Cornelis Johannes Gerardus Becht (1910-1982)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Cornelis Johannes Gerardus Becht, Cees, geb. Bergen op Zoom 20.01.1910, doctoraalexamen Indologie Utrecht 1933, doctoraalexamen Indisch recht 1934, burgemeester van Tilburg (1957-1975), curator van de Katholieke Leergangen, CON, RNL, Erekruis in de Huisorde van Oranje, overl. Tilburg 31.03.1982, rem., tr. Bergen op  Zoom 27.02.1935 Anna Cornelia Antonia van Eekelen, Anneke, geb. Bergen op  Zoom 27.07.1909, overl. Tilburg 16.09.1992, crem. Tilburg 21.09.1992, d.v. Cornelis van Eekelen, winkelier (1909), koopman (1935), en Adriana Boschman.
– Indische carrière: aspirant-controleur (ben. 16.10.1935), werkzaam Afd. Jogjakarta (1937), controleur (ben. 01.07.1937), werkzaam te Wonosari, Afd. Jogjakarta (1940), controleur 1e klasse (ben. 15.04.1941), werkzaam te Jogjakarta (1941).
 
– Levensberichten CJGB: nl.wikipedia * brabantserfgoed.nl

 

[2] Jacobus Cornelis Becht, geb. Bergen op Zoom 20.02.1880, onderwijzer (1907,1914), boekhouder aan de gasfabriek (1917), hoofd-boekhouder (1935), overl. Bergn op Zoom 09.12.1966; tr. 2e Bergen op Zoom 11.10.1922 Johanna Antonia Catharina van der Meeren, geb. Bergen op Zoom 07.10.1895, overl. Bergen op Zoom 06.11.1945, d.v. Franciscus Christianus van Meeren, onderwijzer, en Catharina Maria de Groot; tr. 1e Bergen op Zoom, 05.08.1907
[3] Wilhelmina Johanna van Hooff, geb.  Bergen op Zoom 06.07.1881, overl. Bergen op Zoom 05.10.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia Georgina Becht, geb. Bergen op Zoom 31.03.1908|a|, overl. Bergen op Zoom 06.01.1909.

2.                   Gerarda Adriana Jacoba Becht, geb. Bergen op Zoom 31.03.1908|b|, overl. Bergen opZoom 04.12.1908.

3.                   Cornelis Johannes Gerardus Becht, geb. Bergen op Zoom 20.01.1910; volgt [1].

4.                   Adrianus Johannes Wilhelmus Becht, geb. Bergen op Zoom 10.05.1911, officier (1935).

5.                   Barbera Wilhelmina Armandine Becht, geb. Bergen op Zoom 05.08.1913, overl. Bergen op Zoom 08.10.1913.

6.                   Maria Lambertina Becht, geb. Bergen op Zoom 31.12.1914, overl. Bergen op Zoom 17.09.1915.

7.                   Josef Hendrik Becht, geb. Bergen op Zoom 16.02.1917.

 

Noten: |a| geboren ten tien ure des voormiddags (akte no.118); |b| geboren ten kwart na tien ure des voormiddags (akte no.119).

 

[4] Cornelis Johannes Becht, geb. Bergen op Zoom 26.01.1843, meubelmaker (1870,1884), koffiehuishouder (1886,1907), overl. Bergen op Zoom 31.01.1907, tr. Bergen op Zoom 24.11.1870

[5] Gerardina van den Broek, geb. Bergen op Zoom 09.03.1849, dienstbode (1870), huishoudster (1907), overl. Bergen op Zoom 06.06.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Appolonia Becht, geb. Bergen op Zoom 12.09.1871, overl. Bergen op Zoom 30.04.1894, tr. Bergen op Zoom 11.09.1893 Franciscus Brouwers, geb. Bergen op Zoom 14.11.1866, sergeant der infanterie (1893), opzichter gemeentewerken (1905), overl. na 1941, z.v. Cornelis Brouwers, timmerman, en Barbara Heijstraten.
     FB tr. 2e Bergen op Zoom 02.10.1905 Cornelia Petronella Martina de Bakker, geb. Bergen op Zoom 04.02.1882, overl. Bergen op Zoom 12.11.1941, d.v. Wilhelmus de Bakker, timmerman, en Paulina Johanna Akkermans.

2.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 04.10.1873.

3.                   George Henricus Johannes Maria Becht, geb. Bergen op Zoom 25.06.1875, overl. Bergen op Zoom 08.02.1876.

4.                   Johanna Gerardina Becht, geb. Bergen op Zoom 06.11.1876, overl. Bergen op Zoom 27.01.1969, tr. Bergen op Zoom 30.07.1906 Josephus Adrianus Marie Dercks, geb. Delft 06.04.1873, winkelier (1906), koopman (1907), caféhouder (1922), overl. Dongen 21.11.1933|b|, z.v. Josephus Hubertus Dercks en Jenetta Selina Olifiers.

5.                   Gerardina Appolonia Catharina Becht, geb. Bergen op Zoom 04.08.1878, overl. Bergen op Zoom 24.06.1880.

6.                   Jacobus Cornelis Becht, geb. Bergen op Zoom 20.02.1880; volgt [2].

7.                   George Frederik Marinus Becht, geb. Bergen op Zoom 05.12.1881, kantoorbediende (1907), wijnhandelaar (1916), fabrikant (1949), overl. Wassenaar 07.07.1949|a|, tr. Bloemendaal 01.09.1916 Johanna Maria van Dort, geb. Bergen op Zoom 22.01.1888, overl. Bergen op Zoom 07.12.1956, d.v. Pieter Willem van Dort, schipper (1888), oesterhandelaar (1916), en Maria Elizabeth van Dort.
Uit dit huwelijk: Cornelis Jacques Gerardus Becht (1917-2016); levensbericht: nl.wikipedia

8.                   Cornelis Adrianus Becht, geb. Bergen op Zoom 08.09.1884, overl. Nieuw-Ginneken 17.03.1965, tr. Bergen op Zoom 17.11.1920 Adriana Johanna Jordans, geb. Bergen op Zoom 19.09.1894, overl. na 1965, d.v. Wilhelmus Johannes Jordans, smid, en Annette Kuijpers.

9.                   Wilhelmus Johannes Becht, geb. Bergen op Zoom 25.07.1886.

10.               Lambertus Marinus Becht, geb. Bergen op Zoom 03.07.1889, afdelingschef ener limonadefabriek (1920), overl. Bergen op Zoom 25.09.1965, tr. ’s-Gravenhage 24.11.1920 Elisabeth van Hoof, geb. Maastricht 20.12.1896, overl. na 1965, d.v. Joannes Hubertus Dominicus van Hoof en Maria Elisabeth Janssen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen op Zoom 1949 no.258; |b| ook overl.akte Bergen op Zoom 1933 no.250.

 

[6] Adrianus Wilhelmus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 16.11.1846, verwer/schilder/huisschilder, overl. Bergen op Zoom 22.01.1924, tr. Bergen op Zoom 19.05.1873

[7] Johanna Knoet, geb. Bergen op Zoom 23.01.1849, overl. Bergen op Zoom 03.02.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Wilhelmus Maria van Hooff, geb. Bergen op Zoom 04.05.1874, schilder (1907), overl. Bergen op Zoom 22.11.1949.

2.                   Barbara Johanna van Hooff, geb. Bergen op Zoom 20.07.1875, overl. Bergen op Zoom 30.05.1948, tr. Bergen op Zoom 28.05.1903 Jan Cornelis Roelands, geb. Halsteren 13.04.1872, bouwkundig opzichter (1903),technisch ambtenaar (1925), overl. Utrecht 30.11.1925|a|, z.v. Wilhelmus Roelands, arbeider, en Anna Bogers.

3.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 05.01.1877.

4.                   Andreas Michael Cornelis van Hooff, geb. Bergen op Zoom 29.03.1878, verver/schilder, overl. Bergen op Zoom 18.03.1927, tr. 1e Bergen op Zoom 23.08.1900 Dina Jacoba Andriessen, geb. Bergen op Zoom 31.10.1879, overl. Bergen op Zoom 28.12.1900, d.v. Gabriel Andriessen, sergeant-majoor, en Cornelia Johanna Cornelisse; tr. 2e Bergen op Zoom 31.07.1905 Maria Paulina Dimphena Francisca van Zantvoort, geb. Bergen op Zoom 19.11.1883, overl. Breda 09.02.1968, d.v. Franciscus Aloisius van Zantvoort, openbaar onderwijzer (1883), hoofd ener school (1905), en Dijmphna Sneijders.

5.                   Wilhelmus Ludovicus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 13.10.1879, overl. Bergen op Zoom 20.08.1880.

6.                   Wilhelmina Johanna van Hooff, geb.  Bergen op Zoom 06.07.1881; volgt [3].

7.                   Carolina Wilhelmina van Hoof, geb. Bergen op Zoom 13.11.1882, overl. Bergen op Zoom 23.12.1882.

8.                   Maria Wilhelmina Petronella van Hooff, geb. Bergen op Zoom 06.01.1884.

9.                   Johannes Hermanus Ludovicus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 31.03.1885, onderwijzer, tr. Bergen op Zoom 12.05.1910 Johanna Jeannetta Maria Dingemans, geb. Bergen op Zoom 01.01.1888, overl. na 1917, d.v. Petrus Dingemans, meubelmaker, en Johanna Maria Steers.

10.               Adrianus Wilhelmus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 06.10.1886, kantoorbediende, overl. na 1945, overl. Breda 23.11.1962, tr. 1e Bergen op Zoom 08.02.1915 Anna Catharina Flipsen, geb. Bergen op Zoom 29.05.1893, overl. Nieuw-Ginneken 04.07.1945, d.v. Leonardus Flipsen, venter, en Johanna Elisabeth Demmers; tr. 2e tussen 1945 en 1962 Gerardina Cornelia Theresia de Haas, geb. Gilze en Rijen 14.04.1908, overl. na 1962, d.v. Cornelis Johannes de Haas en Joanna Josina Steijaert.

11.               Hendrica Maria Petronella van Hooff, geb. Bergen op Zoom 02.10.1887, overl. Bergen op Zoom 02.11.1962.

12.               Armandine Barbara Johanna van Hooff, geb. Bergen op Zoom 04.08.1889, overl. Bergen op Zoom 03.09.1951.

13.               Wilhelmus Johannes Marinus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 01.04.1891.

14.               Carolina Hendrika van Hooff, geb.Bergen op Zoom 29.06.1893, overl. Bergen op Zoom 22.07.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 1925 no.762.

 

[8] George Frederik Becht, geb. Bergen op Zoom 26.10.1812, timmerman (1840,1848), bierbrouwersknecht (1852), agent van politie (1862,1867), suikerkoker (1870,1882), overl. Bergen op Zoom 23.07.1887, tr. Bergen op Zoom 12.03.1840

[9] Apolonia Gelens, geb. Oud en Nieuw Gastel 15.02.1815, dienstbode (1840), overl. Bergen op Zoom 20.02.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis Becht, geb. Bergen op Zoom 01.11.1840, meubelmaker (1867,1870), overl. Steenbergen 05.06.1913, tr. Steenbergen 03.06.1867 Cornelia Huijsmans, geb. Steenbergen 25.01.1839, dienstbode (1867), overl. Steenbergen 15.08.1922, d.v. Pieter Huijsmans, arbeider, en Catharina de Haan.

2.                   Cornelis Johannes Becht, geb. Bergen op Zoom 26.01.1843; volgt [4].

3.                   Jacob Becht, geb. Bergen op Zoom 07.06.1845, overl. Bergen op Zoom 07.03.1850.

4.                   Hendricus Becht, geb. Bergen op Zoom 18.12.1847, overl. Bergen op Zoom 09.12.1876.

5.                   Anna Barbera Becht, geb. Bergen op Zoom 25.12.1848, overl. Roosendaal en Nispen 09.09.1928, tr. Bergen op Zoom 27.11.1882 Willem Gerardus Johannes Witjes, geb. Bergen op Zoom 08.01.1856, letterzetter, overl. (vitium cordis) Roosendaal 24.12.1937, z.v. Johanna Witjes.

6.                   Johanna Adriana Becht, geb. Bergen op Zoom 01.02.1852, overl. Bergen op Zoom 28.04.1852.

7.                   George Frederik Becht, geb. Bergen op Zoom 18.03.1862, meubelmaker, overl. Bergen op Zoom 21.05.1932, tr. Bergen op Zoom 04.12.1882 Julia Maria Gertrudis Theodora van Dongen, geb. Maastricht 12.03.1862, dienstbode (1882), overl. Bergen op Zoom 26.11.1918, z.v. Johannes Bernardus van Dongen, arbeider, en Maria Catharina Muller.

 

[10] Joannes van den Broek, ged. Utrecht (rk) 09.08.1803, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 13.06.1876|a|, tr. Bergen op Zoom 14.06.1838

[11] Catharina Rampaert, geb. Moerstraten 23.05.1806, ged. Wouw (rk) 23.05.1806, dienstbode (1838), overl. Bergen op Zoom 12.12.1884|b|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Rampart/Rampaart):

1.                   Reinier Simon van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.08.1840, timmerman, overl. Bergen op Zoom 14.01.1918, tr. Bergen op Zoom 03.07.1873 Johanna de Jong, geb. Bergen op Zoom 04.08.1840, naaister (1873), overl. Bergen op Zoom 05.02.1922, d.v. Henricus de Jong en Maria Soffers.

2.                   Maria Jacoba van den Broek, geb. Bergen op Zoom 10.07.1841, winkelierster (1885), overl. Bergen op Zoom 15.02.1920, tr. Bergen op Zoom 23.11.1885 Lambertus de Bakker, geb. Bergen op Zoom 23.08.1853, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 27.11.1934, z.v. Petrus de Bakker, schoenmaker, en Pieternella Cornelia Crusio.
     LdB tr. 1e Bergen op Zoom 28.05.1883 Dorothea Cornelia van Tiggelen, geb.Bergen op Zoom 28.11.1855, overl. Bergen op Zoom 05.07.1885, d.v. Cornelis van Tiggelen, schoenmaker, en Elisabeth Vervuggen.

3.                   Jacobus van den Broek, geb. Bergen op Zoom 21.08.1843, kleermaker, overl. Bergen op Zoom 21.02.1903, tr. Bergen op Zoom 02.10.1873 Anna Kornelia Johanna Rombouts, geb. Tholen 05.11.1849, dienstbode (1873), overl. Bergen op Zoom 26.02.1939, d.v. Adrianus Rombouts en Elisabeth Rombout.

4.                   Catharina Martina van den Broek, geb. Bergen op Zoom 29.04.1845, overl. Bergen op Zoom 10.01.1924.

5.                   Petrus Paulus van den Broek, geb. Bergen op Zoom 24.08.1847, overl. Bergen op Zoom 27.09.1847.

6.                   Gerardina van den Broek, geb. Bergen op Zoom 09.03.1849|c|; volgt [5].

7.                   Martina Clasina van den Broek, geb.Bergen op Zoom 28.12.1851, wollennaaister (1879),  overl. Bergen op Zoom 12.02.1918, tr. Bergen op Zoom 13.01.1879 Sebastiaan de Mooij, geb. Terneuzen 03.12.1853, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 20.09.1933, z.v. Gijsbertus de Mooij en Carolina Nellen.

 

Noten: |a| e.v. Rampart; |b| Rampart; |c| moeder Rampaart.

 

[12] Pieter Marijn van Hoof, geb. Steenbergen 30.08.1815, timmerman, overl. Bergen op Zoom 23.02.1897; tr. 2e Bergen op Zoom 10.07.1861 Clara Maria Brugmans, geb. Woensdrecht 24.11.1811 of Huijbergen ca. 1812, kasteleinesse (1861), overl. Bergen op Zoom 17.12.1879, d.v. Martien Brugmans en Anna Maria Claassens; tr. 1e Steenbergen 04.10.1844

[13] Josina van Eijnatten, geb. Roosendaal en Nispen 16.02.1823, overl. Bergen op Zoom 11.05.1857|a|.

     CMB tr. 1e Bergen op Zoom 28.06.1849 Joannes van Tongeren, ged. Bergen op Zoom (rk) 11.07.1807, timmerman, overl. Bergen op Zoom 08.09.1859, z.v. Arnoldus van Tongeren en Petronella Lenaars.

Uit dit huwelijk (vader ook Petrus Marijnus, ook van Hooff):

1.                   Johannes Adrianus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 10.04.1845, timmerman (1873,1874), overl. Brussel 1892, tr. Bergen op Zoom 26.05.1874 Barbara Adriaansen, geb. Bergen op Zoom 06.02.1845, dienstbode (1874), d.v. Cornelis Antonius Adriaansen, kleermaker, en Antonia van der Borst.

2.                   Adrianus Wilhelmus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 16.11.1846|b|; volgt [6].

3.                   Wilhelmus Adrianus van Hooff, geb. Bergen op Zoom 12.07.1849, timmerman (1870,1874), tr. Bergen op Zoom 31.08.1874 Constantina Francina Louisa van Loenhoud, geb. ’s-Heer Arendskerke 01.09.1850, d.v. Jan van Loenhoud en Thresia Elizabeth Verbeeke.

4.                   Wilhelmina Helena van Hooff, geb. Bergen op Zoom 08.01.1852, overl. Bergen op Zoom 03.02.1936, tr. Bergen op Zoom 19.06.1879 Johannes Wilhelmus van Dort, geb. Bergen op Zoom 28.10.1855, schipper, overl. Bergen op Zoom 08.01.1944, z.v. Wilhelmus van Dort, schipper, en Hendrica Wittermans.

5.                   Carolina Cornelia van Hooff, geb. Bergen op Zoom 27.02.1854, overl. Bergen op Zoom 13.11.1932.

6.                   Maria Christina van Hooff, geb. Bergen op Zoom 02.05.1857, dienstmeid (1885), overl. Anderlecht 13.05.1911, tr. Ginneken en Bavel 29.04.1885 Adrianus Johannes Uitdehaag, geb. Roosendaal 05.08.1862, mandenmaker (1862), broodbakker (1885), z.v. Antonij Uitdehaag en Johanna Hagenaars.

 

Noten: |a| moeder Jacomijna, e.v. Petrus Marijnus; |b| vader Pieter Marijn van Hooff.

 

[14] Johannes Ludovicus Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 29.03.1807, stoeldraaier (1833), stoel(en)maker (1835,1849), stoeldraaier (1869), overl. Bergen op Zoom 26.03.1869|a|, tr. Bergen op Zoom 03.11.1831

[15] Wilhelmina Coenen, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.04.1806, dienstbode (1831), overl. Bergen op Zoom 07.05.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbara Wilhelmina Knoet, geb. Bergen op Zoom 18.02.1833, dienstbode (1864), overl. Bergen op Zoom 05.03.1915, tr. Bergen op Zoom 11.08.1864 Machiel Andries van Loon, geb. Bergen op Zoom 19.10.1834, metselaar, overl. Bergen op Zoom 01.02.1922, z.v. Johannes van Loon,metselaar, en Elisabeth Snijders.

2.                   Carolina Knoet, geb. Bergen op Zoom 14.08.1834, overl. Bergen op Zoom 17.09.1835.

3.                   Johannes Jacobus Knoet, geb. Bergen op Zoom 14.10.1835, overl. Bergen op Zoom 17.12.1835.

4.                   Willem Knoet, geb. Bergen op Zoom 19.12.1836.

5.                   Hermanus Knoet, geb. Bergen op Zoom 19.01.1838.

6.                   Johannes Knoet, geb. Bergen op Zoom 11.04.1839, overl. Bergen op Zoom 07.07.1839.

7.                   Cornelis Johannes Knoet, geb. Bergen op Zoom 21.04.1840, overl. Bergen op Zoom 15.07.1850.

8.                   Maria Johanna Knoet, geb. Bergen op Zoom 04.07.1841, overl. Bergen op Zoom 19.09.1841.

9.                   Godefridus Knoet, geb. Bergen op Zoom 09.07.1842, overl. Bergen op Zoom 24.09.1842.

10.               Johanna Maria Knoet, geb. Bergen op Zoom 30.08.1843, overl. Bergen op Zoom 13.03.1851.

11.               Hendricus Knoet, geb. Bergen op Zoom 24.10.1845, overl. Bergen op Zoom 04.01.1846.

12.               Maria Knoet, geb. Bergen op Zoom 13.11.1847, overl. Bergen op Zoom 23.12.1916.

13.               Johanna Knoet, geb. Bergen op Zoom 23.01.1849; volgt [7].

 

Noten: |a| e.v. Koenen.

 

[16] Johann Andreas Becht, ged. Nijmegen (Evangelisch-Luthers) 07.05.1775, geôlier de la prison civile (1812), cipier (1815), cipier van Stads-gevangene Poort (1819), verwer (1821,1822), cipier van het tijdelijk provoosthuis te Bergen op Zoom (1834), overl. Bergen op Zoom 02.09.1834|b|, z.v. Johan Andreas Becht en Maria Gertruijda Brink (zie Bijlage A); tr.

[17] Anna Barbara Weller, geb. ‘s-Hertogenbosch ca. 1780, overl. Dordrecht 12.04.1854|e|, d.v. Anna Sabina Holzapffel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Georgina Becht, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 04.05.1800, dienstbode (1827), overl. Bergen op Zoom 13.09.1832, tr. Bergen op Zoom 15.11.1827 Engel van der Kuijl, ged. Bergen op Zoom 15.11.1797, schippersknecht (1827,1833), overl. Bergen op Zoom 17.12.1879, z.v. Pieter van der Kuijl en Kornelia de Jager.
     EvdK tr. 2e Bergen op Zoom 26.09.1833 Anna Nederveen, geb. Bergen op Zoom 28.06.1807, ged. Bergen op Zoom 01.07.1807, dienstbode (1833), overl. Rotterdam 20.12.1880, d.v. Jacob Nederveen en Joanna de Keizer.

2.                   Johanna Catharina Becht, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 04.07.1802, overl. Bergen op Zoom 07.03.1893, tr. Bergen op Zoom 26.10.1843 Jan van Eijsbergen, geb. Dordrecht ca. 1801, overl. Bergen op Zoom 16.12.1888, z.v. Cornelis van Eijsbergen en Jenneke van Efferen.

3.                   Johann Philip Becht, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 20.01.1805.

4.                   Johann Andreas Becht, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 12.10.1806, verwer en glazenmaker, overl. Dordrecht 24.11.1884, tr. Bergen op Zoom 29.09.1836 Sophia Zimmerman, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 22.05.1809, overl. Dordrecht 18.03.1877, d.v. Valentin Zimmerman en Maria Catharina Huntz/Heintz.

5.                   Johann Wilhelm Becht, ged. Bergen op Zoom (Luthers) 16.10.1808, overl. Bergen op Zoom 23.10.1829.

6.                   levenloze dochter, Bergen op Zoom 30.07.1811.

7.                   George Frederik Becht, geb. Bergen op Zoom 26.10.1812|a|; volgt [8].

8.                   Jacob Becht, geb. Bergen op Zoom 03.01.1815, verwer, tr. Bergen op Zoom 07.08.1851 Elisabeth Bastiaanse, geb. Bergen op Zoom 05.10.1824|c|, overl. Bergen op Zoom 10.10.1920, d.v. Joannes Bastiaanse, boerenknecht (1825), en Adriana Proost, dienstbode (1824), dagloonster (1825).

9.                   Berbera Georgina Becht, geb. Bergen op Zoom 02.03.1819, overl. Haarlem 22.02.1883, tr. Rotterdam 16.02.1853 Frederik Johannes Aukes, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, winkelier, overl. Overveen (Bloemendaal) 19.02.1891|d|, d.v. James Aukes en Frederika Maria Reuscher.

10.               Jacobus Johannes Becht, geb. Bergen op Zoom 14.04.1821, overl. Bergen op Zoom 20.04.1821.

11.               Adrianus Brecht, geb. Bergen op Zoom 26.11.1822, meubelmakersknecht, overl. Bergen op Zoom 21.08.1900, tr. Bergen op Zoom 17.05.1849 Petronella Blaeser, geb. Bergen op Zoom 06.02.826, overl. Bergen op Zoom 18.01.1888, d.v. Daniel Marijn Blaeser, timmerman, en Maria Sophia de Bakker.

 

Noten: |a| kind George Fréderic, vader Jean André; |b| Johan Andreas; |c| natuurlijke dochter van Adriana, gewettigd bij haar huwelijk met Joannes (geb.akte Bergen op Zoom 1824 no.157 & huw.akte Bergen op Zoom 29.08.1825 no.33); |d| ook overl.akte Haarlem 1891 no.269; |e| ‘de vader onbekend’ {alleen bij de aangevers?} (overl.akte Dordrecht 1854 no.243).

 

[18] Cornelis Gelens, metselaar, overl. Dinteloord voor 1841, otr. Oud en Nieuw Gastel (schepenbank) 09.06.1810, tr. Oud en Nieuw Gastel 24.06.1810

[19] Johanna Buijsen, overl. na 1841.

Uit dit huwelijk (moeder soms Buijse/Buijssen):

1.                   Johannes Gelens, geb. Oud en Nieuw Gastel 14.01.1811, metselaar, tr. Steenbergen 20.08.1841 Maria van Steen, geb. Oud en Nieuw Gastel 24.11.1811, dienstbode (1841), d.v. Jan van Steen, linnenwever, en Catharina Rockx.

2.                   Apolonia Gelens, geb. Oud en Nieuw Gastel 15.02.1815; volgt [9].

3.                   Anna Maria Cornelia Gelens, geb. Oud en Nieuw Gastel 19.03.1817, overl.Bergen op Zoom 20.02.1895, tr. Bergen op Zoom 08.01.1852 Petrus Josephus Pasmans, geb. Oud-Valkenburg ca. 1806, overl. Bergen op Zoom 27.09.1888, z.v. Johannes Gerardus Pasmans en Petronella Lejeune.

4.                   Hendrik Gelens, geb. Oud en Nieuw Gastel 23.04.1818.

 

[20] Reinier van den Broek, geb. Maastricht, kapitein onder Baden (1793), overl. voor 1826, otr. Bergen op Zoom 20.04.1793, tr. Bergen op Zoom 05.05.1793

[21] Martina de Laat, ged. Bergen op Zoom (rk) 14.05.1769, dagloonster (1826), overl. Bergen op Zoom 21.01.1859, d.v. Egidius de Laat en Johanna Schram.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Philippina van den Broek, geb. Kampen ca. 1797, dienstbode (1826), overl. Bergn op Zoom 05.03.1874, tr. Bergen op Zoom 17.08.1826 Jacobus Disco, geb. Bergen op Zoom 15.04.1800, schoenmaker, overl. na 1874, z.v. Nicolaas Disco en Adriana Groffen.

2.                   Dina van den Broek, geb. Kampen ca. 1800, dienstbode (1834), overl. Bergen op Zoom 25.07.1873, tr. Bergen op Zoom 30.01.1834 Jacobus Kruf, geb. Bergen op Zoom 28.03.1809, timmerman, overl. Bergen op Zoom 06.08.1867, z.v. Jacobus Kruf, turfdrager, en Barbara Free.

3.                   Joannes van den Broek, ged. Utrecht (rk) 09.08.1803; volgt [10].

4.                   Jacobus Joannes van den Broek, ged. Utrecht (rk) 09.08.1803, schoenmaker, overl. Bergen op  Zoom 24.04.1826|a|.

5.                   Paulus van den Broek, geb. Bergen op Zoom 29.08.1817, overl. Bergen op Zoom 29.08.1817.

 

Noten: |a| aangifte door zijn tweelingbroer Johannes (overl.akte Bergen op Zoom 1826 no.60).

 

[22] Simon Rampaert, ged. Wouw (rk) 14.08.1773|c|, journalier (1812), dagloner (1816), overl. Wouw 25.06.1816|a|, z.v. Cornelis Rampaart en Catharina van den Bergh; tr. Wouw (rk) 22.05.1803

[23] Maria de Haen, geb. Wouw ca. 1778, arbeidster, overl. Roosendaal en Nispen 03.02.1848|b|, d.v. Antonij de Haan en Catharina Leemans.

Uit dit huwelijk:

1.                   kind van Simon Rampaart, begr. Wouw 04.04.1805.

2.                   Catharina Rampaert, geb. Moerstraten 23.05.1806, ged. Wouw (rk) 23.05.1806; volgt [11].

3.                   Jacoba Rampaert, geb. Moerstraten 19.02.1809, ged. Wouw (rk) 20.02.1809, arbeidster, overl. Wouw 16.02.1827.

4.                   Maria Cornelia Rampaart, geb. Wouw 18.02.1812, overl. Roosendaal en Nispen 27.05.1883, tr. Roosendaal en Nispen 05.05.1844 Adrianus van Hal, ged. Zundert (rk) 26.03.1804, bouwknecht, z.v. Franciscus van Hal en Anna Cornelia Schrauwen.

5.                   Simon Rampaart, geb. Wouw 17.12.1816, bouwmansknecht (1851), arbeider (1858), overl. Roosendaal 29.10.1858, tr. Wouw 12.06.1851 Elizabeth van Broekhoven, geb. Wouw 14.07.1829, dienstmeid (1851), d.v. Jan van Broekhoven, arbeider, en Cornelia Bovée, arbeidster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Roosendaal 1816 no.55; |b| de Haan, wede Rampaart; |c| vader Cornelius Rampaart ex Nispen, moeder Catharina van Berghen ex Essen.

 

[24] Joannes van Hoof, Jan, ged. Steenbergen (rk) 18.12.1791, timmermansknecht (1814,1817), timmerman (1818,1850), overl. Nieuw-Vossemeer 14.11.1851, z.v. Marijnis van Hoof en Cornelia Meijvis; tr. 2e Nieuw-Vossemeer 13.04.1829 Maria Lodiers, geb. Nieuw-Vossemeer, ged. Halsteren (rk) 25.07.1790, overl. (kraambed) Nieuw-Vossemeer 09.05.1829, d.v. Marijnus Lodiers en Adriana Joosen, landbouwster (1823); tr. 1e Steenbergen 16.09.1814

[25] Maria Christina Abels, ged. Steenbergen (rk) 03.08.1788, ‘mutsewaster’ (1814), overl. Nieuw-Vossemeer 10.01.1828, d.v. Willem Abels en Anna Cornelia van Venrooij.

     ML tr. 1e Nieuw-Vossemeer 28.02.1823 Petrus Johannes Vermeulen, geb. Zwijndrecht|b| ca. 1789, pakdrager, overl. Nieuw-Vossemeer 12.06.1828, z.v. Gilles Vermeulen en Maria Judoca de Langhe.

Uit het huwelijk van Hoof-Abels(vader ook van Hooff):

1.                   Pieter Marijn van Hoof, geb. Steenbergen 30.08.1815; volgt [12].

2.                   Willem Antonij van Hoof, geb. Steenbergen 25.05.1817, overl. Steenbergen 24.09.1819.

3.                   Adriaan Jan van Hoof, geb. Steenbergen 22.12.1818, overl. Steenbergen 29.12.1818.

4.                   Wilhelmus van Hooff, Willem, geb. Nieuw-Vossemeer 05.10.1820, timmerman (1858,1861), overl. Nieuw-Vossemeer 12.11.1905, tr. Bergen op Zoom 09.09.1858 Maria Joanna van Wambeke, geb. Zottegem|a| ca. 1831, overl. Nieuw-Vossemeer 26.12.1875, d.v. Dominicus Josephus van Wambeke en Petronella van Wezel.

5.                   Cornelia van Hooff, geb. Nieuw-Vossemeer 15.03.1823, overl. Antwerpen 09.12.1899|c|, tr. Hubertus Joannes Baptista Stevens.

6.                   Helena van Hooff, geb. Nieuw-Vossemeer 10.05.1824.

7.                   Adrianus van Hooff, geb. Nieuw-Vossemeer 17.11.1826, tr. Zevenbergen 25.11.1859 Pietronella Allaarts, geb. Zevenbergen 02.09.1815, d.v. Cornelis Allaarts en Johanna Spaaij.

Uit het huwelijk van Hoof-Lodiers:

8.                   Adriana van Hoof, geb. Nieuw-Vossemeer 02.05.1829, overl. Nieuw-Vossemeer 05.04.1850.

 

Noten: |a| provincie Oost-Vlaanderen, België; |b| provincie Oost-Vlaanderen, België; |c| ook overl.akte Nieuw-Vossemeer 1899 no.399.

 

[26] Adriaan van Eijnatten, geb. Rijsbergen 11.02.1790, arbeider (1814,1816), dagloner (1819), arbeider (1821,1838, feb1843), olieslager (aug1843), olieslagersknecht (1852), arbeider (1867), overl. Steenbergen 22.07.1873, z.v. Johannes van Eijnatten en Maria Dirven; tr. 2e Roosendaal en Nispen 18.03.1837 Maria Buijens, ged. Essen 10.03.1802, arbeidster, overl. Steenbergen 28.06.1850, d.v. Pieter Buijens (-1801) en Joanna de Crom (-1831); tr. 1e Roosendaal (rk) 03.05.1812|d|

[27] Jacoba de Waal, ged. Roosendaal (rk) 02.07.1782|c|, overl. Roosendaal en Nispen 01.01.1830, d.v. Francis de Waal en Paulina van Son.

Uit het huwelijk van Eijnatten-de Waal (moeder ook Jacomijna):

1.                   Paulina van Eijnand, ged. Roosendaal (rk) 14.10.1812|e|, dienstmeid (1838).

2.                   Johannes van Eijnatten, geb. Roosendaal 12.08.1814, arbeider, overl. Steenbergen 18.09.1888, tr. Steenbergen 11.06.1852 Anna Maria Theunisse, geb. Steenbergen 17.04.1819, arbeidster, overl. Steenbergen 01.07.1888, d.v. Kornelis Theunisse, arbeider, en Cornelia Braadt, arbeidster (1852).

3.                   Maria van Eijnatten, geb. Roosendaal 08.09.1816, dienstbode (1850), overl. Steenbergen 29.12.1895, tr. Steenbergen 31.05.1850 Paulus van Loon, ged. Steenbergen (rk) 20.01.1802, landbouwer (1850), arbeider (1873), overl. Steenbergen 06.11.1873, z.v. Johannis van Loon en Cornelia Boeren.

4.                   Franciscus van Eijnatten, geb. Roosendaal 09.02.1819, sociëteitshouder (1871), overl. Bergen op Zoom 19.07.1879, tr. Steenbergen 03.08.1843 Johanna Josepha Dann, geb. Bergen op Zoom 17.09.1815, overl. Bergen op Zoom 15.03.1871, d.v. Johannes Nicolaas Dann, voerman, en Catharina Pieternella van der Schrieck.

5.                   Adriana van Eijnatten, geb. Roosendaal 18.04.1821, overl. Steenbergen 20.09.1887|b|.

6.                   Josina van Eijnatten, geb. Roosendaal en Nispen 16.02.1823|a|; volgt [13].

Uit het huwelijk van Eijnatten-Buijens:

7.                   Johanna van Eijnatten, geb. Roosendaal en Nispen 24.01.1838, overl. Roosendaal en Nispen 25.01.1838.

8.                   levenloze zoon, Steenbergen 07.08.1840.

9.                   Joanna Maria van Eijnatten, geb. Steenbergen 03.02.1843, werkbode (1867), overl. Ossendrecht 01.01.1899, tr. Ossendrecht 01.02.1867 Michiel Jansen, geb. Ossendrecht ca. 1828, overl. Ossendrecht 10.07.1909, arbeider, z.v. Adriaan Jansen en Johanna Blommaerts.

 

Noten: |a| moeder Jacoba; |b| moeder Wilhelmina (overl.akte Steenbergen 1887 no.124); |c| dopeling Jacomina, vader de Wael; |d| bruidegom van Eijnand, bruid de Wael; |e| vader van Eijnand, moeder Jacoba.

 

[28] Joannes Jacobus Knoet, geb. Bergen op Zoom, afwezig (1826,1828,1831,1832), overl. voor 1848, otr. Bergen op Zoom (schepenbank) 12.07.1800

[29] Barbara Pluijmen, geb. Bergen op Zoom geb. ca. 1774/1780/1781/1782, naaister (1826), wasvrouw (1828), naaister (1831), wasvrouw (1832), overl. Bergen op Zoom 13.04.1848|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Ludovicus Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 15.01.1801, w.s. jong gestorven.

2.                   Jacoba Anna Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 27.06.1803, dienstbode (1826), overl. Bergen op Zoom 16.11.1852, tr. Bergen op Zoom 05.05.1826 Wilhelmus Jordans, geb. ’s-Gravenhage ca. 1803, koperslager, overl. Bergen op Zoom 21.11.1870, z.v. Joannis Henricus Jordans, koperslager, en Maria Joanna van Haart.

3.                   Cornelius Ludovicus Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 27.12.1804, hoedenmakersknecht (1828), overl. Bergen op Zoom 22.05.1890, tr. Bergen op Zoom 03.01.1828 Adriana Hendrina Schrier, geb. Sluis ca. 1806, dienstbode (1828), overl. Bergen op Zoom 23.07.1889, d.v. Christiaan Schrier, werkman, en Johanna Hendrina Moelaart.

4.                   Joanna Catharina Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 06.12.1805, overl. Bergen op Zoom 11.04.1896, tr. Bergen op Zoom 03.05.1832 Wilhelmus Adrianus Touw, ged. Bergen op Zoom (rk) 19.02.1806, voerman, overl. Bergen op Zoom 06.12.1871, z.v. Joannes Touw en Adriana Blankers, werkster (1832).

5.                   Johannes Ludovicus Knoet, ged. Bergen op Zoom (rk) 29.03.1807; volgt [14].

 

Noten: |a| oud 66 jaar, geen ouders vermeld, ‘weduwe van Jacobus Knoet’ (overl.akte Bergen op Zoom 1848 no.66).

 

[30] Wilhelmus Coenen, geb. Namen ca. 1766, schoenmaker, overl. Bergen op Zoom 18.03.1840|a|, tr.

[31] Carolina Vernier, geb. Maastricht ca. 1766/1767, overl. Bergen op Zoom 02.02.1849|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Joachim Coenen, geb. ca. 1792/1793, schoenmaker (1840,1849), overl. Bergen op Zoom 15.01.1879|c|, tr. voor 1820 Anna Maria Quanten, ged. Bergen op Zoom (rk) 28.11.1792, overl. Bergen op Zoom 09.07.1857, d.v. Nicolaas Quanten en Anna Maria de Lang.

2.                   Maria Ludovica Coenen, ged. Bergen op Zoom (rk) 10.07.1796.

3.                   Hermanus Coenen, ged. Bergen op Zoom (rk) 14.03.1802, schoenmaker (1823,1849), tr. Bergen op Zoom 30.01.1823 Anna Maria Meeuwes, ged. Bergen op Zoom (rk) 12.04.1801, overl. na 1848, z.v. Cornelis Meeuwes en Anna Maria Hosemans.

4.                   Wilhelmina Coenen, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.04.1806; volgt [15].

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Bergen op Zoom 1840 no.37); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Bergen op Zoom 1849 no.23); |c| moeder Vernié.

 


Bijlage A

 

[32] Johann Andreas Becht, tr.

[33] Maria Gertruijda Brink, ook Maria Gerdrudt Brinck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Becht, ged. Nijmegen 19.11.1769|a|, tr. Hees 13.04.1794 (met att. van Nijmegen) Jacobus Bender.

2.                   Johann Andreas Becht, ged. Nijmegen (Evangelisch-Luthers) 07.05.1775; volgt [16].

 

Noten: |a| moeder Maria Catharina Becht, get. Anna Catharina Brink.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren