Pieter de Wolff (1911-2000)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 25.05.1911, doctoraal examen Amsterdam UvA 1932, lector Amsterdam UvA (1947-1953), hoogleraar Amsterdam UvA (1953-1976), lid Curatorium van het Mathematisch Centrum, eredoctoraat Groningen 27.06.1969, lid KNAW 1970, RNL 1960, CON 1984, overl. Heemstede 18.01.2000, begr. Velsen (Westerveld), otr. Amsterdam 05.01.1937|a| Hilligje Geesje Lok, geb. Wanneperveen 18.06.1911, overl. Bloemendaal 02.05.2005.

– Levensbericht: nl.wikipedia * KNAW *  Nieuw Archief voor Wiskunde 

 

Noten: |a| De Telegraaf 06.01.1937.

 

[2] Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 19.11.1877, koperslager (bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij), metaalbewerker (1920), overl. Amsterdam 19.02.1964, tr. Amsterdam 11.12.1901
[3] Elisabeth Margaretha Schalekamp, geb. Amsterdam 05.01.1879, overl. na 1964.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Maria Christina de Wolff, geb. Amsterdam 11.04.1902, tr. Amsterdam 29.07.1926 Willem Cornelis Rijke, geb. Amsterdam 20.04.1898, kantoorbediende, z.v. Abram Rijke en Hendrina Elisabeth Koppenberg.

2.                   Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 25.05.1911; volgt [1].

3.                   dochter.

 

[4] Johannes George de Wolff, geb. Amsterdam 09.04.1854, blikslager (1877,1901), koperslager (1907), koper- en blikslager (1909), blikslager (1919), werkman (1920), overl. na 1926, tr. Amsterdam 03.10.1877

[5] Maria Christina van Saagsvelt, geb. Amsterdam 29.03.1860, overl. na 1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 19.11.1877; volgt [2].

2.                   Johannes George de Wolff, geb. Amsterdam 09.10.1881, stoker, tr. Amsterdam 19.06.1907 Johanna Boonstra, geb. Haarlem 25.04.1887, d.v. Marcus Boonstra, schipper, en Janke Postma.

3.                   Johannes Marinus de Wolff, geb. Amsterdam 30.05.1884, machinebankwerker, tr. Amsterdam 21.07.1909 Maria van Heukelom, geb. Amsterdam 11.06.1887, d.v. Andries van Heukelom en Jacoba Rijnink.

4.                   Agnes Alida de Wolff, geb. Amsterdam 16.10.1886, overl. Amsterdam 09.03.1974, tr. Amsterdam 18.03.1920 Frederik Jacob van Wulften, geb. Amsterdam 18.08.1870, behanger (1900), koffermaker (1920), overl. Amsterdam 19.03.1939, z.v. Fredrik Jacob van Wulften en Adriana Christina Parmentier.
     FJvW tr. 1e Amsterdam 05.04.1900 Johanna Christina van Wulften, geb. ’s-Gravenhage 21.12.1869, overl. voor 1920, d.v. Wilhelm Matthias Gerhardus van Wulften, kantoorbediende, en Johanna Parmentier.

5.                   Maria Christina de Wolff, geb. Amsterdam 16.03.1889, tr. Amsterdam 23.04.1919 Hendrikus Alphonsus Jacobus Landsbergen, geb. Schiedam 02.05.1889, winkelbediende, overl. Amsterdam 17.11.1946, z.v. Hendricus Johannes Landsbergen en Catharina Looman, kamerverhuurster (1919).

6.                   Alberta de Wolff, geb. Amsterdam 16.10.1890, overl. Naarden 26.09.1951, tr. Amsterdam 20.04.1911 Willem Blom, geb. Stad Almelo 07.05.1881, slager, overl. Naarden 18.07.1950, z.v. Hendrik Johannes Jakobus Blom, rijksambtenaar, en Agatha Elisabeth Beek.

 

[6] Albertus Schalekamp, geb. Amsterdam 10.08.1844, bediende (1873,1901), pakhuisknecht (1903), overl. Amsterdam xx.07.1926|b|, tr. Amsterdam 04.06.1873

[7] Susanna Charlotta Hamersma, geb. Amsterdam 18.11.1840, overl. Amsterdam xx.12.1930|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bertha Allegonda Schalekamp, geb. Amsterdam 26.01.1874, overl. Amsterdam 10.05.1956, tr. Amsterdam 08.11.1900 Wilhelmus Deegenkamp, geb. Arnhem 30.03.1870, agent van een levensverzekeringsbank, overl. Amsterdam 24.06.1941, z.v. Alexander Deegenkamp, besteller, en Antje Witjes.

2.                   Susanna Charlotta Dederica Schalekamp, geb. Amsterdam 30.03.1875, overl. Amsterdam 13.08.1955, tr. Amsterdam 06.01.1897 Joseph Tietzel, geb. Amsterdam 24.09.1869, werkman (1897), vuurstoker (1916,1923), suikerwerker, overl. Amsterdam 25.06.1947, z.v. Johannes Tietzel (1829-) en Hendrina Elisabeth van Wilpe.

3.                   Albertus Schalekamp, geb. Amsterdam 22.02.1877, postbeambte (1903), laborant (1929), overl. Amsterdam 16.01.1933, tr. Amsterdam 25.06.1903 Josina Johanna de Vries, geb. Amsterdam 26.04.1883, overl. Amsterdam 05.10.1965, d.v. Wibertus Hendriks de Vries, machinist, en Susanna Elisabeth Christiani.

4.                   Elisabeth Margaretha Schalekamp, geb. Amsterdam 05.01.1879; volgt [3].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 30.12.1930; |b| De Tijd 15.07.1926.

 

[8] Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 25.10.1825, blikslager (1850), overl. voor 1873, tr. Amsterdam 29.05.1850

[9] Elbertje Maas, geb. Amsterdam 22.04.1823, overl. na 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Georgine de Wolff, geb. Amsterdam 16.04.1851, tr. 1e Amsterdam 24.09.1873 Johannes Lambertus van Lierop, geb. Amsterdam 19.07.1845, slager, overl. voor 1880, z.v. Johannes Lambertus van Lierop en Wilhelmina Elisabeth Louise Hegewisch, slagersaffaire doende (1873); tr. 2e Amsterdam 22.04.1880  (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.12.1887, ingeschr. Watergraafsmeer 15.03.1887) Hermanus van Pesselen, geb. Watergraafsmeer 28.05.1859, hovenier (1880), tuinman (1887), z.v. Johannes van Pesselen en Christina van Manen; tr. 3e Amsterdam 25.07.1889 Petrus de Lange, geb. Amsterdam ca. 1865, timmerman, z.v. Johannes de Lange, kruier, en Christina Maria van der Mark.
     HvP tr. 2e Watergraafsmeer 28.04.1887 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 24.05.1901, ingeschr. Amsterdam 07.12.1901) Geertruida Snooij, geb. Watergraafsmeer 09.08.1865, werkster (1901), d.v. Cornelis Hendrikus Snooij, werkman, en Maria Salentijn.
     GS tr. 2e Amsterdam 10.11.1904 Carl Egon Edmund Fedor Humburg, geb. Berlijn ca. 1874, buffetchef, z.v. Johannes Wilhelm Julius Fedor Humburg en Caroline Eleonore Emilie Herrmann.

2.                   Johannes George de Wolff, geb. Amsterdam 09.04.1854; volgt [4].

 

[10] Cornelis Hendricus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 12.05.1822, blikslager (1848,1872), koperslager (1876), blikslager (1877), overl. tussen 1880 en 1898, tr. Amsterdam 30.06.1852

[11] Anna Margaretha Meijs, geb. Amsterdam 20.12.1831, koopvrouw (1879), opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 01.05.1879, overl. ald. 05.02.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agnes Alida van Saagsveldt, geb. Amsterdam 07.12.1853, tr. Amsterdam 31.01.1872 Hendrik Andries Numan, geb. Amsterdam 23.01.1851, blikslager, z.v. Johannes Theodorus Numan en Margaretha Justina Schoonhoven.

2.                   Cornelis Hendricus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 23.05.1856, koperslager (1876), blikslager (1877), overl. Amsterdam 13.06.1910, tr. Amsterdam 26.07.1876 Wilhelmina Catharina Johanna Perrison, geb. ’s-Gravenhage 04.12.1853, overl. Amsterdam 01.07.1940, d.v. Catharina Willemina Perrison, wasvrouw (1876).

3.                   Maria Christina van Saagsvelt, geb. Amsterdam 29.03.1860; volgt [5].

4.                   Wilhelmus Mattheus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 08.11.1867, instrumentmaker (1890,1915), winkelier (1916,1919), overl. Amsterdam 03.02.1948, tr. Amsterdam 04.06.1890 Catharina Mulder, geb. Amsterdam 05.05.1868, overl. Amsterdam 20.12.1956, d.v. Jan Mulder en Elizabeth Suzanna Smit (1832-), werkster.

5.                   Anna Margaretha van Saagsvelt, geb. Amsterdam 21.05.1870, overl. Amsterdam 29.05.1952, tr. Amsterdam 14.04.1898 Hermanus Weermeijer, geb. Amsterdam 06.11.1869, werkman (1898), portier (1921), overl. Amsterdam 17.11.1947, z.v. Jan Willem Weermeijer, portier, en Helena Sara de Vries.

 

[12] Lourens Paulus Schalekamp, geb. Amsterdam 07.05.1813, bediende, overl. voor 1869, tr. Amsterdam 02.01.1840|a|

[13] Algonda Albouts, geb. Amsterdam 17.08.1818, naaister (1869), broodslijtster (1873), overl. Amsterdam xx.04.1896|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Margaretha Schalekamp, geb. Amsterdam xx.01.1840, naaister (1869), overl. voor 1917, tr. Amsterdam 11.08.1869 Jelle Hamersma (1845-), z.v. Jelle Hamersma en Diderieka Charlotta Kahlé.

2.                   Albertus Schalekamp, geb. Amsterdam 10.08.1844; volgt [6].

3.                   Carel Theodorus Schalekamp, geb. Amsterdam 11.02.1846, bediende (1873), reiziger (1877), vertegenwoordiger van een dagblad (1906), handelsreiziger (1914), tr. Amsterdam 07.02.1877 Femmina Eijnikel, geb. Amsterdam xx.07.1850, overl. na 1914, d.v. Casper Eijnikel en Anna Juliana Hoogstraten.

4.                   Martinus Johannes Schalekamp, geb. Amsterdam 22.11.1848, banketbakker (1873), suikerwerker (1901,1903), fabriekschef (1914), overl. Hilversum 19.01.1929, tr. Delfshaven 25.07.1872 Johanna Pieternella Breedveld, geb. Dordrecht 23.10.1849, overl. Bussum 12.08.1920, d.v. Dirk Johannes Breedveld en Pieternella Bibbe.

5.                   Johanna Algonda Schalekamp, geb. Amsterdam 08.08.1852, overl. Amsterdam 28.12.1911, begr. Sloten (Bpl. Huis te Vraag) 30.12.1911, tr. 1e Amsterdam 16.07.1873 Cornelis Löscher, geb. Amsterdam 18.07.1849, bierslijtersknecht, overl. voor 1896, z.v. Johann Diederich Löscher, smid, en Hendrica Moos; tr. 2e Amsterdam 29.10.1896 Evert Andries Hemink, geb. Zutphen 30.12.1840, boekbinder (1874), fabrikant (1896), begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 18.05.1904, z.v. Andries Hemink, touwslager, en Wilhelmina Lijsen.
    EAH tr. 1e Amsterdam 15.01.1874 Johanna Aletta Bauer, geb. Amsterdam ca. 1832, overl. Amsterdam 09.10.1893, z.v. Justus Jacob Bauer en Aletta Reijnen.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Forster; |b| Algemeen Handelsblad 12.04.1896 (aangegeven op 10 april).

 

[14] Jelle Hamersma, geb. Amsterdam 12.03.1815, bediende (1840,1873), overl. tussen 1873 en 1917, tr. Amsterdam 02.12.1840

[15] Dederica Charlotta Kahlé, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. tussen 1873 en 1917.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Susanna Charlotta Kahle, later Hamersma, geb. Amsterdam 18.11.1840; volgt [7].

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendrik Willem Hamersma, geb. Amsterdam 05.12.1842, eerste stuurman in zeedienst (1872), opperstuurman (1887), ambtenaar aan de sterrenwacht te Leiden (1905), overl. na 1910, tr. Amsterdam 13.04.1872 Elsina Baaij, geb. Amsterdam 23.03.1844, overl. na 1910, d.v. Gerrit Baaij en Elsje Scheltes.

3.                   Jelle Hamersma, geb. Amsterdam 03.09.1845, machinist (1869,1873), controleur bij een naaimachinefabriek (1917), tr. 1e Amsterdam 11.08.1869 Elisabeth Margaretha Schalekamp (1840-voor1917), d.v. Lourens Paulus Schalekamp en Alegonda Albouts; tr. 2e Amsterdam 05.07.1917 Maria Elisabeth Steege, geb. Amsterdam 23.11.1859, d.v. Johan Hinrich Steege, korenverschieter (1879), werkman (1901), en Maria Elisabeth Geertruida Elsina Leduc.
     MES tr. 1e Amsterdam 19.03.1879 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.03.1900, ingeschr. Amsterdam 12.10.1900) Johannes Hendricus Moolevliet, geb. Amsterdam 14.11.1852, werkman, z.v. Henricus Johanneasa Moolevliet, korenverschieter, en Metta Margina Pieters; tr. 2e Amsterdam 03.01.1901 August Karel Johannes Meijer, geb. Amsterdam 12.03.1863, varensgezel (1889), zeeman (1901), overl. voor 1917, z.v. Gerardus Aloijsius Meijer, kantoorbediende, en Margaretha Johanna Nicoletta Lauer.
     AKJM tr. 1e Amsterdam 31.10.1889 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 27.09.1897, ingeschr. Rotterdam 27.12.1897) Maria Helena Ran, geb. Den Helder 09.04.1861, overl. Oudenbosch 25.02.1950, d.v. Willem Ran, schoenmaker, en Trijntje Jager.
     MHR tr. 2e Den Helder 17.04.1906 Gerrit Bomhoff, geb. Schagen ca. 1841/1842, metselaar, overl. Den Helder 28.10.1919, z.v. Hermanus Bomhoff en Elisabeth Kistemaker.
     GB tr. 1e Den Helder 20.06.1867 Ariaantje de Wit, geb. Den Helder 17.09.1840, overl. Den Helder 08.11.1893, d.v. Jan Ariens de Wit, sjouwerman, en Frederika Koomen; tr. 2e Den Helder 15.05.1896 Trijntje Leijen, geb. Egmond-Binnen ca. 1847, overl. Den Helder 13.04.1903, d.v. Jan Leijen en Aagtje Mooi.
     TL tr. 1e Den Helder 26.06.1873 Jakob Mangel, geb. Barsingerhorn ca. 1845, aardwerker, overl. Den Helder 31.01.1894, z.v. Jakob Mangel, werkman, en Grietje de Wit.

 

[16] Johannes George de Wolff, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 21.10.1804, koperslagersknecht (1825), koperslager (1845,1850), overl. na 1850, z.v. Jacob de Wolff en Eliezabet Satteldaaler (zie Bijlage A); tr. 2e Amsterdam 22.10.1845 Maria Lieshout, geb. Amsterdam 27.06.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.07.1798, tapster (1845), d.v. Dirk Lieshout en Berrendina Engelman; tr. 1e Amsterdam 17.08.1825 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 23.06.1845, ingeschr. Amsterdam 16.09.1845)

[17] Gesiena Vonk, geb. Amsterdam ca. 1803, naaister (1850), overl. na 1850, d.v. Karel Joseph Vonk en Kaatje Franken.

     ML tr. 1e Amsterdam 09.12.1818 Henrich Christian Jacke, geb. Homberg (Keur-Hessen)|a| ca. 1797, overl. voor 1845, z.v. Henrich Christian Jacke, metselaarsknecht, en Barbera Catharina Wiederhold.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Christina Elisabeth Vonk, later de Wolff, geb. Amsterdam 07.02.1823.

Uit dit huwelijk:

2.                   Pieter de Wolff, geb. Amsterdam 25.10.1825; volgt [8].

3.                   Gesina Helena de Wolff, geb. Amsterdam ca. 1829|b|, dienstbode (1853), overl. tussen 1886 en 1907, tr. Amsterdam 11.05.1853 Jan Vermolen, geb. Abcoude-Baambrugge 13.03.1827, schoenmaker, overl. na 1907, z.v. Siebolt Vermolen, schoenmaker, en Jannetje Spelt.

 

Noten: |a| nu in Bundesland Hessen; |b| oud 24 jaar (huw.akte Amsterdam 1853 reg.4 fol.9v) & geb. 30.11.1838 (Bevolkingsregister Amsterdam).

 

[18] Hendrik Maas, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 28.11.1787, boerenknecht (1813), melkslijter (1843), overl. voor 1850, z.v. Hermanus Maas en Marretje Drost; tr. Diemen 07.02.1813

[19] Gerritje Hartog, geb. Spakenburg 19.01.1789, dienstmeid (1813), melkslijtster (1850), overl. na 1850, d.v. Bard Pieterse Hartog en Eibertje Janse Bonneveld.

Uit dit huwelijk (moeder Hertog):

1.                   Hermanus Hendrik Maas, geb. Amsterdam 23.12.1813, gruttersknecht (1834,1858), melkslijter (1860,1865), bakker (1876), tr. Amsterdam 15.10.1834 Marretje Koelewijn, geb. Spakenburg 06.08.1811, overl. tussen 1865 en 1876, d.v. Pieter Roelofs Koelewijn, visser, en Hilletje Wildeman.

2.                   Maria Maas, geb. Amsterdam 01.07.1821, naaister (1843), overl. voor 1867, tr. Amsterdam 02.08.1843 Dirk Klaas Bakker, geb. Amsterdam 28.04.1821, boekbindersknecht (1843), boekbinder (1867,1877), z.v. Dirk Bakker en Anna Scheij.

3.                   Elbertje Maas, geb. Amsterdam 22.04.1823; volgt [9].

4.                   Hendrik Maas, geb. Amsterdam 10.12.1826, stoelenmaker, overl. na 1845.

 

[20] Jacobus Nicolaas Albertus van Saagsvelt, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 06.12.1789, blikslager, overl. voor 1848, z.v. Albertus van Saagsvelt, aanspreker (1815), en Alida Swinkels, ook Swenkels; tr. Amsterdam 23.04.1815

[21] Maria Christina Hansen, ged. Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 21.09.1788, dienstbode (1815), overl. voor 1848, d.v. Paschal Hansen en Maria Magdalena Prins.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida van Saagsvelt, geb. Amsterdam 27.11.1815, overl. voor 1877, tr. Amsterdam 04.10.1848 Cornelis Beerthuijzen, geb. Montfoort 15.04.1823, schoenmaker, overl. voor 1877, z.v. Hermanus Beerthuijzen en Geertruij van de Mispel.

2.                   Albertus Jacobus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 24.10.1817, koffiehuisknecht, overl. (na 55 dagen verpleging) Binnengasthuis te Amsterdam 18.03.1853.

3.                   Wilhelmus Mattheus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 07.02.1820, schoenmaker (1848).

4.                   Cornelis Hendricus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 12.05.1822; volgt [10].

5.                   Jacobus Johannes Albertus van Saagsvelt, geb. Amsterdam 18.01.1825, overl. (a/b van Z.M. brik de Venus) Curaçao 24.01.1856.

 

[22] Cornelis Meijs, geb. Amsterdam 03.03.1813, kistenmakersknecht (1831), oliekopersknecht (1852), overl. tussen 1852 en 1863, z.v. Nicolaas Meijs en Johanna Bergeijk; tr. Amsterdam 01.06.1831

[23] Agnes Vervuerden, geb. Amsterdam 05.02.1810, ged. Amsterdam (De Krijtberg (rk)) 05.02.1810, overl. tussen 1852 en 1863, d.v. Pieter Vervuerden en Anna Wagenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Margaretha Meijs, geb. Amsterdam 20.12.1831; volgt [11].

2.                   Petrus Cornelis Meijs, geb. Amsterdam 15.01.1833, diamantslijper (1863), conducteur (1869), overl. na 1906, tr. Amsterdam 03.02.1869 Christina Maria Meijer, geb. Amsterdam ca. 1847, overl. tussen 1903 en 1906, d.v. Diedrich Christian Meijer en Maria Christina Keijzer.

3.                   Klaas Meijs, geb. Amsterdam 26.08.1838, machinist (1863), diamantslijper (1881), behandeld aan ulmus{?} manus (‘op zijn werk te Zaandam met rechterhand in aanraking met machine’) in het Binnengasthuis te Amsterdam (14.04-27.05.1896, overl. na 1896, tr. 1e Amsterdam 13.05.1863 Anna Maria Besseling, geb. Doesburg 02.09.1829, overl. voor 1881, d.v. Adam Besseling, kleermaker, en Helena Maria van Meesen; tr. 2e Amsterdam 02.02.1881 Joanna Hendrica Wilhelmina Hazersloot, geb. Leiden 16.03.1847, overl. na 1901, d.v. Cornelis Hazersloot, koffiehuishouder, en Clazina Wilhelmina van der Burg.
     JHWH tr. 1e Rotterdam 05.02.1868 Gerardus Bartholomeus Cornelis van Hees, geb. Leiden 17.09.1840, boekhouder, overl. Leiden 20.12.1874, z.v. Hermanus Otto van Hees, stalhouder, en Maria Antonia Noortveen.

 

[24] Johannes Gerrit Paulus Schalekamp, geb. Cleef ca. 1770, besteller (1840), overl. voor 1842, z.v. N Schalekamp (w.s. overl. voor 1801) en Hendrietta Schrer; otr. Amsterdam 11.12.1801|a|

[25] Elisabeth Vuijk, geb. Dordrecht ca. 1775, overl. voor 1840, d.v. Marten Vuijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Henriejetta Schalenkamp, geb. Amsterdam 20.02.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.02.1802|b|.

2.                   Maarte Johannes Schalekamp, geb. Amsterdam 18.10.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.10.1804|c|.

3.                   Henderik Jakobus Schalekamp, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 28.11.1806|d|.

4.                   Allebertus Schalekamp, geb. Amsterdam 02.12.1811, schuitenvoerder (1840), zeeman (1842), werkman (1857), werker van de handel (1863), tr. 1e Amsterdam 31.08.1842 Josina Hekelaar, geb. ’s-Gravenhage 15.02.1817, dienstbaar (1842), werkster (1854) overl. Binnengasthuis te Amsterdam 29.11.1854, d.v. Antje Hekelaar; tr. 2e Amsterdam 01.07.1857|b| Elizabeth Albouts (1816-), d.v. Carel Theodorus Albouts en Margaretha Forster.

5.                   Lourens Paulus Schalekamp, geb. Amsterdam 07.05.1813; volgt [12].

 

Noten: |a| bruidegom Paulus; |b| vader Johan Gerhard Paulus Schalenkamp; |c| vader Paulus Schalenkamp; |d| vader Pauwel Schalekamp.

 

[26] Carel Theodorus Albouts, geb. Roermond 11.09.1784, kleermaker (1840,1856), overl. voor 1857, tr.

[27] Margaretha Foster, geb. Amsterdam 21.06.1795, overl. na 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Albouts, geb. Rotterdam 20.06.1816|a|, werkster (1857), tr. Amsterdam 01.07.1857|b| Allebertus Schalekamp (1811-), z.v. Johannes Gerrit Paulus Schalekamp en Elisabeth Vuijk.

2.                   Algonda Albouts, geb. Amsterdam 17.08.1818; volgt [13].

3.                   Maria Albouts, geb. Amsterdam ca. 1821, tr. Amsterdam 22.07.1863|c| Jan Sterk, geb, Leeuwarden 01.01.1826, letterzetter, z.v. Johannes Sterk, stalknecht, en Gepke Jans de Vries.

4.                   Carel Petrus Albouts, geb. Amsterdam 29.09.1822, kleermaker, overl. Binnengasthuis te Amsterdam 01.01.1869, tr. Amsterdam 11.07.1855|e| Jeannette Fredrica Auguste Schindler, geb. Amsterdam 04.06.1814, d.v. Hendrik Christian Schindler, logementsbediende, en Christina Johanna Hoogland.

5.                   Johanna Albouts, geb. Amsterdam 17.04.1829, overl. na 1895, tr. Amsterdam 02.11.1853|d| Wilhelmus Johannes Ristjouw, geb. Amsterdam 18.07.1826, pakhuisknecht (1853), tabakswerker (1874), overl. voor 1883, z.v. Kristina Anna Ristjouw.

6.                   Antonet Albouts, geb. Amsterdam 14.02.1831, overl. na 1896, tr. Amsterdam 27.08.1856 Gijsbertus Johannes Bekker, geb. Nijmegen 07.04.1828, kleermaker, overl. na 1896, z.v. Hermanus Bekker, kleermaker, en Hendrina Gertrudes Gisbers.

7.                   Franciscus Theodorus Albouts, geb. Amsterdam 10.05.1833, kleermaker, opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam 10.10.1863, overl. ald. 11.11.1863.

8.                   Petrus Johannes Albouts, geb. Amsterdam 09.02.1840.

 

Noten: |a| moeder Maria Margaretha Fosster; |b| vader v/d bruid Foster; |c| moeder v/d bruid Fosster; |d| moeder v/d bruid Forster; |e| moeder v/d bruidegom Forster.

 

[28] Jelle Hamersma, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.12.1777, overl. voor 1823, z.v. Sjoerdt Hamersma en Phijlipijntje van den Ende; otr. Amsterdam 18.03.1803

[29] Susanna Schaap, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 17.06.1772, overl. na 1840, z.v. Cornelis Schaap en Clara Bastiaansz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philipina Clara Hamersma, geb. Amsterdam 08.02.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 01.03.1805, naaister (1835), overl. na 1871, tr. 1e Den Helder 28.02.1823 Hindrik Siljade, geb. Coevorden ca. 1782, ‘constapel majoor in dienst der marine aan boord van ’t Majesteits wagtschip de Zeeland liggende in het Nieuwe Diep’ (1823), zeeman (1824), z.v. Eduard Siljade en Willemina Selders; tr. 2e Amsterdam 25.11.1835 Hendrik Cornelis Cornelisse, geb. Amsterdam 14.08.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 24.08.1808, wijnkopersknecht (1835,1867), likeurstokersknecht (1871), z.v. Jacobus Cornelisse en Lena Marga Witte.

2.                   Cornelis Jelle Hamersma, geb. Amsterdam 30.04.1808, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.06.1808, timmermansknecht, tr. Amsterdam 07.07.1830 Jansje Vuistman, geb. Amsterdam 08.09.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.09.1806, naaister (1830), d.v. Johannes Vuistman, kleermakersknecht, en Maria van Trier.

3.                   Klaara Wilhelmina Haamersma, geb. Amsterdam 03.02.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk)16.02.1810, overl. voor 1871, tr. Amsterdam 04.10.1837 Johannes Hendrik Straub, geb. Amsterdam 01.10.1816, schilder (1837), schildersknecht (1840,1871), z.v. Adam Straub en Johanna Margaretha Smit.
    JHS tr. 2e Amsterdam 08.11.1871 Sophia Horsman, geb. Amsterdam 22.01.1835, dienstbaar (1871), d.v. Anthoni Horsman en Jacoba Kaarts.

4.                   Jelle Hamersma, geb. Amsterdam 12.03.1815; volgt [14].

 

[30] Hendrik Mourits Kahlé, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 31.12.1788|a|, houtzager (mrt1840), werkman (dec1840), overl. na 1866, z.v. Willem Kahlé en Dirkje Rijnbag; otr. Amsterdam 28.07.1809

[31] Charlotta Koentz, geb. ‘Wigen bij Nimegen’ (w.s. Wijchen) 1790, overl. voor 1840, d.v. Christiaan Koentz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Willem Kalee, geb. Amsterdam 06.12.1809, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13.12.1800|b|, kleermaker (1840), houtzager (1866), werkman (1884), overl. Binnengasthuis te Amsterdam 24.09.1897, tr. Amsterdam 11.03.1840 Johanna Dirksen, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. voor 1864, d.v. Jan Evert Dirksen, sjouwer, en Eva Plemp; tr. 2e Amsterdam 04.07.1866 Jeannette Johanna Spoel, geb. Amsterdam 25.12.1828, overl. na 1887, d.v. Jan Spoel, kok, en Catharina Gordon.
     JJS tr. 1e Amsterdam 01.12.1852 Johannes Georg Neelsen, geb. Elmshorn|c| 12.10.1819, overl. voor 1866, z.v. Jens Neelsen en Margaretha Piening.

2.                   Dederica Charlotta Kahlé, geb. Amsterdam ca. 1814; volgt [15].

 

Noten: |a| vader Hendrik Willem Kalee; |b| vader Kalee, moeder Koens; |c| destijds in Hertogdom Holstein, nu in Bundesland Schleswig-Holstein.

 


Bijlage A

 

[32] Jacob de Wolff, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.06.1769, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 04.02.1808|c|; otr. 1e Amsterdam 29.04.1791 Elisabeth van der Wilk, geb. Amsterdam ca. 1769, overl. tussen 1792 en 1797; otr. 2e Amsterdam 13.10.1797|b|

[33] Elisabeth Satteldaaler, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.09.1770|a|, overl. tussen 1825 en 1845, d.v. Johan George Satteldaaler en Neeltje Schaap; otr. 2e Amsterdam 09.12.1808 Pieter Eekelhof, geb. Amsterdam ca. 1770, z.v. Hendrik Eekelhof, ook Ekelhof, en Trijntje Lombart.

Uit het huwelijk de Wolff-van der Wilk:

1.                   Reijndert de Wolff, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.05.1792.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes George de Wolff, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 21.10.1804; volgt [16].

 

Noten: |a| vader Satteldaler; |b| vader v/d bruid Jacobus George Satteldaaler; |c| de Wolff.

 

[64] Reijndert de Wolff, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.12.1726, overl. na 1790, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 03.05.1793; otr. Amsterdam 04.05.1753

[65] Marretje Keijser, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.12.1725|a|, d.v. Isack Abrahamse Keijser (overl. voor 1753), en Marretje Dirks Vrijburgh.

Uit dit huwelijk:

1.                   ...

2.                   Ernst de Wolff, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.05.1755 {moeder Marretie Kijsser}, overl. voor 1809, otr. Amsterdam 19.05.1775 Maria Hendriks, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 29.12.1754, overl. na 1809, d.v. Hendrik Hendriks en Willemina Bolten.
Uit dit huwelijk: Reijndert de Wolff, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 31.05.1784, otr. Amsterdam 19.05.1809 Johanna Maria Hendriks, geb. Amsterdam ca. 1787.

3.                   Maria de Wolff, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10.01.1762 {moeder Maretie Keijser}.

4.                   Reijndert de Wolff, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.03.1763 {moeder Marretje Keijser}.

5.                   Abraham de Wolff, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 02.10.1765 {moeder Martje Keijser}, overl. voor 1817, otr. Amsterdam 23.07.1790 Geertruij van der Wilk, geb. Amsterdam ca. 1764, overl. na 1817.

6.                   Jacob de Wolff, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.06.1769; volgt [32].

 

Noten: |a| vader Kijser, moeder Vrijburg.

 

[128] Ernst de Wolf, geb. Bremen ca. 1697, overl. voor 1766, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof 31.05.1764), z.v. Annetje Ternis, ‘inpotent’; otr. Amsterdam 19.05.1724

[129] Jannetie Rijnders, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.12.1703, d.v. Reijndert Jansz en Jannetie Rijcke.

Uit dit huwelijk:

1.                   Casper de Wolf, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.04.1725, huw.getuige Amsterdam 09.05.1766.

2.                   Rijndert de Wolf, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.12.1726|a|; volgt [64].

3.                   Jannetie de Wolff, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.12.1727, otr. Amsterdam 09.05.1766|b| Joost Welmeer, geb. Amsterdam ca. 1738.

4.                   Jan de Wolf, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.08.1731.

5.                   Antie de Wolf, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.02.1739.

 

Noten: |a| moeder Mijnders; |b| get. haar broer Casper de Wolf.

 


terug