Henri Theil (1924-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Rotterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Henri Theil, geb. Amsterdam 13.10.1924, promotie Amsterdam UvA 16.11.1951|a|, hoogleraar Rotterdam, overl. Jacksonville (Duval County, Florida, USA) 20.08.2000.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Invloed van de voorraden op het consumentengedrag; promotor: P. Hennipman (1911-1994).

 

[2] Hendrik Theil, geb. Amsterdam 17.06.1893, kantoorbediende (1923), overl. na 1931, tr. Amsterdam 31.05.1923
[3] Hermina Siegmann, geb. Apeldoorn 15.11.1896, kantoorbediende (1923), overl. na 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Theil, geb. Amsterdam 13.10.1924|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het volk 03.11.1924 (H. Theil-Siegman ) {vermelding geslacht v/h kind weggevallen}.

 

[4] Barend Theil, geb. Amsterdam 23.10.1856, machinist (1879), bankwerker (1912), monteur (1915), bankwerker (1915), monteur (1919), bankwerker (1922), monteur (1923), metaalbewerker (1926), overl. Amsterdam 15.01.1935, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.01.1935, tr. Amsterdam 04.06.1879

[5] IJda Anna Maria Peets, geb. Amsterdam 07.04.1857, overl. Amsterdam 31.03.1944, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 05.04.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend Theil, geb. Amsterdam 12.01.1880, overl. Zeist 23.09.1956, tr. Rotterdam 10.11.1936 Diederika Wilhelmina Hotke, geb. Rotterdam 17.01.1893, overl. na 1956, d.v. Leendert Hotke en Jacoba Knaap.

2.                   Jan Theil, geb. Amsterdam 20.05.1881, monteur, overl. na 1941, tr. Weesp 16.09.1915 Bertha Frederika van Gerve, geb. Weesp 18.07.1891, overl. na 1941, d.v. Frederik van Gerve en Beerdje IJpenburg. [Weesp 1935,1941]

3.                   Johannes Martinus Theil, geb. Amsterdam 15.05.1883, machinist (1923,1926), tr. tussen 1935 en 1941 H.A.M. Hoogland. [Amsterdam 1935; ’s-Gravenhage 1941]

4.                   Anna Maria Theil, geb. Amsterdam 20.04.1886, overl. na 1941, tr. Amsterdam 09.05.1912 Johannes Reinier Meijst, geb. Amsterdam 24.12.1879, bankwerker, overl. na 1941, z.v. Johannes Reinier Meijst, machinist, en Dirkje Okhuijsen.

5.                   Cornelis Gerardus Theil, geb. Amsterdam 16.10.1888, kantoorbediende, overl. na 1941, tr. Amsterdam 23.09.1915 Alida van Zijverden, geb. Aalsmeer 09.06.1891, overl. na 1941, d.v. Willem van Zijverden, koopman (1891), schuitenvoerder (1915), en Antje Jooren.

6.                   Gerardus Cornelis Theil, geb. Amsterdam 14.12.1890, kantoorbediende, overl. Amsterdam 10.02.1941, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 14.02.1941, tr. 1e Amsterdam 26.06.1919 Wilhelmina Adriana Peetoom, geb. Amsterdam ca. 1893/1894, overl. Amsterdam 04.09.1931, crem. Velsen (Westerveld) 07.09.1931, d.v. Wilhelm Friedrich Ludolph Peetoom, winkelier, en Antonia Anna Alberta Lintgreen; tr. 2e Amsterdam 08.12.1938 Gerarda Petronella Peetoom, geb. Amsterdam 01.02.1897, overl. Amsterdam 21.02.1951, jongere zuster van Wilhelmina Adriana.
     GPP tr. 1e Amsterdam 25.08.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 06.02.1933, Amsterdam 19.05.1933) Petrus Wilhelmus ter Horst,  geb. Amsterdam 08.08.1893, kantoorbediende, z.v. Frans ter Horst, kleermaker, en Catharina Maria Rijnders.

7.                   Hendrik Theil, geb. Amsterdam 17.06.1893; volgt [2].

8.                   Ida Cornelia Theil, geb. Amsterdam 15.05.1896, overl. Amsterdam 21.01.1970.

9.                   Catharina Cornelia Theil, geb. Amsterdam 25.07.1898, overl. Amsterdam 07.09.1985, tr. Amsterdam 16.11.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.03.1926, ingeschr. Amsterdam 11.03.1927) Lieuwe Nicolaas Schuurmans, geb. Amsterdam 16.05.1897, handelsreiziger, overl. Amsterdam 08.04.1948, z.v. Klaas Schuurmans en Boukje de Vries.
     LNS tr. 2e Amsterdam 14.05.1930 Christina Maria Schürmann, geb. Habinghorst|e||f| 08.04.1908, overl. na 1975, d.v. Wenzeslaus Schürmann en Marianna Krüger.
     SMS tr. 2e Amsterdam 28.06.1949 (echtsch. Amsterdam 04.11.1954) Johannes van den Heuvel, geb. Utrecht 07.04.1909, z.v. Barend van den Heuvel en Anna Margaretha Stramrood.

10.               Yda Anna Maria Theil, geb. Amsterdam 25.07.1901, overl. 1992, tr. Amsterdam 20.05.1926 Adrianus Jacobus Bakels, geb. Amsterdam 06.03.1895, kantoorbediende, overl. Amsterdam 09.02.1977, z.v. Johannes Martinus Bakels en Cornelia Jacoba Thijssen.

 

Noten: |e| nu Stadtteil van Castrop-Rauxel, Kreis Recklinghausen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| Habighorst (Kaart Bevolkingsregister Amsterdam).

 

[6] Cornelis Maurits Siegmann, geb. Amsterdam 29.01.1864, spoorwegambtenaar (1893,1900), ambtenaar van een spoorwegmaatschappij (1921), overl. voor 1923, tr. Amersfoort 14.02.1893

[7] Hermina Mater, geb. Amersfoort 03.06.1870, overl. Zutphen 03.02.1943|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Moritz Casimir Siegmann, geb. Amersfoort 21.10.1893, chemiker (1921,1923), overl. Amsterdam 14.01.1971, tr. Naarden 11.08.1921 Johanna Jacoba Cornelia van der Lijn, geb. Naarden ca. 1891, onderwijzeres (1921), overl. Amstelveen 25.11.1979, crem. Velsen (Westerveld) 29.11.1979, d.v. Gerrit van der Lijn en Cornelia Johanna van Reenen.

2.                   Hermina Siegmann, geb. Apeldoorn 15.11.1896; volgt [3].

3.                   Cornelis Maurits Siegmann, geb. Apeldoorn 14.05.1900, tr. Amsterdam 24.08.1933 Jacoba Essebaggers, geb. Middelharnis 14.06.1905, overl. Delft 25.07.1960, d.v. Nicolaas Essebaggers en Neelje Koert.
– CMS onder curatele gesteld bij vonnis Arr.Rb. Zutphen 23.06.1921, opgeheven bij beschikking Arr.Rb. Amsterdam 20.06.1933.|b|

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1943 no.270; |b| annonce collectie CBG.

 

[8] Barend Theil, geb. Amsterdam 21.11.1832, kastenmaker (1856), meubelmaker (1879), tr. Amsterdam 24.09.1856

[9] Ida Cornelia Trakzel, geb. Amsterdam 27.04.1835, overl. na 1879.

Kind van Ida Cornelia (erkend bij het huwelijk):

1.                   Ida Gerardina Trakzel, later Theil, geb. Amsterdam 23.12.1853, overl. Amsterdam 21.08.1877.

Uit dit huwelijk:

2.                   Barend Theil, geb. Amsterdam 23.10.1856; volgt [4].

 

[10] Jan Peets, geb. Amsterdam 07.03.1820, kuipersknecht (1844), kuiper (1879,1888), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 25.05.1893, tr. Amsterdam 12.06.1844

[11] Anna Maria Hooijberg, geb. Amsterdam 05.01.1821, werkster (1844,1879), overl. na 1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrik Peets, geb. Amsterdam 15.04.1849, smid (1879,1888), tr. 1e Amsterdam 29.01.1879 Hermina Christina Brassem, geb. Amsterdam 15.05.1850, overl. voor 1888, d.v. Willem Cornelis Brassem, winkelier, en Herremina Christina Eijkenbos; tr. 2e Amsterdam 12.01.1888 Philippina Henrietta van der Kooi, geb. Leeuwarden 06.09.1853, tapster (1888), d.v. Bokke van der Kooi, kuiper, en Elisabeth Buising.
     PHvdK tr. 1e Leeuwarden 17.04.1875 Jacobus du Pied, geb. Dokkum 21.09.1849, smid, overl. voor 1888, z.v. Fredrik du Pied, kleermaker (1849), boekhandelaarsbediende (1875), en Joukje Jans Visser.

2.                   Hendrik Benjamin Peets, geb. Amsterdam 17.02.1851, wijnkopersknecht (1879), koopman (1888), overl. na 1920, tr. Amsterdam 30.07.1879 Christina Johanna Brugman, geb. Amsterdam 06.02.1852, dienstbode (1879), overl. na 1920, d.v. Jan Hendrik Brugman, suikerbakker, en Dorothea Elisabeth Knoppers.

3.                   IJda Anna Maria Peets, geb. Amsterdam 07.04.1857; volgt [5].

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[12] Friedrich Wilhelm Siegmann, geb. Borgholzhausen 30.04.1835|c|, broodbakker (1862), kastelein (1895), opgenomen in Buitengasthuis afdeling mannen zenuwen (18.03-19.03) en afdeling mannen krankzinnigen (19.03-18.04.1895)|b|, overl. Sloten 10.03.1897|a|, tr. Amsterdam 13.11.1862

[13] Stijntje van Ekeren, geb. Amsterdam 19.06.1834, overl. Sloterdijk (Sloten) 15.06.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Maurits Siegmann, geb. Amsterdam 29.01.1864; volgt [6].

2.                   Hermina Siegmann, geb. Amsterdam 10.06.1865, overl. Amsterdam 21.09.1890.

3.                   Friedrich Wilhelm Siegmann, geb. Amsterdam 11.04.1867, winkelier, overl. Amsterdam 31.12.1936, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 02.01.1937, tr. Amsterdam 24.02.1898 Maria Antonia de Herder, geb. Amsterdam 20.08.1876, overl. Amersfoort 12.02.1952, d.v. Johannes Pieter de Herder en Hendrina Maria Vogel.

4.                   Hendrika Wilhelmina Siegmann, geb. Amsterdam 23.01.1870, tr. Sloten 06.05.1897 Theodorus Cornelis van Son, geb. Amsterdam 15.08.1873, kantoorbediende, z.v. Theodorus Cornelis van Son en Alida Wilhelmina Johanna Haksteen.

5.                   Moritz Casimir Siegmann, geb. Amsterdam 28.12.1871, overl. Amsterdam 12.07.1891.

6.                   Hendricus Franciscus Siegmann, geb. Amsterdam 20.09.1873, overl. Wagenborgen (Termunten) 13.10.1943.

 

Noten: |a| geb. Borgholst (overl.akte Sloten 1897 no.28); |b| z.v. Mouritz Siegmann en Hermina Haake; |c| geb. Borgholst 27.04 (Bevolkingsregister Amsterdam).

 

[14] Bernardus Everardus Mater, geb. Amersfoort 14.06.1837, hulponderwijzer (1862), onderwijzer (1863,1874), hulponderwijzer (1878), winkelier (1883,1887), overl. Amsterdam 20.10.1917|a|, tr. Vreeswijk 01.08.1862

[15] Hermina Doesburg, geb. Wijk bij Duurstede 26.06.1837, naaister (1862), overl. Amsterdam 18.08.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernarda Everarda Hermina Mater, geb. Amersfoort 06.06.1863, overl. Utrecht 11.10.1931, tr. Amersfoort 04.10.1883 Johannes Hendrikus Broers, geb. Utrecht 18.08.1857, kantoorbediende, overl. Utrecht 14.08.1932, z.v. Cornelis Broers, timmerman, en Anna Margarita Smits.

2.                   Gerardus Mater, geb. Amersfoort 02.12.1864, overl. Amersfoort 01.06.1865.

3.                   Johanna Mater, geb. Amersfoort 23.11.1865, overl. Amersfoort 03.05.1866.

4.                   Herman Mater, geb. Amersfoort 14.12.1866, overl. Amersfoort 22.05.1867.

5.                   Barta Jacoba Mater, geb. Amersfoort 19.11.1867, overl. Watergraafsmeer 16.01.1920, tr. Amersfoort 04.08.1887 Siebe de Vrij, geb. Harlingen 12.03.1861, onderwijzer (1887), handelsreiziger (1924), overl. Hilversum 03.07.1924, z.v. Jan de Vrij, winkelier, en Rinske Blanksma, winkelierster (1887).

6.                   Johanna Gerarda Mater, geb. Amersfoort 19.12.1868, overl. Bloemendaal 30.09.1960, tr. Amersfoort 04.02.1892 Bernardus Jacobus Windsant, geb. Sexbierum (Barradeel) 14.01.1865, telegrafist (1884), rijkstelegrafist (1892), z.v. Bernardus Jacobus Windsant, rijkscommies, en Jannetje Crop.
     BJW tr. 2e Velsen 11.12.1884 Johanna Schoo, geb.Velsen 12.01.1865, overl. Velsen 16.09.1889, d.v. Harmanus Schoo, landbouwer, en Hendrika Wagenaar.

7.                   Hermina Mater, geb. Amersfoort 03.06.1870; volgt [7].

8.                   Dirkje Petronella Mater, geb. Amersfoort 04.08.1871, overl. Amersfoort 27.05.1872.

9.                   Bernardus Everardus Mater, geb. Amersfoort 10.04.1873, klerk der posterijen, overl. Nieuwer-Amstel 26.04.1942, tr. Oudewater 24.08.1899 Berndina Maria Brandt, geb. Oudewater 08.07.1877, overl. voor 1942, d.v. Aart Brandt, smid, en Anthonia Wilhelmina Gerdina Lam.

10.               Henriëtte Mater, geb. Amersfoort 03.04.1874, overl. Amersfoort 01.12.1874.

11.               levenloze zoon, Amersfoort 03.03.1876.

12.               levenloze dochter, Amersfoort 23.04.1877.

13.               Maria Mater, geb. Amersfoort 18.10.1878, overl. Amersfoort 13.06.1958, tr. Amsterdam 01.05.1902 Arnoldus Anthonius van Oostrom, geb. Dirksland 13.07.1873, kantoorbediende, overl. Stoutenburg 24.12.1959, z.v. Johannes van Oostrom en Geertruida Jacoba Bende.

 

Noten: |a| overl.akte Watergraafsmeer 1917 no.80.

 

[16] Martinus Ludowicus Theil, geb. Bodegraven ca. 1800, timmermansknecht (1829), overl. voor 1856, z.v. Johann Gottlieb Theil en Barbara Clazina Zummack; tr. Amsterdam 26.08.1829

[17] Cornelia de Wolff, geb. Woerden ca. 1804, overl. voor 1856, d.v. Barend de Wolff en Jannetje Plemper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barend Theil, geb. Amsterdam 21.11.1832; volgt [8].

 

[18] Johannes Trakzel, ged. Amsterdam (Stadhuis van Hoorn (rk)) 14.11.1805, sjouwer (1828), overl. voor 1851, z.v. Petrus Trakzel, timmermansknecht, en Elisabeth Steenbeek; tr. Amsterdam 31.12.1828

[19] Hendrina Jacoba Hermse, geb. Nijmegen 09.11.1803, werkster (1851,1867), d.v. Gijsbert Hermse en Christina van Vrij-aldenhoven.

Kind van Hendrina Jacoba (erkend bij  het huwelijk|a|) (moeder Harmsen):

1.                   Elizabeth Hermse, later Trakzel, geb. Amsterdam 28.08.1828, werkster (1879), tr. Amsterdam 06.08.1851 Pieter Nolting, geb. Amsterdam 16.11.1816, sjouwer, overl. voor 1879, z.v. Richard Nolting en Maria Sluijp.

Uit dit huwelijk:

2.                   Ida Cornelia Trakzel, geb. Amsterdam 27.04.1835; volgt [9].

3.                   Petrus Gijsbertus Johannes Trakzel, geb. Amsterdam 03.03.1838, kastenmaker (1867), meubelmaker (1879,1909), tr. Amsterdam 19.06.1867 Petronella Charlotta Buis, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. tussen 1899 en 1909, d.v. Jean Buis en Maria Charlotta van Kleeff, winkelierster (1867).

4.                   Hendrika Johanna Christina Trakzel, geb. Amsterdam 12.06.1841, dienstbaar (1862), overl. tussen 1902 en 1929, tr. Amsterdam 12.11.1862 Petrus Antonius Louman, geb. Amsterdam ca. 1840, groentenverkoper, overl. tussen 1902 en 1929, z.v. Nicolaus Louman, koornverschieter, en Saartje Botkijn.

 

Noten: |a| kind Elizabeth Harmsen (huw.akte Amsterdam 1828 reg.4 fol.199).

 

[20] Hendrik Peets, geb. Amsterdam ca. 1775, overl. voor 1844, z.v. Hendrik Peets; otr. Amsterdam 25.09.1801

[21] Ida Tandie, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 12.04.1778|d|, overl. voor 1844, d.v. Jan Tandie en Ida van Elsas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan, geb. Amsterdam 10.09.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.09.1804|b|

2.                   Jan, geb. Amsterdam 19.09.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.09.1810|c|.

3.                   Jan Peets, geb. Amsterdam 07.03.1820 [tr. 1844|a|]; volgt [10].

 

Noten: |a| bij huwelijk moeder v/d bruidegom IJda Tandi; |b| vader Pees, moeder Tandi, get. Ida van Elsas {oma}; |c| vader Henderik Pees, moeder Ida, get. IJda Elzak {oma}; |d| dopeling Eijda, moeder Eijda Elsas.

 

[22] Johannes Hooijberg, geb. Amsterdam 27.07.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 19.08.1798, fuselier (1821), overl. voor 1844, z.v. Jacob Hooijberg, diamantzetter (1821), en Harmanna Johanna Hollius; tr. Amsterdam 03.01.1821

[23] Catrina Cornelia Mesker, geb. Amsterdam 06.01.1797, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 15.03.1797, werkster (1844,1849), huisbewaarster (1853,1854), d.v. Johannes Mesker (-03.12.1796) en Maria Antonia Brand.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Hooijberg, geb. Amsterdam 05.01.1821; volgt [11].

2.                   Johannes Hendrik Theodorus Jacob Hooijberg, geb. Amsterdam 24.01.1823, stoelenbekleder, overl. na 1891, tr. Amsterdam 08.08.1849 Barendina Fikkert, geb. Amsterdam 10|19.09.1822, dienstbaar (1849), overl. na 1891, d.v. Lambertus Fikkert en Barendina Groenesteijn, werkster (1849).

3.                   Maria Antonia Hooijberg, geb. Amsterdam 07.10.1824, dienstbode (1853), overl.na 1895, tr. Amsterdam 23.11.1853 Johannes Been, geb. Amsterdam 10.01.1831, winkelknecht (1853), winkelbediende (1880), wijnkopersknecht (1883), overl. tussen 1889 en 1895, z.v. Paulus Been en Kaatie Vreedenburg.

4.                   Gesina Petronella Hooijberg, geb. Amsterdam 28.06.1826, naaister (1854), overl. na 1903, tr. Amsterdam 08.11.1854 Klaas Rademaker, geb. Amsterdam 11.02.1827, koetsier, overl. voor 1881, z.v. Laurentius Rademaker, koetsier, en Geesje van den Broek.

 

[24] Moritz Casimir Siegmann, wever (1857), koopman (1862), veehandelaar (1872), koopman (1876), overl. na 1876, tr.

[25] Catharina Wilhelmina Haake, overl. tussen 1872 en 1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Louise Mathilde Siegmann, geb. Borgholzhausen|a| 21.05.1833, overl. tussen 1882 en 1891, tr. 1e Amsterdam 17.06.1857 Peter Henrich Haake, geb. Borgholzhausen ca. 1806/1808, broodbakker (1839), koopman (1857), overl. Amsterdam 16.12.1866, z.v. Peter Henrich Haake en Catharina Maria Kroos; tr. 2e Amsterdam 29.10.1868 Jan Druijf, geb. Amsterdam 17.08.1828, koetsier (1858), stalhouder (1868,1898), z.v. Hendrik Jacobus Druijf en Maria Sieliakus.
     PHH tr. 1e Amsterdam 01.05.1839 Jannetjen Bleeker, geb. Amsterdam 19.10.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.10.1801,  naaister (1839), overl. voor 1857, d.v. Gerrit Bleeker en Jacoba Bout.
     JD tr. 1e Amsterdam 30.06.1858 Sara Johanna Loggen, geb. Amsterdam 06.09.1833, overl. voor 1868, d.v. Johannes Loggen en Johanna Catrina van Groen.

2.                   Friedrich Wilhelm Siegmann, geb. Borgholzhausen 30.04.1835; volgt [12].

3.                   Hermine Auguste Siegmann, geb. Borgholzhausen 10.02.1845, tr. Amsterdam 10.05.1872 Johann Ludwig Ophees, geb. Emmerich|b| 25.03.1840, tuinman, z.v. Peter Ophees en Louise Frederika Gerhard.

4.                   Peter Heinrich Siegmann, geb. Borgholzhausen 05.10.1847, kelner, tr. Amsterdam 26.05.1876 Lena Johanna Zietz, geb. Amsterdam 23|28.04.1836, winkelierster (1876), overl. Amsterdam 28.12.1889, d.v. Johann Heinrich Zietz en Leena Heek.

 

Noten: |a| nu Kreis Gütersloh, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| nu Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Pieter van Ekeren, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.02.1801, schoenmaker, overl. voor 1862, z.v. Govert van Ekeren, schilder, en Gezina van Lingen; tr. 1e Amsterdam 21.03.1824 Margaretha Zara van Heesel, geb. Amsterdam 23.05.1793, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 26.05.1793, naaister (1824), overl. tussen 1832 en 1833, d.v. Hendrik van Heesel en Jannetje Nettens; tr. 2e Amsterdam 23.10.1833

[27] Harmina van Wouw, geb. Zutphen ca. 1797, overl. voor 1856, d.v. Johannes van Wouw, kleermaker, en Johanna Hols; tr. 1e Amsterdam 07.08.1822 Gerhard Heinrich Dieckmann, geb. Borgholzhausen|a| ca. 1787/1788, bakkersknecht (1816), brouwersknecht (1822), sleper (1830), overl. Zutphen 19.05.1830, z.v. Johan Heinrich Dieckmann en Catharina Gertrud Fehnemann.

     GHD tr. 1e Amsterdam 20.03.1816 Barendina Beereboom, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 14.02.1787, overl. voor 1822, d.v. Theodorus Beereboom en Joanna Kok.

Uit het huwelijk van Ekeren-van Heesel:

1.                   Geessien van Ekeren, geb. Amsterdam 25.04.1825, koopvrouw (1850), tr. Amsterdam 16.01.1850 Hendrik Frederik Rappange, geb. Amsterdam 08.01.1826, timmermansknecht, z.v. Jan Fredrik Rappange en Barendje van de Velde, groenteverkoopster (1850).

2.                   Pieter van Ekeren, geb. Amsterdam 28.08.1828, behangersknecht (1860), venter (1886), werkman (1899), tr. Amsterdam 29.08.1860 Maria Tripler, geb. Amsterdam 03.03.1835, dienstbaar (1860), overl. na 1899, d.v. Hendrica Tripler, werkster (1860).

3.                   Hendrik van Ekeren, geb. Amsterdam 05.05.1832, timmerman, tr. Amsterdam 15.04.1857 Christina Louisa Karmin, geb. Amsterdam 10.10.1829, naaister (1857), d.v. Johann Rudolph Friederich Karmin en Maartje de Graaf.

Uit het huwelijk Dieckmann-van Wouw:

4.                   Gerhard Dieckmann, geb. Amsterdam 24.04.1828, sigarenmaker (1856), tabakskerver (1881), overl. voor 1888, tr. Amsterdam 30.01.1856 Clara Catharina Elisabeth Hillengenberg, geb. Amsterdam 18.05.1825, dienstbode (1856), overl. na 1888, d.v. Jan Koenraadt Hillengenberg, turfdrager, en Anna Godlieb.

Uit het huwelijk van Ekeren-van Wouw:

5.                   Stijntje van Ekeren, geb. Amsterdam 19.06.1834; volgt [13].

6.                   Johanna Maria van Ekeren, geb. Amsterdam 27.04.1841, dienstbaar (1864), overl. na 1894, tr. Amsterdam 04.05.1864 Johann Arend Meister, geb. Amsterdam 26.08.1843, suikerbakker, overl. voor 1889, z.v. Johann Arend Meister, suikerbakker, en Johanna Maria Dieckman.

 

Noten: |a| destijds in district Osnabruck, nu Kreis Gütersloh, Bundesland Nordrhein-Westfalen;

 

[28] Jacobus Mater, ged. Amersfoort 25.12.1806, wever (1828), flankeur bij het derde bataillon der vijfde afdeling infanterie met groot verlof (1833), wever (1835,1836), stadscommies (1839,1842), stedelijk commies (1847), stedelijk ambtenaar (1849), stedelijk commies (1850), portier (1857), overl. Amersfoort 29.04.1857|d|, z.v. Aart Mater en Eva Tins, baker (1833); tr. Amersfoort 13.11.1833|c|

[29] Bartha Brise, ged. Amersfoort (rk) 04.01.1806, dienstmeid/dienstbaar (1828,1833), overl. tussen 1862 en 1875, d.v. Willem Brise, kleermaker, en Maria van Breukelenveen.

Kind van Bartha:

1.                   Aart Brise, geb. Amersfoort 17.04.1828|a|, overl. Amersfoort 28.06.1829.

Kind van Bartha (moeder Brisee) (erkend bij het huwelijk):

2.                   Arnoldus Jacobus Brisee, later Mater, geb. Amersfoort 09.02.1831|b|, schoenmaker (1857), tr. Amersfoort 10.08.1859 Elisabeth Hazenveld, geb. Nijkerk 03.10.1821, d.v. Aalbert Eijbertsen Hazenveld, daghuurder, en Wigmoed van Laar.

Uit dit huwelijk (moeder ook Barta, moeder veelal  Brizee):

3.                   Wilhelmus Mater, geb. Amersfoort 30.07.1834, tr. Amersfoort 17.08.1864 Elisabeth van Wijland, geb. Amersfoort 05.06.1845, d.v. Dirkje van Wijland.

4.                   Arnoldus Mater, geb. Amersfoort 12.07.1835, koperslager, overl. Amersfoort 20.02.1860.

5.                   Bernardus Everardus Mater, geb. Amersfoort 14.06.1837; volgt [14].

6.                   Maria Mater, geb. Amersfoort 30.09.1839, tr. Amsterdam 21.04.1875 Wilhelmus Bartolomeus Hondeveldt, geb. Amersfoort ca. 1854, smid, z.v. Johannes Jacobus Hondeveldt, smid, en Hendrika Brizee.

7.                   Bartus Mater, geb. Amersfoort 01.02.1842, overl. Amersfoort 21.10.1849.

8.                   Cornelis Mater, geb. Amersfoort 30.07.1844, schoenmaker, overl. Amersfoort 17.10.1864.

9.                   George Mater, geb. Amersfoort 06.03.1847, marienier, overl. Marine Hospitaal op ’s Rijkswerf te Den Helder 27.07.1878.

10.               Marinus Mater, geb. Amersfoort 19.04.1849, overl. Amersfoort 21.04.1849.

11.               Bartus Lutherus Mater, geb. Amersfoort 22.09.1850.

 

Noten: |a| aangifte door Jacobus Mater van een kind van Bartha Brise ‘van welk kind buiten huwelijk geboren hij verklaard vader te zijn’ (geb.akte Amersfoort 1828 no.135); |b| aangifte door Lambertus Siddre, oud 27 jaar chirurgijn en vroedmeester, moeder Bartje Brisee, geen vermelding van Jacobus Mater (geb.akte Amersfoort 1831 no.50); |c| bruid Brise, vader v/d bruid tekent met Brizee (huw.akte Amersfoort 1833 no.74); |d| z.v. Arie Mater en Everarda Tins.

 

[30] Gerardus Doesburg, ged. Montfoort (rk) 02.11.1802, rijksambtenaar bij de directe belastingen (1836), buitengewoon commies der vierde klasse (1837), rijksambtenaar (1862), overl. Amersfoort 02.02.1883, z.v. Dirk Doesburg en Dirkje van Pelt; tr. Amersfoort 28.09.1836

[31] Johanna Jekel, geb. Amersfoort 09.10.1815, overl. Amersfoort 15.12.1887, d.v. Johannes Jekel, smid, en Hermina van Elven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Doesburg, geb. Wijk bij Duurstede 26.06.1837; volgt [15].

2.                   Johannes Gerardus Doesburg, geb. Wijk bij Duurstede 09.10.1838, overl.Rotterdam 25.02.1889, tr. Rotterdam 14.05.1873 Wilhelmina Helena Klazina Rotteveel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1851/1852, overl. Rotterdam 20.12.1926, d.v. Hendricus Rotteveel en Catharina Johanna Carolina Schmal.

3.                   Dirkje Pieternella Doesburg, geb. Maarsseveen 02.11.1841, tr. Amersfoort 23.12.1868 Albertus Philippus Beurs, geb. Amersfoort 20.10.1839, z.v. Jurriaan Beurs en Maria Gilhein.

4.                   Hermanus Mattheus Doesburg, geb. Utrecht 24.12.1844, tr. Amersfoort 10.06.1880 Engelina Hermina Hillegonda Wijnberg, geb. Amsterdam 12.04.1847, d.v. Laurens Wijnberg en Hiltje Wit, winkelierster (1880).

5.                   Willem Frederik Doesburg, geb. Utrecht 26.09.1846, overl. Rotterdam 25.12.1918, tr. Rotterdam 01.11.1876 Maria Catharina Elizabeth Gonlag, geb. Zwijndrecht 23.07.1849, overl. Rotterdam 29.01.1922, d.v. Daniel David Gonlag en Catharina Elizabeth Kerssemeijer.

6.                   Geesje Doesburg, geb. Woudenburg 25.07.1848, tr. Amsterdam 05.06.1890 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.05.1898, ingeschr. Bussum 24.09.1898) Joseph Pinedo, geb. Amsterdam 09.05.1847, z.v. Joseph Pinedo, commissionair, en Grietje de Bruin.

7.                   Hendrik Doesburg, geb. Woudenberg 29.11.1849, broodbakker (1874,1883), magazijnmeester (1890), overl. Amersfoort 11.07.1909, tr. 1e Uithoorn 10.05.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 28.05.1890, ingeschr. ’s-Gravenhage 1890) Aaltje Rijlaarsdam, geb. Nieuwkoop ca. 1849, d.v. Pleun Rijlaarsdam en Maatje Oliemans; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.08.1891 Jentien Jaantje de Wijs, geb. Amsterdam ca. 1855, d.v. Willem Frederik de Wijs, timmerman, en Hendrica Schulte.

8.                   Johanna Gerarda Doesburg, geb. Woudenberg 26.04.1852, overl. Amersfoort 25.12.1858.

9.                   Pieternella Doesburg,  geb. Amersfoort 03.11.1853, overl. Amersfoort 07.08.1944, tr. Amersfoort 05.05.1875 Peter van den Hooff, geb. Amersfoort 15.07.1848, overl. Amersfoort 18.05.1917, z.v. Johannes van den Hooff en Jansje van Maanen.

10.                Jan Lourens Doesburg, geb. Amersfoort 01.04.1856, overl. Amersfoort 21.08.1856.

11.                Louisa Gerarda Doesburg, geb. Amersfoort 11.10.1857, overl. Amersfoort 19.09.1858.

12.                Johanna Gerarda Doesburg, geb. Amersfoort 25.01.1859, overl. Vreeswijk 16.01.1860.

 


Legenda
– Sloten = Sloten (NH)


terug