Jan Pen (1921-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Groningse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2021 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Jan Pen, geboren Lemmer (Lemsterland) 15.02.1921, kandidaatsexamen economische wetenschappen Amsterdam UvA 1941|a|, doctoraalexamen voor 03.02.1949, promotie Amsterdam UvA 09.06.1950|b|, hoogleraar Groningen (1956-), lid KNAW 1972, overl. Haren 14.02.2010, otr. Lemsterland xx.11.1946|c|, tr. Lemsterland 30.12.1946 Judith de Rook, geb. Lemmer 07.02.1918, overl. Haren 30.04.1994, begr. 09.05.1994, d.v. Tiesse Hendrik de Rook (1886-1963), vishandelaar, en Elizabeth de Blauw (1891-1941). 
– Levensberichten JP: nl.wikipedia *en.wikipedia * KNAW

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 11.07.1941; |b| proefschrift: Theorie der collectieve loononderhandelingen : poging tot een determinering van het resultaat van de machtsstrijd bij tweezijdig monopolie; promotor: P. Hennipman (1911-1994); |c| De Heerenveensche koerier 18.11.1946 (tijdvak 8–14 Nov.).

 

[2] Jurjen Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.02.1894, nettenhandelaar (1918), overl. Amsterdam 25.11.1976, tr. Lemsterland 22.05.1918
[3] Sipkje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.05.1893, overl. Heerenveen 10.12.1989, crem..

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.02.1921; volgt [1].

2.                   Martha Gezina Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.08.1926, overl. Wolvega 10.01.2018, crem. Heerenveen 15.01.2018, tr. Johan Julius Bastian, Joop, geb. ca. 1921, overl. Lemmer 19.03.1969.

 

[4] Jan Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 23.01.1855, winkelier (1882), koopman (1883,1885), winkelier (1886,1903), overl. Lemmer (Lemsterland) 28.02.1952, begr. 03.03.1952, tr. Lemsterland 25.08.1882

[5] Janke de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 18.06.1853, overl. Lemmer (Lemsterland) 29.11.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Lemmer (Lemsterland) 20.10.1883.

2.                   Jan Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.01.1885, overl. Lemmer (Lemsterland) 10.12.1886.

3.                   Grietje Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1887, overl. Lemmer (Lemsterland) 08.07.1957, tr. Lemsterland 03.08.1911 Bauke Meijer, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.03.1887, overl. Lemmer (Lemsterland) 03.06.1931, z.v. Johannes Meijer, tapper, en Baukje Visser.

4.                   Klaaske Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.05.1889, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.09.1903.

5.                   Janna Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 18.04.1891, overl. na 1962, tr. Lemsterland 16.06.1916 Harmen Lemstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.05.1889, registratieklerk, overl. Leeuwarden 03.12.1962, z.v. Hielke Lemstra, (motor)schipper, en Pietertje Meiboom.

6.                   Jurjen Pen, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.02.1894; volgt [2].

 

[6] Marten de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.05.1857, timmerman (1879,1890), aannemer (van (publieke) werken) (1893,1918), overl. Lemmer (Lemsterland) 01.04.1920, tr. Lemsterland 22.05.1879

[7] Geeske Frankema, geb. Echten (Lemsterland) 12.03.1858, overl. Lemmer (Lemsterland) 22.02.1950, begr. Lemmer 27.02.1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendtje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.01.1880, overl. Leeuwarden 08.02.1954|b|, tr. 1e Lemsterland 22.03.1900 Jan Bast, geb. Langweer (Doniawerstal) 12.08.1876, tuinman/tuinier, overl. Sneek 27.11.1912|a|, z.v. Jacob Johannes Bast, tuinman/tuinier, en Uilkje Jans van Solkema; tr. 2e Doniawerstal 09.07.1914 Freerk Weerstra, geb. Wons (Wonseradeel) 27.02.1854, beambte ter secretarie bij de gemeente Opsterland  (1888), secretaris der gemeente Doniawerstal (1914), overl. Langweer (Doniawerstal) 18.01.1928, z.v. Remmert Freerks Weerstra, arbeider, en Klaarke Thijses Reitsma.
     FW tr. 1e Opsterland 26.07.1888 Maaike van der Vegt, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 29.03.1861, overl. Langweer (Doniawerstal) 30.04.1912, d.v. Wobbe Sijtzes van der Vegt, verwer, en Wijtske Jans Bosma.

2.                   Theunis de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.11.1881, aannemer van publieke werken, overl. Lemmer (Lemsterland) 24.02.1951, tr. Haskerland 30.03.1905 Fokje Bast, geb. Langweer (Doniawerstal) 12.10.1878, overl. Lemmer (Lemsterland) 08.11.1955, d.v. Jacob Johannes Bast, tuinman/tuinier, en Uilkje Jans van Solkema.

3.                   Aukje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.04.1884, tr. Lemsterland 06.11.1907 Jan Roelofs de Jong, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 03.06.1875, klerk bij de posterijen en telegrafie, z.v. Roelof Jacobs de Jong, landbouwer (1875), veehouder (1907), en Roeltje Geerts Pijlman.

4.                   Pieter de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.01.1886, overl. Lemmer (Lemsterland) 06.01.1887.

5.                   Pieter de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.05.1888, overl. Oporto (Portugal) 29.01.1969, begr. Agueda, tr. Aldina Caldeira.

6.                   Franke de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.09.1890, overl. Lemmer (Lemsterland) 17.03.1891.

7.                   Sipkje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.05.1893; volgt [3].

8.                   Martha Geziena de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 22.03.1895, overl. na 1966, tr. Lemsterland 09.12.1919 Lourens de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 28.12.1893, vishandelaar, overl. Noordoostpolder 16.06.1966, z.v. Poppe de Rook (1845-1913) en Judikje van Gulik.

9.                   Anna Catharina de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 18.09.1898, overl. na 1964, tr. Lemsterland 15.03.1922 Otto de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.01.1896, machinist, overl. Groningen 11.01.1964, z.v. Poppe de Rook (1845-1913) en Judikje van Gulik.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doniawerstal 1912 no.56; |b| ook overl.akte Lemsterland 1954 no.4.

 

[8] Jan Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 12.04.1827, arbeider (1854), turfmaker (1855), arbeider (1857,1861), turfmaker (1864), werkman (1867), turfmaker (1872,1882), werkman (apr1884), turfmaker (nov1884), werkman (1891,1895), overl. Lemmer (Lemsterland) 08.01.1895, tr. Lemsterland 17.02.1854

[9] Klaasjen Kooij, ook Klaaske, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 02.05.1830, dienstmeid (1854), overl. Lemmer (Lemsterland) 22.02.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 23.01.1855; volgt [4].

2.                   Wiegertje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 17.05.1857, werkster (1880), overl. Oosterzee (Lemsterland) 24.09.1930, tr. Lemsterland 20.02.1880 Cornelis Ruiter, geb. Echten (Lemsterland) 24.08.1848, turfmaker, overl. Echten (Lemsterland) 15.04.1908, z.v. Hendrik  Ruiter, turfmaker, en Hendrikje Vaatjes.

3.                   Dirk Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 25.02.1859, werkman, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 29.09.1943, tr. Lemsterland 11.04.1884 Martje Koning, geb. Scherpenzeel (Weststellingwerf) 10.01.1864, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 25.07.1949, d.v. Geert Alberts Koning, turfmaker, en Geertje Klazen Jetten.

4.                   Jacobje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 28.05.1861, overl. Oosterzee (Lemsterland) 09.08.1865.

5.                   Grietje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 13.02.1864, overl. Urk 28.12.1932, tr. Lemsterland 27.02.1891 Obbe Woudhuizen, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.01.1861, bokkingroker, overl. Urk 15.03.1936, z.v. Douwe Woudhuizen, zeeman (1861), koopman (1891), en Hendrikje Hellendoorn.

6.                   Jacobje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 17.04.1867, overl. Echten (Lemsterland) 21.11.1943, tr. Lemsterland 21.11.1884 Jacob Postma, geb. Oosterzee (Lemsterland) 24.01.1860, werkman, overl. Echten (Lemsterland) 12.04.1944, z.v. Eeke Wijtzes Postma, werkman, en Harmke Jacobs Schippers.

7.                   Metje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 07.03.1872, dienstmeid (1892), overl. Lemmer (Lemsterland) 23.03.1913, tr. Lemsterland 13.05.1892 Meinze de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 12.12.1867, visser, overl. Lemmer (Lemsterland) 21.11.1944|a|, z.v. Ferdinand Menzes de Vries, arbeider (1867), werkman (1892), en Roelofje Everts van Vels.

8.                   Geert Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 03.09.1875, werkman (1902,1905), winkelier (1930), overl. (Lemsterland) 28.08.1930, tr. 1e Gaasterland 07.06.1902 Grietje Hogendorff, geb. Wijckel (Gaasterland) 05.02.1876, overl. Lemmer (Lemsterland) 20.12.1903, d.v. Taeke Fredriks Hogendorff, timmerknecht (1876), en Aaltje Harmens de Vos, baker (1902); tr. 2e Lemsterland 24.03.1905 Janke Wigles van der Meer, geb. Terhorne (Utingeradeel) 03.06.1878, huishoudster (1905), overl. Broek (Doniawerstal) 25.07.1942, d.v. Wigle Folkerts van der Meer, huisverwer, en Djieuwertje Johannes Lawant.

 

Noten: |a| wedr Martje Pen (overl.akte Lemsterland 1944 no.79).

 

[10] Jurjen de Rook, geb. Morra/Exmorra ca. 1798/1799, varensgezel (1820), schippersknecht (1821,1825), sjouwerman (1827), koopman (1830,mrt1835), schipper (okt1835), koopman (1838), schipper (1840,1848), bokkingroker (1851,mei1853), koopman (jun1853), bokkingroker (1854,1857), overl. Lemmer (Lemsterland) 10.01.1857; tr. 1e Lemsterland 21.05.1820 Lijsbeth Ages Hottinga, geb. Oosterzee 07.08.1796, naaister, overl. Lemmer (Lemsterland) 18.11.1833, d.v. Age Jochums Hottinga en Grietje Wieberens; tr. 2e Lemsterland 29.03.1835

[11] Grietje Poppes Langius, geb. Oldelamer (Sonnega) 25.02.1813, dienstbaar (1835), ‘bokkingrookersche’ (1870), winkelierster (1879), overl. Lemmer (Lemsterland) 20.03.1907.

Uit het huwelijk de Rook-Hottinga:

1.                   Nanne de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 06.01.1821, overl. Lemmer (Lemsterland) 17.09.1822.

2.                   Nanne de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 21.09.1822, overl. Lemmer (Lemsterland) 20.06.1854.

3.                   Lourens de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 14.07.1825, overl. Lemmer (Lemsterland) 26.09.1831.

4.                   Grietje de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 12.10.1827, overl. (Lemsterland) 24.11.1903.

5.                   Durkje de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 03.06.1830, naaister, overl. Lemmer (Lemsterland) 01.08.1895, tr. Lemsterland 22.05.1853 Albert Bakker, geb. Lemmer (Lemsterland) 28.04.1830, verwer, overl. Lemmer (Lemsterland) 25.07.1906, z.v. Pieter Alberts Bakker, schippersknecht (1830), baardscheerder (1853), en Pietje Rienks Platte.

6.                   Lutske de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 21.03.1833, overl. Lemmer (Lemsterland) 31.07.1834.

Uit het huwelijk de Rook-Langius:

7.                   Lutske de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.10.1835, hoedjesmaakster, overl. Lemmer (Lemsterland) 02.10.1913, tr. Lemsterland 18.04.1858 Pieter Rippen, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.11.1833, zeeman, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1922, z.v. Tijmen IJkes Rippen, pottenbakkersknecht, en Grietje Pieters Walstra.

8.                   Antje de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 19.08.1838, overl. Lemmer (Lemsterland) 25.07.1866, tr. Lemsterland 30.10.1864 Hendrik Hollander, geb. Blokzijl 12.05.1831, schipper, overl. Lemmer (Lemsterland) 01.07.1866, z.v. Berend Hollander en Marritje de Jonge.

9.                   Gepke de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.09.1840, overl. Lemmer (Lemsterland) 27.02.1922, tr. Lemsterland 05.06.1870 Geert Zandstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.02.1829, visser, overl. Lemmer (Lemsterland) 28.10.1898, z.v. Siebe Geerts Zandstra, hovenier, en Jacobjen Aukes van der Veen.

10.               Louwrens de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.09.1843, overl. Lemmer (Lemsterland) 10.12.1855.

11.               Poppe de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.10.1845, vishandelaar (1879), bokkingroker (1893,1896), overl. Lemmer (Lemsterland) 25.01.1913, tr. Stad Vollenhove 11.10.1879 Judikje van Gulik, geb. Stad Vollenhove 11.10.1855, overl. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1930, d.v. Hendrik van Gulik, schipper (1855), vishandelaar (1879), en Johanna Bongers.
Uit dit huwelijk: Lourens de Rook (1893-1966), tr. Lemsterland 09.12.1919 Martha Geziena de Vries (1895-na1966), d.v. Marten de Vries en Geeske Antje Frankema; Otto de Rook (1896-1964), tr. Lemsterland 15.03.1922 Anna Catharina de Vries (1898-na1964), d.v. Martende Vries en Geeske Antje Frankema.

12.               Klaas de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 30.06.1848, bokkingroker, overl. Lemmer (Lemsterland) 23.08.1925, tr. Lemsterland 17.09.1876 Wiebigjen Doeve, geb. Follega (Lemsterland) 19.02.1852, naaister, overl. Lemmer (Lemsterland) 28.08.1905, d.v. Jan Koops Doeve, veenman, en Catharina Jacobs Visser.

13.               Liesbert de Rook, ook Elizabeth, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.01.1851, overl. Lemmer (Lemsterland) 16.05.1858.

14.               Janke de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 18.06.1853; volgt [5].

15.               Louwerenske de Rook, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.03.1856, overl. Lemmer (Lemsterland) 05.05.1858.

 

[12] Pieter de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.06.1832, timmerknecht (1856), timmerman (1857,1913), overl. Lemmer (Lemsterland) 18.12.1913, tr. Lemsterland 18.05.1856|e|

[13] Beerendtje Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.07.1835, overl. Lemmer (Lemsterland) 09.12.1912|f|.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Berendtje):

1.                   Trijntje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.05.1857|a|, tr. Lemsterland 22.05.1879 Jacob Hulzenge, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 06.02.1855, bakkersknecht, z.v. Abel Jans Hulzenge en Trijntje Jans de Boer.

2.                   Marten de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.05.1857|b|; volgt [6].

3.                   Idske de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 22.08.1860, overl. Lemmer (Lemsterland) 19.10.1864.

4.                   Sipke de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.09.1864, overl. Lemmer (Lemstertland) 19.03.1865.

5.                   Idske de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.02.1866|d|, overl. Lemmer (Lemsterland) 06.03.1923, d.v. Pieter Martens de Vries en Berendina Sipkes Koster. tr. Lemsterland 14.10.1887 Beene Frankema (1864-1939), z.v. Teunis Frankema en Akke Brouwer.

6.                   Sipkjen de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 16.05.1871, overl. Amsterdam 02.04.1889|c|.

7.                   Folkert de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.07.1875, overl. Lemmer (Lemsterland) 14.07.1876.

8.                   Aaltje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 28.02.1880, overl. na 1920, tr. Lemsterland 18.11.1897 Rinze Tjalma, geb. Oosterzee (Lemsterland) 10.05.1871, aannemer van werken (1897), veehouder (1920), overl. Benedenknijpe (Schoterland) 06.04.1920, z.v. Wiebren Andries Tjalma, aannemer, en Geertje Ages Hoekstra.

 

Noten: |a| geb. des namiddags ten half een ure (fol.35); |b| geboren des namiddags ten een ure (fol.35v); |c| ook overl.akte Lemsterland 1889 no.47; |d| moeder Berendina; |e| bruid Beerendtje; |f| overledene Berendtje.

 

[14] Theunis Frankema, ook Teunis, geb. Oosterzee (Lemsterland) 12.02.1818, boer (1848,1879), aang.lidmaat Rottum 03.06.1849, overl. Oosterzee (Lemsterland) 25.03.1902; tr. 1e Schoterland 13.02.1848 Getje Boersma, ook Geertje, geb. Oosterzee (Lemsterland) 05.08.1818, ingek.lidmaat Rottum 27.08.1848 (van Oosterzee), overl. (Lemsterland) 22.05.1854, d.v. Jochem Elings Boersma, boer, en Gooitske Rinkes Rinkema; tr. 2e Lemsterland 25.05.1855

[15] Aukjen Brouwer, geb. Langezwaag (Opsterland) 16.03.1820, dienstmeid (1855), overl. Oosterzee (Lemsterland) 13.01.1900.

Uit het huwelijk Frankema-Boersma:

1.                   Franke Frankema, geb. Rottum (Schoterland) 27.02.1849, overl. Echten (Lemsterland) 21.07.1853.

2.                   Meine Frankema, geb. Rottum (Schoterland) 08.05.1851, timmerman, overl. Echten (Lemsterland) 08.10.1934, tr. Lemsterland 29.03.1876 Klaaske Witmus, geb. Nieuweschoot (Schoterland) 31.05.1849, dienstmeid (1876), overl. Oosterzee (Lemsterland) 25.11.1925, d.v. Hendrik Jan Witmus, arbeider, en Luitjen Jochems Kelder.

3.                   Franke Frankema, geb. Echten (Lemsterland) 12.05.1854, overl. Oosterzee (Lemsterland) 21.12.1858.

Uit het huwelijk Frankema-Brouwer (moeder Akke):

4.                   Antje Geeske Frankema, geb. Echten (Lemsterland) 23.06.1856, tr. 1e Lemsterland 15.11.1878 Jacobus Jan Hoving, geb. Sneek 06.12.1855, timmerknecht (1878), timmerman (1884), overl. Nieuwer-Amstel 26.04.1884, z.v. Jan Hoving, timmerman, en Saapkje Wagenaar; tr. 2e Nieuwer-Amstel 15.07.1886 Frederikus Johannes Hiemstra, geb. Bolsward 06.01.1852, overl. Utrecht 15.06.1932, z.v. Sible Feddriks Hiemstra, logementhouder, en Lisabeth Johannes de Jong.

5.                   Geeske Antje Frankema, geb. Echten (Lemsterland) 12.03.1858; volgt [7].

6.                   Franke Frankema, geb. Echten (Lemsterland) 21.03.1861, winkelier, tr. Nieuwer-Amstel 29.03.1888 Maria Elisabeth Groenier, geb. Gorredijk (Opsterland) 07.02.1861, overl. Amsterdam 26.11.1933, d.v. Lambertus Groenier, grossier (1861), boekhouder (1888), en Grietje Kornelis de Jong.

7.                   Beene Frankema, geb. Oosterzee (Lemsterland) 13.11.1864, timmerman, overl. Echten (Lemsterland) 15.04.1939, tr. 1e Lemsterland 14.10.1887 Idske de Vries (1866-1923), d.v. Pieter Martens de Vries en Berendina Sipkes Koster; tr. 2e Lemsterland 24.04.1924 Johanna Slump, geb. Echten (Lemsterland) 17.02.1873, overl. na 1939, d.v. Harmen Slump, vervener (1894), visser (1924), en Pietje Koenen.
    JS tr. 1e Lemsterland 27.04.1894 Sieger de Vries, geb. Edam ca. 1872, varensgezel (1894), vrachtschipper (1922), overl. Sneek 11.10.1922|a|, z.v. Eerde Haitzes de Vries, schipper, en Elisabeth Sieger Cats.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lemsterland 1922 no.76.

 

[16] Jan Geerts Pen, geb. Blokzijl ca. 1787, turfmaker (1823,1827,1830), arbeider (1854), visser (1861), overl. Oosterzee (Lemsterland) 09.05.1873|a|, z.v. Geert Jans Pen en Metje Hendriks Doeve (zie Bijlage A); tr. Lemsterland 11.05.1823

[17] Jacobjen Jans Jonker, geb. Oldemarkt ca. 1791/1792, dienstmaagd (1823), overl. Oosterzee (Lemsterland) 28.01.1878, d.v. Jan Klazen Jonker, turfmaker, en Zwaantje Roelofs Koten, dienstbaar (1823).

Uit dit huwelijk:

1.                   Metje Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 11.10.1824, dienstmeid (1861), overl. Wijckel (Gaasterland) 31.07.1904, tr. Gaasterland 19.05.1861 Siebe Schotanus, geb. Wijckel (Gaasterland) 02.08.1831, boerenknecht (1856), werkman (1861), arbeider (1900), overl. Wijckel (Gaasterland) 22.09.1900, z.v. Hendrik Johannes Schotanus, werkman, en Grietje Siebes de Boer.
     SS tr. 1e Doniawerstal 16.05.1856 Tiementje Ekkelboom, ook Thiementje, geb. Idskenhuizen (Doniawerstel) 17.01.1830, overl. Idskenhuizen (Doniawerstal) 06.11.1858, d.v. Beerend Tiemens Ekkelboom, timmerknecht, en Sijtske Hendriks Brinksma.

2.                   Jan Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 12.04.1827; volgt [8].

3.                   Hendrik Pen, geb. Oosterzee (Lemsterland) 10.10.1830, visser, overl. Langweer (Doniawerstal) 13.02.1889.

 

Noten: |a| geb. Steenwijkerwold (overl.akte Leemsterland 1873 no.40).

 

[18] Dirk Gerrits Kooij, geb. Kalenberg 07.09.1795, ged. Oldemarkt en Paasloo 20.09.1795, turfmaker (1820,1824,1827,1833,1839), veenman (1848), arbeider (1854), ingek.lidmaat Munnekeburen 10.04.1829 (van Oosterzee, naar Oosterzee 24.11.1831, van Oosterzee 08.11.1849), overl. Oosterzee (Lemsterland) 20.04.1869, z.v. Gerrit Klasen Kooij en Grietjen Harmens Kooij; tr. Weststellingwerf 21.04.1819

[19] Wiegertje Hendriks Rietveld, geb. Kalenberg 20.03.1794, ged. Oldemarkt en Paasloo 23.03.1794, ingek.lidmaat Munnekeburen 10.04.1829 (van Oosterzee, naar Oosterzee 24.11.1831, van Oosterzee 08.11.1849), overl. Oosterzee (Lemsterland) 25.03.1876, d.v. Hendrik Roelofs Rietveld en Klaasje Hendriks.

Uit dit huwelijk (vader ook Durk, moeder ook Wijgertje):

1.                   Gerrit Kooij, geb. Echten (Lemsterland) 27.05.1820.

2.                   Hendrik Kooij, geb. Echten (Lemsterland) 30.05.1824, turfmaker, overl. Oosterzee (Lemsterland) 18.02.1913, tr. Lemsterland 12.03.1848 Annigjen Wind, geb. Echten (Lemsterland) 19.11.1821, overl. Oosterzee (Lemsterland) 29.04.1894, d.v. Hendrik Abrahams Wind, turfmaker, en Albertje Jans de Groot.

3.                   Harmen Kooij, geb. Oosterzee (Lemsterland) 17.01.1827, turfmaker, overl. Oosterzee (Lemsterland) 11.01.1888.

4.                   Klaasjen Kooij, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 02.05.1830; volgt [9].

5.                   Gerrit Kooij, geb. Echten (Lemsterland) 28.05.1833.

6.                   Grietje Kooij, geb. Echten (Lemsterland) 05.01.1839, overl. Echten (Lemsterland) 14.12.1842|a|.

 

Noten: |a| per abuis ‘bijna drie jaren’ (overl.akte Lemsterland 1842 fol.26).

 

[20] Lourens Jurjens de Rook, geb. Oostmahorn ‘in den jare’ 1768, koopmansknecht (1813), ‘bokkenroker’ (1820,1837), overl. Lemmer (Lemsterland) 22.10.1848, z.v. Jurjen Nannes en Gepke Lourens; tr.

[21] Dirkjen Thomas, geb. Nijwier ca. 1768, overl. Lemmer (Lemsterland) 23.08.1859|a|, d.v. Thomas Durks en Lutske Freerks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurjen de Rook, geb. Morra/Exmorra ca. 1798/1799; volgt [10].

2.                   Gepkjen de Rook, geb. Lemmer ca. 1800/1801, naaister, overl. Lemmer (Lemsterland) 01.12.1874, tr. Lemsterland 30.05.1824 Antonie Hellendoorn, geb. Meppel ca. 1793, gruttersknecht (1824), arbeider (1863), overl. Lemmer (Lemsterland) 31.03.1863, z.v. Gerrit Hellendoorn, timmerman, en Hendrikje Sijmens, ‘houdersche van een timmerwinkel’ (1824).

3.                   Lutske de Rook, geb. Lemmer ca. 1803, overl. Oosterzee (Lemsterland) 18.11.1826, tr. Lemsterland 12.05.1822 Jacob Katsma, geb. IJlst ca. 1795/1796, houtmolenaarsknecht, overl. Oosterzee (Lemsterland) 10.10.1869, z.v. Sijbe Sijmens Katsma, timmerman, en Sjurtje Sijmens Overwijk.
     JK tr. 2e Lemsterland 09.03.1828 Wijbrigje Karssens, ook Karsten, geb. Lemmer ca. 1790,  overl. Oosterzee (Lemsterland) 16.03.1860, d.v. Beerend Karssens, sjouwer, en Geeske Willems.

4.                   Janke de Rook, geb. Lemmer ca. 1806/1807, overl. Lemmer (Lemsterland) 09.09.1863, tr. Lemsterland 17.05.1829 Hillebrand van Noord, geb. Vrouwenparochie ca. 1801, timmermansknecht (1829), timmerman (1871), overl. Lemmer (Lemsterland) 11.12.1871, z.v. Lourens Poppes van Noord, timmerman, en Renske Hillebrands.
  HvN tr. 2e Lemsterland 15.10.1871 Tjitske Reijenga, geb. Lemmer 27.07.1805, overl. Lemmer (Lemsterland) 28.06.1887, d.v.Johannes Jetzes en Hendrikjen Jans.

5.                   Baukjen de Rook, geb. Lemmer 01.12.1813, overl. Lemmer (Lemsterland) 29.01.1883, tr. Lemsterland 04.06.1837 Tjeerd IJsbrandi, ook IJsbrandij/Ysbrandy, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.05.1814, zilversmidsknecht (1837), zilversmid(1857), overl. Lemmer (Lemsterland) 24.09.1857, z.v. Tjerk Durks IJsbrandi, zilversmid, en Aaltje Tjeerds van der Zee, zilversmidsche.

 

Noten: |a| overledene Durkje (overl.akte Lemsterland 1859 fol.20).

 

[22] Poppe Durks, geb. Oldetrijne 27.01.1785, arbeider, overl. (‘in het ijs verdronken’) Oosterzee (Lemsterland) 09.01.1826|f|, z.v. Durk Jans de Roos en Hendrikje Poppes; tr.

[23] Antje Ages Hottinga, geb. Oosterzee ca. 1784, overl. (Lemsterland) 27.01.1872, d.v. Age Jochems Hottinga en Grietje Wiebrens Koopmans.

Uit dit huwelijk (vader veelal Poppe Dirks Langius, moeder veelal Attinga):

1.                   Grietje Poppes Langius, geb. Oldelamer (Sonnega) 25.02.1813|g|; volgt [11].

2.                   Dirk Langius, geb. Sonnega 25.02.1815, fuselier in de tweede compagnie van het tweede bataillon der achttiende afdeling [infanterie] in garnizoen te Roermond (1839), overl. (in de garnizoensinfirmerie) Roermond 30.08.1839|a|.

3.                   Age Langius, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 27.06.1817|d|, arbeider, tr. Lemsterland 07.05.1845|c| Margjen Hendriks Meijer, geb. Oosterzee (Lemsterland) 01.12.1823, dienstmeid (1845), d.v. Hendrik Meijer, koopman, en Trijntje Jelles.

4.                   Annigjen Langius, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 25.03.1819, tr. Lemsterland 02.06.1861 Anne de Jong, geb. Oosterzee 21.10.1811, schoenmaker, z.v. Johannes Melis de Jong en Antje Gosses.

5.                   Jan Langius, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 18.05.1821, tr. Lemsterland 07.05.1845|b| Antjen Bouman, geb. Paasloo (Oldemarkt) 10.03.1822, overl. Weststellingwerf 23.02.1906, d.v. Albert Bouman, boer, en Zwaantje Kolk.
     AB tr. 2e Weststellingwerf 31.03.1866 Gerrit Pals, geb. Blankenham 16.11.1811, overl. Weststellingwerf 07.07.1880, z.v. Egbert Gerrits Pals, boer, en Grietjen Klaassen.

6.                   Vinne Langius, geb. Oldelamer (Weststellingwerf) 27.09.1824, dienstmeid (1858), overl. Sloten 18.04.1862, tr. Sloten 09.05.1858 Wieger Bakker, geb. Sloten 24.06.1836, arbeider (1858), visser (1862), overl. Sloten 14.01.1903, z.v. Anthoon Hartmans Bakker, zeilmaker, en Hitje Gerbens Maurits.
     WB tr. 2e Sloten 20.11.1862 Lijsbert Bos, geb. Joure (Haskerland) 02.03.1837, dienstmeid (1862), d.v. Abe Rienks Bos, turfdrager, en Sjoukjen Jacobs Vissert.

 

Noten: |a| ook overl.akte Weststellingwerf 1839 no.89; |b| akte no.10; |c| akte no.11; |d| vader Langejus, moeder Hottinga (trranscriptie Tresoar); |e| vader Langeus, moeder Hottinga (transcriptie Tresoar); |g| vader Poppe Dirks Langius, moeder Attinga (transcriptie Tresoar).

 

[24] Marten Pieters de Vries, geb. Lemmer ca. 1807/1808, zeilmakersknecht (1829), zeilmaker (1855,1872), overl. Lemmer (Lemsterland) 24.09.1872, z.v. Pieter Sikkes de Vries en Grietje Christiaans; tr. 2e Lemsterland 09.07.1856 Grietje Pieters Walstra, geb. Gorredijk ca. 1807/1808, overl. (Lemsterland) 19.09.1883, d.v. Pieter Pieters en Jantje Douwes; tr. 1e Lemsterland 24.05.1829|a|

[25] Iskjen Folkerts de Vries, geb. Kuinre ca. 1806, dienstmaagd (1829), overl. Lemmer (Lemsterland) 18.02.1855|d|, d.v. Folkert Melis de Vries, scheepstimmerknecht, en Aaltje IJpen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.06.1832; volgt [12].

2.                   Aaltje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 05.10.1834, dienstmeid (1860), overl. voor 1912, tr. Lemsterland 18.11.1860 Hendrik Heijmans, geb. Marken ca. 1829/1830, schipper, overl. Lemmer (Lemsterland) 09.02.1912, z.v. Iede Heijmans, schippersknecht, en Trijntje Rimmets.

3.                   Folkert de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 08.03.1837, zeeman (1867), zeilmaker (1902), overl. (Lemsterland) 13.02.1902, tr. Lemsterland 04.08.1867|c| Cornelia Heimans, geb. Follega (Lemsterland) 10.05.1840, dienstmeid (1867), overl. Lemmer (Lemsterland) 06.06.1921, d.v. Tiede Gerrits Heimans en Trijntje Rimmerts Rienksma.

4.                   Grietje de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 24.10.1842.

5.                   Melis de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 06.04.1845, overl. Franeker 25.12.1875|b|.

6.                   Johannes de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.05.1848|e|.

7.                   Johanna de Vries, geb. Lemmer (Lemsterland) ca. 1848, dienstmeid (1871), winkelierster (1901), overl. Lemmer (Lemsterland) 12.02.1901, tr. Lemsterland 04.06.1871|f| Aant van der Bijl, ook Arend, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.07.1848, visser, overl. Lemmer (Lemsterland) 30.07.1888, z.v. Pieter Siebolts van der Bijl, visser, en Wietske Minzes Visser.

 

Noten: |a| bruid Iskjen Volkerts, vader v/d bruid Volkert (huw.akte Lemsterland 1829 no.19); |b| ook overl.akte Lemsterland 1875 fol.28; |c| per abuis bruid geb. Lemmer (huw.akte Lemsterland 1867 no.43); |d| overledene Idskjen; |e| ‘een kind van het mannelijk geslacht’ (geb.akte Lemsterland 1848 fol.28v); |f| bruid oud 23 jaar {>geb.ca.1848} (huw.akte Lemsterland 1871 no.19).

 

[26] Sipke Idses Koster, geb. Slijkenburg ca. 1804/1805, timmerman, overl. Lemmer (Lemsterland) 03.09.1849, z.v. Ids Jans Koster, timmerman, en Hester Sipkes; tr. Lemsterland 06.04.1834

[27] Trijntje Joukes Post, geb. Lemmer ca. 1799/1800,  overl. Lemmer (Lemsterland) 18.11.1883, d.v. Jouke Folkerts Post, arbeider, en Berentje Clazes, werkster (1834).

Uit dit huwelijk:

1.                   Beerendje Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.07.1835; volgt [13].

2.                   Anne Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 18.02.1837, tr. Lemsterland 25.11.1860 Anne Dijkstra, geb. Joure (Haskerland) 11.09.1832, schrijnwerker, z.v. Roel Dijkstra, schrijnwerker, en Jikke Riemers Hoekstra.
     AD tr. 1e Haskerland 11.05.1856 Wimke van der Veer, geb. Joure (Haskerland) 29.03.1834, naaister, overl. Joure (Haskerland) 22.04.1860, d.v. Kornelis Jaitzes van der Veer, bakkersknecht, en Antje Jacobs Toeksma.

3.                   Hester Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.04.1838, overl. voor 1902, tr. Lemsterland 13.01.1861 Reinhard Vegter, geb. Lemmer (Lemsterland) 28.07.1837, zeeman (1861), beurtschipper (1902), overl. (Lemsterland) 24.06.1902, z.v. Jacob Geerts Vegter, schipper(1837), en Jikke Jelles Troelstra, schippersche (1861).

4.                   Jouke Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 06.01.1840, timmerman, tr. Lemsterland 15.11.1863 Johanna Kluitenberg, geb. Echten (Lemsterland) 24.08.1840, d.v. Evert Jacobs Kluitenberg, veenbaas, en Roelofjen Cornelis Beekhous.

5.                   Ids Koster, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.11.1841, verwer, tr. Haskerland 13.05.1866 Wijtske Praamsma, geb. Joure 24.05.1843, d.v. Marten Jacobs Praamsma, kastmaker, en Rigtje Jans Veenstra.

 

[28] Meine Minnes Frankema, geb. ca. 1787/1788, boerenknecht (1814), arbeider (1815,1818), huisman (1820,1822), boer (1847,1855), overl. Oosterzee (Lemsterland) 25.11.1858|a|, z.v. Minne Frankes Frankema en Baukjen Meines; tr. Lemsterland 19.05.1814

[29] Antje Teunis Haagsma, geb. ca. 1790, boerenmeid (1814), overl. tussen 1848 en 1855, d.v. Teunis Wiebes Haagsma en Sijmentje Nameles.

– Er is een Meine Minnes Frankema, geb. Terhorne ca. 1785,  overl. Oosterzee (Lemsterland) 25.11.1858|a|, zoon Minne Meines Frankema en Antje Teunis Haagsma, wedr van Antje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Minne Frankema, geb. Oosterzee (Lemsterland) 18.04.1815, kleermaker, overl. (Lemsterland) 08.12.1834.

2.                   Theunis Frankema, geb. Oosterzee (Lemsterland) 12.02.1818; volgt [14].

3.                   Franke Frankema, geb. Schoteruiterdijken (Schoterland) 07.01.1820, wagenmaker, overl. Oudeschoot (Schoterland) 15.06.1847, tr. Schoterland 16.05. 1847 Sjoukjen Legendal, geb. Wolvega 10.08.1821, dienstbode (1852), overl. Joure (Haskerland) 16.12.1879, d.v. Steffen Ebels Legendal, boer, en Jantje Hessels Gortstra.
     SL tr. 2e Haskerland 12.09.1852 Tæde Walma, geb. Hommerts 02.10.1819, van boerenbedrijf (1842), boer (1847), slager (1852), overl. Joure (Haskerland) 10.04.1895, z.v. Anne Tædes Walma, boer, en Antje Sjirks Cnossen.
     TA tr. 1e Haskerland 01.05.1842 Hiltje Hosper, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.12.1817, van boerenbedrijf, overl. Joure (Haskerland) 06.08.1845, d.v. Alle Frankes Hosper, boer, en Pietje Tettes Hofstra; tr. 2e Haskerland 11.04.1847 Tjitske van der Velde, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 14.08.1816, overl. Joure (Haskerland) 05.07.1848, d.v. Mintse Jans van der Velde, boer, en Janke Jeens van der Laan.

4.                   Sijmen Frankema, geb. Delfstrahuizen (Schoterland) 12.03.1822, overl. Schoteruiterdijken (Schoterland) 19.11.1823.

 

Noten: |a| overl.akte Lemsterland 26.11.1858.

 

[30] Beene Reitzes Brouwer, geb. Rotstergaast ca. 1786/1787, arbeider, overl. Het Meer (Schoterland) 06.06.1825, z.v. Reitze Hendriks de Graaf (-1809) en Akke Beenes Brouwer, naaister (1814); tr. Knijpe 03.12.1814|a|

[31] Geeske Jacobs van der Meulen, geb. Knijpe/Bovenknijpe ca. 1787, naaister (1814), naaivrouw (1851), overl. Gersloot (Ængwirden) 31.10.1859, d.v. Jacob Jans van der Meulen (-1805), bakker, en Ruttje Hanzes, boldraagster (1814).

Uit dit huwelijk:

1.                   Reitze Brouwer, geb. Knijpe 24.08.1815, overl. Knijpe 09.12.1815.

2.                   Rutje Brouwer, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 28.03.1817, overl. na 1861, tr. Ængwirden 26.07.1856 Sijtze Schuilinga, geb. Oostermeer 17.11.1799, arbeider, overl. Tjalleberd (Ængwirden) 12.12.1861, z.v. Sape Sijtzers en Ledia Eltes Beima.
    SS tr. 1e Tietjerksteradeel 03.05.1823 Fimke Rosema, geb. Grootegast ca. 1795, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.09.1827, d.v. Albert Willems Rosema en Aaltje IJnes; tr. 2e Achtkarspelen06.06.1836 Jastje Jans Mulder, geb. Joure ca. 1805, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 17.03.1844, d.v. Jan Martens Mulder en Antje Hessels van Straten; tr. 3e Tietjerksteradeel 15.03.1845 Elizabeth Postma, geb. Sneek 04.01.1824, overl. Jislum (Ferwerderadeel) 14.02.1854|b|, d.v. Johannes Postma, stokersknecht, en Jantje Kraak.

3.                   Aukjen Brouwer, geb. Langezwaag (Opsterland) 16.03.1820; volgt [15].

4.                   Rinske Brouwer, geb. Luinjeberd ca. 1823, dienstmeid (1851), overl. Oosterzee (Lemsterland) 12.07.1881, tr. Wymbritseradeel 10.05.1851 Jakob de Boer, geb. Mildam (Schoterland) 24.01.1827, kuipersknecht, overl. na 1881, z.v. Meine Jacobs de Boer, kuiper, en Hinke Eelkes de Boer.

 

Noten: |a| ouders v/d bruidegom Reitze Hendriks de Graaf en Akke Beenes Brouwer (huw.akte Knijpe 1814 no.11); |b| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1854 fol.7.

 


Bijlage A

 

[32] Geert Jans Pen, geb. ‘in de Wetering’ ca. 1750, werkman (1812), turfwerker (1817), turfmaker (1822,1828), visser (1829), overl. Oosterzee (Lemsterland) 01.02.1829|d|, tr.

[33] Metje Hendriks, geb. ‘Nederland in Overijssel’ ‘in den jare 1763’, werkvrouw (1812), overl. Oosterzee (Lemsterland) 30.05.1847|e|, d.v. Hendrik Pieters Bleij en Lammigjen Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Pen, geb. Blokzijl ca. 1787 [tr. Lemsterland 11.05.1823|c|]; volgt [16].

2.                   Lumpje Pen, ook Lummigje, geb. ca. 1789, dienstmaagd (1812), overl. Weststellingwerf 06.09.1868, tr. Oosterzee 15.05.1812|a| Mathijs Oltholt Sinnema, geb. ca. 1781, werkman, overl. voor 1868, z.v. Baarte Rinnerts Sinnema, boer, en Boukien Boukes Posthumus, boerin.

3.                   Grietje Pen, geb. ca. 1790, dienstmaagd (1817), overl. Oosterzee (Lemsterland) 11.04.1866, tr. Lemsterland 07.12.1817 Klaas Jonker, geb. Kalenburg ca. 1787, turfmaker, overl. Oosterzee (Lemsterland) 09.07.1859, z.v. Jan Klazen Jonker en Zwaantje Roelofs.

4.                   Niesjen Pen, geb. Blokzijl ca. 1799/1800, dienstmeid (1822), overl. Weststellingwerf 21.10.1881, tr. Lemsterland 03.02.1822|b| Jacob Bos, geb. Sintjohannesga/Rottum ca. 1796/1797, turfmaker, overl. Echten (Lemsterland) 12.01.1847, z.v. Klaas Jacobs Bos, turfmaker, en Aaltje Jacobs Snoeijer.

5.                   Aaltje Pen, geb. Blokzijl ca. 1801/1802, overl. Oosterzee (Lemsterland) 08.11.1850, tr. Lemsterland 27.04.1828 Jan Schippers, geb. Oosterzee ca. 1804, turfmaker (1828), arbeider (1855), overl. Echten (Lemsterland) 13.01.1891, z.v. Klaas Jans Schippers, turfmaker, en Femmigje Carstes/Kuit.
     JS tr. 2e Lemsterland 02.09.1855 Geertje Vaartjes, geb. Blokzijl ca. 1807/1808, overl. Oosterzee (Lemsterland) 30.01.1893, d.v. Albert Wolters Vaartjes en Baukjen Klazen van de Wetering.
     GV tr. 1e Lemsterland 06.05.1832 Harmen Andries Oord, geb. Sintjohannesga 22.05.1808, arbeider, overl. Echten (Lemsterland) 26.11.1846, d.v. Andries Hartms Oord en Frougjen Sietzes.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Sennema, bruid tekent met Lumgen (huw.akte Oosterzee 1812 no.5); |b| moeder v/d bruid Metje Hendriks van de Wetering (huw.akte Lemsterland 1822 no.2); |c| moeder v/d bruidegom Metje Hendriks Doeve (huw.akte Lemsterland 1823 no.5); |d| geen ouders vermeld (overl.akte Lemsterland 1829 fol.11); |e| overledene Metje Hendriks Bleij (overl.akte Lemsterland 1847 fol.13v).

 


Legenda

– Sloten = Sloten (Fr)


terug