Willem Johannes Witteveen (1952-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Willem Johannes Witteveen, geb. Rotterdam 05.05.1952, promotie Leiden 01.06.1988|a|, hoogleraar Tilburg (1990-2014), overl. (MH17-ramp) Hrabove (oblast Donetsk, Oekraïne) 17.07.2014.
– Levensbericht WJW: nl.wikipedia * parlement.com * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.291.
 
Noten: |a| proefschrift: De retoriek in het recht : over retorica en interpretatie, staatsrecht en democratie.

 

[2] Hendrikus Johannes Witteveen, Johan, geb. Den Dolder (Zeist) 12.06.1921, student NEH te Rotterdam 19.09.1939, doctoraalexamen economische wetenschappen Rottersdam 28.02.1946, promotie Rotterdam 23.01.1947|a|, lector NEH Rotterdam (1947-1948), hoogleraar NEH Rotterdam (1948-), begiftigd met de Pierson Penning 2000, overl. Wassenaar 23.04.2019, tr.
[3] Lysbeth de Vries Feijens, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 01.04.1920, overl. 2006.
– Levensberichten HJW: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem Johannes Witteveen, geb. Rotterdam 05.05.1952; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Loonshoogte en werkgelegenheid. Poging tot een synthese tusschen theorie en empirisch onderzoek; promotor: J. Tinbergen (1903-1994).

 

[4] Willem Gerrit Witteveen, geb. Deventer 01.03.1891, ingenieur civiele techniek Delft 1914, OON, overl. Vught 24.04.1979, tr. Amsterdam 06.05.1920

[5] Anna Maria Wibaut, geb. Middelburg 01.11.1895, overl. Vught 04.06.1980, begr. Vught (Bpl. Ouwerkerk) 09.06.1980.

– Levensbericht WGW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Witteveen, geb. Den Dolder (Zeist) 12.06.1921; volgt [2].

2.                   Mieke M. Witteveen, geb. 19.09.1924, overl. Vught 03.06.1991, begr. Vught (Bpl. Ouwerkerk) 07.06.1991, tr. Vught 18.12.1952 Roelf Adriaan Burgers, geb. 24.08.1922, dr., overl. Vught 28.02.1993, begr. Vught (Bpl. Ouwerkerk) 04.03.1993.

3.                   Anna Karin Witteveen, geb. Rotterdam 31.10.1927, overl. Deventer 20.07.1973.

 

[6] Alfred Edward de Vries Feyens, geb. Amsterdam 03.03.1889, overl. na 1970, tr. Padang Pandjang 29.12.1915

[7] Catharina Maria van Slee, geb. Kota Radja 20.08.1882, onderwijzeres (1912), overl. 12.01.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lodewijk Anna Rinse Jetse de Vries Feyens, geb. Soekaboemi 08.08.1916, eerste luitenant bij de Koninklijke Marechaussee (1946), overl. Doorwerth 05.06.1992, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl. Zuid), tr. ’s-Gravenhage 16.10.1945 Nancy van Houten. [Arnhem 1969,1970; Doorwerth 1992]

2.                   Clara Catharina de Vries Feyens, ook Claire Cathérine, geb. Soekaboemi 08.08.1916, overl. ’s-Gravenhage 21.09.1923, crem. Velsen (Westerveld) 25.09.1923.

3.                   Lysbeth de Vries Feyens, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 01.04.1920; volgt [3].

 

[8] Hendrikus Johannes Witteveen, geb. Deventer 17.06.1856, timmerman (1883,1884), aannemer (1914), aannemer en architect (1920), overl. Deventer 02.01.1942, begr. Deventer (Alg.Bpl.) 06.01.1952, tr. Deventer 15.11.1883

[9] Willemina Johanna Beltman, geb. Deventer 10.12.1857, overl. Deventer 02.10.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Willem Witteveen, geb. Deventer 24.11.1884, aannemer van bouwwerken (1920), tr. Apeldoorn 26.08.1920 Johanna Maria Overkamp, geb. Groenlo 20.03.1893, d.v. Gerrit Overkamp, deurwaarder, en Koosje Gantvoort.

2.                   Henriette Johanna Witteveen, geb. Deventer ca. 1886/1887, overl. Deventer 29.11.1960, tr. Deventer 20.06.1914 Antonie Munter, geb. Deventer 08.03.1879, boekhouder, z.v. Arnold Hendrik Munter, kuiper, en Antonia Teisseire.

3.                   Willemina Gerdina Witteveen, geb. Deventer xx.09.1887, overl. Deventer 25.08.1888.

4.                   Gerdina Willemina Witteveen, geb. Deventer ca. 1890, overl. Deventer 17.07.1890.

5.                   Willem Gerrit Witteveen, geb. Deventer 01.03.1891; volgt [4].

6.                   Hendrik Johan Witteveen, geb. Deventer 07.10.1892, landbouwkundige (1918), overl. na 1952, tr. Deventer 10.12.1918 Philomena Maria Josephina Antonia van Alfen, geb. Nijmegen 22.07.1894, overl. Drachten (Smallingerland) 20.02.1941, d.v. Jacobus Adrianus Johannes van Alfen en Dorothea Josephine Alphonsina Maria Tribels. [Drachten 1952]

7.                   Willemina Johanna Witteveen, geb. Deventer ca. 1894, overl. Deventer 10.08.1915.

 

[10] Florentinus Marinus Wibaut, Floor, geb. Vlissingen 23.06.1859, koopman (1885,1895), wethouder der gemeente Amsterdam (1920), eredoctoraat Amsterdam UvA 17.09.1928, overl. Amsterdam 29.04.1936, crem. Velsen (Westerveld) 02.05.1936, tr. Middelburg 06.05.1885

[11] Mathilde Berdenis van Berlekom, Thiele, geb. Middelburg 14.03.1862, overl. Amsterdam 22.04.1952, crem. Velsen (Westerveld) 25.04.1952.

– Levensberichten FMW: nl.wikipedia * BWN * BWSA * parlement.com

– Levensberichten MBvB: nl.wikipedia * BWN * BWSA * DVN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Pieter Wibaut, geb. Middelburg 20.02.1886, doctoraalexamen Amsterdam UvA 05.06.1910, promotie Amsterdam UvA 13.11.1912|a|, lector (1919-1925), later hoogleraar Amsterdam UvA (1925-1956), lid KNAW 1947, RNL, overl. Apeldoorn 19.10.1967, crem. Velsen (Westerveld) 24.10.1967, tr. 1e Goes 17.07.1911 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.02.1939, ingeschr. Goes 09.03.1939) Neeltje Louwrina Isebree Moens, geb. Goes 04.05.1884, promotie Amsterdam UvA 24.02.1911|c|, OON, overl. Voorst 10.11.1965, d.v. Adriaan Isebree Moens en Carolina Frederika Wilhelmina Kolff van Oosterwijk; tr. 2e Amsterdam 06.04.1939 Antoinette Johanna Pauline van Gastel, geb. Amsterdam 26.04.1898, overl. na 1967, d.v. Anton Heinrich van Gastel en Antonette Johanna Koning.
– Levensbericht JPW: nl.wikipedia * KNAW

2.                   Florentinus Wibaut, Floor, geb. Middelburg 31.05.1887, promotie Amsterdam UvA 26.02.1932|b|, oogarts, overl. Zeist 07.05.1974, crem. Velsen (Westerveld) 10.05.1974, tr. 1e Bussum 15.05.1913 Maria Sophia Frederika Bastert, geb. Amsterdam 19.08.1886, overl. Zeist 25.05.1960, crem., d.v. Jacob Nicolaas Bastert en Helena Catharina Roland Holst; tr. 2e tussen 1964 en 1967 Martha Frieda de Fries, Friedel, geb. Düsseldorf (Duitsland) 16.02.1893, overl. 04.08.1986, crem., d.v. Wilhelm de Fries, ingenieur, en Thekla Berthold.
– Levensbericht FW: nl.wikipedia * parlement.com
    MFdF tr. 1e Düsseldorf (Duitsland) 03.12.1913|d| Ernst Henri Ellard Louis Cabos, geb. Amsterdam 12.04.1886, ingenieur, overl. Zeist 11.02.1964, crem. 14.02.1967, z.v. Ernst Carlos Louis Cabos, koopman, en Lavina Manden.

3.                   Josina Wibaut, geb. Middelburg 05.11.1890, overl. Laren (NH) 21.08.1933, tr. Amsterdam 14.01.1914 Vincent Willem van Gogh, geb. Parijs (Frankrijk) 31.01.1890, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1914, eredoctoraat Amsterdam UvA 1966, RNL, OON, overl. Laren (NH) 28.01.1978, begr. Laren (NH) (Alg.Bpl.) 01.02.1978, z.v. Theodorus van Gogh (1857-1891) en Johanna Gezina Bonger (1862-1925).
     VWvG tr. 2e Amsterdam 08.04.1942 Nelly van der Goot, geb. Zaandam 09.05.1897, overl. 12.04.1967, begr. Laren (NH) 15.04.1967, d.v. Sijne Jacob van der Goot en Anna Maria Honig.
– Levensbericht VWvG: nl.wikipedia

4.                   Anna Maria Wibaut, geb. Middelburg 01.11.1895; volgt [5].

 

Noten: |a| proefschrift: Quantitatief onderzoek over de nitratie van ortho- en metachloortoluol; promotor: A.F. Holleman (1859-1953); |b| proefschrift: Biologisch-statistische Refraktionsuntersuchungen; promotor: W.P.C. Zeeman (1879-1960); |c| proefschrift: Peritoneaalkanalen der schildpadden en krokodillen; promotor: C.P. Sluiter (1854-1933); |d| ingeschreven extract ingevolge vonnis Arr.Rb. Amsterdam (huw.akte Amsterdam 25.08.1926 reg.1A fol.46).

 

[12] Lodewijk Anna Rinze Jetze de Vries Feyens, geb. Leeuwarden 17.05.1842, overl. Sint-Pieters-Woluwe 30.10.1907, begr. Amsterdam (Kerkhof St.Barbara) 02.11.1907, tr. Amsterdam 19.09.1878

[13] Euphrosine Josephine Marie van Waijenburg, geb. Amsterdam 04.08.1858, overl. Amsterdam 17.11.1899.

– Bij KB van 02.08.1852 no.2 toestemming verleend dat LARJdV “den geslachtsnaam van de Vries bij den zijnen aanneme, te dien effecte, dat hij zich voortaan zal kunnen en mogen noemen en teekenen de Vries Feyens.”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   George Lambert de Vries Feyens, geb. Amsterdam 23.06.1879, mr., promotie Amsterdam UvA 23.01.1903|e|, adjunct-commies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (1905), ambtenaar van het Openbaar Ministerie (1916),  kantonrechter (1924), RNL, overl. Amsterdam 22.09.1950, begr. Dokkum (RK Kerkhof) 25.09.1950, tr. 1e Amsterdam 16.03.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 23.01.1906, ingeschr. ’s-Gravenhage 14.03.1906, aant. Amsterdam 16.03.1906) Helena Margaretha Wichers Hoeth, geb. Stad Almelo 07.04.1881, overl. Haarlem 11.08.1958, d.v. Antonius Wichers Hoeth, president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (1905), en jkvr. Bertha Cornelia Wichers; tr. 2e Amsterdam 26.08.1924 (bs) en Wimbledon (Sacred Heart Church) 29.08.1924 Eva van Blarcum, geb. Zeist 27.01.1903, overl. Amstelveen 06.04.1992, begr. Amsterdam (RK Bpl. St.Barbara) 09.04.1992, d.v. George van Blarcum en Johanna Elisabeth Joosting Bunk.

2.                   Maria Leocadie de Vries Feyens, geb. Amsterdam 26.06.1880, overl. Baarn 08.01.1969, tr. Sint-Pieters-Woluwe (België) 12.01.1905|d| Joost Adriaan van Hamel, geb. Amsterdam 08.10.1880, mr., promotie Amsterdam UvA 03.12.1902|b|,  hoogleraar Amsterdam UvA (1910-1917), RNL, CON, overl. Baarn 18.10.1964, z.v. Gerard Anton van Hamel (1842-1917) en Maria ’s Jacob (-1928).
– Levensbericht JAvH: nl.wikipedia * BWN * parlement.com
Uit dit huwelijk: Lodewijk Anne Rinze Jetse van Hamel, Lodo, geb. Loenen (U) 06.06.1915, luitenant ter zee 2e klasse, RMWO 4e klasse, overl. Laren (NH) 16.06.1941, begr. Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen, vermeld op gedenkkruis Bussumerhei.

3.                   Alfred Ferdinand Maria de Vries Feyens, geb. Amsterdam 26.03.1882, overl. voor 1907.

4.                   Clara Maria de Vries Feyens, geb. Amsterdam 30.03.1883, overl. Brussel 08.11.1953, begr. Ukkel 11.11.1953.

5.                   Anna Catharina de Vries Feyens, geb. Amsterdam 29.03.1884, overl. Groesbeek 09.07.1978, begr. Nijmegen (RK Kerkhof H. Landstichting) 12.07.1978, tr. Amsterdam 19.07.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 11.12.1956, ingeschr. Amsterdam 10.01.1957) Joan Albert van Steijn, geb. Apeldoorn 24.09.1884,  houtvester (1916), promotie Wageningen 06.04.1933|c|, overl. tussen 1953 en 1978, z.v. Joan Albert van Steijn (1855-1926), rentmeester (1884), intendant van het Koninklijk Paleis te Apeldoorn (1916), en Agatha Wesseling.

6.                   Alfred Edward de Vries Feyens, geb. Amsterdam 18.04.1886, overl. Amsterdam 26.10.1886.

7.                   Henrietta Elizabeth de Vries Feyens, geb. Amsterdam 11.12.1887, overl. Venray 21.05.1962.

8.                   Alfred Edward de Vries Feyens, geb. Amsterdam 03.03.1889; volgt [6].

9.                   Bertha Maria de Vries Feyens, geb. Amsterdam 02.03.1890, overl. voor 1907.

 

Noten: |a| kanttekening op geb.akte Leeuwarden 1842 no.333 & ingeschreven in geb.akte Leeuwarden 1852 tussen nos.536 en 537; |b| proefschrift: De leer der nulliteiten in het burgerlijk recht; promotor: J.F. Houwing (1857-1921); |c| proefschrift: Duinbebossching; |d| huw.akte Loenen 21.12.1905 no.16 (ingeschreven extract); |e| proefschrift: Het leerstuk der deelneming en de moderne strafrechtswetenschap; promotor: G.A. van Hamel (1842-1917).

 

[14] Marcelis Bernardus van Slee, geb. Hillegom 23.09.1841, majoor der artillerie, overl. Soerabaja 16.02.1907|c|, tr. Soerabaja 23.09.1886

[15] Inlandsche vrouw Sitie.

Voorkind(eren):

1.                   Catharina Maria van Slee, geb. Kota Radja 20.08.1882|a|; volgt [7].

2.                   * Bernardus Marcelis van Slee, geb. Batavia 28.12.1884, overl. Poerwokerto 27.10.1939, tr. Kediri xx.09.1922 Elvira Binkhuijsen, geb. Kraksaan (Res. Pasaroean) 15.07.1902|b|, d.v. Jan Gotlieb Binkhuijsen en Jeanne Charlotte Groeneveld.

Uit dit huwelijk:

3.                   * Jacob Cornelis van Slee, geb. Soerabaja 27.03.1887, tr. Soerabaja 15.01.1909 Maria Zwinkel, geb. Soerabaja 01.11.1882.
Uit dit huwelijk: Marcelis Bernardus van Slee, geb. Poerwodadi 15.09.1915, overl. Utrecht 10.09.1957.

4.                   Jacoba Elisabeth van Slee, geb. Soerabaja 21.04.1889, overl. ’s-Gravernhage 10.04.1980, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.04.1980, tr. Soerabaja 06.11.1916 Christiaan Heinrich Enkelstroth, geb. Utrecht 23.10.1888, overl. ’s-Gravenhage 04.08.1955, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 08.08.1955, z.v. Johan Friedrich Enkelstroth en Petronella Adrina Oldenboom.

 

Noten: |a| RA 1885 p.263 (erkenning); |b| Binkhuijsen, geb. 15.07 (RA 1903 p.59), Binkhuysen, geb. 14.07 (archiefkaart Stadsarchief Amsterdam); |c| annonce van M. van Slee-Cijre en kinderen (Soerabaijasch nieuwsblad 18.02.1907), ook M. van Slee-Cyré (Soerabaijasch handelsblad 28.02.1907).

 

[16] Jacob Witteveen, geb. Deventer 06.10.1820, timmerman, overl. Deventer 27.02.1903, z.v. Harmen Willem Witteveen en Berendina Piederiet (zie Bijlage A); tr. Deventer 09.12.1852

[17] Gerdina Lokin, geb. Wilp (Voorst) 24.11.1825, overl. Deventer 01.04.1872|a|, d.v. Hendrik Jan Lokin, daghuurder (1825), en Carolina van der Velde, ook ter Velde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Witteveen, geb. Deventer 10.09.1853, overl. Deventer 08.08.1913, tr. 1e Deventer 28.10.1875 Hendrikus Martinus Beusekamp, geb. Deventer 24.08.1843, bakker, overl. Deventer 28.12.1875, z.v. Martinus Beusekamp, grutter, en Wolterdina Kok; tr. 2e Deventer 22.01.1877 Jan Nieuwenhuis, geb. Borne 02.07.1849, bakker, z.v. Gerrit Nieuwenhuis, dagloner (1849), winkelier (1877), en Johanna Nieuwenhuis.

2.                   Hendrikus Johannes Witteveen, geb. Deventer 17.06.1856; volgt [8].

3.                   Carolina Witteveen, geb. Deventer 27.04.1859, overl. Apeldoorn 03.03.1937, tr. Deventer 28.09.1881 Johannes Jacobus Jentjes Moerman, geb. Breda 12.01.1847, hoofdonderwijzer, overl. Apeldoorn 09.11.1930, z.v. Jentje Jacobs Moerman, sergeant bij het zevende regiment infanterie (1847), en Hendrika Slijkhuis.

4.                   Harmen Willem Witteveen, geb. Deventer 06.02.1862, timmerman, overl. Deventer 15.01.1943, tr. Deventer 20.10.1890 Johanna Willemina van Ommen, geb. Deventer 16.03.1865, overl. Deventer 05.03.1944, d.v. Harmen van Ommen, winkelier, en Willemina Maria Varenbrink.

5.                   Hendrika Johanna Witteveen, geb. Deventer 19.07.1865, overl. Deventer 13.10.1931, tr. Deventer 05.05.1892 Siebrand Wilhelm Doornink, geb. Deventer 03.05.1862, timmerman, overl. Deventer 10.08.1926, z.v. Gerrit Jan Doornink, timmerman, en Geesjen ter Hoek.

6.                   Willemina Witteveen, geb. Deventer 13.12.1869, overl. Deventer 17.05.1871.

 

Noten: |a| moeder Cornelia Smit (overl.akte Deventer 1872 no.152).

 

[18] Jan Willem Beltman, geb. Deventer 04.02.1826, molenmaker, overl. Deventer 29.12.1899, z.v. Jannes Beltman, dagloner (1826), en Willemina Wevers; tr. Deventer 03.11.1853

[19] Jenneken Ankersmit, geb. Deventer 30.01.1822, dienstmeid (1853), overl. Deventer 24.03.1900, d.v. Albertus Ankersmit, tapper (1822), en Zwaantjen Vredenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannes Beltman, geb. Deventer 26.10.1854|a|, molenmaker, overl. Deventer 31.03.1929, tr. 1e Deventer 09.09.1886 Jenneken van der Meer, geb. Deventer 22.09.1857, overl. Deventer 10.07.1901, d.v. Jan van der Meer, winkelier, en Arendina Peters; tr. 2e Woerden 04.06.1903 Margaretha Wilhelmina van Briemen, geb. Woerden 31.03.1866, overl. Deventer 20.06.1930, d.v. Aart van Briemen en Ida Pieternella Brandenburg.

2.                   Zwaantje Beltman, geb. Deventer 27.10.1854|b|, overl. Deventer 01.02.1864.

3.                   Jan Willem Beltman, geb. Deventer 25.08.1856, overl. Deventer 31.08.1856.

4.                   Willemina Johanna Beltman, geb. Deventer 10.12.1857; volgt [9].

5.                   Johanna Jacoba Beltman, geb. Deventer 27.05.1861, overl. Deventer 29.04.1912, tr. Deventer 29.03.1894 Jan Roelof Slot, geb. Deventer 07.10.1869, kaptein ener stoomboot, overl. Diepenveen 10.08.1940, z.v. Jan Slot, schipper (1869), kapitein ener stoomboot (1894), en Hermina Hendrika de Graaf.
     JRS tr. 2e Strijen 26.05.1915 Hendrica Harmanna Vuijk, geb. Woerden 07.11.1864, overl. Rotterdam 06.05.1957, d.v. Arie Broeder Vuijk en Harmanna Vinke.

6.                   levenloze dochter, Deventer 29.04.1865.

 

Noten: |a| geboren 26.10 des morgens{?} te elf ure (akte no.396); |b| geboren 27.10 des nachts te een ure (akte no.397).

 

[20] Florentinus Wibaut, geb. Vlissingen ca. 1817, koopman (1845,1856), koopman en scheepsreder (1857,1876), president der Kamer van Koophandel (1876), overl. Vlissingen 05.04.1881, z.v. Jean Baptiste Wibaut, ook Wibault, winkelier, en Anna Maria de la Bie, ook Labeij/Delabij/de l’Abbe; tr. Zierikzee 07.11.1845

[21] Wilhelmina Maria Slaat, geb. Zierikzee 27.08.1823, overl. Vlissingen 27.05.1895, d.v. Frans Slaat, schoenmaker, en Adriana Tromp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Francisca Wibaut, geb. Vlissingen 15.10.1846, overl. Den Helder 26.05.1920, tr. Vlissingen 21.09.1865 Jan Willem Calten,  geb. Medemblik ca. 1836, ingenieur eerste klasse, overl. Nijmegen 16.04.1908, z.v. Johannes Nicolaas Caltren, majoor der artillerie, en Johanna Veenboer.

2.                   Anna Maria Wibaut, geb. Vlissingen 16.11.1847, overl. Vlissingen 11.12.1847.

3.                   Theresia Maria Wilhelmina Wibaut, geb. Vlissingen 07.02.1849, overl. Vlissingen 08.03.1850.

4.                   François Henrij Joseph Wibaut, geb. Vlissingen 12.04.1850, koopman en reder, overl. Vlissingen 25.11.1902, tr. ’s-Hertogenbosch 19.07.1876 Maria Cornelia Josephina van de Griendt, geb. ’s-Hertogenbosch 22.03.1848, overl. Hardinxveld 03.04.1926, d.v. Joannes van de Grient en Maria Helena Hubertina Panis.

5.                   Jean Baptiste Corneille Wibaut, geb. Vlissingen 26.04.1851, overl. Vlissingen 26.01.1852.

6.                   Johannes Baptistus Petrus Wibaut, geb. Vlissingen 06.07.1852, overl. Vlissingen 30.01.1855.

7.                   Clemens Rogier Cornelis Wibaut, geb. Vlissingen 17.10.1853, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1926, tr. Helden 21.05.1883 Maria Nathalia Dorothea Haffmans, geb. Helden 19.05.1861, overl. ’s-Gravenhage 04.10.1939, d.v. Antoon Alphons Lambert Haffmans en Maria Theresia Sibilla Bernegau.

8.                   Jan Herman Joseph Anthonius Wibaut, geb. Vlissingen 14.06.1856, overl. Vlissingen 08.01.1857.

9.                   Johannes Baptistus Florentinus Wibaut, geb. Vlissingen 05.09.1857, overl.Vlissingen 18.02.1872.

10.               Florentinus Marinus Wibaut, geb. Vlissingen 23.06.1859; volgt [10].

11.               Maria Theresia Adolphina Wibaut, geb. Vlissingen 13.02.1862, overl. Nijmegen 05.04.1939, tr. Vlissingen 26.04.1887 Oscar Maria Franciscus Haffmans, geb. Helden 05.09.1859, kandidaat-notaris (1887), overl. Helden 03.09.1933, z.v. Antoon Alphons Lambert Haffmans, notaris, en Maria Theresia Sibilla Bernegau.

 

[22] Johan Pieter Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 12.11.1832, medicinae doctor, overl. Middelburg 15.10.1903, 1903, z.v. Johannes Jacobus Berdenis van Berlekom (-1846), rechter, en Maria Catharina Ermerins; tr. 2e Middelburg 24.03.1880 Pieternella Jacoba van den Broecke, geb. Middelburg 10.12.1834, overl. Middelburg 15.10.1903, oudere zuster van Josina; tr. 1e Middelburg 27.04.1860

[23] Josina van den Broecke, geb. Middelburg 08.01.1836, overl. (kraambed) Middelburg 05.07.1878, d.v. Abraham van den Broecke, notaris, en Maatje Rietveld Loeff.

Uit dit huwelijk (acht kinderen):

1.                   Abraham Antonie Berdenis van Berlekom,  geb. Middelburg 02.12.1860, overl. Middelburg 01.01.1861.

2.                   Maria Catharina Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 02.12.1860, overl. ’s-Gravenhage 27.02.1922.
– Levensbericht MCBvB: nl.wikipedia

3.                   Mathilde Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 14.03.1862; volgt [11].

4.                   Anton Abraham Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 20.03.1864, overl. Leiden 26.03.1886|b|.

5.                   Johannes Jacobus Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 03.06.1865, arts (1909), overl. voor 1961, tr. Eindhoven 12.08.1891 Elisabeth Cornelia Tilanus, geb. Oijen 21.05.1867, overl. Middelburg 16.03.1911, d.v. Johannes Diederik Tilanus en Johanna Catharina Adriana van Hoven.

6.                   Wilhelmina Henrietta Berdenis van Berlekom,  geb. Middelburg 25.01.1867, overl. Bussum 15.01.1961, crem. (Westerveld) 19.01.1961, tr. Middelburg 04.02.1892 Karel Willem Brevet, geb. IJzendijke 13.03.1862, mr., advocaat, overl. voor 1961, z.v. Frederik Jacobus Brevet, mr., notaris, en Maria Alida Johanna Benteijn.

7.                   Johanna Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 10.10.1868, directrice der Middelbare School voor Meisjes te Haarlem, overl. Haarlem 23.08.1955, crem. Velsen (Westerveld) 26.08.1955.

8.                   Willem Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 15.03.1872, houthandelaar (1900), koopman (1909), overl. Middelburg 20.12.1967, tr. Oost- en West-Souburg 24.07.1900 Albertha Gerarda Fak Brouwer, geb. Nieuw en Sint Joosland 09.06.1878, overl. Middelburg 29.03.1962, d.v. Pieter Fak Brouwer, koopman, en Antonetta Sara Ogterop.
Uit dit huwelijk: Johan Pieter Berdenis van Berlekom (1901-1994).

9.                   Josina Berdenis van Berlekom, geb. Middelburg 27.06.1878|a|, overl. Amsterdam 13.06.1984, tr. Amsterdam 27.05.1909 Arie Keppler, geb. Amsterdam 15.10.1876, adjunct-inspecteur bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht (1909), overl. Amsterdam 03.04.1941, z.v. Johann Georg Keppler en Antonia Hendrika Keppler.

 

Noten: |a| Constance, bij beschikking Arr.Rb. Middelburg 31.07.1878 gewijzigd in Josina {ter

nagedachtenis van de overleden moeder} (geb.akte Middelburg 1878 no.271 en no.325); |b| ook overl.akte Middelburg 1886 no.124.

 

[24] Georgius Lambertus Feyens, geb. Leeuwarden ca. 1792, mr., advocaat (1833,1835), advocaat bij het Provinciaal Gerechtshof van Friesland (1842,1847), lid van de gemeenteraad van Leeuwarden (1842,1847), overl. Leeuwarden 15.11.1847, z.v. Ludovicus/Lodewijk Feyens en Susanna Johanna de Haan; tr. Groningen 29.10.1833

[25] Catharina Monica van Loo, geb. Groningen 10.08.1813, overl. Leeuwarden 19.01.1868, d.v. Pieter van Loo, koopman, en Anna Maria Koers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Susette Johanna Feyens, geb. Leeuwarden 29.09.1835, tr. Leeuwarden 25.06.1857 Paul Willem Hendrik van Sonsbeeck, geb. Zwolle 25.08.1825, commissionair in effecten, z.v. Hermannus van Sonsbeeck (1796-1865), mr., minister, en Paulina Elisabeth Bosch van Drakenstein.
– Levensbericht HvS: parlement.com

2.                   Lodewijk Anna Rinze Jetze Feyens, geb. Leeuwarden 17.05.1842; volgt [12].

3.                   Anna Catharina Feyens, geb. Leeuwarden 03.07.1844, overl. Arnhem 02.08.1912|a|, tr. Leeuwarden 04.05.1865 jhr. Lodewijk Ferdinand Huibert Michiels van Kessenich, geb. Roermond 20.11.1840, mr., advocaat (1865,1878), overl. Arnhem 17.08.1921, z.v. jhr. Frans Bernhard Hubert Michiels van Kessenich (1802-1881), mr., lid Eerste Kamer, RNL, en jkvr. Johanna Francisca Paulina Michiels van Verduynen.
– Levensbericht FBHMvK: parlement.com

 

Noten: |a| ook overl.akte Roermond 1912 no.141.

 

[26] Arnoldus Joannes Bernardus van Waijenburg, geb. Amsterdam 18.04.1818, makelaar (1872,1878,1888), overl. Amsterdam 14.10.1896, z.v. Joannes van Waijenburg en Theresia Marella Maria Achttienhoven; tr. Gouda 28.05.1846

[27] Leocadie Françoise Leonardine Jeannette ten Sande, geb. Hellevoetsluis 15.10.1825, overl. Amsterdam 09.06.1917, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St. Barbara) 12.06.1917, d.v. George Petrus ten Sande, eerste luitenant (1825), en Jeannette Marie Beeckman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Josephine van Waijenburg, Amsterdam 05.04.1847, overl. Amsterdam 29.07.1847.

2.                   Marie Josephine van Waijenburg, geb. Amsterdam 22.05.1848, overl. Haarlem 01.07.1926, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St.Barbara) 05.07.1926, tr. Amsterdam 10.10.1872 Hendrik Petrus van Cranenburgh, geb. Amsterdam 22.06.1847, kassier (1872,1878), overl. voor 1926, z.v. Gerard van Cranenburgh en Magdalena Requina Wilhelmina van Romunde.

3.                   Adèle Jeannette Cornelia van Waijenburg, geb. Amsterdam 28.04.1849, overl. Leiden 13.10.1923, begr. Leiden (RK Bpl.) 17.10.1923, tr. Amsterdam 03.06.1875 Petrus van Cranenburgh, geb. Amsterdam 15.04.1850, fabrikant, overl. voor 1923, z.v. Gerard van Cranenburgh en Magdalena Requina Wilhelmina van Romunde.

4.                   Emerence Josephina Marie van Waijenburg, geb. Amsterdam 02.06.1851, overl. Tilburg 12.02.1895.

5.                   Joannes Michael van Waijenburg, geb. Amsterdam 11.05.1852, overl. Amsterdam 01.04.1922, begr. Amsterdam (RK Kerkhof St.Barbara) 05.04.1922, tr. Maastricht 10.02.1898 Maria Louisa Aldegonda Josephina Regout, geb. Maastricht 31.01.1858, overl. Maastricht 18.01.1907, d.v. Louis Hubert Gerard Regout (1832-1905), industrieel, en Theresia Hubertina Berger.
– Levensbericht LHGR: nl.wikipedia * parlement.com

6.                   Paulus Josephus Maria van Waijenburg, geb. Amsterdam 29.06.1853, C.s.s.R., rector van het Redemptoristenklooster te Rotterdam (1920), overl. 29.09.1920. [Wittem 1917]

7.                   Euphrosine van Waijenburg, geb. Amsterdam 29.09.1854, overl. Amsterdam 27.04.1855.

8.                   zoon van Waijenburg, Amsterdam 13.11.1855, overl. Amsterdam 07.11.1856.

9.                   Euphrosine Josephine Marie van Waijenburg, geb. Amsterdam 04.08.1858; volgt [13].

10.               Gerardus Alphonsus Maria van Waijenburg, Amsterdam 20.08.1859.

11.               zoon van Waijenburg, Amsterdam 29.11.1860, overl. Amsterdam 21.05.1862.

12.               Leocadie Arnoldine Marie van Waijenburg, geb. Amsterdam 09.06.1862, overl. Nijmegen 23.05.1947, tr. Amsterdam 24.05.1888 Aloijsius Johannes Maria Koedijk, geb. Amsterdam 21.06.1845, commissionair in effecten, overl. Nijmegen 11.11.1916, z.v. Hermanus Franciscus Koedijk en Elisabeth Francisca Riepenhoff.

13.               Josephine Adèle Gerardine Marie van Waijenburg, Amsterdam 13.02.1865, overl. Amsterdam 28.09.1950.

14.               Anna Emerencia Johanna Maria van Waijenburg, geb. Amsterdam 27.05.1866, overl. Utrecht 17.06.1930, tr. Amsterdam 08.07.1897 Theodor Joan Baptist Marie Westerwoudt, geb. Amsterdam 07.08.1867, wijnkoper, overl. Utrecht 18.05.1937, begr. Utrecht (RK Kerkhof a/d Biltstraat) 22.05.1937, z.v. Leonard Eugène Westerwoudt en Maria Gertruda Mechtilda Wijnanda Haakman van den Bergh.

15.               dochter van Waijenburg, Amsterdam 16.10.1867, overl. Amsterdam 17.04.1868.

16.               Arnoldus Alphonsus Paulus Marie van Waijenburg, geb. Amsterdam 23.11.1871, commissionair in effecten, overl. Haarlem 14.02.1934, begr. Heemstede (RK Kerkhof St.Bavo) 17.02.1934, tr. Amsterdam 09.05.1901 Maria Theresia Johanna Schmedding, geb. Amsterdam 03.09.1876, overl. Groesbeek 30.11.1964, d.v. Hermanus Joannes Leonardus Schmedding, makelaar, en Maria Emilie Sterneberg.

 

[28] Cornelis van Slee, geb. Hoorn 11.07.1810, onderwijzer (1837), instituteur (1837), kostschoolhouder (1840,1853), hoofdonderwijzer (1866), overl. Amsterdam 25.12.1867, z.v. Jacob van Slee, boekdrukker (1840), en Aaltje Genis; tr. 1e Weesp 31.05.1837 Catharina Maria Schuring, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. (kraambed) Hillegom 18.04.1838, d.v. Gerrit Lodewijk Schuring, stadschirurgijn, en Helena van Breemen; tr. 2e Montfoort 28.12.1840

[29] Anna Barbara Geertruida Romenij, geb. Hall (Brummen) 14.12.1812, overl. Rijswijk 09.08.1868, d.v. Marcelis Bernardus Romenij, predikant te Hall (1811-1816), Grootebroek, en Montfoort (1819-1864), en Agneta Jacoba Elisabeth Catrina Rent.

Uit het huwelijk van Slee-Schuring:

1.                   Catharina Maria Helena van Slee, geb. Hillegom 03.04.1838, overl.Weesp 03.06.1879, tr Weesp 23.08.1866 Nicolaas Jacobus de Hart, geb. Hoorn 03.02.1823, huisonderwijzer (1844), commissionair (1866), overl. na 1879, z.v. Nicolaas de Hart en Neeltje Kat.
     NJdH tr. 1e Amsterdam 15.02.1844 Jannette van Breemen, geb. Amsterdam 12.12.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 30.12.1810, overl. Weesperkarspel 25.01.1866, d.v. Hieleke van Breemen en Jannetje de Jong.

Uit  het huwelijk van Slee-Romenij:

2.                   Jacob Cornelis van Slee, geb. Hillegom 23.09.1841|a|, predikant te Herwijnen (1868-1873), Oostzaan (1873-1877) en Rumpt, overl. Tjoene (Diepenveen) 21.11.1929, tr. Linschoten 03.01.1868 Elizabeth Renno, geb. Snelrewaard 27.05.1839, overl. Tjoene (Diepenveen) 29.03.1920, begr. Diepenveen 02.04.1920, d.v. Frederik Christiaan Lodewijk Renno en Jacoba Brigitta Bredius.

3.                   Marcelis Bernardus van Slee, geb. Hillegom 23.09.1841|b|; volgt [14].

4.                   Agneta Jacoba Elisabeth Catharina van Slee, geb. Hillegom 08.10.1843, overl. ’s-Gravenhage 27.01.1926, tr. Amsterdam 13.09.1866|c| Eduard Pino, geb. Semarang 20.11.1843, ambtenaar in Nederlands-Indië (1866), overl. ’s-Gravenhage 09.12.1906, z.v. Moses Sander Pino en Sophia Meijer.

5.                   Anna Barbara Geertruida van Slee, geb. Hillegom 23.04.1845, overl. Hillegom 22.02.1847.

6.                   Anna Barbara Geertruida van Slee, geb. Hillegom 03.04.1847, overl. Hillegom 18.09.1847.

7.                   Anna Barbara Geertruida van Slee, geb. Hillegom 18.10.1848, overl. ’s-Gravenhage 30.01.1935.

8.                   Frederika Hendrika Wilhelmina van Slee, geb. Hillegom 30.10.1850, overl. ’s-Gravenhage 14.05.1930, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. a/d Kerkhoflaan) 17.05.1930, tr. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 21.07.1883 Herman Arie Engeringh, gev. kol. int. tit. O.I.L. (1923), oud Dir. Cult. Mij. Tjondong (1923), overl. Weltevreden 27.03.1923. [Batavia 1907]

9.                   Sophia van Slee, geb. Hillegom 01.05.1853, overl. Ambt Delden 08.06.1944.

 

Noten: |a| geboren des nachts ten twee ure (akte no.46); |b| geboren des nachts ten half vijf ure (akte no.48); |c| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door zijn vader (huw.akte Amsterdam 1866 reg.9 fol.36v).

 

[30]

[31]

 


Bijlage A

 

[32] Harmen Willem Witteveen, geb. Twello ca. 1788, timmerman (1817,1852), overl. Deventer 17.04.1870|b|, tr.

[33] Berendina Piederiet, geb. Deventer ca. 1783, overl. Deventer 30.01.1870|a|.

– Er is een Herman Wilm, geb. Twello 21.04.1788, ged. Twello 27.04.1788, z.v. Gerrit Arends en Maria Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   ...

2.                   Maria Witteveen, geb. Deventer 31.07.1817, dienstbaar (1851), tr. Amsterdam 14.05.1851 Lauwrens Petri, geb. Groenlo 12.10.1826, schilder, overl. Amsterdam 13.12.1896|c|, z.v. Johannes Philippus Petri, commies bij de in- en uitgaande rechten en accijnsen (1826), en Barendina Juliana Hamer.

3.                   Jakob Witteveen, geb. Deventer 06.10.1820; volgt [16].

4.                   Harmen Willem Witteveen, geb. Deventer 28.01.1825, tuinman, overl. Heenvliet 24.09.1853, tr. Raalte 27.05.1848 Janna Jacoba Wienbeld, geb. Raalte ca. 1822/1823, overl. Deventer 11.08.1881, d.v. Jan Wienbeld, veldwachter, en Hermanna Maria Westenberg, winkelierster (1848).
     JJW tr. 2e Deventer 29.10.1857 Hendrik van Hummel, geb. Epse (Gorssel) 30.03.1817, koetsier (1848), veldwachter (1857), overl. Deventer 08.04.1898, z.v. Hendrik van Hummel, landbouwer, en Aartjen Arents.
     HvH tr. 1e Diepenveen 29.06.1848 Janna Stoevenbeld, geb. Diepenveen ca. 1820, dienstmaagd (1848), overl. Deventer 06.10.1856, d.v. Jan Stoevenbeld, landbouwer, en Bartjen Alferink, landbouwster.

5.                   Elias Witteveen, geb. Deventer 13.10.1827, tuinman, overl. Voorst 05.04.1925, tr. Deventer 24.05.1855 Aleida Bloemendal, geb. Deventer 28.02.1824, overl. Deventer 31.01.1884, d.v. Hendrik Bloemendal, dagloner, en Janna Veneklaas.

6.                   ...

 

Noten: |a| ‘de namen der ouders onbekend, beide overleden’ (overl.akte Deventer 1870 no.42); |b| ‘de namen der ouders onbekend, beide overleden’ (overl.akte Deventer 1870 no.176); |c| overl.akte Vreeland 1896 no.35.

 

* [64] Gerrit Arends (Witteveen), ged. Twello 13.04.1755, overl. voor 1814, tr.

* [65] Maria Hendriks (Lammershof), geb. ca. 1747, overl. Deventer 31.07.1814|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arend Witteveen, geb. Twello xx.08.1769, dagloner, overl. Deventer 13.12.1839, tr. Hendrika Griezen, overl. na 1839.

2.                   Willem, geb. Twello 05.04.1772, ged. Twello 10.04.1772|c|.

3.                   Elias Witteveen, geb. Twello 20.06.1775, ged. Twello 25.06.1775|d|, hovenier, overl. Deventer 07.02.1856, tr. 1e Aaltjen Meulekolk, geb. ca. 1778, overl. Deventer 15.08.1816|h|; tr. 2e Deventer 16.05.1817 Janna Bosman, ged. Bathmen 13.06.1781, dienstmaagd (1817), overl. Deventer 28.07.1846, d.v. Teunis Bosman, bouwman, en Aaltjen Alberts.

4.                   Arendina, geb. Twello 14.12.1777, ged. Twello 20.12.1777|e|.

5.                   Johanna Witteveen, ook Janna, geb. Deventer xx.02.1778, overl. Deventer 20.04.1843, tr. Roelof Pot, geb. Zwolle ca. 1771, touwslager, overl. Deventer 17.01.1840, z.v. Jannis Pot en Jenneken N.

6.                   Janna, geb. Twello 22.02.1780, ged. Twello 27.12.1780|f|.

7.                   Jan, geb. Twello 07.04.1783, ged. Twello 13.04.1783|g|.

8.                   Herman Wilm, geb. Twello 21.04.1788, ged. Twello 27.04.1788|a|; volgt [32].

9.                   ...

 

Noten: |a| vader Gerrit Arends, moeder Maria Hendriks (Doopboek Twello 1751-1811, Publicatie VVG no.89);

|b| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, wede Witteveen (overl.akte Deventer 1814 no.180); |c| vader Gerrit Arendas, moeder Maria Hendriks Lamberts; |d| vader Gerrit Arends, moeder Maria Henriks; |e||f||g| vader Gerrit Arends, moeder Maria Hendriks; |h| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Deventer 1816 no.193).

 

* [128] Arend Jansen, woont Twello (1746), z.v. Jan Claassen onder Wilp; otr. Twello 21.05.1746|a|

* [129] Willemtje/Wilmtjen Essen, woont Twello (1746), d.v. Esse Jansen onder Appeldoorn.

– Er is een Arent Jansen aan het Woolsevelt (6 kinders), overl. Twello 15.03.1756.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fenneke, ged. Twello 11.02.1748.

2.                   Gerrit, ged. Twello 02.08.1749; volgt [64].

3.                   Doodtgeboren kint van Arent Jansen Aantveld, Twello 06.08.1750.

4.                   Jan, ged. Twello 03.10.1751.

5.                   Gerrit, ged. Twello 01.04.1753.

6.                   Gerrit, ged.Twello 13.04.1755|b|; volgt [64].

 

Noten: |a| Huwelijken Twello 1658-1751, Publicatie VVG no.3a; |b| Dopen Twello 1751-1811, Publicatie VVG no.089.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren