Anton Leo de Block (1901-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Anton Leo de Block, geb. Amersfoort 19.06.1901, mr., dr., commies-griffier bij de Eerste Kamer (1929), hoogleraar Tilburg (1938-), overl. ’s-Gravenhage 15.01.1986, tr. ’s-Gravenhage 09.07.1929 Eugenia Catharina Maria Regout, geb. Maastricht 09.07.1903, overl. ’s-Gravenhage 16.06.2000, d.v. Louis Hubert Willem Regout (1861-1915) en Wilhelmina Joanna Everard (1868-1956). [’s-Gravenhage 1950]
– Levensbericht: parlement.com

 

[2] Henri Christiaan Antonie de Block, geb. Eindhoven 05.02.1864, eerste luitenant-adjudant bij het regiment grenadiers en jagers (1900), kapitein der infanterie (1901), kapitein der grenadiers (1904), luitenant-generaal b.d. (1928), RNL, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1928, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 19.11.1928, tr. ’s-Gravenhage/Amsterdam 12.02.1900, tr. Amsterdam 01.05.1900
[3] Maria Clara Delphine Bonnike, C., geb. Amsterdam 23.07.1876, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1950, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 22.03.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anton Leo de Block, geb. Amersfoort 19.06.1901|a|; volgt [1].

2.                   Leo de Block, geb. ’s-Gravenhage 14.08.1904, mr., bankbediende (1929), overl. ’s-Gravenhage 04.01.1988, tr. ’s-Gravenhage/Wassenaar 19.04.1944 Delphine E.C. van Lede. [’s-Gravenhage 1950]
– Levensbericht LdB: parlement.com

3.                   Anthonij Alexander Martinus de Block, geb.’s-Gravenhage 23.03.1907, ingenieur civiele techniek Delft 1934, tr. L. Buisman. [Plumstead (Zuid-Afrika) 1950,1956; Forest Row (Sussex, Engeland) 1971]

4.                   Mathilde de Block, geb. ’s-Gravenhage 21.10.1909, dr., overl. ’s-Gravenhage 11.07.2006.

 

Noten: |a| moeder per abuis Delphone (geb.akte Amersfoort 1901 no.292).

 

[4] Antonius Alexander Martinus de Block, geb. Amsterdam 02.12.1830, mede-oprichter van Mignot & De Block (1858), sigarenfabrikant (1870,1901), overl. Stratum 03.01.1906, tr. Eindhoven 14.04.1856

[5] Louisa Constantia Mignot, ged. Charleston 17.08.1837|a|, overl. Stratum 31.05.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alexander Adolphe Remi de Block, geb. Eindhoven 11.12.1856, sigarenfabrikant (1901), overl. Breda 31.05.1901, tr. Eindhoven 24.01.1888 Josephina Antonia Maria Leonarda van Moll, geb. Eindhoven 12.04.1859, overl. na 1901, d.v. Antonius van Moll en Josephina Johanna Schillemans.

2.                   Adolphe Achille Clodomir de Block, geb. Eindhoven 16.05.1858, overl. Stratum 20.12.1887.

3.                   Antonij Alexander Henricus de Block, geb. Eindhoven 13.08.1860, overl. Eindhoven 20.06.1861.

4.                   Henri Christiaan Antonie de Block, geb. Eindhoven 05.02.1864; volgt [2].

5.                   Fortuné Adriaan Louis de Block, geb. Eindhoven 09.10.1868.

6.                   Remi Lodewijk de Block, geb. Stratum 05.12.1870, directeur van een hypotheekbank (1929,1931), overl. Wassenaar 13.02.1953, tr. 1e Rotterdam 08.05.1906 Anna Josephina Francisca Maria Smulders, geb. Rotterdam 14.10.1876, overl. Zeist 01.12.1930, d.v. Johannes Josephus Anthonius Smulders en Francisca Romana Bogner; tr. 2e ’s-Gravenhage 24.10.1931 Odile Marie Frederique Hubertine Notermans, geb. Venlo 19.05.1902, overl. Venray 15.06.1967, d.v. Petrus Johannes Notermans en Marie Catharine Hubertine Radermecker.

7.                   Louise Adolphine Helène Théonie de Block, geb. Stratum 26.09.1874, overl. Stratum 01.01.1878.

 

Noten: |a| geb. 16.08 (Bevolkingsregister Eindhoven 1860 & Bevolkingsregister Stratum 1870).

 

[6] Leonardus Maria Bonnike, geb. Amsterdam 30.04.1840, koopman (1870,1873), directeur Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij (1900), koopman (1904), overl. Amsterdam 21.05.1919, tr. Amsterdam 12.05.1870

[7] Maria Elisabeth Ludovica Mathilda Povel, geb. Amsterdam 17.01.1841, overl. Amsterdam 30.12.1926, begr. Amsterdam (RK Bpl. a/d Spaardammerdijk) 04.01.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Emanuel Josephus Bonnike, geb. Amsterdam 17.02.1871, assuradeur (1904), directeur ener levensverzekeringsmaatschappij (1919), overl. Amsterdam 06.12.1956.

2.                   Maria Antonia Bonnike, geb. Amsterdam 01.02.1873, begiftigd met de Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. 16.08.1940.

3.                   Leonardus Thomas Maria Bonnike, geb. Amsterdam 23.09.1874, priester van de Soc. van Jezus, pastoor van de St. Aloysius-parochie te Utrecht, overl. Utrecht 05.07.1947, begr. Grave (Mariëndaal) 09.07.1947.

4.                   Maria Clara Delphine Bonnike, geb. Amsterdam 23.07.1876; volgt [3].

5.                   Johanna Maria Francisca Bonnike, geb. Amsterdam 20.12.1878, overl. Oss 07.03.1966, tr. Amsterdam 05.05.1904 Willem Jozef Vetter, geb. Maastricht 25.11.1871, dr., arts, overl.Amsterdam 14.03.1955, z.v. Antonius Johannes Vetter (ca.1845-1932), kolonel-commandant van het derde regiment infanterie (1904), luitenant-generaal b.d. (1932), RNL, en Gertrud Adelheid Leuchtenrath. [Amsterdam 1926,1950]

6.                   Joseph Bonnike, geb. Amsterdam 05.06.1881, overl. Amsterdam 13.05.1886.

7.                   Joseph Maria Joannes Bonnike, geb. Amsterdam 16.07.1887, fabrikant, tr. Amsterdam 25.11.1919 Wilhelmina Maria Wiegman, geb. Amsterdam 18.01.1894, d.v. Petrus Paulus Wiegman, bankier, en Theresia Johanna Theodora Maria Dobbelman. [Hilversum 1926,1950]

 

[8] Alexander Martinus de Block, ged. Amsterdam 06.11.1798, borduurwerker, overl. Hoorn 05.02.1838, tr. Amsterdam 18.09.1827

[9] Helena de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 02.10.1800, overl. Amsterdam 17.04.1842; tr. 1e Amsterdam 24.05.1819 Franz Mathias Danitschek, zich schrijvende Danizek, geb. Grozhorke (Heerlijkheid Temil, Bohemen)|a| ca. 1799, koopman, overl. voor 1827, z.v. Franz Danitschek, koopman, en Dorothea Lubasinn.

Uit dit huwelijk (drie kinderen in 1838, twee kinderen in 1842):

1.                   zoon de Block, geb. Amsterdam 28.05.1829, overl. Amsterdam 14.07.1829.

2.                   Antonius Alexander Martinus de Block, geb. Amsterdam 02.12.1830; volgt [4].

3.                   Alexander Marinus de Block, geb. Amsterdam 28.04.1836, scheepsreder (1861), koopman (1873), tr. Amsterdam 28.03.1861 Alida Octavia Mignot (1840-), d.v. Remij Mignot en Theonie Maria Louise Rivière.

 

Noten: |a| mogelijk Horka.

 

[10] Remigius/Rémy Mignot, overl. voor 1856, tr.

[11] Théonie Marie Louise Rivière, overl. Greenwich (Connecticut, USA) 13.12.1875|b|; tr. 2e Rutjes. [Charleston 1856,1866; New York 1873]

Uit dit huwelijk:

1.                   Adolph John Mignot, geb. Charleston 15.12.1835, fabrikant (1861,1873), mede-oprichter van Mignot & De Block, overl. Nice (Frankrijk) 06.01.1911, begr. Eindhoven (Bpl. Sint Catharina)|a|, tr. Amsterdam 12.04.1868 Johanna Christina Hubertina Maria Smelt, Jeannette, geb. Amsterdam 29.05.1843, overl. Brussel 27.06.1914, begr. Eindhoven (Bpl. Sint Catharina)|b|, d.v. Gerrit Smelt en Maria Catharina Schillemans.
– Levenbericht AJM: nl.wikipedia

2.                   Louisa Constantia Mignot, ged. Charleston (South Carolina, USA) 17.08.1837; volgt [5].

3.                   Alida Octavia Mignot, geb. Charleston 21.01.1840, tr. Amsterdam 28.03.1861 Alexander Marinus de Block (1836-), z.v. Alexander Martinus de Block en Helena de Graaf.

4.                   Adrian Paul Mignot, geb. Charleston 19.09.1844, koopman, tr. Amsterdam 18.02.1873 Joanna Maria Bouvij, geb. Amsterdam 24.01.1838, d.v. Lambertus Joannes Bouvij en Alida Catharina Jacobs.

 

Noten: |a| geb. 13.12 (begraafplaatsenonline.nl); |b| Jeannette Christine Hubertine Maria (begraafplaatsenonline.nl); |b| datum bericht ontvangen in Eindhoven (annonce collectie CBG).

 

[12] Joannes Emanuel Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 18.01.1798, koopman (1842,1863,1880), overl. Amsterdam 26.04.1882, tr. ’s-Hertogenbosch 16.06.1835

[13] Maria Cornelia Huberta Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch 22.11.1815, overl. Amsterdam 05.04.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Aloisua Bonnike, geb. Amsterdam 14.05.1836, tr. Amsterdam 26.06.1862 Thomas Cornelius Maria Hubertus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1839, commissionair (1862), koopman (1870), z.v. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorssel (1809-1883) en Anna Maria Cornelia de Wijs.
– Levensbericht CJAvR: parlement.com

2.                   Joannes Emmanuel Gerardus Alphonsus Bonnike, geb. Amsterdam 14.04.1837, koopman (1870),overl. 14.03.1922.

3.                   Charlotta Maria Theresia Bonnike, geb. Amsterdam 14.03.1838, overl. ’s-Hertogenbosch 08.11.1926, tr. Amsterdam 25.08.1863 Nicolaas Johannes Rouppe van der Voort, geb. Vught 30.12.1834|b|, fabrikant, overl. voor 1922, z.v. Lodewijk Hendrik Rouppe van der Voort, fabrikant, en Anna Francisca Helena Diepen.
Uit dit huwelijk: Joannes Franciscus Emmanuel Rouppe van der Voort (ca.1866-1898), tr. ’s-Hertogenbosch 17.05.1898 Maria Josephina Antoinette Sassen (1874-1939).

4.                   Leonardus Maria Bonnike, geb. Amsterdam 30.04.1840; volgt [6].

5.                   Theodorus Maria Bonnike, geb. Amsterdam 25.10.1841, overl. Hintham (Rosmalen) 31.07.1842.

6.                   Franciscus Maria Bonneke, geb. Amsterdam 09.12.1842, S.J., priester gewijd 1874, docent St.Ignatiuscollege te Amsterdam (-1916), overl. Oudenbosch 14.03.1921.

7.                   Judith Maria Theodora Bonnike, geb. Amsterdam 04.02.1844, overl. na 1922, tr. Amsterdam 10.09.1872 Edouard Dominique Joseph d’Arripe, geb. Amsterdam ca. 1826, overl. voor 1922, z.v. Joseph d’Arripe en Sophie Elisabeth Joseph Philippart.

8.                   Elisabeth Maria Bonnike, geb. Amsterdam 26.09.1846, overl. Amsterdam 24.03.1847.

9.                   Elisabeth Maria Bonnike, geb. Amsterdam 23.02.1848, overl. na 1922, tr. Amsterdam 28.05.1868 Johannes Reijnerus Maria Steins Bisschop, geb. Amsterdam 02.11.1839, koopman, overl.voor 1922, z.v. Gerardus Maria Sijbrandus Steins Bisschop en Maria Joanna van Berkel.

10.               Antonius Maria Augustinus Bonnike, geb. Amsterdam ca. 1849, fabrikant, overl. Amsterdam 06.11.1926, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St. Barbara) 10.11.1926, otr. Amsterdam 07.10.1880, tr. Amsterdam 26.10.1880 Maria Josephina Elisabeth Rohling, geb. Amsterdam 29.06.1858, overl. Velp (Rheden) 29.01.1945, d.v. Herman Gustav Rohling, koopman, en Emilia Sophia Hubertina Berger.

11.               Gerardus M. Bonnike, geb. ca. 1850, S.J., pastoor van de Canisiuskerk te Nijmegen, overl. Huize Mariëndaal bij Grave 26.12.1929, begr. ald. 30.12.1929.

12.               Theresia Maria Bonnike, geb. Amsterdam ca. 1852, overl.na 1922, tr. Amsterdam 16.04.1874 Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1851/1852, wijnhandelaar, overl.na 1922, z.v. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel (1809-1883) en Anna Maria Cornelia de Wijs.

13.               Aloijsia Maria Bonnike, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. Ubbergen 28.11.1949, tr. Amsterdam 25.08.1881 jhr. Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, geb. Herpen 16.01.1854, industrieel (1880), burgemeester van Oisterwijk (1881-1886), overl. Nijmegen 12.12.1927, z.v. jhr. Franciscus Joannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel, rijksontvanger, en Thérèse Angélique Constance Victoire de Kuijper.

14.               Anna Maria Bonnike, geb. Amsterdam 29.08.1857, overl. Kortrijk (België) 29.05.1944|a, tr. Amsterdam 27.04.1880 Paul Marie Joseph Louis François Vercruijsse, geb. Kortrijk ca. 1856, overl. voor 1944, z.v. Leopold Gabriel Jean Baptiste Vercruijsse en Adelaïde Marie Joséphine Goethals.

 

Noten: |a| datum bericht ontvangen te Nijmegen (annonce collectie CBG); |b| bij KB van 04.01.1840 no.80 toestemming aan Lodewijk Hendrik van der Voort ‘den geslachtsnaam Rouppe bij den zijnen aan [te] nemen ten dien effecte dat hij en zijne wettige afstammelingen zich voortaan zullen kunnen en moeten noemen en teekenen Rouppe van der Voort’ (geb.akte Vught 1834 no.83).

 

[14] Bernard Anton Povel, Anton, geb. ca. 1796, koopman (1850,1873), overl. Amsterdam 04.04.1875, tr. Nordhorn 19.02.1824

[15] Clara Frederika Brück, geb. Nordhorn ca. 1804, overl. Hilversum 21.07.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lisette Christina Antonia Povel, geb. Amsterdam 19.06.1825, overl. Utrecht 22.11.1880|b|, tr. Amsterdam 19.06.1850 Adriaan Willem Karel Ariëns, geb. Venlo ca. 1820, advocaat (1850,1870), z.v. Willem Martinus Ariëns, rijksontvanger, en Maria Carolina Bontemps.

2.                   Eduard Johannes Antonius Povel, geb. Amsterdam 24.01.1827, koopman (1861,1873).

3.                   Johannes Antonius Everardus Povel, ook Johan Anton Eduard, geb. ca. 1827/1828, koopman (1873).

4.                   Johannes Hiacintus Augustus Povel, geb. Amsterdam 20.04.1828, koopman, otr. Amsterdam 30.12.1870, tr. Amsterdam 11.01.1871 Celine Josephine Victorine Guesdon, geb. Parijs ca. 1833, d.v. Hyacinthe Guesdon en Pacifique Melanie Bonnaire.

5.                   zoon Povel, geb. Amsterdam 21.05.1830, overl. Amsterdam 03.11.1830.

6.                   dochter Povel, geb. Amsterdam 15.08.1831.

7.                   Maria Povel, geb. Amsterdam 09.08.1832, overl. Amsterdam 20.10.1835.

8.                   Anton Michael Louis Povel,  geb. Amsterdam 22.02.1834, koopman (1873).

9.                   Ludovicus Henricus Povel, Louis Henri, geb. ca. 1837/1838, procureur (1870).

10.               Hendrik Lodewijk Povel, geb. Amsterdam 24.01.1837{?}, mr., procureur (1871), advocaat (1876), otr. 1e Amsterdam 12.04.1871, tr. Amsterdam 03.05.1871 Johanna Hermina Auguste Marie Tepe, geb. Amsterdam ca. 1848, d.v. Friederick Anton Tepe, koopman, en Maria Sterneberg; otr. 2e Oldenburg 06.06.1875, tr. Oldenburg (Katholieke Parochie) 26.06.1875|a| Hendrica Frederica Elisabeth Tepe, geb. Amsterdam 24.01.1856, d.v. Franz Engelbert Gerhard Tepe, koopman, en Maria Osthoff.

11.               Hyacinth Louis Philip Povel, geb. Amsterdam 11.10.1838, overl. Bussum 08.11.1919, tr. Parijs 28.07.1863 Maria Elizabeth Nelly Guillot, geb. ca. 1842, overl. Utrecht 26.07.1879|d|, d.v. Adolphe François Pierre Guillot en Delphine Victoire Vattement.

12.               Maria Theresia Elisabeth Povel, geb. Amsterdam 14.10.1839, overl. Baarn 18.10.1918, begr. Utrecht (RK Bpl.) 21.10.1918, tr. Amsterdam 25.09.1861 Everhard Hugo Sterneberg, geb. Amsterdam 15.03.1838, koopman, overl. voor 1918, z.v. Jodococus Henricus Josephus Sterneberg, koopman, en Sophia Thodora Francisca Victoria Wilde.

13.               Maria Elisabeth Ludovica Mathilda Povel, geb. Amsterdam 17.01.1841; volgt [7].

14.               Antonia Johanna Amalia Povel, geb. Amsterdam 17.02.1842, tr. Amsterdam 15.05.1865 Ernst August Sträter, geb. Amsterdam 10.12.1838, z.v. Friedrich Carl Anton Sträter en Amalie Benhardina Francisca Driessen.

15.               zoon Povel, geb. Amsterdam 10.11.1843.

16.               dochter Povel, geb. Amsterdam 03.04.1845.

17.               Christian Wilhelm Alphons Maria Povel, geb. Amsterdam 12.05.1846, koopman, overl.na 1915, otr. Amsterdam 26.06.1873, tr. Amsterdam 14.07.1873|c| Maria Rosalia Sinkel, geb. Amsterdam 26.12.1854, overl. na 1915, d.v. Anton Bernard Sinkel en Elmira Lousie Francisca Wentzkij.

18.               Augustus Johannes Aloysius Alexander Povel, geb. Hilversum 28.07.1847, koopman, overl. Hilversum 06.11.1907, otr. Amsterdam 18.12.1873, tr.  Amsterdam 08.01.1874 Alberta Gesiena Dorothea Reijffert, geb. Amsterdam 03.03.1849, overl. Hilversum 01.03.1918, d.v. Marcus Henricus Reijffert, medicinae doctor, en Maria Geertruijda Hendriks.|e|
Uit dit huwelijk: Delphine Eduard Maria Povel (1886-1954), tr. Hilversum 22.11.1906 Johannes Gijsbertus Marie Wijers (1880-1960), z.v. Johannes Petrus August Wijers (1851-1914) en Susanna Victorina Martha Maria van Dooren (1857-1941).|f|

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Amsterdam 01.03.1876 reg.2 fol.92v); |b| Antonia Christina Elisabeth (overl.akte Utrecht 1880 no.1834); |c| tr. 15.07 (annonce collectie CBG); |d| e.v. Philippe Louis Hijacinthe; |e| NP 34 (1948) pp.248-250; |f| NP 60 (1974) pp.383-384.

 

[16] Alexander de Block, geb. Brussel ca. 1760/1761, passementwerker (1823), fabrikant (mei1827), borduurwerker (sep1827), overl. Amsterdam 19.02.1832, z.v. Jan Maarten{?} de Block en NN; otr. Amsterdam 20.04.1786

[17] Johanna Elisabeth Helmers, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 13.03.1763, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.12.1810, d.v. Jan Helmers Catharina van de Rijt.

Uit dit huwelijk (vader ook Alexandre/Alexandrius/Alexandrus, vader soms de Blok) (vier kinderen in 1810):

1.                   Joannes de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 19.02.1787.

2.                   Joanna Catharina de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 27.10.1788.

3.                   Catharina de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 14.12.1791, overl. Nieuwer-Amstel 28.10.1876, tr. 1e Amsterdam 09.05.1827 Pieter Cleban, ged. Amsterdam 24.11.1786, koopman, overl. Nieuwer-Amstel 16.10.1856, z.v. Michel Cleban en Catrina Wreesman; tr. 2e Nieuwer-Amstel 14.01.1863 Cornelis van  Weegen, geb. Baarn 29.04.1816, boerenknecht, overl. Nieuwer-Amstel 22.04.1879, z.v. Frans van Weegen en Neeltje Pieterse van ’t Klooster.

4.                   Jo’es Cornelius de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 13.01.1793.

5.                   Alexander de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 11.02.1796.

–             kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 02.10.1797.

6.                   Alexander Martinus de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 06.11.1798|a|; volgt [8].

7.                   Joannes Jeremias de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 08.03.1801.

8.                   Cornelia de Block, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 02.04.1803, tr. Amsterdam 15.10.1823 Jean Amand Joseph Baudelet, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 17.01.1789, koopman, z.v. Jaques Amand Baudelet (-1808) en Marie Gertrude Henry.

 

Noten: |a| moeder Elisabeth.

 

[18] Anthonius de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 26.09.1762|b|, scheepstimmerman (1819), scheepsbouwmeester (1839), overl. Amsterdam 14.01.1839, z.v. Johannes de Graaf en Antje Jans van der Vennip; otr. Amsterdam 29.04.1784

[19] Petronella Cramer, geb. Amsterdam ca. 1760, overl. na 1827, d.v. Harmanus Cramer.

Uit dit huwelijk (moeder ook Kramer):

1.                   Anna de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 13.03.1786.

2.                   Joannes de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 19.01.1788.

3.                   Catharina de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 22.05.1790.

4.                   Agatha de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 14.08.1792.

5.                   Hermanus de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 15.03.1795.

6.                   Cornelius de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 13.11.1798.

7.                   Helena de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 02.10.1800|a|; volgt [9].

8.                   Anna de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 18.10.1803.

9.                   Albertus de Graaf, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 23.05.1806.

 

Noten: |a| vader Antonius, moeder Kramer; |b| dopeling Antonij, vader Jan.

 

[20] Mignot

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Remigius/Rémy Mignot; volgt [10].

 

[22] Rivière

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Théonie Marie Louise Rivière; volgt [11].

 

[24] Gerardus Eleuterius Bonnike, geb. ca. 1742, overl. Amsterdam 11.11.1808|a|, tr. ca. 1777

[25] Maria Theresia Klumper, geb. ca. 1757, overl. Amsterdam 06.06.1814.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1808):

1.                   Maria Johanna Gesina Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 10.01.1779.

2.                   Gesina Gerarda Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 02.08.1782.

–             kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 04.10.1782.

3.                   Charlotta Christina Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 08.08.1783.

4.                   Elisabeth Paulina Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 10.09.1784, overl. Amsterdam 27.12.1865.

5.                   Anna Sophia Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 07.10.1786.

6.                   Bernardina Francisca Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 14.07.1788.

7.                   Gerardus Joannes Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 13.03.1790.

8.                   Antonia Theresia Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 08.05.1792, overl. Amsterdam 05.03.1833.

9.                   Franciscus Josephus Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 13.07.1794.

–             kind, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 25.06.1796.

10.               Bernardina Theresia Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 18.01.1798.

11.               Joannes Emanuel Bonnike, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 18.01.1798; volgt [12].

 

Noten: |a| Gerard Eleuthere (annonce collectie CBG).

 

[26] Petrus Josephus Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1790, lid van de geementeraad van ’s-Hertoegnbosch (1845), burgemeester van ’s-Hertogenbosch (1849-1856), overl. ’s-Hertogenbosch 03.11.1860, z.v. Joseph Vermeulen en Maria Anna Bijnen; tr. Rotterdam 11.11.1813

[27] Judith Maria Margaretha de Jongh, ged. Rotterdam (rk) 14.08.1791, overl. ’s-Hertogenbosch 22.03.1870, d.v. Cornelis de Jongh en Geertruida Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Huberta Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch 22.11.1815; volgt [13].

2.                   Petrus Josephus Adrianus Hubertus Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1818, stads medicinae doctor, overl. Delft 18.10.1886, tr. Delft 09.04.1845 Isabella Theresia Alida Maria Gueding, geb. Rotterdam 14.12.1822, d.v. Jacobus Josephus Gueding en Francisca Maria van Driel.

3.                   Maria Johanna Hubertina Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1821, religieuse, overl. Huis Bloemendal te Vaals 15.07.1860.

4.                   Leonardus Maria Henricus Vermeulen, geb. ’s-Hertogenbosch 22.08.1822, zoutzieder, overl. ’s-Hertogenbosch 27.08.1894, tr. ’s-Hertogenbosch 26.06.1854 Wilhelmina Johanna Rouppe van der Voort, geb. Vught 17.08.1833, overl. ’s-Hertogenbosch 15.11.1892, d.v. Ludovicus Henricus Rouppe van der Voort, wethouder van ’s-Hertogenbosch (1854), en Anna Francisca Helena van Diepen.

 

[28] Povel

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   * Joseph Povel, overl. voor 1837, tr. Nordhorn 03.07.1820 Sophia Brück (ca.1790-1837), d.v. Anton Johann Brück en Anna Gesina Kistemaker.

2.                   Bernard Anton Povel, geb. ca. 1796; volgt [14].

 

[30] Anton Johann Brück, overl. voor 1837, tr.

[31] Anna Gesina Kistemaker, overl. na 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Sophia Brück, geb. ca. 1790, overl. Nordhorn 10.10.1837, tr. Nordhorn 03.07.1820 Joseph Povel, overl. voor 1837.

2.                   Clara Frederika Brück, geb. Nordhorn|a| ca. 1804; volgt [15].

 

Noten: |a| destijds in Grafschaft Bentheim, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren