Wilhelmus Antonius Maria Luijpen (1922-1980)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Wilhelmus Antonius Maria Luijpen, Willem/Wim, Nicodemus/Nico, geb. Hilversum 22.05.1922, intrede Orde van St.-Augustinus 10.09.1941, priesterwijding 14.06.1946, promotie Rome 1951, hoogleraar Tilburg (1968-1980), hoogleraar Delft (1968-1980), overl. Eindhoven 29.09.1980, begr. Eindhoven (Kloosterkerkhof Augustijnen) 04.10.1980.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

[2] Theodorus Martinus Luijpen, geb. Gorinchem 17.03.1893, leerling-onderwijzer (1912), onderwijzer (1919), hoofdonderwijzer (1946), RON, overl. Heelsum 08.10.1983, crem. Arnhem (Moscowa) 13.10.1983, tr. Hilversum 26.11.1919|a| 
[3] Elisabeth Maria Christina Kalkhoven, geb. Amsterdam 08.10.1895, overl. Heelsum 04.11.1982, crem. Arnhem (Moscowa) 09.11.1982.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter.

2.                   Wilhelmus Antonius Maria Luijpen, geb. Hilversum 22.05.1922; volgt [1].

3.                   Willem Luijpen, geb. Beverwijk 12.09.1925, student, overl. Lippendorf 29.10.1944|b||c|, begr. Nationaal Ereveld te Loenen.

4.                   dochter.

5.                   E.M.C. Luijpen, Bep, geb. Beverwijk 06.07.1928, overl. Soestdijk 21.05.2020, crem. 27.05.2020, tr. J.M. Remmerswaal, Jaap, geb. De Zilk 27.05.1925, overl. Soestdijk 04.01.2018, vrem. 10.01.2018.

6.                   dochter.

7.                   zoon.

8.                   zoon.

 

Noten: |a| 27.11.1969 viering 50-jarig huwelijksfeest & 27.11.1979 receptie tgv 60-jarig huwelijk (annonces collectie CBG); |b| overl.akte Beverwijk 13.11.1946 no.246; |c| overl. Böhlen, Landkreis Borna (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting).

 

[4] Willem Luijpen, geb. Dreumel 05.06.1844, arbeider (1876,1897),  caféhouder (1912), overl. Hilversum 29.09.1928, tr. Weesp 27.04.1876

[5] Wilhelmina Vos, geb. Weesp ca. 1854/1855, overl. Hilversum 02.02.1927.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda Petronella Luijpen, geb. ca. 1881, overl. Amersfoort 27.03.1883.

2.                   Martinus Wilhelmus Luijpen, geb. Weesp ca. 1883, hoofd ener school, tr. Asten 23.04.1912 Geertruida Gesina Maria ten Haaf, geb. Asten 24.10.1881, overl. Soest 22.12.1949, d.v. Antonius Franciscus ten Haaf, hoofdonderwijzer (1881), hoofd ener school (1912), en Grada Gesina Winterink.

3.                   Gerarda Petronella Luijpen, geb. Amersfoort 10.05.1884, tr. Hilversum 24.10.1917 Mauritius Antonius Gerardus Allessie, geb. Amsterdam 14.06.1892, stucadoor, overl. Hilversum 14.07.1946, z.v. Bernardus Henricus Antonius Allessie, administrateur, en Jacoba Kerkwijk.

4.                   Wilhelmus Theodorus Luijpen, geb. Amersfoort 16.07.1886, overl. Weesp 01.09.1893.

5.                   Gerardus Johannes Luijpen, geb. Amersfoort 24.10.1888, overl. Gorinchem 25.10.1888.

6.                   Gerardus Johannes Luijpen, geb. Amersfoort 15.12.1890, overl. Weesp 18.08.1893.

7.                   Maria Johanna Luijpen, geb. Amersfoort 15.12.1890, overl. Gorinchem 02.05.1891.

8.                   Theodorus Martinus Luijpen, geb. Gorinchem 17.03.1893; volgt [2].

9.                   Wilhelmus Theodorus Luijpen, geb. Weesp ca. 1896, opzichter, tr. Bussum 06.02.1929 Catharina Wilhelmina Passmann, geb. Kleve|a| 24.05.1903, d.v. Gustav Moritz Passmann en Helene Verhagen.

