Pieter Hennipman (1911-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Pieter Hennipman, geb. Leiden 12.09.1911, doctoraal examen Amsterdam 1934, promotie Amsterdam 09.07.1940|a|, lector Amsterdam (1938-1944), hoogleraar Amsterdam (1945-1973), lid KNAW 1958, begiftigd metde Pierson Penning 1959, RNL 1960, overl. 03.07.1994, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.07.1994, tr. 1e 06.04.1938 Lambertha Hermana Berendina Kist, geb. ís-Gravenhage 22.02.1916; tr. 2e Amsterdam 27.04.1960 Agnes Petronella Wessels, geb. Zuidlaren 16.05.1913, overl. Amsterdam 18.12.1968, begr. 23.12.1968, d.v. Jacob Wessels en Aafke van Houten.
†††† APW tr. 1e Ermelo 21.05.1942 (echtsch. Ermelo 01.07.1959) SŠndor Cseh Firtos, geb. Budapest 13.08.1914, z.v. Andor Cseh Firtos en MŠria TŲrŲk.
 
Ė Levensberichten PH: en.wikipedia * nl.wikipedia * KNAW * Pieter Hennipman Stichting

 

Noten: |a| proefschrift: Economisch motief en economisch principe; promotor: H. Frijda (1887-1944).

 

[2] Matthijs Hennipman, geb. ís-Graveland 13.04.1885, broodbakker (1911), reiziger (1913), handelsagent, overl. Amsterdam 10.02.1970, tr. Leiden 07.08.1911
[3] Ludewina van der Klei, geb. Wehe (Leens) 23.04.1883, overl. Amsterdam 06.07.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Hennipman, geb. Leiden 12.09.1911; volgt [1].

2.                   Rendina Catharina Elisabeth Dederika Hennipman, geb. Leiden 25.02.1913, onderwijzeres, leidster in een diaconessenhuis, sociaal werkster.

3.                   Jan Elbert Hennipman, geb. 1921, tr. 09.03.1949 C.M. Bruinsma.

 

[4] Pieter Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1849, broodbakker (1880,1893), overl. ís-Graveland 07.05.1927, begr. ís-Graveland (Alg.Bpl.) 11.05.1927, tr. ís-Graveland 01.05.1880|c|

[5] Catharina Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1856, overl. ís-Graveland 04.05.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dederika Wilhelmina Hennipman, geb. ís-Graveland 27.04.1881, overl. ís-Graveland 13.08.1962, tr. ís-Graveland 24.08.1904 Hendrik Roelof Sax, geb. Amsterdam 15.05.1875, veerschipper (1904,1928), overl. Amsterdam 08.05.1933|a|, z.v. Hendrik Sax en Hendrika Maria van der Vegte.

2.                   Matthijs Hennipman, geb. ís-Graveland 01.08.1882, overl. ís-Graveland 28.05.1884.

3.                   Matthijs Hennipman, geb. ís-Graveland 13.04.1885; volgt [2].

4.                   Elbert Hennipman, geb. ís-Graveland 17.02.1889, (spek)slager, overl. ís-Gravenhage 09.12.1931, tr. ís-Gravenhage 22.03.1916 Catharina Maria Antoinette Biegstraaten, geb. Den Helder 21.03.1887, overl. (t.g.v. het bombardement op het Bezuidenhout) ís-Gravenhage 03.03.1945|b|, begr. Rijswijk (RK Bpl. H. Bonifatius), d.v. Cornelis Biegstraaten, schoenmaker (1887), kamerverhuurder (1916), en Catharina Maria Antoinette Driessen.

5.                   Geertruida Hennipman, geb. ís-Graveland xx.09.1890, overl. ís-Graveland 02.05.1891.

6.                   Geertruida Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1892, overl. voor 1921, tr. ís-Graveland 19.05.1915 Binjamin Casper Spee, geb. Vreeland 14.08.1887, beheerder van een hulppostkantoor, z.v. Johan Hendrik Karel Spee, gemeenteontvanger, en Sijtje Vonk.
†††† BCS tr. 2e Vreeland 09.09.1921 Maria Wilhelmina Smit, geb. Kockengen 09.09.1892, d.v. Cornelis Smit en Adriana Johanna Monrooij.

7.                   Pieter Hennipman, geb. ís-Graveland xx.04.1893, overl. ís-Graveland 19.09.1893.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Graveland 1933 no.5; |b| overl.akte ís-Gravenhage 15.05.1945 no.A2870; |c| moeder v/d bruidegom Hendrika, get. o.a. Christiaan Solman, oud 54 jaar, smid, behuwd oom van de bruid, en Willem Boeschoten, oud 35 jaar, logementhouder (huw.akte ís-Graveland 1880 no.3).

 

[6] Steffen van der Klei, geb. Wehe (Leens) 16.08.1842, dagloner (1872,1874), timmerman (1875,1880), dagloner (1883), timmerman (1885,1887), dagloner (1901,1902), timmerman (1911), overl. Molenrij (Kloosterburen) 20.02.1911, tr. Leens 09.11.1871

[7] Rendina Rienks, geb. Kloosterburen 14.01.1848, dienstmeid (1871), dagloonster (1901,1902), overl. Groningen 08.03.1923|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth van der Klei, geb. Wehe (Leens) 28.04.1872, overl. Onderdendam (Bedum) 23.11.1940, tr. Bedum 08.09.1913 Casper Hommes, geb. Onderdendam (Bedum) 30.04.1855, timmerman, overl. Onderdendam (Bedum) 18.01.1941, z.v. Jan Caspers Hommes, timmerman, en Ezeš van der Tuuk.

2.                   Fokko van der Klei, geb. Wehe (Leens) 06.03.1874, dagloner, tr. Eenrum 18.05.1901 Doetje van der Meulen, geb. Nes (Westdongeradeel) 21.12.1880, d.v. Jetse Jacobs van der Meulen, bakker (1880), dagloner (1901), en Baukje Douwes Visser, dagloonster.

3.                   Eilke van der Klei, geb. Wehe (Leens) 17.06.1875, overl. Laren (NH) 14.08.1943, tr. Johanna Cabri.

4.                   Geertje van der Klei, geb. Wehe (Leens) 31.03.1877, overl. Molenrij (Kloosterburen) 02.10.1949, tr. Eenrum 02.08.1902 Jakob de Vries, geb. Eenrum 10.01.1879, boerenknecht, z.v. Derkde Vries, dagloner, en Pieterke Fokkens, dagloonster.

5.                   Luwina van der Klei, geb. Wehe (Leens) 22.11.1878, huishoudster, overl. Warfhuizen (Leens) 17.02.1957.

6.                   Helena van der Klei, geb. Wehe (Leens) 01.12.1880, overl. Onderdendam (Bedum) 12.05.1931, tr. Ten Boer 20.05.1915 Allart Oosterhuis, geb. Ten Boer 04.04.1890, arbeider, overl. Groningen (Academisch Ziekenhuis) 16.10.1919|d|, z.v. Hindrik Oosterhuis, winkelier, en Grietje Bolman.

7.                   Ludewina van der Klei, geb. Wehe (Leens) 23.04.1883; volgt [3].

8.                   Jantje van der Klei, geb. Wehe (Leens) 23.07.1885|a|, overl. Wehe (Leens) 30.08.1885.

9.                   Antonia van der Klei, geb. Wehe (Leens) 23.07.1885|b|, tr. Kloosterburen 26.04.1915 Renze Eisenga, geb. Hornhuizen (Kloosterburen) 17.03.1885, vrachtrijder, overl. Eenrum 01.04.1966, z.v. Age Eisenga, dagloner, en Sibbeltje Koning, dagloonster.

10.               Dina Paulina van der Klei, geb. Kloosterburen 28.09.1887.

 

Noten: |a| geboren des namiddags te drie uur (akte no.72); |b| geboren des namiddags te vier uur (akte no.73); |c| ook overl.akte Kloosterburen 1923 no.3; |d| ook overl.akte Ten Boer 1919 no.67.

 

[8] Jan Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1816, broodbakker, overl. ís-Graveland 22.03.1870, tr. ís-Graveland 29.04.1843

[9] Diderika Wilhelmina van Vulpen, geb. Leersum 28.11.1816, overl. Hilversum 09.07.1905|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Diederika/Dederika/Dedrika):

1.                   Elbert Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1844, overl. ís-Graveland 27.11.1873.

2.                   Geurtje Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1846, overl. Baarn 20.05.1940, tr. ís-Graveland 27.04.1867 Adrianus de Nooij, geb. Loosdrecht ca. 1842, veehouder, overl. Baarn 07.02.1924, zv. Gijsbert de Nooij, veehouder, en Neeltje Sijpestein.

3.                   Pieter Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1849; volgt [4].

4.                   Aaltje Hennipman, geb. ís-Graveland xx.05.1850, overl. ís-Graveland 07.09.1850.

5.                   Dirk Hennipman, geb. ís-Graveland xx.06.1852, overl. ís-Graveland 25.07.1852.

6.                   Aaltje Hennipman, geb. ís-Graveland xx.06.1852, overl. ís-Graveland 30.08.1852.

7.                   Aaltje Hennipman, geb. ís-Graveland ca. 1854, overl. Hilversum 06.11.1940, tr. ís-Graveland 04.12.1875 Jan Taling, geb. ís-Graveland ca. 1852, (beurt)schipper, overl. Hilversum 09.08.1932, z.v. Jan Taling, veerschipper, en Cornelia Stam.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Graveland 1905 no.19.

 

[10] Matthijs Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1833, koopman (1855,1859), winkelier (1880), koopman (1897), overl. ís-Graveland 31.07.1903, tr. Ankeveen 04.08.1855

[11] Geertruida Hoogland, geb. Utrecht 04.12.1829, dienstbode (1855), overl. ís-Graveland 01.03.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1856; volgt [5].

2.                   Willem Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1858, overl. ís-Graveland 21.12.1859.

3.                   Hendrik Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1861, overl. Hilversum 25.10.1937, tr. Loosdrecht 06.07.1893 Maria Elisabeth Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1871, d.v. Dirk Hennipman en Anna Johanna Wilhelmina van Duikeren.

4.                   Maria Jacoba Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1861, overl. ís-Graveland 18.05.1933, tr. ís-Graveland 02.05.1883 Jan Grootendorst, geb. Kortenhoef ca. 1860, veehouder, overl. ís-Graveland 10.05.1933, z.v. Hendrik Grootenboer en Marretje Kreuger.

5.                   Willem Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1864, fouragehandelaar (1926), overl. Ankeveen 15.03.1926, tr. Wilhelmina van Stein, geb. Vlaardingen ca. 1860, overl. Hilversum 16.08.1948, d.v. Johannes van Stein en Maria Groen.

6.                   Matje Boeschoten, geb. ca. 1870, overl. Utrecht 07.06.1936, tr. ís-Graveland 25.03.1897 Gerard Bokhorst, geb. Kampen 07.05.1867, onderwijzer, overl. Utrecht 17.06.1943, z.v. Dirk Dewes Joan Bokhorst, winkelier (1867), kruidenier (1897), en Wijna Berendina de Rooij.

 

[12] Eelke van der Klei, geb. Wehe 27.01.1809, ged. Wehe 26.02.1809, dagloner (1833,1871), overl. Wehe (Leens) 17.12.1881, tr. Leens 25.05.1833

[13] Lijzabet Renderts Vielstra, ook Elizabeth, geb. Visvliet ca. 1803, dienstmeid (1833), dagloonster (1857), overl. Wehe (Leens) 23.11.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Luwina van der Klei, geb. Wehe (Leens) 27.02.1835, tr. Leens 07.05.1857 Antonie van Dijk, geb. Winschoten 09.01.1836, timmerman, z.v. Jan Antonis van Dijk, timmerman, en Antje Pieters Schinkel.

2.                   Pauwel van der Klei, geb. Wehe (Leens) 18.09.1838, dagloner, naar Noord-Amerika 1871|a|, tr. Leens 31.10.1870 Hillechien Smit, geb. Zoutkamp (Ulrum) 01.03.1846, d.v. Jan Gerrits Smit, schipper, en Kornelia Waalkes Balk.

3.                   Steffen van der Klei, geb. Wehe (Leens) 16.08.1842; volgt [6].

 

Noten: |a| Staat van landverhuizers in 1871 (alleen hoofden van huisgezinnen vermeld).

 

[14] Fokko Jans Rienks, geb. Pieterburen (Eenrum) 03.04.1817, landbouwer (1849,1859), dagloner (1867,1871), wegarbeider (1876), overl. Wierhuizen (Eenrum) 04.07.1877; tr. Baflo 23.11.1844|a|

[15] Geertje Jans Kuipers, geb.Baflo 01.03.1821, landbouwster (1851), dagloonster (1871), overl. Garsthuizen (Stedum) 08.02.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Heilina Rienks, geb. Kloosterburen 30.09.1845, overl. Kloosterburen 08.10.1845.

2.                   Jan Rienks, geb. Kloosterburen 09.09.1846, schipper (1870), turfschipper (1915), overl. Leens 29.01.1915, tr. Eenrum 29.10.1870 Dina Dwarshuis, geb. Saaxumhuizen (Baflo) 28.01.1839, dienstmeid (1870), turfhandelaarster (1920), overl. Leens 21.07.1920, d.v. Jakob Tjarks Dwarshuis, dagloner, en Margien Andries Buring.

3.                   Rendina Rienks, geb. Kloosterburen 14.01.1848; volgt [7].

4.                   Johannes Rienks, geb. Eenrum 04.10.1849, tr. Eenrum 26.04.1883 Gezelina Zijlma, geb. Eenrum 26.02.1862, dienstmeid (1883), d.v. Jan Zijlma, dagloner, en Frouwke Woltman, dagloonster.

5.                   Luitje Rienks, geb. Eenrum 23.02.1851, overl. Zandeweer (Kantens) 19.06.1859.

6.                   Helena Rienks, geb. Eenrum 07.04.1853.

7.                   Biense Rienks, geb. Startenhuizen (Kantens) 25.02.1855.

8.                   Auke Rienks, geb. Startenhuizen (Kantens) 30.01.1857, overl. Startenhuizen (Kantens) 13.02.1857.

9.                   Gerardus Rienks, ook Gerrard, geb. Startenhuizen (Kantens) 18.03.1859, overl. Garsthuizen (Stedum) 10.05.1867.

10.               Ludewiena Rienks, geb. Garsthuizen (Stedum) 05.10.1862, overl. Garsthuizen (Stedum) 15.03.1876.

 

Noten: |a| bruidegom Rijnks.

 

[16] Elbert Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1779, werkman (1828), veenbaas (1839), veehouder (1843), overl. Loosdrecht 23.02.1856, z.v. Jacob Hennipman en Trijntje Dolman (zie Bijlage A); tr.

[17] Aaltje Barreveld, geb. Loosdrecht ca. 1781, overl. Loosdrecht 16.08.1828, d.v. Cornelis Barreveld en Machteldje Meijers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1809, overl. Loosdrecht 04.10.1852, tr. Loosdrecht 08.05.1834 Neeltje Griffioen, ged. Baambrugge 12.08.1810, overl. Loosdrecht 22.01.1865, d.v. Hendrik Griffioen en Neeltje Dollemans.

2.                   Jacob Hennipman, geb. Nieuw-Loosdrecht ca. 1808/1809, veehouder, overl. Weesperkarspel 24.11.1875, tr. Muiden 26.04.1839 Aaltje Portengen, geb. Muiden ca. 1816, overl. Weesperkarspel 10.01.1885, d.v. Dirk Portengen, veehouder, en Neeltje van Schaik.

3.                   Pieter Hennipman, geb. Nieuw-Loosdrecht ca. 1811, veerschipper (1859), overl. Loosdrecht 09.12.1859, tr. 1e Loosdrecht 10.06.1837 Mietje Dolman, geb. Nieuw-Loosdrecht ca. 1801, overl. voor 1859, d.v. Dirk Dolman en Marretje van der Vliet; tr. 2e Loosdrecht 22.10.1859 Jacoba de Nooij, geb. Loosdrecht ca. 1834, overl. Loosdrecht 27.01.1906, d.v. Adrianus de Nooij, veehouder, en Gerritje Groeneveld.
†††† JdN tr. 2e Loosdrecht 02.01.1864 Dirk Doets, geb. Hilversum ca. 1830/1831, overl. Loosdrecht 01.10.1906, z.v. Pieter Doets en Wijna Maria Sijberden.

4.                   Machteldje Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1814, overl. Loosdrecht 27.03.1885, tr. Loosdrecht 25.05.1844 Jan Pos, geb. Loosdrecht ca. 1807/1808, overl. Loosdrecht 20.04.1888, z.v. Jan Pos en Dirkje Barreveld.

5.                   Jan Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1816; volgt [8].

6.                   Trijntje Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1818, overl. Loosdrecht 21.09.1871, tr. Loosdrecht 25.05.1844 Dirk Dolman, geb. Loosdrecht ca. 1818, overl. Loosdrecht 01.08.1863, z.v. Gerrit Dolman en Aaltje Das.

7.                   Geertje Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1820, overl. Loosdrecht 30.01.1904, tr. Loosdrecht 23.10.1847 Jacob van Altena, geb. Loosdrecht ca. 1821, overl. Loosdrecht 23.03.1903, z.v. Dirk van Altena en Evertje van Zijdsch.

 

[18] Dirk van Vulpen, geb. Doorn ca. 1772, landbouwer, overl. Darthuizen 28.07.1846|c|, otr. Leersum, otr. Amerongen (gerecht) 11.01.1798|a| (att. naar Leersum 02.02.1798), tr. Amerongen (kerk) 04.02.1798

[19] Geurtje Huigenbos, geb. ca. 1771, overl. Leersum 01.08.1826|b|.

Uit dit huwelijk (moeder soms Huigenbosch):

1.                   Ö

2.                   Neeltje van Vulpen, ged. Leersum 23.12.1798, tr. Leersum 16.07.1825 Johannes Hendrikus van Schaik, geb. Amsterdam 12.02.1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.02.1802, z.v. Bernardus van Schaik en Anna Rolman.

3.                   Zwaantje van Vulpen, ged. Leersum 27.07.1800, dienstbaar (1839), overl. ís-Graveland 25.07.1860, tr. Amsterdam 13.02.1839 Ernst Heinrich Dieker, geb. Engter|d| ca. 1803, tuinier (1839), winkelier (1853), overl. ís-Graveland 10.04.1880, z.v. Johann Gerd Dieker, landman, en Anna Catharine Luttmer.
†††† EHD tr. 1e Breukelen-Nijenrode 24.04.1826 Gerritje Boekweg, geb. Weesp ca. 1804, overl. Loenen 12.05.1838, d.v. Johan Harmen Boekweg en Maria Hogeweg.

4.                   Hendrikje Maria van Vulpen, ook Hendrika Maria, ged. Leersum 21.02.1802, overl.Alblasserrdam 14.12.1890, tr. 1e Alblasserdam 28.04.1827 Cornelis Pijl, geb. Alblasserdam ca. 1799, overl. Alblasserdam 02.12.1846, z.v. Jacob Pijl en Floortje van Muijden; tr. 2e Alblasserdam 17.08.1850 Jan Pijl, geb. Alblasserdam 18.04.1804, overl. Alblasserdam 17.12.1884, jongere broer van Cornelis.

5.                   Klaas van Vulpen, ook Nicolaas, ged. Leersum 19.02.1804, overl. Leersum 01.06.1872, tr. Darthuizen 03.02.1837 Grietje Schouten, geb. Darthuizen 15.08.1811, overl. Leersum 25.02.1899, d.v. Jan Schouten en Anna Maria Wildeman.

6.                   Roelofje van Vulpen, ged. Leersum 08.12.1805, tr. Leersum 04.12.1830 Arend Johannes Numan, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.10.1803, z.v. Johannes Numan en Maria Tuineberg.

7.                   Cornelia van Vulpen, ged. Leersum 03.01.1808, overl. voor 1842, tr. ís-Graveland 03.11.1833 Willem van Brink, geb. ís-Graveland ca. 1799, broodbakker, overl. ís-Graveland 25.05.1867, z.v. Jan van Brink, broodbakker, en Jannetje Boeschoten.
†††† WvB tr. 2e ís-Graveland 07.05.1842 Lambertje Hoogland, geb. ca. 1807, d.v. Harmen Hoogland en Marie van Ravenswaaij.

8.                   Gijsbert van Vulpen, ged. Leersum 25.03.1810.

9.                   Gijsbert Jan van Vulpen, geb. Leersum 15.08.1813, overl. Loenen 24.01.1876, tr. Leersum 26.07.1844 Pieternella Johanna Eijkman, ged. Utrecht 20.10.1802, overl. Loenen 08.11.1885, d.v. Hendrik Eijkman en Adriana van Senus.

10.               Diderika Wilhelmina van Vulpen, geb. Leersum 28.11.1816; volgt [9].

 

Noten: |a| bruid van Huijgenbos; |b| geengeboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Leersum 1826 no.10); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Darthuizen 1846 no.3); |d| destijds in KŲnigreich Hannover, nu Ortsteil van Bramsche, Landkreis OsnabrŁck, Bundesland Niedersachsen.

 

[20] Willem Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1808, rondventer met groenten (1831), koopman (1855,1859), logement- en stalhouder (1861), koopman (1862,1871), logementhouder (1872), overl. Ankeveen 22.02.1886, z.v. Gerrit Boeschoten en Neeltje Keers; tr. ís-Graveland 13.11.1831

[21] Catharina Coersen, geb. Amsterdam 29.05.1804, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 10.06.1804, dienstbaar (1831), overl. Ankeveen 30.06.1871, d.v. Matthijs Coersen en Catharina Kortz.

Uit dit huwelijk (moeder ook Coerse/Koerse/Koersen):

1.                   Neeltje Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1832, overl. Hilversum 02.11.1893, tr. 1e Ankeveen 06.05.1854 Arie van Waveren, geb. Loosdrecht ca. 1820, scheepstimmerman, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 21.05.1878, z.v. Gerrit van Waveren en Fijtje Otten; tr. 2e Haarlemmerliede en Spaarnwoude 24.07.1886 Hendrik Holleman, geb. Houtrijk en Polanen ca. 1820, veerschuiten-overlegger (1842), tapper (1849), koopman (1886), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20.11.1898, z.v. Pieter Holleman en Naatje Bant.
†††† HH tr. 1e Houtrijk en Polanen 29.05.1842 Friederica Henrietta Christina Freude, geb. Einbeck|a| ca. 1815, tapster, overl. Houtrijk en Polanen 14.11.1847, d.v. Andries Freude en Engel Christina Lotzen; tr. 2e Houtrijk en Polanen 14.01.1849 Hanne Wilhelmine Henriette Freude, geb. Einbeck ca. 1812/1813, overl. Haarlemmerliede en Psaarnwoude 22.06.1882, oudere zuster van Friederica.

2.                   Matthijs Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1833; volgt [10].

3.                   Jansje Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1836, overl. tussen 1890 en 1895, tr. Ankeveen 21.05.1859 Jan Victor Elsnerus, geb. Amsterdam ca. 1827, logementhouder (1859), stalknecht (1890), overl. tussen 1890 en 1895, z.v. Victor Jan Elsnuerus, logementhouder, en Maria Elisabeth Antoinetta Dunker.
†††† JVE tr. 1e Muiden 30.04.1854 Neeltje van Lente, geb. Naarden ca. 1822, overl. Abcoude-Proostdijk 04.05.1855, d.v. Teunis van Lente en Neeltje Visser.

4.                   Catharina Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1839, overl. ís-Graveland 24.12.1921, tr. ís-Graveland 11.05.1861 Kristiaan Solman, ook Christiaan Sollman, geb. ís-Graveland ca. 1826, grof- en hoefsmid, overl. ís-Graveland 01.02.1893, z.v. Philippus Solman, smid, en Woutertje Posthouwer.
†††† KS tr. 1e ís-Graveland 29.01.1853, Jansje Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1830, overl. ís-Graveland 19.04.18591, d.v. Matthijs Boeschoten en Marretje Hulscher.

5.                   Gerrit Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1841, veehouder, overl. Ankeveen 10.04.1918, tr. ís-Graveland 27.04.1872 Catharina Willemina Neef, geb. ís-Graveland ca. 1850, overl. Ankeveen 02.02.1939, d.v. Cornelis Neef, kleerbleker, en Johanna van Bruggen.

6.                   Matje Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1843, tr. 1e Ankeveen 09.02.1871 Willem Bakhuijzen, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1843, logementhouder, overl. Sloten (NH) 06.08.1899, z.v. Willem Bakhuijzen en Maria Snijders; tr. 2e Haarlemmermeer 15.07.1903 Jilles Eindhoven, geb. Bleiswijk 1840 (no.51), overl. Sloten (NH) 03.01.1920, z.v. Jan Eindhoven en Cornelia Markes.
†††† JE tr. 1e Zevenhuizen 28.04.1864 Gerritje Keij, geb. Zevenhuizen 15.01.1838, overl. Haarlemmermeer 11.03.1901, d.v. Jan Keij en Jannetje van der Spek.

7.                   Willem Boeschoten, geb. ís-Graveland ca. 1844, logementhouder, overl. Hilversum 12.09.1908, tr. ís-Graveland 15.07.1874 Jannetje van Rijn, geb. ís-Graveland ca. 1854, overl. Hilversum 05.01.1922, d.v. Arie van Rijn, veerschipper, en Elisabeth Wernsen.

8.                   Hendrik Boeschoten, geb. Ankeveen ca. 1846, overl. Ankeveen 16.10.1862.

9.                   Jacobus Boeschoten, geb. Ankeveen ca. 1850, overl. Ankeveen 29.04.1860.

 

Noten: |a| destijds in KŲnigreich Hannover, nu Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Ė

[23] Maria Hoogland, geb. ca. 1800, naaister (1829).

Kind:

1.                   Geertruida Hoogland, geb. Utrecht 04.12.1829|a| volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door Elisabeth Jansen, oud 50 jaar, roedvrouw (geb.akte Utrecht 1829 no.1481).

 

[24] Jan Steffens van der Klei, geb. Wehe ca. 1770, dagloner, overl. Ulrum 29.01.1842|a|, tr.

[25] Ludewe Simons, geb. ca. 1770, dagloonster, overl. (kraambed) Wehe, begr. Wehe 03.02.1809.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1809):

1.                   Nieske van der Klei, geb. Leens ca. 1802, overl. Leens 17.04.1867, tr. voor 1840 Jan Gerrits Buisink, geb. Leens ca. 1800, dagloner, overl. Leens 26.09.1859, z.v. Gerrit Jans Buisink en Martje Berends.

2.                   Steffen van der Klei, geb. Wehe ca. 1804, dagloner, overl. Wehe (Leens) 19.10.1835.

3.                   Eilke van der Klei, geb. Wehe 27.01.1809, ged. Wehe 26.02.1809; volgt [12].

 

Noten: |a| Ďzijnde de namen der ouderen van den overledene aan de comparanten niet bekendí (overl.akte Ulrum 1842 no.6).

 

[26] Rendert Tonnis (Vielstra), geb. Visvliet, dagloner, overl. voor 1814, tr. Visvliet 01.06.1783

[27] Elske Jochums, geb. Kollumerland ca. 1763, dagloonster, overl. Visvliet (Grijpskerk) 28.06.1817.

Uit dit huwelijk (zeven kinderen in 1817, vader ook Tunnis, moeder ook Jochems):

1.                   Ebeltje Vlietstra, geb. Visvliet ca. 1781 (oud 72 jaar), overl. Grootegast 09.07.1853, tr. voor 1810 Hoppe Zeldenrust, geb. ca. 1776, dagloner, overl. Grootegast 11.04.1856.

2.                   Ate Rinderts, ged. Visvliet 27.08.1786, boerenknecht (1832), arbeider (1844), overl. Visvliet (Grijpskerk) 09.02.1844, tr. Grijpskerk 07.06.1832 Aafke Jans Mulder, geb. Niehove ca. 1812, dienstmaagd (1832), arbeidster (1847), overl. Visvliet (Grijpskerk) 31.05.1847, d.v. Jan Lubbartus Mulder, arbeider, en Hiltje Jans.

3.                   Hans Vlietstra, geb. Visvliet ca. 1788, boerenknecht, overl. De Waard (Grijpskerk) 10.08.1831.

4.                   Wistie Rinderts, ook Wistje Vlietstra, ged. Visvliet 18.03.1792, dienstmaagd (1825), winkelierster (1841), overl. Zuidhorn 31.05.1841, tr. Zuidhorn 14.05.1825 Paul Viswat, geb. Noordhorn ca. 1800, horlogemaker, overl. Zuidhorn 08.07.1848, z.v. Pieter Alberts Viswat, pelmolenaar, en Grietje Pauls, pelmolenaarster.

5.                   Antie Renderts, ook Antje Vlietstra, ged. Visvliet 07.06.1795, dienstmaagd (1817), arbeidster (1827), overl. Grijpskerk 11.10.1827, tr. Grijpskerk 16.11.1817 Durk Tabes Hogenwerf, geb. ca. 1794, dienstknecht (1817), arbeider (1829,1846), overl. De Waard (Grijpskerk) 28.12.1846, z.v. Tabe Jacobs en Knierke Durks.
††† DTH tr. 2e Grijpskerk 08.10.1829 Martje Simons de Waard, geb. Kommerzijl ca. 1793, dienstmaagd (1813), arbeidster (1826,1865), overl. Niezijl (Grijpskerk) 28.06.1865, d.v. Simon Egberts de Waard, kastelein, en Marijke Johannes Eppenga.
†††† MSdW tr. 1e Grijpskerk 21.05.1813 Pieter Jacobs van der Heijde, geb. ca. 1785/1786, verver en glazenmaker, overl. Grijpskerk 21.09.1825, z.v. Jacob Jans van der Heide, verver en glazenmaker, en Margien Pieters.

6.                   Geeske Renders, geb. ca. 1798, dienstmaagd, overl. Visvliet (Grijpskerk) 14.03.1814.

7.                   Lijzabet Vielstra, geb. Visvliet ca. 1803; volgt [13].

 

[28] Jan Johannes Rijnks, geb. Ferwerd/Hallum ca. 1776/1777/1778/1780/1782, landbouwer, overl. Kloosterburen 07.07.1841, z.v. Jan Rienks en Akke Sijtses Boersema; otr. Pieterburen en Wierhuizen 14.09.1806, tr. Hornhuizen en Kloosterburen 30.09.1806

[29] Heilina Luitjes Siersema, geb. Kloosterburen ca. 1787, landbouwster, overl. Kloosterburen 19.08.1832, d.v. Luitje Martens Siersema en Foske Jans.

Uit dit huwelijk (elf meerder- en minderjarige kinderen in 1832):

1.                   Johannes Rienks, geb. Pieterburen ca. 1808, overl. Kloosterburen 03.02.1829.

2.                   Luitje Rienks, geb. Pieterburen ca. 1809, overl. Pieterburen (Eenrum) 05.12.1851, tr. Uithuizen 27.05.1837 Zwaantje Westerdijk, geb. Uithuizen 14.07.1814, overl. Wierhuizen (Eenrum) 07.08.1880, d.v. Cornelis Klaassen Westerdijk, landbouwer, en Emke Luitjes ter Borg, landbouwster.
†††† ZW tr. 2e Eenrum 08.09.1853 Jan Rienks (1826-1875), jongere broer van Luitje.

3.                   Nanne Rienks, geb. Pieterburen 1810, landbouwer, naar Noord-Amerika 1848|a|, tr. Kloosterburen 14.06.1838 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Appingedam 29.06.1848, ingeschr. Kloosterburen 19.08.1848) Sijbrigje Gerrits Posthumus, geb. Burum 08.07.1801, overl. Aduard 17.11.1874, d.v. Gerrit Posthumus, heelmeester, en Antje Johannes Siccema, landbouwster.
†††† SGP tr. 2e Oldehove 10.05.1849 Abel Jakobs Folkerts, geb. Oldehove 14.12.1820, landbouwer, overl. Aduard 17.06.1883, z.v. Jakob Folkerts Folkerts, landbouwer, en Aaltje Abels Kooij, landbouwster.
†††† AJF tr. 2e Adorp 27.02.1879 Trijntje Daniels Groenendal, geb. Adorp 20.08.1831, landbouwster, overl. Groningen 19.01.1907, d.v. Daniel Goossens Groenendal, landbouwer, en Trijntje Jans Poll.
†††† TDG tr. 1e Adorp 04.12.1854 Hemme Hindriks Bosman, geb. Harssens (Adorp) 19.04.1818, landbouwer, overl. Harssens (Adorp) 02.03.1877, z.v. Hindrik Berends Bosman, landbouwer, en Aaltje Hemmes.

4.                   Marten Rijnks, geb. Pieterburen (Eenrum) 21.04.1812, overl. Kloosterburen 14.10.1848.

5.                   Biense Rijnks, ook Rienks, geb. Pieterburen (Eenrum) 26.05.1813, schipper, overl. Ulrum 29.06.1873, tr. Kloosterburen 24.11.1835 Grietje Bronkema, geb. Hornhuizen 21.02.1805, overl. Ulrum 22.10.1888, d.v. Pieter Pieters Bronkema, dagloner, en Pieterke Pieters, dagloonster.

6.                   Foske Rijnks, geb. Pieterburen (Eenrum) 09.08.1814, overl. Pieterburen (Eenrum) 05.12.1816.

7.                   Aukje Rijnks, ook Auktje, geb. Pieterburen (Eenrum) 25.01.1816, overl. Pieterburen (Eenrum) 27.12.1820.

8.                   Fokko Rijnks, geb. Pieterburen (Eenrum) 03.04.1817; volgt [14].

9.                   Foske Rijnks, geb. Pieterburen (Eenrum) 07.01.1819, overl. Pieterburen (Eenrum) 04.08.1819.

10.               Sietse Rienks, ook Sijtze, geb. Pieterburen (Eenrum) 12.01.1820, overl. Kloosterburen 13.04.1842.

11.               Aukje Rijnks, geb. Pieterburen (Eenrum) 29.06.1821.

12.               Foskeliena Rinks, ook Rienks, geb. Kloosterburen 22.02.1823, overl. Groningen 19.03.1865, tr. Kloosterburen 08.06.1850 Reinder Reinjes Elema, geb. Garsthuizen (Stedum) 27.02.1823, landbouwer (1850), commissionair (1872), overl. Groningen 25.08.1872, z.v. Reinje Reinders Elema, landbouwer, en Jantje Alles Elema.
†††† RRE tr. 1e Pieternella Pieters Bulthuis, geb. Uithuizen ca. 1817, landbouwster, overl. Startenhuizen (Kantens) 14.08.1848, d.v. Pieter Bulthuis, winkelier, en Grietje Zuiderveld, winkelierster.

13.               Auktje Rinks, ook Rienks, geb. Kloosterburen 15.03.1825, overl. Ruischerbrug (Noorddijk) 17.02.1892, tr. Kloosterburen 02.12.1848 Klaas Westerdijk, geb. Uithuizen 11.12.1824, landbouwer, overl. Hoogkerk 13.06.1905, z.v. Cornelis Klasens Westerdijk, landbouwer, en Emke Luitjes ter Borg, landbouwster.

14.               Kornelis Rienks, geb. Kloosterburen 12.10.1826|a|, overl. Kloosterburen 27.04.1829.

15.               Jan Rienks, geb. Kloosterburen 12.10.1826, landbouwer, overl. Pieterburen (Eenrum) 28.07.1875, tr. Eenrum 08.09.1853 Zwaantje Westerdijk (1814-1880), d.v. Cornelis Klaassen Westerdijk en Emke Luitjes ter Borg.
†††† ZW tr. 1e Uithuizen 27.05.1837 Luitje Rienks (ca.1809-1851), oudere broer van Jan.

16.               Trientje Rienks, geb. Kloosterburen 21.04.1828, overl. Kloosterburen 10.06.1833.

 

Noten: |a| geboren des morgens om half vijf uren (akte no.32); |b| geboren des morgens om vijf uren (akte no.33); |c| Staat van landverhuizers in 1848.

 

[30] Jan Pieters Kuipers, geb. Middelstum ca. 1796, wagenmakersknecht (1820), kuiper (1823,1847), timmerman (1861), overl. Baflo 15.01.1867, z.v. Pieter Jans Kuipers en Grietje Pieters; tr. Baflo 24.01.1820

[31] Reinje Melles Groeneveld, ook Renje, geb. Bellingeweer ca. 1797, overl. Baflo 18.02.1864, d.v. Melle Tonnis, landbouwer, en Geertje Jans, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Kuipers, geb. Baflo 01.03.1821; volgt [15].

2.                   Pieter Kuipers, geb. Baflo 16.09.1823, boerenknecht (1847), arbeider (1861), overl. Groningen 07.04.1861, tr. Noorddijk 02.07.1847 Hindrikje van Zalen, geb. Ruischerbrug (Noorddijk) 17.05.1822, overl. Groningen 09.07.1866, d.v. Jacob Klaassens van Zalen, schoenmaker, en Antje Willems Brink.

3.                   Gerrit Kuipers, geb. Baflo 10.10.1827, overl. Baflo 03.06.1828.

4.                   Grietje Kuipers, geb. Baflo 05.05.1832, tr. Baflo 29.07.1854 Johannes Klaassen Rienks, geb. Huizinge 15.10.1812, tapper (1873), overl. Engelbert (Noorddijk) 10.11.1873, d.v. Klaas Johannes Rienks, landbouwer, en Jantje Freerks (Bruininga).

5.                   Jan Mellis Kuipers, geb. Baflo 06.04.1834, overl. Baflo 11.04.1834.

6.                   Derk Kuipers, geb. Baflo 02.09.1835, timmerman, overl. Baflo 06.03.1881, tr. Ten Boer 08.10.1866 Katharina Kol, geb. Thesinge (Ten Boer) ca. 1842, d.v. Albert Tonnis Kol, landbouwer, en Jenneke Eisses Modderman.

 


Bijlage A

 

[32] Jacob Hennipman, geb. Nieuw-Loosdrecht ca. 1747, landbouwer, overl. Nieuw-Loosdrecht (Loosdrecht) 07.01.1820, tr.

[33] Trijntje Dolman, overl. voor 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elbert Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1779; volgt [16].

2.                   Hendrikje Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1780, overl. Loosdrecht 14.11.1842, tr. Cors Lamme, geb. Loosdrecht ca. 1774, overl. Loosdrecht 22.03.1839.

3.                   Pieter Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1784, overl. Loosdrecht 19.10.1859, tr. Loosdrecht 20.09.1812 Joosje Verkroost, geb. Tienhoven ca. 1791, overl. Loosdrecht 30.08.1883, d.v. Guillaume Verkroost en Jannigje Dirks Verbeek.

4.                   Jannetje Hennipman, geb. Loosdrecht ca. 1789, tr. 1e Loosdrecht 20.10.1822 Dirk Roelen, geb. Loosdrecht ca. 1777/1781, overl. Oud-Loosdrecht (Loosdrecht) 28.01.1827, z.v. Dirk Roelen en Hendrikje Meijers; tr. 2e Loosdrecht 29.03.1829 Jan Dirkse, geb. Steenenkamer (Putten) 04.08.1801, ged. Putten 09.08.1801, z.v. Dirk Rijkse en Gerritje Jans.

 


terug