Willem Titus Kroese (1907-1979)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Willem Titus Kroese, geb. Medan 01.12.1907, student NEH te Rotterdam 09.10.1928, kandidaatsexamen handelswetenschap 15.12.1930, doctoraal examen handelswetenschap 06.06.1935, promotie Rotterdam 25.10.1945|a|, bedrijfsleider (1932), lid van het College van curatoren van de THT (1961), erelid van het Rotterdamsch Studenten Corps, OON, RNL, overl. Almelo 09.12.1979, crem., tr. 1e Haarlem 25.05.1932 Johanna Maria Beltman, geb. Enschede 27.08.1908, overl. Almelo 03.11.1958, d.v. Johannes Beltman (1873-1908) en Louisa Wilhelmina van Rossum (1874-1925); tr. 2e voor 1967 Fenneken Louisa Beltman, geb. Haarlem 18.01.1907, overl. Almelo 11.05.1970, crem. Dieren 15.05.1970, oudere zuster van Johanna Maria.

     FLB tr. 1e Enschede 23.04.1930 (echtsch. vommis Arr.Rb. Middelburg 22.10.1947, ingeschr. Enschede 24.11.1947) Johan Pieter Berdenis van Berlekom, geb. Amsterdam 15.09.1901, ingenieur elektrotechniek Delft 1926, oud-dir. NV De Vitrite-Fabr. (1971), OON, overl. Montreux (Zwitserland) 18.10.1994, crem. Vevey (Zwitserland), z.v. Willem Berdenis van Berlekom (1872-1967), industrieel, en Albertha Gerarda Fak Brouwer (1878-1962).
 

– Levensbericht WTK: Wie is wie in Overijssel

 

Noten: |a| proefschrift: Vormen van samenwerking in de Nederlandsche katoenindustrie, 1929-1939.

 

[2] Gerrit Jan Kroese, geb. Dieren (Rheden) 30.06.1872, employé bij de administratie der Deli Maatschappij (1903), overl. Haarlem 21.04.1934, tr. Rheden 06.11.1903|a||b|
[3] Johanna Jakobiena Wijtema, geb. Nieuwolda 08.06.1876, overl. Bennebroek 20.02.1946|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Kroese, geb. Medan 18.09.1904, mr., procuratiehouder (1931,1932), OON, overl. Rotterdam 03.02.1966, crem. 08.02.1966, tr. Haarlem 06.06.1931 Marie Aveline Josephine van den Brandhof, geb. ’s-Gravenhage ca. 1907, mr., overl. Rotterdam 07.04.1967, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 11.04.1967, d.v. Nicolaas Johannes van den Brandhof en Janna Catharina de Haan.

2.                   Willem Titus Kroese, geb. Medan 01.12.1907; volgt [1].

3.                   Cornelis Ebels Kroese, geb. Medan 18.09.1913, overl. na 1984, tr. voor 1940 Henriette Annie Caroline Raasveldt, geb. Semarang 07.03.1914, overl. Rijswijk 04.12.1984, crem. Rijswijk (Eikelenburg) 07.12.1984.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, wonend te Medan, vertegenwoordigd door Willem Kroese {oom} (huw.akte Rheden 1903 no.91); |b| ingeschreven te Medan (Res. Oostkust van Sumatra) 13.01.1904 (RA 1905 p.24); |c| ook overl.akte Heemstede 1946 no.55.

 

[4] Johannes Kroese, geb. Dieren (Rheden) 02.03.1845, gemeenteontvanger, overl. Rheden 04.05.1898, tr. Nijmegen 21.09.1871

[5] Johanna Christina van Engelenburg, geb. Arnhem 29.10.1843, steenfabrikante (1907), overl. Arnhem 17.09.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Kroese, geb. Dieren (Rheden) 30.06.1872; volgt [2].

2.                   Johannes Kroese, geb. Dieren (Rheden) 06.11.1873, administrateur, overl. Nijmegen 09.07.1937, tr. Rheden 24.01.1913 Louise Charlotte van Persijn, geb. Bloemendaal 14.08.1873, overl. Nijmegen 02.06.1949, d.v. Cornelis Johannes van Persijn en Louise Charlotte Schmalhuasen.

3.                   Willem Kroese, geb. Dieren (Rheden) 16.07.1876, steenfabrikant (1903,1932), rentmeester (1938), overl. Dieren (Rheden) 22.12.1938, begr. Dieren (AlgBpl.) 24.12.1938, tr. Doesburg 27.03.1907 Maria Petronella van der Boon, geb. Doesburg 17.05.1877, overl. Arnhem 16.04.1966, crem. Dieren 20.04.1966, d.v. Johannes Nicolaas van der Boon, notaris, en Clara Geertruida Lamping.

4.                   Johannes Christiaan Kroese, geb. Dieren (Rheden) 25.06.1887, overl. na 1938, tr. Utrecht 01.12.1921 Louise Cornelia Moll, geb. Utrecht 28.12.1885, overl. na 1966, d.v. Anthonie Theodoor Moll en Johanna Catharina Jacoba van Persijn.

 

[6] Samuel Wijtema, geb. Groningen 07.12.1841, student Groningen 30.07.1860, promotie Groningen 30.06.1866|a| en 04.02.1867|b|, medicinae doctor, geneesheer, overl. Nieuwolda 09.12.1891, tr. Appingedam 11.06.1868

[7] Attje Johanna van Loon, geb. Appingedam 24.05.1845, overl. Dieren (Rheden) 04.02.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus Wijtema, geb. Appingedam 05.10.1869.

2.                   Johannes Wijtema, geb. Appingedam 30.05.1871, student rechtsgeleerdheid Groningen 16.09.1891, promotie Groningen 06.07.1895|c| en 19.03.1898|d|, hoofdcommies ter Provinciale Griffie van Noord-Holland (1903), curator Nederlandsche Handels-Hoogeschool (1923,1926), overl. Rotterdam 11.07.1928, tr. Schiedam 22.10.1903 Laurentia Elisabeth Versteeg, geb. Zaandam ca. 1878, overl. Wassenaar 12.12.1950, d.v. Hendrik Jacob Versteeg en Agatha Diderica Elisabeth Laurentina van Gelder.
Uit dit huwelijk: Samuel Wijtema, geb. Haarlem 05.02.1905, student geneeskunde Leiden 20.09.1923.

3.                   Willemina Titia Wijtema, geb. Nieuwolda 20.08.1874, overl. Haarlem 12.05.1949.

4.                   Johanna Jakobiena Wijtema, geb. Nieuwolda 08.06.1876; volgt [3].

5.                   Everhardus Wijtema, geb. Nieuwolda 05.02.1878, tweede luitenant der vestingartillerie (1903), kapitein der vestingartillerie (1919), overl. ’s-Gravenhage 09.02.1933, tr. ’s-Gravenhage 08.07.1919 Anna Christina van Deventer, geb. Teteringen 06.02.1889, d.v. Johan Georg van Deventer en Catherina Wilhelmina Elizabeth Munk.

 

Noten: |a| proefschrift: Over struma. (Geneesk.); |b| Stellingen. (Verlosk.); |c| Stellingen. (Rechtswetenschap); |d| proefschrift: Goederenprijzen en muntwezen. (Staatswetenschap).

 

[8] Gerrit Jan Kroese, ged. Spankeren en Ellecom 11.12.1803, gemeenteontvanger, overl. Rheden 26.02.1868, tr. Rheden 06.06.1844

[9] Jantje Schothorst, ged. Spankeren en Ellecom 01.01.1808, overl. Rheden 05.06.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Kroese, geb. Dieren (Rheden) 02.03.1845; volgt [4].

2.                   Gerharda Maria Kroese, geb. Dieren (Rheden) 25.08.1846, overl. Arnhem 18.04.1918.

3.                   levenloze dochter, Rheden 17.12.1847.

4.                   Geertruida Anna Kroese, geb. Dieren (Rheden) 14.04.1849, overl. Dieren (Rheden) 06.04.1910, tr. Rheden 08.10.1874 Gerrit Jan Willem Hupkes, geb. Dieren (Rheden) 23.06.1839, leerlooier, overl. Dieren (Rheden) 28.06.1880, z.v. Gerrit Jan Hupkes en Hendrina Kroese (ca.1802-1841).

5.                   Albert Jan Kroese, geb. Dieren (Rheden) 19.01.1851, overl. Dieren (Rheden) 15.01.1852.

 

[10] Jan van Engelenburg, geb. Arnhem 21.09.1814, kantoorbediende (1840), winkelier (1841), koopman (1845), winkelier (1847), rentmeester van het burgerweeshuis (1849), boekhouder van het burgerweeshuis (1851), koopman (1855,1857), steenfabrikant (1859,1887), overl. Hees (Nijmegen) 02.03.1887, tr. Nijmegen 21.08.1840

[11] Anna Catrina Duijs, geb. Nijmegen 14.11.1818, overl. Nijmegen 28.03.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia van Engelenburg, geb. Arnhem 29.07.1841, overl. Nijmegen 09.03.1925, tr. Nijmegen 30.09.1863 Hendrik Jacob Hutschler, geb. Tiel 08.08.1833, overl. Nijmegen 17.02.1915, z.v. Frederik Willem Anton Hutschler en Augusta Roberdina van Broeckhuisen.

2.                   Johanna Christina van Engelenburg, geb. Arnhem 29.10.1843; volgt [5].

3.                   Willem Lambert van Engelenburg, geb. Nijmegen 01.06.1845, overl. Arnhem 24.04.1846.

4.                   Willemina Leonarda van Engelenburg, geb. Arnhem 23.02.1847, overl. Nijmegen 05.01.1923.

5.                   Lambertus Cornelis van Engelenburg, geb. 13.03.1849, kassier (1872,1903), overl. Nijmegen 08.06.1919, tr. Nijmegen 16.08.1872 Elisabeth Jacoba Schippers, geb. Cxulemborg 07.10.1846, overl. Nijmegen 07.05.1923, d.v. Jan Schippers en Geertruida Paulina van der Mandele.

6.                   Willem van Engelenburg, geb. Arnhem 25.06.1851, overl. Arnhem 10.04.1852.

7.                   Jan van Engelenburg, geb. Arnhem 09.06.1855.

8.                   Anna Catrina van Engelenburg, geb. Arnhem 11.09.1857, overl. Zaandam 01.10.1925, tr. Nijmegen 21.10.1885 Dirk Simonsz, geb. Harlingen 27.12.1859, houthandelaar, overl. Zaandam 15.10.1928, z.v. Hendrik Simonsz, commissionair (1859), grossier (1885), en Catharina Kroeger.

9.                   Hendrina van Engelenburg, geb. Nijmegen 06.07.1859, overl. voor 1908, tr. Nijmegen 12.08.1887 Willem Hendrik Schippers, geb. Culemborg 30.10.1861, kassier (1887), bankier (1908,1911), overl. Arnhem 05.04.1911|a|, z.v. Jan Schippers, wijnhandelaar, en Geertruida Paulina van der Mandele.
     WHS tr. 2e ’s-Gravenhage 07.04.1908 Teuntje Johanna van Herwijnen, geb. Meeuwen 21.12.1863, overl. Leiden 08.06.1932|b|, d.v. Wouter Eimert Rombout van Herwijnen en Elisabeth Uithoven.
     TJH tr. 1e Woudrichem 28.05.1884|d| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 10.04.1902, ingeschr. Nijmegen 10.05.1902 Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn, geb. Nijmegen 29.06.1859, koopman, z.v. Bernardus Noorduijn, koopman, en Anna Susanna Wilhelmina van Moorrees; tr. 3e Nijmegen 18.06.1913 Wouter Johannes Kolff, geb. Odijk 13.07.1853, geneesheer, overl. Rotterdam 25.06.1927|c|, z.v. Johannes Maria Kolff en Jacoba Schellink.
    
FCWN tr. 2e Nijmegen 23.07.1902 Susanna Catharina Beatrix des Tombe, geb. Arnhem 24.02.1869, overl. Driebergen-Rijsenburg 06.11.1948, d.v. François Joan Adriaan des Tombe en Beatrix Cruijs.
     SCBdT tr. 1e Arnhem 28.05.1891 (echtsch. Amsterdam 28.01.1897) Henrik Sillem, geb. Amsterdam 12.08.1866, mr.dr., overl. (‘van een berg gestort en aan de gevolgen daarvan overleden’) Courmayeur 13.07.1907, z.v. Jean Gotlieb Sillem (1837-1896) en Judith Catharina Henriette Hoeufft.
– Levensbericht HS: nl.wikipedia; levensbericht JGS: nl.wikipedia
     WJK tr. 1e Utrecht 29.05.1879 Wilhelmina Elisabeth Spoor, geb. Oosterhout 14.01.1856, overl. Nijmegen 25.03.1912, d.v. Willem Lodewijk Joost Spoor, ontvanger der registratie, en Martiana Hoijer.

10.               Matthias van Engelenburg, geb. Nijmegen 06.07.1859, overl. Hees (Nijmegen) 30.01.1860.

 

Noten: |a| ook overl.akte Nijmegen 1911 no.295; |b| ook overl.akte Wassenaar 1932 no.91; |c| ook overl.akte Baarn 1927 no.77; |d| bruidegom geb. 20.06, bruid geb. 22.12 (huw.akte Woudrichem 1884 no.6).

[12] Douwe Wijtema, geb. Franeker ca. 1809, apotheker, overl. Groningen 29.03.1883, tr. Groningen 03.04.1839

[13] Johanna Jacobina Veltman, geb. Groningen 26.09.1818, overl. Groningen 03.08.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederica Wijtema, geb. Groningen 11.01.1840, overl. Beilen 07.11.1909.

2.                   Samuel Wijtema, geb. Groningen 07.12.1841; volgt [6].

3.                   Trijntje Wijtema, geb. Groningen 18.04.1844, overl. Groningen 08.01.1906, tr. Groningen 13.12.1876 Antoni Christiaan Herman Eliza van Riemsdijk, geb. Stad Hardenberg 02.08.1844, arts, overl. Hellendoorn 06.09.1887, z.v. Frans Willem van Riemsdijk, medicinae doctor, en Anna Catharina Christina Hoenderken.

4.                   Grietje Wijtema, geb. Groningen 06.03.1847, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1934, begr. ’s-Gravenhage (Bpl.Oud Eik en Duinen) 08.12.1934, tr. Groningen 01.08.1892 Enne Sijbolts, geb. Wierhuizen (Eenrum) 14.03.1853, apotheker te ’s-Gravenhage (1892), overl. ’s-Gravenhage 23.05.1923, geb. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.05.1923, z.v. Meerten Ennes Sijbolts, landbouwer, en Foske Ulferts Marringa.

5.                   Jetskelina Margaretha Wijtema, geb. Groningen 14.11.1849, overl. Groningen 07.08.1852.

6.                   Margaretha Wijtema, geb. Groningen 15.04.1852, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1915.

7.                   Johanna Jacobina Wijtema, geb. Groningen 14.07.1855, overl. Groningen 03.04.1905.

 

[14] Johannes Potter van Loon, ged. Sint Annaparochie 25.04.1800, mr., dr., procureur bij de rechtbank te Appingedam (1826,1843), burgemeester van Appingedam (1843-1863), overl. Appingedam 01.01.1865; tr. 1e Groningen 28.01.1824 Gesina Marissen, geb. ca. 1799, overl. Appingedam 30.07.1835, d.v. Jan Marissen en Meike Damsthe; tr. 2e Loppersum 28.09.1836 Reiniera Sissingh, geb. Appingedam ca. 1803, overl. Appingedam 01.12.1837, d.v. Jan Hindriks Sissingh, steenfabrikant, burgemeester van Loppersum (1811-1814), en Wiepke Berends Smedes; tr. 3e Uithuizen 27.12.1842

[15] Wilhelmina Titia Brouwer, geb. Garmerswolde (Ten Boer) 02.02.1814, overl. Groningen 11.10.1888.

Uit het huwelijk van Loon-Marissen:

1.                   Johannes Marissen van Loon, geb. Groningen ca. 1825, predikant te Kampen, overl. Uithuizen 21.05.1856|a|.

2.                   Everhardus van Loon, geb. Groningen 04.09.1826, kantonrechter te Appingedam (1856), tr. Appingedam 26.11.1856 Aaffien Sjabbina Cleveringa, geb. Appingedam ca.1836, d.v. Rudolph Ebels Cleveringa en Giselina Margaretha Molenkamp.

Uit het huwelijk van Loon-Sissingh:

3.                   levenloze dochter, Appingedam 17.10.1837.

Uit het huwelijk van Loon-Brouwer:

4.                   Ida Alagonda Elisabeth van Loon, geb. Appingedam 30.12.1843, overl. Dieren (Rheden) 05.07.1923, tr. Groningen 03.02.1871 Rudolph Ebels van der Loeff, geb. Appingedam 27.03.1841, luitenant-ter-zee (1871), overl. Ooststellingwerf 25.06.1892, z.v. Paulus Adrianus van der Loeff, medicinae doctor, en Cornelia Ebelina Cleveringa.

5.                   Attje Johanna van Loon, geb. Appingedam 24.05.1845; volgt [7].

6.                   Laurentius van Loon, geb. Appingedam 29.08.1846, overl. Appingedam 12.04.1851.

7.                   Gesina Reinira van Loon, geb. Appingedam 16.03.1848, overl. Appingedam 09.06.1864.

8.                   Hendrik Jan Everhardus Potter van Loon, geb. Appingedam 17.10.1849, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 16.03.1919.

9.                   Everhardus van Loon, geb. Appingedam 01.01.1851, predikant (1893), overl. Laren (NH) 17.12.1912, tr. Finsterwolde 07.10.1876 Geeske Bregenbeek van der Tuuk, geb. Finsterwolde 22.11.1849, overl. voor 1912, d.v. Markus van der Tuuk, medicinae doctor, en Fenna Nanninga.

10.               Laurentius van Loon, geb. Appingedam 17.12.1852, overl. Appingedam 17.05.1853.

11.               Maria van Loon, geb. Appingedam 30.03.1854, overl. Groningen 13.10.1882.

12.               Laurentia Johanna van Loon, geb. Appingedam 18.06.1857, overl. Appingedam 02.08.1860.

13.               Jan van Loon, geb. Appingedam 31.01.1860.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kampen 1856 no.154.

 

[16] Johannes Kroese, geb. Dieren ca. 1768/1769, ontvanger der indirecte belastingen (1814), winkelier/koopman (1816,1854), overl. Dieren (Rheden) 17.03.1854, z.v. Godefried Arnold Kroese en Willemina Stenfert (zie Bijlage A); tr. 2e Dieren 06.10.1814 Johanna Alpherts, geb. ca. 1786, overl. Dieren (Rheden) 23.03.1834, d.v. Barend Alpherts (-1813); tr. 1e Spankeren en Ellecom 08.05.1791

[17] Geertruida Klaassen, geb. ca. 1771, overl. Dieren 17.01.1813.

Uit het huwelijk Kroese-Klaassen:

1.                   Harmen Stenfert Kroese, ook Herme, geb. Dieren ca. 1792, student Th. Utrecht 10.02.1812, predikant, overl. Giessen-Nieuwkerk 10.10.1830, tr. voor 1820 Petronella Johanna Spiering.

2.                   Arnoldus Kroese, ged. Spankeren en Ellecom 15.06.1794.

3.                   Hendrina Kroese, geb. ca. 1802, overl. Dieren (Rheden) 17.03.1841, tr. Rheden 12.02.1825 Gerrit Jan Hupkes, geb. ca. 1785, kastelein (1820,1825), landbouwer (1856), overl. Dieren (Rheden) 14.08.1856, z.v. Geurt Hupkes en Johanna Wenting.
Uit dit  huwelijk: Gerrit Jan Willem Hupkes (1839-1880), tr. Rheden 08.10.1874 Geertruida Anna Kroese (ca.1849-1910), d.v. Gerrit Jan Kroese en Jantjen Schothorst.
     GJH tr. 1e voor 1820 Hendrika Geerlings, geb. ca. 1785, overl. Dieren (Rheden) 01.02.1820, d.v. Hendrik Vleming Geerlings en Geertruijda Avelings; tr. 2e Rheden 20.07.1820 Christina Johanna van der Horst, geb. ca. 1797, overl. Dieren (Rheden) 21.03.1824|a|, d.v. Christiaan van der Horst en Gerarda van der Laan.

4.                   Gerrit Jan Kroese, ged. Spankeren en Ellecom 11.12.1803; volgt [8].

5.                   Imke Buddingh Kroese, geb. ca. 1807, overl. Arnhem 27.10.1855, tr. Rheden 15.03.1834|b| Gerardus Hendrikus Wenting, ook Wentink, geb. ca. 1796, koopman, winkelier, overl. Arnhem 24.06.1876, z.v. Arend Wenting, koopman, en Anna Aalbers.

6.                   Godefried Arnold Kroese, ged. Spankeren en Ellecom 18.02.1810, overl. Dieren (Rheden) 11.08.1828.

7.                   levenloze zoon, Dieren 13.12.1812.

Uit het huwelijk Kroese-Alpherts:

8.                   Geertruida Kroese, geb. Dieren 23.03.1816, overl. Dieren (Rheden) 03.02.1818.

9.                   Antonia Berendina Kroese, geb. Dieren 27.03.1817, overl. Arnhem 14.11.1835.

10.               Anna Geertrui Kroese, geb. Dieren (Rheden) 26.10.1819, overl. Arnhem 07.09.1884|c|.

11.               Willemina Maria Kroese, geb. Dieren (Rheden) 05.02.1823, overl. Utrecht 11.04.1912.

12.               Geertruida Johanna Kroese, geb. Dieren (Rheden) 09.11.1824, overl. Utrecht 28.11.1901, tr. Rheden 27.02.1851 Johannes Meijer, geb. Wijk bij Duurstede 11.04.1824, overl. Utrecht 25.04.1912, z.v. Derk Jacob Meijer en Geertrui Hamers.

 

Noten: |a| d.v. Johannes van der Horst en Johanna van Lakum {?} (overl.akte Rheden 1824 no.28); |b| bruid Croese; |c| ookoverl.akte Oijen en Teeffelen 1884 no.17.

 

[18] Marten Schothorst, geb. ca. 1772, timmerman (1835,1845), overl. Spankeren (Rheden) 21.01.1848, z.v. Hermen Schothorst en Jenneke Palsenberg; tr. Spankeren en Ellecom 06.04.1800

[19] Gerharda Reinders, geb. ca. 1769, overl. Dieren (Rheden) 22.02.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Schothorst, geb. ca. 1803, timmermansknecht (1835,1837), timmerman (1860), overl. Spankeren (Rheden) 05.02.1860, tr. 1e Rheden 28.03.1835 Gerritjen Hogeweg, geb. ca. 1802, dienstmeid (1835), overl. Lochem 07.07.1835, d.v. Hendrik Hogeweg, wever, en Berendjen Barink; tr. 2e Rheden 10.08.1837 Johanna Burgers, geb. ca. 1803, overl. Zutphen 05.03.1870, d.v. Teunis Burgers, bouwman, en Maria Klaassen.

2.                   Reinder Schothorst, ged. Spankeren en Ellecom 06.01.1805, w.s. jong gestorven.

3.                   Jan Schothorst, ged. Spankeren en Ellecom 02.05.1806, timmerman, overl. Rheden 24.02.1870, tr. Rheden 02.10.1847 Elberta Elisabeth Lentink, geb. ca. 1805, overl. Dieren (Rheden) 15.02.1874, d.v. Arend Jan Lentink en Grietje Arends.

4.                   Jantje Schothorst, ged. Spankeren en Ellecom 01.01.1808; volgt [9].

5.                   Reinder Schothorst, ged. Spankeren en Ellecom 29.07.1810, timmerman, overl. Dieren (Rheden) 03.02.1864, tr. 1e Rheden 30.04.1842 Aaltjen Stenfert, geb. Dieren (Rheden) 12.12.1820, overl. Dieren (Rheden) 06.03.1846, d.v. Steven Stenfert (1784-1849) en Maria Wijers (1786-1824); tr. 2e Rheden 19.09.1846 Hendrica Ottolina Wijers, geb. Olburgen (Steenderen) 03.11.1819, ged. Drempt 05.12.1819, overl. Dieren (Rheden) 15.02.1854, d.v. Hendrik Wijers (1781-1858) en Gardina Schaap (1790-1854).

6.                   Jenneken Schothorst, geb. ca. 1812, overl. Dieren (Rheden) 29.05.1845.

 

[20] Willem van Engelenburg, geb. ca. 1788, klerk ontvanger (1813), commies (1814), koopman (1816), winkelier (1823), koopman (1824), winkelier (1827), koopman (1828,1830), winkelier (1835,1837), collecteur van de Koninklijke Nederlandsche Loterij (1840), overl. Arnhem 31.12.1842, z.v. Jan van Engelenburg en Hendrica Slosser; tr. 2e Arnhem 02.10.1822 Wilhelmina van den Bergh, geb. ca. 1796, overl. Arnhem 25.02.1866, winkelierster (1847), jongere zuster van Johanna Cornelia; tr. 1e Arnhem 30.12.1813

[21] Johanna Cornelia van den Bergh, geb. ca. 1790, overl. Arnhem 22.02.1820, d.v. Jan van den Bergh, waagmeester, en Johanna Martens; tr. 1e voor 1813 Gijsbert Willem van der Wiel, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van Engelenburg, geb. Arnhem 21.09.1814; volgt [10].

2.                   Willem Cornelis van Engelenburg, geb. Arnhem 24.10.1816.

Uit dit huwelijk:

3.                   Johanna Cornelia van Engelenburg, geb. Arnhem 30.05.1823, overl. Arnhem 22.02.1827.

4.                   Willem van Engelenburg, geb. Arnhem 14.11.1824, collecteur van de Staatsloterij (1851,1871), overl. Arnhem 09.04.1880, tr. Arnhem 18.06.1851 Geertruid Johanna Lotz, geb. Arnhem 16.03.1826, overl. Arnhem 26.10.1878, d.v. Coenraad Lotz, koopman, en Cornelia Catharina Barenbrugh.

5.                   Johann Hendrik van Engelenburg, geb. Arnhem 03.02.1827, koopman (1859), collecteur loterij (1897), overl. Arnhem 31.05.1897, tr. Arnhem 24.08.1859 Aleida Catharina Groebel, geb. Arnhem 30.05.1830, d.v. Cornelis Philippus Groebel, stadsdansmeester, overl. Arnhem 01.03.1866, en Aleida Catharina Loman.

6.                   Leonard Gerhard van Engelenburg, geb. Arnhem 29.10.1828, kwekeling in de genees-, heel- en verloskunde, overl. Arnhem 21.02.1847.

7.                   Derk Frank van Engelenburg, geb. Arnhem 11.08.1830, overl. Arnhem 27.09.1831.

8.                   Willemina Johanna Cornelia van Engelenburg, geb. Arnhem 22.03.1835, overl.Arnhem 03.09.1906.

9.                   Derk Frank van Engelenburg, geb. Arnhem 29.03.1837, overl. Arnhem 03.06.1837.

 

[22] Lambert Duijs, geb. ca. 1776, handelaar (1812), koopman (1814,1817), lakenkoper (1818), koopman (1822,1847), overl. Nijmegen 19.12.1847, z.v. Cornelis Duijs en Geertrui Maria Costermans; tr.

[23] Johanna Christina Verbeet, geb. ca. 1786, overl. Nijmegen 22.06.1857, d.v. Matthias Verbeet en Anna Catrina van Ellekom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Duijs, ged. Nijmegen 09.04.1809, overl. Nijmegen 26.01.1839.

2.                   Henri Duijs, ook Hendricus, geb. Nijmegen 02.02.1811, ged. Nijmegen 03.02.1811, koopman (1834), winkelier (1840), koopman (1871), lid van de gemeenteraad van Nijmegen (1871,1889, overl. Hees (Nijmegen) 02.03.1889, tr. Nijmegen 06.06.1834 Petronella Ida Wilhelmina van Nas, geb. Nijmegen 12.09.1812, overl. Nijmegen 27.10.1877, d.v. Gideon Herbert van Nas en Johanna Cornelia van Hulsteijn.

3.                   Mathias Duijs, geb. Nijmegen 15.12.1812, steenbakker (1839,1840), steenfabrikant (1867), overl. Nijmegen 31.01.1867, tr. Nijmegen 22.11.1839 Hendrina van Kuijk, geb. Nijmegen 31.03.1818, overl. Hees (Nijmegen) 01.03.1888, d.v. Johannes van Kuijk, bakker, en Grada de Roos.

4.                   Lambert Johannes Duijs, geb. Nijmegen 22.11.1814, stoombootdirecteur, overl. Arnhem 18.07.1880, tr. Wilhelmina Pallada, geb. Vreeswijk 12.04.1813, overl. Arnhem 25.11.1886, d.v. Jan Willem Pallada, aannemer, en Teuntje Veldthuijsen, ook Antonia Veldhuizen.

5.                   Geertrui Maria van Engelenburg, geb. Arnhem 24.01.1817, overl. Nijmegen 27.02.1886.

6.                   Anna Catharina Duijs, geb. Nijmegen 14.11.1818; volgt [11].

7.                   Jacoba Anna Duijs, geb. Arnhem 23.08.1822, overl. Nijmegen 09.02.1897, tr. Nijmegen 15.10.1845 Cornelis ten Hoet, geb. Nijmegen 12.06.1812, boekhandelaar, overl. Nijmegen 22.05.1851, z.v. Adrien ten Hoet, boekbinder, en Adriana Hendrina Pouwels.

 

[24] Samuel Wijtema, geb. Franeker ca. 1773/1774, koopman, overl. Franeker 13.01.1825, z.v. Douwe Wijtema en Ietske Draaisma; tr. 2e Franeker 21.09.1823|a| Bergita Meil, geb. Harlingen ca. 1782, winkelierster (1823), d.v. Martinus Meil en Hendrike Baijes; otr. 1e Franeker (gerecht) 20.06.1800, tr. Franeker 06.07.1800

[25] Trijntje Romar, geb. Franeker ca. 1774, overl. Franeker 16.06.1822,d.v Paulus Hiacinthe Romar en Sjouwkje Ottes Salverda.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Hijacinthus Wijtema, geb. Franeker ca. 1803, ‘2e luit. plaatsmajor 3e klasse dezer vesting, in guarnizoen te Vlissingen’, overl. Vlissingen 05.12.1835.

2.                   Jetske Wijtema, geb. Franeker ca. 1806, winkelierster (1862), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 22.03.1862, tr. Franeker 18.02.1827 Klaas Hoogterp, geb. Berlikum ca. 1805/1806, student Athenaeum te Franeker 08.07.1824, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 16.02.1847, z.v. Bartele Klases Hoogterp en Jeltje Warners Emmen.

3.                   Douwe Wijtema, geb. Franeker ca. 1809; volgt [12].

4.                   Sjoukje Wijtema, geb. Franeker ca. 1811, overl. Leeuwarden 14.10.1877, tr. Franeker 04.05.1837 Paulus Risselada, geb. Franeker ca. 1796, apotheker, overl. Leeuwarden 16.05.1855, z.v. Thijs Risselada en Anna Maria Haitsma.
     PR tr. 1e voor 1828 Hendrika van Wicheren, geb. ca. 1796, overl. Leeuwarden 26.08.1828, d.v. Theodorus van Wicheren en Elizabeth Heimans.

5.                   Trijntje Wijtema, geb. Franeker 14.09.1812, overl. Franeker 19.07.1816.

6.                   Samuel Wijtema, geb. Franeker 14.08.1814, overl. Franeker 26.08.1814.

 

Noten: |a| bruid in akte Meil, tekent met Meill (huw.akte Franeker 1823 no.28).

 

[26] Gerrit Veltman, geb. Groningen ca. 1785, koopman (1815), winkelier (1816,1827), overl. Groningen 11.08.1827, z.v. Jan Jacob Veltman, koopman, en Margrieta Buirma; tr. Haren 26.04.1815

[27] Freerkien Hoenderken, geb. Noordlaren ca. 1787, koopvrouw (1839), overl. overl. Groningen 20.04.1862, d.v. Otto Hoenderken, landbouwer, en Grietje Hamming, landbouwster (1815).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jacob Veltman, geb. Groningen 12.02.1816, overl. Groningen 16.05.1816.

2.                   Grietje Veltman, geb. Groningen 28.06.1817, overl. Groningen 19.05.1878, tr. Groningen 22.05.1843 Gregorius Sicman, geb. Groningen 18.02.1814, fabrikant, overl. Groningen 22.10.1879, z.v. Hillebrand Jacob Sicman, wijnhandelaar, en Geertruda Kijff.

3.                   Margareta Veltman, geb.Groningen 28.06.1817, overl. Groningen 19.06.1895.

4.                   Johanna Jacobina Veltman, geb. Groningen 26.09.1818; volgt [13].

 

[28] Everhardus van Loon, geb. Oldemarkt ca. 1762, secretaris van Het Bildt (1800,1828), notaris (1836,1840), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.02.1840, z.v. Jan van Loon en Rikje Glastra; otr. Berlikum 09.06.1799; tr. 1e voor 1788 Femmigje Laurens Bovenkamp, overl. voor 1799; tr. 2e Sint Annaparochie 16.06.1799

[29] Atje Potter Jouwsma, geb. Eestrum ca. 1776, aang.lidmaat 12.05.1799 (naar Sint Annaparochie xx.07.1799), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.04.1828, d.v. Ouwe Jouwsma en Fetje Potter.

Uit het huwelijk van Loon-Bovenkamp:

1.                   Laurens van Loon, ged. Sint Jacobiparochie 27.06.1788, predikant, overl. Deventer 07.04.1861|d||e|, tr. Sint Annaparochie 19.02.1813 Margaretha Swartte, geb. Pruissische Polder|b| ca. 1787|a| of Eiland Borkum ca. 1786|c|, overl. Dokkum 31.03.1865, d.v. Gerhardus Henricus Swartte, predikant te Vrouwenparochie, en Sara Brummer.

2.                   Jan van Loon, geb. Sint Jacobiparochie ca. 1795, ontvanger van het Nieuw Bildt (1818), notaris (1829), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 29.04.1829, tr. Het Bildt 28.05.1818 Hiltje Oosterloo, geb. Sneek ca. 1796, d.v. Jacobus Oosterloo, goud- en zilversmid, en Janneke Scrinerius.

Uit het huwelijk van Loon-Jouwsma:

3.                   Johannes van Loon, ged. Sint Annaparochie 25.04.1800; volgt [14].

 

Noten: |a| huw.akte Sint Annaparochie 1811 fol.2; |b| nu Landschaftspolder in Region Reiderland, Bundesland Niedersachsen; |c| overl.akte Dokkum 1865 fol.17; |d| oud 69 jaar en 8 maanden; |e| ook overl.akte Hennaarderadeel 1861 fol.16.

 

[30] Laurentius Meijer Brouwer, geb. Oudwoude ca. 1786/1787, predikant, overl. Appingedam 30.06.1872, z.v. Henrikus Brouwer en Bouwina Meijer; otr. Groningen 20.04.1811, tr. Groningen 11.05.1811

[31] Ida Alagonda Elizabeth Lohman, geb. Groningen ca. 1783, overl. Uithuizen 07.09.1851, d.v. Hendrik Lohman en Willemina Titia Gockinga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Titia Brouwer, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 02.02.1814; volgt [15].

2.                   Bouwina Henderika Brouwer, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 24.03.1816.

3.                   levenloze zoon, Meeden 07.07.1820.

4.                   Henrikus Brouwer, geb. Meeden 11.12.1823, predikant te Koekange (1823) en Oirschot (?), overl. Groningen 10.11.1885|a|, tr. Leiden 05.03.1846 Maria Wilhelmina Verkouteren, geb. Paramaribo (Suriname) 27.04.1821, overl. Zwolle 23.02.1871, d.v. Antonie Jacob Verkouteren en Magdalena Maria Lammens.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oirschot 1885 no.63.

 


Bijlage A

 

[32] Godefried Arnold Kroese, overl. Dieren 01.06.1781, tr.

[33] Wilhelmina Stenfert, overl. Dieren 11.12.1773.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Kroese, geb. ca. 1763, overl. Dieren (Rheden) 17.03.1852.

2.                   Johannes Kroese, geb. Dieren ca. 1768; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren