Johannes Stekelenburg (1941-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2023)

 


 

[1] Johannes Stekelenburg, Johan, geb. Maarssen 31.10.1941, burgemeester van Tilburg (1997-2003), overl. Tilburg 22.09.2003.
– Levensbericht JS: nl.wikipedia * parlement.com

 

[2] Willem Stekelenburg, Wim, geb. Tienhoven 30.08.1913, fabrieksarbeider (1935), handelaar (1936), overl. Utrecht 26.07.1994, crem. Overvecht (Utrecht) 30.07.1994, tr. Tienhoven 11.07.1935
[3] Maagje Verhoeff, geb. Tienhoven 20.04.1914, overl. 25.04.1998, crem. Overvecht (Utrecht) 01.05.1998.

Uit dit huwelijk kinderen waaronder:

1.                   Johannes Stekelenburg, geb. Maarssen 31.10.1941; volgt [1].

2.                    Jan Stekelenburg, geb. Maarssen 31.10.1941, overl. 29.06.2023.
– Levensbericht JS: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 15.01.1936.

 

[4] Johannes Stekelenburg, geb. Tienhoven 11.10.1882, veehouder (1911,1917), arbeider (1934), overl. Tienhoven 26.08.1934, tr. Westbroek 01.12.1911

[5] Grietje van Oostrum, geb. Westbroek 20.03.1891, overl. Maarssen 17.10.1963; tr. 2e Tienhoven 22.05.1936 Adrianus Manten, geb. Tienhoven 28.03.1902, overl. na 1963, z.v. Cornelis Manten en Marretje Schipper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemijntje Stekelenburg, geb. Tienhoven 27.05.1912.

2.                   Willem Stekelenburg, geb. Tienhoven 30.08.1913; volgt [2].

3.                   Geertruida Stekelenburg, geb. Tienhoven 14.08.1915.

4.                   Jan Stekelenburg, geb. Tienhoven 08.11.1917.

5.                   Grietje Stekelenburg, geb. Tienhoven 19.01.1920, overl. Hilversum 22.03.2005, begr. Marum 25.03.2005, tr. 1e Tienhoven 27.11.1941 (echtsch. ingeschr. Tienhoven 12.12.1953) Abraham van Hoegee, geb. Maarsseveen 21.09.1908, opzichter bij de Nederlandsche Arbeidsdienst (1941), z.v. Jan van Hoegee en Wijntje Oudhof; tr. 2e ca. 1955 Teunis Diertens, geb. Odoorn ca. 1920, bakker, overl. Opende 20.04.1992, begr. Marum 24.04.1992, z.v. Pietertien Diertens.
     TD tr. 1e Ooststellingwerf 17.02.1939 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 03.06.1953, ingeschr. Ooststellingwerf 03.12.1953) Hielkje Tækema, geb. Donkerbroek ca. 1920, d.v. Jan Tækema, landbouwer, en Jitske Bruinsma.

6.                   Anna Stekelenburg, geb. Tienhoven xx.01.1935, overl. Tienhoven 18.01.1935.

 

[6] Jacobus Verhoeff, geb. Amsterdam 18.01.1888, veehouder (1913,1921,1935), overl. Tienhoven 15.03.1970, begr. Tienhoven 19.03.1970, tr. Tienhoven 16.05.1913

[7] Jannetje Hoogendoorn, geb. Kockengen 24.09.1885, overl. Loenen 31.01.1980, begr. Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maagje Verhoeff, geb. Tienhoven 20.04.1914; volgt [3].

2.                   Jannetje Verhoeff, geb. Tienhoven 05.11.1916, overl. na 1992, tr. voor 1970 A. van den Hoven van Genderen, overl. Charlois (Rotterdam) xx.08.1989.

3.                   Gijsbertje Verhoeff, geb. Tienhoven 14.07.1918, overl. Maarssen 13.10.1980, begr. Tienhoven, tr. voor 1970 Geurt Kouterik, geb. Maarsseveen 26.12.1920, overl. Maarssen 26.02.2010, begr. Tienhoven.

 

[8] Jan Stekelenburg, geb. Tienhoven 10.02.1834, arbeider (1867), werkman (1868,1903), veehouder (1911), landbouwer (1912), overl. Tienhoven 22.03.1916, tr. Tienhoven 02.05.1867

[9] Willemijntje Timmer, geb. Maarsseveen 18.10.1838, overl. Tienhoven 17.09.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Tienhoven 06.08.1867.

2.                   Hendrik Stekelenburg, geb,. Tienhoven 19.09.1868, overl. Tienhoven 03.10.1871.

3.                   Dirk Stekelenburg, geb. Tienhoven 17.10.1869, overl. Tienhoven 30.09.1871.

4.                   Dirkje Stekelenburg, geb. Tienhoven 04.03.1871, overl. Tienhoven 10.10.1871.

5.                   Hendrik Stekelenburg, geb. Tienhoven 29.03.1872, werkman (1898,1912), arbeider (1927), overl. Utrecht 14.05.1934|c|, tr. Tienhoven 29.09.1898 Hilletje Manten, geb. Tienhoven 09.08.1875, overl. Maarsseveen 28.01.1940|a|, d.v. Adrianus Manten, werkman, en Gerretje Verhoef.
Uit dit huwelijk: Willemijntje Stekelenburg (1899-na1938), tr. Tienhoven 19.05.1919 Willem van Oostrum (1898-na1938), z.v. Willem van Oostrum en Geertruida van Ee; Adrianus Stekelenburg (1901-), tr. Tienhoven 02.06.1927 Rijkje van Oostrum (1902-), d.v. Willem van Oostrum en Geertruida van Ee.

6.                   Dirk Stekelenburg, geb. Tienhoven 28.02.1874, werkman (1898,1903), arbeider (1911), winkelier (1912), overl. Utrecht 05.01.1960, tr. Tienhoven 19.02.1903 Eijtje van Hoegee, geb. Tienhoven 06.10.1876, overl. Utrecht 24.03.1944, d.v. Cornelis van Hoegee, werkman, en Marretje van Dijk.

7.                   Huibert Stekelenburg, geb. Tienhoven 14.05.1875, overl. Utrecht 25.06.1948|b|, tr. Westbroek 14.10.1898 Claziena van Hoegee, geb. Tienhoven 21.09.1874, overl. na 1948, d.v. Joost van Hoegee en Metje Kraaipoel.

8.                   Aart Stekelenburg, geb. Tienhoven 04.06.1879, onderwijzer (1903,1912), overl. Zeist 13.07.1941, tr. Breukelen-Sint Pieters 09.08.1912 Grietje Anthonia Dros, geb. Breukelen-Sint Pieters 20.08.1884, overl. Gennep 03.11.1959, d.v. Gerrit Dros en Adriana de Graaf.

9.                   Johannes Stekelenburg, geb. Tienhoven 11.10.1882; volgt [4].

 

Noten: |a| ook overl.akte Tienhoven 1940 no.1; |b| ook overl.akte Tienhoven 1948 no.2; |c| ook overl.akte Tienhoven 1934 no.6.

 

[10] Willem van Oostrum, geb. Maartensdijk 18.03.1844, veenman (1882,1898), veehouder (1904,mrt1916), landbouwer (nov1916), overl. Westbroek 29.07.1918; tr. 1e Maarsseveen 23.11.1877 Feijtje van der Wild, geb. Maarsseveen 17.09.1852, overl. Westbroek 06.05.1881|a|, d.v. Jacobus van der Wild en Cornelia van de Bunt, veehoudster (1881); tr. 2e Tienhoven 26.05.1882

[11] Geertruida van Ee, geb. Tienhoven 09.05.1862, overl. Westbroek 10.05.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wouter van Oostrum, geb. Westbroek 05.09.1883, veehouder (1911), tr. Achttienhoven 01.06.1911 Bregje van Vulpen, geb. Achttienhoven 09.03.1885, overl. Maarssen 29.01.1963, d.v. Egbert van Vulpen, veehouder, en Henkje Burggraaf.

2.                   Jan van Oostrum, geb. Westbroek 15.11.1884, timmerman (1906,1907), tr. Westbroek 13.04.1906 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht  27.05.1915, ingeschr. Westbroek 23.11.1923) Marretje van Barneveld, geb. Westbroek 07.04.1887, d.v. Jan van Barneveld en Adriana van Oostveen.

3.                   Hermanus van Oostrum, geb. Westbroek 05.06.1886, veehouder (1907), koetsier (1911), koopman (1915,1925), tr. 1e Westbroek 29.03.1907 Jannetje van Barneveld, geb. Westbroek 24.10.1886, overl. Utrecht 04.01.1925|c|, z.v. Cornelis van Barneveld, veehouder, en Elisabeth Hol; tr. 2e Nederhorst den Berg 11.12.1925 Metje Christina van Keulen, geb. Nederhorst den Berg ca. 1878, dienstbode (1896), overl. Hilversum 27.07.1945|b|, d.v. Willem van Keulen, tuinknecht, en Catharina Geertruida Stuart.
     MCvK tr. 1e Nederhorst den Berg 24.12.1896 Jacobus Teunizen, geb. Maarssen 14.05.1874, boerenknecht, overl. Nederhorst den Berg 22.04.1920, z.v. Gerrit Teunizen, werkman, en Wilhelmina van der Akker.

4.                   Alida van Oostrum, geb. Westbroek 20.11.1887, overl. Maarssen 30.11.1959, tr. Westbroek 28.04.1911 Johannes van Walderveen, geb. Tienhoven 13.10.1887, timmerman, overl. Maarssen 02.01.1967, z.v. Klaas van Walderveen, timmerman, en Helena van Diemen.

5.                   Nelletje van Oostrum, geb. Westbroek 11.06.1889, tr. Westbroek 22.01.1915 Jasper Daams, geb. Loosdrecht ca. 1892, timmerman, z.v. Jasper Daams en Geertje Vonk.

6.                   Grietje van Oostrum, geb. Westbroek 20.03.1891; volgt [5].

7.                   Annetje van Oostrum, geb. Westbroek 08.07.1892, overl. Amersfoort 25.08.1961, tr. Westbroek 10.03.1916 Gerhardus Arend Hendrik Monkhorst, geb. Zuidbroek 15.10.1891, graanexpediteur, overl. na 1961, z.v. Herman Monkhorst, logementhouder, en Margaretha Annegiena van Linge.

8.                   Dirk van Oostrum, geb. Westbroek 02.02.1894, landbouwer (1916), arbeider (1919), metselaar (1940), veehouder (1960), overl. Maartensdijk 02.04.1960, tr. Tienhoven 23.11.1916 Marretje de Bree, geb. Loosdrecht ca. 1894, overl. na 1960, d.v. Jan de Bree, landbouwer, en Petronella van der Tol.

9.                   Hendrika van Oostrum, geb. Westbroek 26.03.1895, overl. na 1944, tr. Rotterdam 12.11.1919 Cornelis Johannes Jeronimus, geb. Rotterdam 02.07.1892, overl. na 1944, z.v. Jan Jeronimus en Neeltje Verkaaik.

10.               Gerritje van Oostrum, geb. Westbroek 15.10.1896, overl. Dordrecht 22.10.1954, tr. Westbroek 30.04.1920 Hendrik Breijer, geb. Hilversum ca. 1896, tuinman, overl. na 1954, z.v. Jan Breijer, tuinman, en Annetje Willemsen.

11.               Willem van Oostrum, geb. Westbroek 21.09.1898, uitvoerder waterleidingsbedrijf (1938), tr. Tienhoven 19.05.1919 Willemijntje Stekelenburg, geb. Tienhoven 06.02.1899, overl. na 1938, d.v. Hendrik Stekelenburg (1872-1934) en Hilletje Manten.

12.               Geertruida van Oostrum, geb. Westbroek 06.08.1900, overl. Amersfoort 23.11.1969, tr. Amersfoort 11.10.1922 Nicolaas Versteeg, geb. Amersfoort 10.09.1902, metaalbewerker, overl. na 1969, z.v. Aris Versteeg, landarbeider, en Aaltje van Essen.

13.               Rijkje van Oostrum, geb. Westbroek 09.04.1902, overl. 27.01.1973, begr. Tienhoven, tr. Tienhoven 02.06.1927 Adrianus Stekelenburg, geb. Tienhoven 04.04.1901, fabrieksarbeider (1927), overl. 25.09.1946, begr. Tienhoven, z.v. Hendrik Stekelenburg (1872-1934) en Hilletje Manten.

14.               Aaltje van Oostrum, geb. Westbroek 14.07.1904.

 

Noten: |a| overledene van der Wilt; |b| ook overl.akte Nederhorst den Berg 1945 no.30; |c| ook overl.akte Breukelen-Sint Pieters 1925 no.1.

 

[12] Arie Verhoeff, geb. Amsterdam 26.05.1862, melkslijter (1887), veehouder (1913,1937), overl. Breukelen-Sint Pieters 30.04.1937, tr. Amsterdam 21.04.1887

[13] Maagje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 19.10.1862, overl. Breukelen-Sint Pieters 12.08.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Verhoeff, geb. Amsterdam 18.01.1888; volgt [6].

2.                   Gijsbertje Verhoeff, geb. Amsterdam 04.11.1889, overl. voor 1984, tr. Breukelen-Sint Pieters 17.08.1911 Gijsbert Vlaanderen, geb. Breukelen-Sint Pieters 16.10.1885, onderwijzer (1913), hoofdonderwijzer (1921), overl. Bosch en Duin 12.06.1984, begr. Bilthoven (Alg.Bpl. Brandenburg) 15.06.1984, z.v. Jacobus Vlaanderen en Geertruida Voorneveld.

3.                   Gerritje Verhoeff, geb. Amsterdam 17.08.1892, tr. Breukelen-Sint Pieters 28.04.1921 Kors van Ekris, geb. Loosdrecht ca. 1890, veehouder, z.v. Gerrit van Ekris, veehouder, en Maria van der Grift.

4.                   Adriana Verhoeff, geb. Amsterdam 18.09.1895, tr. Breukelen-Sint Pieters 03.11.1921 Jacobus van der Wild, geb. Tienhoven 20.06.1896, ambtenaar bij een raad van arbeider, z.v. Gijsbert van der Wild, veehouder, en Marretje van der Wiet.

5.                   Maagje Verhoeff, geb. Amsterdam 03.08.1897.

6.                   Cornelis Verhoeff, geb. Amsterdam 21.03.1899, overl. Breukelen 07.05.1968, begr. Tienhoven, tr. Tienhoven 10.09.1931 Cornelia Verhoef, geb. Tienhoven 22.01.1908, overl. 28.04.1968, begr. Tienhoven, d.v. Cornelis Verhoef en Judith van Brenk.

 

[14] Jacob Hoogendoorn, geb. Kockengen 17.09.1850, landbouwer (1876,1887), veehouder (1913,1916), overl. Tienhoven 21.12.1927|e|; tr. 1e Kockengen 17.03.1876|b| Maria Pense van der Aa, ook Pijnse van der Aa, geb. Kockengen 23.11.1852, overl. Kockengen 16.03.1877, d.v. Jan Pense van der Aa, landbouwer, en Bastiaantje Griffioen; tr. 2e Tienhoven 12.12.1879

[15] Jannetje Loenen, geb. Tienhoven 09.08.1850, overl. Tienhoven 06.11.1930|f|; tr. 1e Tienhoven 06.05.1870 Gerrit van Walderveen, geb. Tienhoven 28.12.1843, timmerman, overl. Tienhoven 03.12.1872, z.v. Bart van Walderveen, timmerman, en Teuntje Klein.

Uit het huwelijk Hoogendoorn-Pense van der Aa (moeder Pijnse van der Aa):

1.                   Jannetje Hoogendoorn, geb. Kockengen 22.02.1877, overl. Kockengen 26.02.1879.

Uit het huwelijk van Walderveen-Loenen:

2.                   Bart van Walderveen, geb. Tienhoven 27.10.1870, graanhandelaar, overl. Wilnis 04.05.1910, tr. Breukelen-Sint Pieters 19.04.1901 Meintje Pieneman, geb. Vinkeveen en Waverveen 08.11.1874, overl. Maarssen 05.01.1964, d.v. Klaas Pieneman, scheepmaker, en Everdina Beuker.

3.                   Jannetje van Walderveen, geb. Tienhoven 26.09.1872.

Uit het huwelijk Hoogendoorn-Loenen:

4.                   Dirk Hoogendoorn, geb. Kockengen 14.04.1881, veehouder (1913,1916), tr. Ruwiel 19.03.1914 Marretje Hogendoorn, geb. Ruwiel 14.04.1886, d.v. Cornelis Hogendoorn, veehouder, en Hillegonda Scherpenzeel.

5.                   Cornelis Hoogendoorn, geb. Kockengen 09.03.1884, veehouder (1913,1916), tr. Westbroek 28.04.1916 Cornelia van Barneveld, geb. Westbroek ca. 1885, d.v. Jan van Barneveld en Adriana van Oostveen.

6.                   Jannetje Hoogendoorn, geb. Kockengen 24.09.1885; volgt [7].

7.                   Hendrik Hoogendoorn, geb. ca. 1886, veehouder (1914).

8.                   Marretje Hoogendoorn, geb. Kockengen  25.03.1888|c|, overl. Laagnieuwkoop 10.03.1889.

9.                   Peter Hoogendoorn, geb. Kockengen 25.03.1888|d|, overl. Loosdrecht 17.12.1964, tr. Loosdrecht 23.01.1913 Marretje Heineke, geb. Loosdrecht ca. 1889, overl. Oud-Loosdrecht 08.10.1963, d.v. Adrianus Heineke en Cornelia Vlug.

10.               Marretje Hoogendoorn, geb. Laagnieuwkoop 21.08.1889, tr. Tienhoven 29.12.1911 Cornelis de Bree, geb. Tienhoven 07.11.1886, onderwijzer, z.v. Arie de Bree, veehouder, en Geertje de Graaf.

11.               Jan Hoogendoorn, geb. Laagnieuwkoop 03.10.1890, timmerman, tr. Leiderdorp 08.07.1915 Sara Susanna van ’t Riet, geb. Rotterdam 07.10.1893, overl. Leiderdorp 30.10.1933, begr. Leiderdorp 02.11.1933, d.v. Simon van ’t Riet, melkverkoper, en Neeltje van Eik.

12.               Cornelia Hoogendoorn, geb. Laagnieuwkoop 13.03.1892, overl. Tienhoven 22.05.1894.

13.               Paulus Hoogendoorn, geb. Tienhoven 21.10.1893, veehouder, overl. Utrecht 12.05.1964|a|, begr. Breukelen (Oude Alg.Bpl.) 17.03.1964, tr. Zegveld 18.04.1918 Wijntje Oussoren, geb. Zegveld 23.09.1894, overl. Portengen (Ruwiel) 23.07.1933, begr. Breukelen 27.07.1933, d.v. Gijsbert Oussoren, veehouder, en Annigje de Jong.

14.               Gerrit Hoogendoorn, geb. Tienhoven 29.03.1895, overl. Tienhoven 10.08.1895.

 

Noten: |a| ‘sedert 1934 weduwnaar’ (annonce collectie CBG); |b| bruid in akte en tekent met Pense van der Aa, vader v/d bruid tekent met Pijnse van der Aa (huw.akte Kockengen 1876 no.3); |c| geboren des morgens ten elf ure (akte no.9); |d| geboren des morgens ten half twaalf ure (akte no.10); |e| moeder van der Wildt; |f| moeder  Oostveen (overl.akte Tienhoven 1930 no.7).

 

[16] Hendrik Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1804/1805/1806, werkman (1832,1857), arbeider (1860,1867), overl. Tienhoven 25.10.1871, z.v. Hendrik Stekelenburg en Jannetje Verwoerd (zie Bijlage A); tr. Tienhoven 29.03.1832

[17] Dirkje Slagt, geb. Tienhoven ca. 1805, overl. Tienhoven 28.08.1857, d.v. Jan Janse Slagt en Lijsje Huiberta Post.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Stekelenburg, geb. Tienhoven 30.08.1832, tr. 1e Ede 10.06.1865 Evert van de Hoef, geb. Ede ca. 1828, boerenknecht, overl. Tienhoven 25.08.1872, z.v. Jan van de Hoef en Maartje van Veldhuizen; tr. 2e Tienhoven 06.02.1874 Albertus van Ginkel, geb. Breukelen-Nijenrode 12.06.1833, werkman, overl. Maarssen 12.08.1884, z.v. Hendrik van Ginkel en Dirkje van der Schaft, winkelierster (1874).
     AvG tr. 1e Maartensdijk 01.12.1856 Gerritje Verhoef, geb. Maarsseveen 25.04.1823, overl. Tienhoven 26.10.1873, d.v. Jan Verhoef en Zeitje Stam, ook Sijtje.

2.                   Jan Stekelenburg, geb. Tienhoven 10.02.1834; volgt [8].

3.                   Hendrik Stekelenburg, geb. Tienhoven 16.03.1836, overl. Tienhoven 30.09.1872.

4.                   Huibert Stekelenburg, geb. Tienhoven 05.03.1838, klompenmaker, overl. Utrecht 06.04.1864, tr. Utrecht 24.10.1860 Johanna Wilhelmina van Loverden, geb. Utrecht 04.06.1837, overl. Utrecht 30.10.1869, d.v. Willem van Loverden, metselaar, en Maria Everaarst.
     JWvL tr. 2e Utrecht 23.05.1866 Pieter Kloot, geb. Utrecht 23.03.1822, z.v. Coenraad Kloot en Maria van der Veer.
     PK tr. 1e Utrecht 05.04.1848 Catharina Johanna Boombergen, geb. Utrecht 16.04.1818, overl. Utrecht 03.04.1865, d.v. Arend Boombergen en Neeltje Andree; tr. 3e Utrecht 23.03.1870 Maria Helena Hoevers, geb. Utrecht 10.08.1820, overl. Utrecht 13.08.1884, d.v. Swebertus|Zwebartus Bernardus Hoevers en Maria H. van Ochten.
     MHH tr. 1e Utrecht 10.12.1856 Willem van Lijen, ook van Leijden, ged. Bourtange 25.11.1798, mandenmaker (1826), overl. Utrecht 07.07.1866, z.v. Piet van Lijen en Gerritje Lipponer, ook Leopolder/Lipporen/Lipponen.
     WvL tr. 1e Utrecht 22.02.1826 Maria Broers, ged. Utrecht (rk) 25.05.1799, werkster (1826), overl. Utrecht 30.05.1852, d.v. Cornelis Broers en Elisabeth Oosterbaan.

5.                   Lijsje Stekelenburg, ook Elisabeth, geb. Tienhoven 01.07.1840, overl. Utrecht 23.08.1875.

6.                   Johannes Stekelenburg, geb. Tienhoven 06.04.1843, overl. Tienhoven 05.05.1874.

7.                   Willem Stekelenburg, geb. Tienhoven 01.07.1846, overl. Tienhoven 22.02.1848.

 

[18] Dirk Timmer, geb. Tienhoven ca. 1807/1808, werkman, arbeider, overl. Tienhoven 07.03.1877|c|, z.v. Aart Timmer en Aaltje Post, werkster (1836); tr. Tienhoven 29.01.1836

[19] Grietje van Arkel, ged. Blauwkapel 11.12.1808, dienstbaar (1836), overl. Tienhoven 17.04.1887, d.v. Lubbert van Arkel, werkman (1836), en Willempje Jansen (Mosterd).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Timmer, geb. Tienhoven 01.04.1836, overl. Tienhoven 13.07.1867.

2.                   Willemijntje Timmer, geb. Maarsseveen 18.10.1838|b|; volgt [9].

3.                   Aaltje Timmer, geb. Tienhoven 07.01.1841, overl. Tienhoven 25.09.1898|a|, tr. Tienhoven 28.11.1861 Jan van Ee, geb. Maarsseveen 18.09.1838, werkman (1861), veehouder (1898), overl. Tienhoven 21.11.1898, z.v. Gerrit van Ee, werkman, en Geertje Schouten.

 

Noten: |a| overledene Aletta; |b| moeder van Erkel (geb.akte Maarsseveen 1838 no.33); |c| moeder Aletta Pont, e.v. van Erkel (overl.akte Tienhoven 1877 no.6).

 

[20] Wouter van Oostrum, geb. Westbroek ca. 1798 of Achttienhoven ca. 1799 of Maartensdijk ca. 1798|b|, landman (1824,1833), landbouwer (1844,1849), overl. Maartensdijk 04.09.1849, z.v. Jan van Oostrum, landman, en Hendrikje van Dijk (-1797); tr. 1e Westbroek 24.04.1824 Marrigje Hol, geb. Westbroek ca. 1803, overl. Maartensdijk 03.12.1831, d.v. Cornelis Hol, kastelein, en Antje de Boer; tr. 2e Westbroek 15.03.1833

[21] Nelletje Lam, geb. Westbroek ca. 1809, dienstbaar (1833), landbouwster (1853), veehoudster (1863), overl. Westbroek 24.07.1869, d.v. Goijert Jansen Lam, landman, en Annigje Oskamp.

Uit het huwelijk van Oostrum-Hol (moeder ook Margje/Marretje/Marritje/Merrigje):

1.                   Jan van Oostrum, geb. Maartensdijk 06.02.1825, landbouwer, overl. Utrecht 21.12.1885|a|, tr. Maartensdijk 27.09.1850 Marretje van Zijtveld, geb. Maartensdijk 24.03.1824, overl. Maartensdijk 14.08.1883, d.v. Dirk van Zijtveld en Cornelia Hootzen, ook Hootsen.

2.                   Cornelis van Oostrum, geb. Maartensdijk 05.09.1827, overl. Maartensdijk 24.09.1827.

3.                   Antje van Oostrum, geb. Maartensdijk 22.09.1829, overl. Maartensdijk 14.02.1830.

4.                   Cornelis van Oostrum, geb. Maartensdijk 23.08.1830, overl. Wilnis 19.05.1879, tr. Breukelen-Nijenrode 09.04.1857 Dirkje Hendrikse, geb. Breukelen-Nijenrode 29.09.1831, overl. Leersum 25.09.1902, d.v. Dirk Hendrikse en Oetje van Oosterom.

5.                   Antje van Oostrum, geb. Maartensdijk 12.10.1831, overl. Maartensdijk 13.11.1831.

Uit he huwelijk van Oostrum-Lam:

6.                   Annigje van Oostrum, geb. Maartensdijk 03.01.1834, overl. Westbroek 27.12.1913, tr. Westbroek 28.04.1853 Willem van de Bunt, geb. Achttienhoven 15.05.1822, landman, overl. Westbroek 28.12.1871, z.v. Cornelis van de Bunt, korenmolenaar, en Rijkje van Haksvoort.
     WvdB tr. 1e Westbroek 18.09.1846 Arieaantje van Oostveen, geb. Westbroek 11.11.1821, overl. Westbroek 18.11.1846, d.v. Dirk van Oostveen en Marretje Hendriksen.

7.                   Hendrik van Oostrum, geb. Maartensdijk 01.07.1836, overl. Westbroek 30.05.1916, tr. Westbroek 28.02.1862 Susanna de Kruijff, geb. Harmelen 05.01.1833, overl. Utrecht 17.02.1922, d.v. Rijnier de Kruijff en Aaltje Floor.

8.                   Goijert van Oostrum, geb. Maartensdijk 21.11.1838, werkman, tr. Achttienhoven 07.05.1863 Jacobje Krous, geb. Achttienhoven 09.06.1836, overl. Maartensdijk 18.04.1913, d.v. Jan Krous, veehouder, en Jannetje Graves.

9.                   Wouter van Oostrum, geb. Maartensdijk 21.09.1841, veehouder, overl. Westbroek 01.02.1913, tr. Westbroek 07.11.1872 Ariaantje Seldenrijk, ook Adriana, geb. Westbroek 11.12.1849, overl. Westbroek 25.01.1909, d.v. Rutger Seldenrijk, bakker, en Weijntje Lam.

10.               Willem van Oostrum, geb. Maartensdijk 18.03.1844; volgt [10].

11.               Manus van Oostrum, geb. Maartensdijk 04.01.1847, overl. Westbroek 22.12.1853.

12.               Hendrikje van Oostrum, geb. Maartensdijk 08.08.1849, overl. Tienhoven 12.12.1917.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maartensdijk 1885 no.50; |b| geb. Westbroek ca. 1798 (huw.akte Westbroek 1824 no.2) of Achttienhoven ca. 1799 (huw.akte Westbroek 1833 no.1) of Maartensdijk ca. 1798 (overl.akte Maartensdijk 1849 no.31).

 

[22] Jan van Ee, geb. Maarsseveen 18.09.1838, werkman (1861,1882), veenman (1892), veehouder (1894,1898), overl. Tienhoven 21.11.1898, z.v. Gerrit van Ee, werkman, en Geertje Schouten; tr. Tienhoven 28.11.1861

[23] Aaltje Timmer, geb. Tienhoven 07.01.1841, overl. Tienhoven 25.09.1898|b|, d.v. Dirk Timmer, werkman, en Grietje van Arkel.

Uit dit huwelijk (moeder ook Aletta):

1.                   Geertruida van Ee, geb. Tienhoven 09.05.1862; volgt [11].

2.                   Grietje van Ee, geb. Tienhoven 11.02.1864, overl. Tienhoven 26.09.1867.

3.                   Gerretje van Ee, ook Gerritje, geb. Tienhoven 30.10.1865, overl. Tienhoven 29.09.1867.

4.                   Grietje van Ee, geb. Tienhoven 16.12.1867, overl. Tienhoven 23.01.1868.

5.                   Dirk van Ee, geb. Tienhoven 26.09.1869, werkman, overl. Tienhoven 31.07.1950, tr. Tienhoven 22.01.1892 Maria van der Tol, geb. Tienhoven 29.04.1866, d.v. Arie van der Tol en Catharina Slagt.

6.                   Gerrit van Ee, geb. Tienhoven 03.01.1872, overl. Tienhoven 02.10.1875.

7.                   Grietje van Ee, geb. Tienhoven 15.05.1874, overl. Westbroek 20.10.1895|a|.

8.                   Gerritje van Ee, geb. Tienhoven 04.11.1876, overl. Loosdrecht 19.07.1929, tr. Tienhoven 16.08.1894 Klaas van Altena, geb. Loosdrecht ca. 1868, werkman, overl. Loosdrecht 09.12.1947, z.v. Arie van Altena, tolgaarder, en Rutje Vernooij.

9.                   Gerrit van Ee, geb. Tienhoven 30.03.1878, overl. Tienhoven 30.05.1882.

10.               Aart van Ee, geb. Tienhoven 16.08.1880, overl. Tienhoven 13.10.1898.

11.               Rijkje van Ee, geb. Tienhoven 30.04.1883, overl. Vinkeveen en Waverveen 04.05.1936, tr. Tienhoven 19.01.1905 Dirk Stam, geb. Kockengen 06.01.1875, werkman, overl. Loosdrecht 05.03.1952, z.v. Willem Stam en Rijkje van Kolfschoten.

12.               Gerrit van Ee, geb. Tienhoven 14.11.1885.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tienhoven 1895 no.12; |b| overledene Aletta.

 

[24] Jacobus Verhoeff, geb. Breukelen-Sint Pieters 03.09.1824, veehouder (1859), melkslijter (1887), overl. Breukelen-Sint Pieters 12.02.1905, z.v. Cornelis Verhoeff, veehouder, en Aaltje van der Vliet, veehoudster; tr. Breukelen-Sint Pieters 25.03.1859

[25] Gerrigje Slot, geb. Breukelen-Sint Pieters 04.02.1825, overl. tussen 1887 en 1905, d.v. Arie Gerritse Slot, veenman, en Marretje Evertse Kroon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Verhoeff, geb. Amsterdam 27.12.1859, melkslijter (1887), veehouder (1905), overl. Amersfoort 14.07.1950, tr. Amsterdam 21.04.1887|a| Catharina Roozeboom, geb. Amsterdam 04.06.1863, overl. Amersfoort 29.10.1943, d.v. Jurriaan Bartels Roozeboom en Femmetje Brouwer, melkslijtster (1887).

2.                   Arie Verhoeff, geb. Amsterdam 26.05.1862 [tr. Amsterdam 21.04.1887|b|]; volgt [12].

 

Noten: |a| akte no.735; |b| akte no.736.

 

[26] Adrianus de Pijper, geb. Tienhoven ca. 1805/1806, veenman, overl. Breukelen-Sint Pieters 26.11.1871, z.v. Willem de Pijper, veenman, en Pleuntje Beugelaar, tr. Tienhoven 23.02.1845|d|

[27] Gijsje Slot, geb. Breukelen-Sint Pieters 07.05.1818, overl. Breukelen-Sint Pieters 13.12.1862|e|, d.v. Arie Gerretze Slot, veenman, en Marretje Evertze Kroon; tr. 1e Breukelen-Sint Pieters 26.01.1838|a| Cornelis Pijl, geb. Tienhoven 15.12.1815, veenman (1838), werkman (1841), overl. Breukelen-Sint Pieters 25.04.1841, z.v. Jan Pijl, veenman, en Geertje Schipper.

Uit het huwelijk Pijl-Slot:

1.                   Willem Pijl, geb. Breukelen-Sint Pieters 31.12.1838, veenman, tr. Westbroek 02.12.1870 Maria Schaaij, geb. Westbroek 22.12.1843, d.v. Jacob Schaaij en Maria Krans.

2.                   Arie Pijl, geb. Breukelen-Sint Pieters 05.03.1841, veenman, overl. Loosdrecht 17.01.1914, tr. Tienhoven 23.04.1869 Cornelia Verhoef, geb. Tienhoven 23.07.1845|c|, d.v. Willem Verhoef, werkman (1845), veenman (1869), en Maagje Barneveld.

Uit het huwelijk de Pijper-Slot (vader ook Janus, moeder ook Gijsbertje):

3.                   Jan de Pijper, geb. Tienhoven 15.01.1846, werkman (1871), overl. Weesperkarspel 29.10.1935, tr. 1e Breukelen-Sint Pieters 17.10.1873 Jaapje van Oostveen, ook Jacobje, geb. Breukelen-Sint Pieters 19.05.1843, overl. Breukelen-Sint Pieters 12.10.1879, d.v. Cornelis van Oostveen en Aartje Kroon; tr. 2e Breukelen-Sint Pieters 09.07.1880 Margaretha Schipper, geb. Breukelen-Sint Pieters 01.09.1855, d.v. Jan Schipper en Maria van der Grift.

4.                   Marretje de Pijper, geb. Tienhoven ca. 1847/1849, overl. Utrecht 09.10.1884, tr. Breukelen-Sint Pieters 07.04.1871 Cornelis Vlug, geb. Tienhoven 27.04.1845, veenman, overl. Utrecht 06.01.1909, z.v. Gerrit Vlug, werkman, en Aaltje Bosch.
     CV tr. 2e Utrecht 20.01.1886 Johanna Margaretha Straatman, geb. Utrecht 03.04.1860, overl. Utrecht 21.12.1929, d.v. Hermanus Straatman en Johanna Margaretha van Veen.
     JMS tr. 1e Utrecht 03.05.1882 Arie Mooij, geb. Utrecht 02.10.1858, overl. Utrecht 05.01.1885, z.v. Evert Jan Mooij en Catharina de Kruijf.

5.                   Teuntje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 23.06.1849, overl. Breukelen-Sint Pieters 29.01.1924, tr. Breukelen-Sint Pieters 28.10.1870 Jan Voorneveld, geb. Breukelen-Sint Pieters ca. 1848, werkman, z.v. Agie Voorneveld.

6.                   Jacobje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 26.08.1851, overl. Breukelen-Sint Pieters 13.11.1938, tr. Breukelen-Sint Pieters 27.04.1872 Aalbert Oudhof, geb. Breukelen-Sint Pieters 19.11.1844, veenman, overl. Breukelen-Nijenrode 02.10.1935, z.v. Jacobus Oudhof en Eijtje van der Wilt.

7.                   Klaas Willem de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 25.10.1852, veenman, overl. Jutphaas 10.01.1916, tr. Nieuwer-Amstel 14.06.1877 Jannigje van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1857, overl. Ede 26.02.1929, d.v. Cornelis Leendert van Mourik, veehouder, en Margaretha Maria Bosschaart.

8.                   Gerrit de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 08.07.1855, overl. Breukelen-Sint Pieters 11.07.1855.

9.                   Evert de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 17.01.1857, overl. Breukelen-Sint-Pieters 18.08.1857.

10.               Aaltje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 18.04.1858, overl. Maarssen 12.11.1926, tr. Maarssen 15.11.1878 Gijsbert de Bruijn, geb. Vreeland 06.07.1850, landbouwer, overl. Maarssen 17.01.1918, z.v. Klaas de Bruijn, landbouwer, en Marrigje Hendriks.

11.               Maagje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 07.01.1860, overl. Breukelen-Sint Pieters 03.04.1860.

12.               Maagje de Pijper, geb. Breukelen-Sint Pieters 19.10.1862; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom per abuis geb. Breukelen-Sint Pieters (huw.akte Breukelen-Sint Pieters 1838 no.1);

|c| moeder Barreveld (geb.akte Tienhoven 1845 no.8); |d| bruidegom Janus, bruid Gijssie (huw.akte Tienhoven 1845 no.1); |e| overledene Gijsbertje, moeder Willemijntje Kroon (overl.akte Breukelen-Sint Pieters 1862 no.23).

 

[28] Cornelis Hogedoorn, geb. Wilnis 20.03.1815, landbouwer, overl. Kockengen 23.12.1888, z.v. Gerrit Hogedoorn, landbouwer, en Maria van Reenen; tr. 1e Breukelen-Nijenrode 30.04.1842|b| Cornelia van Woudenberg, geb. Driebergen 04.04.1820, dienstbaar (1842), overl. Kockengen 14.10.1845, d.v. Nicolaas van Woudenberg, Klaas, landman, en Adriana van Rheenen, ook Adriaantje van Rhenen; tr. 2e Laagnieuwkoop 23.04.1846|a|

[29] Jannigje van der Wilt, geb. Laagnieuwkoop 10.12.1822, overl. Kockengen 28.04.1885|h|, d.v. Gerrit van der Wilt, landbouwer, en Sijgje van der Giesen.

Uit het huwelijk Hogendoorn-van Woudenberg:

1.                   Gerrit Hogendoorn, geb. Kockengen 23.02.1843, overl. Kockengen 22.12.1846.

2.                   Nicolaas Hogendoorn, geb. Kockengen 25.02.1844, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 28.09.1931.

Uit het huwelijk Hogedoorn-van der Wilt (vader veelal Hoogendoorn, moeder ook Jannegje/Jannetje):

3.                   Gerrit Hogendoorn, ook Hoogendoorn, geb. Kockengen 10.06.1847, overl. Kockengen 03.09.1847.

4.                   Gerrit Hogendoorn, ook Hoogendoorn, geb. Kockengen 18.08.1848|e|, landbouwer, overl. Kockengen 17.12.1893, tr. Kockengen 24.03.1871 Dirkje Griffioen, geb. Kockengen 26.08.1847, overl. Kockengen 18.11.1891, d.v. Jacob Griffioen, watermolenaar, en Lijsje Helena den Hartog.

5.                   Jacob Hoogendoorn, geb. Kockengen 16.09.1850|c|; volgt [14].

6.                   Dirk Hoogendoorn, geb. Kockengen 21.11.1852, landbouwer (1878,1887), overl. Kockengen 23.01.1933, tr. Kockengen 26.04.1878 Marretje Pijnse van der Aa, geb. Kockengen 10.12.1856, overl. Kockengen 22.02.1907, d.v. Jan Pijnse van der Aa, landbouwer, en Bastiaantje Griffioen.

7.                   Sijt Hoogendoorn, geb. Kockengen 22.03.1855|d|, landbouwer, overl. Kockengen 22.02.1934, tr. Kockengen 04.09.1885 Elisabeth van den Bos, ook Elizabeth, ook van den Bosch, geb. Diemen ca. 1862, overl. Kockengen 18.12.1945, d.v. Cornelis van den Bos, landbouwer, en Jannetje Bogaard.

8.                   Maria Hoogendoorn, geb. Kockengen 11.06.1857, overl. Kockengen 10.02.1870

9.                   Jan Hoogendoorn, geb. Kockengen 21.10.1859, overl. Kockengen 14.06.1866.

10.               Willem Hoogendoorn, geb. Kockengen 27.10.1862, landbouwer, overl. Veldhuizen 08.01.1943, tr. Mijdrecht 11.04.1884 Geertje Griffioen, geb. Kockengen 31.08.1861, overl. Veldhuizen 14.08.1944, d.v. Simon Griffioen en Krijntje van Rheenen.

11.               Sijgje Hoogendoorn, geb. Kockengen 18.04.1865, overl. Gouda 15.01.1941|f||g|, tr. Kockengen 06.05.1887 Jacob de Hoop, geb. Willige Langerak 17.03.1858, landbouwer, overl. ’s-Heeraartsberg en Bergambacht 15.08.1919, z.v. Bastiaan de Hoop, landbouwer, en Willemijntje Schep.

12.               Cornelia Hoogendoorn, geb. Kockengen 19.11.1867, tr. Kockengen 12.04.1889 Jan van den Bosch, geb. Wilnis 23.11.1865, z.v. Geurt van den Bosch, landbouwer, en Reijertje Fokker.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Hogedoorn, tekent met Hogendoorn (huw.akte Laagnieuwkoop 1846 no.1); |b| bruidegom in akte Hogendoorn, tekent met Hoogendoorn (huw.akte Breukelen-Nijenrode 1842 no.7); |c| vader Hoogendoorn, moeder Jannegje; |d| moeder van der Wildt; |e| vader in akte Hogendoorn, tekent met Hoogendoorn; |f| moeder van der Wildt; |g| ook overl.akte Bergambacht 1941 no.3; |h| overledene Jannetje.

 

[30] Dirk Loenen, geb. Tienhoven 13.12.1813, veehouder, overl. Tienhoven 07.01.1905, z.v. Peter Loenen, veehouder, en Jannetje van der Wilt, veehoudster; tr. Breukelen-Sint Pieters 12.04.1850

[31] Jannetje van Oostveen, geb. Breukelen-Sint Pieters 22.11.1824, veehoudster (1889), overl. Tienhoven 02.06.1905, d.v. Poulus van Oostveen, scheepstimmerman, en Marretje Klijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Loenen, geb. Tienhoven 09.08.1850; volgt [15].

2.                   Marretje Loenen, geb. Tienhoven 23.02.1852, overl. Tienhoven 03.03.1858.

3.                   Cornelia Loenen, geb. Tienhoven 07.06.1854, overl. Tienhoven 15.12.1888, tr. Tienhoven 21.04.1887 Pieter ten Have, geb. Tienhoven 28.11.1859, winkelier (1887), manufacturier (1894), overl. Apeldoorn 30.12.1954, z.v. Johannes Wiegert ten Have en Evertje Ruizendaal.
     PtH tr. 2e Huizen 14.06.1894 Jaapje Teeuwissen, geb. ca. 1873/1875, overl. Breukelen-Sint Pieters 08.07.1917, d.v. Wouter Teeuwissen en Maria Visser.

4.                   Paulus Loenen, geb. Tienhoven 29.09.1856, veehouder, overl. Tienhoven 08.06.1898, tr. Westbroek 17.04.1889 Wijntje Seldenrijk, geb. Westbroek 11.08.1862, overl. Tienhoven 10.04.1943, d.v. Ruth Seldenrijk, veehouder, en Wijntje Lam, veehoudster.
     WS tr. 2e Machiel ’t Woud, geb. Aarlanderveen 07.02.1873, overl. Tienhoven 05.11.1952, z.v. Hendrik van ’t Woud en Aaltje van der Boon.

 


Bijlage A

 

[32] Hendrik Stekelenburg, ged. Tienhoven 15.04.1770, veenman (1813), veenbaas (1822), veerschipper (1823), overl. Tienhoven 31.05.1835|a|, z.v. Hannis Stekelenburg en Trijntje Henderiks Otten; tr. 2e Tienhoven 18.05.1813 Jacomijntje Swetselaar, ged. De Vuursche 11.08.1776, overl. Tienhoven 13.03.1860|e|, d.v. Geurt Swetselaar (-1791) en Hendrikje Wouterse van Wijk (-1802); tr. 1e

[33] Jannetje Verwoerd, begr. Tienhoven 20.01.1807.

     JS otr. 1e Tienhoven (gerecht) 07.05.1810, tr. Tienhoven 06.05.1810|f| Gerbrand Verwoert, ook Verwoerd, ged. Tienhoven 27.03.1758, begr. De Vuursche 05.07.1810, z.v. Arien Cornelisse Verwoert en Beatrix Bos.

     GV tr. 1e Joosje Cornelisse Otten, overl. voor 1810.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannis Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1795, boerenknecht (1823), overl. voor 1857, tr. Rietwijk en Rietwijkeroord 05.03.1823 Maria Jonkman, geb. Weesperkarspel ca. 1796, dienstbaar (1823), overl. voor 1857, d.v. Gerrit Jonkman en Henrica Spaan.

2.                   Arien Stekelenburg, ged. Tienhoven 23.08.1795, boerenknecht (1822), arbeider (1835), tr. Rietwijk en Rietwijkeroord 31.01.1822 Engje Brouwer, geb. Portengen, dienstbaar (1822), d.v. Jacob Brouwer en Aagje van der Veer.

3.                   Adrianus Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1797, koetsier, overl. tussen 1866 en 1874, tr. Amsterdam 26.06.1833 Femmetje Albers, geb. Amsterdam 10.09.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.10.1806|b|, overl. voor 1866, d.v. Jan Albers en Maria Boelhouwer, winkelierster (1833).

4.                   Beaterus Stekelenburg, Beatrix, geb. Tienhoven 15.11.1797, ged. Tienhoven 19.11.1797, overl. Harmelen 20.07.1881, tr. Harmelen 04.09.1822 Paulus van Roijen, geb. Vleuten ca. 1799, landmansknecht (1822), z.v. Frans van Roijen en Teuntje Verlaan, landvrouw (1822).

5.                   Albert Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1801, overl. Tienhoven 22.06.1884, tr. Maarsseveen 20.02.1835|d| Dina Timmer, geb. Maarssen ca. 1807/1809, overl. Tienhoven 08.12.1888, d.v. Adrianus Timmer en Willemina Meijerink

6.                   Trijntje Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1803, overl. Nieuwer-Amstel 06.01.1883|c|, tr. Ruwiel 24.04.1835 Jan de Rue, geb. Ter Aa 19.05.1804, ged. Ter Aa 27.05.1804, overl. Ruwiel 06.10.1879, z.v. Jeremias de Rue en Johanna Stoeting.
     JdR tr. 1e Ruwiel 01.11.1833 Pietje Lagerburg, ged. Wilnis 25.07.1802, overl. Ruwiel 18.04.1834, d.v. Antonij Lagerburg en Margrietje van Wijk.

7.                   Hendrik Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1804/1805/1806; volgt [16].

8.                   Jacomijntje Stekelenburg, geb. Tienhoven ca. 1804/1806, overl. De Bilt 23.03.1850, tr. Tienhoven 18.02.1832 Harmen Veenendaal, ged. Tienhoven 30.03.1806, overl. De Bilt 06.02.1872, z.v. Jacob Veenendaal en Jacomijntje Bosch.
     HV tr. 2e De Bilt 30.04.1851 Gerrigje Veenendaal, geb. De Bilt ca. 1808/1809, overl. De Bilt 12.01.1867, z.v. Gerrit Veenendaal en Grietje van Woudenberg.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, geen relatie vermeld, aangifte door zoon Arien (overl.akte Tienhoven 1835 no.3); |b| ged. 08.10 (huw.akte Amsterdam 1833 reg.1 fol.183); |c| ook overl.akte Ruwiel 1883 no.3; |d| bruidegom Aalbert, bruid Diena (huw.akte Maarsseveen 1835 no.2); |e| Mijntje Zwitzelaar, oud 90 jaar (overl.akte Tienhoven 1860 no.4); |f| bruidegom Verwoerd, bruid Zwetselaar.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren