Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both (1873-1952)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both, Frans, geb. Zevenaar 21.03.1873, mr., promotie Utrecht 15.06.1897|a|, advocaat en procureur (1903), gemeentesecretaris Tilburg (1914), burgemeester van Tilburg (1915-1939), curator Kath. Hogeschool Tilburg (1927-1940), OON, RNL, overl. Ede 14.01.1952, tr. 1e Sint-Michielsgestel 25.06.1903 Maria Josephina Antoinette Sassen, geb. ’s-Hertogenbosch 1874, overl. Rosmalen 18.12.1939, d.v. Antonius Henricus Sassen, mr., raadsheer in het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch, en Anna Josephina Mathilde Conrads; huw.afk. ’s-Gravenhage 06.09.1941|b|, tr. 2e Maria Petronella Antonia Hobbelen, geb. Tilburg 17.02.1892, d.v. Hendrikus Hobbelen, boekhouder, en Maria Josephina Adriana de Rooij.
     MJAS tr. 1e ’s-Hertogenbosch 17.05.1898 Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1866, industrieel, overl. ’s-Hertogenbosch 26.07.1898, z.v. Nicolaas Johannes Rouppe van der Voort (1834-voor1922) en Charlotta Maria Theresia Bonnike (1838-1926).
     MPAH tr. 1e Tilburg 01.05.1917 Jean Lambert Marie Hardij, geb. Tilburg 28.05.1886, ambtenaar ter secretarie (1917), gemeentesecretaris van Tilburg, overl. Tilburg 29.03.1920, z.v. Jean Mathias Hardij, ketelmaker, en Anna Margarita van Boesschooten.
 
– Levensbericht FVdB: nl.wikipedia

 

Noten: |a| theses jurid. inaugurales; promotor: M.S. Pols (1831-1897); |b| Haagsche courant 06.09.1941.

 

[2] Zeno Johan Gerhard de Both, later Vonk de Both, geb. Herwen en Aerdt 09.04.1835, notaris, overl. Terborg (Wisch) 28.09.1914, tr. Nijmegen 21.08.1867
[3] Maria Vonk, geb. Nijmegen 12.11.1840, overl. Nijmegen 14.07.1918.
– Bij KB van 15.02.1887 nummer 3 toestemming verleend aan Johan Gerhard de Both om bij zijn geslachtsnaam dien van Vonk te voegen met dien gevolge dat hij met zijne wettige nakomelingen voortaan den naam zal dragen van Vonk de Both.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria de Both, later Vonk de Both, geb. Zevenaar 21.03.1873; volgt [1].

3.                   Jaqueline Pauline Bernardina Zenobia Maria de Both, later Vonk de Both, geb. Zevenaar 25.05.1874, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1958, tr. Wisch 09.04.1894 Franciscus Bernardus Deurvorst, geb. Terborg (Wisch) 25.01.1857, fabrikant (1894), directeur ijzergieterij DRU te Ulft (1902), overl. ’s-Gravenhage 27.10.1931, z.v. Wilhelmus Hermanus Deurvorst (1809-1885) en Lodwina Nathalia Reinilda Reigers (1831-1900).
– Het ouderpaar Deurvorst-Reigers vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de Kwartierstaat Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), burgemeester van Eindhoven.

4.                   Clementine Françoise Zenobia Marie de Both, later Vonk de Both, geb. Zevenaar 14.10.1875, overl. Breda 22.03.1958, tr. Wisch 10.10.1910 Johannes Henricus Gerardus Jorritsma, geb. Sneek 23.07.1870, kantonrechter, overl. Venraij 01.08.1914|a|, z.v. Anastatius Antonius Jorritsma (1824-1890) en Catharina Elisabeth Maria Jansen (1836-1921).
     JHGJ is kleinzoon van Hilarius Jorritsma (1796-1850) en Anna Clasina van Loon (1803-1868), en achterkleinzoon van Anastatius Antonius Jorritsma (ca.1754-1846) en Nimia Dorothea Steenstra (ca.1771-1827).
– Overgrootvader Anastatius Antonius Jorritsma vormt tevens kwartier [22] in de Kwartierstaat Franciscus Joannes Maria Tonino (1895-1953).

5.                   Maria Zenobia Catharina Julia Augusta de Both, later Vonk de Both, geb. Zevenaar 20.08.1877, overl. na 1946, tr. Wisch 13.10.1903 Johan Rudolph Sassen, geb. Utrecht 10.09.1876, ingenieur (1903), directeur van een ijzergieterij (1946), overl. Gendringen 05.11.1946, z.v. Ferdinand Georg Henri August Sassen, ingenieur, en Carolina Theodora Constantia Stams.

6.                   Auguste Edmunde Josephiana Zenobia Maria  de Both, later Vonk de Both, geb. Wisch 18.09.1880.

7.                   Helene Bernardina Johanna Zenobia Maria de Both, later Vonk de Both, geb. Wisch 05.01.1883, overl. Maastricht 07.03.1967, tr. Wisch 13.06.1907 Anthonij Nolet, geb. Schiedan 07.03.1867, koopman, overl. Maastricht 21.09.1961, z.v. Cornelis Nolet, koopman, en Carolina Antonetta Juliana Dericks.

8.                   Zeno Willem Paul Jacob Marie de Both, later Vonk de Both, geb. Wisch 09.08.1886, koopman, tr. Amsterdam 18.08.1919 Klara Emilie Madl, geb. Wenen (Oostenrijk) ca. 1878, d.v. Anton Madl, kleermaker, en Paula Zverina.

 

Noten: |a| ook overl.akte Almelo 1914 no.181.

 

[4] Frans Xaver Lodewijk de Both, ged. Didam (rk) 06.04.1803, notaris, overl. Stad Delden 28.01.1886|d|, tr. Emmerich (St.Algedundiskerk) 07.02.1826|a|

[5] Maria Bernardina Petronella Josephine Jacobine van Raesfeld, geb. Bocholt 22.03.1797, overl. Wisch 18.06.1867.

Uit dit huwelijk (moeder Bernardina):

1.                   Louise Josephina de Both, geb. Elten 16.06.1827, tr. Wisch 14.02.1867 Louis Gijsbertus Malmberg, geb. Paramaribo (Kolonie Suriname) ca. 1829, koopman (1867), groothandelaar (1876), koopman (1882), overl. Silvolde (Wisch) 24.04.1882, z.v. Antje van Sanches.
     LGM tr. 1e Stad Doetinchem 16.09.1857 Maria Lucia Geertruida Dericks, geb. Wisch 09.11.1824, overl. voor 1867, d.v. Gerhardus Antonius Swiebertus Dericks, openbaar notaris en secretaris, en Francina Johanna van der Meulen.
  LGM was eigenaar van de in 1863 vrijverklaarde privé-slaven Antoinetta Sina Tevreden, oud 49 jaar, kokkin, en Maria Paulina Tevreden, oud 18 jaar, huismeid.|c|

2.                   Ewaldus Clemens Philippus de Both, geb. ca. 1829, leerlooier, overl. Lobith (Herwen en Aerdt) 04.09.1860, tr. Herwen en Aerdt 02.08.1856 Amalia van Staa, ged. Lobith 08.08.1814, winkelierster, overl. na 1860, d.v. Johann Heinrich van Staa, distributeur, en Johanna Wilhelmina Berentzen.

3.                   Pauline Amalia de Both, geb. Herwen en Aerdt 02.10.1830, tr. Wisch 20.11.1858 Franz Xaver Peter Anton Haas, geb. ca. 1826, fabrikant, z.v. Heinrich Haas en Adelheid Maria Tack.

4.                   Lucia Maria Susanne de Both, geb. Herwen en Aerdt 15.12.1832, overl. Herwen enAerdt 08.06.1833.

5.                   Clementine Susanna Francisca de Both, geb. Herwen en Aerdt 19.02.1834, tr. Wisch 04.09.1860 Gustaaf Lodewijk Gerhard van Ditzhuijzen, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 16.01.1829, boekhouder (1860), ijzerfabrikant (1900), overl. Terborg (Wisch) 16.09.1900, z.v. Willem van Ditzhuijzen, rentmeester, en Theodora Offerman.

6.                   Zeno Johan Gerhard de Both, geb. Herwen en Aerdt 09.04.1835; volgt [2].

7.                   Maria Auguste de Both, geb. Herwen en Aerdt 22.07.1836, overl. Rotterdam 23.04.1917.

8.                   Julia Eugenia Francisca de Both, geb. Herwen en Aerdt 26.12.1837, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 13.03.1882, tr. Wisch 17.07.1877|b| Edmund Carel Hendrik van Ditzhuizen, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 09.04.1826, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.01.1901, z.v. Willem van Ditzhuizen, rentmeester, en Theodora Offerman.

9.                   Auguste Maria Louisa de Both, geb. Elten 18.05.1839, overl. Lochem 24.09.1902.

10.               Josephine Johanna de Both, geb. Elten 23.04.1841, religieuse, overl. ’s-Hertogenbosch 23.04.1917.

11.               Victor Ewald Lodewijk de Both, geb. Wisch 08.02.1845, overl. na 1870.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, geen ouders vermeld, machtiging tot inschrijving bij KB 27.05.1835 no.41 na overschrijding van de termijn uit art.171 BW (huw.akte Herwen en Aerdt 28.09.1835 no.14); |b| bruidegom van Ditzhuijzen, bruid Juliane; |c| wiewaswie.nl; |d| moeder Louisa van Brunn.

 

[6] Jacobus Bernardus Ludovicus Vonk, ged. Nijmegen 25.08.1805, chirurgijn (1830), heel- en vroedmeester (1836,1852), heel- en verloskundige (1867), lid gemeenteraad Nijmegen (1867), overl. Nijmegen 21.02.1887; tr. 2e Nijmegen 11.02.1852 Elisabeth Jeanne Hermans, geb. Nijmegen 27.08.1811, overl. Nijmegen 14.09.1890, d.v. Joseph Henri Hermans, schrijnwerker, en Catharine van Well; tr. 1e Nijmegen 29.10.1830

[7] Catharine Boxelaar, geb. ca. 1811, overl. Nijmegen 09.08.1851.

Uit het huwelijk Vonk-Boxelaar:

1.                   Wilhelmus Gerardus Vonk, geb. Nijmegen 03.09.1831, overl. Nijmegen 14.06.1832.

2.                   Anna Maria Geertruida Vonk, geb. Nijmegen 21.12.1832.

3.                   Petronella Maria Catharina Vonk, geb. Nijmegen 01.05.1834, overl. Nijmegen 01.09.1850.

4.                   Anna Maria Wilhelmina Vonk, geb. Nijmegen 01.07.1836, overl. Nijmegen 11.01.1838.

5.                   Johanna Catharina Wilhelmina Vonk, geb. Nijmegen 03.10.1837, overl. Nijmegen 14.10.1838.

6.                   Maria Vonk, geb. Nijmegen 12.11.1840; volgt [3].

7.                   Gerardus Wilhelmus Vonk, geb. Nijmegen 14.01.1843, student medicijnen, overl. Nijmegen 12.06.1861.

8.                   Jeannette Maria Vonk, geb. Nijmegen 08.11.1844, overl. Nijmegen 10.11.1846.

9.                   Theodorus Jacobus Vonk, geb. Nijmegen 07.09.1847, overl. Nijmegen 04.05.1851.

Uit het huwelijk Vonk-Hermans:

10.               levenloze zoon, Nijmegen 01.04.1853.

 

[8] Abraham Stephanus Franciscus de Both, ged. ’s-Heerenberg (rk) 22.04.1771, mr., overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 21.10.1837|a|, tr. Didam 28.03.1800

[9] Frederica Louisa van Brun.

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Xaverius Justus Antonius de Both, ged. Didam (rk) 18.01.1801|b|.

2.                   Frans Xaver Lodewijk de Both, ged. Didam (rk) 06.04.1803|c|; volgt [4].

 

Noten: |a| geen geboorteplaats vermeld, moeder Borgers, e.v. Louisa van Brun (overl.akte Ambt Ommen 1837 no.27); |b| moeder Bernardina Frederica Lorisa van Brin, get. Xaverius de Both {opa} en Johanna Catharina Burgers {oma}; |c| moeder Bernardina Frederica Loijsa van Brun, get. Magdalena Catharina de Both {tante} en Franciscus Joannes Baptista de Both {oom}.

 

[10] Johan Joseph Silvester van Raesfeld, geb. Dorsten ca. 1771, praktiserend medicinae doctor (1822,1833), assessor van het schoutambt Lichtenvoorde (1822), ijzerfabrikant (1854), overl. Terborg (Wisch) 14.10.1854|g|; tr. 2e Lichtenvoorde 20.09.1827 Maria Diderica Hermina Becking, geb. Wisch ca. 1786/1787, overl. Terborg (Wisch) 17.11.1861, d.v. Willem Becking, predikant, en Maria Willemina Christina Willink; tr. 1e 

[11] Josephina Reigers, overl. Boekhold voor 1822.

Uit het huwelijk van Raesfeld-Reigers:

1.                   Maria Bernardina Petronella Josephine Jacobine van Raesfeld van Raesfeld, geb. Bocholt|a| 22.03.1797; volgt [5].

2.                   Maria Susanna Leopoldina Josephina van Raesfeld, geb. Boekhold ca. 1798, overl. [Bocholt] na 1860, tr. Bergh 27.11.1822|b| Franciscus Joannes Baptista de Both (ca.1775-1860), z.v. Xaverius Anthon Joseph Nepomucenus de Both en Johanna Catharina Burgers.

Uit het huwelijk van Raesfeld-Becking:

3.                   Bernard Willem Joseph von Raesfeld, geb. Ziewent (Lichtenvoorde) 15.11.1833, grondeigenaar (1857), overl. Wiesbaden 20.04.1868|d|, tr. Keulen 21.11.1856|e||f| Maria Gertrud Antonie Henriette Opfergelt, geb. ca. 1826, d.v. Heinrich Opfergelt, koopman, en Amalia Heseling.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Kreis Borken, Region Westmünsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| moeder v/d bruid Maria Josephina Reijgers (huw.akte Bergh 1822 no.30); |c| vader von Raesfeldt, bij vonnis Arr.Rb. Zutphen 06.11.1856 gewijzigd in von Raesfeld (geb.akte Lichtenvoorde 1833 no.75); |d| huw.akte Wisch 26.07.1857 no.23; |e| overl.akte Lichtenvoorde 1868 no.36; |f| tr. 22.11, bruidegom ‘op Vulkaans-oord bij Terborg’, bruid Opfergeld (annonce collectie CBG); |g| von Raefelt, Heer van Harveld, woontHuize Vulcaans-oord (annonce collectie CBG).

 

[12] Wilhelmus Vonk, Willem, ged. Amsterdam (Kerk De Star) 20.06.1772, duimstokkenmaker (1830), overl. Nijmegen 27.05.1844, otr. Nijmegen 15.04.1798, tr. Nijmegen 05.05.1798

[13] Anna Maria Bloemers, geb. Sandbeek ca. 1761, overl. Nijmegen 30.03.1842|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Hendrina Vonk, ged. Nijmegen 01.07.1799.

2.                   Jacobus Bernardus Ludovicus Vonk, ged. Nijmegen 25.08.1805; volgt [6].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Nijmegen 1842 no.202).

 

[14] Gerard Boxelaar, geb. ca. 1785, timmerman, tr.

[15] Gertrude Arents, ook Arends.

Uit dit huwelijk:

1.                   Chaterine Boxelaar, geb. Nijmegen 02.08.1811; volgt [7].

 

[16] Xaverius de Both, geb. ca. 1726, doopgetuige Didam (rk) 18.01.1801, overl. Bergh 22.11.1818|c|, z.v. Abraham de Both en Magdalena Schreers; tr. ’s-Heerenberg 29.04.1769

[17] Johanna Catharina Burgers, geb. Stad Doetinchem ca. 1738, aang.lidmaat ’s-Heerenberg 10.06.1786 (naar Arnhem 01.05.1788, ingek. ’s-Heerenberg met att. van Arnhem 06.10.1789), doopgetuige Didam (rk) 18.01.1801, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 17.02.1821|d|, d.v. Steven Burgers en Anna Catharina Bouwmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Catharina de Both, geb. ca. 1769, doopgetuige Didam (rk) 06.04.1803, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 09.08.1850.

2.                   Abraham Stephanus Franciscus de Both, ged. ’s-Heerenberg (rk) 22.04.1771|b|; volgt [8].

3.                   Franciscus Joannes Baptista de Both, ged. ’s-Heerenberg (rk) 24.06.1775, openbaar notaris van het kanton ’s-Heerenberg (1822), doopgetuige Didam (rk) 06.04.1803, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.09.1860, tr. Bergh 27.11.1822|a| Maria Susanna Leopoldina Josephina van Raesfeld (ca.1798-), d.v. Johan Joseph van Raesfeld en Maria Josephina Reijgers.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Xaverius Anthon Joseph Nepomucenus (huw.akte Bergh 1822 no.30); |b| moeder Borgers; |c| Xaverius Anthon Joseph Nepomucenus, geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Bergh 1818 no.36).

 

[18] van Brun

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederica Louisa van Brun; volgt [9].

 

[20] Bernard Willem Joseph van Raesfeld, overl. Lichtenvoorde voor 1827, tr.

[21] Maria Susanna Bönder, ook Bönner, overl. Lichtenvoorde voor 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Joseph Silvester van Raesfeld, geb. Dorsten|a| ca. 1771; volgt [10].

 

Noten: |a| nu in Kreis Recklinghausen, Region Westmünsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[22] Reigers

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Josephina Reigers; volgt [11].

 

[24] Hendrik Vonk, ook Henricus, geb. Nijmegen ca. 1745/1747, charpentier (1813), overl. Nijmegen 27.03.1813, z.v. Aalbert Vonk en Alijdis van Eijck; otr. Amsterdam 22.06.1770|a|

[25] Hendrina Wijntjes, geb. Nijmegen ca. 1741, w.s. begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 09.01.1786.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aletta Vonk, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 15.04.1771.

2.                   Wilhelmus Vonk, ged. Amsterdam (Kerk De Star) 20.06.1772; volgt [12].

3.                   Joannes Albertus Vonk, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 24.06.1779, overl. ’s-Hertogenbosch 19.09.1823, tr. Johanna Otten, geb. ca. 1774, overl. Nijmegen 22.11.1862, d.v. Hendrikus Otten en Klara van Driel.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Vonck, bruid Weijntjes, beider ‘ouders dood’.

 

[26] Bloemers

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Bloemers, geb. Sandbeek ca. 1761; volgt [13].

 

[28] Boxelaar

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard Boxelaar; volgt [14].

 

[30] Arents

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertrude Arents; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren