Tilburg

 


Kwartierstaten

en voorts:

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, juli 2022 (laatst herzien februari 2024)