.1898, melkbezorger (1921), werkman kabelfabriek, overl. Amsterdam 10.03.1976, tr. Amsterdam 30.03.1921 Neeltje Schröder, geb. Amsterdam 20.04.1900, overl. Amsterdam 27.12.1975, d.v. Willem Nicolaas Schröder en Aagje Paarlberg.

6.                   Johan Karel Corzilius, geb. Amsterdam 09.08.1900, werkman (1922), melkbezorger (1929), rijwielbewaarder, overl. Amsterdam 05.02.1979, tr. 1e Amsterdam 20.12.1922 Margaretha Spelde, geb. Amsterdam 03.05.1899, overl. Amsterdam 22.10.1954, d.v. Pieter Spelde, werkman, en Adriana Catharina Marquerink; tr. 2e Amsterdam 03.10.1956 Lamberta Josephina Jansen, geb. ’s-Gravenhage 18.03.1917.

7.                   Jannetje Corzilius, geb. Amsterdam 21.05.1902, overl. Amsterdam 30.01.1994, tr. Amsterdam 20.12.1922 Pieter Spelde, geb. Amsterdam 06.08.1901, melkbezorger, overl. Amsterdam 08.11.1973, z.v. Pieter Spelde, werkman, en Adriana Catharina Marquerink.

8.                   Frederik Johannes Hubert Corzilius, geb. Amsterdam 13.04.1904, werkman, overl. Amsterdam 26.01.1970, tr. Amsterdam 03.04.1929 Jansje Borhem, geb. Amsterdam 16.02.1908, overl. Amsterdam 30.06.1962, d.v. Jozephus Borhem en Jansje de Graaf.

9.                   Anna Margaretha Francisca Corzilius, overl. Amsterdam 06.01.1910.

10.               Ferdinand Frederik Corzilius, geb. Amsterdam 27.03.1909, overl. Amsterdam 28.02.1977, tr. 1e 08.11.1933 (echtsch. Amsterdam 31.12.1949) Cornelia  Jacoba Stoop, geb. Amsterdam 29.10.1913, d.v. Petrus Stoop en Wijtske Hoekstra; tr. 2e Amsterdam 06.09.1952 Johanna Catharina Meijer, geb. Amsterdam 29.09.1920.
     CJP tr. 2e ’s-Gravenhage 31.10.1951 (echtsch. ’s-Gravenhage 14.07.1976) Pieter Wedding, geb. Amsterdam 17.02.1911.

11.               Josephus Dominicus Corzilius, geb. Amsterdam 18.04.1911, chauffeur, tr. Amsterdam 09.11.1932 Theresia van der Zanden, geb. Amsterdam 11.07.1912, d.v. Marinus van der Zanden, timmerman, en Jentje de Back.

 

[6] Isaac Horstmeier, geb. Amsterdam 09.01.1847, stoker (1875,1876), machinist (1880,1881), stoker (1894), overl. tussen 1920 en 1927; tr. 1e Amsterdam 10.03.1875 Daatje van Hardeveld, geb. Amsterdam xx.03.1854, overl. tussen 1888 en 1898, d.v. Alijda van Hardeveld; tr. 2e Amsterdam 10.11.1898

[7] Sophia Maria de Kruijf, geb. Amsterdam 13|15.12.1861, dienstbode (1882), overl. Amsterdam xx.06.1930|a|; tr. 1e Amsterdam 09.11.1882 Johannes Jacobus Sanou, geb. Amsterdam 07.03.1856, leerlooier, overl. voor 1898, z.v. Johannes Sanou, metselaar, en Catharina van Hardevelt.

Uit dit huwelijk Horstmeier-van Hardeveld:

1.                   levenloze zoon, Amsterdam (Binnengasthuis) 24.11.1888.

Uit het huwelijk Horstmeier-de Kruijf:

2.                   zoon Horstmeier, geb. Amsterdam xx.12.1898|c|.

3.                   Sophia Maria Wilhelmina Horstmeier, geb. Amsterdam 12.04.1900; volgt [3].

4.                   zoon Horstmeier, geb. Amsterdam xx.03.1902|b|.

5.                   Johanna Maria Alida Horstmeier, geb. Amsterdam 30.08.1907, overl. Amsterdam 27.04.1983, tr. Amsterdam 27.04.1927 Johannes Gerardus Hermanus Sluijter, geb. Amsterdam 31.07.1904, loodgieter, overl. Amsterdam 28.12.1979, z.v. Johannes Gerardus Hermanus Sluijter, werkman, en Margaretha Geertruida Diessel.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 10.06.1930; |b| De Tijd 07.03.1902; |c| Algemeen Handelsblad 28.12.1898.

 

[8] Peter Paul Korzilius, geb. Ransbach 15.03.1848, venter (1876), sjouwerman (1891), werkman (1900,1905), overl. 1905 en 1915, tr. Amsterdam 12.01.1876|a|

[9] Margaretha Joanna Magdalena Klene, geb. Amsterdam 13.03.1847, overl. tussen 1905 en 1915.
– Er is in 1872 een Peter Corzilius, oud 26 jaar (>geb.ca.1846), koopman, als huwelijksgetuige voor het bruidspaar Letschert-Hansen, de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Hendrikus Bernardus Petrus Antonius Letschert (1924-1996), burgemeester van Tilburg.

Kind (erkend door Peter Paul Corzilius en MJMK, Amsterdam 26.11.1873, Erk.Reg.f28):

1.                   Johan Peter Klene, later Corzilius, geb. Amsterdam 05.04.1873|c|; volgt [4].

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Johan Karel Klene, later Korzilius, geb. Amsterdam 24.06.1875|d|.

Uit dit huwelijk:

3.                   Johan Casper Korzilius, geb. Amsterdam 18.01.1878, koopman (1897), werkman (1920), opperman, overl. Blaricum 30.09.1966, tr. Amsterdam 10.11.1897 Mijntje Brand, geb. Groningen 07.08.1878|b|, overl. Amsterdam 28.01.1943, d.v. Klaas Brand, werkman, en Alida Ternee.

4.                   Ferdinand Frederik Korzilius, geb. Amsterdam 22.06.1880, werkman, overl. Amsterdam 24.03.1935, tr. Amsterdam 04.04.1900 Clasina Verkade, geb. Nieuwer-Amstel 22.01.1881, overl. Amsterdam 16.10.1951, d.v. Klaas Verkade, werkman, en Mnargje Anslijn.

5.                   Marie Theresia Lucia Korzilius, geb. Amsterdam 08.02.1883, tr. Amsterdam 05.02.1902 Jacobus Joannes Kompier, geb. Amsterdam 22.08.1880, steenhouwer, z.v. Antonius Kompier en Catharina Johanna Griesheimer.

6.                   Josephus Dominicus Korzilius, geb. Amsterdam 29.11.1885, werkman (1905), chauffeur (1932), tr. Amsterdam 08.03.1905 Elisabeth Hendrika Dijkman (1882-1947), d.v. Sander Dijkman en Anna Catharina Elisabeth Radius.

7.                   Frederik Johannes Hubert Korzilius, geb. Amsterdam 29.08.1890, chauffeur, garagehouder, overl. Amsterdam 04.07.1955, tr. Amsterdam 01.12.1915 Bertha Cornelia van Borkum, geb. Amsterdam 03.03.1893, overl. Amsterdam 26.07.1979, d.v. Albertus Cornelius van Borkum en Johanna Susanna van Wijk.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Korzilius, tekent met Corzilius (huw.akte Amsterdam 1876 reg.1 fol.21); |b| natuurlijke dochter van Aaltje, gewettigd bij  haar huwelijk met Klaas in 1885 (geb.akte Groningen 1878 no.1028 & huw.akte Nieuwer-Amstel 17.06.1885 no.85); |c| aangifte door Maria Besselina Albers, vroedvrouw, oud 40 jaar (geb.akte Amsterdam 1873 reg.2 fol.68); |d| aangifte door Maria Besselina Albers, vroedvrouw, oud 41 jaar (geb.akte Amsterdam 1875 reg.4 fol.30).

 

[10] Sander Dijkman, geb. Amsterdam 25.02.1841, houtzaagmolenaarsknecht (1869), schilder (1891,1894), overl. tussen 1894 en 1901, tr. Amsterdam 04.08.1869

[11] Anna Catharina Elisabeth Radius, geb. Amsterdam xx.02.1839, overl. tussen 1894 en 1901.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maria Susanna Radius, later Dijkman, geb. Amsterdam 29.11.1865.

2.                   Alexander Radius, later Dijkman, geb. Amsterdam 14.04.1868.

Uit dit huwelijk:

3.                   Anna Margaretha Francisca Dijkman, geb. Amsterdam 17.10.1870; volgt [5].

4.                   Gerardus Franciscus Dijkman, geb. Amsterdam 28.10.1874, koperslager, overl. Amsterdam 04.06.1960, tr. 1e Amsterdam19.07.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.02.1920, ingeschr. Amsterdam 04.10.1920) Elisabeth Boekstal, geb. Amsterdam 25.12.1877, overl. Amsterdam 10.02.1961, d.v. David Boekstal, schoenmaker, en Jacoba Alida van Veldhuijsen; tr. 2e Amsterdam 30.10.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 15.12.1949, ingeschr. Amsterdam 09.02.1950) Catharina Cecilia Heijstee, geb. Kortenhoef 22.11.1885, d.v. Hendrik Heijstee, bleker, en Koosje Seras.
     EB tr. 2e Amsterdam 02.08.1921 Simon Huibregtse (1880-1965), z.v. Kornelis Huibregtse en Jakoba Hengst.
     SH tr. 1e Rotterdam 10.08.1910 (echtsch. 1914) Clara Jacoba Dijkman (1879-1963), z.v. Sander Dijkman en Anna Catharina Elisabeth Radius, winkelierster (1914),

     CCH tr. 1e ’s-Graveland 18.08.1910 Nicolaas Smit, geb. ’s-Graveland ca. 1885, (los) werkman, overl. Hilversum 18.03.1923|a|, z.v. Hendrik Smit, groenboer, en Alida Sarras.

5.                   Dirk Hendricus Dijkman, geb. Amsterdam 01.06.1877, diamantslijper, incasseerder, overl. Amsterdam 01.10.1947, tr. Amsterdam 05.12.1901 Jannetje van der Vliet, geb. Amsterdam 02.12.1881, overl. Amsterdam 16.09.1965, d.v. Wilhelm Petrus van der Vliet, werkman, en Elisabeth Visser.

6.                   Clara Jacoba Dijkman, geb. Amsterdam 11.12.1879, winkelierster (1914), overl. Amsterdam 04.12.1963, tr. Rotterdam 10.08.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.06.1914, ingeschr. Amsterdam 11.12.1914) Simon Huibregtse, geb. Westkapelle 30.09.1880, korporaal der mariniers (1914), sjouwerman (1921), overl. Amsterdam 17.08.1965, z.v. Kornelis Huibregtse en Jakoba Hengst.
     SH tr. 2e Amsterdam 02.08.1921 Elisabeth Boekstal (1877-1961), d.v. David Boekstal en Jacoba Alieda van Veldhuijsen.
     EB tr. 1e Amsterdam 19.07.1894 (echtsch. 1920) Gerardus Franciscus Dijkman (1874-1960), z.v. Sander Dijkman en Anna Catharina Elisabeth Radius.

7.                   Elisabeth Hendrika Dijkman, geb. Amsterdam 27.05.1882, overl. Amsterdam 1947, tr. Amsterdam 08.03.1905 Josephus Dominicus Korzilius (1885-1983), z.v. Peter Paul Korzilius en Margaretha Joanna Magdalena Klene.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kortenhoef 1923 no.5.

 

[12] Karel Horstmeier, geb. Amsterdam 21.06.1821, werkman, overl. voor 1875, tr. Amsterdam 13.11.1844|a|

[13] Jeannette Chardon, geb. Amsterdam 18.10.1822, katoenkaardster (1844), overl. na 1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Hendrik Horstmeier, geb. Amsterdam 19.01.1845, onderwijzer (1875,1894), tr. Amsterdam 03.08.1876 Lisette Wilhelmina Diferee, geb. Amsterdam 20.08.1853, d.v. Hendrik Carel Diferee, beddenmaker, en Sara Helena Lubsen.

2.                   Isaac Horstmeier, geb. Amsterdam 09.01.1847; volgt [6].

3.                   Helena Willemina Horstmeier, geb. Amsterdam 17.02.1850, dienstbode (1881), tr. Amsterdam 13.07.1881 Johannes Johannessen, geb. Amsterdam 14.03.1855, stukadoor, z.v. Johannes Johannesen, werkman, en Anna Alida van Lookeren.

4.                   Jeannette Maria Horstmeier, geb. Amsterdam 12.04.1852, tr. Amsterdam 08.11.1894 Gerrit Stierp, geb. Alkmaar 13.09.1853, gepensioneerd O.I. fuselier (1894), smid (1894), z.v. Dirk Stierp en Neeltje Klooster.

5.                   Henriëtte Louise Horstmeier, geb. Amsterdam 28.03.1857, dienstbode (1880), tr. Amsterdam 21.07.1880 Herman Hendrik Meierdrees, geb. Amsterdam 21.11.1850, stoker, z.v. Friederich Wilhelm Meierdrees en Aletta Peels.

6.                   Abram Louis Horstmeier, geb. Amsterdam 23.04.1860, overl. na 1880.

7.                   Alida Maria Horstmeier, geb. Amsterdam 06.07.1862, tr. Amsterdam 13.07.1887 Hendrik Stigter, geb. Amsterdam ca. 1860, bakkersknecht, z.v. Willem Stigter en Jacoba Henriette Hopman, werkster.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Horstmeier, tekent met Horstmeijer (huw.akte Amsterdam 1844 reg.5 fol.38v).

 

[14] Gijsbertus de Kruijf, geb. ’s-Graveland 19.04.1821, werkman (1852), tuinman (1882), hovenier (1889), overl. tussen 1889 en 1892, tr. Amsterdam 04.08.1852

[15] Sophia Merkhof, geb. Utrecht 18.09.1821, overl. tussen 1882 en 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia de Kruijf, geb. Amsterdam 01.10.1855, overl. na 1905, tr. Amsterdam 13.07.1892 Augustinus Oomen, geb. Delfshaven 25.02.1856, behanger, overl. in het hospitaal der rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen (Norg) 02.02.1905, z.v. Pieter Oomen, werkman, en Maria Feilders.
     AO tr. 1e Amsterdam 25.01.1881 Marretje Schainck, geb. Nieuwer-Amstel 19.01.1861, overl. voor 1892, d.v. Jan Hendrik  Schainck en Matje Grotjohann.

2.                   Gijsbertus Cornelis Benedictus de Kruijf, geb. Amsterdam 01.02.1859, kruier (1889), werkman (1897), overl. Amsterdam 20.06.1943, tr. 1e Amsterdam 02.10.1889 Maria Blankenstijn, geb. Amsterdam 08.04.1855, overl. Amsterdam 19.03.1896, d.v. Klaas Blankenstijn en Anna van Anraadt; tr. 2e Amsterdam 25.08.1897 Maria Christina van den Berg, ook van den Bergh, geb. Amsterdam 26.02.1867, overl. Amsterdam 11.08.1930, d.v. Jan Christiaan van den Berg, werkman, en Jannetje Wansleeben.
     MCvdB tr. 1e Amsterdam 10.07.1889 Frederik Hendrik de Vries, geb. Amsterdam 09.01.1862, werkman, ‘dood ingebracht’ in het Binnengasthuis te Amsterdam 18.10.1891 (‘had zich in zijn woning opgehangen’), z.v. Petrus de Vries, schuitenvoerder, en Christina Calergius.

3.                   Sophia Maria de Kruijf, geb. Amsterdam 13|15.12.1861; volgt [7].

4.                   Wilhelmina Francisca de Kruijf, geb. Amsterdam 24.08.1863, overl. Amsterdam 27.10.1955, tr. 1e Amsterdam 09.05.1889 Johannes Frederik Rehl, geb. Amsterdam 02.02.1856, hoedenmaker, overl. Vrijenban 25.09.1900, z.v. Johannes Frederik Rehl, schuitenvoerder, en Alida Jansen; tr. 2e Naarden 17.12.1903 Jan van der Crabben, geb. Beverwijk 21.02.1868, koopman, overl. Amsterdam 05.07.1916, z.v. Petronella Agnes van der Crabben, werkster (1868).

 

[16] Johann Peter Korzilius, overl. voor 1863, tr.

[17] Margaretha Katherina Letschert, overl. [Amsterdam] na 1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Korzilius, geb. Ransbach in Nassau|a| 28.02.1843, ventster (1863,1870), overl. voor 1898, tr. 1e Amsterdam 04.11.1863 Jacob Scharfenstein, geb. Gorinchem 18.08.1837, venter, overl. voor 1870, z.v. Peter Scharfenstein en Catharina Litschart, ventster; tr. 2e Amsterdam 02.02.1870 Johann Peter Kohl, geb. Hirschbach|b| 24.08.1836, smid (1870), zeeman (1878), overl. tussen 1898 en 1910, z.v. Johann Kohl en Anna Sophia Nelker.

2.                   Peter Paul Korzilius, geb. Ransbach 15.03.1847; volgt [8].

3.                   Johann Carl Korzilius, geb. Ransbach ca. 1851, koopman in potten en pannen (1924), overl. Rotterdam 05.06.1924|c|, tr. Margaretha Homrich, ook Homerich, geb. Utrecht 25.07.1842, overl. Rotterdam 26.06.1918, d.v. Johan Homrich en Veronica Jager.
     MH tr. 1e voor 1867 Peter Ludwig, geb. ca. 1842, overl. Utrecht 26.01.1871, z.v. Johannes Ludwig en Anna Maria Grugg.

 

Noten: |a| nu in Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| ook vermeldingen met Hasbach en Herzbach; |c| geb. Ramsbach, moeder Letschart (overl.akte Rotterdan 1923 fol.c034 no.2425).

 

[18] Johannes Friederik Klene, geb. Goldenstedt|a| ca. 1802, smid (1832), overl. tussen 1880 en 1912, z.v. Johannes Frederik Klene, smid, en Catharina Maria Bardelman; tr. Amsterdam 13.06.1832|b|

[19] Elisabeth Wirtz, geb. Keulen ca. 1812, overl. tussen 1863 en 1876, d.v. Reinier Wirtz, kleermaker, en Theresia Tretner.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wurtz):

1.                   zoon Wurtz, geb. Amsterdam 18.09.1833.

2.                   Johannes Frederik Hubertus Klene, geb. Amsterdam 18.09.1833, overl. Delft 30.07.1912|g|, tr. ’s-Gravenhage 07.01.1863 Anna Geertruida Lorsheijd, geb. ’s-Gravenhage ca. 1835, overl. ’s-Gravenhage 11.02.1909|h|, d.v. Johannes Theodorus Jacobus Lorsheijd en Albertina Maria Lutz.

3.                   zoon Wurtz, geb. Amsterdam 21.01.1835.

4.                   Hermanus Hendricus Antonius Wirtz, geb. ca. 1835, overl. (‘buiten deze stad eenig smidswerk moetende verrigten en daartoe aan de Wetering over het ijs gaande, had het ongeluk er door te zakken en te verdrinken’) Amsterdam xx.03.1853|d|.

5.                   zoon Wurtz, geb. Amsterdam 20.12.1836.

6.                   dochter Wurtz, geb. Amsterdam 24.01.1838.

7.                   dochter Wurtz, geb. Amsterdam 19.07.1839.

8.                   Maria Theresia Elisabet Klene, geb. Amsterdam 25.10.1841, tr. Amsterdam 05.11.1862 Ferdinand Vink, geb. Amsterdam ca. 1835, smid, z.v. Petrus Vink, metselaar, en Matje Vos.

9.                   Frans Karel Eduard Wirtz, geb. Amsterdam 08.03.1844, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|f|) 18.02.1877|e|.

10.               dochter Wirtz, geb. Amsterdam 06.01.1846.

11.               Margaretha Joanna Magdalena Klene, geb. Amsterdam 13.03.1847|c|; volgt [9].

12.               zoon Wirtz, geb. Amsterdam 03.04.1849.
= w.s. Johan Casper Klene, geb. ca. 1850, werkman (1876).

13.               dochter Wirtz, geb. Amsterdam 06.01.1851.

14.               Maria Elisabeth Klene, geb. Amsterdam 22.07.1853, dienstbode (1880), overl. Heel en Panheel 05.08.1931, tr. Amsterdam 25.11.1880 Josephus Dominicus Klijndorp, geb. Deventer 26.06.1853, schoenmaker, z.v. Josephus Pilippus Klijndorp en Maria Cornelia Vaassen, baker (1880).

 

Noten: |a| in 1835 in Großherzogtum Oldenburg, nu in Landkreis Vechta, Bundesland Niedersachsen; |b| bruid in akte Wirtz, tekent met Wurtz (huw.akte Amsterdam 1832 reg.2 fol.143v); |c| geb.18.03 (annonce collectie CBG); |d| annonce collectie CBG (dag onleesbaar); |e| overl.akte Bloemendaal 1877 fol.7 (per abuis vader overleden); |f| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |g| ook overl.akte Hof van Delft 1912 no.36; |h| ook overl.akte Hof van Delft 1909 no.9.

 

[20] Joannes Dijkman, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 26.12.1795, kleermakersknecht (1818), behangersknecht (1845), behanger (1853), behangersknecht (1862), overl. tussen 1862 en 1869, z.v. Franciscus Dijkman (ca.1752-na1818) en Alida van der Krul; tr. Amsterdam 21.10.1818

[21] Maria Susanna van Wijk, ged. Amsterdam (Kerk De Lelij (rk)) 24.01.1797, naaister (1869), overl. na 1869, d.v. Gerhardus van Wijk (ca.1763-na1818), korendrager (1818), en Agnes Stobbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Franciscus Dijkman, geb. Amsterdam 24.05.1819, behangersknecht (1845), behanger (1853,1869), tr. Amsterdam 02.04.1845 Margaretha Elizabeth Verriers, geb. Amsterdam ca. 1824, werkster, z.v. Lourens Verniers en Elisabeth Susanna Coenraads.

2.                   Joannes Dijkman, geb. Amsterdam 31.01.1826, sjouwer (1853,1861), sjouwerman (1862), werkman (1869), overl. voor 1872, tr. 1e Amsterdam 23.11.1853 Anna Proos, geb. Amsterdam ca. 1829, ventster (1853), overl. voor 1861, d.v. Albert Proos en Willemina Machielse; tr. 2e Amsterdam 30.01.1861 Maria Anna Springmeijer, geb. Amsterdam 11.05.1827, groentenverkoopster (1861), werkster (1872), d.v. Ferdinand Springmeijer, suikerbakker (1854), metselaar (1861), en Helena Tonino.
     MAS tr. 1e Amsterdam 16.08.1854 Johannes Josephus Kennis, geb. Amsterdam 20.04.1831, smidsknecht, overl. voor 1861, z.v. Jean Joseph Kennis en Willemina Vermaak, uitdraagster (1854); tr. 3e Amsterdam 27.03.1872 Dirk Proost, geb. Amsterdam 23.11.1832, sjouwerman, z.v. Dirk Proost en Willemina Machielse.

3.                   Clara Maria Dijkman, geb. Amsterdam 05.03.1829, tr. Amsterdam 05.10.1853 Jacobus van der Vorst, geb. Amsterdam 27.05.1828, schilder, z.v. Willem van der Vorst en Adriana Aletta van Haaften, werkster (1853).

4.                   Hendrik Josephus Dijkman, geb. Amsterdam xx.09.1833, sigarenmaker (1862,1869), tr. Amsterdam 12.03.1862 Johanna Helena Lor, geb. Amsterdam 11.07.1838, d.v. Gerrit Lor, sjouwerman, en Jeanne Corneille Wegels.

5.                   Sander Dijkman, geb. Amsterdam 25.02.1841; volgt [10].

 

[22] Dirk Radius, geb. Amsterdam 06.08.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.08.1809, courantombrenger (1836), overl. voor 1860, z.v. Dirk Radius (ca.1775-) en Anna Catharina de Jong; tr. Amsterdam 25.05.1836

[23] Elizabeth Hendrika Ontrop, geb. Amsterdam 01.11.1808, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 06.11.1808, werkster (1860), overl. tussen 1860 en 1867, d.v. Johan Fredrik Ontrop en Maria van der Lingen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Radius, geb. Amsterdam 28.11.1836, pakhuisknecht (1860), kantoorloper (1890), tr. 1e Amsterdam 12.09.1860 Adriana Jacoba Trampe, geb. Amsterdam 07.01.1836, overl. voor 1890, d.v. Carel Frederik Trampe, schoenmaker, en Johanna van der Linden; tr. 2e Amsterdam 11.09.1890 Johanna Molegraaf, geb. Amsterdam xx.12.1850, dienstbode (1890), d.v. Robbert  Molegraaf en Johanna Trampe.

2.                   Anna Catharina Elisabeth Radius, geb. Amsterdam xx.02.1839; volgt [11].

3.                   Egbertus Radius, geb. Amsterdam 15.01.1843, brandwacht, tr. Amsterdam 07.11.1877 Janna Kip, geb. Amsterdam 19.04.1854, dienstbode (1877), d.v. Roelof Derks Kip en Anna Jans Gort.

4.                   Elizabeth Hendrika Radius, geb. Amsterdam 25.07.1845, dienstbaar (1867), opgenomen inhet Binnengasthuis te Amsterdam 19.11.1885, overl. ald. 28.11.1885, tr. Amsterdam 14.08.1867 Rijndert Heiloo, geb. Velsen 07.04.1841, spoorwegbeambte, z.v. Jacob Heiloo, koetsier, en Aagje Prins.
     RH tr. 2e Amsterdam 19.09.1888 Maria Paulina Sophia Osseman, geb. Leiden 21.12.1848, d.v. Thames Barthels Osseman, instrumentmaker, en Maria Segaar.
     MPSO tr. 1e Rotterdam 27.12.1871 Gijsbert Los, geb. Amsterdam 29.11.1830, overl. voor 1888, z.v. Cornelis Los en Mijntje de Kruif.

5.                   Euphemia Radius, geb. Amsterdam 22.03.1849, dienstbaar (1870), tr. Amsterdam 03.11.1870 Christiaan Gerrit Cornelisse, geb. Amsterdam 27.04.1848, koperdraaier, z.v. Christiaan Gerrit Cornelisse, Sleper, en Willemijntje Donker.

 

[24] Carel Henrich Horstmeier, overl. voor 1844, tr.

[25] Helena Willemina Arbouw, overl. na 1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Karel Horstmeier, geb. Amsterdam 21.06.1821; volgt [12].

 

[26] Isaac Chardon, wijnkopersknecht (1835), sjouwer (1844), overl. na 1844, tr.

[27] Maria Pikaar, overl. na 1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abram Isak Chardon, geb. Amsterdam 20.09.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.10.1810, instrumentmaker, tr. Amsterdam 26.09.1838 Geertruij Wijnands, geb. Amsterdam 28.11.1815, dienstbaar (1838), d.v. Geertruij Wijnands.

2.                   Louis Jacques Chardon, geb. Amsterdam 06.01.1812, schildersknecht (1835), schilder (1838), turfdrager (1857), schilder (1861,1875), tr. Amsterdam 22.07.1835 Barbera Elisabeth de Meij, geb. Calais ca. 1808, overl. tussen 1867 en 1872, d.v. Ruth de Meij en Aagje Hoogerwaard.

3.                   Christina Chardon, geb. Amsterdam 27.09.1818, tr. Amsterdam 24.10.1838 Johannes de Lange, geb. Amsterdam 23.04.1819, wijnkopersknecht, z.v. Arie de Lange, behanger, en Trijntje Moens.

4.                   Jeannette Chardon, geb. Amsterdam 18.10.1822; volgt [13].

 

[28] Cornelis de Kruijf, geb. ’s-Graveland ca. 1788/1789, dagloner (1819), daggelder (1835,1836), tuinman/tuinier (1852,1866), overl. Kortenhoef 14.04.1871, z.v. Gijsbert de Kruijf en Maria Raske; tr. ’s-Graveland 16.05.1819

[29] Wilhelmina de Koning, geb. ’s-Graveland ca. 1798/1799, naaister (1819), overl. Kortenhoef 17.11.1891, d.v. Johannes de Koning en Elisabeth Cornelisse.

Uit dit huwelijk (moeder ook Wilmina):

1.                   Gijsbertus de Kruijf, geb. ’s-Graveland 19.04.1821; volgt [14].

2.                   Jacobus de Kruijf, geb. ca. 1823, overl. Abcoude-Baambrugge 08.05.1852.

3.                   Johannes de Kruijf, geb. Kortenhoef ca. 1825, overl. Kortenhoef 29.02.1836.

4.                   Elisabeth Maria de Kruijf, geb. Kortenhoef ca. 1828, overl. Nederhorst den Berg 21.03.1920, tr. Vreeland 23.08.1861 Theodorus Johannis Bouman, geb. Vreeland 04.11.1823, overl. Vreeland 14.01.1905, z.v. Pieter Bouman en Antje van der Elst.

5.                   Cornelis de Kruijf, geb. Kortenhoef ca. 1831/1832, werkman, overl. Kortenhoef 15.06.1910, tr. Kortenhoef 08.05.1886 Bartha Schaapherder, geb. Laren (NH) ca. 1844, dienstbode (1886), overl. Kortenhoef 29.12.1922, d.v. Cornelis Schaapherder en Jannetje Olijslager.

6.                   Petrus de Kruijf, geb. ca. 1834, overl. Kortenhoef 01.10.1835.

7.                   Johannes Petrus de Kruijff, geb. ca. 1836, tuinman, overl. Hilversum 03.12.1883, tr. Nederhorst den Berg 10.10.1866 Alida Petronella van Dijk, geb. ca. 1839,d.v. Pieter van Dijk, timmerman, en Maria Catharina Lasooij.

8.                   Maria de Kruijf, geb. Kortenhoef ca. 1839, dienstbode (1866), overl. Utrecht 18.03.1896, tr. ’s-Graveland 29.09.1866 Matthijs Gersen, geb. Breukelen-Nijenrode 15.08.1819, winkelier in kruideniers- en grutterswaren, overl. Utrecht 28.12.1895, z.v. Hendrik Gersen en Matje van der Seijs.
     MG tr. 1e Abcoude-Proostdij 26.04.1853 Petronella Buijs, geb. Zeist ca. 1834, overl. Abcoude-Proostdij 06.06.1866, d.v. Cornelis Buijs en Engeltje Terwegen.

 

[30] Hendrikus Markhorst, ged. Putten (rk) 11.05.1794, wever (1814,1815), verwer (1821,1829), huisschilder, overl. voor 1852, z.v. Henricus Markhorst en Sophia Jansen (zie Bijlage A); tr. Barneveld 27.09.1814|e|

[31] Johanna Rothuijs, ged. Wageningen 23.05.1790, dienstbaar (1814), overl. voor 1852, d.v. Joannis Rothuijs (-1804) en Eva Groetenhuijs (-1813).

Uit dit huwelijk (vader ook Markhof/Marckhof/Merkof, moeder ook Rothuis/Rothuizen):

1.                   Henricus Markhorff, geb. Putten 03.05.1815|f|, ged. Putten (rk) 03.05.1815|g|.

2.                   Johannes Markhof, geb. Utrecht 02.07.1819, arbeider, overl. Utrecht 12.07.1868, tr. Lemsterland 04.12.1861 Romkjen Klazes Koopmans, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.04.1827, overl. na 1867, d.v. Klaas Sijmens Koopmans, sjouwer, en Antje Martens Bijlsma.
     RKK tr. 1e Lemsterland 29.09.1850 Wijtze Hielkes Landman, geb. Lemmer (Lemsterland) ca. 1800, kolonist, overl. Derde Gesticht te Veenhuizen (Norg) 08.12.1860|b|, z.v. Hielke Jochems en Trijntje Wietzes.

3.                   Sophia Merkhof, geb. Utrecht 18.09.1821|a|; volgt [15].

4.                   Petrus Everardus Marckhof, ook Marckhoff, geb. Utrecht 04.07.1824, overl. Leeuwarden 17.06.1851.

5.                   Anthonius Markhof, ook Markhoff, geb. Putten 17.09.1826, klerk, overl. Utrecht 20.08.1875, tr. Arnhem 13.07.1853 Wilhelmina Catharina Florentina Tronchet,|h| geb. Maastricht 21.05.1831|c|, overl. Utrecht 19.10.1913|d|, d.v. Joannes Petrus Tronchet, korporaal bij het korps mineurs en sappeurs, en Maria Elisabeth Badon, wasvrouw (1853).

6.                   Gerhardus Markhorst, geb. Putten 17.01.1829, overl. Putten 10.10.1832.

7.                   Theodorus Markhoff, geb. Putten 30.04.1831, werkman, overl. voor 1889, tr. Amsterdam 21.11.1866 Wilhelmina Elisabeth Tronchet,|i| geb. Bergen op Zoom 22.07.1839, dienstbaar (1866), werkster (1892), overl. na 1899, d.v. Johannes Petrus Tronchet, mineur, en Maria Elisabeth Badon.

 

Noten: |a| vader in akte Merkof, tekent met Markhof (geb.akte Utrecht 1821 no.982); |b| ook overl.akte Lemsterland 29.04.1861 fol.7v; |c| natuurlijke dochter MEB, gewettigd bij haar huwelijk met JPT (geb.akte Maastricht 1831 no.336 & huw.akte Nijmegen 02.05.1835 no.59); |d| wede Markhoff; |e| bruidegom in akte en tekent met Markhorst, bruid in akte van Rothuijsen, tekent met Rothuijsen, moeder v/d bruid Grotenhuijsen (huw.akte Barneveld 1814 no.12); |f| vader Markhoff, moeder Rothuijzen; |g| vader Markhorst, moeder Rothuis; |h||i| ook geschreven c.q. gelezen als Fronchet.

 


Bijlage A

 

[60] Henricus Markhorst, geb. Putten ca. 1757, glasmaker (1811), schilder (1814), overl. Putten 25.05.1826|b|, z.v. Hendrik Markhorst en Dirkje Harmsen; tr. 2e Putten 17.05.1811|a| Gertrudes Wolters, d.v. Leendert Wolters en Hendrien Simons; tr. 1e

[61] Sophia Jansen, overl. tussen 1802 en 1811.

Uit het huwelijk met Sophia:

1.                   Dorothea Markhorst, ged. Putten (rk) 19.02.1788, overl. Haarlem 12.08.1847.

2.                   Joannes Markhorst, ged. Putten (rk) 07.02.1790.

3.                   Hermina Markhorst, ged. Putten (rk) 02.12.1791.

4.                   Henricus Markhorst, ged. Putten (rk) 06.02.1793, w.s. jonggestorven.

5.                   Henricus Markhorst, ged. Putten (rk) 11.05.1794; volgt [30].

6.                   Wilhelmina Markhorst, ged. Putten (rk) 28.07.1798, overl. Utrecht 22.02.1860.

                    kind van Hendrik Markhorst, begr. Putten 24.01.1802.

Uit het huwelijk met Geertrui:

7.                   Sophia Markhoff, geb. Putten 16.05.1813, overl. Putten 23.11.1835, tr. Gradus Gansevlas.

 

Noten: |a| bruidegom wedr Sophia Marissink (huw.akte Putten 1811 no.1); |b| Hendrik Markhof, e.v. Geertrui Woutersen (overl.akte Putten 1826 no.41).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren