Jan Salomon Cramer (1928-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Amsterdamse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Jan Salomon Cramer, Mars, geb. ’s-Gravenhage 26.04.1928, doctoraalexamen economie Amsterdam UvA 1953|a|, promotie Amsterdam UvA 14.04.1961|b|, hoogleraar Amsterdam UvA (1961-1995), overl. Amsterdam 15.03.2014, tr. Laren 24.10.1953 Mathilde Johanna van Gogh, geb. Bussum 24.04.1929, overl. Vinkeveen 05.02.2008, crem. Velsen (Westerveld), d.v. Vincent Willem van Gogh (1890-1978) en Josina Wibaut (1890-1933).
 

Noten: |a| De Tijd 13.07.1953; |b| proefschrift: A statistical model of the ownership of major consumer durables with an application to some findings of the 1953 Oxford Savings Survey; promotor: P. de Wolff (1911-2000).

 

[2] Pieter Johannes Samuel Cramer, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.11.1879, Oost-Indisch ambtenaar, overl. Wassenaar 23.03.1952, tr. Zwolle 06.04.1921
[3] Anna Petronella van Deventer, geb. Zwolle 01.04.1886, overl. Hilversum 29.08.1970, begr. Wassenaar (Ned.Herv.Bpl.) 02.09.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Charlotta Cramer, geb. Buitenzorg 10.04.1924|a|. [’s-Gravenhage 1970]

2.                   Jan Salomon Cramer, geb. ’s-Gravenhage 26.04.1928; volgt [1].

 

Noten: |a| geb. 09.04 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939) & 10.04 (annonce collectie CBG & Haagsche courant 12.04.1924).

 

[4] Samuel Cramer, geb. Middelburg 03.07.1842, promotie Utrecht 16.04.1866|a|, doopsgezind predikant te Lonneker (1876,1879), hoogleraar Amsterdam UvA (1890-1912), RNL, overl. Amsterdam 30.01.1913, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 03.02.1913; tr. 2e Amsterdam 26.07.1900 Maria Abrahamina Stuart, geb. Amsterdam 07.06.1853, overl. Amsterdam 22.06.1936, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 25.06.1936, d.v. Arnoldus Abraham Stuart en Maria Elisabeth Pijnappel; tr. 1e Amsterdam 10.06.1875

[5] Maria Charlotta de Clercq, geb. Zutphen 30.08.1847, overl. Amsterdam 18.03.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Allard Meinhard Cramer, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.09.1876, overl. Ermelo 14.08.1920|b|.

2.                   Gijsberta Cramer, B., geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.11.1877, overl. na 1932, tr. Amsterdam 17.07.1903 Johan Thorn Prikker, geb. ’s-Gravenhage 06.06.1868, kunstschilder, ‘professor aan de Kölner Werkschulen’ (1932), overl. Keulen-Bayenthal 05.03.1932, z.v. Hendrik Philippus Thorn Prikker, huisschilder, en Maria van Gijzelen.
– Levensberichten JTP: nl.wikipedia * RKD * de.wikipedia
     JTP tr. 1e ’s-Gravenhage 13.04.1898 Helena Charlotta Spree, geb. Paramaribo ca. 1868, overl. ’s-Gravenhage 18.01.1899, d.v. Johannes Spree en Dina Dibbets.

3.                   Pieter Johannes Samuel Cramer, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.11.1879; volgt [2].

 

Noten: |a| proefschrift: Zwingli's leer van het godsdienstig geloof; |b| akte niet gevonden bij Family Search, mei’21.

 

[6] Jan Salomon van Deventer, geb. Zwolle 03.08.1858, likeurstoker (1885,1886,1892), fabrikant (1917), likeurstoker (1921), fabrikant (1922), overl. Doorn 24.11.1945; tr. 2e Nunspeet 22.02.1922 Cornelia Wilhelmina Huijgens, geb. Amsterdam 10.02.1873, overl. Utrecht 09.01.1959, d.v. Christiaan Maurits Huijgens en Hendrika Kamerbeek; tr. 1e Deventer 19.05.1885

[7] Albertina Elisabeth Brouwer, geb. Bolsward 16.04.1857, overl. Zwolle 07.03.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Petronella van Deventer, geb. Zwolle 01.04.1886; volgt [3].

2.                   Salomon van Deventer, geb. Zwolle 29.11.1888, tr. Otterlo 09.10.1946 Mary Bottler. [De Steeg 1959,1970]

3.                   Catharina [M.] van Deventer, geb. Zwolle 12.03.1892, tr. Zwolle 14.02.1917 Johannes Schut, geb. Amsterdam ca. 1893, automobielhandelaar, overl. Hilversum 25.06.1957, z.v. Jean Louis Adrien Schut en Elisabeth Cornelia Bosch. [Loenen a/d Vecht 1959; Rheden 1970]

 

[8] Alle Meenderts Cramer, geb. Norden 25.03.1805, proponentsexamen bij het Doopsgezind Seminarium 1829, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Huizinge (gem. Middelstum) (1831) en Middelburg (1833,1855), overl. Haarlem 14.12.1894, overl. Haarlem 14.12.1894; tr. 1e Hoogezand 06.10.1831|a| Trijntje Romkes, geb. Sappemeer ca. 1805, overl. Middelburg 26.02.1837, d.v. Jan Douwes Romkes, negotiant, en Trijntje Jacobs Reinders; tr. 2e Amsterdam 16.04.1840

[9] Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 21.11.1815, overl. Lochem 02.01.1885.

Uit het huwelijk Cramer-Romkes:

1.                   Geertruida Cramer, geb. Middelburg 13.05.1833, overl. Haarlem 06.12.1926, tr. Middelburg 07.09.1858 Jan Reinder van der Baan, geb. Groningen 30.11.1830, commissionair in granen, overl. Groningen 17.03.1894, z.v. Douwe van der Baan, grutter (1830), graanhandelaar, en Etje Reinders.

2.                   Katharina Cramer, geb. Middelburg 02.11.1834, overl. Middelburg 07.06.1835.

3.                   Meindert Cramer, geb. Middelburg 01.01.1836, overl. Middelburg 17.05.1836.

Uit het huwelijk Cramer-Muller:

4.                   Meindert Cramer, geb. Middelburg 13.02.1841.

5.                   Samuel Cramer, geb. Middelburg 03.07.1842; volgt [4].

6.                   Femina Geertruida Cramer, geb. Middelburg 29.07.1844, overl. Zutphen 12.01.1901, tr. Lochem 09.04.1874 Johannes Marinus Vorstman, geb. Rotterdam 26.04.1832, predikant, overl. Zutphen 09.07.1917, z.v. Johannes Christianus Vorstman en Jacoba van der Mee.
     JMV tr. 1e Rotterdam 13.12.1860, Willemina van Oordt, geb. Rotterdam 29.12.1832, overl. Enschede 12.05.1869, d.v. Adriaan Hendrik van Oordt en Adriana Maria van Toulon.

7.                   Andries Cramer, geb. Middelburg 10.11.1845, overl. Middelburg 27.05.1846.

8.                   Frederik Cramer, geb. Middelburg 29.05.1847.

9.                   Hendrik Cramer, geb. Middelburg 19.07.1849.

10.               Margaretha Cramer, geb. Middelburg 03.04.1851, overl. Middelburg 30.05.1919, tr. Lochem 01.08.1871 Fop Gerrit de Liefde, geb. ’s-Gravenhage ca. 1845/1846, leraar aan de Rijks Hogere Burger School te Middelburg (1871), overl. ’s-Gravenhage 04.12.1910, z.v. Jan Karel de Liefde en Gerardina Hoogendoorn.

11.               Katharina Margaretha Cramer, geb. Middelburg 31.07.1852, overl. Delft 25.10.1944.

12.               Johanna Cramer, geb. Middelburg 30.11.1853.

13.               Elizabeth Cramer, geb. Middelburg 15.08.1855, overl. Delft 02.11.1935.

 

Noten: |a| bruidegom Kramer ‘verklarende zich te schrijven Cramer’ (huw.akte Hoogezand 1831 no.17).

 

[10] Gijsbert de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 13.12.1810, medicinae doctor, overl. Zutphen 11.12.1849, otr. Utrecht 24.04.1840, tr. Utrecht 09.05.1840

[11] Maria Charlotta Alexander, geb. Naaldwijk 23.06.1814, overl. Utrecht 25.11.1858|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbert de Clercq, geb. Zutphen 01.03.1841, overl. Zutphen 01.05.1849.

2.                   Frederik Sigismund Alexander de Clercq, geb. Zutphen 07.04.1842, overl. Apeldoorn 18.08.1906|a||b|, tr. Meester Cornelis (Res. Batavia) 27.11.1879|d| Anna Paulina van Gennep, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 09.03.1852, overl. Leiden 02.12.1918, d.v. Jan Louis van Gennep en Anna Paulina Moorrees.

3.                   Matthias de Clercq, geb. Zutphen 05.11.1843, kunsthandelaar (1888), tr. Renkum 04.01.1873 Henrietta Maria Klerk de Reus, geb. Rotterdam 08.09.1845, overl. ’s-Gravenhage 15.02.1888, d.v. Leonardus Klerk de Reus en Henrietta Johanna van Valkenburg.

4.                   Marius Peter de Clercq, geb. Zutphen 25.12.1845, commissionair (1872), assuradeur (1875), overl. Haarlem 24.07.1927, tr. Apeldoorn 28.06.1872 Arendina Wilhelmina van de Wall Perné, geb. Amsterdam 03.02.1850, overl. Bloemendaal 11.12.1915|a|, d.v. Pieter Nicolaas van de Wall Perné en Jacoba Arendina Eijsendooren.

5.                   Maria Charlotta de Clercq, geb. Zutphen 30.08.1847; volgt [5].

 

Noten: |a| aangifte door een oppasser van het ziekenhuis (overl.akte Apeldoorn 1906 no.371); |b| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1906 no.2452; |c| ook overl.akte Haarlem 1916 no.89; |d| bruidegom Sigesmund (RA 1881 p.215); |e| moeder Martha Petronella.

 

[12] Salomon van Deventer, geb. Zwolle 15.02.1819, likeurstoker (1842), koopman (1843), likeurstoker (1845), koopman (1846), likeurstoker (1848,1850), groothandelaar (1856), koopman (1858,1876,1879), likeurstoker (1880,1885), overl. Zwolle 25.02.1888, tr. Zwolle 09.05.1842

[13] Catharina Magdalena Doijer, geb. Zwolle 03.02.1818, overl. Zwolle 09.11.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Arnoldus van Deventer, geb. Zwolle 09.08.1843, eerste luitenant (1870), overl. Diepenheim 22.10.1870|a|, tr. Gorinchem 18.01.1867 Catharina Elisabeth Simons, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1842/1843, overl. ’s-Gravenhage 03.04.1930, d.v. Arnoud Simons en Alida Françoise Johanna Leemans.
     CES tr. 2e Gorinchem 26.06.1873 Christiaan Diemont, geb. Gorinchem 06.09.1837, mr., rechter bij de arrondissementsrechtbank (1888), overl. Breda 15.09.1888, z.v. Willem Leonard Diemont en Johanna Maria Blom.

2.                   Hendrik van Deventer, geb. Zwolle 27.01.1845, overl. Zwolle 18.06.1875.

3.                   Derk van Deventer, geb. Zwolle 19.08.1846, koopman, overl. Rotterdam 28.11.1882, tr. Nieuwer-Amstel 24.04.1879 Marianna Hendrika Stelling, geb. Amsterdam 14.03.1848, overl. Ermelo 15.03.1937|b|, d.v. Johan Christiaan Stelling, lampenmaker (1871), fabrikant (1879), en Aleida Venderbosch.
     MHS tr. 1e Amsterdam 17.08.1871 Jean Louis Kloos, geb. Amsterdam 16.01.1847, commissionair, overl. voor 1879, z.v. Harmanus Kloos, commissionair, en Marier Louise Bartezee.

4.                   Jacob van Deventer, geb. Zwolle 01.09.1848, arts, officier van gezondheid (1876), inspecteur voor het Stataatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten, RNL, overl. Amsterdam 17.02.1916, begr. Watergraafsmeer (Nwe Oosterbpl.) 21.02.1916, tr. Nieuwer-Amstel 04.07.1876 Antonia Wilhelmina Stelling, geb. Amsterdam 03.11.1852, overl. Amsterdam 22.07.1916, begr. Watergraafsmeer (Nwe Oosterbpl.) 26.07.1916, d.v. Johan Christiaan Stelling, fabrikant, en Aleida Venderbosch.

5.                   Catharina van Deventer, geb. Zwolle 08.08.1850, overl. ’s-Gravenhage 30.12.1940, tr. Zwolle 27.05.1880 Johann Christoph Gaerthé, geb. Borger 24.05.1848, arts, officier van gezondheid O.-I. Leger, RMWO, overl. Zwolle 17.02.1913, begr. 20.02.1913, z.v. Carl Friedrich Gaerthé, heelmeester, en Sara Johanna Elizabeth Schönfeld.

6.                   Anton Huibert van Deventer, geb. Zwolle 17.08.1856, ontvanger der registratie, tr. Waalwijk 06.06.1888 Anna Elisabeth van Elden, geb. ’s-Heerenhoek 18.08.1857, d.v. Willem van Elden en Jacomina Benjamina Willemina van Eeden.

7.                   Jan Salomon van Deventer, geb. Zwolle 03.08.1858; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1870 no.542a; |b| ook overl.akte Doorn 1937 no.14.

 

[14] Dirk Brouwer, geb. Bolsward 09.02.1829, houtzaagmolenaar (1853), houtkoper (1855,1857), houtzaagmolenaar (1859,1868), overl. Bolsward 13.08.1868, tr. Bolsward 27.10.1853

[15] Anna Petronella Mesdag, geb. Bolsward 03.02.1830, overl. Zwolle 20.10.1895.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dieuwke Brouwer, geb. Bolsward 29.08.1855, overl. Deventer 27.09.1927, tr. Deventer 30.10.1890 Antonie Assuerus Doijer, geb. Deventer 11.03.1858, koopman, overl. Deventer 26.09.1937, z.v. Dirk Anton Doijer, koopman, en Helena Clara IJntema.

2.                   Albertina Elisabeth Brouwer, geb. Bolsward 16.04.1857; volgt [7].

3.                   Marijke Brouwer, geb. Bolsward 24.04.1859, overl. Deventer 06.03.1886.

4.                   Wopke Brouwer, geb. Bolsward 25.01.1861, w.s. overl. voor 1895.

5.                   Dirk Brouwer, geb. Bolsward 04.10.1863, directeur ener vennootschap, overl. ’s-Gravenhage 13.12.1930.

6.                   Livius Brouwer, geb. Bolsward 21.04.1866, overl. Bolsward 06.05.1867.

 

[16] Meendert Allen Cramer, bakker (1831), overl. na 1840, tr.

[17] Geertje Jans Cremer, overl. na 1840. [‘Norden, Koningrijk Hanover’ 1831; ‘op den Sande in Oldenburg’ 1840]

Uit dit huwelijk:

1.                   Alle Meenderts Cramer, geb. Norden|a| 25.03.1805; volgt [8].

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu in Landkreis Aurich, Region Ostfriesland, Niedersachsen.

 

[18] Samuel Muller, geb. Krefeld|a| 18.01.1785, student godgeleerdheid Athenaeum Illustre 1803, proponentsexamen bij het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam 1806, leraar bij de Doopsgezinde gemeente te Zaandam (1812), promotie Utrecht 1827|b|, hoogleraar bij het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam (1827-1856)|c|, overl. Amsterdam 25.02.1875, z.v. Christiaan Muller en Elisabeth Schmidt; ‘fiancés Harlem, le 1 avril 1812’, tr. Haarlem 15.04.1812

[19] Femine Geertruida Mabe, geb. Haarlem 25.09.1784, overl. Amsterdam 04.02.1870, d.v. Fredrik Mabé en Grietje van Groningen.

     FGM tr. 1e voor 1808 Johan Marie Loder, overl. voor 1812.

Uit het huwelijk Loder-Mabé:

1.                   Christiaan Lodewijk Loder, geb. Haarlem 21.07.1807, tr. Utrecht 02.06.1837 Cornelia Wilhelmina Cardinaal, geb.  Purmerend 12.02.1816, overl. Arnhem 06.08.1867, d.v. Klaas Cardinaal en Hillegonda Veen.

Uit het huwelijk Muller-Mabé (moeder Femmina Geertruida):

2.                   Christiaan Muller, geb. Zaandam ca. 1813, doopsgezind predikant, overl. Haarlem 16.06.1896, tr. 1e Amsterdam 29.11.1838 Isabella de Clercq (ca.1814-1844), d.v. Gijsbert de Clercq en Maria de Clercq; tr. 2e Wormerveer 17.10.1861 Trijntje Prins, geb. Wormerveer ca. 1819, overl. Leiden 21.05.1902, d.v. Simon Prins en Eva Stuurman.

3.                   Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 21.11.1815; volgt [9].

4.                   Frederik Muller, geb. Amsterdam ca. 1818, boekverkoper (1846), boekhandelaar (1866), tr. 1e Amsterdam 23.12.1846 Gerarda Jacoba IJntema, geb. Amsterdam 13.08.1818, overl. Arnhem 29.08.1863, d.v. Jacob Wijbrand IJntema en Sara Heslinga; tr. 2e Zwolle 12.07.1866 Johanna Engelberta Doijer, geb. Zwolle 20.02.1827, d.v. Thomas Doijer (ca.1797-1866) en Catharina ter Kuile.

5.                   Hendrik Muller, geb. Amsterdam 24.07.1819, koopman (1898), overl. Wiesbaden 15.08.1898|d|, tr. Rotterdam 30.05.1851 Marie Cornelie van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 03.06.1828, overl. Rotterdam 18.03.1894, d.v. Abram van Rijckevorsel en Marie Cornelie St. Martin.

6.                   Pieter Nicolaas Muller, geb. Amsterdam 23.09.1821, koopman, tr. Amsterdam 18.06.1857 Catharina van Voorst, geb. Harfsen (Gorssel) 24.08.1825, d.v. Jan Jacob van Voorst, predikant te Zutphen (1825), en Sophia Hoeufft.

7.                   Catharina Margaretha Muller, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Haarlem 22.04.1904, tr. Amsterdam 05.06.1845 Gerrit Jurriaan Kalff, geb. Zwolle 16.05.1818, koopman, overl. Warnsveld 16.12.1879, z.v. Jacob Kalff, koopman, en Catharina van Cleeff.

 

Noten: |a| Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| honoris causa; |c| hoogleraar aan de kweekschool der doopsgezinde gemeente (huw.akte Amsterdam 29.11.1838, zoon Christiaan & huw.akte Amsterdam 16.04.1840, dochter Elisabeth), hoogleraar aan de algemene doopsgezinde sociëteit (huw.akte Amsterdam 05.06.1845, dochter Catharina Margaretha), hoogleraar aan het seminarium der doopsgezinden (huw.akte Amsterdam 23.12.1846, zoon Frederik); |d| overl.akte Rotterdam 12.08.1899 fol.s046 no.102.

 

[20] Gijsbert de Clercq, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 02.08.1778, kassier (1823,1833), overl. Zutphen 11.06.1851, z.v. Pieter de Clercq Jacobsz en Agatha Stokkelaar; tr. 2e Amsterdam 29.10.1823 Jacoba Frederika Ising, geb. Amsterdam ca. 1779/1780, overl. Zutphen 23.03.1860, d.v. Christiaan Leopold Ising en Catharina Wehling; otr. Amsterdam 12.07.1805|a|

[21] Maria de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 14.05.1783, overl. voor 1833, d.v. Pieter de Clercq junior en Isabella Stinstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agatha de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 08.09.1806, lidmaat Amsterdam (doopsgezind) 20.11.1825, overl. Arnhem 25.05.1887, tr. 1e Amsterdam 28.08.1833 Bernard Jans Brouwer, geb. Leeuwarden ca. 1798, mr., advocaat, overl. Leeuwarden 19.06.1840, z.v. Jan Brouwer, predikant, en Janna Geertrui IJsbrandi; tr. 2e Leeuwarden 06.05.1842 Matthias van Heukelom, geb. Leiden ca. 1807, koopman, overl. Arnhem 03.03.1865, z.v. Nicolaas van Heukelom en Sophia van Geuns.

2.                   Pieter de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 05.11.1807, lidmaat Amsterdam (doopsgezind) 18.11.1827, kassier, overl. Amsterdam voor 30.12.1879|a|, tr. Franeker 12.04.1838 Aaltje Stinstra, geb. Franeker 12.03.1816, d.v. Joannes Stinstra, mr., griffier bij het vredegerecht van het kanton Franeker (1838), en Elisabeth Banga.

3.                   Jacob de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 04.09.1809.

4.                   Gijsbert de Clercq, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 13.12.1810; volgt [10].

5.                   Isabella de Clercq, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Koog aan de Zaan 19.12.1844, tr. Amsterdam 29.11.1838 Christiaan Muller (ca.1813-), z.v. Samuel Muller en Femmina Geertruida Mabe.

6.                   Hendrik de Clercq, geb. Amsterdam 15.09.1815, fabrikant, overl. Haarlem 22.10.1898, tr. Amsterdam 18.08.1853 Grietje de Vries, geb. Zaandam ca. 1806, d.v. Klaas de Vries en Maartje Corver.

 

Noten: |a| annonce met dankbetuiging voor deelneming (collectie CBG).

 

[22] Friederich Sigmund Alexander, geb. Nijmegen 15.02.1787, ged. Nijmegen 18.02.1787, promotie Leiden 05.06.1810|c|, majoor bij de artillerieschool te Delft (1814), eredoctoraat Utrecht 14.06.1824|d|, hoogleraar Athenaeum Illustre Amsterdam (04.10.1843-04.04.1844), RNL, overl. Amsterdam 04.04.1844, z.v. Sigmund Alexander en Maria Magdalena Decker; tr. Utrecht 04.11.1812

[23] Petronella Dompeling, ged. Utrecht (Evangelisch-Luthers) 28.10.1789, overl. Oosterbeek (Renkum) 29.05.1873|b|, d.v. Jacobus Adolphus Dompeling en Maria Margaretha Boudaud/Boudard/Boudeau.

Uit dit huwelijk (vader Frederik Sigismund, moeder ook Martha Petronella):

1.                   Maria Charlotta Alexander, geb. Naaldwijk 23.06.1814|a|; volgt [11].

2.                   Aimée Frederike Alexander, ook Aimé Frederique, geb. Delft 14.11.1815, overl. Renkum 28.11.1893.

3.                   Margaretha Johanna Frederika Alexander, geb. Delft 07.07.1817, overl. Delft 01.11.1824.

4.                   Anna Cornelia Alexander, geb. Delft 21.01.1819, overl. Doorwerth (Renkum) 04.05.1910, tr. Renkum 24.04.1862 Johannes Hendrik George, geb. Hees (Nijmegen) 22.04.1826, secretaris, overl. Renkum 22.02.1910, z.v. Heinrich George en Maria Catharina Mertens.

 

Noten: |a| vader Frederik Sigismund; |b| overledene Martha Petronella; |c| proefschrift: De tumoribus nervorum; |d| chirurgiae doctor honoris causa; erepromotor: J. Bleuland (1756-1838).

 

[24] Hendricus Arnoldus van Deventer, geb. Zwolle ca. 1788, handelaar (1813), koopman (1814,1817), likeurstoker (1819,1839), overl. Zwolle 19.06.1839, z.v. Salomon van Deventer en Antje Wolfsen; otr. Amsterdam 20.05.1808 (att. van Zwolle)

[25] Sara Catharina Doijer, geb. Zwolle ca. 1788, handelaarster (1871), overl. Zwolle 29.09.1871, d.v. Jacob Doijer en Foekje Heslinga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Johanna van Deventer, geb. Zwolle 08.11.1811, overl. Zwolle 07.08.1813.

2.                   Constantia Elisabeth van Deventer, geb. Zwolle 27.03.1813, overl. Dieren (Rheden) 20.12.1890, tr. Zwolle 12.12.1834 Nicolaas Jacobus Kantelaar, geb. Zwolle 29.11.1807, apotheker, overl. Diren (Rheden) 07.04.1884, z.v. Nicolaas Kantelaar en Cornelia Catharina Alida Heufke.

3.                   Gesina Johanna van Deventer, geb.Zwolle 11.05.1814, overl. Zwolle 26.10.1814.

4.                   Salomon van Deventer, geb. Zwolle 107.09.1815, overl. Zwolle 16.09.1815.

5.                   Gesiena Johanna van Deventer, geb. Zwolle 20.10.1817, overl. Renkum 10.07.1898.

6.                   Salomon van Deventer, geb. Zwolle 15.02.1819; volgt [12].

7.                   Jacob van Deventer, geb. Zwolle 24.02.1821, overl. Zwolle 01.09.1821.

8.                   Jacob van Deventer, geb. Zwolle 02.08.1823, ambtenaar, overl. Zwolle 29.07.1884, tr. Zwolle 20.04.1848 Hendrika Cornelia Moerel, geb. Hasselt 06.07.1823, overl. Zwolle 12.01.1879, d.v. Petrus Albertus Jacobus Moerel en Anna Catharina Wijs.

9.                   Jan Salomon van Deventer, geb. Zwolle 15.03.1825, overl. Zwolle 15.03.1825.

10.               Jan Salomon van Deventer, geb. Zwolle 18.11.1827, koopman (1874), overl. Utrecht 15.10.1893, tr. 1e Utrecht 12.09.1850 Alida Louisa Groenewalt, geb. Utrecht 09.03.1828, overl. Utrecht 20.10.1873, d.v. Hendrik Groenewalt en Alida Louise Klein; tr. 2e Den Helder 30.12.1874 Guurtje Antonia van der Burgh, geb. Zaandam ca. 1834, hoofdonderwijzeres, overl. Utrecht 01.01.1902, d.v. Everhardus Wijnandus van der Burgh en Adriana Stolp.

11.               Louisa Maria van Deventer, geb. Zwolle 03.02.1829, overl. Renkum 19.12.1879.

12.               Johanna Jakomina van Deventer, geb. Zwolle 05.06.1830, overl. Oosterbeek (Renkum) 08.06.1915.

 

[26] Hendrik Doijer, geb. Krefeld|a| ca.1791, koopman (1817), boekverkoper (1818,1829), boekhandelaar (1842), grondeigenaar (1862,1866), overl. Berkum (Zwollerkerspel)  27.03.1866, z.v. Assuerus Doijer en Catharina van Maurik (zie Bijlage A); tr. Zutphen 07.05.1817

[27] Catharina Evekink, geb. Zutphen ca. 1792, overl. Berkum (Zwollerkerspel) 31.05.1866, d.v. Derk Evekink en Anna de Haas (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Magdalena Doijer, geb. Zwolle 03.02.1818; volgt [13].

2.                   Anna Doijer, geb. Zwolle 08.09.1819, overl. Zwolle 06.05.1906.

3.                   Derk Doijer, geb. Zwolle 17.03.1821, collecteur bij de Nederlandsche loterij (1851), overl. Zwolle 03.12.1894, tr. Zutphen 04.06.1851 Elisabeth Ketjen, geb. Zutphen 16.12.1827, overl. Zwolle 26.08.1901, d.v. Hermanus Lodewijk Ketjen, wijnkoper (1827), koopman (1851), en Dina de Haart.

4.                   Assuerus Doijer, geb. Zwolle 20.08.1824, overl. Zwolle 13.01.1825.

5.                   Antonie Huibert Doijer, geb. Zwolle 30.11.1825, (steen)fabrikant, overl. Wageningen 16.01.1875, tr. 1e Wageningen 12.07.1855 Johanna Frederika van Rijn, geb. Wageningen 20.02.1825, d.v. Jan van Rijn, wethouder (1825), en Johanna Frederika Boekelman; tr. 2e Rotterdam 04.04.1862 Petronella Johanna Elizabeth Crol, geb. Rotterdam 23.11.1837, overl. Arnhem 23.08.1905, d.v. Johannes Baptista Crol, koopman, en Maria Martina Adriana Mom.

6.                   Abraham Doijer, geb. Zwolle 01.03.1827, overl. Zwolle 22.12.1834.

7.                   Johan Willem Constans Doijer, geb. Zwolle 15.03.1829, burgemeester van Diepenheim (1858-1872), overl. Roermond 20.06.1908, tr. Zutphen 30.01.1862 Petronella Christina Kromhout, geb. Zutphen 16.01.1840, overl. Roermond 13.02.1907, d.v. Joachim Hendrik Kromhout, steenbakker, en Sara Aletta Elisabeth de Haas.

 

Noten: |a| destijds Crefeld (Pruissen), nu Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[28] Wopke Brouwer, geb. Workum ca. 1800, koopman (1826,1837, koopman en gemeenteontvanger (1850), gemeenteontvanger (1853), kruidenier (1854), koopman en gemeenteontvanger (1867), gemeenteontvanger (1880,1881), overl. Bolsward 21.04.1882, z.v. Durk Brouwer en Marijke Bouma; tr. Bolsward 21.05.1826

[29] Dieuwke Mesdag, geb. Bolsward ca. 1803, overl. Bolsward 19.07.1865|a|, d.v. Tæke Gilles Mesdag en Engeltje Reins Monsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijke Brouwer, geb. Bolsward 06.06.1827, overl. Sneek 21.06.1881, tr. Bolsward 23.06.1850 Hermanus Hubert, geb. Zwolle 28.09.1822, koopman, overl. Bolsward 25.09.1862, z.v. Hubertus Jacobus Hubert, lakenkoper (1822), koopman (1850), en Jansje Damman.

2.                   Dirk Brouwer, geb. Bolsward 09.02.1829; volgt [14].

3.                   Tako Brouwer, ook Taco, geb. Bolsward 24.10.1830, tr. Baarderadeel 10.05.1854 Tettje Heeringa, geb. Bozum (Baarderadeel) 11.04.1824, d.v. Rintje Jans Heeringa, boer, en Aafke Willems van der Valk.

4.                   Hendrikus Brouwer, geb. Bolsward 05.07.1832, olieslager, tr. Bolsward 25.08.1880 Akke Rintjema, geb. Bolsward 19.11.1837, boekdrukster (1880), d.v. Rintje Harkes Rintjema, timmerknecht, en Tietje Jan Cornelis Salverda.
     AK tr. 1e Franeker 28.10.1860 Broer Cuperus, geb. Franeker 20.02.1838, overl. Bolsward 22.07.1878, z.v. Abe Cuperus, klerk, en Aafke van der Wal.

5.                   Engeltje Brouwer, geb. Bolsward 19.06.1835, overl. Leeuwarden 24.12.1909, tr. Bolsward 21.05.1867 Frans Plantenga, geb. Leeuwarden 07.02.1828, apotheker, overl. Leeuwarden 11.01.1895, z.v. Tjalling Broers Plantenga, koopman, en Petronella Petrus Waller.
     FP tr. 1e Leeuwarden 20.02.1856 Johanna Pol, geb. Leeuwarden 23.06.1832, overl. Leeeuwarden 06.03.1863, d.v. Jan Pol, predikant bij de doopsgezinde gemeente, en Alida Sijbouts.

6.                   Riemke Brouwer, geb. Bolsward 26.02.1837, overl. Leeuwarden 16.11.1893.

 

Noten: |a| vader Tako.

 

[30] Dirk Roos van Mesdag, geb. Bolsward ca. 1797/1798, wijnhandelaar (1830,1832,1853,1856), z.v. Taeke Gilles van Mesdag (-1814) en Engeltje Reins Monsma; tr. Bolsward 17.06.1827|a|

[31] Albertina Elizabeth Fockens, geb. Bolsward ca. 1800, overl. tussen 1853 en 1892, d.v. Livius Regnerus Fockens (-1821) en Anna Petronella Belkmeer.

Uit dit huwelijk (familienaam kinderen Mesdag):

1.                   Engeltje Mesdag, geb. Bolsward 23.04.1828, overl. Bolsward 01.03.1892, tr. Bolsward 29.05.1853 Jan Brouwer, geb. Bolsward 31.01.1829, tabakskerver, z.v. Hendrikus Brouwer, koopman, en Sara Cremer.

2.                   Anna Petronella Mesdag, geb. Bolsward 03.02.1830; volgt [15].

3.                   Juliana Agatha Mesdag, geb. Bolsward 12.02.1832, overl. Groningen 26.12.1920, tr. Bolsward 01.06.1856 Johannes Mesdag, geb. Groningen 21.12.1822, commissionair, overl. Groningen 15.05.1908, z.v. Gilles Mesdag, azijnmaker, en Jantje Hesselink.

4.                   Taco van Mesdag, geb. Bolsward 20.08.1836.

5.                   Livius Mesdag, geb. Bolsward 12.10.1838, wijnhandelaar, overl. Utrecht 11.08.1895|b|.

 

Noten: |a| de bruidegom tekent met D. Roos van Mesdag (huw.akte Bolsward 1827 no.15); |b| ook overl.akte Bolsward 1895 no.76.

 


Bijlage A

 

[52] Assuerus Doijer, geb. 1758, predikant bij de doopsgezinde gemeente, overl. 1838, z.v. Anthonis Doijer; otr. Amsterdam 13.07.1787 (att. van Zwolle)

[53] Catharina van Maurik.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Maurick):

1.                   Antonie Doijer, geb. Krefeld ca. 1789, overl. Stad Almelo 06.01.1854, tr. Fockje Heslinga, geb. Harlingen ca. 1785, overl. Stad Almelo 23.05.1855, d.v. Derk Heslinga en Trientje van der Meulen.

2.                   Matthijs Doijer, geb. ca. 1790, doopsgezind leraar, overl. Velp (Rheden) 19.08.1859.

3.                   Hendrik Doijer, geb. Krefeld ca. 1791; volgt [26].

4.                   Jacobus Doijer, later Jacobus Schoemaker Doijer, geb. Krefeld 24.06.1792, kunstschilder, overl. Zutphen 07.06.1867, tr. Zutphen 22.12.1824 Petronella Evekink (ca.1798/1799-1875), d.v. Derk Evekink en Anna de Haas.
– Levensberichten JSD: nl.wikipedia * RKD

5.                   Johanna Doijer, geb. Krefeld 11.07.1793, overl. Zwolle 28.06.1860, tr. Zwolle 29.08.1816 Johannes van Coeverden, geb. 05.02.1792, koopman, z.v. Willemvan Coeverden, koopman, en Sara Ovink.

6.                   Abraham Doijer, geb. 31.08.1794, predikant, tr. Zwolle 05.11.1818 Joanna van Rees, geb. 10.09.1791, d.v. Jan Wijnand van Rees en Alida Teune.

7.                   Thomas Doijer, geb. Zwolle ca. 1797, wijnkoper (1827), wijnhandelaar (1852), overl. Zwolle 17.12.1852, tr. Borne 24.03.1824 Catharina ter Kuile, geb. Enschede ca. 1803/1804, overl. Zwolle 24.10.1846, d.v. Jan ter Kuile, fabrikant, en Christina Blijdenstein, fabrikante.
Uit dit huwelijk: Johanna Engelberta Doijer (1827-), tr. Zwolle 12.07.1866 Frederik Muller (ca.1818-), z.v. Samuel Muller en Femmina Geertruid Mabé.

8.                   Constantia Doijer, geb. Zwolle 24.06.1801, overl. Zwolle 05.03.1877, tr. Zwolle 31.07.1822 Hendrik Doijer, geb. Zwolle 15.10.1797, geëmployeerde (1822), gepensioneerd commies ter provinciale griffie (1872), overl. Zwolle 25.11.1872, z.v. Thomas Doijer, koopman, en Sara Fijnje.

9.                   Willem Doijer, geb. Zwolle ca. 1802/1803, koopman, overl. Stad Almelo 19.10.1871, tr. 1e Stad Almelo 09.06.1829 Henrietta ten Cate, geb. Stad Almelo ca. 1806/1807, overl. Zwolle 10.12.1832, d.v. Antonij ten Cate, fabrikeur en koopman, en Aleijda Bavink; tr. 2e Amsterdam 03.02.1837 Felina van Hoorn, ged. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (Doopsgezind)) 08.09.1807|a|, overl. Zwolle 21.10.1886, d.v. Jacobus van Hoorn, koopman, en Heiltje van Delden.

10.               Johannes Doijer, geb. ca. 1804, boekverkoper (1831), boekhandelaar (1851), overl. Arnhem 21.05.1874, tr. 1e Arnhem 13.07.1831 Carolina Wilhelmina Oswaldina Henriette Rabe, geb. ca. 1810, overl. Arnhem 23.03.1846, d.v. Wilhelmus Rabe, predikant, en Maria Louisa Driehuis; tr. 2e Arnhem 16.07.1851 Christina Lucia IJntema, geb. Amsterdam 27.07.1820, overl. Amersfoort 25.09.1889, d.v. Jacob Wijnand IJntema en Sara Heslinga.

 

Noten: |a| Telina.

 

[54] Derk Evekink, geb. Doetinchem ca. 1764, koopman, overl. Zutphen 22.10.1833|c|, tr.

[55] Anna de Haas, geb. Zutphen ca. 1763, overl. Zutphen 19.10.1833|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Evekink, geb. Zutphen ca. 1792; volgt [27].

2.                   Dina Evekink, geb. ca. 1794, overl. Zutphen 22.11.1872, tr. Zutphen 23.02.1820 Barthold Nijman, geb. ca. 1781, koopman, overl. Zutphen 11.07.1863, z.v. Adolph Jan Nijman, koopman, en Christina Hekman.

3.                   Johanna Evekink, geb. ca. 1795, tr. Zutphen 02.07.1823 Cornelis Loosjes Overbeek, geb. ca. 1794, leraar der doopsgezinde gemeente, overl. Zutphen 20.09.1841, z.v. Vincent Overbeek, lood- en tinnegieter, en Engelberta Loosjes.

4.                   Huibert Evekink, geb. ca. 1796, koopman, overl. Eefde (Grossel) 28.12.1870|a|, tr. 1e Zutphen 22.12.1824 Aletta de Haas, geb. ca. 1802, overl. Zutphen 07.05.1868, d.v. David de Haas, koopman, en Elisabethvan Hulst; tr. 2e Zitphen 28.10.1870 Geertruida Alida Henrietta van Troostenburg de Bruijn, geb. Borne 23.02.1820, d.v. Jan van Troostenburg de Bruijn, predikant, en Maria Sophia Lobrij.

5.                   Petronella Evekink, geb. ca. 1798/1799, overl. Zutphen 25.02.1875, tr. Zutphen 22.12.1824 Jacobus Doijer (1792-1867), z.v. Assuerus Doijer en Catharina van Maurik.

6.                   Peter Evekink, geb. Zutphen 29.11.1800, drogist, overl. Zutphen 20.05.1884, tr. Kampen 29.11.1833 Alida Catalina Broese, geb. Kampen 17.03.1813, overl. Zutphen 28.09.1868, d.v. Joachim Adolph Broese en Geertruida van Groenou.

7.                   Derk Evekink, geb. Zutphen ca. 1804, mr., procureur (1834), notaris (1867), overl. Veldwijk (Vorden) 07.01.1867, tr. Amsterdam 10.04.1834 Sara Helena Lelij, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Amsterdam 04.05.1869, d.v. Dirk Lelij, makelaar, en Klaasje Heslinga.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zutphen 1870 no.487; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Zutphen 1833 no.187); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Zutphen 1833 no.188).

 


terug