Cornelis Bronkhorst (1924-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Cornelis Bronkhorst, Kees, geb. Apeldoorn 07.05.1924, doctoraalexamen rechtsgeleerdheid Utrecht, promotie Utrecht 1952|a|, overl. Riel (Goirle) 26.01.1997, otr. Utrecht 28.12.1952, tr. Utrecht (Kathedrale Kerk van de H. Catharina) 20.01.1953 Anneke M.A. Michels, geb. Utrecht 19.12.1929, overl. Tilburg 03.06.2009, crem. Tilburg 09.06.2009.
 
Noten: |a| proefschrift: Overmacht in het strafrecht; promotor: W.P.J. Pompe (1893-1968).

 

[2] Willem Bronkhorst, geb. Amboina 26.06.1888, arts (1913), promotie Utrecht 06.07.1926|d|, geneesheer-directeur van het sanatorium Berg en Bosch te Apeldoorn/Bilthoven (1919-1950), directeur centrum voor longziekten St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht (1942-1956), hoogleraar Utrecht (1948-1956), lid KNAW 1950, OON, RNL 1947, overl. Bilthoven (De Bilt) 29.04.1960|e|, begr. Bilthoven (RK Bpl.) 03.05.1960, tr. Zwolle 25.01.1915
[3] Margaretha Bouwina Vitringa, geb. Zwolle 13.06.1886, overl. 06.12.1978, begr. Bilthoven (RK Bpl. a/d Gregoriuslaan) 09.12.1978. [Apeldoorn 1920; Bilthoven 1936,1943,1960; Laren 1962,1973]
– Levensbericht WB: KNAW

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem Bronkhorst, geb. Warmenhuizen 14.11.1915, O.P. (1960).

2.                   levenloos kind, Warmenhuizen 01.09.1916.

3.                   Campegius Lambertus Bronkhorst, geb. Warmenhuizen 06.08.1917, vicarius van de Kath. Stud. Vereeniging Veritas te Utrecht (1941)|f|.

4.                   Jantje Bronkhorst, geb. Apeldoorn xx.12.1920|b|, overl. Apeldoorn 25.07.1921.

5.                   J.Th. Bronkhorst, Hans, geb. 28.05.1922, overl. 23.12.2007, begr. Bilthoven.

6.                   Cornelis Bronkhorst, geb. Apeldoorn 07.05.1924|a|; volgt [1].

7.                   Alida Wilhelmina Maria Bronkhorst, L., geb. Apeldoorn xx.05.1926|c|, tr. voor 1948 Joannes Aloysius Goorhuis, geb. ca. 1916, fiscus van de Kath. Stud. Vereeniging Veritas te Utrecht (1941)|g|, overl. Niehove 16.09.1982, crem. Groningen 20.09.1982.

 

Noten: |a| Apeldoornsche courant 12.05.1924; |b| Apeldoornsche courant 13.12.1920 (zoon); |c| Nieuwe Apeldoornsche courant 17.05.1926; |d| proefschrift: De contrasten in het röntgenbeeld; promotor: H. Zwaardemaker; |e| geb. Soerabaja (overl.akte De Bilt 1960 no.49); |f||g| De Tijd 24.03.1941.

 

[4] Willem Bronkhorst, geb. Nijmegen ca. 1860, luitenant der infanterie O.I.L. (1884), oud gep. majoor der infanterie O.I.L. (1938), oud dir. Levensverz. Mij Piétas (1938), overl. ’s-Gravenhage 08.12.1938, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 12.12.1938, tr. De Rijp 24.09.1884

[5] Alida Wilhelmina Lau, geb. De Rijp ca. 1863, overl. ’s-Gravenhage 24.03.1943, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 27.03.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Henrica Bronkhorst, A., geb. Weltevreden (Res. Batavia) 21.07.1885, overl. voor 1955, tr. Utrecht 07.11.1911 Johannes Theodorus Hermans, geb. Leiden 08.10.1885, koopman, overl. Leiden 04.01.1955, z.v. Josephus Petrus Franciscus Hermans, kleermaker, en Cornelia Louisa Leclerq. [Leiden 1938,1943]

2.                   Willem Bronkhorst, geb. Amboina 26.06.1888; volgt [2].

 

[6] Campegius Lambertus Vitringa, geb. Enkhuizen 23.06.1857, arts, dr., overl. Bilthoven (De Bilt) 22.07.1920, begr. De Bilt (Alg.Bpl.) 26.07.1920, tr. Groningen 27.07.1885

[7] Maria Elisabeth Enschedé, geb. Groningen 02.01.1860, overl. Bilthoven (De Bilt) 22.01.1936, begr. De Bilt (Bpl. Brandenburg) 25.01.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Bouwina Vitringa, geb. Zwolle 13.06.1886; volgt [3].

2.                   Annes Johan Vitringa, geb. Zwolle 15.09.1887, arts, overl. Amstelveen 30.04.1973, crem. Amsterdam-Osdorp (Westgaarde) 04.05.1973, tr. Harderwijk 08.08.1916 Sophia Louisa Hilling, geb. Soerabaja 22.01.1894, w.s. overl. tussen 1962 en 1973, d.v. Anton Heinrich Hilling en Marie Emilie Obdam (1873-1969). [Watergraafsmeer 1920; Amsterdam 1936,1962; Culemborg 1968]

3.                   Catharina Vitringa, geb. Zwolle 06.04.1889, overl. Lochem 14.09.1977, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 19.09.1977.

4.                   Edzardina Jacoba Vitringa, geb. Zwolle 15.07.1890, tr. Zwolle 11.03.1913 Leonard Hendrik Willem Kalff, geb. Zwolle 28.09.1885, kassier, overl. Zwollerkerspel 18.12.1931, z.v. Jacob Kalff, kassier, en Geertruida Maria Losecaat Vermeer. [Zwolle 1920; Hattem 1936; Oosterbeek 1962]

5.                   Alida Vitringa, geb. Zwolle 07.11.1891, overl. Dieren 02.01.1973, crem. Dieren 08.01.1973, tr. De Bilt 12.09.1921 Geert ter Laan, geb. Sluis 02.11.1897, w.s. overl. voor 1962, z.v. Kornelis ter Laan, hoofd ener school, en Ida Groen. [Amsterdam 1920; Bilthoven 1936; Voorburg 1962]

6.                   Maria Campegia Vitringa, geb. Zwolle 01.07.1893, overl. Bilthoven 30.11.1962, crem. Velsen (Westerveld) 04.12.1962.

7.                   Willem Adriaan Vitringa, geb. Zwolle 23.03.1895, ingenieur elektrotechniek Delft 1920, oud-hoofd Electr.wezen vml. N.O.I. (1971), tr. Bussum 29.12.1920 Theodora Jurrjens, geb. Keulen ca. 1894, d.v. Janna Margaretha Jurrjens. [Bandoeng 1936; ’s-Gravenhage 1962; Balsemienlaan 58, ’s-Gravenhage 1971; ’s-Gravenhage 1973; Zeist 1977,1978]

8.                   Roelina Gijsbertha Gardina Vitringa, geb. Zwolle 29.09.1899. [Utrecht 1930; Bilthoven 1936,1978]

9.                   Cornelia Vitringa, geb. Zwolle 07.06.1902, tr. De Bilt 18.06.1928 Annes Johan Wieringa, geb. Arnhem 16.09.1899, arts, dr., z.v. Johannes Wieringa, arts, en Cornelia Vitringa (1870-1908). [Bilthoven 1920; Amsterdam 1936,1962; Bentveld 1977,1978]

 

[8] Theodorus Antonius Bronkhorst, Derk, geb. Arnhem 26.06.1821, voerman (1845), logementhouder (1848,1868), overl. Nijmegen 18.09.1868|a|, tr. Elst 11.12.1845

[9] Johanna Daams, geb. Lent (Elst) 31.07.1823, logementhoudster (1883), overl. Groesbeek 12.05.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Johannes Bronkhorst, geb. Nijmegen 18.05.1846, overl. Nijmegen 20.07.1848.

2.                   Johannes Antonius Bronkhorst, geb. Nijmegen 03.10.1847.

3.                   Josina Maria Bronkhorst, geb. Nijmegen 15.08.1849, overl. Grave 26.01.1915, tr. Nijmegen 24.05.1877 Johannes Franciscus Lips, geb. Waspik 09.01.1835, overl. Nijmegen 28.06.1910, z.v. Johannes Franciscus Lips, arts, en Antonia Johanna Brouwers.

4.                   Anna Geertruida Bronkhorst, geb. Nijmegen 08.09.1851, overl. Nijmegen 30.03.1893, tr. Nijmegen 09.10.1878 Wilhelmus Antonius Peters, geb. ca. 1835, aannemer (1861), koopman (1878,1894), overl. Nijmegen 14.06.1894, z.v. Gerardus Peeters, aannemer (1861), koopman (1878), en Theodora Holland.
     WAP tr. 1e Bemmel 25.10.1861 Anna Theodora Louisa Arntz, geb. ca. 1839, overl. Pannerden 07.11.1875, d.v. Louis Theodor Heinrich Arntz, ook Lodevicus Theodorus Hendrikus, steenfabrikant,  en Elisabeth Daams.

5.                   Geertruida Bronkhorst, geb. Nijmegen 20.12.1852, overl. Zeist 12.11.1938, tr. Nijmegen 27.12.1883 Arend Willem Gerard van Otterloo, geb. Valburg 16.01.1850, rijksopzichter, overl. Groningen 20.11.1910, z.v. Michiel Derk van Otterloo, schoolonderwijzer, en Johanna Elberta Ebbink.

6.                   Margaretha Bronkhorst, geb. Nijmegen 03.11.1854, overl. Nijmegen 11.04.1855.

7.                   Johannes Bronkhorst, geb. Nijmegen 20.01.1859.

8.                   Willem Bronkhorst, geb. Nijmegen ca. 1860; volgt [4].

9.                   Johanna Bronkhorst, geb. Nijmegen 27.07.1863, overl. Nijmegen 12.01.1866.

10.               Leonardus Bronkhorst, geb. Nijmegen 28.03.1865, fabrieksdirecteur, overl. Helmond 17.04.1914, tr. Wierden 30.07.1890 Hendrina de Hartog, geb. Kampen 05.10.1859, overl. Nijmegen 09.12.1927|b|, d.v. Willem de Hartog, eerste luitenant (1859), directeur der HBS (1890), en Johanna van Druijnen.

 

Noten: |a| moeder de Vet (overl.akte Nijmegen 1868 no.466); |b| ook overl.akte Valburg 1927 no.79.

 

[10] Henricus Lau, geb. Schermerhorn ca. 1814/1815, burgemeester van Ursem (1837-1860), burgemeester van Schermerhorn (1851-1861), notaris (1879), overl. De Rijp 05.10.1879, tr. Schermerhorn 24.05.1849

[11] Neeltje Otter, geb. Schermerhorn ca. 1823, overl. Nieuwer-Amstel 20.11.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Lau, geb. ca. 1850, overl. Alphen (ZH) 23.04.1909.

2.                   Petrus Joannes Lau, geb. Schermerhorn ca. 1851, notaris, overl. Alphen aan den Rijn 14.08.1925|a|, otr. Alkmaar 21.07.1881, tr. Alkmaar 10.08.1881 Louisa Petronella Dirkzen, geb. Alkmaar ca. 1859, overl. Hilversum 05.04.1943, d.v. Mattheus Josephus Dirkzen, kassier, en Catharina Maria Smabers.

3.                   Henricus Lau, geb. Schermerhorn ca. 1855, wijnhandelaar, overl. Purmerend 14.05.1925, tr. Alkmaar 20.08.1885 Margaretha Dirkzen, geb. Alkmaar 31.01.1861, overl. na 1925, d.v. Mattheus Josephus Dirkzen, kassier, en Catharina Maria Smabers.
Uit dit huwelijk: Henricus Lau, geb. 09.09.1893, assistent der onderneming Soengei Rampah, overl. NOI 1915|b|.

4.                   Geertruida Lau, geb. Schermerhorn ca. 1857, overl. Velsen 23.05.1923, tr. De Rijp 11.09.1878 Bernardus Hendricus Janssen, geb. Amsterdam 01.09.1836, notaris, overl. Haarlem 14.12.1896, z.v. Heinrich Janssen en Joanna Henrica Hoogvelt.

5.                   Catharina Louisa Lau, geb. Schermerhorn xx.12.1858, overl. Schermerhorn 07.04.1859.

6.                   Willem Lau, geb. Schermerhorn xx.01.1860, overl. Schermerhorn 13.06.1860.

7.                   Alida Wilhelmina Lau, geb. De Rijp ca. 1863; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Otte, e.v. Peternella Louisa Derksen (overl.akte Alphen aan den Rijn 1925 no.92, in wiewaswie; akte niet beschikbaar bij FamilySearch, aug’20); |b| handgeschreven 21.12.1915 (annonce collectie CBG).

 

[12] Annes Johan Vitringa, geb. Harderwijk 29.09.1827, dr., rector aan het gymnasium te Enkhuizen (1855,1863), rector aan het gymnasium te Deventer (1866,1887), overl. ’s-Gravenhage 05.12.1901|f|, tr. Gouda 11.01.1855

[13] Catharina Schouten, geb. Gouda ca. 1832, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Vitringa, geb. Enkhuizen 24.11.1855, tr. Deventer 18.08.1887 Maurits Ernest Houck, geb. Deventer 08.10.1858, leraar aan het gymnasium, overl. Amersfoort 07.06.1939|d|, z.v. Wilhelm Conraed Houck en Jurdith Elisabeth Gerhardina IJssel de Schepper.

2.                   Campegius Lambertus Vitringa, geb. Enkhuizen 23.06.1857; volgt [6].

3.                   Jacob Vitringa, geb. Enkhuizen 24.07.1858, burgemeester van Bathmen (1885-1905), overl. Bathmen 06.09.1905, tr. Deventer 12.08.1885 Hendrika Bussemaker, geb. Deventer 11.01.1859, d.v. Izak Bussemaker, koopman, en Johanna Catharina Hermina van Heek.

4.                   Annes Johan Cato Vitringa, geb. Enkhuizen 30.01.1860, ingenieur, overl. Harderwijk 28.02.1938, tr. ’s-Gravenhage 11.04.1895 Elisabeth Susanna Wilhelmina Verwoert, geb. Stratum ca. 1873/1874, overl. Harderwijk 28.01.1934, d.v. Hendrikus Johannes Verwoert en Louisa Amalia Pietronella Spoor.

5.                   Joan Frederik Vitringa, geb. Enkhuizen 15.04.1863, uitgever, overl. Harderwijk 29.11.1925, tr. 1e Arnhem 11.05.1892 Trijntje Wieringa, geb. Uithuizen 16.12.1868, overl. Zeist 20.03.1920|a|, d.v. Harmannus Wieringa, apotheker, en Gewina Wilhelmina Alberta; tr. 2e Alida Hendrika Spruitenburg, geb. Hoedekenskerke 12.05.1889, d.v. Antoine Spruitenburg, arts, en Carolina Josephina Buijze.
     AHS tr. 2e ’s-Gravenhage 04.07.1932 Pieter Buitendijk, geb. Goes 11.07.1903, schapenfokker te Alderson (1932), z.v. Pieter Leendert Buitendijk, timmerman, en Leuntje Mange.

6.                   Egbert Julius Vitringa, geb. Deventer 07.12.1866, overl. Harderwijk 12.08.1941, begr. Harderwijk 15.08.1941, tr. Djember (Res. Besoeki) 07.12.1905 Marie Emilie Obdam, geb. Soerabaja 25.07.1873, overl. Amersfoort 06.09.1969|b|, d.v. Emil Robert Corneille Obdam (1843-1876) en Emma Johanna Niehoff.
     MEO tr. 1e Soerabaja 15.10.1892 Anton Heinrich Hilling, overl. Soerabaja 19.10.1895; uit dit huwelijk: Sophia Louisa Hilling (1894-), tr. Annes Johan Vitringa (1887-1973); Antoinetta Emma Hilling (1896-), tr. Rudolph Frederik Eduard Maria Romme (1889-1964).

7.                   Cornelia Vitringa, geb. Deventer 11.01.1870|e|, overl. Arnhem 12.01.1908, tr. voor 1897 Johannes Wieringa, geb. Uithuizen 04.01.1867, arts, overl. Arnhem 16.05.1937, z.v. Harmannus Wieringa, apotheker, en Gewina Wilhelmina Albeda.
Uit dit huwelijk: Annes Johan Wieringa (1899-), tr. De Bilt 18.06.1928 Cornelia Vitringa (1902-), d.v. Campegius Lambertus Vitringa en Maria Elisabeth Enschedé.
     JW tr. 2e Utrecht 16.03.1909 Hermina Johanna van der Linden, geb. Stadskiel (Nieuweschans) 25.10.1878, overl. Apeldoorn 06.10.1947, begr. Schaarsbergen 10.10.1947, d.v. Henri Bernard van der Linden, stationschef, en Alida Koster.

8.                   Sophie Charlotte Cornelie Vitringa, geb. Deventer 30.10.1871, overl. Utrecht 13.11.1933, tr. Walrand Cornelis Lodewijk Bronsveld, geb. Ophemert 04.12.1865, directeur ener Rijks HBS, overl. Hoorn 14.11.1926, z.v. Andries Willem Bronsveld, predikant, en Catharina Cornelia Clarisse.

 

Noten: |a| ook overl.akte Harderwijk 1920 no.42; |b| Alderson, destijds een stad in Alberta, Canada; |c| d.v. Emilie Obdam en Emma Nijhof (overl.akte Amersfoort 1969 no.694); |d| ook overl.akte Deventer 1939 no.216; |e| vader hoogleraar (geb.akte Deventer 1870 no.21); |f| moeder Scheede (overl.akte ’s-Gravenhage 1901 no.3351).

 

[14] Willem Adriaan Enschedé, geb. Haarlem 20.04.1811, ged. Haarlem (Waalse Kerk) 19.05.1811, promotie Leiden 28.06.1834|a|, hoogleraar Franeker (-1844), hoogleraar Groningen (1847-1881), overl. Groningen 13.04.1899, tr. Zwollerkerspel 03.07.1845

[15] Margaretha Bouwina van Holthe, geb. Meppel 20.02.1818, overl. Groningen 04.10.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Christiaan Enschedé, geb. Groningen 24.04.1846.

2.                   Edzardina Jacoba Enschedé, geb. Groningen 01.07.1847, overl. Brummen 01.07.1913, tr. Groningen 18.12.1875 jhr. Henricus Sebastiaan Tjarda van Starkenborg Stachouwer, geb. Wehe (Leens) 20.09.1833, overl. Brummen 07.12.1903, z.v. jhr. Edzardus Tjarda van Starkenburg Stachouwer (1797-1872), burgemeester van Leens (1829-1839), mede-eigenaar van Schiermonnikoog (-1858), en Cornelia Petronella Harmanna Thooft.
– Levensbericht EJvSS: nl.wikipedia

3.                   Anna Christina Enschedé, geb. Groningen 30.07.1849, overl. Groningen 16.08.1860.

4.                   Adamina Petronella Enschedé, geb. Groningen 04.11.1850, overl. Groningen 06.07.1863.

5.                   Roelina Gijsberta Gardina Enschedé, geb. Groningen 17.01.1853.

6.                   Adriaan Willem Enschedé, geb. Groningen 19.05.1854.

7.                   Maurits Enschedé, geb. Groningen 26.02.1856, mr., advocaat en procureur te Soerabaja (1887), overl. ’s-Gravenhage 27.05.1934, tr. Rotterdam 08.12.1887 Eva Schalkwijk, geb. Rotterdam 12.04.1857, overl. Soerabaja 16.11.1891, d.v. Willem Cornelis Schalkwijk, directeur der Afrikaansche Handelsvennootschap (1887),  en Hendrika Willemina Mees.

8.                   Edzard Pieter Enschedé, geb. Groningen 25.05.1857, overl. Groningen 05.08.1861.

9.                   Maria Elisabeth Enschedé, geb. Groningen 02.01.1860; volgt [7].

 

Noten: |a| Dissertatio physica de Calore qui excitatur electricitate, defense a Gulielmo Adriano Enschedé, Harlemenso, pro Docturatu Matheseos et Physicae, magna cum laude.

 

[16] Theodorus Bronkhorst, Derk, geb. ca. 1796/1797, voerman (1819,1823), logementhouder (1845), voerman en logementhouder (1846), voerman (1847), diligence-ondernemer (1852), overl. Arnhem 19.08.1852, z.v. Theodorus Bronkhorst en Johanna Heisterman (zie Bijlage A); tr. 2e Arnhem 01.09.1847 Johanna Finkenfleugel, geb. ca. 1800, overl. Arnhem 29.07.1883, d.v. Alexander Finkenfleugel, barbier, en Maria Catharina Duijng; tr. 1e Arnhem 06.02.1819|a|

[17] Maria Josepha de Vettere, geb. Arnhem ca. 1795/1796/1797, overl. Arnhem 22.10.1846, d.v. Antonius de Vettere en Berendina Leemkuil.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Aleida Bronkhorst, geb. Arnhem 24.05.1819, overl. Nijmegen 04.01.1874, tr. Arnhem 12.08.1846 Johannes Hendriks, geb. ca. 1810, logementhouder (1874), overl. Nijmegen 27.06.1874, z.v. Mathias Hendriks, kribwerkbaas, en Hendrina Kamps.

2.                   Theodorus Antonius Bronkhorst, geb. Arnhem 26.06.1821; volgt [8].

3.                   Anthonius Bernardus Bronkhorst, geb. Arnhem 03.04.1823, voerman (1851), koffiehuishouder (1864), overl. Arnhem 16.11.1864, tr. Arnhem 05.11.1851 Reinira Berndsen, geb. Elten|b| ca. 1821/1822, dienstbode (1851), koffiehuishoudster (1865), overl. Arnhem 15.07.1900, d.v. Bernard Berndsen, broekbaas, en Albertina Geenen.
     RB tr. 2e Arnhem 29.11.1865 Lambertus Gerhardus Brugman, geb. Deventer 08.02.1832, koffiehuishouder, overl. Arnhem 15.05.1903, z.v. Antonius Brugman, organist, en Aleida Oosterwechel.

 

Noten: |a| ouders v/d bruid Anthoni de Vettere en Bernardina Lanqule (huw.akte Arnhem 1819 no.6); |b| destijds in Pruissen, nu Stadtteil van Emmerich, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen

 

[18] Johannes Daams, geb. Lent ca. 1786, hovenier (1813,1815), herbergier (1817,1823), kastelein (1844,1845), overl. Lent (Elst) 17.10.1877, z.v. Wilmen Daams en Josina Buscher; tr.

[19] Gerritje van Raaij, geb. ca. 1791, overl. Lent (Elst) 06.01.1854, d.v. Peter van Raaij, broodbakker, en Judith Holleman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Geertruda/Geertruida/Gertrude):

1.                   Wilhelmus Daams, ged. Ressen 06.03.1811, landmeter, overl. Lent (Elst) 18.01.1882, tr. Elst 04.05.1844 Wilhelmina Daams, geb. ca. 1798/1799, overl. Nijmegen 23.11.1892, d.v. Wilhelmus Daams en Maria Verhoeven.
     WD tr. 1e Bemmel 23.06.1827 Henricus Arntz, Hendrik, geb. ca. 1779, steenbakker, overl. Bemmel 27.07.1839, z.v. Nicolaas Arntz en Joanna van Gein.
     HA tr. 1e Maria Helena Josephina Corman, geb. ca. 1796, overl. Bemmel 15.02.1826, d.v. Antonius Josephus Corman en Maria Frederika Lucia Marwitz.

2.                   Josina Daams, geb. Lent 29.08.1813, logementhoudster (1863), overl. Nijmegen 02.05.1863, tr. Elst 29.01.1831 Gerardus Janssen, ook Gradus Jansen, geb. ca. 1800, voerman (1831), logementhouder (1850), overl. Nijmegen 03.02.1850|a|, z.v. Jacobus Janssen en Joanna Fleijssen, tapster (1831).

3.                   Peter Daams, geb. Lent 21.11.1815, overl. Lent 03.12.1817.

4.                   Peter Daams, geb. Lent (Elst) 10.09.1818, timmerman (1842), tapper (1847), overl. Nijmegen 17.10.1847, tr. Elst 30.07.1842 Antonia Hoogveld, geb. Elst 05.08.1817, tapster (1849), herbergierster (1865) overl. Nijmegen 12.04.1882, d.v. Frederik Hoogveld, grondeigenaar, en Hendrina van Oppenraaij.
     AH tr. 2e Nijmegen 01.02.1849 Peter van de Burgt, geb. Wijchen 05.03.1825 milicien bij het eerste regiment jagers (1849), slijter en tapper (1864), overl. Nijmegen 21.06.1864, z.v. Hermanus van de Burgt, herbergier, en Maria van Nust; tr. 3e Nijmegen 08.06.1865 Gradus Jansen, geb. Nijmegen 05.10.1835, koperslager, overl. Nijmegen 24.11.1909, z.v. Wilhelmus Jansen, blikslagersknecht, en Henrica Theodora Janssen.
     GJ tr. 2e Nijmegen 18.09.1883 Carolina Philippina Henriëtte Scheffel, geb. Doorwerth 01.01.1841, overl. Nijmegen 28.02.1899, d.v. Heinrich Theodor Scheffel, boswachter, en Anna Maria Wachtenberg; tr. 3e Nijmegen 16.08.1899 Cornelia Linders, geb. Nijmegen 19.09.1854, overl. Nijmegen 07.10.1923, d.v. Cornelis Linders, gepensioneerd korporaal (1854), en Petronella Angenend.
     CPHS tr. 1e Utrecht 04.11.1874 Hermanus Bouten, ged. Rotterdam (rk) 06.07.1803, z.v. Hendrik Bouten en Cornelia Bergers.
     HB tr. 1e Rotterdam 20.01.1830 Maria Elisabetha Zwaan, geb. Bergschenhoek ca. 1794, overl. voor 1874, d.v. Cornelis Swaan en Geertjen Fleure.

5.                   Judith Daams, geb. Lent (Elst) 22.07.1820, overl. Lent (Elst) 09.09.1857, tr. Elst 15.05.1845 Gerhardus Heijmen, ook Gerardus (Johannes), geb. Lent 01.08.1816, kastelein, overl. Dieden, Demen en Langel 16.05.1877, z.v. Jan Heijmen en Wilhelmina Steenhoff, kasteleinse (1845).

6.                   Johanna Daams, geb. Lent (Elst) 31.07.1823; volgt [9].

 

Noten: |a| moeder Tijssen.

 

[20] Joannes Hermanus Henricus Lau, Jan, geb. Neuenkirchen|c| ca. 1775, winkelier (1839), assessor (1839), overl. Schermerhorn 07.04.1839|a|, z.v. Henricus Lau en Anna Christina Schierman; tr.

[21] Maria Anna Schmitt, ook Smit, geb. Marienhausen|d| ca. 1782, winkelierster (1847), overl. Schermerhorn 11.12.1847|b|, d.v. Jounnes Wilhelmus Schmitt en Catharina Scheffers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Lau, geb. Schermerhorn ca. 1814/1815; volgt [10].

2.                   Maria Anna Lau, geb. Schermerhorn ca. 1818, overl. Ursem 27.06.1863, tr. Schermerhorn 09.09.1843 Jan Stam, geb. De Rijp ca. 1820, molenaarsknecht (1843), timmerman (1868), overl. Ursem 02.03.1891, z.v. Adriaan Stam en Maria Bovenmars.
     JS tr. 2e Ursem 25.11.1868 Aafje van Langen, geb. Graft ca. 1820/1821, winkelierster (1868), overl. Ursem 16.09.1895, d.v. Gregorius van Langen, koopman, en Jannetje Heines.
     AvL tr. 1e Graft 26.04.1840 Ariaan Hille, ook Arie, geb. Beemster ca. 1814, kruideniersknecht (1840), winkelier (1866), overl. Ursem 13.09.1866, z.v. Jan Hille, koopman, en Grietje de Boer.

3.                   Wilhelmina Lau, geb. Schermerhorn ca. 1821, overl. Beemster 29.10.1881, tr. Schermerhorn 03.01.1844 Willem Nieuwland, geb. ca. 1817/1818, kramer (1844), winkelier (1849), overl. Schermerhorn 06.12.1849, z.v. Anthonij Nieuwland en Neeltje Singeldam, dienstbode (1844).

4.                   Catharina Louise Lau, geb. Schermerhorn ca. 1822, overl. Beemster 10.04.1878, tr. Schermerhorn 07.06.1856 Jan Water, geb. De Rijp ca. 1804/1805, landman, overl. Purmerend 28.08.1889, z.v. Jan Water en Grietje Naber.
     JW tr. 1e Beemster 03.07.1842 Maartje Buren, geb. Rinnegum/Egmond-Binnen ca. 1798/1799, landbouwster, overl. Beemster 05.04.1853, d.v. Jan Buren en Geertje de Leeuw/Leun.
     MB tr. 1e Beemster 13.02.1820 Jan Droog, geb. Akersloot/Starnmeer ca. 1774, landbouwer, overl. Beemster 06.12.1840, z.v. Pieter Droog en Geertje van Baar.
     JD tr. 1e Jannetje van ’t Hof; tr. 2e voor 1802 Grietje Naber, geb. De Rijp 03.05.1782, overl. Beemster 03.05.1818, d.v. Jan Naber en Stijntje Velt.

 

Noten: |a| e.v. Schmitt (overl.akte Schermerhorn 10.04.1839) & Jan, e.v. Schmit (annonce collectie CBG); |b| Schmitt ‘welke is openbare acten en andere stukken ook is genaamd en geschreven Smit’ (overl.akte Schermerhorn 1847 no.52) & Schmitt (annonce collectie CBG); |c| Neuenkirchen in de.wikipedia; |d| destijds in Nassau, nu in Landkreis Neuwied, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[22] Pieter Otter, geb. ca. 1787, timmerman (1819), winkelier (1841,1849), overl. Schermerhorn 26.05.1859, z.v. Adriaan Otter en Aaltje Visser; tr. 2e Schermerhorn 27.04.1849 Jannetje Schagen, geb. Callantsoog ca. 1793, naaister (1814), overl. Schagen 23.05.1856|a|,  d.v. Klaas Albertsz Schagen en Ariaantje Jansd Vader; tr. 1e Schermerhorn 16.05.1819

[23] Geertje Weeshof, ook Weeshoff, geb. ca. 1787, overl. Schermerhorn 18.04.1838, d.v. Klaas Weeshof en Neeltje Plugger.

     JS tr. 1e Zijpe 12.03.1814 Gerrit Jongejan, geb. Wieringerwaard ca. 1789, onderwijzer der jeugd (1814), schoolonderwijzer (1843), overl. Zijpe 13.01.1843, z.v. Floris Gerritsz Jongejan en Trijntje Gerritsd Kossen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Otter, geb. Schermerhorn ca. 1821/1822, overl. Schagen 08.07.1865, tr. Schermerhorn 09.05.1841 Jan Cam, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1818, grof- en hoefsmid, overl. Schagen 11.08.1871, z.v. Willem Cam, smid, en Aagje Hofland.
     JC tr. 2e Schagen 16.12.1866 Jannetje Groen, geb.Ursem ca. 1830, overl. Wieringerwaard 02.01.1916, d.v. Maarten Groen en Maartje van der Sluis.
     JB tr. 2e Schagen 09.05.1874 Arie Koster, geb. Schagen ca. 1840, arbeider, overl. Wieringerwaard 03.04.1907, z.v. Jacob Koster, arbeider, en Neeltje Govers.
     AK tr. 1e Wieringerwaard 08.05.1864 Jacoba Braaf, geb. Wieringerwaard ca. 1839, overl. 11.10.1872, d.v. Jacob Braaf en Elisabeth Gouwen.

2.                   Neeltje Otter, geb. Schermerhorn ca. 1823; volgt [11].

 

Noten: |a| ook overl.akte Schermerhorn 1856 no.23.

 

[24] Campegius Lambertus Vitringa, ged. Elburg 23.03.1786, mr., aar niet: promotie Harderwijk 28.11.1809, notaris (1813,1852), schout van het ambt Ermelo, later burgemeester van Ermelo (1818-1851), overl. Nunspeet (Ermelo) 06.09.1864, z.v. Herman Henrik Vitringa (1757-1801) en Catharina Metta Lucretia van Hoeclum; tr. Harderwijk 08.05.1813

[25] Alida Schede, geb. 26.12.1792, ingeschr.lidmaat Harderwijk 21.06.1811, overl. Ermelo 17.05.1879, d.v. Joan Fredrik Schede en Alida Binckes.

     Die 28 novemb. Campegius Lambertus Vitringa, Elburgo Gelrus, juris utriusque candidatus in «j.», quod clar. vir Van Enschutt cum ipso instituerat, pro virili sese praestitit, dein L. 8 § 7 Dig. de fidei. et mand. et L. 3 Cod. unde liberi distinctissime et ornatissime exposuit et contra argumenta a cl. Van Enschutt opposita acutissime vindicavit; quapropter amplissimus senatus academicus, qui praesens aderat, nullus haesitabat illi petitam licentiam concedendi pro summis in utroque jure honoribus seu publice sive privatim aut modo majorum disputandi.|c|

– Levensbericht CLV: nl.wikipedia

– Levensbericht HHV: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Herman Hendrik Vitringa, geb. Harderwijk 14.03.1814, kandidaat-notaris (1842), burgemeester van Ermelo (1851-1875), overl. Nunspeet (Ermelo) 12.08.1875, tr. Groningen 26.07.1842 Maria Jacoba Tijssen, geb. Laag-Keppel 04.10.1814, overl. Leiden 31.01.1889|b|, d.v. Daniel Tijssen (-1841), predikant te Leeuwarden, en Joachemina Elsebe Vitringa.

2.                   Alida Vitringa, geb. ca. 1816, overl. Doornspijk 09.03.1910, tr. 1e Ermelo 16.04.1841 Gijsbert Willem Gerhard Gaijmans, geb. ca. 1811, ontvanger der directe belastingen, overl. Terborg (Wisch) 20.12.1844, z.v. Jan Gaijmans en Adriana Johanna Wijborgh; tr. 2e Ermelo 22.05.1846 Frederic Louis Rambonnet, geb. ca. 1804, ontvanger, overl. Elburg 26.04.1880, z.v. Nicolaas Samuel Rambonnet, kolonel (1846), en Alida van Ingen.

3.                   Joan Fredrik Vitringa, ook Johan Frederik, geb. Harderwijk 09.06.1820|a|, azijnfabrikant, overl. Deventer 24.03.1851.

4.                   Egbert Julius Vitringa, geb. Ermelo 01.11.1822, kandidaat-notaris (1852), oud-notaris (1893), overl. Nunspeet 06.02.1893, tr. Kampen 28.06.1852 Johanna Maria Rambonnet, geb. Kampen 10.06.1824, overl. Nunspeet 18.03.1894, d.v. François Rambonnet en Rebecca Laurentia Henrietta Schuilenburg.

5.                   Annes Johan Vitringa, geb. Harderwijk 29.09.1827; volgt [12].

 

Noten: |a| geb. 07.06 (annonce collectie CBG); |b| vader Dirk (overl.akte Leiden 1889 no.124); |c| Album Promotorum Harderwijk, bew. O. Schutte, Arnhem: Vereniging Gelre, 1980.

 

[26] Jacob Schouten, geb. Spaarndam ca. 1795/1796, overl. Gouda 09.09.1867, z.v. Cornelis Schouten en Sophia Charlotta Strobach; tr. Gouda 24.07.1816

[27] Neeltje Begeer, geb. Gouda ca. 1797, overl. Gouda 06.09.1876, d.v. Adrianus Begeer en Cornelia Verhoef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie Charlotte Cornelie Schouten, geb. ca. 1817, overl. Gouda 20.01.1893.

2.                   Cornelia Sophia Schouten, geb. Gouda ca. 1819, overl. Utrecht 08.12.1907, tr. Gouda 24.10.1838 Johannes Pieter Andreas van Leent, geb. Gouda ca. 1810, overl. Gouda 01.03.1846, z.v. Fredrik van Leent en Johanna Katrina Stufkens.

3.                   Cornelis Adrianus Schouten, geb. Gouda ca. 1823, koopman (1855), overl. Gouda 06.01.1885, tr. Gouda 15.06.1850 Henrietta Jacoba Hoefhamer, geb. Gouda ca. 1827, d.v. Hendrik Hoefhamer en Magdalena Maria Polijn.

4.                   Adrianus Cornelis Schouten, geb. ca. 1825, overl. Gouda 01.05.1827.

5.                   Hendrik Schouten, geb. Gouda ca. 1827, scheepsbouwmeester, overl. Muiden 13.01.1894, tr. 1e Muiden 19.08.1849 Dirkje Frederika van der Velden, geb. Muiden ca. 1826, overl. Muiden 29.09.1861, d.v. Machiel van der Velden, schilder, en Grietje Barnsteen; tr. 2e Muiden 23.11.1862 Margaretha Jacoba Eichelberg, geb. Amersfoort 18.04.1837, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 24.03.1929, d.v. Jan Hendrik Eichelberg en Margeratha Appeldoorn.

6.                   Adriana Catharina Schouten, geb. Gouda ca. 1830, overl. Gouda 12.11.1914, tr. Gouda 13.02.1858 Johannes Arnoldus van Wijk, geb. Babyloniënbroek en Hill ca. 1827, overl. Gouda 23.09.1902, z.v. Pieter Jasper van Wijk enb Wilhelmina Schouten.

7.                   Catharina Schouten, geb. Gouda ca. 1832; volgt [13].

8.                   Jacoba Johanna Schouten, geb. Gouda ca. 1834, tr. Gouda 14.08.1857 Arij Schoneveld van der Cloet, geb. Gouda ca. 1834, overl. Gouda 13.06.1898, z.v. Arij Schoneveld van der Cloet en Grietje Stegerhoek.

9.                   Adrianus Cornelis Schouten, geb. ca. 1837, overl. Gouda 16.08.1890|a|.

10.               Jan Willem Schouten,  geb. Gouda ca. 1840, overl. Gouda 26.09.1911, tr. Maarssen 21.02.1868 Anna Flentrop, geb. Wormer ca. 1841/1842, overl. Gouda 18.03.1917, d.v. Hendrik Flentrop en Hester Ellerman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Woerden 1890 no.109.

 

[28] Jacobus Enschedé, geb. 1787, percepteur/ontvanger der directe belastingen in de gemeente Spaardam (1813,1818), lid van de gemeenteraad van Haarlem (1820,1846), boekdrukker (1821), courantier (1855), drukker en lettergieter (1859), boekdrukker (1864), firmant Joh. Enschedé & Zonen, overl. Haarlem 03.06.1865, z.v. Abraham Enschedé en Sandrina Christiana Swaving; tr.

[29] Johanna Christina Abbensets, geb. Rio Berbice|b| ca. 1793, overl. Haarlem 20.02.1866, d.v. Lodewijk Christoffel Abbensets en Maria Elisabeth Heijtmeijer.
– Structuur van de familie Enschedé: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Justus Enschedé, ged. Enschede 10.05.1807, mr., promotie Leiden 22.06.1829|d|, overl. Haarlem 16.01.1887, tr. Rotterdam 25.04.1833 Cornelia Dalen, ged. Rotterdam 13.01.1809, overl. Haarlem 10.11.1881, d.v. Abraham Cornelis Dalen en Catharina Jacoba Durselen.

2.                   Lodewijk Christoffel Enschedé, ged. Haarlem (Waalse Kerk) 18.12.1808, ontvanger der registratie, tr. 1e Amsterdam 08.04.1831 Jeannette Marie Zuijderhoff, geb. Amsterdam 24.12.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.01.1811, overl. Coevordern 10.02.1832, d.v. Theodorus Zuijderhoff, assuradeur, en Petronella Kappers; tr. 2e Amsterdam 10.11.1836 Simonetta Maria Ouckama, geb. Rio Essequebo|b| ca. 1801, d.v. Sjerp Ouckama en Johanna Botter.
     SMO tr. 1e Amsterdam 18.05.1820 Cornelis Frijmersum, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 15.04.1789, koopman, overl. Breukelen-Sint Pieters 31.07.1835, z.v. Cornelis Frijmersum, koopman, en Adriana Hageman.

3.                   Willem Adriaan Enschedé, geb. Haarlem 20.04.1811|a|, ged. Haarlem (Waalse Kerk) 19.05.1811; volgt [14].

4.                   Maria Elizabeth Enschedé, geb. Haarlem 21.03.1813, overl. Haarlem 04.09.1900.

5.                   Johannes Hendrik Enschedé, geb. Haarlem 19.01.1815, overl. Baarn 03.12.1896, tr. 1e Rotterdam 17.09.1840 Anna Joanna Havelaar, geb. Rotterdam 05.05.1819, overl. Haarlem 08.08.1858, d.v. Jan Jacob Havelaar en Adriana Catharina de Wit; tr. 2e Heemstede 13.10.1864 Elizabeth Petronella Duivelaar van Campen, ook Duverlaar van Kampen, geb. Middelburg 30.05.1830, overl. Apeldoorn 17.04.1886, d.v. Pieter Duivelaar van Campen, ambtenaar, en Maria Elisabeth Meijer; tr. 3e Smilde 04.06.1886 Johanna Carolina Eversen, geb. Amersfoort 12.05.1837, d.v. Johannes Gerardus Bernardus Eversen en Wilhelmina Jansen.
     EPDvC tr. 1e tussen 1855 en 1862 Oswald Tulleken, geb. Harderwijk 10.03.1792, fabrikeur (1819), overl. Markluiden (Heerde) 10.11.1862, z.v. Willem Jan Tulleken en Christina Bondam.
     OT tr. 1e Kampen 02.12.1819 Jacoba Agnita Johanna van Vlierden, geb. ’s-Gravenhage 24.02.1798, overl. Heerde 27.12.1855, d.v. François August van Vlierden en Geertruida Arnolda Jacoba de Wolf van Westerrode.

6.                   Elise Henriette Enschedé, geb. Haarlem ca. 1817, overl. Zeist 06.09.1884, tr. Haarlem 26.03.1840 Jan Jacobus Carel van Hasselt, geb. Zutphen 06.05.1811, z.v. Jan Hendrik Cornelis van Hasselt en Maria Catharina Klein.

7.                   Jacobus Alexander Enschedé, geb. Haarlem 24.10.1818, student Franeker 23.09.1836, arts, promotie Leiden 28.06.1843|e|, overl. Haarlem 10.01.1857.

8.                   Wilhelmina Anna Maria Enschedé, geb. Haarlem 20.05.1820, overl. Amsterdam 30.05.1905, tr. Haarlem 12.09.1844 Johan Fredrik Theodoor van Valkenburg, geb. Haarlem 31.03.1817, mr., advocaat (1844), president van het Gerechtshof te Amsterdam, CNL, overl. Amsterdam 14.06.1906, z.v. Cornelis Constantijn van Valkenburg en Charlotta Jacoba van Heeckeren.

9.                   Elizabeth Woltera Sandrina Enschedé, geb. Haarlem 20.12.1821, overl. Leeuwarden 30.01.1873, tr. Haarlem 21.08.1846 jhr. Cornelis Jacob Speelman Wobma, geb. Heerenveen (Schoterland) 17.12.1817, lid van provinciale staten van Friesland (1846), griffier van het kantongerecht te Bolsward (1846), overl. Leeuwarden 07.03.1891, z.v. jhr. Helenus Marinus Speelman Wobma, mr., ontvanger der indirecte belastingen te Heerenveen (1817), vice-president van het provinciaal gerechtshof van Friesland (1848), RNL, en Antje Hortinga Cats.

10.               Jacobus Christiaan Enschedé, geb. Haarlem 19.01.1823, burgemeester van Velsen (1853-1892), overl. Santpoort (Velsen) 18.09.1907, tr. Rotterdam 18.04.1861 Catharina Lentfrinck, geb. Haarlem 25.11.1831, overl. Velsen 13.02.1889, d.v. Leonard Lentfrinck en Amelia Louisa den Bandt.
– Levensbericht JCE: nl.wikipedia

11.               Frederik Eduard Enschedé, geb. Haarlem 04.01.1825, commissionair (1859), koopman en reder te Amsterdam, overl. Haarlem 26.03.1874, tr. Amsterdam 24.11.1859 Sara Carolina Leuveling Tjeenk, geb. Amsterdam 11.05.1834, overl. Velp (Rhenen) 10.11.1919, d.v. Dirk Leuveling Tjeenk, commissionair, en Sara Jacoba Susanna Sanderson.

12.               Maurits Enschedé, geb. Haarlem 22.02.1828, overl. Haarlem 13.11.1843.

13.               Hendrik Enschedé, geb. Haarlem 02.04.1830, mr., promotie Leiden 10.06.1854|f|, advocaat (1855), overl. Haarlem 04.05.1913, tr. Heemstede 07.03.1855 Henrietta Johanna Elisabeth van Lennep, geb. Amsterdam ca. 1832, overl. Haarlem 26.02.1923, d.v. Jacob Abraham van Lennep en Anna Willink.

14.               Louisa Frederica Enschedé, geb. Haarlem 16.02.1832, overl. Haarlem 01.03.1832.

15.               Johanna Christina Enschedé, geb. Haarlem 04.03.1834, overl. Haarlem 08.04.1837.

 

Noten: |a| Catalogus Professorum Academiae Groninganae; |b| Rio Berbice was een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika, in het huidige Guyana; |c| Rio Essequebo was een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika, in het huidige Guyana; |d| Dissertatio iuridica de Tito Aristone, ICto Romano, publice defensa a Iunio Iusto Enschedé, Harlemensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni, magna cum laude; |e| Jacobus Alexander Enschedé, Harlemensis, def. Diss. de chlorosi puellarum, M.D. cum laude; |f| Henricus Enschedé, Harlemensis, defensa Disseratione de iis magistratibus, qui publice constituti sunt depositarii, Jur. Rom. et Hod. Doct., cum laude.

 

[30] Pieter Adam van Holthe, geb. Ruinen ca. 1783, ontvanger van de registratie en domeinen te Meppel (1814), overl. voor 1863, z.v. Pieter Adam van Holthe en Roelina Gijsberdina Gerdina van den Clooster; tr. Groningen 31.05.1814

[31] Edzardina Jacoba de Drews, geb. ca. 1789, overl. voor 1863, d.v. Johan de Drews, lid van de rechtbank van eerste aanleg zitting houdende te Groningen (1814), en Margaretha Bouwina Lewe van Middelstum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelina Gijsbertha Gerdina van Holthe, geb. Meppel 20.10.1815, overl. Groningen 30.12.1855.

2.                   Edzard Jacob van Holthe, geb. Meppel 01.11.1816, overl. Amersfoort 23.01.1894, tr. Wilhelmina Catharina van Konijnenburg, geb. ca. 1829, overl. Amersfoort 14.03.1909, d.v. Jacob van Konijnenburg en Wilhelmina Theodora van Wielen.

3.                   Margaretha Bouwina van Holthe, geb. Meppel 20.02.1818; volgt [15].

4.                   Pieter Adam van Holthe, geb. Meppel 05.06.1820, rijksontvanger, overl. Arnhem 14.11.1893, tr. 1e Avereest 19.11.1857 Johanna van der Beek, geb. Hellevoetsluis 27.04.1813, overl. Beilen 08.05.1860, d.v. Pieter van der Beek en Johanna de Ligt; tr. 2e Bedum 14.06.1863 Alida Arnoldina Beckeringh, geb. Baflo 23.12.1832, overl. Gouda 15.01.1886, d.v. Anthonius Beckeringh, vrederechter van het kanton Winsum (1832), en Geertruida Johanna Geertsema van Sjallema.

5.                   Aalt Willem van Holthe, geb. Ruinen 26.03.1822, overl. Dwingeloo 08.07.1826.

 


Bijlage A

 

[32] Joannes Theodorus Bronkhorst, veelal Theodorus of Derk, geb. Arnhem ca. 1764/1765, voerman (1812,1820), stalhouder (1821), overl. Arnhem 16.05.1821|a|, z.v. Stephanus Lourentius Bronkhorst en Maria Alijda Hofman; tr. 2e tussen 1797 en 1809 Catharina Messing, geb. ca. 1790, overl. Arnhem 20.07.1818|b|; tr. 3e Arnhem 02.11.1818|d| Henrica Eusebia Jansen, geb. Arnhem ca. 1791/1792, dienstmeid (1818), stalhoudster (1822,1824), landbouwster (1844), overl. Arnhem 24.07.1852, d.v. Florus Jansen en Johanna Wiggers; tr. 1e

[33] Johanna Heisterman, overl. tussen 1797 en 1809.

     HEJ tr. 2e Arnhem 02.12.1824 Hendrik Jan van den Heuvel, geb. ca. 1799/1800, voerman (1824), melkboer (1853), groenboer (1856), overl. Arnhem 27.01.1856, z.v. Jan van den Heuvel, landbouwer, en Anna van Schoonderwoerdt.

     HJvdH tr. 2e Arnhem 02.02.1853 Petronella Lammers, geb. Didam 28.02.1821, dienstmeid (1852), d.v. Jan Lammers, dagloner (1821), olieslagersknecht (1853), landbouwer (1857), en Johanna Smits, landbouwster.

     PL tr. 2e Arnhem 18.02.1857 Jan Beekman, geb. Eerbeek(Brummen) 18.04.1825, landbouwer, overl. Arnhem 21.01.1880, z.v. Hendrikus Beekman, bouwman/landbouwer, en Alijda van Dillen.

Uit het huwelijk Bronkhorst-Heisterman:

1.                   Andreas Laurentius Bronkhorst, ook Andries Lourens, geb. ca. 1790/1791, voerman (1816), stalhouder (1830), voerman (1856), overl. Arnhem 10.08.1856, tr. 1e Arnhem 29.02.1816 Fenneke Berens, ook Fenna Beerens, geb. ca. 1792, overl. Arnhem 03.03.1830,  d.v. Gerrit Jan Berens en Agnita van Houten; tr. 2e Arnhem 23.06.1830 Hermina Christina Weijs, ged. Duiven (rk) 18.08.1805, dienstmeid (1830), stalhoudster (1866), overl. Arnhem 01.07.1866, d.v. Johannes Weijs, arbeider, en Maria Ingensiep, landbouwster.

2.                   Joannes Bronkhorst, Jan, geb. ca. 1793, voerman (1823), herbergier (1835), overl. Arnhem 30.05.1835, tr. Arnhem 13.08.1823 Hermina Bruijns, geb. ca. 1798, overl. Arnhem 25.05.1868, d.v. Jan Bruijns, olieslagersknecht, en Derkje ter Haaven.
     HB tr. 2e Arnhem 02.11.1836 Adrianus de Klerck, geb. ca. 1803, logementhouder (1850), overl. Arnhem 12.04.1850, z.v. Petrus de Klerck en Adriana Stadhouders.

3.                   Theodorus Bronkhorst, geb. ca. 1797; volgt [16].

Uit het huwelijk Bronkhorst-Messing (moeder ook Messink):

4.                   Stephanus Bronkhorst, geb. ca. 1809, kanonnier 2e klasse, overl. Nijmegen 10.04.1829|c|.

5.                   Joanna Bronkhorst, geb. ca. 1811, dienstmeid (1830), overl. Arnhem 05.09.1874, tr. Arnhem 27.10.1830 Johann Andreas Missler, geb. ca. 1804, schoenmakersknecht, z.v. Andreas Missler, winkelbediende, en Henriette Louise Rauch.

6.                   Abartus Bronkhorst, geb. Arnhem 04.01.1812.

7.                   Alida Bronkhorst, ook Aleida/Alijda, geb. Arnhem 14.08.1813, overl. Wamel 04.08.1897, tr. Arnhem 29.07.1835 Johannes Kunkeler, geb. ca. 1808, fuselier (1835), z.v. Joannes Kunkeler, kleermaker, en Sebilla van Malten.

8.                   Martinus Bronkhorst, geb. Arnhem 20.09.1815, karreman (1835), arbeider (1852), overl. Wageningen 28.09.1885, tr. 1e Wageningen 29.08.1835 Lisabeth Keukens, ook  Elisabeth, geb. ca. 1812, overl. voor 1852, d.v. Mathijs Keukens, inlands kramer, en Johanna Janse; tr. 2e Wageningen 10.04.1852 Janna van Brakel, geb. Wageningen 27.09.1825, overl. Wageningen 15.03.1912, d.v. Arnoldus van Brakel, arbeider, en Maria Jegering.

Uit het huwelijk Bronkhorst-Jansen:

9.                   Catharina Bronkhorst, geb. Arnhem 04.09.1820, overl. Arnhem 20.12.1890, tr. Arnhem 14.08.1844 Bernardus Janssen, geb. Nijmegen 07.01.1819, timmerman, overl. Arnhem 10.04.1895, z.v. Gradus Janssen, timmerman, en Hendrina Otten.

10.               Wilhelmus Theodorus Bronkhorst, geb. Arnhem 15.01.1822, boekdrukkersknecht, tr. Arnhem 29.11.1848 Johanna Teering, geb. Steenderen 17.10.1819, overl. Arnhem 29.12.1885, d.v. Harmanus Teering, landbouwer, en Aleijda Petersen.

 

Noten: |a| wedr van Heijsterman (overl.akte Arnhem 1821 no.126); |b| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Arnhem 1818 no.151); |c| ook overl.akte Arnhem 1829 no.114; |d| bruidegom in akte en tekent met van Bronkhorst (huw.akte Arnhem 1818 no.58).

 

[64] Stephanus Laurentius van Bronkhorst, overl. voor 1818, tr.

[65] Maria Alijda Hofman, ook Hofmans, overl. voor 1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Theodorus van Bronkhorst, geb. Arnhem ca. 1764/1765; volgt [32].

2.                   Joanna van Bronkhorst, geb. Arnhem ca. 1767, uitdraagster (1819), tr. 1e Gerardus ..euwes, overl. voor 1819; tr. 2e Arnhem 11.02.1819 Hendrik Schmitz, geb. Duisburg ca. 1770, gepensioneerd militair (1819), z.v. Gerhardus Schmitz en Agnete Erwig.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren