Antonius Petrus Barten (1930-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Antonius Petrus Barten, geb. Amsterdam 14.01.1930, promotie Rotterdam 20.09.1966|a|, hoogleraar Tilburg (1988-), eredoctoraat Tilburg 1992|b|, overl. Leuven (België) 15.06.2016.
 
Noten: |a| proefschrift: Theorie en empirie van een volledig stelsel van vraagvergelijkingen; promotor: H. Theil (1924-2000); |b| erepromotor: A. Kapteyn.

 

[2] Petrus Gerardus Barten, geb. Amsterdam 12.04.1890, handelsgeëmployeerde (1913), overl. Haarlem 09.10.1958|c|, begr. Heemstede (RK Bpl. Valkenburg a/d Glipperdreef) 13.10.1958, tr. Amsterdam 22.05.1913|a|
[3] Maria Elise Ursula Maréchal, geb. Oldenzaal 24.02.1890, overl. 17.12.1975, begr. [Heemstede] 22.12.1975.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Theodorus Petrus Barten, geb. Soerabaja 18.09.1914, Pater Jan S.J., ingetreden 07.09.1933, priester gewijd 22.08.1945, archivaris van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten, overl. Nijmegen 06.03.1994, begr. Nijmegen (RK Bpl. Jonkerbos) 10.03.1994.

2.                   Theodorus Johannes Wijnand Barten, geb. Soerabaja 04.11.1915, overl. 15.01.1938.

3.                   Eduardus Antonius Barten, Ed, geb. Amsterdam 17.01.1919, overl. Heemstede 01.12.2016, verloofd Saskatoon (Canada)/Batavia 1947|d|, tr. 1e [Batavia] 13.01.1948 Edith Florence de Faye, geb. Saskatoon (Canada) 21.04.1920, overl. Zandvoort 01.08.1969, begr. Heemstede (RK Bpl. Glipperdreef) 05.08.1969; tr. 2e voor 1975 Bep Stierman, overl. voor 2016.

4.                   dochter.

5.                   Elise Catharina Maria Barten, geb. Amsterdam 05.05.1925, overl. Monster 27.11.2012, crem. Loosduinen.

6.                   zoon.

7.                   Antonius Petrus Barten, geb. Amsterdam 14.01.1930|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, wonende te Soerabja, vertegenwoordigd door Johannes Theodorus Barten {broer}, toestemming bij KB 28.03.1913, moeder v/d bruidegom Hemelaar (huw.akte Amsterdam 1913 reg.6C fol.45 no.378); |b| Het Volk 17.01.1930 (M. Barten-Maréchal, z.); |c| moeder Hemelaar (overl.akte Haarlem 1958 no.720); |d| Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche dagbladpers te Batavia 17.11.1947.

 

[4] Johannes Petrus Barten, geb. Oeffelt 08.02.1858, metselaar (1886,1899), makelaar in huizen (1913,1916), makelaar (1926), overl. Amsterdam 01.09.1936; tr. 2e Sloten (NH) 01.07.1920 Johanna Barbara Sanders, geb. Alkmaar 21.06.1865, overl. voor 1926, d.v. Johannes Sanders, venter, en Maria Wijnanda Haarmans; tr. 3e Amsterdam 08.04.1926 Elizabeth Johanna Rombout, geb. Haarlem 20.01.1858, overl. Amsterdam 22.09.1943, d.v. Antonie Rombout, koetsier, en Maria Luiting; tr. 1e Amsterdam 03.03.1886|a|

[5] Elisabeth Hemelaer, geb. Stoppeldijk 15.11.1855, dienstbode (1886), overl. Sloten (NH) 02.03.1916.

     JBS tr. 1e Amsterdam 12.04.1894 Gerardus Johannes Hollee, geb. Haarlem 30.09.1853, bankwerker (1876), tapper (1894), overl. Sloten (NH) 24.12.1914, z.v. Johannes Thomas Hollee, timmerman, en Catharina van Hees.

     GJH tr. 1e Amsterdam 08.06.1876 Cornelia Antonia Kalkhoven, geb. Amsterdam 01.04.1849, overl. voor 1894, d.v. Wilhelmus Kalkhoven (1807-voor1876) en Claire Verstraeten (ca.1807-voor1866).
– Het ouderpaar Kalkhoven-Verstraeten vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Wilhelmus Antonius Maria Luijpen (1922-1980), hoogleraar Tilburg.

     EJR tr. 1e Utrecht 26.06.1878 Adrianus Bastiaan David van Seventer, geb. Dordrecht 12.01.1855, overl. ’s-Gravenhage 26.03.1921|c|, z.v. Jan van Seventer en Gerdina Geertruida van der Grijp.

Uit dit huwelijk (moeder Hemelaar):

1.                   Petrus Johannes Barten, geb. Amsterdam 30.10.1886, overl. Amsterdam 12.02.1887.

2.                   Johannes Theodorus Barten, geb. Amsterdaam 28.10.1887, bouwkundige (1913), timmerman (1916), overl. Zandvoort 23.08.1936, tr. Amsterdam 19.10.1916 Adriaantje Herfst, geb. Amsterdam 10.11.1888, overl. Heemstede 25.05.1954, d.v. Jan Frederik Herfst en Johanna Alida Jesterhout.
     AH tr. 2e Heemstede 15.02.1941 Hendricus Bernardus Josephus Bunck, geb. Amsterdam 07.12.1885, bankwerker (1911), overl. Haarlem 22.04.1945|b|, z.v. Franciscus Johannes Bunck, smid, en Gezina Voordisch.
     HBJB tr. 1e Amsterdam 05.10.1911 Adriaantje Herfst, geb. Amsterdam 28.02.1890, overl. Heemstede 13.10.1940, d.v. Dirk Herfst, ketelmaker, en Anna Tollena de Bie.

3.                   Theodora Maria Barten, geb. Amsterdam 10.10.1888, overl. Amsterdam 1.6.09.1889.

4.                   Petrus Gerardus Barten, geb. Amsterdam 12.04.1890; volgt [2].

5.                   Theodora Maria Barten, geb. Amsterdam 12.09.1891, overl. Amsterdam 27.05.1892.

 

Noten: |a| bruid in akte Hemelaer, tekent met Hemelaar (huw.akte Amsterdam 1886 reg.4 fol.45v no.375); |b| ook overl.akte Heemstede 06.11.1945 no.321; |c| e.v. Rombouts (overl.akte ’s-Gravenhage 1921 no.1031).

 

[6] Jan Theodor Maréchal, geb. Limbricht 30.11.1856, commies (1887,1897), rijksambtenaar (1890,1908), assistent bij de rijksbelasting (1915), overl. Heerlen 29.02.1928|c|, tr. Sittard 30.04.1886

[7] Johanna Sophia Leinarts, geb. Sittard 03.01.1858, overl. Kerkrade 23.05.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean François Maréchal, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.02.1887, onderwijzer, tr. Sassenheim 19.11.1908 Maria van der Krogt, geb. Voorburg 15.09.1882, d.v. Dominicus van der Krogt, spoorwegwachter, en Adriana Wilhelmina van der Koelen.

2.                   Maria Jean Gerard Maréchal, geb. Sittard 12.10.1888.

3.                   Maria Elise Ursula Maréchal, geb. Oldenzaal 24.02.1890; volgt [3].

4.                   Gerard Jan Joseph Maréchal, geb. Avereest 10.03.1892, tr. Princenhage 08.11.1915 Antonia Cornelia Korebrits, geb. Princenhage 01.01.1892, d.v. Dingeman Hendrik Korebrits, ijzerdraaier, en Antonia van Aperen.

5.                   Leonardus Hubertus Antonius Maréchal, ook Leonard Hubert Antoon, geb. Avereest 07.03.1894, overl. Sittard 13.06.1895|a|.

6.                   Maria Margaretha Antonetta Maréchal, geb. Avereest 11.04.1896.

7.                   Johanna Maria Josephina Maréchal, geb. Avereest 17.05.1897, overl. Avereest 23.01.1899.

8.                   Maria Josephina Antonetta Maréchal, geb. Avereest 13.05.1899.

9.                   Maria Louisa Francina Maréchal, geb. Amsterdam 13.05.1901, garagehoudster (1928), houdster taxionderneming, overl. Blaricum 02.03.1969, tr. Amsterdam 13.12.1928 Daniël Pieter Manvis, geb. Amsterdam 08.07.1889, werkman (1912), chauffeur (1928), conciërge, overl. Amsterdam 30.03.1969, z.v. Jan Albertinus Bernardus Manvis en Anna van der Lugt.
     DPM tr. 1e Amsterdam 17.07.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.03.1928, ingeschr. Amsterdam 27.10.1928) Maria Elisabeth Kraan, geb. Alkmaar 12.01.1891, d.v. Jan Karel Petrus Kraan en Grietje Kok.

10.               Guillaume Wijnand Maréchal, geb. Amsterdam 06.06.1903, tr. Kerkrade 15.05.1928 Katharina Holländer, geb. Brachelen|b| ca. 1903, d.v. Heinrich Holländer en Elisabeth Ferber.

 

Noten: |a| overl.akte Avereest 1895 no.53; |b| nu een Stadtteil van Hückelhoven, Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| ook overl.akte Kerkrade 1928 no.72.

 

[8] Johannes Barten, geb. Oeffelt 26.12.1815, strodekker (1854), rietdekker (1855), strodekker (1858), dagloner (1862,1867), arbeider (1870,1873), dagloner (1881), overl. Oeffelt 28.12.1881; tr. 2e Oeffelt 11.10.1862 Anna Maria Smits, geb. Haps 03.03.1829, dienstmeid (1862), overl. Oeffelt 06.12.1910, d.v. Peter Smits, arbeider (1829), dagloner (1862), en Cornelia Seegers; tr. 1e Oeffelt 14.05.1854

[9] Theodora Peters, geb. Oeffelt 17.01.1821, arbeidster (1854), overl. (kraambed) Oeffelt 02.05.1862.

Uit het huwelijk Barten-Peters (vader Jan):

1.                   Gerardus Petrus Barten, geb. Oeffelt 18.08.1855, tuinman (1883,1884), koster (1899), overl. Dinther 22.02.1937, tr. 1e Dinther 26.05.1883 Johanna Cornelia van Ballekom, geb. Besoijen 01.04.1850, overl. Dinther 20.07.1884, d.v. Cornelis van Ballekom en Wilhelmina van de Griendt; tr. 2e Dinther 22.11.1884 Anna Maria van Doorn, geb. Dinther 15.09.1853, landbouwster, overl. Dinther 15.01.1940, d.v. Lambertus van Doorn en Catharina van de Ven.

2.                   Johannes Petrus Barten, geb. Oeffelt 08.02.1858; volgt [4].

3.                   levenloze dochter, Oeffelt 21.01.1860.

4.                   levenloze dochter, Oeffelt 01.05.1862.

Uit het huwelijk Barten-Smits:

5.                   Theodora Maria Barten, geb. Oeffelt 31.08.1863, tr. Oeffelt 23.05.1899 Arnoldus Ivens, geb. Hontenisse 20.05.1871, brouwersknecht (1899), machinist (1915), overl. Watergraafsmeer 24.05.1915, z.v. Pieter Ivens, werkman, en Petronella Maas.

6.                   levenloze zoon, Oeffelt 10.12.1864.

7.                   Peter Jacobus Barten, geb. Oeffelt 01.03.1866, overl. Oeffelt 07.07.1867.

8.                   Catharina Cecilia Barten, geb. Oeffelt 21.11.1867, overl. Oeffelt 09.03.1869.

9.                   Petronella Barten, geb. Oeffelt 01.01.1869, overl. Oeffelt 10.05.1869.

10.               Petronella Barten, geb. Oeffelt 24.02.1870, overl. Eindhoven 03.05.1935, tr. Amsterdam 16.05.1900 Johannes Wubben, geb. Velsen 12.02.1865, arbeider, overl. Cuijk en Aint Agatha 02.05.1925, z.v. Johannes Wubben, arbeider, en Maria Catharina Aarts.

11.               Catharina Maria Barten, geb. Oeffelt 26.03.1873, overl. Haarlem 14.11.1940.

 

[10] Pieter Hemelaar, geb. Hengstdijk 02.01.1818, landbouwersknecht (1843), werkman (1845,1868), overl. Stoppeldijk 08.03.1868, tr. Stoppeldijk 02.05.1843

[11] Maria Anna Kriekaert, geb. Ossenisse 09.04.1820, dienstmeid (1843), werkvrouw (1868), dagloonster (1878), overl. Stoppeldijk 12.07.1879.

Uit dit huwelijk (vader ook Hemelaer, moeder ook Kriekaart):

1.                   Pieter Willebrordus Hemelaar, geb. Hengstdijk 25.11.1843|b|, arbeider (1874), herbergier (1881), overl. Stoppeldijk 12.06.1881, tr. Stoppeldijk 11.05.1874 Anna Catharina de Rooij, geb. Boschkapelle 10.01.1846, dienstmeid (1874), overl. Hulst 07.11.1916, d.v. Jan Francies de Rooij en Carolina Juliana Hamelinck.
     ACdR tr. 2e Stoppeldijk 04.09.1884 Johannes Nepomucenus Feijen, geb. Hengstdijk 10.11.1855, dienstknecht (1884), herbergier (1905), overl. Stoppeldijk 07.06.1905, z.v. Johannes Feijen en Sophia de Maat.

2.                   Maria Hemelaar, ook Hemelaer, geb. Stoppeldijk 09.03.1845, overl. Stoppeldijk 13.06.1845.

3.                   Anna Maria Hemelaar, geb. Stoppeldijk 10.06.1846, dienstmeid (1870), leurster (1879), overl. Stoppeldijk 02.09.1879, tr. Stoppeldijk 22.12.1870 Johannes Jacobus Baart, geb. Hulst 20.08.1836, kleermaker, overl. Stoppeldijk 16.05.1878, z.v. Jacobus Baart en Carolina Vereecken, werkvrouw (1863).
     JJB tr. 1e Hulst 10.06.1863 Paulina Augustina de Vilder, geb. Hulst 14.06.1839, winkelierster (1870), overl. Hulst 29.04.1870, d.v. Johannes Baptist de Vilder en Maria Josepha van Leeuw, winkelierster (1863).

4.                   Regina Hemelaar, geb. Stoppeldijk 14.11.1848, overl. Stoppeldijk 21.01.1853.

5.                   Johannes Hemelaar, geb. Stoppeldijk ca. 1851, overl. Rotterdam 01.07.1925, tr. Hengstdijk 31.10.1878 Apollonia van Herrewegen, geb. Ossenisse 19.10.1848, dienstmeid (1878), overl. Rotterdam 14.02.1929, d.v. Jacobus van Herrewegen en Maria Johanna Roels.

6.                   Cecilia Hemelaer, ook Hemelaar, geb. Stoppeldijk 31.05.1853, arbeidster, overl. Vogelwaarde 26.12.1946, tr. Stoppeldijk 11.05.1880 Gillis Rottier, geb. Sint Jansteen 16.04.1851, schippersknecht (1880), schipper, overl. Vogelwaarde 24.09.1938, z.v. Johannes Rottier en Silphia Behiels.

7.                   Judocus Hemelaer, ook Hemelaar, geb. Stoppeldijk 23.10.1854, overl. Stoppeldijk 02.09.1855|c|.

8.                   Elisabeth Hemelaer, geb. Stoppeldijk 15.11.1855|a|; volgt [5].

9.                   Theodorus Hemelaar, geb. Stoppeldijk 06.04.1858, werkman, overl. Hontenisse 26.10.1935, tr. Boschkapelle 23.01.1885 Digna de Loos, geb. Stoppeldijk 11.08.1850, winkelierster, overl. Hontenisse 22.04.1938, d.v. Adriaan de Loos, visser, en Christina de Maat.

 

Noten: |a| vader Hemelaer, moeder Kriekaart; |b| moeder Kriekhaart; |c| ‘ongehuwde dochter’, aangever vader Pieter, ‘die verklaarde door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamteekenen’ (overl.akte Stoppeldijk 1855 no.46).

 

[12] Johannes Francis Maréchal, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 01.07.1807, tuinman (1845), boomsnijder (1867,1886), overl. Limbricht 12.01.1888, tr. Limbricht 12.03.1845

[13] Anna Maria Horrighs, geb. Limbricht 07.04.1825, huishoudster (1886), overl. Limbricht 21.03.1896.

Uit dit huwelijk (moeder soms Horrichs/Horrigs):

1.                   Jan Hendrik Maréchal, geb. Limbricht 26.03.1845.

2.                   Gerard Lambert Maréchal, geb. Limbricht 20.06.1847, boomsnijder, overl. Limbricht 16.06.1905, tr. Limbricht 10.04.1885 Anna Margaretha Nijsten, geb. Munstergeleen 29.08.1856, dienstmeid (1885), overl. Grevenbicht 23.05.1940, d.v. Jan Nijsten, landbouwer, en Maria Agatha Delahaije, landbouwster.
     AMN tr. 2e Limbricht 20.04.1906 Joannes Hubertus Kleinen, geb. Born 31.01.1853, overl. Limbricht 07.02.1911, d.v. Mathijs Kleinen en Maria Anna Lebens; tr. 3e Limbricht 28.03.1913 Peter Michiel Hamers, geb. Grevenbicht 15.11.1852, plukker (1875), overl. Limbricht 26.05.1927, z.v. Hendrikus Hamers en Helena in het Panhuis, huishoudster (1875).
    
PMH tr. 1e Born 11.11.1875 Maria Ida Coppée, geb. Born 14.05.1851, overl. Grevenbicht 28.11.1911, d.v. Hubert Coppée en Maria Catharina Martens, huishoudster (1875).

3.                   Johanna Elisabeth Maréchal, geb. Limbricht 11.07.1850,overl. Nijmegen 21.05.1913,  tr. Limbricht 04.10.1872 Leonard Hubertus Lemmens, geb. Mook en Middelaar 19.08.1842, rijksambtenaar, overl. Boxmeer 09.12.1896, z.v. Jan Willem Lemmens, landbouwer, en Maria Catharina Heijnen, landbouwster.

4.                   Anna Helena Franscina Maréchal, ook Anna Helena Francisca, geb. Limbricht 14.02.1853, overl. Limbricht 19.06.1876.

5.                   Jan Theodor Maréchal, geb. Limbricht 24.11.1856; volgt [6].

 

[14] Johannes Gerardus Leinards, geb. Sittard 11.07.1824, blikslager, overl. Sittard 25.02.1910, tr. Sittard 17.04.1857|b|

[15] Joanna Catharina Albertz, geb. Limbricht 10.05.1827, overl. Sittard 18.02.1910.

Uit dit huwelijk (vader Jan Gerard Leinarts):

1.                   Johanna Sophia Leinarts, geb. Sittard 03.01.1858; volgt [7].

2.                   Jan Gerard Leinarts, geb. Sittard 06.03.1860, overl. Sittard 21.07.1929, tr. Sittard 23.02.1892 Maria Elisabeth Josephina Mahr, geb. Sittard 11.10.1858, overl. Sittard 18.03.1918, d.v. Frans Toussaint Constant Mahr en Maria Elisabeth de Wever.

3.                   Leonard Maria Alphons Hendrik Leinarts, geb. Sittard 27.04.1862.
= w.s. Alphons Hendrik Leinarts, geb.
Sittard xx.05.1862, overl. Sittard 03.07.1862.

4.                   Catharina Josepha Leinarts, geb. Sittard 07.11.1865, tr. Sittard 01.09.1905 Gilles Winand Roijen, geb. Fouron-le-Comte|a| ca. 1870, koopman, z.v. Jean Pierre Roijen, landbouwer,  en Anna Marie Brouwers.

5.                   Johanna Catharina Hubertina Leinarts, geb. Sittard 24.02.1868, overl. Sittard 31.07.1868.

6.                   Jan Louis Leinarts, geb. Sittard 27.11.1869, overl. Sittard 05.08.1870.

 

Noten: |a| nu ’s-Gravenvoeren, deelgemeente van Voeren, provincie Limburg, België; |b| bruidegom in akte Leinards, tekent met Leinarts, bruid in akte Albertz, tekent met Alberts (huw.akte Sittard 1857 no.8).

 

[16] Gerardus Barten, geb. Beugen ca. 1755/1756, journalier (1812), dagloner (1815,1822), overl. Oeffelt 08.03.1822, z.v. Everardus Barten en Allegonda Haerkens (zie Bijlage A); tr. Oeffelt (rk) 14.04.1799

[17] Petronella Boumans, geb. Boxmeer ca. 1771/1772, journalière (1812), dagloonster (1820), overl. Oeffelt 03.03.1820, d.v. Hendricus Boumans, landbouwer, en Allegonda van den Heuvel.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bouwmans):

1.                   Aldegundis Barten, ook Allegonda, ged. Oeffelt (rk) 30.03.1800, overl. Oeffelt 25.12.1840.

2.                   Alberdina Barten, ged. Oeffelt (rk) 13.03.1802, dienstmeid (1832), overl. Boxmeer 27.12.1844, tr. Sambeek 06.05.1832 Antoon Vollenberg, geb. Sambeek ca. 1802/1803, dagloner (1832), strodekker (1855), overl. Boxmeer 19.01.1855, z.v. Johannes Vollenberg en Mechelina Martens.
     AV tr. 2e tussen 1844 en 1846 Theodora Bekkers, ook Beckers, geb. Oeffelt ca. 1812, arbeidster, overl. Boxmeer 01.04.1869, d.v. Jan Beckers en Maria Ebben.

3.                   Everdina Barten, ged. Oeffelt (rk) 27.10.1803, overl. Oeffelt 23.05.1843.

4.                   Henricus Barten, ook Hendrikus, ged. Oeffelt (rk) 27.01.1807, overl. Oeffelt 08.02.1880, tr. Oeffelt 17.04.1842 Francina Bosch, ook Francisca, geb. Rijkevoort 02.01.1807, overl. Oeffelt 10.10.1884, d.v. Martinus Bosch en Maria Simons.

5.                   Anne Marie Barten, geb. Oeffelt 21.02.1812, overl. Oeffelt 24.04.1812.

6.                   Johanna Barten, geb. Oeffelt 06.10.1814.

7.                   Johannes Barten, geb. Oeffelt 26.12.1815|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Bouwmans.

 

[18] Jan Peters, geb. Oeffelt ca. 1765/1767/1772/1775, dagloner (1821,1831), overl. Oeffelt 08.02.1831|d|, z.v. Arnoldus Peters en Catharina Kremers; tr. Oeffelt (rk) 18.11.1810|a|

[19] Johanna Ariëns, geb. Oeffelt ca. 1786/1787/1788/1789, dagloonster (1823,1825), landbouwster (1834), overl. Oeffelt 22.03.1854|e|, d.v. Martinus Aariens en Adriana de Laat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Peters, geb. Oeffelt xx.03.1811|b||c|, ged. Oeffelt (rk) 31.03.1811, overl. ’s-Hertogenbosch 26.07.1905, tr. Rosmalen 08.12.1834 Lambertus van de Ven, ged. Rosmalen 30.10.1809, stratenmaker, overl. Grave 24.04.1854|h|, z.v. Adriaan van de Ven en Maria Strik.

2.                   Petronella Peters, geb. Oeffelt 23.11.1816, overl. Arkel 05.10.1857, tr. Arkel 27.04.1841 Bastiaan Pellikaan, geb. ca. 1792/1793, overl. Gorinchem 19.05.1875, z.v. Cornelisa Pellikaan en Grietje van IJsselen.

3.                   Arnoldus Peters, geb. Oeffelt 02.10.1818, overl. Oeffelt 23.10.1897|f|, tr. Oeffelt 16.05.1853 Wendelina Lenders, geb. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 26.01.1820, overl. Oeffelt 28.04.1897|g|, d.v. Johannes Lenders, Jan, daghuurder, en Hendrina Willem Derks.

4.                   Theodora Peters, geb. Oeffelt 17.01.1821; volgt [9].

5.                   Catharina Peters, geb. Oeffelt 09.03.1823, overl. Gorinchem 13.09.1897, tr. Gorinchem 26.04.1854 Johannes Hasen, geb. Gorinchem 15.03.1824, overl. Gorinchem 07.04.1888, z.v. Winandus Hasen en Lena van Brugge.

6.                   Maria Peters, geb. Oeffelt 26.03.1825, dienstmeid (1854), overl. Oeffelt 05.12.1896, tr. Oeffelt 14.04.1854 Gerardus Kuijpers, geb. Oeffelt 31.05.1826, arbeider, overl. Oeffelt 15.10.1901, z.v. Arnoldus Kuijpers en Mechtilda Peters.

 

Noten: |a| vader Joannes, moeder Joanna; |b| kind Guillaumette, vader Jean, moeder Jeanne, get. Michel Barten, oud 60 jaar, journalier, die tekent met Miel Baerten (geb.akte Oeffelt 01.04.1811 no.7); |c| geb. 30.03 (huw.akte Rosmalen 1834 no.13); |d| Johannes, oud 66 jaar (overl.akte Oeffelt 1831 no.2); |e| oud 66 jaar (overl.akte Oeffelt 1854 no.11); |f| wedr Wendelina Bergmans (overl.akte Oeffelt 1897 no.12); |g| overledene Wendelina Bergamns, oud 75 jaar, d.v. Johannes Bergmans en Hendrina Lenders (overl.akte Oeffelt 1897 no.5); |h| e.v. Peeters, moeder Strick (overl.akte Grave 1854 no.25).

 

[20] Willem Hemelaar, geb. Hontenisse ca. 1765/1767/1768, journalier (1801,1806), ouvrier (1807,mrt1809), journalier (nov1809,1813), werkman (1818), landbouwer (1821), dagloner (1825), landbouwer (1826), arbeider (1832,1834), overl. Hengstdijk 14.04.1834|c|, z.v. Jean Hemelaar en Petronille Goossen; tr. 1e voor 1796 Judoca de Rijk, geb. Hengstdijk ca. 1773, journalière, overl. Hengstdijk 27.03.1809, d.v. Corneille de Rijk en Susanna de Waal; tr. 2e Hengstdijk 24.11.1809|a|

[21] Anna Catharina Dille, geb. Hontenisse ca. 1784, arbeidster (1832), overl. Hengstdijk 25.10.1832|b|, d.v. Pierre Dille en Elene Verguts, journalière (1809).

Uit dit huwelijk (vader ook Guillaume, vader ook Hemelaer, moeder ook Josina/Josine/Josinne/Jozijna):

1.                   Apolonie Hemelaar, geb. Hengstdijk ca. 1796, overl. Hengstdijk 27 Floréal An IX (=17.05.1801).

2.                   Jacobus Hemelaar, geb. Hontenisse ca. 1796, arbeider, werkman, overl. Hengstdijk 13.06.1863, tr. 1e voor 1834 Appollonie Coolegem, ook Apollonia Kolegem, geb. Hontenisse 1 Germinal AN XII (=22.03.1804), werkvrouw, overl. Hengstdijk 07.09.1852, d.v. Cornelis Coolegem, laboureur, en Anna Catharina Volkrijk; tr. 2e Hontenisse 03.06.1854 Virginia Gerin, geb. Sint-Gillis-Waas|f| ca. 1817/1818, dagloonster, overl. Hengstdijk 06.06.1880, d.v. Constantinus Gerin, werkman, en Anna Catharina Baeke, werkvrouw.
     VG tr. 2e Hengstdijk 22.04.1864|i| Servaas Roctus, ook Servasius, geb. Hontenisse 24.11.1812, landbouwersknecht (1842), arbeider (1864), werkman (1880), overl. Hengstdijk 01.12.1898, z.v. Adriaan Roctus en Petronella Neve.
     SR tr. 1e Hengstdijk 22.04.1842 Anna Catharina Heijens, geb. Hengstdijk 18.02.1813, arbeidster, overl. Hengstdijk 13.10.1862, d.v. Josephus Heijens, Joos, arbeider, en Dorothea de Smit, ook Maria Magdalena, arbeidster.

3.                   Willem Hemelaar, geb. Hengstdijk ca. 1799, dagloner, overl. Hontenisse 31.01.1846, tr. Anna Maria Boeting, dagloonster.

4.                   Jeanne Hemelaar, ook Johanna, geb. Hengstdijk 13 Pluviôse An IX (=02.02.1801), dagloonster, tr. Hengstdijk 25.06.1825, Liborius Gaudaen, geb. Stekene|g| ca. 1790, koopman, z.v. Guilhelmus Gaudaen en Helena Windeij.

5.                   Jean Hemelaar, geb. Hengstdijk 6 Fructidor An X (=24.08.1802).

6.                   Jean Antoine Macaire Hemelaar, ook Joannes Anthonius Macharius, ook Hemelaer, geb. Hengstdijk 28 Ventôse An XII (=19.03.1804).
arbeuider (1837), werkman (1867), overl. Koewacht 20.03.1867|j|, tr. Koewacht 26.10.1837 Maria Catharina de Winne, geb. Koewacht 13.02.1810, tapster (1837), werkvrouw (1867), d.v. Fredericus Anthonius de Winne, journalier (1810), en Livina Maria Kips, tapster (1837).
     MCdW tr. 2e Koewacht 07.11.1871 Petrus van Daele, geb. Stekene|h| ca. 1797, strodekker, z.v. Pieter van Daele en Anna Catharina van den Berghe.
     PvD tr. 1e Ursula Haentjens, overl. Stekene voor 1871.

7.                   Pierre Jean Hemelaar, geb. Hengstdijk 03.06.1806, w.s. jong gestorven.

8.                   Pierre Jean Hemelaar, geb. Hengstdijk 21.12.1807, overl. Hengstdijk 15.08.1808.

9.                   Joseph Hemelaar, geb. Hengstdijk 27.01.1809, dienstknecht, overl. Stoppeldijk 12.08.1864.

Uit dit huwelijk (vader ook Hemelaer, moeder ook Dieles/Dielis/Dielles/Dilé/Diles):

10.               Helene Adrieanne Hemelaar, ook Helena Adriana, geb. Hengstdijk 03.08.1811, arbeidster, overl. Hengstdijk 28.03.1837, tr. Hengstdijk 29.12.1832 Francies de Maat, geb. Stoppeldijk ca. 1806, landbouwer (1832), arbeider (1837,1845), overl. Hengstdijk 03.06.1845, z.v. Augustinus de Maat en Anna Catharina Janssens, landbouwster.
     FdM tr. 2e Hengstdijk 30.09.1837 Appolonia Heijens, geb. Hengstdijk ca. 1806, landbouwster (1837), arbeidster (1845), overl. Hengstdijk 30.05.1845, d.v. Pieter Heijens, landbouwer, en Maria de Potter, landbouwster.

11.               Macaire Jacques Hemelaar, ook Macharius Jacobus, ook Hemelaer, geb. Hengstdijk 05.08.1813, dienstknecht (1838), werkman (1849), overl. Hulst 21.09.1849, tr. Hontenisse 09.05.1838 Josina Verdurmen, geb. Hontenisse 31.01.1815, dienstmeid (1838), werkvrouw (1851), overl. Hulst 11.01.1889, d.v. Johannes Verdurmen, arbeider, en Maria Anna Wesepoel/Weesepoel, arbeidster.
     JV tr. 2e Hulst 17.01.1851 Pieter Augustinus Vermeersen, geb. Hengstdijk 03.04.1822, landbouwersknecht (1848), arbeider (1851), werkman (1868), overl. Hulst 10.02.1868, z.v. Brictus Vermeeren en Anna Catharina Damme.
     PAV tr. 1e Stoppeldijk 28.02.1848 Regina Coolsen, geb. Stoppeldijk 08.01.1825, dagloonster (1848), werkvrouw (1849), overl. Stoppeldijk 04.12.1849, d.v. Pieter Coolsen, werkman, en Marianna Mannaert, werkvrouw.

12.               Appolonia Hemelaar, geb. Hengstdijk ca. 1816, dienstmeid, overl. Hengstdijk 27.09.1841.

13.               Pieter Hemelaar, geb. Hengstdijk 02.01.1818|d|; volgt [10].

14.               Cornelis Hemelaar, geb. Hengstdijk 04.05.1821, werkman, overl. Stoppeldijk 26.11.1892, tr. 1e Boschkapelle 10.04.1858 Regina Rosseel, geb. Boschkapelle 01.10.1824, dagloonster (1853), werkvrouw (1858,1866), overl. Stoppeldijk 01.12.1866, d.v. Dignum Rosseel, werkman, en Cecilia Servaas, werkvrouw; tr. 2e Stoppeldijk 21.02.1867 Rosalia Cecilia de Meijer, geb. Stoppeldijk 05.09.1836, werkvrouw, overl. Stoppeldijk 17.05.1874, d.v. Jan de Meijer, werkman, en Apolonia Vlasenroot, werkvrouw; tr. 3e Sint Jansteen 27.08.1874 Isabella Maria Aerts, geb. Sint Jansteen 22.01.1843, arbeidster, overl. Sptoppeldijk 12.05.1927, d.v. Nicodemus Aerts, arbeider, en Ludovica de Praeter, arbeidster.
     RR tr. 1e Stoppeldijk 16.07.1853 Adrianus de Vliegher, geb. Koewacht 07.04.1828, landbouwersknecht (1853), werkman (1855), overl. Koewacht 15.09.1855|e|, z.v. Augustinus de Vliegher en Maria Jacoba Bonne.

15.               Dorothea Hemelaer, ook Hemelaar, geb. Hengstdijk 02.10.1822, dienstmeid, overl. Hengstdijk 21.09.1844.

16.               Gerardus Hemelaar, geb. Hengstdijk 09.08.1826, werkman, tr. Stoppeldijk 16.05.1850 Anna de Prekel, geb. Stoppeldijk 27.01.1825, arbeidster, overl. Hontenisse 12.10.1915, d.v. Pieter de Prekel, werkman, en Apolonia van de Voorde, werkvrouw.

 

Noten: |a| bruidegom Guillaume, bruid Anne Catherine; |b| overledene Catharina Dielles, d.v. Pieter en Helena (overl.akte Hengstdijk 1832 no.13); |c| overledene Hemelaer, geb. Hengstdijk, z.v. Johannes Hemelaer en Pietronella Goosens, wedr Anna Dielles (overl.akte Hengstdijk 1834 no.11); |d| vader Hemelaar, moeder Catharina Dielles; |e| overl. Damianus (overl.akte Koewacht 1855 no.43); |f||g||h| nu arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |i| moeder v/d bruidegom per abuis Cornelia Vermeulen (huw.akte Hengstdijk 1864 no.5); |j| overledene Antonius Franciscus Hemelaer.

 

[22] Pieter Kriekaart, geb. Ossenisse ca. 1795, kleermaker, overl. Ossenisse 17.12.1864|c|, z.v. Pieter Kriekaart (-1797) en Cornelia Geensen, arbeidster (1819); tr. Ossenisse 19.06.1819

[23] Apolonia Geldof, geb. Ossenisse ca. 1800/1801, landbouwster, werkvrouw, overl. Ossenisse 26.09.1851|b|, d.v. Jan Geldof, landman, en Maria Anna de Vijlder, landbouwster.

Uit dit huwelijk (vader ook Kriekaert, moeder ook Geldhof):

1.                   Maria Anna Kriekaart, geb. Ossenisse 09.04.1820|a|; volgt [11].

2.                   Judocus Kriekaart, ook. Kriekaert, geb. Ossenisse 02.08.1821, overl. Ossenisse 16.02.1835.

3.                   Francies Joseph Kriekaart, geb. Ossenisse 01.12.1822.

4.                   Anna Maria Kriekaart, geb. Ossenisse 28.11.1825, overl. Hontenisse 11.10.1854, tr. Ossenisse 04.07.1852 Pieter Augustinus de Maat, ook de Maet, geb. Hontenisse 04.11.1817, landbouwer (1852), werkman (1880), overl. na 1880, z.v. Anna Catharina de Maat.
     PAdM tr. 1e Hontenisse 05.04.1845 Christina Buijsrogge, geb. Graauw en Langendam 02.04.1814, landbouwster, overl. Hontenisse 03.09.1849, d.v. Cornelis Buijsrogge en Anna Catharina Kint; tr. 3e Ossenisse 21.04.1855 Johanna Francisca de Backer, geb. Graauw en Langendam 20.08.1821, dienstmeid (1855), overl. na 1880, d.v. Cornelis de Backer en Elisabeth van Schooten.

5.                   Regina Kriekaert, ook Kriekaart, geb. Ossenisse 29.11.1828, dienstmeid (1860), overl. Hengstdijk 16.01.1894, tr. Hengstdijk 20.04.1860 Johannes van Gijsel, geb. Hulst 16.11.1830, metselaar, overl. Hengstdijk 16.04.1909, z.v. Johannes van Gijsel, metselaar, en Maria Epiron.

6.                   Cornelia Kriekaart, geb. Ossenisse 27.09.1831, werkvrouw, tr. Ossenisse 11.08.1855 Adriaan Petrus van der Velpen, geb. Ossenisse 13.10.1817, wagenmaker (1855), timmerman (1874), overl. Ossenisse 10.04.1874, z.v. Adriaan van der Velpen en Maria Anna van Damme, werkvrouw (1855).

7.                   Joseph Kriekaart, geb. Ossenisse 26.03.1835, overl. Ossenisse 09.04.1835.

8.                   Judocus Kriekaart, geb. Ossenisse 17.12.1836, polderwerker (1864), arbeider (1885), overl. ’s-Gravenhage 09.08.1885|d|, tr. Termunten 28.09.1864 Rosalia Bouchaut, geb. Ossenisse 29.01.1839, polderwerkster (1864), overl. ’s-Gravenhage 29.11.1916|e|, d.v. Cornelis Bouchaut, arbeider, en Resina Kroon.

9.                   Rosalia Kriekaart, geb. Ossenisse 12.03.1838.
= w.s. Cecilia Kriekaart, geb. Ossenisse xx.04.1838, overl. Ossenisse 19.06.1839.

10.               Pieter Kriekaart, geb. Ossenisse 08.09.1839, overl. Ossenisse 01.11.1839.

11.               Cecilia Kriekaart, geb. Ossenisse 03.02.1843, overl. Ossenisse 25.03.1833.

 

Noten: |a| vader Kriekaart, moeder Geldof; |b| Apollonia Geldhof (overl.akte Ossenisse 1851 no.8); |c| wedr Geldhof (overl.akte Ossenisse 1864 no.24); |d| e.v. Rozalia Regout, bij vonnis Arr.Reb. ’s-Gravenhage 14.01.1896 gewijzigd in Rosalia Bouchaut (overl.akte ’s-Gravenhage 1885 no.2159); |e| overledene Bouchout, geb. Zierikzee, moeder Rika (overl.akte ’s-Gravenhage 1916 no.3759).

 

[24] Johannes Martinus Marechal, Jan Martijn, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1780, overl. ’s-Hertogenbosch 23.04.1867, z.v. Jan Francis Marechal en Jacoba Ostermans; tr.

[25] Geertuij Brem, overl. ’s-Hertogenbosch 06.10.1838|a|, d.v. Pieter Brem en Johanna Catrina Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Marechal, ook Maria Pieternella, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 14.08.1805, overl. ’s-Hertogenbosch 20.10.1831.

2.                   Johannes Marechal, ook Johannes Francis, ged. ’s-Hertogenbosch (Grote Kerk) 01.07.1807; volgt [12].

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Hertogenbosch 1838 no.515 (wiewaswie, niet beschikbaar bij BHIC en FamilySearch (dec’20)).

 

[26] Gerardus Lambertus Horrigs, geb. Limbricht 30.08.1791, akkerman (1817), landbouwer (1845,1846), overl. Limbricht 06.02.1851|f|, z.v. Henricus Horrigs (ca.1755-na1817), akkerman (1817), en Maria Coumans; tr. Limbricht 04.10.1817|a|

[27] Anna Elisabetha Perboms, geb. Havert|b| 07.05.1791, dienstmaagd (1817), landbouwster (1845,1856), overl. Limbricht 08.01.1867|g|, d.v. Jacob Perboms en Anna Gertrudis Lemmens.

Uit dit huwelijk (vader veelal Horrighs, moeder ook Peerboems/Peerbooms/Perbaums/Perbooms/Perebooms):

1.                   Joanna Catharina Horrighs, geb. Limbricht 28.08.1818, overl. Limbricht 26.11.1886.

2.                   Joannes Jacobus Horrighs, geb. Limbricht 02.10.1820.

3.                   Anna Helena Horrighs, geb. Limbricht 10.05.1823|c|, naaister (1846), herbergierster (1878,1892), overl. Munstergeleen 08.01.1904|d|, tr. Limbricht 12.08.1846 Peter Hendrik Robers, ook Roberts, geb. Sittard 14.11.1825, landbouwer, overl. Munstergeleen 16.04.1868, z.v. Jan Hendrik Robers, landbouwer, en Anna Elisabeth Wijnen, landbouwster.

4.                   Anna Maria Horrighs, geb. Limbricht 07.04.1825|e|; volgt [13].

5.                   Joannes Horrighs, geb. Limbricht 01.12.1827.

6.                   Peter Jacobus Horrighs, geb. Limbricht 23.08.1829, overl. Limbricht 23.08.1829.

7.                   Jan Theodor Horrigs, ook Horrighs, geb. Limbricht 02.10.1830, landbouwer, overl. Limbricht 17.12.1901, tr. Limbricht 27.05.1856 Maria Elisabeth van den Bongard, ook van den Bongart, geb. Limbricht 22.06.1834, overl. Limbricht 26.07.1901, d.v. Jan Karel van den Bongard en Maria Johanna Linden, landbouwster (1856).

8.                   Maria Sibilla Horrighs, geb. Limbricht 05.10.1833, overl. Limbricht 05.10.1833.

9.                   Peter Horrighs, geb. Limbricht 11.10.1834, overl. Limbricht 05.05.1903.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Horrigs, tekent met Horrighs, bruid Perboms, ‘dewelke verklaart [heeft] in het schrijven onervaren te zijn’ (huw.akte Limbricht 1917 no.53); |b| nu in Gemeinde Selfkant, Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| moeder Maria Elisabetha; |d| overledene Horrigsch, moeder Anna Elisabeth; |e| vader Horrighs, moeder Peerbooms; |f| overledene Gerard Lambert Horrighs, e.v. Perebooms (overl.akte Limbricht 1851 no.6); |g| wede Horrighs, oud 74 jaar (overl.akte Limbricht 1867 no.3).

 

[28] Gerardus Lenarts, geb. Tudderen|a| ca. 1786, molenaarsknecht (1823), molenaar (1828), winkelier (1857,1860), overl. Sittard 20.07.1860|c|, z.v. Nicolas Lenarts (-1798), schrijnwerker, en Catherina Ehlen; tr. Sittard 09.10.1823|b|

[29] Anne Sophie Geurten, geb. Tudderen ca. 1798, winkelierster (1857), overl. Sittard 11.01.1866|d|, d.v. Reiner Geurten (-1814), molenaar, en Johanne Elisabeth Bergmans (-1823).

Uit dit huwelijk (vader ook  Leenarts/Leinards/Lenardts/Leonards):

1.                   Johannes Gerardus Leinards, geb. Sittard 11.07.1824; volgt [14].

2.                   Nicolas Josef Leinards, ook Nicolas Joseph, geb. Sittard 28.05.1826, schrijnwerker (1857,1866), overl. Sittard 04.06.1901, tr. Sittard 08.10.1858 Catharina Josepha le Haen, geb. Sittard 17.11.1834, d.v. Willem Constantin Domenis le Haen en Maria Theodora Josepha Strijbos.

3.                   Hubert Gabriel Leonards, geb. Sittard 09.12.1828, overl. Sittard 30.01.1830.

4.                   Jacob Herman Lenardts, ook Leinards, geb. Sittard 18.01.1831, blikslager (1857), overl. Sittard 23.12.1889.

5.                   Maria Catharina Leinards, ook Leenarts, geb. Sittard 27.02.1833, overl. Sittard 17.04.1898, tr. 1e Sittard 08.11.1861 Hendrik Lambert l’Haen, ook Lehaen, geb. Sittard 20.03.1837, overl. Sittard 02.12.1866, z.v. Willem Constant Domenicus l’Haen en Maria Theodora Josepha Strijbos; tr. 2e Sittard 25.10.1870 Joseph Dewever, geb. Sittard 22.09.1839, overl. Sittard 20.06.1916, z.v. Jacob Dewever en Maria Elisabeth Limpens.

 

Noten: |a| destijds ‘Tudderen, landkreis Heinsburg, provincie Nederrhijn’, nu Tüddern in Gemeinde Selfkant, Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Wetsfalen; |b| ‘de bruidegom niet kunnende schrijven’ (huw.akte Sittard 1823 no.189); |c| overledene Gerard Lenarts (overl.akte Sittard 1860 no.62); |d| geb. Sittard, d.v. Nicolas Geurten en Catharina Eelen {per abuis voornaam schoonvader en namen schoonmoeder}, wede Leinarts, aangifte door zoon Nicolas Joseph (overl.akte Sittard 1866 no.5).

 

[30] Jan Alberts, geb. Millen|b| ca. 1793/1794, cultivateur (1814), landbouwer (1857,1866), overl. Sittard 24.06.1866|d|, z.v. Jan Gerard Alberts, landbouwer, en Maria Sibilla Wirts; tr. Limbricht 18.02.1814|a|

[31] Anna Helena Horrigs, geb. Limbricht ca. 1785/1786, landbouwster (1814), overl. Sittard 26.07.1856, d.v. Hendrik Horrigs (ca.1758-na1814), cultivateur (1814), en Maria Joanna Coumans.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan/Joannes, vader ook Albers/Albertz, moeder ook Horrighs):

1.                   Maria Sibilla Albertz, ook Alberts, geb. Limbricht 08.06.1815, overl. Sittard 13.07.1875, tr. Limbricht 16.11.1835 Peter Nijssen, geb. Grevenbicht 20.12.1808, overl. Sittard 18.09.1881, z.v. Jacob Nijssen en Maria Catharina Brouwers.

2.                   Maria Josepha Albers, ook Albertz, geb. Limbricht 17.07.1818, overl. Limbricht 03.04.1822.

3.                   Gerardus Henricus Albertz, geb. Limbricht 12.09.1821.

4.                   Anna Elisabeth Albertz, geb. Limbricht 04.03.1824, tr. Sittard 21.11.1846 Jan Leonard Fleischeuer, geb. Sittard 20.07.1819, z.v. Jan Michiel Fleischeuer en Maria Sophia Thissen.

5.                   Joanna Catharina Albertz, geb. Limbricht 10.05.1827|c|; volgt [15].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Jean Alberts, tekent met Albertz, bruid Anne Helene Horrigs, ‘qui a declare de ne savoir ecrire’, vader v/d bruid tekent met Horrigs (huw.akte Limbricht 1814 no.1); |b| destijds in département de la Roer, nu in Gemeinde Selfkant, Kreis Heinsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| vader Jan, moeder Anna Helena Horrighs; |d| wedr Horigs (overl.akte Sittard 1866 no.44).

 


Bijlage A

 

[32] Everardus Barten, tr. Boxmeer (rk) 19.05.1743|a|

[33] Allegonda Haerkens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Robertus Barten, ged. Beugen (rk) 15.03.1744|b|.

2.                   Gerardus Barten, geb. Beugen ca. 1755/1756; volgt [16].

3.                   Michel Barten, geb. Beugen ca. 1756, overl. Oeffelt 01.08.1816.

 

Noten: |a| bruidegom Everhardus, bruid Aldegundis Heurkens; |b| moeder Heurkens.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren