Carl Paul Maria Romme (1896-1980)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Carl Paul Maria Romme, geb. Oirschot 21.12.1896, doctoraalexamen rechtsgeleerdheid 1919, advocaat (1920), lector Tilburg, hoogleraar Tilburg, eredoctoraat Tilburg 21.11.1962, overl. Tilburg 16.10.1980, begr. Amsterdam, tr. Amsterdam 19.04.1920 Antonia Maria Wiegman, geb. Amsterdam 24.12.1897, overl. Eindhoven 28.12.1987, begr. Amsterdam, d.v. Petrus Paulus Wiegman (1855-1933) en Theresia Johanna Theodora Maria Dobbelmann (1866-1906). 
– Levensberichten CPMR: nl.wikipedia * parlement.com

 

[2] Rudolph Hendrik Arnold Maria Romme, geb. Oosterhout 08.07.1862, mr., advocaat en procureur (1888), kantonrechter te Oirschot (1894), rechter bij  de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (1906), vice-president van het gerechtshof te Amsterdam (1918,1920), lid Raad van State, RNL, CON, overl. ’s-Gravenhage 29.01.1939, tr. ’s-Hertogenbosch 17.05.1888
[3] Jeanne Marie Caroline Theodorine van Schaeck, geb. Maastricht 22.06.1862, overl. ’s-Gravenhage 28.08.1941, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 01.09.1941.
– Levensbericht RHAMR: parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolph Frederik Eduard Maria Romme, geb. ’s-Hertogenbosch 31.03.1889, mr., Nederlandsch-Indisch bureau-jurist (1920), advocaat en procureur te Medan, OON, overl. Utrecht 28.03.1964, begr. Bilthoven (RK Bpl.) 01.04.1964, tr. 1e Harderwijk 27.01.1920 Antoinetta Emma Hilling, geb. Soerabaja 20.03.1896, overl. na 1974, d.v. Anton Heinrich Hilling en Maria Emilie Obdam (1873-1969); tr. 2e Medan 12.07.1930 Maragrita Elisabeth Ferwerda, geb. Amsterdam 29.11.1904, overl. na 1958, d.v. Wijbren Reinout Ferwerda en Hendrika van Heusden. [Medan 1922,1925] [AEH: Amersfoort 1974] [MEF: London (Ontario, Canada) 1953; West Lorne (Ontario, Canada) 1958]

2.                   Maria Jeanne Bernardine Romme, geb. ca. 1890, overl. ’s-Gravenhage 13.12.1974, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburg) 16.12.1974. [Medan 1941; Maastricht 1964]

3.                   Aleida Constance Maria Romme, geb. ca. 1892, overl.  Driebergen 09.07.1974, tr. Amsterdam 03.06.1918 Louis Maria Joseph Grasveld, geb. Amsterdam 10.07.1891, mr., reserve tweede luitenant voor speciale diensten (1918), overl. Breda 31.01.1972, begr. Breda (RK Bpl. Zuylen) 04.02.1972, d.v. Carel Wilhelmus Grasveld en Maria Anna Johanna Josepha Steinbacher.

4.                   Jan August Maria Romme, geb. Oirschot 22.02.1894, wissel-arbitrageant (1920), overl. Bussum 05.06.1974, tr. Saarbrücken|a| 20.11.1926 Hildegard Lamm, geb. Kappelrodeck|b| 24.02.1904, overl. Doorn 22.08.1995, crem. Nieuwegein (Noorderveld) 26.08.1995.

5.                   Carl Paul Maria Romme, geb. Oirschot 21.12.1896; volgt [1].

6.                   Jeanne Rudolphine Marie Romme, geb. ’s-Gravenhage 02.08.1906, mr., overl. ’s-Gravenhage 20.05.1990, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 25.05.1990, tr. 08.02.1936 Gustaaf Hendrik Alexander Feber, geb. Breda 21.09.1900, mr., doctoraal examen rechtsgeleerdheid Leiden 1923, promotie Amsterdam UvA 10.07.1934|c|, buitengewoon hoogleraar Amsterdam UvA (1946-1955), raadsheer, later president van de Hoge Raad der Nederlanden, CNL, CON, overl. ’s-Gravenhage 30.01.1982, z.v. Herman Johannes Antonius Feber en Johanna Antonia Maria Kok.
– Levensbericht GHAF: nl.wikipedia

 

Noten: |a| nu Landeshauptstad van Bundesland Saarland; |b| nu in Landkreis Ortenaukreis, Bundesland Baden-Württemberg; |c| proefschrift: Beschouwingen over crimineele psychologie; promotor: W.A. Bonger (1876-1940).

 

[4] Eduardus Gijsbertus Adrianus Romme, geb. Terheijden 23.04.1831, mr., kantonrechter te Oosterhout (1860,1873), lid gemeenteraad Oosterhout (1873), lid Provinciale Staten van Noord-Brabant (1873), overl. Oosterhout 23.08.1873, tr. Teteringen 19.04.1860

[5] Rudolfine Louise Marie Josephine de Roij, ook Rudolphine, geb. Deventer 14.03.1828, overl. ’s-Hertogenbosch 02.06.1911|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduardus Roverius Arnoldus Maria Romme, geb. Oosterhout 09.04.1861.

2.                   Rudolph Hendrik Arnold Maria Romme, geb. Oosterhout 08.07.1862; volgt [2].

3.                   Bernard Joseph Maria Romme, geb. Oosterhout 08.11.1863, koopman, tr. Someren 19.02.1896 Antonia Beerens, geb. Someren 26.01.1877, overl. Eindhoven 04.07.1936, d.v. Petrus Joannes Beerens, winkelier, en Gertrude Canters.
     AB tr. 2e Jozeph Böhm.

4.                   Maria Cornelia Rudolfina Constantia Romme, geb. Oosterhout 15.02.1869, tr. ’s-Hertogenbosch 29.08.1895 Carl Bernard Schölvinck, geb. Amsterdam 13.02.1865, koopman, z.v. Carl Johann Godfried Schölvinck en Alwine Francisca Theodora Caecilia Zumloh.

5.                   Constantinus Ignatius Josephus Maria Romme, geb. Oosterhout 15.04.1871, administrateur der Godshuizen, RON, overl. ’s-Hertogenbosch 04.07.1937, begr. Orthen (RK Kerkhof) 08.07.1937, tr. Hilversum 16.04.1907 Sophia Maria Louisa Wreesman, geb. Groningen 08.10.1881, overl. Vught 07.06.1950, d.v. Johannes Hermanus Wreesman en Sophia Maria Susanna Muller.

 

Noten: |a| de Roy van Zuidewijn (Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 05.06.1911).

 

[6] Hector Frederic Theodore van Schaeck, geb. Mons 22.10.1820, student rechten (1839), mr., officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank van Breda (1859), raadsheer in het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (1888,1889), RNL, overl. ’s-Hertogenbosch 26.02.1893|b|, tr. Breda 08.01.1859

[7] Maria Anna Philippina Mensing, geb. Eindhoven 02.12.1837, overl. Amsterdam 26.01.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pauline Jeanne Aimée Marie van Schaeck, geb. Breda 02.04.1860, overl. Nijmegen 20.07.1929, tr. ’s-Hertogenbosch 30.01.1894 Franciscus Maria Amandus Mathon, later van Schaeck Mathon|c|, geb. Hulst 22.07.1853, burgemeester van Bergen op Zoom (1892-1898), burgemeester van Nijmegen (1898-1929), president-curator van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1923), RMWO 4e klasse, overl. Nijmegen 21.09.1931, z.v. Edmond Hendrik Frans Willem Mathon en Eulalia Clemence Caroline Serraris.
– Levensbericht FMAvSM: nl.wikipedia

2.                   Jean Marie Frédéric Théodore van Schaeck, geb. Breda 27.06.1861.

3.                   Jeanne Marie Caroline Theodorine van Schaeck, geb. Maastricht 22.06.1862; volgt [3].

4.                   Félicie Jeanne Antoinette Maria van Schaeck, geb. Maastricht 20.03.1864, tr. ’s-Hertogenbosch 04.06.1889 August Friedrich Gerhard Hubert Bonse, geb. Heinsberg|a| ca. 1860, koopman, z.v. August Bonse en Maria Anna Franziska Jacobina Hubertina Berens. [Bremen 1892]

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| vader Dirk Hendrik, moeder Pauline Reine Constance Daelman de Lannoij (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1893 no.133); |c| toestemming bij KB van 30.04.1898 ‘om bij zijn geslachtsnaam van Schaeck te voegen, met dien gevolge dat hij met zijne wettige nakomelingen voortaan den geslachtsnaam van Schaeck Mathon zal dragen’ (aant. 25.05.1898 op geb.akte Hulst 1853 no.30).

 

[8] Roverius Petrus Romme, ged. Terheijden (rk) 18.02.1801, mr., notaris, lid Tweede Kamer, overl. Terheijden 01.05.1849|b|, tr. Breda 26.10.1824

[9] Cornelia Buijsen, ged. Breda (rk) 19.05.1800, overl. Terheijden 03.02.1878.

– Levensbericht RPR: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Catharina Adriana Romme, geb. Terheijden 03.05.1828.
= w.s. Henrica Adriana Maria Romme, geb. Terheijden ca. 1828, overl. Terheijden 15.05.1878.

2.                   Maria Petronella Adriana Romme, geb. Terheijden 25.04.1830, overl. Breda 10.11.1865, tr. Terheijden 31.08.1852 Johannes Ignatius Hubertus Hoeben, geb. Culemborg 30.05.1816, notaris, overl. Breda 07.05.1878, d.v. Petrus Adrianus Hoeben, koopman in gezaagd en ongezaagd hout, en Theodora Cornelia van Lakenveldt.

3.                   Eduardus Gijsbertus Adrianus Romme, geb. Terheijden 23.04.1831; volgt [4].

4.                   Theresia Dingena Romme, geb. Terheijden 02.12.1835, overl. Terheijden 25.04.1852.

5.                   Cornelia Maria Romme, geb. Terheijden 10.09.1839, overl. Ginneken en  Bavel 19.05.1902, tr. Breda 02.06.1880 Franciscus Martinus Gescher, geb. Leeuwarden 16.04.1841, burgemeester van Oosterhout (1878-1897), overl. Ginneken en Bavel 16.10.1919, z.v. Lambertus Bernardus Gerhardus Gescher, medicinae doctor, en Anna Maria Sophia Langemeijer.

6.                   Johanna Henrica Romme, Jeanne, geb. Terheijden 11.02.1841, religieuse Marie Chantal van het Gezelschap J.M.J. (1887)|d|, overl. Culemborg 30.10.1887|c|.

 

Noten: |b| e.v. Buijzen; |c| ook overl.akte ’s-Hertogenbosch 1887 no.623; |d| Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 01.11.1887.

 

[10] jhr. Rudolph Jacobus Josephus de Roij, geb. Breda ca. 1793/1794, tweede luitenant bij de afdeling kurassiers no.2 in garnizoen te Deventer (1827,1829), eerste luitenant bij de afdeling kurassiers no.9 (1832,1834), ritmeester bij het regiment kurassiers no.9 (1841), gepensioneerd ritmeester der cavallerie (1854), overl. Teteringen 01.05.1854, tr. Breda 01.06.1827

[11] Maria Theresia Francisca Simon, ged. Breda (rk) 29.07.1795, overl. Teteringen 23.07.1859.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolfine Louise Marie Josephine de Roij, geb. Deventer 14.03.1828; volgt [5].

2.                   Wilhelmina Maria Ruphine Josephine de Roij, geb. Breda 30.06.1829.

3.                   Arnoldus Martinus Antonius Marie de Roij, geb. Deventer 20.08.1830, overl. Geertruidenberg 19.08.1872, tr. Oosterhout 07.11.1865 Paulina Eleonora van Gendt, geb. Terwolde (Voorst) 04.05.1840, overl. Princenhage 01.11.1912, d.v. Gerlag Jan van Gendt, landbouwer, en Christina Jacomina Voorhorst.

4.                   Ludovica Ruphine Maria Antonius Roij, geb. Breda 29.05.1832.

5.                   Maria Francisca Antonius Josepha de Roij, geb. Breda 07.05.1834.

6.                   Bernard Marie August Antoine de Roij van Zuijdewijn, geb. Haarlem 15.12.1838, mr., griffier der arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch (1881,1895), overl. Breda 16.04.1926, tr. ’s-Gravenhage 15.02.1881 Maria Theresia Petronella Joanna van der Kun, geb. Rijswijk (ZH) 26.08.1846, overl. ’s-Hertogenbosch 11.01.1923, d.v. Ludovicus Joannes van der Kun, zeehandelaar, en Henrica Klomp.

7.                   Rudolph Franciscus Maria Antonius de Roij, geb. Breda 03.04.1841, burgemeester van Oss (1871-1879), overl. Teteringen 27.05.1916, tr. ’s-Hertogenbosch 07.02.1872 Maria Justina Jacoba Kivits, geb. ’s-Hertogenbosch 07.04.1841, overl.Teteringen 12.07.1916, d.v. Justinus Henricus Kivits en Catharina Louisa Agnes Dorothea van Erp.

 

[12] Theodore Henri van Schaeck, ook Dirk Hendrik, geb. Enkhuizen ca. 1785, gepensioneerd kolonel (1859), overl. Maastricht 11.04.1864, tr.

[13] Reine Constance Adèle Pauline Daelman, geb. Mons ca. 1804, overl. Maastricht 25.04.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hector Frederic Theodore van Schaeck, geb. Mons 22.10.1822; volgt [6].

2.                   Albertine Elisa Aimée van Schaeck, Aimée, geb. Mons ca. 1824, overl. Maastricht 05.04.1892|b|.

 

Noten: |b| vader Frederik Theodor Henrik, dochter Pauline Adèle Constance Reine (overl.akte Maastricht 1892 no.218)

 

[14] Johannes Petrus Gerardus Mensing, ged. Rotterdam (rk) 27.11.1807, mr., advocaat (1836,1837), griffier (1843), griffier bij de arrondissementsrechtbank te Breda (1859,1874), overl. Breda 24.01.1874, tr. Vught 07.01.1836

[15] Joanna Cornelia Aldegonda Maria Guljé, ged. ’s-Hertogenbosch 27.09.1805, overl. Breda 01.02.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Johanna Hubertina Mensing, geb. Eindhoven 08.10.1836, overl. Bergen op Zoom 17.02.1870, tr. Breda 15.10.1862 Sebastianus Theodorus Aloijsius van der Heijden, geb. Ravenstein 16.11.1833, mr., griffier bij het kantongerecht te Oudenbosch (1862), kantonrechter (1873), overl. Bergen op Zoom 01.07.1888, z.v. Gerardus van der Heijden, notaris, en Theresia Maria Christina Hoeben.
     STAvdH tr. 2e Bergen op Zoom 27.05.1873 Mathilda Prosperina Marie Henriette de Ram, geb. Bergen op Zoom 06.08.1841, overl. Bergen op Zoom 04.02.1930, d.v. Johannes Adrianus de Ram, medicinae doctor, en Henrietta Cornelia Frederica Maria Cuijpers.

2.                   Maria Anna Philippina Mensing, geb. Eindhoven 02.12.1837; volgt [7].

3.                   Joannes Wilhelmus Franciscus Mensing, geb. Eindhoven 24.01.1843, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1909|a|, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof) 21.12.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ginneken en Bavel 1909 no.124.

 

[16] Adrianus Romme, Adriaan, geb. ca. 1765, notaris (1824), overl. Terheijden 29.07.1825, z.v. Pieter Romme (-13.04.1786) en Maria Heuns (-11.02.1811); tr.

[17] Anna Theresia van Hellemond, overl. 18.10.1810, d.v. Roverius van Hellemond (-27.11.1805) en Adriana de Weerd (-12.10.1808).

Uit dit huwelijk:

1.                   Roverius Petrus Romme, ged. Terheijden (rk) 18.02.1801; volgt [8].

2.                   Maria Adriana Romme, ged. Terheijden (rk) 05.08.1804, tr. Terheijden 07.05.1827 Petrus Arnoldus van Mens, geb. Breda ca. 1798, medicinae doctor, z.v. Henricus Johannes van Mens, heel- en vroedmeester, en Cornelia Hessels (-1826).

3.                   Adriana Maria Romme, ged. Terheijden (rk) 12.06.1806, overl. Oosterhout 24.11.1848, tr. Terheijden 12.07.1837 Johannes Josephus Bartholomeus Janssens, geb. Oosterhout ca. 1810, medicinae doctor, overl. Oosterhout 21.04.1881, z.v. Franciscus Xaverius Janssens (-1836) en Johanna Elisabeth van den Ouwelant.
     JJBJ tr. 2e Breda 18.01.1854 Maria Bernardina Anna Faes, geb. Breda 30.11.1816, overl. Oosterhout 11.08.1857, d.v. Pieter Leonardus Faes, ontvanger der indirecte belastingen voor het district Eindhoven (1816),  en Cornelia Johanna Kerstens.

4.                   Maria Theresia Romme, ged. Terheijden (rk) 26.03.1808.

5.                   Maria Catharina Romme, ged. Terheijden (rk) 08.12.1809.

 

[18] Gijsbertus Bernardus Buijsen, geb. ca. 1745, burgemeester van Breda|a|, overl. Breda 24.03.1812, tr. Breda 14.01.1787

[19] Maria Catharina Crul, geb. Oosterhout ca. 1762/1763, overl. Breda 22.06.1828, d.v. Johannes Dingeman Crul en Digna Klinck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Johanna Buijsen, ged. Breda (rk) 04.06.1788.

2.                   Roelandus Buijsen, ged. Breda (rk) 25.12.1789, w.s. overl. voor 1805.

3.                   Adriana Buijsen, ged. Breda (rk) 14.11.1794 (nata et baptizata in Oosterhout), overl. Breda 09.08.1838, tr. Jacobus Christianus van Mierlo, ged. Breda (rk) 17.03.1788, wethouder van gemeente Breda (1838,1865), RNL, overl. Breda 14.04.1865, z.v. Hermanus Egidius van Mierlo en Anna Maria Elisabeth Govers.

4.                   Cornelius Josephus Buijsen, ged. Breda (rk) 08.07.1796.

5.                   Joannes Buijsen, ged. Breda (rk) 09.06.1798, mr., advocaat, overl. Ginneken en Bavel 23.06.1871.

6.                   Cornelia Buijsen, ged. Breda (rk) 19.05.1800; volgt [9].

7.                   Maria Buijsen, ged. Breda (rk) 05.01.1802.

8.                   Gijsbertus Buijsen, ged. Breda (rk) 14.02.1804, overl. na 1838, overl. ’s-Hertogenbosch 02.05.1862, tr. Boxtel 12.02.1852 Maria Agnes Loutermans, geb. ’s-Hertogenbosch xx.07.1815, overl. ’s-Hertogenbosch 29.04.1875, d.v. Antonius Joannes Loutermans en Maria Elisabeth Suijs.

9.                   Roelandus Buijsen, ged. Breda (rk) 20.04.1805, burgemeester van Ginneken en Bavel (1841-1881), overl. Ginneken en Bavel 20.01.1881.

 

Noten: |a| overl.akte Breda 1828 no.156 (MCC).

 

[20] Adam Johannes Franciscus de Roij van Binkhorst, mr., overl. 30.01.1807, z.v. Izaak de Roij van Binkhorst en Catharina van Halfwassenaar; tr.

[21] Catharina Wilhelmina Josephus Montens van Zuijdewijn, geb. Breda ca. 1759, overl. Vrijhoeve-Capelle 28.11.1821|a|, d.v. Johannes Gerardus Josephus Montens van Zuijdewijn en Catharina Johanna Adriana van Niel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catherina Bernardina de Roij van Zuidewijn, geb. Breda 10.01.1786, tr. Vrijhoeve-Capelle 19.08.1821 Ferdinand Karel de l’Eau, geb. Bellinghausen 15.08.1794, z.v. Geradus de l’Eau en Maria Carolina Walburgee de Seraing d’Eijbach.

2.                   Sophia Maria Jacoba Josepha de Roij van Zuidewijn-Cappel, geb. Breda 23.01.1791, tr. Vrijhoeve-Capelle 26.11.1815 François Xavier Verheijen, geb. Loon op Zand 11.02.1779, z.v. Jan Baptist Verheijen en Wilhelmina Christina de Roijvan Wichen.

3.                   Rudolph Jacobus Josephus de Roij, geb. Breda ca. 1793/1794; volgt [10].

4.                   Ruphine Wilhelmina Josephine de Roij van Zuijdewijn, geb. ’s-Gravenhage ca. 1795, overl. Breda 15.06.1837.

5.                   Arnoldus Johannes Josephus de Roij van Zuijdewijn,  geb. Breda ca. 1798, overl. Vrijhoeve-Capelle 21.08.1876, tr. Breda 15.01.1830 Isabella Martina Simon (1791-1834), d.v. Johannes Maximilianus Hypolitus Simon en Cornelia Ludovica Liebrechts.

 

Opm: Beschrijving familie de Roij: nl.wikipedia

Noten: |a| ook overl.akte Breda 1821 no.288.

 

[22] Joannes Maximilianus Hypolitus Simon, apotheker, begr. Breda 21.06.1808, z.v. Ambrosius Simon en Anna Maria Theresia Arnouts; otr. Breda 1790 (att. van Turnhout, att. naar Turnhout)

[23] Cornelia Ludovica Liebrechts, geb. Turnhout ca. 1761, overl. Breda 12.01.1832, d.v. Cornelis Franciscus Liebrechts en Maria Theresia Claesens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Isabella Martina Simon, ged. Breda (rk) 08.06.1791, overl. (kraambed) Breda 05.03.1834, tr. Breda 15.01.1830 Arnoldus Johannes Josephus de Roij van Zuijdewijn (ca.1798-1876), z.v. Adam Johannes Franciscus de Roij van Binkhorst en Catharina Wilhelmina Josepha Mantens van Zuijdewijn.

2.                   Anna Carolina Simon, ged. Breda (rk) 18.11.1792, overl. Breda 29.11.1792, begr. Breda 03.12.1792.

3.                   Maria Theresia Francisca Simon, ged. Breda (rk) 29.07.1795; volgt [11].

4.                   Joannes Ambrosius Cornelius Simon, ged. Breda (rk) 13.09.1796, secretaris der gemeente Princenhage (1827), tr. Breda 06.07.1827 Johanna Aldegondis Adriana Cornelia van der Pluijm, ged. Breda (rk) 05.07.1804, overl. 29.01.1872, d.v. Norbertus Reinier van der Pluijm, brouwer, en Cornelia Johanna Bierstekers.

5.                   Gaspar Norbertus Ludovicus Simon, ged. Breda (rk) 11.10.1798.

 

[24] Hendrik van Schaeck, geb. ca. 1735, overl. Enkhuizen 04.06.1813|a|, z.v. Andries van Schaak en Catharina van Schaak; tr.

[25] Albertina Maria Bolk, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Geertruid van Schaeck, geb. ca. 1783, overl. Wehl 24.06.1849.

2.                   Theodore Henri van Schaeck, ook Dirk Hendrik, geb. Enkhuizen ca. 1785; volgt [12].

 

Noten: |a| kopie-akte, overledene van Schaeck, vader van Schaak (overl.akte Enkhuizen 1813 no.135).

 

[26] Frederic Marie Ghislain Louis Hubert Daelman, tr.

[27] Caroline Desirée Josèphe Roussille.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reine Constance Adèle Pauline Daelman, geb. Mons|a| ca. 1804; volgt [13].

 

Noten: |a| province de Hainaut, Belgique (ook Bergen).

 

[28] Johannes Anthonie Mensing, ged. Rotterdam (rk) 27.01.1777, overl. tussen 1836 en 1874, z.v. Gerardus Mensing (-voor1811) en Maria van Wijngaarden (ca.1742-1811); otr. Rotterdam (stadstrouw) 10.10.1801, tr. Rotterdam (rk) 25.10.1801

[29] Antonia Anna Engelina de Laurette, ged. Rotterdam (rk) 19.08.1778, overl. tussen 1836 en 1874, d.v. Antonius de Laurette en Anna Elizabeth Cokx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Antonia Josepha Mensing, ged. Rotterdam (rk) 23.07.1804.

2.                   Gertrudis Bernardina Catharina Mensing, ged. Rotterdam (rk) 22.10.1806.

3.                   Johannes Petrus Gerardus Mensing, ged. Rotterdam (rk) 27.11.1807; volgt [14].

4.                   Maria Josepha Anna Mensing, ged. Rotterdam (rk) 09.09.1810, overl. Breda 02.06.1880, tr. Nobertus Reinier Henricus Guljé (1808-1885), z.v. Adam Hendrik Guljé en Maria Anna Theresia van der Pluijm.

 

[30] Adam Hendrik Guljé, geb. Helmond ca. 1779, ‘Commissaris Adviseur van Zijne Excellentie den Heere Commissaris-Generaal des Konings in Hoogstdeszelfs West-Indische bezittingen’ (1828), overl. Paramaribo 30.07.1828, otr. Breda (schepenen) 14.11.1799|a||c|, tr. Breda (rk) 02.12.1799|b|

[31] Maria Anna Theresia van der Pluijm, ged. Breda (rk) 25.02.1778, overl. Breda 05.08.1860, d.v. Arnoldus van der Pluijm en Maria Anna van den Kieboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francisca Maria Anna Guljé, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1800, overl. Breda 14.11.1885.

2.                   Arnoldus Joannes Guljé, geb. ’s-Hertogenbosch 19.02.1802, controleur (1836), oud-rijksontvanger (1872), overl. Breda 04.02.1872, tr. Zundert 28.10.1839 Johanna Henrica Antonia Pastoors, geb. Utrecht 14.01.1814, overl. Breda 28.08.1872, d.v. Willem Pastoors en Johanna Geertruijda Seegers.

3.                   Maria Wilhelmina Francisca Guljé, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1804, overl. Breda 31.07.1880.

4.                   Joanna Cornelia Aldegonda Maria Guljé, ged. ’s-Hertogenbosch 27.09.1805; volgt [15].

5.                   Norbertus Reinier Henricus Guljé, geb. ’s-Hertogenbosch 05.06.1808, ontvanger (1836), zeepzieder en olieslager (1860,1862) lid der Tweede Kamer (1862), overl. Breda 03.07.1885, tr. Maria Josepha Anna Mensing (1810-1880), d.v. Johannes Anthonie Mensing en Antonia Anna Engelina de Laurette.
– Levensbericht NRHG: parlement.com

6.                   Jacqueline Antoinetta Cornelie Jeanne Guljé, geb. Oirschot 04.09.1812, overl. Deventer 21.03.1876, tr. ’s-Hertogenbosch 17.09.1840 Johannes Jacobus Franciscus Wap, Jan Jacob Frans, ged. Rotterdam (rk) 01.05.1806, overl. Deventer 21.03.1876, z.v. Jacobus Franciscus Wap en Gertrudis van Heukelom.

7.                   Henrietta Maria Francisca Guljé, overl. ’s-Hertogenbosch 26.11.1816.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Guilie, tekent met Guljé; |b| bruidegom Guillie; |c| Amsterdam 15.11.1799, handgeschreven aantekening (annonce collectie CBG) {niet gevonden Stadsarchief Amsterdam}.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren