Ašron Pais (1930-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2022 (laatst herzien mei 2023)

 


 

[1] Ašron Pais, Arie, geb.ís-Gravenhage 16.04.1930, doctoraalexamen economie Amsterdam UvA 1954|a|, promotie Amsterdam UvA 05.01.1973|b|, lector, later hoogleraar Amsterdam UvA (1967-1977), minister van Onderwijs (1977-1981), RNL 1981, CON 1988, Akademiepenning KNAW 1993, overl. Amsterdam 25.06.2022.
Ė Levensberichten AP: nl.wikipedia * parlement.com
 
Noten: |a| Het Parool 12.07.1954; |b| proefschrift: On the incidence of consumer credit in the Netherlands in the nineteensixties; promotor: P. de Wolff (1911-2000).

 

[2] Izaak Pais, geb. Harlingen 03.09.1896, commies der posterijen (1929), adjunct-referendaris (1937), oud-directeur der PTT (1997), oud-voorzitter van de kerkeraad der Portugees-Israelitische Gemeente (1997), RON, overl. Amsterdam 24.09.1997, tr. ís-Gravenhage 22.05.1929
[3] Emma Sanders, geb. Amsterdam 20.11.1906, pianolerares (1929), overl. Amsterdam 01.09.1973.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Ašron Pais, geb.ís-Gravenhage 16.04.1930; volgt [1].

 

[4] Ašron Pais, geb. Harlingen 02.12.1869, koopman (1892,1920), handelaar in metalen (1929), overl. Auschwitz 26.02.1943|a|, tr. Harlingen 21.01.1892

[5] Mietje de Vries, geb. Harlingen 11.04.1870, overl. ís-Gravenhage 02.01.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   RaphaŽl Pais, geb. Harlingen 09.03.1893, koopman in scheepsbenodigdheden, overl. Auschwitz 28.02.1943|b||c||d|; tr. 1e Meppel 14.02.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 03.11.1932, ingeschr. Meppel 06.02.1933) Henderina Jansje Polak, geb. Meppel 14.01.1894, overl. Auschwitz 08.10.1942|i|, d.v. Marcus Polak, koopman (1894), manufacturier (1920), en Henderjette Engers; tr. 2e Rosa Heijmann, geb. Norden 07.01.1901, overl. Auschwitz 29.10.1942|e||f|, d.v. Jonas Heijmann en Dagmar Strelitz.
Uit het huwelijk Pais-Polak: Ašron Pais, geb. Harlingen 07.10.1921, kantoorbediende, overl. Auschwitz 24.08.1942|g||h|; Marcus Polak, geb. Harlingen 02.07.1927, overl. Auschwitz 08.10.1942|j|; Izaak Polak, geb. Harlingen 02.07.1927, overl. 08.10.1942|k|

2.                   Izaak Pais, geb. Harlingen 03.09.1896; volgt [2].

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 12.11.1948 no.B2131; |b| overl.akte Harlingen 19.10.1948 no.142 (overleden op of omstreeks 29.10.1942); |c| overl.akte Harlingen 1852 no.114 (overlijdensdatum gewijzigd in 28.02.1943); |d| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |e| overl.akte Harlingen 19.10.1948 no.143; |f| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |g| overl.akte Harlingen 10.10.1948 no.144 (overleden Ďnaí 24.08.1942) & overl.akte Harlingen 02.11.1951 no.177 (overlijdensdatum gewijzigd in 30.09.1942); |h| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |i| overl.akte Meppel 08.10.1948 no.161; |j| overl.akte Meppel 08.10.1948 no.162; |k| overl.akte Meppel 08.10.1948 no.163.

 

[6] Obadja Lazarus Sanders, geb. Gouda 24.12.1875, koopman in manufacturen (1905), pianist (1929), overl. Auschwitz 05.11.1942|a|, tr. Rotterdam 20.12.1905

[7] Rachel Abrahams, geb. Groningen 28.10.1873, overl. Auschwitz 05.11.1942|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emma Sanders, geb. Amsterdam 20.11.1906; volgt [3].

 

Noten: |a| overl.akte Rijswijk 1950 no.216; |b| overl.akte Rijswijk 1951 no.29.

 

[8] RaphaŽl Pais, geb. Harlingen 01.09.1839, werkman (mrt1861), koopman (jun1861,1869,1892,1905), overl. Appingedam 11.09.1908|a|, tr. Harlingen 21.03.1861

[9] Racheltje Pais, geb. Harlingen 12.05.1837, overl. Appingedam 15.01.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamin Pais, geb. Harlingen 29.06.1861, koopman, overl. Auschwitz 23.11.1942|b||c|, tr. Harlingen 31.08.1890 Jantje de Vries (1868-1942), d.v. Izašk de Vries en Klaartje Speijer.
Uit dit huwelijk: RaphaŽl Pais, geb. Harlingen 09.03.1893, overl. Auschwitz 28.02.1943|f||g|, tr. Oldenzaal xx.02.1932|y| Roosje Minco, geb. Oldenzaal 26.04.1901, overl. Auschwitz 23.11.1942|h||i|, d.v. Nathan Minco en Lea Schweiger; uit dit huwelijk: Jansje Pais, geb. Harlingen 31.03.1933, overl. Auschwitz 23.11.1942|j||k|; Benjamin Pais, geb. Harlingen 08.11.1934, overl. Auschwitz 23.11.1942|l||m|.

2.                   Joost Pais, geb. Harlingen 09.02.1863, overl. Harlingen 10.05.1863.

3.                   Levie Pais, geb. Harlingen 27.02.1864.

4.                   Elias Pais, geb. Harlingen 24.12.1865, Koopman, overl. Auschwitz 19.02.1943|x|, tr. Termunten 29.05.1896 Eva Joosten, geb. Termunten 30.03.1869, overl. Groningen 27.06.1936, d.v. Arend Joosten, koopman, en Rebecka de Jonge.

5.                   Joseph Pais, geb. Harlingen 11.12.1867, koopman, overl. Sobibor 06.04.1943|t||v|, tr. Wildervank 06.08.1892 Geiltje Cohen, geb. Wildervank 18.03.1865, overl. Sobibor 06.04.1943|u||w|, d.v. Hartog Juda Cohen, vleeshouwer (1865), koopman (1892), en Rachel Polak.

6.                   Ašron Pais, geb. Harlingen 02.12.1869; volgt [4].

7.                   Marcus Pais, geb. Harlingen 29.12.1871, koopman (1899), manufacturier (1920), overl. Delfzijl 07.04.1920, tr. Appingedam 27.10.1899 Foktje Hart, geb. Appingedam 22.10.1876, overl. Groningen 27.10.1950, d.v. Izaak Meijer Hart, koopman, en Hendelina Norden.

8.                   Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Pais, geb. Harlingen 24.06.1873, overl. Auschwitz 28.09.1942|r|, tr. Scheemda 13.01.1907 Esstella Betsia Martha Hart, geb. Scheemda 04.11.1883, overl. Auschwitz 28.09.1942|s|, d.v. Jacob Hart, vellenbloter (1883), koopman 1907), en Marika Bamburg.

9.                   Elkan Pais, geb. Harlingen 02.03.1875, koopman, overl. Auschwitz 15.10.1942|q|, tr. Winschoten 02.06.1901 Sophie van der Hove, geb. Winschoten 28.10.1876, overl. Auschwitz 15.10.1942|p|, d.v. Lowi van der Hove, winkelier (1876), koopman (1901), en Jette David.

10.               Naatje Pais, geb. Harlingen 29.09.1876, overl. Harlingen 14.12.1878.

11.               Johanna Pais, geb. Harlingen 30.03.1878, overl. Auschwitz 26.03.1944|o|, tr. Harlingen 20.08.1905 Andries Hart, geb. Tjamsweer (Appingedam) 31.07.1879, koopman, overl. Auschwitz 26.03.1944|n|, z.v. Izaak Meijer Hart, vellenbloter (1879), koopman (1905), en Hendelina Norden.

 

Noten: |a| ook overl.akte Harlingen 1908 no.92; |b| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.43; |c| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |f| overl.akte Harlingen 26.10.1951 no.175; |g| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |h| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.41; |i| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |j| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.43; |k| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |l| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.44; |m| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |n| overl.akte Appingedam 19.01.1949 no.4; |o| overl.akte Appingedam 19.01.1949 no.5; |p| overl.akte Rotterdam 28.12.1950 reg.v4 fol.123; |q| overl.akte Rotterdam 28.12.1950 reg.v4 fol.127; |r| overl.akte Rotterdam 27.08.1948 fol.s128v no.510; |s| overl.akte Rotterdam 27.08.1948 fol.s128v no.511; |t| overl.akte Veendam 06.10.1948 no.104; |u| overl.akte Veendam 06.10.1948 no.105; |v||w| overl. 16.04 (Slachtofferregister, gebaseerd op transport uit Westerbork 13.04.1943 en een reis van drie dagen, info Oorlogsgravenstichting 15julí22); |x| overl.akte Groningen 04.04.1951 no.483; |y| Twentsche courant 13.02.1932.

 

[10] Isaak de Vries, geb. Harlingen 23.08.1831, koopman, overl. Harlingen 06.01.1912, tr. Harlingen 15.05.1856

[11] Klaartje Speijer, geb. Harlingen 31.12.1836, overl. Harlingen 16.08.1920.

Uit dit huwelijk (moeder soms Klara):

1.                   Eliazar de Vries, geb. Harlingen 15.02.1857, overl. Harlingen 16.02.1860.

2.                   Benjamin de Vries, geb. Harlingen 01.10.1858, koopman (1887,1902), manufacturier (1906), overl. Harlingen 26.08.1906, tr. 1e Assen 07.08.1887 Betje Behr, geb. Assen 12.11.1864, overl. Harlingen 19.02.1899, d.v. Isak Behr, koopman, en Maria Groenstad; tr. 2e Amsterdam 17.12.1902 Roosje Kijzer, geb. Gouda 27.11.1860, overl. na 1916, d.v. Manus Meijer Kijzer en Gesiena Mendels.
†††† RK tr. 2e Amsterdam 02.02.1916 Meijer Hartog Zegerius, geb. Utrecht 30.06.1854|b|, bediende (1877), koopman (1916), z.v. Hartog Zegerius, koopman (1854) en Fronika de Groot, koopvrouw (1854).
†††† MHZ tr. 1e Amsterdam 28.02.1877 Duifje Lap, geb. Amsterdam 08|18.03.1854, overl. tussen 1914 en 1916, d.v. Hartog Levie Lap, werkman, en Beletje Meijer Turfrijer.

3.                   Saartje de Vries, geb. Harlingen 04.10.1860, overl. na 1925, tr. Harlingen 01.04.1880 Elkan Speijer, geb. Harlingen 18.12.1857, koopman, overl. Harlingen 13.07.1925, z.v. Aron Elkan Speijer, koopman, en Schoontje Blindeman.

4.                   Eliazar de Vries, geb. Harlingen 02.10.1862, overl. Harlingen 07.01.1863.

5.                   Jacob de Vries, geb. Harlingen 03.01.1864, koopman, overl. Apeldoorn 19.05.1930, tr. Slochteren 08.09.1895 Elize Odewald, geb. Schildwolde (Slochteren) 24.03.1873, overl. Sobibor 20.03.1943|a|, d.v. Heiman Odewald, vleeshouwer, en Henrietta Hausman.

6.                   Aron de Vries, geb. Harlingen 17.11.1865, koopman, overl. Auschwitz 23.11.1942|f||g|, tr. Harlingen 19.05.1889 Grietje de Wilde, geb. Sneek 04.06.1867, overl. Auschwitz 23.11.1942|h||i|, d.v. Jacob de Wilde, koopman, en Cato Kuijt.
Uit dit huwelijk: Grietje de Wilde, geb. Harlingen 25.08.1901, overl. Sobibor 20.03.1943|j||k|.

7.                   Emanuel Eliazar de Vries, geb. Harlingen 20.07.1867, overl. Harlingen 30.09.1867.

8.                   Jantje de Vries, geb. Harlingen 14.07.1868, overl. Auschwitz 23.11.1942|d||e|, tr. Harlingen 31.08.1890 Benjamin Pais (1861-1942), z.v. RaphaŽl Pais en Racheltje Pais.

9.                   Mietje de Vries, geb. Harlingen 11.04.1870; volgt [5].

10.               Pietje de Vries, geb. Harlingen 15.05.1872, overl. Sobibor 20.03.1943|l||m|, tr. Harlingen 27.03.1900 Izak Polak, geb. Bolsward 21.01.1875, handelsreiziger (1900), manufacturier (1930), overl. Harlingen 09.12.1930, z.v. Nathan Polak, koopman, en Saartje Levie.

11.               Eliazar de Vries, geb. Harlingen 05.01.1874, overl. Harlingen 08.01.1874.

12.               Kaatje de Vries, geb. Harlingen 25.03.1875, overl. Harlingen 13.07.1875.

13.               Mozes Eliazar de Vries, geb. Harlingen 04.12.1876, koopman, overl. Auschwitz 23.11.1942|d|, tr. Zwolle 15.03.1904 Truida Swart, geb. Zwolle 17.08.1871, overl. Franeker 096.06.1942|c|, d.v. Salomon Swart, koopman, en Betje Stibbe, koopvrouw.

 

Noten: |a| overl.akte Harlingen 01.12.1949 no.149; |b| aangifte door Hartog Zegerius, natuurlijke dochter van Frona de Groot, gewettigd bij hun huwelijk, bruid dan Fronika (geb.akte Utrecht 1854 no.852 & huw.akte Utrecht 09.06.1858 no.143); |c| ook overl.akte Leeuwarden 1942 no.227; |d| overl.akte Leeuwarden 21.02.1951 no.106; |d| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.49; |e| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |f| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.50; |g| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |h| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.51; |i| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |j| overl.akte Harlingen 01.12.1949 no.150; |k| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |l| overl.akte Harlingen 01.12.1949 no.151; |k| vermeld op het Joods Monument te Harlingen.

 

[12] Lazarus Sanders, geb. Gouda 06.10.1847, koopman (1875,1898), koopman in manufacturen (1905), winkelier (1911), overl. Gouda 02.07.1929, tr. Gouda 18.08.1875

[13] Hester van Monnikendam, geb. Gouda 11.05.1852, overl. Gouda 28.03.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Obadja Sanders, geb. Gouda 24.12.1875; volgt [6].

2.                   Vogelina Sanders, geb. Gouda 01.12.1877, overl. Gouda 24.12.1888.

3.                   Sander Sanders, geb. Gouda 02.01.1882, overl. Gouda 11.10.1884.

4.                   Betje Sanders, geb. Gouda 14.03.1884, overl. Gouda 25.08.1899.

5.                   Sander Sanders, geb. Gouda 17.02.1887, winkelier, overl. Sobibor 28.05.1943, tr. Amsterdam 27.04.1911 Judith Vega, geb. Naarden 09.06.1874, overl. Sobibor 28.05.1943, d.v. Eljakim Vega en Sientje van Monnikendam (1841-).

6.                   Vogelina Sanders, geb. Gouda 19.10.1891, overl. Gouda 04.08.1895.

7.                   Sophia Sanders, geb. Gouda 01.07.1894, overl. Gouda 08.06.1906.

 

[14] Nathan Abrahams, geb. Groningen 01.10.1834, koopman (1859,1863,1866), kastelein (1869,1872,1873), koopman (1876,1878), kastelein (1880,1881), herbergier (1888), koopman (1894), overl. Groningen 18.09.1894, tr. Groningen 06.11.1859

[15] Hendel Vissel, geb. Hoogezand 29.09.1835, overl. Groningen 08.12.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara Abrahams, geb. Groningen 08.09.1861, overl. ís-Gravenhage 01.08.1929, tr. Groningen 16.06.1881 Jacob de Vries, geb. Gorredijk 28.12.1857, koopman (1881), veehandelaar (1903), overl. Apeldoorn 11.09.1934|b|, z.v. Mozes de Vries, koopman, en Henderika der Vries.

2.                   Keetje Abrahams, geb. Groningen 04.12.1863, overl. Groningen 29.06.1866.

3.                   Betje Abrahams, geb. Groningen 09.05.1866, overl. Auschwitz 14.01.1943|a|, tr. Groningen 20.05.1888 Izak van Gelder, geb. Groningen 29.01.1862, vleeshouwer (1888), koopman (1910), overl. Groningen 16.11.1910, z.v. Samuel Lazarus van Gelder, vleeshouwer, en Hinderkien de Groot.

4.                   Joseph Abrahams, geb. Groningen 01.01.1869, overl. Groningen 28.10.1871.

5.                   Keetje Abrahams, geb. Groningen 04.01.1872, overl. Groningen 05.04.1872.

6.                   Rachel Abrahams, geb. Groningen 28.10.1873; volgt [7].

7.                   Salomon Joseph Abrahams, geb. Groningen 27.08.1876, overl. Groningen 21.12.1878.

8.                   Marianne Abrahams, geb. Groningen 10.01.1880, tr. Groningen 15.03.1903 Nathan Cohen, geb. Groningen 01.07.1878, vethandelaar, z.v. Liepman Joseph Cohen, fotograaf, en Willemina van Hessen, vroedvrouw (1903).

 

Noten: |a| overl.akte Groningen 14.03.1951 no.388; |b| aangifte door een gestichtsbeambte {w.s. van Het Apeldoornsche Bosch} (overl.akte Apeldoorn 1934 no.479).

 

[16] Benjamin RaphaŽl Pais, geb. Amsterdam 1803, koopman, overl. Harlingen 31.01.1871|a|, z.v. Rephel de Benjamin Pais en Lea Joseph de Rooij; tr. 2e Amsterdam 21.07.1841 Grietje Boas, geb. Amsterdam ca. 1811, dienstbaar (1841), overl. 31.12.1891|b|, d.v. Joseph Eliazar Boas en Mariana Levie Gans; tr. 1e Leeuwarden 25.05.1834

[17] Kaatje Samuel Cohen, geb. Leeuwarden ca. 1811/1814, koopvrouw, overl. Leeuwarden 17.02.1840, d.v. Samuel Israel Cohen, voorzanger te Amsterdam (1840), en Debora Elias Keizer.

Uit het huwelijk Pais-Cohen:

1.                   RaphaŽl Pais, geb. Harlingen 17.07.1834, overl. Harlingen 17.12.1834.

2.                   Leentje Pais, geb. Harlingen 03.04.1836, overl. Harlingen 31.08.1859, tr. Harlingen 23.12.1858 Joseph Pais (ca.1834-1921), Benjamin Pais en Naatje Kanis.

3.                   Tewera Pais, geb. Harlingen 20.12.1837, overl. Harlingen 07.01.1839.

4.                   RaphaŽl Pais, geb. Harlingen 01.09.1839; volgt [8].

Uit het huwelijk Pais-Boas:

5.                   Eva Pais, geb. Harlingen 15.07.1844, overl. Harlingen 16.10.1865.

 

Noten: |a| vader Raphael, moeder Leenthe de Rooi, wedr Kaatje Wortelboer (overl.akte Harlingen 1871 no.19); |b| oud 88 jaar (>geb.ca.1803) (overl.akte Harlingen 1891 no.3).

 

[18] Binjamin Joseph Pais, geb. Amsterdam ca. 1803/1804, koopman, overl. Harlingen 30.04.1861|l|, z.v. Joseph van Binjamin Pais, koopman, en Rachel Yzaks, koopvrouw; tr. Harlingen 28.11.1833

[19] Hanna Samuel Kanis, geb. ís-Gravenhage ca. 1809/1812, koopvrouw, overl. Harlingen 24.11.1890|n|, d.v. Samuel Abraham Kanis, koopman, en Aaltje Levij, fruitventster.

Uit dit huwelijk (moeder ook Naatje):

1.                   Joseph Pais, geb. Amsterdam ca. 1834, werkman (1858,1860), koopman (1874), overl. Harlingen 09.01.1921, tr. 1e Harlingen 23.12.1858 Leentje Pais (1836-1859), d.v. Benjamin Pais en Kaatje Samuels Cohen; tr. 2e Harlingen 28.06.1860 Sara Spijer, ook Speijer, geb. Harlingen 10.09.1837, overl. Harlingen 27.03.1915, d.v. Abraham Spijer, koopman, en Marianna Cohen.
Uit het huwelijk Pais-Spijer/Speijer: Abraham Pais, geb. Harlingen 22.06.1872, overl. Auschwitz 23.11.1942|a||b|; Esther Pais, geb. Harlingen 31.08.1874, overl. Auschwitz 23.11.1942|c||d|; Levie Pais, geb. Harlingen 19.01.1877, overl. Auschwitz 23.11.1942|e||f|, tr. Adriana Rood, geb.ís-Gravenhage 13.05.1881, overl. Auschwitz 23.11.1942|i||j|; Salomon Pais, geb. Haarlingen 14.08.1885, overl. Auschwitz 30.09.1942|g||h|.

2.                   Dina Pais, geb. Harlingen 28.12.1835, tr. Harlingen 22.10.1863 Joseph Feitsma, geb. Leeuwarden 10.09.1838, werkman, z.v. Jacob Philip Feitsma, koopman, en Esje Jacobs.

3.                   Racheltje Pais, geb. Harlingen 12.05.1837; volgt [9].

4.                   Leentje Pais, geb. Harlingen 09.05.1839.

5.                   Aaltje Pais, geb. Harlingen 28.02.1841, overl. voor 1916, tr. Harlingen 08.11.1866 Emanuel de Vries, geb. Harlingen 07.07.1841, koopman, overl. Apeldoorn 08.01.1922|m|, z.v. Akke Levie de Vries, koopvrouw (1841).
†††† EdV tr. 2e Amsterdam 17.05.1916 Dina Boas, geb. Amsterdam 12.05.1857, overl. na 1922, d.v. Marcus Abraham Boas en Judik Alexander Porcelijn.

6.                   Jansje Pais, geb. Harlingen 28.02.1841, overl. Harlingen 21.04.1842.

7.                   Anna Pais, geb. Harlingen 04.07.1843.

8.                   Betje Pais, geb. Harlingen 04.07.1843,overl. Harlingen 30.05.1844.

9.                   Levi Pais, geb. Harlingen 09.07.1844, koopman (1864), ingedeeld bij het 7e Regt. Infanterie 01.09.1864, Ďmet eene vrijwillige verbintenis overgegaan bij het Koloniaal WerfdepŰtí 24.09.1867, overl. Batavia 30.05.1874|k|.

10.               Aaron Pais, geb. Harlingen 30.12.1845.

 

Noten: |a| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.44; |b| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |c| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.45; |d| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |e| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.47; |f| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |g| overl.akte Harlingen 17.08.1950 no.118; |h| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |i| overl.akte Harlingen 16.02.1951 no.48; |j| vermeld op het Joods Monument te Harlingen; |k| RA 1875 p.286 (Leve); |l| moeder Racheltje Jacobs de Boer, e.v. Johanna Kanis (overl.akte Harlingen 1861 no.87); |m| aangifte door een gestichtsbeambte {w.s. van Het Apeldoornsche Bosch} (overl.akte Apeldoorn 1922 no.11); |n| overledene Johanna, oud 81 jaar (>geb.ca.1809), moeder Aaltje Genade (overl.akte Harlingen 1890 no.173).

 

[20] Benjamin de Vries, geb. Harlingen ca. 1783/1784/1785/1786, porceleinkrammer (1822), koopman (1824,1862), overl. Harlingen 05.05.1865|e|, z.v. Lipman Benjamins (-1801), koopman, en Hendriena Meijers; tr. Harlingen 08.12.1825|b|

[21] Jantje Isaak van der Sluis, geb. Amsterdam ca. 1796, overl. Harlingen 22.02.1875|f|, d.v. Isaak Levij van der Sluis, slijter der ĎKoninglijke Nederlandsche Loterijí en Lena Levij (-1809).

Voorkind:

1.                   Hendrika de Vries, geb. Den Helder 27.09.1822|c|, overl. Rotterdam 24.08.1910, tr. 1e Harlingen 11.12.1843 Mozes de Vries, geb. Kuinre 03.02.1816, koopman, overl. Harlingen 21.08.1869, z.v. Mozes Jesaijes/Jesajas de Vries, koopman, en Judik Mozes Bloy/Blog; tr. 2e ∆ngwirden 28.03.1874 Hartog Druif, geb. Amsterdam 15.02.1817, koopman, z.v. Alexander Machiel Druif, groentenverkoper, en Maria Hartog.
†††† HD tr. 1e Nieuwer-Amstel 16.03.1843 Catharina Cohen, geb. Alkmaar ca. 1813/1814, dienstbaar (1843), overl. Nieuwer-Amstel 19.01.1869, d.v. Gerrit Abraham Cohen, koopman, en Sipera Jacobs.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Rebecca de Vries, geb. Harlingen 01.11.1824|a|, tr. Harlingen 18.04.1850 Jacob Gokkes, geb. Blokzijl 23.10.1825, z.v. Joseph Gokkes, winkelier, en Lena de Vries.

Uit dit huwelijk (vader Benjamin Li(j)pman(s) de Vries):

3.                   Pietje de Vries, geb. Harlingen 15.09.1827, koopvrouw, overl. na 1880, tr. Harlingen 28.05.1857 Elias Blindeman, geb. Leeuwarden 04.08.1830, koopman, overl. Harlingen 18.01.1880, z.v. MachielElias Blindeman, koopman, en Feikje Mozes Wolf, koopvrouw.

4.                   Lipman de Vries, geb. Harlingen 15.09.1827, koopman, tr. Harlingen 28.08.1856 Engeltje Parser, geb. Amsterdam 11.03.1831, d.v. David Hartog Parser, koopman, en Betje Gompel Presser.

5.                   Isaak de Vries, geb. Harlingen 23.08.1831|d|; volgt [10].

6.                   Ester de Vries, geb. Harlingen 23.05.1833,overl. Harlingen 20.09.1833.

7.                   Jacob de Vries, geb. Harlingen 20.07.1834, koopman, tr. 1e Harlingen 14.07.1859 Grietje Kloot, geb. Amsterdam ca. 1832, overl. Harlingen 12.03.1860, d.v. Wolf Samuel Kloot, koopman, en Eva Isack Roos; tr. 2e Stad Delden 02.01.1862 Aaltjen de Leeuw, geb. Stad Delden 05.06.1837, overl. Harlingen 19.03.1862, d.v. Marcus Levie de Leeuw, slager/vleeshouwer, en Geertruida David Lindeman; tr. 3e Harlingen 19.03.1863 Kaatjen Goudsmit, geb. Deventer 17.07.1833, overl. ís-Gravenhage 23.09.1906, d.v. Salomon Levy Goudsmit, koopman, en Aleida van Raalte.
†††† KG tr. 1e Deventer 19.08.1858 Abraham Izašk Pincosson Lijzer, geb. Jarrenburg in Russisch Polen ca. 1831, koopman, overl. voor 1863, z.v. Pincos Lijzer, ook Pinkus, en Rebecka Jozef.

 

Noten: |a| aangifte door Benjamin de Vries van een kind Ďgeboren uit hem declarant en Jantjeí (geb.akte Harlingen 1824 fol.132v & huw.akte Harlingen 1825 no.52); |b| bruidegom Benjamin Wolf Lipmans (huw.akte Harlingen 1825 no.52); |c| vader Benjamin de Vries; |d| vader Benjamin Lijpman de Vries; |e| oud 79 jaar (>geb.ca.1786), z.v. Liepman de Vries en Henderina Reindorp{?} (overl.akte Harlingen 1865 no.132); |g| Jansje, geb. Maassluis ca. 1799, d.v. Izašk van der Sluis en Leentje van Praag, wede Wolf de Vries (overl.akte Harlingen 1875 no.48).

 

[22] Eliazar Aaron Spijer, geb. Amsterdam ca. 1803, koopman (1833,1856,1869), overl. voor 1896, z.v. Aron Salomon Spijer (-1811), koopman, en Klaartje Elkan Levijkan (-1811); tr. Harlingen 04.04.1833

[23] Sara Jochums de Vos, geb. Leeuwarden 02.08.1812, koopvrouw, overl. Harlingen 28.11.1896|a|, d.v. Jochum Elias de Vos, koopman, en Judic IJzacks.

Uit dit huwelijk (vader ook Speijer, moeder Saartje):

1.                   Jochum Spijer, geb. Harlingen 02.09.1834, overl. Harlingen 11.10.1835.

2.                   Klaartje Speijer, geb. Harlingen 31.12.1836; volgt [11].

3.                   Mietje Spijer, geb. Harlingen 18.11.1838, overl. Rotterdam 11.08.1925, tr. Harlingen 12.04.1866 Samuel Boas, geb. Harlingen 19.11.1843, koopman, overl. Rotterdam 01.06.1920, z.v. IsraŽl Benjamin Boas, koopman, en Ester Jacob Pais.

4.                   Grietje Spijer, ook Speijer, geb. Harlingen 28.01.1841, koopvrouw (1869), tr. 1e Harlingen 10.02.1859 Leon Cohen, geb. Harlingen 20.02.1824, koopman, overl. Harlingen 31.10.1868, z.v. Adam Cohen, koopman, en Saartje Levi van Amerongen; tr. 2e Harlingen 02.09.1869 Zadok Woudstra, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.06.1842, koopman, z.v. Jacob Davids Woudstra en Schoontje Hompes van der Vegt.

5.                   Aron Speijer, geb. Harlingen 23.04.1843, koopman, tr. Leeuwarden 24.06.1865 Vroukje Kan, geb. Leeuwarden 06.12.1842, d.v. Levij Mozes Kan, schoenmaker, en Marianna Abraham Kan.

6.                   Akke Spijer, geb. Harlingen 10.11.1845, overl. Harlingen 26.01.1846.

7.                   Judikje Spijer, geb. Harlingen 01.02.1847, tr. Harlingen 07.09.1865 Philip van Straten, geb. Bolsward ca. 1835, koopman, z.v. Meijer Berends van Straten en Hinne Benjamins Leermans.

8.                   Emanuel Spijer, geb. Harlingen 25.06.1849, overl. Harlingen 09.10.1851.

9.                   Abraham Spijer, geb. Harlingen 31.12.1852.

 

Noten: |a| Sara.

 

[24] Sander Joseph Sanders, geb. Gouda xx.02.1808, koopman (1847), venter (1851), koopman (1875), overl. Gouda 01.01.1886, Joseph Sanders en Judith van Weenen; tr. 2e Rotterdam 03.09.1851 Grietje Gosselaar, geb. Papendrecht 10.08.1807, overl. Gouda 03.03.1898|c|, d.v. Meijer Jacob Gosselaar en Sara Abraham Been; tr. 1e Gouda 12.06.1839

[25] Vogeliena David Kiek, geb. Groningen ca. 1810/1811, overl. (kraambed) Gouda 05.04.1850|a|, d.v. David Lazarus Kiek, horlogemaker, en Lea Levi Pinto.
Ė Het echtpaar Kiek-Pinto vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Frederik Lodewijk Polak (1907-1985).

Uit dit huwelijk (moeder ook Vogelina):

1.                   Joseph Sanders, geb. Gouda 23.02.1840, overl. Gouda 10.05.1840.

2.                   David Sanders, geb. Gouda 27.05.1841, zadelmaker (1867,1875), tr. Gouda 14.08.1867 Jansje van der Heijm, geb. Lekkerkerk 29.01.1841, dienstbode (1867), d.v. Nathan van der Heijm, koopman, en Hester Emanuel Levi Stein.

3.                   Joseph Sanders, geb. Gouda 09.06.1843, overl. Gouda 29.06.1843.

4.                   Leentje Sanders, geb. ca. 1844, overl. Gouda 23.11.1848.

5.                   levenloze zoon, Gouda 12.07.1846.

6.                   Lazarus Sanders, geb. Gouda 06.10.1847; volgt [12].

7.                   Vogeliena Sanders, geb. Gouda 06.04.1850|b|, overl. Gouda 06.05.1850.

 

Nolten: |a| overleden op den vijfden dezer maand des morgens ten zes urte (overl.akte Gouda 06.04.1850 no.186); |b| geboren op den zesden dezer maand des morgens ten vier ure (geb.akte Gouda 06.04.1850 no.167); |c| moeder Beer.

 

[26] Obadja van Monnikendam, geb. Amersfoort 06.06.1806, koopman, overl. Gouda 04.08.1898, z.v. Juda van Monnikendam, onderwijzer der IsraŽlitische gemeente, en Schoontje Emanuel Munk; tr. Gouda 23.11.1836|b|

[27] Batje Monasch, geb. Gouda 08.09.1815, overl. Gouda 23.12.1903, d.v. Mozes Monasch, leraar der IsraŽlitische gemeente, en Hester Olmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes van Monnikendam, geb. Gouda 12.08.1837, overlo. Gouda 05.03.1906.

2.                   Sientje van Monnikendam, geb. Gouda 24.02.1841, dienstbaar (1873), tr. Amsterdam 21.05.1873|a| Eljakim Vega (1846-), z.v. Moses Vega, metselaar, en Henrietta Godschalk.
Uit dit huwelijk: Judith Vega (1874-1943), tr. Amsterdam 27.04.1911 Sander Sanders (1887-1943), z.v. Lazarus Sanders en Hester van Monnikendam.

3.                   Eliazer van Monnikendam, geb. Gouda 11.02.1843, koopman (1875,1881), overl. Gouda 13.08.1881|c|.

4.                   Sophie van Monnekendam, geb. Gouda 30.06.1845, overl. Gouda 24.11.1928.

5.                   Hartog van Monnikendam, geb. Gouda 09.01.1850, blikslager (1875,1884), koopman (1898), houder van een strijkinrichting (1911), overl. Gouda 22.03.1936, tr. 1e Gouda 03.05.1882 Klaartje Sanders, geb. Gouda 26.02.1845, overl. Gouda 06.10.1903, d.v. Abraham David Sanders, broodbakker, en Judik Aron Cats; tr. 2e Amsterdam 07.06.1911 Perelina Eckstein, geb. Uithuizen 05.04.1856, overl. Gouda 01.05.1922, d.v. Emanuel Eckstein, koopman, en Racheltje Hartog Eckstein.

6.                   Hester van Monnikendam, geb. Gouda 11.05.1852; volgt [13].

7.                   Markus van Monnikendam, geb. Gouda xx.06.1857, Gouda 03.07.1857.

 

Noten: |a| bruid in akte en tekent met van Monnikkendam, geb. Rotterdam (huw.akte Amsterdam 1873 reg.5 fol.91v); |b| bruidegom in akteMonnikkendam, tekent met van Monikendam (huw.akte Gouda 1836 no.108); |c| ook overl.akte ís-Gravenhage 1881 no.2058.

 

[28] Ė

[29] Sara Abrahams, geb. Bunderheide|e| ca. 1786/1789/1790/1791, koopvrouw (1859), overl. Groningen 24.01.1869|d|; tr. Salomon Nathan Trompetter, geb. Amsterdam ca. 1788/1790, soldaat onder het negende bataillon Nationale Militie (1818), koopman (1840), handelsman (1849), koopman (1851), overl. Groningen 26.11.1851.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rebekka Trompetter, geb. Groningen 14.02.1816, koopvrouw, overl. Groningen 06.07.1887, tr. Groningen 03.12.1843 Calmer Benjamins Levit, geb. Oude Pekela 06.07.1818, koopman (1818), vleeshouwer (1886), overl. Groningen 27.12.1886, z.v. Benjamin Abrahams Levit, koopman, en Helena Levi.
Uit dit huwelijk: Helena Levit (1849-1923), tr. Groningen 22.10.1871 Jacob Vissel (1842-1922), z.v. Joseph Vissel en Keetje Benjamin Koekoek.

2.                   Abraham Salomons Trompetter, geb. Groningen 17.01.1818, koopman, overl. Groningen 17.03.1888, tr. Groningen 16.08.1840 Vogeltje van der Hove, geb. Slochteren 24.01.1817, koopvrouw, overl. Groningen 25.03.1887, d.v. Heiman Mozes van der Hove, koopman, en Eva Nathans Kuit.

3.                   Rachel Trompetter, geb. Groningen 08.05.1820, overl. Oude Pekela 23.01.1849, tr. Groningen 01.11.1840 Hartog Levit, geb. Oude Pekela 27.11.1815, koopman, overl. [Amsterdam] na 1888, z.v. Benjamin Abrahams Levit, koopman, en Helena Levi.
†††† HL tr. 2e Groningen 04.11.1849 Lea Abrahams (1828-), jongere stiefzuster van Rachel.

Kinderen van Sara:

4.                   Izak Abrahams, geb. Groningen 12.09.1822, koopman, overl. Groningen 30.05.1849, tr. Groningen 25.09.1845 Roosje Akker, geb. Groningen 14.04.1825, naaister, overl. Groningen 29.04.1898, d.v. Frouke Jacob Akker, naaister.

5.                   Lea Salomon Trompetter Abrahams, geb. Groningen 29.10.1824|b|.

6.                   levenloze dochter, Groningen 04.12.1826.

7.                   Lea Abrahams, geb. Groningen 16.01.1828|c|, ventster, overl. [Amsterdam] na 1888, tr. Groningen 04.11.1849 Hartog Levit (1815-).
†††† HL tr. 1e Groningen 01.11.1840 Rachel Trompetter (1820-1849), overl. voor 1849, oudere stiefzuster van Lea.

8.                   Reine Abrahams, geb. Groningen 11.05.1830, overl. Groningen 22.08.1831.

9.                   Nathan Abrahams, geb. Groningen 01.10.1834|a|; volgt [14].

 

Noten: |a| aangifte door Roosje Lazarus Perels, oud 49 jaar, vroedvrouw (geb.akte Groningen 1834 no.701; erkenning door de moeder Groningen 01.02.1855); |b| get. Salolon Nathan Trompetter, oud 34 jaar (geb.akte Groningen 1824 no.889); |c| moeder Saartje, get. Salomon Nathan Trompetter, oud 38 jaar (geb.akte Groningen 1828 no.54); |d| oud 83 jaar (>geb.ca.1786), Ďzijnde de namen, het beroep en de plaats van overlijden van de ouders der overledene aan de aangevers onbekendí, wede Salomon Nathan Trompetter (overl.akte Groningen 1869 no.69); |e| destijds in Pruissen, w.s. bij Bunde, Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen (mogelijk Bunderhee).

 

[30] Joseph Vissel, geb. Radonicz/Radoniez (Bohemen)|a| xx.08.1790, koopman (1833), borstelmaker (1835,1839), overl. Groningen 26.05.1849, z.v. Mozes Vissel, koopman en logementhouder, en Rebekka Abrahams; tr. Groningen 10.01.1833

[31] Keetje Benjamin Koekoek, geb. Groningen 03.01.1811, dienstmeid (1833), koopvrouw (1859), overl. Groningen 03.06.1895, d.v. Berend Benjamin Koekoek, koopman, en Heintje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes Vissel, geb. Groningen 22.02.1834, borstelmaker, overl. Groningen 07.03.1912, tr. 1e Wildervank 09.01.1864 Saartje Klein, ook Kleine, geb. Wildervank 29.06.1830, overl. Groningen 12.04.1879, d.v. Jacob Freerks Klein, vleeshouwer, en Mattje Haijes Sanders; tr. 2e Groningen 29.02.1880 Johanna Simons, geb. Groningen 20.06.1837, overl. Groningen 14.11.1906, d.v. Simon Izaacs Simons, koopman, en Rachel Zadok Blok.

2.                   Hendel Vissel, geb. Hoogezand 29.09.1835; volgt [15].

3.                   Berend Vissel, geb. Assen 09.08.1837, koopman, overl. Groningen 17.05.1898, tr. Groningen 16.07.1871 Roosje Haag, geb. Groningen 11.02.1833, overl. Groningen 21.05.1894, d.v. Isaac Abraham Haag, koopman, en Rebekka Zadok Blok.

4.                   Rosette Vissel, geb.Groningen 20.07.1839, overl. Groningen 08.09.1905.

5.                   Jacob Vissel, geb. Groningen 01.02.1842, koopman, overl. Warffum 16.01.1922, tr. Groningen 22.10.1871 Helena Levit, geb. Groningen 21.05.1849, overl. Warffum 05.12.1923, d.v. Calmer Benjamins Levit, vleeshouwer, en Rebekka Trompetter (1816-1887).

6.                   Maria Vissel, geb. Groningen 15.06.1846, overl. Assen 20.08.1915, tr. Groningen 06.07.1873 Levie Swartberg, geb. Smilde 20.10.1848, koopman, z.v. Berent Swartberg, koopman (1848), parapluiemaker (1873), en Roosje van Gelder.

 

Noten: |a| nu Radonice, district Chomutov, regio ŕstŪ nad Labem, TsjechiŽ.

 


terug