 

Noten: |a| ‘Cleve in Duitschland’, nu Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[6] Willem Theodorus Paulus Kalkhoven, geb. Amsterdam 08.12.1870, decoratieschilder (1893), schilder (1919), winkelier (1921,1930), schilder (1933), overl. Amsterdam 13.02.1950, tr. Amsterdam 25.05.1893

[7] Christina Hendrica Maria Frerichs, geb. Amsterdam 24.01.1864, overl. Amsterdam 20.06.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Hendrica Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 07.10.1894.

2.                   Elisabeth Maria Christina Kalkhoven, geb. Amsterdam 08.10.1895; volgt [3].

3.                   Wilhelmus Theodorus Paulus Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 17.12.1897, kantoorbediende, overl. Hilversum 19.04.1933.

4.                   Johanna Christina Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 18.02.1899, tr. Hilversum 30.03.1921 Petrus Theodorus van Dijk, geb. Utrecht 04.02.1898, boekhouder, z.v. Theodorus van Dijk, aannemer, en Wijnanda Maria Jacobs.

5.                   Herman Lodewijk Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 14.10.1900, boekhouder, tr. Amsterdam 04.06.1930 Charlotte Isabella Kube, geb. Amsterdam 18.08.1900, d.v. Olga Martha Kube, geb. Ostrowo|a| 29.11.1875, caféhoudster (1930), overl. Hilversum 19.02.1938.

6.                   Theodorus Joseph Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 15.03.1902, boekhouder, tr. Weesp 29.07.1927 Jansje Helena van Rossum, geb. Weesp ca. 1907, d.v. Petrus van Rossum, arbeider, en Maria van Schaik.

7.                   Hendricus Joseph Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 15.03.1902.

8.                   Antonius Josephus Maria Kalkhoven, geb. Hilversum ca. 1904, tekenaar, tr. Hilversum 10.07.1929 Maria Vlug, geb. Hilversum ca. 1907, d.v. Lambertus Vlug, wever, en Johanna Elisabeth Vogelsang.

9.                   Hubertus Gerardus Maria Kalkhoven, geb. Hilversum 11.07.1908, tr. [Hilversum] 18.05.1935 Elisabeth Columba Theresia Maria Scholten, geb. Amsterdam 06.05.1910.

 

Noten: |a| destijds Ostrowo, Pisen, nu Ostrów Wielkopolski, Polen.

 

[8] Willem Luijpen, ged. Dreumel (rk) 03.09.1799, landbouwer, overl. Dreumel 23.01.1844, tr. Dreumel 22.04.1827

[9] Anna van Oorschot, ged. Dreumel (rk) 02.07.1799, overl. Dreumel 23.10.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mathijs Luijpen, geb. Dreumel 27.10.1828, overl. Dreumel 27.10.1828.

2.                   Arnolda Luijpen, geb. Dreumel 03.10.1829|b|, overl. Wamel 17.03.1910, tr. Dreumel 02.05.1872 Gradus den Bieman, geb. Wamel 02.07.1834, klompenmaker, overl. Wamel 04.02.1890, z.v. Theodorus den Bieman en Hermina van Kerkhof.

3.                   Mathijs Luijpen, geb. Dreumel 04.10.1829|c|, overl. Dreumel 01.01.1836.

4.                   Theodorus Luijpen, geb. Dreumel 16.10.1831, arbeider, overl. Dreumel 04.09.1849.

5.                   Petronella Luijpen, geb. Dreumel 09.01.1833.

6.                   Gradus Luijpen, geb. Dreumel 13.11.1834, arbeider, overl. Dreumel 07.07.1875, tr. Dreumel 18.06.1861 Helena van Oss, geb. ca. 1834, overl. Dreumel 28.03.1884, d.v. Hendrik van Oss, schipper, en Elisabeth van der Sluijs.

7.                   Matthijs Luijpen, geb. Dreumel 23.04.1837, overl. Dreumel 30.08.1849.

8.                   Gerardus Luijpen, ook Gerhardus, geb. Dreumel 05.01.1840, arbeider, overl. Dreumel 04.03.1931, tr. Dreumel 05.09.1872|a| Johanna van Leeuwen, geb. Dreumel 12.02.1838, dienstbode (1872), overl. Dreumel 11.02.1923, d.v. Willem van Leeuwen en Johanna Brans, winkelierster (1872).

9.                   Willem Luijpen, geb. Dreumel 05.06.1844; volgt [4].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Luippen, tekent met Luijpen (huw.akte .Dreumel 1872 no.10); |b| geboren 03.10 ten twaalf ure des middags (akte no.32); |c| geboren 04.10 ten twee ure des namiddags (akte no.33).

 

[10] Marten Vos, geb. Laren ca. 1811/1812, koopman (1838), winkelier (1840), venter (1848,1852), balletjesmaker (1853,1856), koopman (1875), suikerballenmaker (1876), koopman (1886), overl. Weesp 07.03.1890; tr. 1e ’s-Graveland 17.11.1838 Geertje van der Dussen, geb. Laren ca. 1817, overl. Weesp 25.12.1852, d.v. Lubbert van der Dussen en Dina Brans; tr. 2e Weesp 02.06.1853

[11] Jannetje van den Brink, geb. Baarn 31.01.1821, overl. Weesp 30.01.1903.

Uit het huwelijk Vos-van der Dussen:

1.                   Lubbert Vos, geb. ’s-Graveland ca. 1839, overl. ’s-Graveland 02.10.1840.

2.                   Zwaanik Vos, geb. ’s-Graveland ca. 1841, koopman (1875), glazenwasser (1907,1910), tr. Naarden 01.08.1875 Alida Eijpen, geb. Naarden ca. 1847, overl. na 1910, d.v. Franciscus Eijpen, tuinman, en Grietje Koster.

3.                   Bernardina Vos, geb. Weesperkarspel ca. 1841, overl. Weesp 01.05.1890.

4.                   Lambertus Martinus Vos, geb. ’s-Graveland ca. 1845, werkman, overl. Bussum 06.07.1927, tr. Weesp 24.06.1886 Elisabeth de Groot, geb. Loenersloot ca. 1843, overl. voor 1927, d.v. Rijk de Groot en Maria van Wees.
     EdG tr. 1e Amsterdam 04.01.1871 Johannes Cornelis Hesslenfelt, geb. Amsterdam ca. 1847, boerenarbeider, overl. Diemen 02.02.1885, z.v. Johan Wessel Hesslenfelt en Maria Jonkers.

5.                   Wilhelmus Vos, geb. Weesperkarspel xx.07.1848, overl. Weesperkarspel 04.11.1848.

6.                   Johannes Vos, geb. Weesperkarspel ca. 1850, overl. Weesp 16.02.1856.

7.                   Wilhelmus Vos, geb. Weesp xx.06.1852, overl. Weesp 05.07.1852.

Uit het huwelijk Vos-van den Brink:

8.                   Wilhelmina Vos, geb. Weesp ca. 1854; volgt [5].

9.                   Johanna Maria Vos, geb. Weesp ca. 1857, overl. Terheijden 17.03.1939, tr. Weesp 19.05.1881 Johannes Cornelis de Bakker, geb. Oisterwijk 08.03.1851, metselaar, overl. Weesp 02.10.1931, z.v. Gozewinus Cornelis de Bakker, smid, en Johanna Maria Boons.

10.               Gerardus Vos, geb. Weesp ca. 1859, koopman, tr. Weesp 31.05.1883 Maria Geertruida Vrindt, geb. Weesp ca. 1861, dienstbode (1883), d.v. Gerardus Vrindt en Adriana Blankestijn.

11.               Johannes Martinus Vos, geb. Weesp ca. 1861, koopman, overl. Weesp 07.12.1923, tr. Weesp 26.05.1887 Elisabeth Anna Weenink, geb. Steenwijkerwold 17.02.1861, overl. Weesp 09.05.1938, d.v. Gerardus Johannes Weenink, arbeider, werkman, en Alexandrina Florentina Asperslag.

 

[12] Willem Martinus Kalkhoven, geb. Amsterdam 28.11.1843, kleermaker (1866,1893), overl. Amsterdam 26.02.1900; tr. 2e Amsterdam 23.10.1884 Elisabeth Maria Engelina Vink, geb. Groningen 08.09.1847, dienstbode (1884), overl. Amsterdam 28.10.1940, d.v. Petrus Paulus Antonius Vink, barbier, en Theodora Cornelia Rose; tr. 1e Amsterdam 30.05.1866|a|

[13] Johanna Bommenaar, geb. Amsterdam 02.05.1836, dienstbaar (1866), opgenomen in het Binnengasthuis 13.03.1884|b|, overl. Amsterdam 26.04.1884.

Uit het huwelijk Kalkhoven-Bommenaar:

1.                   Willem Theodorus Paulus Kalkhoven, geb. Amsterdam 08.12.1870; volgt [6].

2.                   Johannes Henricus Stephanus Bommenaar, geb. Amsterdam 08.04.1880, overl. na 1884.

Uit het huwelijk Kalkhoven-Vink:

3.                   Theodorus Hendricus Kalkhoven,  geb. Amsterdam 28.07.1885, pakhuisbediende (1909), best.transportbond, overl. Amsterdasm 07.04.1971, tr. Amsterdam 26.08.1909 Anna Elisabeth Maria Zevenster, geb. Nieuwer-Amstel 29.03.1884, overl. Amsterdam 11.04.1946, d.v. Jan Zevenster, timmerman, en Maria de Ruiter.

4.                   Antonius Hendricus Kalkhoven, geb. Amsterdam 23.08.1886, magazijnbediende (1914), houder melksalon, overl. Leeuwarden 17.03.1948, tr. 1e Amsterdam 30.04.1914 Henderina Maria Haarsma, geb. Leeuwarden 20.01.1885, overl. Amsterdam 18.08.1944, d.v. Regnerus Haarsma, kleermaker, en Catharina Keeskamp, winkelierster (1914); tr. 2e Leeuwarden 30.10.1946 Abelina Klasina Eits, geb. Weststellingwerf 07.09.1895, d.v. Meine Eits en Renskje Huizinga.

5.                   Gerardus Wilhelmus Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam 07.10.1892, veemarbeider, overl. Amsterdam 06.10.1965, tr. Amsterdam 16.04.1925 Maria Johanna Harmse, geb. Amsterdam 09.01.1900, overl. Amsterdam 27.09.1964, d.v. Gerardus Bernardus Harmse, koperslager, en Barnardina Heerens.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Aaltje (huw.akte Amsterdam 1866 reg.5 fol.49v); |b| vader Stephanus, moeder Alida.

 

[14] Herman Lodewijk Frerichs, geb. Herwijnen 26.09.1825, schuiermaker (1850), houtzager (1875), overl. na 1893, tr. Amsterdam 27.03.1850

[15] Christina Hendrica Timmer, geb. Amsterdam 11.08.1821, overl. na 1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gezina Henrietta Louize Frerichs, geb. Amsterdam 11.02.1851, dienstbaar (1875), tr. Amsterdam 11.08.1875 Hendrik van der Putten, geb. Amsterdam 01.06.1850, kuiper, z.v. Matthijs van der Putten en Wilhelmina Margaretha Leuning.

2.                   Christina Hendrica Maria Frerichs, geb. Amsterdam 24.01.1864; volgt [7].

 

[16] Matthijs Luijpen, overl. voor 1827, w.s. begr. Dreumel 15.05.1810, tr.

[17] Joanna van Kouwkerke, geb. Dreumel ca. 1766, winkelierster (1822,1835), overl. Dreumel 26.03.1846|b|, d.v. Willem van Kouwkerke en Arnolda van der Sluijs.

Uit dit huwelijk (vader ook Mathias/Mathijs, moeder veelal van Koukerken, soms van Kouwkerken):

1.                   Theodora Luijpen, ged. Dreumel (rk) 05.03.1795, overl. Nijmegen 23.03.1838, tr. Dreumel 14.12.1822 Cornelis van Mullekom, geb. ca. 1792, smid, z.v. Peter van Mullekom en Anna Janssen.

2.                   Wilhelmus Luijpen, ged. Dreumel (rk) 16.08.1796.

3.                   Henricus Luijpen, Hendrik, ged. Dreumel (rk) 12.03.1798, w,s, overl. voor 1801.

4.                   Wilhelmus Luijpen, ged. Dreumel (rk) 03.09.1799|c|; volgt [8].

5.                   Henricus Luijpen, Hendrik, ged. Dreumel (rk) 23.09.1801, landbouwer, overl. Dreumel 05.02.1855|a|, tr. Dreumel 24.05.1831 Anna Maria de Keijser, geb. ca. 1807, overl.Dreumel 23.04.1849, d.v. Jan de Keijser en Johanna Schram, landbouwster (1831).

6.                   Arnoldus Luijpen, ged. Dreumel (rk) 16.03.1803, smid, overl. voor 1854, tr. Dreumel 20.02.1841 Margaretha Suijkers, geb. Dreumel 19.01.1818, overl. Dreumel 16.05.1878, d.v. Theodorus Suijkers, smid, en Maria Varthuizen.
     MS tr. 2e Dreumel 23.02.1854 Martinus Diels, geb. Vierlingsbeek 07.02.1827, hoefsmid, overl. Dsreumel 27.03.1888, z.v. Johannes Diels en Christina Heining.

7.                   Arnolda Luijpen, ged. Dreumel (rk) 18.01.1807, winkelierster (1875), overl. Dreumel 25.10.1875, tr. Dreumel 11.06.1835 Petrus Boumans, geb. ca. 1806, landbouwer, overl. Dreumel 01.11.1866, z.v. Antoon Boumans, landbouwer, en Joanna de Jong.

8.                   Joannes Luijpen, ged. Dreumel (rk) 19.11.1809.

 

Noten: |a| oud 45 jaar (overl.akte Dreumel 1855 no.18); |b| van Kouwkerke (overl.akte Dreumel 1846 no.9); |c| vader Mathias, moeder van Koukerken.

 

[18] Roelof van Oorschot, geb. ca. 1756, w.s. ged. Dreumel (rk) 22.07.1757|d|, arbeider (1822), landbouwer (1825,1827), overl. Dreumel 08.02.1838|c|, z.v. Francis van Oorschot en NN; tr.

[19] Gerarda Tibosch, geb. Dreumel ca. 1757, overl. Dreumel 29.11.1836|b|, d.v. Aart Tibosch en Anna Jaspers van Sas.

Uit dit huwelijk (vader ook Rudolf/Rudolph/Rudolphus, moeder ook Tibos/Tiebos/Tiebosch):

1.                   Franciscus van Oorschot, ged. Dreumel (rk) 04.01.1789, w.s. overl. voor 1806.

2.                   Wilhelmus van Oorschot, ged. Dreumel (rk) 27.09.1791, w.s. overl. voor 1794.

3.                   Wilhelmus van Oorschot, Willem, ged. Dreumel (rk) 09.08.1794, overl. Dreumel 16.02.1878, tr. Dreumel 19.01.1814|a| Dora Luijpen, geb. Dreumel 15.06.1793, overl. Dreumel 11.08.1869, d.v. Jan Luijpen en Maria van Unen.

4.                   Barbara van Oorschot, ged. Dreumel (rk) 01.05.1797, overl. Dreumel 10.07.1869, tr. Dreumel 09.06.1825 Jan Kooijmans, geb. ca. 1795, arbeider, overl. Dreumel 16.06.1862, z.v. Florus Kooijmans, landbouwer, en Helena Steeg.

5.                   Anna van Oorschot, ged. Dreumel (rk) 02.07.1799; volgt [9].

6.                   Arnolda van Oorschot, Aartje, ged. Dreumel (rk) 29.09.1801, overl. Dreumel 21.03.1813

7.                   Franciscus van Oorschot, Francisc, ged. Dreumel (rk) 19.02.1806, overl. Dreumel 09.06.1822.

 

Noten: |a| bruid Derris (huw.akte Dreumel 1814 no.3); |b| e.v. Rudolph (overl.akte Dreumel 1836 no.30); |c| moeder niet ingevuld (overl.akte Dreumel 1838 no.2); |d| dopeling Rolandus, z.v. Franciscus Janssen van Oorschot en Barbara Willemse van Os.

 

[20] Zwanik Vos, geb. Laren ca. 1781/1782, fabrikant (1823), inlandse kramer (1826), koopman (1835,1838), winkelier (1847), balletjesmaker (1853), spinner (1855,1856), overl. Laren 16.05.1856, z.v. Marten Vos en Teuntje Bakker; tr.

[21] Jannetje Wiegers, geb. Laren ca. 1783, naaister (1826), overl. Laren 09.02.1855, d.v. Willem Wiegers en Lijsje Gantenbrink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marten Vos, geb. Laren ca. 1811/1812; volgt [10].

2.                   Marritje Vos, geb. Laren ca. 1812, spinster, overl. Laren 07.10.1894, tr. Laren 06.05.1842 Gerrit van den Brink (1818-), z.v. Gerrit van den Brink en Wijmpje Driest.

3.                   Lijsje Vos, geb. Laren ca. 1813/1814, spinster (1835,1850), overl. Laren 11.02.1894, tr. 1e Laren 29.10.1835 Gerrit van Aken, geb. Laren ca. 1811, wever, z.v. Jan van Aken, schilder, en Maria Tijken; tr. 2e Laren 02.08.1850 Tijmen Calis, geb. Laren ca. 1806/1807, wever, overl. Laren 08.05.1863, z.v. Gijsbert Mijnse Calis en Bottje Janse Majoor, spinster (1826).
     TC tr. 1e Laren 22.09.1826 Bottje de Wit, geb. Laren ca. 1804/1805, spinster, overl. Laren 06.02.1850, d.v. Japik de Wit en Willempje Klasen, ook Willemtje van Arnhem, spinster (1826).

4.                   Teuntje Vos, geb. Laren ca. 1817, naaister, overl. Laren 07.06.1902, tr. Laren 03.05.1861 Arie van Aken, geb. Laren ca. 1820, wever, overl. Laren 13.03.1876, z.v. Jan van Aken en Mietje Teijken.

5.                   Jan Vos, geb. Laren ca. 1818, werkman, overl. Bloemendaal 05.12.1894|b|, tr. 1e Laren 07.05.1847 Neeltje Duurland, geb. Laren, spinster, overl. voor 1863, d.v. Cornelis Duurland en Gerritje de Graaf, spinster (1847); tr. 2e Laren 17.06.1863 Teuntje Majoor, geb. Laren, spinster, d.v. Lambert Majoor en Oetje Smit.

6.                   Willem Vos, geb. Laren ca. 1821, spinner, overl. Laren 08.02.1896, tr. Laren 20.04.1855 Lambertje Roest, geb. Laren ca. 1826, spinster, overl. Laren 23.04.1904, d.v. Jan Roest en Jannetje de Boer.

7.                   Fijtje Vos, geb. Laren xx.10.1822, overl. Laren 22.02.1823.

8.                   Harmen Vos, geb. Laren xx.12.1825, overl. Laren 03.01.1826.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Laren 04.01.1895 no.1.

 

[22] Gerrardus van den Brink, ged. Baarn (rk) xx.05.1781|d|, schaapsherder (1830,1842), overl. voor 1853, z.v. Gerrit Jansen van den Brink en Evertje Teunisse Brouwer; tr. Soest 06.02.1812

[23] Wilhelmina Driest, geb. Soest ca. 1785, overl. Soest 25.03.1869, d.v. Teunis Janse Driest en Gijsbertje Jacobse van ’t Klooster.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerrit, moeder ook Willempje/Wijmpje):

1.                   Everhardina van den Brink, geb. Soest 09.03.1812, naaister, overl. voor 1892, tr. Hilversum 22.05.1833 Wilhelmus van der Wolk, ook Guillielmus/Willem, geb. Utrecht (rk) 02.07.1806, kleermaker, overl. Hilversum 21.04.1892, z.v. Maria van der Wolk.

2.                   Teunis van den Brink, geb. De Vuursche (Baarn) 22.02.1814, overl. Soest 03.06.1894, tr. 1e Soest 10.09.1864 Jannetje Dijkman, geb. Soest 05.04.1823, overl. Soest 13.11.1871, d.v. Hendrik Dijkman, daghuurder, en Anna de Frankrijker; tr. 2e Soest 18.05.1872 Alijda Westerveld, geb. Amersfoort 11.01.1826, overl. Soest 10.09.1873|b|, d.v. Hendrik Westerveld en Jannetje Boerse; tr. 3e Soest 22.11.1879 Hendrina Jansen, geb. Hapert (Hoogeloon) ca. 1826/1827, overl. Soest 17.09.1894, d.v. Wouter Jansen en Geertruida Maas.

3.                   Giepje van den Brink, ook Gijsberta, geb. Baarn 20.07.1816, naaister, overl. Hilversum 07.02.1885, tr. Hilversum 13.05.1840 Gerrit Oudenaller, geb. Hilversum ca. 1817, wever, overl. Hilversum 02.09.1886, z.v. Jan Oudenaller, wever, en Alijda Groenhuizen.

4.                   Gerrit van den Brink, geb. Baarn 01.11.1818, werkman, tr. Laren 06.05.1842 Marritje Vos (ca.1812-1894), d.v. Zwanik Vos en Jannetje Wiegers.

5.                   Jannetje van den Brink, geb. Baarn 31.01.1821|a|; volgt [11].

6.                   Jan van den Brink, geb. Baarn 25.07.1823, overl. Baarn 28.09.1841.

7.                   Jacob van den Brink, geb. Baarn 01.02.1827, overl. Baarn 05.01.1830.

8.                   Kornelis van den Brink, ook Cornelis, geb. Baarn 12.05.1829, overl. Utrecht 20.10.1898|c|, tr. Soest 09.08.1856 Petronella Schouten, geb. Soest 04.07.1836, overl. Utrecht 09.01.1905, d.v. Volkert Schouten en Grietje van Fulpen.

 

Noten: |a| vader Gerrit, moeder Wijmpje; |b| d.v. Jannetje Westerveld, geen vader vermeld (overl.akte Soest 1873 no.72); |c| ook overl.akte Soest 1898 no.87; |d| Gerardus, dag niet vermeld, of weggevallen door schade.

 

[24] Wilhelmus Kalkhoven, Willem, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 02.12.1807, kleermakersknecht (1831), kleermaker (1857,1866), overl. voor 1876, z.v. Wilhelmus Kalkhoven, kleermakersknecht (1831), en Maria Anna Hamerslag; tr. Amsterdam 16.03.1831

[25] Claire Verstraeten, Clara, geb. Antwerpen ca. 1807, overl. tussen 1857 en 1863, d.v. Jean François Verstraeten, schoenmaker (1831), en Anne Marie Lenaers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Kalkhoven, geb. Amsterdam xx.04.1831, dienstbode (1857), tr. Amsterdam 13.05.1857 Johannes Theodorus Jelders, geb. Amsterdam 13.03.1831, smid, z.v. Bernardus Henricus Jelders en Gertrudis Kootwijk.

2.                   Coletta Kalkhoven, geb. Amsterdam 24.05.1833, overl. na 1880, tr. Amsterdam 29.04.1857 Hendrik Nicolaas Philipze, geb. Amsterdam 25.12.1832, goudsmid, z.v. Joannes Philipze, schoenmaker, en Johanna Maria Clasina Feijkes.

3.                   Gerardus Cornelis Kalkhoven, geb. Amsterdam 14.12.1839, winkelbediende, tr. Amsterdam 04.11.1863 Dorothea Hunolt, geb. Amsterdam 05.08.1827, dienstbaar (1863), d.v. Cornelis Hunolt, scheepstimmerman, en Anna Christina Schagt.

4.                   Willem Martinus Kalkhoven, geb. Amsterdam 28.11.1843; volgt [12].

5.                   Cornelia Antonia Kalkhoven, geb. Amsterdam 01.04.1849, overl. voor 1894, tr. Amsterdam 08.06.1876 Gerardus Johannes Hollee, geb. Haarlem 30.09.1853, bankwerker (1876), tapper (1894), overl. Sloten 24.12.1914, z.v. Johannes Thomas Adrianus Hollee, timmerman, en Catharina van Hees.
     GJH tr. 2e Amsterdam 12.04.1894 Johanna Barbara Sanders (1865-voor1925), d.v. Johannes Sanders en Maria Wijnanda Haarmans.
     JBS tr. 2e Sloten 01.07.1920 Johannes Petrus Barten (1858-na1926), z.v. Jan Barten en Theodora Peters.
     JPB tr. 1e Amsterdam 03.03.1886 Elisabeth  Hemelaer (1855-1916), d.v. Pieter Hemelaer en Maria Anna Kriekaart.

– Het echtpaar Barten-Hemelaer vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Antonius Petrus Barten (1930-2016), hoogleraar Tilburg.

 

[26] Steven Bommenaar, overl. voor 1854, tr.

[27] Aartje de Jong, geb. Woerden 05.04.1793, wasvrouw, overl. Amsterdam 01.02.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Bommenaar, geb. Woerden 22.07.1818, overl. Woerden 29.10.1819.

2.                   Gerrit Bommenaar, geb. Woerden 07.12.1820.

3.                   Klaas Bommenaar, geb. Aarlanderveen 03.01.1825.

4.                   Clasina Bommenaar, geb. Aarlanderveen 03.11.1827.

5.                   Johanna Bommenaar, geb. Amsterdam 02.05.1836; volgt [13].

 

[28] Fredrik Frerichs, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 25.02.1791, kantoorbediende (1813), commies der in- en uitgaande rechten (1822), commies (1825,1829), kantoorbediende (1850,1854), z.v. Fredrik Frerichs, eerste commies op het postkantoor (1813), en Josina Bevers; tr. Amsterdam 28.11.1813

[29] Geesje Johanna Dirks, geb. Amsterdam 28.06.1792|e|, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.07.1792|d|, overl. na 1850, d.v. Tjakke Dirks en Jannetje Pieters.

Uit dit huwelijk (vader ook Fredriks/Freriks):

1.                   Fredrika Louisa Freriks, geb. Dinxperlo 03.12.1822|b|, tr. Amsterdam 30.10.1850 Jan Lim de Vries, geb. Medemblik 15.03.1821, zeeman, z.v. Sijmon de Vries en Helena Schuchard.

2.                   Herman Lodewijk Frerichs, geb. Herwijnen 26.09.1825; volgt [14].

3.                   Helena Johanna Frerichs, geb. Lent (Elst) 14.07.1829, tr. Amsterdam 04.01.1854|c| Jan Hendrik Kotter, geb. Amsterdam 11.09.1827, timmerman, z.v. Fredrik Goffried Kotter, kleermaker, en Maria Numan.

 

Noten: |a| vader Frederik, moeder Gijsje Johanna; |b| moeder Dirkz; |c| bruid Fredriks; |d| er staat woensdag 5 juli, maar uit de context blijkt het om woensdag 4 juli te gaan, eventueel donderdag 5 juli; |e| Bevolkingsregister Amsterdam.

 

[30] Jan Timmer, geb. ’s-Graveland ca. 1796, werkman (1818), smid (1850), z.v. Gijsbert Timmer, scheepstimmerman, en Aaltje Eekhout; tr. Amsterdam 04.03.1818

[31] Jacoba Velder, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 29.04.1787, schoonmaakster (1818), overl. voor 1850, d.v. Christiaan Velder en Maria Faber, schrijfster van de vis (1818).

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Hendrica Timmer, geb. Amsterdam 11.08.1821; volgt [15].

 


Legenda

– Laren = Laren (NH)

– Sloten = Sloten (NH)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren