Eduard Hendrik Jan van Voorst tot Voorst (1892-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Eduard Hendrik Jan van Voorst tot Voorst,  geb. Huissen 07.05.1892, mr., burgemeester van Tilburg (1946-1957), RNL, overl. Tilburg 28.01.1972, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 06.04.1921 Theresia Maria Josephina Smits, geb. Eindhoven 07.11.1894, overl. Nijmegen 10.02.1932|b|, begr. Beek (Ubbergen) 13.02.1932, d.v. Theodorus Gijsbertus Maria Smits|a|, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1894), en Josephine Wilhelmine Theresia Hubertine Regout; tr. 2e Tilburg 21.06.1937 Rosa Lucie Johanna Maria de Quay, geb. ’s-Hertogenbosch 06.05.1906, overl. Tilburg 05.07.1971, begr. Tilburg (Centr.Bpl. West) 09.07.1971, d.v. Rudolph Balthazar Antoine Nicolas de Quay en Johanna Elisa Rosa van de Mortel.

– Levensbericht EHJvVtV: nl.wikipedia

 

Noten: |a| TGMS bij KB van 16.12.1909 no.40 met al zijne wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in den Nederlandschen adel verhoven, met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw (kanttekening op geb.akte Eindhoven 1894 no.123); |b| Smits van Oyen (annonce collectie CBG).

 

[2] Arthur Eduard Joseph van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 13.12.1858, mr., promotie Leiden 19.05.1884|a|, curator Universiteit Utrecht (1899-1928)|b|, burgemeester van Huissen (1887-1893), commissaris van de Koningin in Noord-Brabant (1894-1928), RNL, Grootofficier ON, overl. ’s-Hertogenbosch 27.07.1928, begr. Vught 31.07.1928, tr. tr. Arnhem 04.08.1891

[3] Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen, geb. Arnhem 18.08.1864, RON 1928, overl. Vught 19.11.1936, begr. Vught 23.11.1936.

– Levensberichten AEGvVtV: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Hendrik Jan van Voorst tot Voorst, geb. Huissen 07.05.1892; volgt [1].

2.                   C.G.M.C. van Voorst tot Voorst.

 

Noten: |a| proefschrift: Aardhaling; |b| Jaarboek CBG 43 (1989) p.247.

 

[4] Eduwardus Ludovicus van Voorst tot Voorst, ged. Zevenaar (rk) 21.10.1810, grondeigenaar (1847), lid van Gedeputeerde Staten (1858,1874), overl. Elden (Elst) 28.11.1891, tr. Elst 27.05.1835

[5] Barbara Catharina Josephina Debets, geb. Leiden 06.10.1818, overl. Elden (Elst) 10.12.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Joseph van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 12.08.1837.

2.                   Cornelia Maria Josepha van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 10.08.1838.

3.                   Louise Josepha van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 14.01.1840.

4.                   Johanna Maria van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 11.05.1841, overl. Warnsveld 15.10.1933, tr. Elst 29.05.1872 Alexander Amandus Josephus Canisius baron van der Heijden, geb. Vierakker 03.04.1813, overl. Warnsveld 01.09.1879, z.v. Clemens Frederik Wilhelm baron van der Heijden en Aleida Catharina Francisca Hoevel.
     AAJCvdH tr. 1e Vorden 23.11.1841 Anna Maria Theresia Barbara bsse van Dorth tot Medler, geb. ca. 1810, overl. Warnsveld 09.06.1844, d.v. Reinerus Engelbertus baron van Dorth tot Medler en Maria Geertruida Juvetta bsse van Hövel tot Weeseveld/Westerflier; tr. 2e Anholt 24.03.1846|b| Theresia Josephina Maximiliana Francisca bsse von Motzfeldt, geb. ca. 1812, overl. Warnsveld 15.07.1870, d.v. Franz baron von Motzfeldt en Antonetta Maximiliana bsse van Hövel.

5.                   Ernest Louis van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 01.11.1842, overl. Elden (Elst) 31.05.1872.

6.                   Asweerine Henriette Christine van Voorst tot Voorst, ook Aseverine, geb. Elden (Elst) 19.03.1845, tr. Elst 24.08.1882 Fernand François Jules Marie Engelbert De Lalieux, geb. Feluy|c| ca. 1848, z.v. François De Lalieux en Pauline Julie Dubray.
     FFJMEDL tr. 1e (echtsch. voor 1882) Léonie Eugenie Caroline Ghislaine van Hoobrouck de Tiennes .

7.                   Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 16.09.1846, officier der infanterie (1872), tweede luitenant (1875), lid Eerste Kamer (1908-1931), voorzitter Eerste Kamer (1914-1929), overl. Arnhem 17.01.1931, begr. Vilsteren 21.01.1931, tr. Zwolle 21.04.1875 Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geb. Winschoten 07.09.1851, overl. Arnhem 16.04.1933, d.v. Wilhelmus Cornelius Johannes Josephus Cremers, mr., griffier bij het kantongerecht te Winschoten, en Johanna Maria Helmich.
– Levensbericht JJGvVtV: nl.wikipedia * parlement.com

8.                   Cuno van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 29.11.1847, Oost-Indisch hoofdambtenaar, overl. Elden (Elst) 05.03.1874.

9.                   Josephina Maria Alouisa van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 17.06.1849, overl. Arnhem 15.06.1903.

10.               Joan Maria van Voorst tot Voorst, ook Joan Marie, geb. Elden (Elst) 27.03.1851, assuradeur (1876,1888), lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, CON, RNL, overl. Lugano 22.02.1939, begr. Lugano 25.02.1939, tr. 1e Zwolle 17.11.1875 Pauline Frederique Elisabeth Marie van Sonsbeeck, geb. Zwolle 26.01.1851, overl. Zwolle 24.01.1922, d.v. Bernard Jozef Balthazar van Sonsbeeck, advocaat, en Maria Wilhelmina Frederika Henrietta Bosch van Drakestein; tr. 2e Diepenveen 07.08.1926 jkvr. Carolina Mechtilda Francisca van Nispen (tot Pannerden), geb. Zutphen 20.05.1884, overl. na 1939, d.v. Frans Xaverius Jacobus van Nispen en Caroline Petronella Johanna Lamberdina Smitz.

11.               Valentine Josephine van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 14.02.1853, overl. na 1910, tr. Elst 22.06.1882 Ignatius Wolterus Josephus Vos de Wael, geb. Zwolle 22.11.1840, overl. Elst 18.12.1904, z.v. Franciscus Bernardus Josephus Vos de Wael en Cornelia Elisabeth Maria Henriëtta Kleinefeldt/Kleinfeld.
     IWJVdW tr. 1e Haarlem 29.10.1868 Elisabeth Bernardina Rosalie Brouwer Ancher, geb. Amsterdam 16.12.1838, overl. Zwolle 03.11.1880, d.v. Jan Brouwer Ancher (1803-), koopman (1822), koopman en wethouder (1853), en Geertruida Joanna van Waijenburg.

12.               Arthur Eduard Joseph van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 13.12.1858|a|; volgt [2].

13.               Leonor Antoinette Alphonsine van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 14.07.1860, verblijft Sint Elisabeth’s Gesticht a/d Mauritskade te Amsterdam 19.11.1910–10.11.1911, tr. Brummen 30.07.1895 Joannes Marie Antonius ter Beek, geb. Vlissingen 22.08.1857, eerste luitenant (1895), gep. majoor der infanterie O.-I.L. (1910), overl. Mariapaviljoen van het O.L.V. Gasthuis te Amsterdam 25.05.1910, z.v. Joannes Petrus ter Beek, officier van gezondheid eerste klasse, en Carolina Christina Wilhelmina van de Velde.

14.               Henrietta Beatrix Leopoldine Marie van Voorst tot Voorst, geb. Elden (Elst) 09.04.1862, overl. na 1910.

 

Noten: |a| vader Eduardus Ludovicus, moeder Barbara Catharina Jozephina; |b| ingeschreven extract (huw.akte Warnsveld 21.01.1847 no.2); |c| nu deel van commune de Seneffe, province de Hainaut, Belgique.

 

[6] Henricus Franciscus Thijssen, geb. Amsterdam 11.09.1830, promotie Utrecht 1855|a| en 1856|b|, geneesheer, overl. Arnhem 11.02.1915, tr. Zwolle 26.08.1863

[7] Clara Francisca Maria Heerkens, geb. Zwolle 27.01.1841, overl. Arnhem 30.11.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen, geb. Arnhem 18.08.1864; volgt [3].

2.                   Joan Nicolaas Joseph Eduard Thijssen, later Heerkens Thijssen, geb. Arnhem 27.06.1866, mr., adjunct-commies bij de Provinciale Griffie van Noord-Holland (1898), overl. Haarlem 13.01.1944, tr. ’s-Gravenhage 24.11.1898 Laura Francisca Johanna Maria van der Kun, geb. ’s-Gravenhage ca. 1869, begiftigd met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Haarlem 14.08.1936, begr. Bloemendaal (St.Adelberts-Kerkhof) 18.08.1936, d.v. Leopold Gerard Louis van der Kun en Cornelia Maria Johanna Wilhelmina Fuchs.

3.                   Henricus Franciscus Thijssen, geb. Arnhem 27.07.1867, overl. Arnhem 02.07.1869.

4.                   George Jan Maria Thijssen, geb. Arnhem 01.03.1869, overl. Arnhem 20.07.1869.

5.                   Henricus Franciscus Thijssen, geb. Arnhem 29.07.1870, ingenieur, hoofdingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, OON, overl. ’s-Gravenhage 09.02.1949, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 14.02.1949, tr. 1e Baarn 28.09.1903 Johanna Wilhelmina Maria Hanlo, geb. ’s-Gravenhage ca. 1869, overl. Utrecht 21.04.1916, d.v. Aemilius Antonius Maria Hanlo en Maria Walburga van Romunde; tr. 2e Maastricht 25.06.1918 Leontine Marie Bauduin, geb. Maastricht 22.06.1883, overl. na 1949, d.v. Petrus Charistianus Hubertus Bauduin en Maria Clementina Antoinetta van Halen.

6.                   Maria Theresia Johanna Thijssen, geb. Arnhem 25.09.1875, overl. Arnhem 24.07.1876.

7.                   George Jan Maria Thijssen, geb. Arnhem 30.04.1877, overl. Arnhem 03.08.1884.

 

Noten: |a| proefschrift: Dissertatio forensis medica inauguralis de morte suspensorum necnon de quaestione, utrum vivus quis an mortuus, suspensus fuerit, novis aliquot casibus subiectis; |b| proefschrift: Theses argumenti chirurgici.

 

[8] Josephus Joannes baron van Voorst tot Voorst, Joseph Jan, geb. Didam 24.02.1766, landeigenaar (1812), gepensioneerd generaal-majoor (1841), RNL, overl. Duiven 24.03.1841|c|, tr. Zevenaar (rk) 18.06.1797

 [9] Maria Anna bsse van Schueren, overl. voor 1841.

Uit dit huwelijk (moeder ook van (der) Schueren)/van Schuiren/van Schuren/van Schuuren):

1.                   Louis Herman Joseph van Voorst, ged. Zevenaar (rk) 01.01.1799, Oberst, overl. Burtscheid|e| 17.11.1867|d|, tr. Maria Josephina Claus, overl. voor 1867.

2.                   Franciscus Antonius Joseph Carl van Voorst tot Voorst, ged. Zevenaar (rk) 12.10.1801.

3.                   Frederik Asweer Jacob Margareta van Voorst tot Voorst, ged. Zevenaar (rk) 01.09.1803, overl. Arnhem 28.06.1885, tr. Zevenaar 19.08.1840 Theresia Christina Huberta de Neree van Babberich, geb. Arnhem 14.10.1813, overl. Didam 07.01.1850, d.v. Frans Joseph de Neree van Babberich (ca.1784-1846), dijkgraaf, en Catharina Elisabeth Tellegen.

4.                   Johannes Egidius Hendrik Balthasar van Voorst tot Voorst, geb. Zevenaar 19.06.1805, gepensioneerd luitenant-kolonel der genie, overl. Zoeterwoude 16.08.1879.

5.                   Augustus Danielis Everardus Fredericus baron van Voorst tot Voorst van de Ploen, geb. ca. 1808, overl. Nijmegen 15.06.1881, tr. voor 1835 Elisabeth Teijssen, geb. ca. 1811, overl. Nijmegen 17.01.1893, d.v. Benjamin Teijssen.

6.                   Eduwardus Ludovicus van Voorst tot Voorst, ged. Zevenaar (rk) 21.10.1810|a|; volgt [4].

7.                   Ernest Carel Anthoon A. van Voorst tot Voorst, geb. Zevenaar 29.07.1812, overl. Zevenaar 08.09.1812|b|.

 

Noten: |a| vader Josephus Joannes, moeder van Schuren; |b| vader Joseph Jean François Antoin Mathias; |c| overledene Josephua Joannes Mathias, moeder van Schueren (overl.akte Duiven 1841 no.12); |d| overl.akte Zutphen 04.01.1868 no.6 (ingeschreven extract in de Duitse taal, overledene Ludwig Hermann Joseph); |e| destijds Bürgermeisterei Burtscheid, Kreis- und Regierungs- und Landgerichtsbezirk Aachen, nu Stadtteil van Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[10] Joannes Joseph Debets, geb. Heerlen ca. 1775/1777, ritmeester bij het Regiment Huzaren no6 (1818), overl. Arnhem 22.11.1844; tr. 2e Arnhem 17.12.1836 Antonia Ernesta Aleidis Ludovica bsse van Hugenpoth tot Aerdt, geb. ca. 1791/1792, overl. Arnhem 14.01.1875, d.v. Godefridus Franciscus A.H.C. baron van Hugenpoth tot Aerdt, lid van Provinciale Staten, en Sophia Ludovica W.F.M. bsse Bentinck tot Brekelenkamp; tr. 1e Leiden 04.12.1816

[11] Cornelia Catharina Walenson, geb. Berbice ca. 1773, overl. Elden (Elst) 10.08.1834|a|; tr. 1e Jan Carel Willem Herlin, overl. Berbice xx.09.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbara Catharina Josephina Debets, geb. Leiden 06.10.1818; volgt [5].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Elst 1834 no.29).

 

[12] Henricus Franciscus Thijssen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.11.1787, promotie Leiden 08.08.1810|a|, medicinae doctor, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre en de Klinische School te Amsterdam (1828-1830), overl. Amsterdam 08.01.1830|c|, tr. Amsterdam 05.08.1822

[13] Maria Theresia ten Sande, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 06.05.1803, overl. Amsterdam 06.12.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduardus Henricus Gerardus Thijssen, geb. Amsterdam 28.02.1824, medicinae doctor, overl. na 1863, tr. 1e Amersfoort 21.09.1852 Maria Theresia Weijman, geb. Amersfoort 29.01.1825, d.v. Willem Weijman en Alijda Catharina Bor; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 12.07.1859 Cornelie Louise Wilhelmine Marie Ruis van Leeuwen, geb. Amersfoort 13.11.1832, overl. Amsterdam 24.04.1862, d.v. Louis Ruis van Leeuwen en Clemence Victoire Ghislaine de Passon; tr. 3e Amsterdam 15.05.1863|b| Maria Antoinetta Seegers, geb. ’s-Gravenhage 18.06.1844, d.v. Theodorus Cornelis Seegers en Anna Elisabeth Bruls.

2.                   Eulalia Maria Georgina Thijssen, geb. 16.03.1825, overl. Amsterdam 07.09.1826.

3.                   Theresia Isabella Hubertus Thijssen, geb. Amsterdam 07.08.1826, tr. Amsterdam 20.06.1850 Franciscus Gerardus Reinierus Hubertus van Lilaar, geb. Amersfoort 09.11.1823, advocaat (1850), substituut-griffier bij het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland (1863), z.v. Theodorus Joannes van Lilaar en Frederica Josepha Henrietta Bueckevoort.

4.                   Julia Antoinetta Maria Thijssen, geb. Amsterdam 03.04.1829, overl. Soest 05.11.1907.

5.                   Henricus Franciscus Thijssen, geb. Amsterdam 11.09.1830; volgt [6].

 

Noten: |a| proefschrift: Dissertatio medica inauguralis, de sphygmologia seu pulsus doctrina; |b| bruidegom geb. ’s-Gravenhage, bruid geboren Amsterdam (huw.akte Amsterdam 1863 reg.4 fol.66v); |c| overl. ‘heden’, ‘drie nog zeer jonge kinderen nalatende’ (annonce d.d. 08.01.1830, collectie CBG).

 

[14] Joannes Nicolaus Josephus Heerkens, geb. Zwolle 22.07.1807, mr., kantonrechter te Zwolle (1832,1852), raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Overijssel (1863), RNL, overl. Zwolle 21.06.1867, tr. ’s-Gravenhage 19.11.1839

[15] Alida Gisberta van der Kun, ook Aleida Gijsberta, geb. Rijswijk 19.07.1811, overl. Zwolle 23.11.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Francisca Maria Heerkens, geb. Zwolle 27.01.1841; volgt [7].

2.                   Maria Christina Reinalda Heerkens, geb. Zwolle 16.09.1842, overl. Amsterdam 30.03.1915, tr. Zwolle 02.06.1869 Jan George Maria Hanlo, geb. Amsterdam 11.04.1831, medicinae doctor, overl. 21.04.1897, z.v. Antonius Zacharias Hanlo en Julia Francisca Johanna ten Sande (1804-1887).

3.                   Johanna Jacoba IJvo Maria Heerkens, geb. Zwolle 15.11.1843.

4.                   Franciscus Philippus Antonius Heerkens, geb. Zwolle 19.01.1845, overl. Zwolle 15.09.1845.

5.                   Wilhelmina Maria Walburgis Heerkens, geb. Zwolle 27.06.1846, overl. Maastricht 01.02.1882, tr. Zwolle 05.07.1870 Alphonsus Bernardus Maria Hanlo, geb. Amsterdam 29.03.1843, substituut officier (1870), officier van justitie (1885), vice-president van de Hoge Raad, RNL, overl. ’s-Gravenhage 10.12.1921, z.v. Antonius Zacharias Hanlo en Julia Francisca Johanna ten Sande (1804-1887).
     ABMH tr. 2e Groningen 29.04.1885 Cornelia Johanna Maria Tellegen, geb. Groningen 04.01.1853, overl. na 1921, d.v. Reinoldus Jacobus Tellegen, medicinae doctor, en Reinalda Cornelia Maria Heerkens (1811-1890).

6.                   Pouline Maria Aloijsia Heerkens, geb. Zwolle 16.02.1849, overl. Zwolle 23.05.1849.

7.                   Franciscus Phlippus Antonius Heerkens, geb. Zwolle 13.08.1852, overl. Zwolle 14.02.1853.

 

[16] Johannes Egidius baron van Voorst tot Voorst, tr.

[17] Maria Theodora bsse van Goltstein.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephus Joannes Mathias baron van Voorst tot Voorst, geb. Didam 24.02.1766; volgt [8].

 

[18] van Schuren

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna van Schuren; volgt [9].

 

[20] Joannes Joseph Debets, geb. ca. 1730, overl. Heerlen 12.03.1812|b|, z.v. Renier Debets en Helene Roodkrans; tr.

[21] Barbara Meijers, geb. ca. 1725, overl. Caumer (Heerlen) 26 Frimaire An XIV (=17.12.1805)|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jaques Debets, ook Jakob, geb. Heerlen 24.08.1766, overl. Heerlen 11.06.1833, tr. Heerlen 01.11.1801 Anna Marie Vincken, geb. Simpelveld 12.03.1780.

2.                   Anna Maria Josephe Debets, ook Marie Joseph/Maria Jozefa, geb. Heerlen 02.02.1769, overl. Heerlen 07.08.1832, tr. 1e Maximilien Timmers, geb. Heerlen ca. 1754, overl. Brunssum 12.03.1812, z.v. Nicolas Timmers en Anne Catherine Heuts; tr. 2e Brunssum 30.09.1813 Jean Joseph Severens, geb. Brunssum 21.10.1750, z.v. Mathieu Severens en Marie Elisabeth Orbons.
     JJS tr. 1e voor 1786 Helene Smets, overl. voor 1813.

3.                   Frans Jozef Debets, geb. Heerlen ca. 1771, overl. Heerlen 18.12.1847, tr. Anna Katharina Vragien, geb. Heerlen ca. 1779, overl. Heerlen 12.08.1844, d.v. Jan Vragien en Katahrina Jozefa Hamers.

4.                   Joannes Joseph Debets, geb. Heerlen ca. 1775/1777; volgt [10].

 

Noten: |a| Barbe, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, e.v. Jean Joseph; |b| Jean Joseph, geen geboorteplaats vermeld, wedr Barbe.

 

[22] Abraham Walenson, overl. Berbice xx.03.1787, tr.

[23] Catharina Gaillard, overl. [’s-Gravenhage] na 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Catharina Walenson, geb. Berbice ca. 1773; volgt [11].

2.                   Christine Philippine Walenson, geb. Berbice 24.03.1776, overl. Venlo 31.05.1854, tr. Cornelis Elias Röell.
– «Te Londen is, kort na zyne arrivement aldaar, uit de Berbice, aan een verval van krachten, waarvan de beginselen zich reeds voor eenigen tyd geopenbaard hadden, overleden [..] Cornelis Elias Röell, voorheen Ritmeester van de Kavallery, in dienst van dezen Staat. – ’s-Hage, den 28 Augustus 1806. [zijn broeder] W.F. Röell.»|a|

 

Noten: |a| annonce collectie CBG.

 

[24] Henricus Franciscus Thijssen, geb. Maastricht ca. 1756, apotheker (1822), z.v. Paulus Thijssen; otr. Amsterdam 10.09.1784, tr. Abcoude-Proostdij (gerecht) 26.09.1784

[25] Joanna Maria Rijnders, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 26.09.1754, overl. voor 1822, d.v. Albertus Rijnders en Elizabeth Gesina Wegenaer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Francisca Thijssen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 08.07.1785.

2.                   Henricus Franciscus Thijssen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.11.1787; volgt [12].

3.                   Joanna Elisabeth Thijssen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 03.12.1788, overl. Megen 07.04.1867, tr. Rijsenburg 20.05.1829 Gerhardus Hermanus Philippus Hoff, ook Hof, geb. Emmerich ca. 1802, bierbrouwer te Rhenen, overl. Langbroek (Rhenen) 27.10.1840, z.v. Johannis Hoff en Joanna Cingendonk.

4.                   Gertruda Elisabeth Thijssen, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 20.09.1790.

 

[26] Jan George ten Sande, ged. Amsterdam (Kerk ’t Haantje (rk)) 29.07.1780|c|, suikerraffinadeur (1822,1835), directeur van de Brand-Maatschappij te Amsterdam (1834), lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1844), overl. Amsterdam 07.12.1844, z.v. Gerardus Willibrordus ten Sande en Catharina Maria van Wijngaarden; otr. Amsterdam 30.04.1802 (att. van Brussel), tr. Brussel 01.05.1802|b|

[27] Barbe Isabelle van den Berghen, geb. Brussel ca. 1783, overl. Amsterdam 17.02.1874|d|, d.v. Philippe Jacques van den Berghen en Marie Therèse Goffin.

Uit dit huwelijk (vader ook Joannes Georgius, moeder ook Barbara Isabella):

1.                   Maria Theresia ten Sande, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 06.05.1803|a|; volgt [13].

2.                   Julia Francisca Joanna ten Sande, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 04.08.1804, overl. ’s-Gravenhage 25.02.1887, tr. Amsterdam 10.11.1828 Antonius Zacharias Hanlo, ged. Amsterdam 09.10.1802, mr., advocaat, lid van de Hoge Raad (1849), overl. ’s-Gravenhage 17.05.1849, z.v. Bernardus Theodorus Henricus Hanlo en Petronella Maria Josepha Meijlink.
Uit dit huwelijk: Jan George Maria Hanlo (1831-1897), tr. Zwolle 02.06.1869 Maria Christina Reinalda Heerkens (1842-1915), d.v. Joannes Nicolaas Josephus Heerkens en Alida Gisberta van der Kun; Alphonsus Bernardus Maria Hanlo (1843-1921), tr. Zwolle 05.07.1870 Wilhelmina Maria Walburgis Heerkens (1846-1882), d.v. Joannes Nicolaas Josephus Heerkens en Alida Gisberta van der Kun.

3.                   Ludovicus Henricus ten Sande, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 26.12.1805, medicinae doctor, overl. Amsterdam 29.07.1873.

4.                   Carolus Michael ten Sande, ook Charles Michel, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 03.01.1807, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 29.12.1807.

5.                   Carolus Michael Paulinus ten Sande, geb. Amsterdam 16.07.1808, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 16.07.1808, tr. Amsterdam 26.05.1835 Maria Josephina Constantia Reuver, geb. Amsterdam ca. 1812, d.v. Hermanus Reuver en Elisabeth Catharina de Heijder, suikerraffinadeursche (1835).

6.                   Amelia Carolina Georgina ten Sande, geb. Amsterdam 21.01.1810, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 21.01.1810, overl. Rotterdam 22.04.1853, tr. Amsterdam 11.08.1835 Josephis de Berset, geb. Rotterdam ca. 1794, koopman, z.v. Joannes Baptista de Berset en Maria Marie.

7.                   Constantia Elisabeth Antoinetta ten Sande, geb. Amsterdam 20.07.1811, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 20.07.1811, tr. Amsterdam 24.10.1832 Franciscus Aloysius Wilhelmus Weeningh, ged. Leiden (Kerk aan de Bakkersteeg (rk)) 04.06.1810, wijnkoper, overl. Amsterdam 24.12.1875, z.v. Joannes Everhardus Weeningh en Aletta Joanna Gebing.
Uit dit huwelijk: Constantia Isabella Aletta Huberta Weeningh, geb. Amsterdam ca. 1834, tr. Amsterdam 06.10.1853 Jan Brouwer Ancher, geb. Amsterdam 21.11.1823, kassier, z.v. Jan Brouwer Ancher (1803-), koopman (1822), koopman en wethouder (1853), en Geertruda Joanna van Waijenburg.

8.                   Paulina Petronella ten Sande, geb. Amsterdam ca. 1813, tr. Amsterdam 09.11.1853 Cornelis Poulus Hoynck van Papendrecht, geb. Geertruidenberg ca. 1817, advocaat, z.v. Johannes Cornelis Hoynck van Papendrecht en Johanna Elizabeth van Eeckhout.

 

Noten: |a| vader Joannes Georgius, moeder Barbara Isabella; |b| handgeschreven aantekening uit archief van Epen (collectie CBG); |c| dopeling Jean George; |d| Barbara Isabella.

 

[28] Franciscus Philippus Antonius Heerkens, geb. Zwolle ca. 1780, mr., fabrikant (1814), president der arrondissementsrechtbank te Zwolle (1839,1842), raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Overijssel (1851), lid gemeenteraad Zwolle (1839), RNL, overl. Zwolle 11.07.1865|b|, otr. Sneek 01.05.1806

[29] Maria Christina Rijsevelt, geb. Sneek ca. 1783, overl. Zwolle 26.11.1823|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rijseveld):

1.                   Joannes Nicolaus Josephus Heerkens, geb. Zwolle 22.07.1807; volgt [14].

2.                   Nicolaas Xaverius Theodorus Heerkens, ged. Zwolle 13.04.1809, koopman, overl. Zwolle 27.12.1867, tr. Zwolle 24.10.1851 Cornelia Clara Jacoba Vos de Wael, geb. Zwolle 23.03.1824, d.v. Arnoud Johannes Vos de Wael (1787-1859) en Maria Anna Helmich.
– Levensbericht AJVdW: parlement.com

3.                   Reinilda Cornelia Maria Heerkens, ook Reinalda/Reinolda, geb. Zwolle 12.09.1811, overl. Groningen 13.04.1890, tr. Zwolle 07.07.1842 Reinoldus Jacobus Tellegen, geb. Groningen 29.09.1811, medicinae doctor, overl. Groningen 05.08.1883, z.v. Antonius Otto Hermannus Tellegen en Cornelia Johanna Cremers.
Uit dit huwelijk: Cornelia Johanna Maria Tellegen (ca.1853-), tr. Groningen 29.04.1885 Alphonsus Bernardus Maria Hanlo (ca. 1843-), z.v. Antonius Zacharias Hanlo en Julia Francisca Joanna ten Sande (1804-).

4.                   Johanna Gerharda Elisabeth Woltera Heerkens, geb. Zwolle 18.04.1814, overl. Zwolle 16.12.1890.

5.                   Wilhelmina Maria Walburga Heerkens, geb. Zwolle 10.06.1816, overl. Zwolle 27.12.1888.

 

Noten: |a| Rijseveld, geen ouders vermeld (overl.akte Zwolle 1823 no.350) & Rijsevelt (annonce collectie CBG); |b| wedr Rijseveldt.

 

[30] Cornelis Petrus Josephus van der Kun, overl. Rotterdam 13.02.1813, tr.

[31] Clara Elisabeth Helmich, ged. Zwolle 24.09.1783, overl. voor 1839, d.v. Michael Helmich en Joanna Maria van Grootvelt; tr. 2e Zwolle 01.03.1821 Jacobus Petrus IJdo Diert heer van Melissant, ged. ’s-Gravenhage 13.01.1774, mr., rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te ’s-Gravenhage (1821), lid van de Hoge Raad der Nederlanden (1839,1852), z.v. Gerardus Petrus Diert heer van Melissant en Juliana Philippina bsse van Leefdael.

Uit het huwelijk van der Kun-Helmich:

1.                   Anthonius Gerardus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 23.05.1805.

2.                   Augustinus Petrus van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 29.05.1807.

3.                   Johanna Gertrudis Sophia van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 30.07.1808, overl. Zwolle 24.11.1881, tr. ’s-Gravenhage 29.02.1832 Carel Lodewijk Anton van der Horst, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1793/1794, mr., secretaris der generale directie voor de zaken van de Rooms-Katholieke eredienst, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1851, z.v. Gerardus van der Horst, bierbrouwer, en Joanna Wendelina Deckers.

4.                   Augustinus Antonius Maria van der Kun, ged. Rotterdam (rk) 23.07.1809|a|.

5.                   Alijda Gijsberta van der Kun, geb. Rijswijk 19.07.1811; volgt [15].

Uit het huwelijk Diert-Helmich:

6.                   Josephus Wilhelmus Cornelis Diert, geb. ca. 1822, overl. ’s-Gravenhage 01.04.1822.

7.                   Paulina Petronella Frederica Diert, geb. xx.11.1825, overl. Zwolle 30.06.1826.

8.                   Paulina Petronella Johanna Diert, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, overl. (kraambed) Arnhem 19.11.1852, tr. ’s-Gravenhage 06.08.1851 jhr. Carel Jan Christiaan Hendrik van Nispen tot Sevenaer, geb. Zevenaar 28.08.1824, mr., advocaat, overl. Arnhem 03.04.1884, z.v. jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen tot Sevenaer (1803-1875) en Isabella Elisabeth Josepha Hoevel.
– Levensbericht CJChHvNtS: parlement.com
– Levensbericht JAChAvNtS: parlement.com

 

Noten: |a| moeder Helmig.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren