Cornelis Antonius van den Beld (1923-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Rotterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2023)

 


 

[1] Cornelius Antonius van den Beld, Cees, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1923, doctoraal examen economische wetenschappen NEH 02.12.1948, medewerker, later directeur Centraal Planbureau (1948-1984)|a||b|, hoogleraar NEH (1966-)|c|, eredoctoraat Tilburg 1972|d|, Akademiepenning KNAW 1988, overl. ’s-Gravenhage 2003.

– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| directeur per 01.10.1966 als opvolger van P. de Wolff (1911-2000); |b| tot 30.09.1984; |c| buitengewoon hoogleraar staatshuishoudkunde per 01.06.1966 (De Tijd 02.06.1966); |d| erepromotor D.B.J. Schouten (1923-2018).

 

[2] Albartus Gerhardus van den Beld, geb. Apeldoorn 09.01.1889, onderwijzer (1918), ‘directeur van den handelscursus De Hanze, leeraar aan een mulo-school te Delft en het seminarie aan de Oostduinlaan’ (1939), overl. ’s-Gravenhage 27.09.1939|a|, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 30.09.1939, tr. Stad Delden 08.04.1918
[3] Wilhelmina Johanna Josina Virgenie Marijne, geb. Teteringen 29.09.1892, overl. ’s-Gravenhage xx.05.1983|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Cornelis van den Beld, Bart, geb. ’s-Gravenhage 29.03.1920.

2.                   Cornelius Antonius van den Beld, Kees|b|, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1923|d|; volgt [1].

 

Noten: |a| overledene Albertus Gerhardus, e.v. Marijnen (De Maasbode 27.09.1939); |b| ibidem; |c| Trouw 18.05.1983 (Wilhelmina J.J.V. van den Beld-Marijnen); |d| De Nederlander 05.03.1923 (W.J.J.V. v.d. Beld-Marijnen, z.).

 

[4] Engelbertus Evergradus van den Beld, geb. Twello (Voorst) 14.01.1844, winkelier en bakker (1883), brood (bakker) (1884,1896), overl. Wormen (Apeldoorn) 03.02.1896, tr. Stad Delden 31.07.1883

[5] Berendina Maria Hemmelder, geb. Stad Delden 22.10.1853, overl. Wormen (Apeldoorn) 15.04.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Antonius van den Beld, geb. Apeldoorn 10.05.1884, banketbakker, tr. Rheden 27.04.1911 Cornelia Maria van Dijk, geb. Boxtel 24.08.1887, d.v. Willem van Dijk, bakker, en Hendrika den Dekker.

2.                   Albartus Gerhardus van den Beld, geb. Apeldoorn 09.01.1889|a|; volgt [2].

3.                   Berendina Maria van den Beld, geb. Apeldoorn 23.04.1890, overl. Wormen (Apeldoorn) 26.05.1892.

4.                   Wilhelmus Johannes van den Beld, geb. Apeldoorn 13.04.1892, overl. Apeldoorn 15.04.1892.

 

Noten: |a| vader Engelbartus Everhardus (geb.akte Apeldoorn 1889 no.22).

 

[6] Cornelis Franciscus Wilhelmus Marijne, geb. Tiel 24.02.1865, conducteur (1891), conducteur-pakmeester Staatsspoorwegen (1892), spoorwegambtenaar (1915), overl. Tilburg 26.02.1915, tr. ’s-Gravenhage 11.11.1891

[7] Josina Wilhelmina Maria Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch 18.11.1866, overl. ’s-Gravenhage 22.12.1948.

Uit dit huwelijk (vader ook Marijnen):

1.                   Wilhelmina Johanna Josina Virgenie Marijne, geb. Teteringen 29.09.1892|a|; volgt [3].

2.                   Jacques Adrianus Cornelis Johannes Marijnen, geb. Boxtel 14.10.1896, handelsbediende, overl. na 1957, tr. ‘s-Gravenhage 09.10.1925 Cornelia Lena Rijnbende, geb. Meester Cornelis 13.01.1899, overl. Leiden 05.04.1957, d.v. Leonard Johan Rijnbende en Alida Schippers.

 

Noten: |a| vader Marijne (geb.akte Teteringen 1892 no.62).

 

[8] Antonij van den Belt, geb. Twello 03.09.1815, klompenmaker, overl. Twello (Voorst) 16.01.1885, tr. Voorst 29.05.1841

[9] Maria Grada Hattink, geb. Twello 24.06.1816, overl. Twello (Voorst) 18.03.1880|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook van den Beld):

1.                   Andries van den Belt, ook van den Beld, geb. Twello (Voorst) 09.03.1842, boerenknecht, overl. Twello (Voorst) 07.03.1860.

2.                   Elizabeth Maria van den Belt, geb. Twello (Voorst) 01.01.1843, overl. Twello (Voorst) 15.01.1843.

3.                   Evergradus van den Belt, geb. Twello (Voorst) 01.01.1843, overl. Twello (Voorst) 02.01.1843.

4.                   Engelbertus Evergradus van den Beld, geb. Twello (Voorst) 14.01.1844|a|; volgt [4].

5.                   Elizabeth van den Belt, geb. Twello (Voorst) 17.07.1846.

6.                   Johanna Geertruida van den Beld, geb. Twello (Voorst) 14.04.1848, overl. Twello (Voorst) 08.12.1850.

7.                   Martinus van den Beld, geb. Twello (Voorst) 30.11.1850, overl. Twello (Voorst) 09.01.1853.

8.                   Johanna Geertruida van den Beld, geb. Twello (Voorst) 12.12.1852, overl. Twello (Voorst) 07.04.1853.

9.                   Grada Johanna van den Beld, geb. Twello (Voorst) 12.12.1852, overl. Twello (Voorst) 14.02.1853.

 

Noten: |a| vader van den Beld (geb.akte Twello 1844 no.8); |b| Maria, oud 62 jaar, e.v. Antonie van den Beld (o0verl.akte Voorst 1880 no.43).

 

[10] Albertus Hemmelder, geb. Delden 14.01.1815, bakker (1838,1877), zaakwaarnemer (1883), overl. Stad Delden 25.01.1899, tr. Stad Delden 09.07.1838

[11] Berendina Maria Tusveld, geb. Rijssen 14.11.1812, overl. Stad Delden 18.04.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Gerhardus Hemmelder, geb. Stad Delden 20.05.1839, bakker, overl. Stad Delden 26.01.1922, tr. Rheden 26.04.1877 Everharda Kraaijvanger, ook Kraaivanger, geb. Dieren (Rheden) 20.03.1849, overl. Stad Delden 13.03.1923, d.v. Gerhardus Kraaijvanger, bakker, en Christina Gerritsen.

2.                   Wilhelmus Johannes Hemmelder, geb. Stad Delden 08.09.1841, soldaat bij het eerste regiment infanterie, overl. in de Infirmerie te Arnhem 04.04.1862|a|.

3.                   Agatha Catharina Hemmelder, geb. Stad Delden 02.01.1844, overl. Stad Delden 08.10.1844.

4.                   Gerhardus Bernardus Hemmelder, geb. Stad Delden 13.03.1846, onderwijzer (1883), hoofd van een school (1888), overl. Stad Delden 10.08.1910, tr. Zaandam 21.08.1888 Cornelia Kruijdenberg, geb. Zaandam ca. 1849, overl. Stad Delden 29.03.1901, d.v. Hendrik Kruijdenberg en Marijtje Wilbrand.

5.                   Katarina Agatha Hemmelder, ook Catharina Agatha, geb. Stad Delden 10.02.1849, overl. Stad Delden 17.01.1909|b|.

6.                   Hendrika Maria Johanna Hemmelder, geb. Stad Delden 03.09.1851, overl. Stad Delden 17.03.1931.

7.                   Berendina Maria Hemmelder, geb. Stad Delden 22.10.1853; volgt [5].

8.                   Albertus Franciscus Hemmelder, geb. Stad Delden 04.10.1858, logementhouder (1893), hotelhouder (1910), overl. Stad Delden 18.03.1935, tr. 1e Stad Delden 07.06.1893 Johanna Hendrika ter Horst, geb. Stad Delden 13.09.1867, overl. Stad Delden 17.06.1909, d.v. Gerhardus Johannes ter Horst, kastelein (1867), koffiehuishouder (1893), en Berendina Johanna Schepens; tr. 2e Stad Delden 04.07.1910 Theodora Bijeng, geb. Workum 18.05.1866, overl. Stad Delden 25.05.1948, d.v. Henderikus Hendriks Boijeng, logementhouder, en Catharina Gerbemns Overmeer.

 

Noten: |a| ook overl.akte Stad Delden 30.12.1862 no.46; |b| ook overl.akte Apeldoorn 1909 no.45.

 

[12] Jacobus Marijne, geb. Ophemert 30.05.1829, banketbakker (1855), koek- en banketbakker (1856), (brood)bakker (1860,1900), overl. Tiel 25.01.1900, tr. Tiel 14.04.1855

[13] Johanna Huberta Cornelia Kempeners, geb. Tiel 15.04.1834, overl. Tiel 08.11.1910|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Marijnen):

1.                   Hendrikus Arnoldus Franciscus Marijnen, geb. Tiel 17.01.1856, machinist, tr. Tiel 30.05.1883 Christina Maria Josepha de Pruis, geb. Tiel 17.07.1860, modiste, overl. Gouda 13.01.1893, d.v. Peter de Pruis, tuinier, en Sophia Delisse.

2.                   Arnoldus Johannes Hubertus Marijne, geb. Tiel 23.12.1857, overl. Tiel 12.04.1892.

3.                   Johannes Jacobus Wouterus Marijne, geb. Tiel 10.07.1860, overl. Tiel 26.11.1860.

4.                   Johannes Cornelis Ambrosius Marijne, geb. Tiel 20.03.1863, conducteur, overl. Venlo 14.02.1936, tr. Grave 10.04.1890 Petronella Johanna Maria Brands, geb. Grave 02.12.1865, overl. Venlo 31.01.1942, d.v. Laurentius Brands, arbeider, en Johanna Verbeten.

5.                   Cornelis Franciscus Wilhelmus Marijne, geb. Tiel 24.02.1865; volgt [6].

6.                   Elizabeth Wilhelmina Marijne, geb. Tiel 24.09.1866, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1931, tr. Tiel 02.05.1889 Wilhelmus Christianus Jansen, geb. Nijmegen 26.07.1863, schoenmaker, overl. ’s-Gravenhage 09.12.1948, z.v. Lodewijk Jansen, winkelier, en Wilhelmina Sturme.

7.                   Jacobus Wilhelmus Marijnen, ook Marijne, geb. Tiel 04.01.1869, kantoorbediende, tr. Amsterdam 11.08.1892 Henriette Cornelia Wilhelmina Brand, geb. Amsterdam 15.04.1854, d.v. Martin Wilhelm Brand en Jannigje Jacoba van Batenburg.

8.                   Cornelia Johanna Wilhelmina Marijne, geb. Tiel 31.08.1870, overl. Tiel 27.10.1870.

9.                   Lambertus Franciscus Marijne, geb. Tiel 12.10.1874, tr. Roermond 16.04.1901 Anna Angelina Hubertina Evers, geb. Roermond 25.07.1873, d.v. Hendrikus Evers en Anna Maria Catharina Schnock.

 

Noten: |a| ook overl.akte Venlo 1910 no.196.

 

[14] Adrianus Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch 13.11.1828, tapper (1861,1871), overl. ’s-Hertogenbosch 10.04.1872; tr. 1e ’s-Hertogenbosch 02.11.1861 Catharina Johanna Dankers, geb. ’s-Hertogenbosch 12.03.1826, dienstbode (1861), overl. (kraambed) ’s-Hertogenbosch 02.08.1864, d.v. Wilhelmus Dankers en Joanna Beekmans; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 02.05.1865

[15] Wilhelmina van Liempt, geb. Boxtel 15.03.1839, dienstbode (1865), overl. Boxtel 14.11.1902; tr. 2e Boxtel 06.05.1884 Johannes van Wijk, geb. Oss 30.05.1836, veldwachter (1860), brigadier der rijksveldwacht (1877,1884), z.v. Jan Willem van Wijk en Elisabeth Paulus, naaister (1860).

     JvW tr. 1e Berghem 07.01.1860 Wilhelmina van Lijssel, geb. Uden 05.11.1834, werkbode (1860), overl. Rosmalen 05.03.1877; tr. 2e Rosmalen 24.05.1877 Elisabeth Maria de Hond, geb. ’s-Hertogenbosch 03.04.1822, overl. Esch 17.01.1884|a|, d.v. Johannes de Hond en Catharina Schreuders.

     EMdH tr. 1e ’s-Hertogenbosch 11.05.1850 Johannes Jacobus van Raamsdonk, geb. Rosmalen 18.08.1824, overl. Rosmalen 13.07.1866, z.v. Jan van Raamsdonk, tuinman, en Maria Elisabeth Buhler.

Uit het huwelijk Henskens-van Wijk:

1.                   levenloze dochter, ’s-Hertogenbosch 02.08.1864.

2.                   levenloze dochter, ’s-Hertogenbosch 02.08.1864.

Uit het huwelijk Henskens-van Liempt:

3.                   Josephina Wilhelmina Maria Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch xx.01.1866, overl. ’s-Hertogenbosch 28.01.1866.

4.                   Josina Wilhelmina Maria Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch 18.11.1866; volgt [7].

5.                   Henricus Johannes Maria Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch xx.11.1866, overl. ’s-Hertogenbosch 28.12.1871.

 

Noten: |a| Maria Elisabeth de Hondt (overl.akte Esch 1884 no.1).

 

[16] Andries van den Belt, geb. Twello ca. 1784/1785/1786, daghuurder (1815,1827), slager (1841,1852), overl. Twello (Voorst) 25.06.1857|b|, z.v. Antoni Driesen, landbouwer, en Eva Demmers, landbouwster; tr.

[17] Johanna Geertruijda Knoppert, geb. Twello ca. 1785/1786, overl. Twello (Voorst) 22.09.1851, d.v. Arnoldus Thomas Engelbert Knoppert, daghuurder, en Joanna Zandcamp, daghuurster.

Uit dit huwelijk (vader ook Andreas/ Dries):

1.                   Antonij van den Belt, geb. Twello 03.09.1815|a|; volgt [8].

2.                   Arnoldus van den Beld, ook van den Belt, geb. Twello 09.02.1817, overl. Twello (Voorst) 04.01.1819.

3.                   Everd van den Belt, geb. Twello (Voorst) 04.10.1818, klompenmaker, overl. Riele (Diepenveen) 06.02.1875, tr. Diepenveen 20.04.1854 Willemina klein Bremhaar, geb. Diepenveen ca. 1825, dienstmaagd (1846), overl. Riele (Diepenveen) 25.11.1864, d.v. Jan klein Bremhaar op Wilmink, landbouwer, en Anna Wilmink, landbouwster.
     WkB tr. 1e Diepenveen 07.05.1846 Lambertus Timissen, ged. Wehl (rk) 01.07.1815, klompenmaker, overl. Riele (Diepenveen) 16.10.1852, z.v. Gerhardus Timissen, landbouwer, en Hendrina Wentings.

4.                   Johanna van den Belt, ook van den Beld, geb. Twello (Voorst) 22.02.1820, overl. Deventer 22.10.1855, tr. Deventer 19.05.1852 Johannes Gradus Duffels, geb. Deventer 19.05.1828, molenmaker (1852), timmerman (1856,1874), overl. Deventer 12.04.1874, z.v. Wolterus Johannes Duffels, timmerman (1828), molenmaker (1852,1856), en Catharina Elisabeth Pappers.
     JGD tr. 2e Voorst 21.05.1856 Harmina Wijtten, ook Hermina, geb. Terwolde (Voorst) 29.04.1819, overl. Deventer 24.02.1872, d.v. Hendrik Wijtten, landbouwer, en Johanna Evers.

5.                   Anna van den Belt, geb. Twello (Voorst) 23.01.1822, overl. Twello (Voorst) 01.02.1824.

6.                   Arnoldus van den Belt, geb. Twello (Voorst) 21.07.1823, (ijzer)smid, overl. Twello (Voorst) 18.04.1894, tr. Voorst 01.05.1852 Antonia Overvelde, geb. Terwolde (Voorst) 09.03.1826, dienstbare (1852), overl. Twello (Voorst) 05.12.1892, d.v. Willem Overvelde, daghuurder (1826), landbouwer (1852), en Johanna Antonissen, landbouwster.

7.                   Gerhardus van den Belt, geb. Twello (Voorst) 28.05.1825.
= w.s. Gerrit van der Belt, geb. Twello ca. 1824, slagersknecht, overl. Den Helder 19.02.1887.

8.                   Anna van den Belt, geb. Twello (Voorst) 17.04.1827, overl. Twello (Voorst) 24.11.1856, tr. Voorst 11.01.1851 Johannes van Rossum, geb. Elten|d| ca. 1820, timmerman, overl. Twello (Voorst) 19.01.1889, z.v. Johannes van Rossum en Jacoba Wilmsen.
     JvR tr. 2e Voorst 31.10.1857 Maria Geertruida de Groot, geb. Twello (Voorst) 29.12.1832, dienstmeid (1857), overl. Twello (Voorst) 20.12.1878, d.v. Johannes Martinus de Groot, kleermaker, en Johanna Slief.

9.                   levenloze zoon, Twelle (Voorst) 09.11.1830.

 

Noten: |a| moeder Getruijda Knoppers (geb.ajte Twello 1815 no.24);  |b| overledene Andreas Wilhelmus, oud 73 jaar (overl.akte Voorst 1857 no.95); |c| overledene van der Belt, oud 63 jaar (overl.akte Den Helder 1887 no.73); |d| nu Stadtteil van Emmerich, Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Albertus Hattink, geb. Twello 26.05.1773, koopman (1811,1812), winkelier (1813,1814) , koopman (1816,1818), winkelier (1820,1821), koopman (1822,1835), winkelier (1841), overl. Twello (Voorst) 18.12.1854|b|, z.v. Joannes Hattink, kleermaker, en Hendrina Stevens; tr. Twello 24.05.1811

[19] Jenneken Martens, ged. Duistervoorde (rk) 03.08.1793|f|, dienstmaagd (1811), overl. Twello (Voorst) 24.07.1865|c|, d.v. Marten Berends, boer, en Hendrina Janssen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Janna):

1.                   Hendrina Hattink, geb. Twello 04.03.1812, overl. Twello (Voorst) 18.02.1873, tr. Jan Buwer.

2.                   Gerrit Jan Hattink, geb. Twello 09.02.1813, smid, overl. Twello (Voorst) 22.11.1892, tr. Angerlo 12.03.1859 Hendrin Helmig, ook Hendrina, ged. Didam (rk) 13.02.1810, dienstmeid (1833), overl. Angerlo 11.01.1864, d.v. Joannes Helmig, arbeider, en Anna van Aarnhem, arbeidster.
     HH tr. 1e Angerlo 28.11.1833 Bernardus Verwaaij, ook Verwaaijen, geb. ca. 1799/1800, landbouwer, overl. Angerlo 25.01.1858, z.v. Lucas Verwaaij, landbouwer, en Aleijda Harmsen, lamdbouwster.

3.                   Gradus Hattink, geb. Twello 28.09.1814, kunstschilder, overl. Twello (Voorst) 27.11.1901, tr. Nijmegen 04.02.1858 Joanna van Velthoven, ged. Rotterdam (rk)14.03.1809, d.v. Theodorus van Velhoven en Helena Kitsen.
     JvV tr. 1e Rotterdam 09.06.1847 Judocus Hermanus Frie, ged. Werne|g| 23.03.1791, overl. Rotterdam 09.04.1857, z.v. Joannes Bernardus Frie en Anna Christina Hallöer.
     JHF tr. 1e Rotterdam 06.05.1818 Johanna Maria Meusen, ged. Boxmeer 20.01.1789, overl. Rotterdam 09.09.1846, d.v. Reinier Meusen (-1808) en Helena Buffle.

4.                   Maria Grada Hattink, geb. Twello 24.06.1816; volgt [9].

5.                   Grada Hattink, geb. Twello 10.10.1817, tr. Voorst 22.02.1862 Hendricus Eijkelhof, ook Eikelhof, geb. Raalte ca. 1819, bakker, overl. Deventer 05.08.1884, z.v. Jan Willem Eijkelhof en Arendina Overkamp.

6.                   Martinus Hattink, geb. Twello (Voorst) 23.10.1818, overl. Twello (Voorst) 03.05.1819.

7.                   levenloze zoon, Twello (Voorst) 19.06.1820|d|.

8.                   levenloze zoon, Twello (Voorst) 19.06.1820|e|.

9.                   Martinus Hattink, geb. Twello (Voorst) 13.08.1821, overl. Twello (Voorst) 22.03.1834.

10.               Hendrikus Jacobus Hattink, geb. Twello (Voorst) 21.10.1822, overl. Twello (Voorst) 29.09.1824.

11.               Derk Jan Hattink, geb. Twello (Voorst) 18.06.1824, landbouwer, overl. Twello (Voorst) 27.12.1904.

12.               Hendrikus Jacobus Hattink, geb. Twello (Voorst) 09.02.1826, overl. Twello (Voorst) 16.11.1905.

13.               Engelbert Hattink, geb. Twello (Voorst) 15.08.1827, overl. Twello (Voorst) 20.01.1909, tr. Elizabeth Demmers.

14.               Geertruij Johanna Hattink, geb. Twello (Voorst) 03.10.1829, overl. Twello (Voorst) 09.10.1832.

15.               Elizabeth Johanna Hattink, geb. Twello (Voorst) 08.09.1831, overl. Twello (Voorst) 19.10.1831.

16.               Geertruij Johanna Hattink, geb. Twello (Voorst) 05.04.1834, overl. Twello (Voorst) 22.10.1834.

17.               Geertruij Johanna Hattink, geb. Twello (Voorst) 26.05.1835, overl. Twello (Voorst) 22.02.1891.

 

Noten: |a| vader Albartus, moeder Johanna (geb.akte Twello 1816 no.13); |b|oud 80 jaar, ouders landbouwers, e.v. Jenneke Berends (overl.akte Voorst 1854 no.156); |c| overledene Johanna Berends, oud 69 jaar, moeder Johanna Jansen (overl.akte Voorst 1865 no.118); |d| des namiddags ten een uur (overl.akte Voorst 1820 no.63); |e| des namiddags ten zes uuren (overl.akte Voorst 1820 no.64); |f| vader Marten Berens, moeder Hendrina Janssen (DTB 1583, ook Doopboek Twello); |g| er is een Werne in Kreis Unna, Bundesland Nordrhein-Westfalen, en een Werne als Stadtteil van Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[20] Gerhardus Hemmelder, geb. Borne ca. 1776/1777/1778, tapper en fabrikeur (1815,1816), tapper (1819,1825), herbergier (1828), tapper (1834), logementhouder (1838,1845), overl. Stad Delden 12.06.1845|b|, z.v. Bernardus Hemmelder, fabrikant, en Marica Boon; tr.

[21] Hermina Morskatte, ged. Delden 29.03.1793, overl. Stad Delden 11.11.1859|d|, d.v. Albertus Morskatte en Bernardina.

Uit dit huwelijk (moeder ook Willemina/Wilhelmina, ook Morskate):

1.                   Maria Hemmelder, geb. xx.09.1812, overl. Delden 23.03.1816.

2.                   Albertus Hemmelder, geb. Delden 14.01.1815|a|; volgt [10].

3.                   Maria Hemmelder, geb. Delden 29.09.1816, overl. Stad Delden 14.12.1853, tr. Stad Delden 30.04.1840 Johann Henrich Ebbing, geb. Südlohn|b| ca. 1808, meubelmaker, overl. Deventer 02.05.1879|c|, z.v. Johann Henrich Ebbing, wever, en Maria Christina Schepers.

4.                   Jan Hendrik Hemmelder, geb. Delden 05.02.1819, overl. Stad Delden 03.04.1823.

5.                   Catharina Hemmelder, geb. Stad Delden 22.03.1821, overl. Stad Delden 25.04.1885.

6.                   Berendina Hemmelder, geb. Stad Delden 09.01.1823,overl. Stad  Delden 13.06.1896.

7.                   Herminina Hemmelder, geb. Stad Delden 27.06.1825, overl. Zutphen 02.06.1891.

8.                   Johannes Hemmelder, geb. Stad Delden 01.02.1828, agent (1868), directeur van Collignon & Co (1902), overl.akte Stad Delden 08.04.1902, tr. Stad Delden 30.07.1868 Johanna Maria Heupink, geb. Ootmarsum 20.06.1832, modemaakster, overl. Stad Delden 28.04.1892, d.v. Gerhardus Johannes Josephus Heupink, logementhouder, en Hendrika Maathuis.

9.                   Gerhardus Hemmelder, geb. Stad Delden 23.08.1834, logementhouder, overl. Stad Delden 29.04.1885, tr. Stad Delden 02.07.1866 Rozetta Hendrika ter Horst, geb. Stad Delden 26.10.1829, overl. Stad Delden 16.01.1912, d.v. Jan Hendrik ter Horst, herbergier, en Geertruid Slaghekke.

 

Noten: |a| moeder Morskate; |b| destijds in Pruissen, nu Kreis Borken, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| oud 69 jaar, e.v. Willemina Morskatte (overl.akte Stad Delden 1845 no.21); |c| ook overl.akte Stad Delden 1879 no.21; |d| overledene Wilhelmina Morskate, oud 66 jaar (overl.akte Stad Delden 1859 no.35).

 

[22] Hendrikus Tusveld, geb. Rijssen ca. 1779/1780, fabriquer/fabrikeur/fabrikant (1812,1851), winkelier (1852), overl. Rijssen 18.01.1852, z.v. Jannes Tusveld en Femia Maria Wolterink; tr.

[23] Joanna Prinsen, ged. Borne (rk) 09.12.1781, overl. Rijssen 15.01.1855, d.v. Bernardus Prinsen en Catharina Scholten.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jeanna/Johanna, moeder ook Princen):

1.                   Euphemia Maria Tusveld, geb. Rijssen ca. 1803, overl. Zwolle 09.11.1869|b|, tr. Johannes Hendrikus Janssen, geb. Coevorden ca. 1799, winkelier, overl. Rijssen 02.11.1854, z.v. Hendrik Janssen en Eva Latten.

2.                   Agatha Catharina Tusveld, geb. Rijssen ca. 1808, overl. Stad Delden 22.07.1886, tr. Rijssen 02.06.1830 Joannes Hendricus Rientjes, ook Jan Hendrik, geb. Oud-Ootmarsum (Denekamp) ca. 1796, kammenmaker (1830), rietmaker (1871), overl. Stad Delden 19.04.1871, z.v. Adolf Rientjes, bleker, en Euphemia Volmbroek, ook Femia Vollenbroek, bleekster.

3.                   Johannes Stephanus Tusveld, geb. Rijssaen ca. 19811, verwer (1838), fabriekant (1882), overl. Rijssen 10.11.1882, tr. Rijssen 21.05.1838 Susina Woltera Kuttschrütter, geb. Raalte ca. 1819, overl. Rijssen 19.04.1887, d.v. Lodewikus Dominikus Kuttschrütter, herbergier, en Willemina Wolters, herbergierster.

4.                   Berendina Maria Tusveld, geb. Rijssen 14.11.1812|a|; volgt [11].

5.                   Gerhardus Barnardus Tusveld, geb. Rijssen 18.09.1814.

6.                   Lambertus Ambrosius Tusveld, geb. Rijssen 07.12.1816, rietmaker, overl. Rijssen 28.07.1898, tr. Apeldoorn 11.05.1852 Henderika Magrietha Bisterbosch, ook Biesterbosch, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.05.1825, overl. Rijssen 03.03.1869, d.v. Hendrik Bisterbosch, herbergier (1825), landbouwer (1852), en Theodora Hendrika Brouwer, landbouwster.

7.                   Elisabeth Tusveld, ook Thusveld, geb. Rijssen 04.04.1819, overl. Oldenzaal 02.02.1881, tr. Rijssen 12.05.1851 Joannes Henricus Siemerink, geb. Oldenzaal ca. 1806, (grof)smid, overl. Oldenzaal 06.06.1880, z.v. Joannis Siemerink, grofsmid, en Margaretha Schaaten.
     JHS tr. 1e Raalte 27.06.1842 Maria Susanna Heinink, geb. Raalte ca. 1816, overl. Oldenzaaal 05.06.1850, d.v. Gerardus Johannes Heinink, hoedenfabrikant, en Susanna Maria Nieuwentap.

8.                   Johanna Tusveld, geb. Rijssen 20.05.1821, overl. Stad Delden 17.06.1889, tr. Rijssen 13.05.1843 Hermannes Meinders, ook Meijnders, geb. Delden 26.08.1819, bakker, overl. Stad Delden 21.07.1865, z.v. Lambertus Meinders, bakker, en Johanna Luierweert.

9.                   Hendrikus Boventura Tusveld, geb. Rijssen 14.07.1824, rietmaker (1852,1853), fabrikant (1878,1901), overl. Rijssen 21.08.1901, tr. Rijssen 28.04.1852 Katharina Elferink, ook Catharina, geb. Bathmen ca. 1829, overl. Tubbergen 093.06.1909, d.v. Gerrit Elferink, schoenmaker, en Johanna Avergoor.

10.               Wilhelmina Tusveld, geb. Rijssen 01.08.1826, overl. Rijssen 04.02.1917, tr. Rijssen 04.11.1848 Hermannus Elferink, geb. Bathmen ca. 1820/1821, schoenmaker (1848), winkelier (1884), overl. Raalte 12.05.1884, z.v. Berend Elferink, schoenmaker, en Janna groot Wolthaar.

 

Noten: |a| moeder Princen (geb.akte Rijssen 1812 no.119); |b| ook overl.akte Hellendoorn 1869 no.125.

 

[24] Hendricus Marijne, geb. Heusden 13.01.1806, (brood)bakker (1829,1855), koopman (1873), overl. Tiel 05.04.1873, z.v. Louwerens Marijne en Maria Buijs (-1813); tr. 2e Tiel 18.11.1852 Theodora Johanna de Poorter, geb. Tiel 11.03.1813, overl. Tiel 27.10.1876, d.v. Francis de Poorter, schrijnwerker, en Petronella Catharina van Pelt; tr. 1e Ophemert 08.05.1829

[25] Elizabetha van Wel, ged. Wamel (rk) 13.12.1808, overl. Tiel 07.02.1852|c|, d.v. Frans van Wel (-1848) en Wilhelma van Hoogstraten (-1841).

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Victor Gerard Marie Marijnen (1917-1975).

Uit dit huwelijk (vader ook Marijnen):

1.                   Jacobus Marijne, geb. Ophemert 30.05.1829; volgt [12].

2.                   Wilhelmina Marijnen, geb. Tiel 30.06.1830, overl. Arnhem 13.08.1916.

3.                   Gerardus Marijnen, geb. Tiel 18.10.1832, bakker (1856,1861), kistenmaker (1863), conducteur (1875,1876), diligence-conducteur (1877), conducteur (1880), conducteur bij de expeditie (1882), winkelier (1894,1905), overl. Arnhem 10.06.1905, tr. 1e Tiel 10.05.1856 Cornelia van der Eerden, geb. Tiel 12.01.1836, overl. voor 1867, d.v. Jan van der Eerden, schoenmaker, en Dirkje Peterse; tr. 2e Rotterdam 08.05.1867 Gerritje Noordijk, geb. Schiedam 14.04.1840, overl. Rotterdam 24.12.1873, d.v. Gerrit Noordijk en Maria Elisabeth Kreuger; tr. 3e Arnhem 19.05.1875 Catharina Willemina Huigen, geb. Arnhem 26.02.1852, overl. Heemstede 04.03.1922, d.v. Gerhardus Huigen, smid, en Johanna Jansen.
– Het echtpaar Marijnen-Huigen vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Victor Gerard Marie Marijnen (1917-1975).
Uit het huwelijk Marijnen-van Eerden: Theodora Elisabeth Maria Marijnen (1857-1906), tr. Rotterdam 02.09.1880 Johannes Franciscus Leonardus Salters (1849-1897); JFLS tr. 1e Rotterdam 27.06.1877 Louisa Elizabeth Marijnen (1846-1880), d.v. Hendricus Marijne en Elizabeth van Wel.

4.                   Bartholomeus Marijnen, geb. Tiel 03.10.1834, overl. Tiel 25.05.1835.

5.                   Lambertus Marijnen, geb. Tiel 30.07.1836, smid, overl. Tiel 10.01.1859.

6.                   Antonius Marijnen, geb. Tiel 10.05.1839.

7.                   Petrus Marijnen, geb. Tiel 22.03.1841, schrijnwerker, overl. Tiel 20.06.1874.

8.                   Franciscus Hendrikus Marijnen, geb. Tiel 27.08.1843, koekbakker, overl. Rotterdam 05.02.1865|a|.

9.                   Louisa Elizabeth Marijnen, geb. Tiel 25.03.1846|b|, overl. Rotterdam 05.05.1880, tr. Rotterdam 27.06.1877 Johannes Franciscus Leonardus Salters, geb. Delft 30.09.1849, hoefsmid, overl. Overschie 08.02.1897, z.v. Everardus Jacobus Salters, (hoef)smid, en Hermina Johanna Catharina Nieuwpoort.
     JFLS tr. 2e Rotterdam 02.09.1880 Theodora Elisabeth Maria Marijnen (1857-1906), d.v. Gerardus Marijnen (1832-1905) en Cornelia van der Eerden.     

 

Noten: |a| ook overl.akte Tiel 1865 no.37; |b| moeder van Well; |c| overledene van Well.

 

[26] Arnold Kempeners, geb. Maastricht 21.04.1810, sergeant bij het Korps Jagers van Cleerens (1834), barbier (1837), winkelier (1855), koopman (1858), overl. Geldermalensen 01.05.1858|d|; z.v. Hubert Kempeners, molenaar, en Johanna Heuvels; tr. Tiel 12.06.1834

[27] Johanna Cornelia Carolina van Toor, geb. Tiel 13.01.1812, koopvrouw (1834), overl. Tiel 04.04.1898, d.v. Agnita Hendrica van Toor; tr. 2e Tiel 09.04.1860 Jan van Dalen, geb. Tiel 04.02.1828, z.v. Jan Dirkse van Dalen, landman, en Cornelia de Bruijn.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johanna Huberta Cornelia van Toor, later Kempeners, geb.Tiel 15.04.1834|a|; volgt [13].

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes Arnoldus Wouterus Kempeners, geb. Tiel 18.01.1837, overl. Soerabaja 11.10.1882|c|, tr. Madioen 01.07.1865|b| Elisabeth Frederika Wolff, geb. Madioen 21.02.1842, overl. Soerakarta 24.08.1891.

 

Noten: |a| aangifte door Arnold Kempeners ‘erkennende hij zich als vader van dat kind’ (geb.akte Tiel 1834 no.51); |b| RA 1866 p.18 (Johannes Arnoldus Wouters); |c| RA 1883 p.342 (Johannesa Arnoldus Wouterius); |d| overledene Kempenaar, e.v. Cornelia van Toor (overl.akte Geldermalsen 1858 no.18); |e| ook overl.akte Tiel 1858 no.75

 

[28] Hendricus Henskens, geb. Helvoirt 19.02.1789, schoenmaker, overl. ’s-Hertogenbosch 10.12.1842, z.v. Cornelis Henskens en Wilhelmina Smolders; tr. Waalwijk 08.05.1817

[29] Wilhelmina van Vlijmen, geb. Vught 20.08.1790, overl. ’s-Hertogenbosch 30.11.1868, d.v. Gerardus van Vlijmen en Maria Elisabeth Schijvens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertruda Henskens, ook Geertruida, geb. Waalwijk 07.10.1818, ged. Waalwijk (rk) 08.10.1818, overl. ’s-Hertogenbosch 25.07.1883.

2.                   Cornelis Henskens, ook Cornelius, geb. Waalwijk 26.01.1820, ged. Waalwijk (rk) 26.01.1820, overl. Waalwijk 06.02.1820.

3.                   Jacobus Henskens, geb. Waalwijk 26.01.1820, ged. Waalwijk (rk) 26.01.1820, overl. Waalwijk 08.02.1820.

4.                   Cornelus Henskens, ook Cornelis/Cornelius, geb. Waalwijk 16.03.1821, ged. Waalwijk (rk) 16.03.1821, schoenmaker (1861), overl. ’s-Hertogenbosch 29.10.1887, tr. ’s-Hertogenbosch 18.10.1845 Margaretha Gerrits, geb. ’s-Hertogenbosch 26.08.1821, overl. ’s-Hertogenbosch 02.11.1893, d.v. Cornelis Gerrits en Maria Frederica Louisa Merx.

5.                   Wilhelmus Cornelis Henskens, geb. Waalwijk 31.05.1823, timmerman (1861), overl. ’s-Hertogenbosch 06.12.1900, tr. ’s-Hertogenbosch 03.11.1849 Johanna Strang, geb. ’s-Hertogenbosch 22.07.1822, overl. ’s-Hertogenbosch 11.06.1906, d.v. Willem Strang en Marianna Puls.

6.                   Maria Henskens, geb. Waalwijk 23.09.1825|a|, ged. Waalwijk (rk) 23.09.1825, overl. ’s-Hertogenbosch 19.11.1881.

7.                   Adrianus Henskens, geb. ’s-Hertogenbosch 13.11.1828; volgt [14].

 

Noten: |a| kind Wilhelmina (geb.akte Waalwijk 1825 no.42).

 

[30] Johannes van Liempt, ged. Boxtel 29.06.1805, papiermaker (1828,1870), overl. Boxtel 31.12.1870, z.v. Nicolaas van Liempt en Wilhelmina Smolders; tr. Boxtel 05.07.1828|d|

[31] Maria Dorothea Peters, ged. Marienboom (Limburg)|c| 28.10.1807, dienstmeid (1828), overl. Boxtel 05.09.1887|b|, d.v. Wilhelmus Peters, arbeider, en Margarita Reinders.

Uit dit huwelijk (vader van Liempt, moeder veelal Theodora):

1.                   Clasina van Liempt, geb. Boxtel 28.04.1831, overl. Boxtel 08.01.1883, tr. Boxtel 19.11.1870 Lambertus Roovers, geb. Boxtel 29.04.1839, metselaar, z.v. Lambertus Roovers en Johanna Vlijminx.

2.                   Wilhelmus van Liempt, geb. ca. 1834, schoenmaker (1870).

3.                   Josephus van Liempt, geb. Boxtel 02.11.1835, overl. Boxtel 22.06.1857.

4.                   Wilhelmina van Liempt, geb. Boxtel 15.03.1839|a|; volgt [15].

5.                   Elisabeth van Liempt, geb. Boxtel 05.03.1841, overl. Boxtel 11.09.1858.

 

Noten: |a| moeder Theodora Peeters; |b| overledene Maria Dorothea, geb. Mariënbaum (Limburg), wede van Liempd (overl.akte Boxtel 1887 no.97); |c| ? ; |d| bruidegom van Liempd (huw.akte Boxtel 1828 no.23).

 


terug