Lambert Louis Guillaume Daniel Meertens (1903-1983)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Lambert Louis Guillaume Daniel Meertens, geb. Amsterdam 12.09.1903, koopman (1941), propagandachef, commercieel adviseur, lector Tilburg (1962-1976), overl. Amsterdam 10.06.1983, tr. Eindhoven 15.05.1941 Johanna Bakker, geb. Strijp 05.03.1910, employé op een fabriek (1941), overl. Amsterdam 29.10.1969, d.v. Aloisius Joseph Bakker (1877-voor1947) en Johanna Petronella Nollee (1879-na1947).

 

[2] Guillaume Henri Meertens, geb. Eijsden 25.09.1871, kantoorbediende (1902), directeur slaapwagensmaatschappij, boekhouder, overl. Amsterdam 24.07.1957, tr. Amsterdam 02.10.1902
[3] Gérardine Elisabeth Daniëlla Gerrits, geb. Amsterdam 10.05.1876, overl. Maastricht 13.01.1967; tr. 1e Amsterdam 02.06.1898 Wilhelmus Gijsbertus Johannes van Galen, geb. Haarlem 19.05.1873, schrijver bij de politie, overl. Amsterdam 02.01.1900, z.v. Johannes van Galen, sergeant-majoor (1873), kantoorbediende (1898), en Jacoba Orleans.

Uit het huwelijk Gerrits-van Galen:

1.                   Jacoba Geertruida van Galen, tr. Amsterdam 12.10.1922 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 12.01.1949, ingeschr. Amsterdam 04.03.1949) Pieter Donker, geb. Rotterdam 27.04.1895, arts, overl. Doorn 25.03.1959, z.v. Jacob Pieter Donker en Gerritje Celia Johanna Blankhart.
     PD tr. 2e Johanna van Schoonhorst.
     JvS tr. 1e Soest 05.06.1940 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 20.10.1948, ingeschr. Soest 14.01.1949) Christiaan van Wilgenburg, geb. Amsterdam ca. 1919, z.v. Christiaan van Wilgenburg en Helena Frederika Willemse.
     CvW tr. 2e Hermina Maria Lagemaat.

Uit het huwelijk Meertens-Gerrits:

2.                   Lambert Louis Guillaume Daniel Meertens, geb. Amsterdam 12.09.1903; volgt [1].

3.                   Guillaume Theodore Marie Joseph Meertens, geb. Amsterdam 05.04.1910, kantoorbediende, chef reisbureau, koopman, tr. Nieuwer-Amstel 26.07.1941 Dirkje Christiane Stieber, geb. Zutphen 08.07.1913.

4.                   Théodore Hortense Lambert Joseph Meertens, geb. Amsterdam 23.02.1916, kantoorbediende, schrijver RVB, adj.comm. gew.arb.bur., directeur cv, fabrikant tekentechn.art., tr. Amsterdam 25.02.1942 Marie Johanna de Graaf, geb. Amsterdam 09.01.1919, kantoorbediende, d.v. Jean Richard de Graaf (1880-) en Harriette Georgetina Petzoldt (1880-).

 

[4] Lambertus Meertens, geb. Eijsden 15.12.1842, schoenmaker (1867), caféhouder (1899), overl. Eijsden 17.12.1926, tr. Eijsden 16.11.1867

[5] Ludovika Franciska Lemaire, geb. Eijsden 22.03.1841, overl. Eijsden 12.12.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Théodora Meertens, geb. Eijsden 06.09.1868, overl. Eijsden 01.10.1868.

2.                   Maria Agnes Théodora Meertens, geb. Eijsden 08.11.1869, overl. Eijsden 10.07.1962, tr. Lanaye (België) 19.04.1898|a| Joseph Maria Hubert Thomas, geb. Gronsveld 03.11.1869, ambtenaar, overl. Eijsden 08.04.1928, z.v. August Xaverius Thomas, spoorwegbeambte, en Cecilia Ernestina Dupreij/Duprez.

3.                   Guillaume Henri Meertens, geb. Eijsden 25.09.1871; volgt [2].

4.                   Théodore Mathieu Francois Meertens, geb. Eijsden 22.06.1873, tr. Sint Pieter 01.08.1905 Hortensia Florentina de Boer, geb. Gent (België) ca. 1875, d.v. Joannes Carolus de Boer en Josephina Maria Wolfcarius.

5.                   Lambert Mathieu Meertens, geb. Eijsden 18.02.1875, expediteur, overl. Eijsden 29.02.1932, tr. Eijsden 07.09.1911 Maria Agnes Melanie Heijnens, geb. Eijsden 03.05.1890, overl. na 1916, d.v. Louis Heijnens, hoofd der school, en Maria Theresia Lambert.

6.                   Henri Chrétien Paul Meertens, geb. Eijsden 07.03.1877.

7.                   Anna Geertruida Ludovika Meertens, geb. Eijsden 23.12.1878, overl. Eijsden 08.07.1925, tr. Eijsden 21.04.1908 Nicolas Jacobs, geb. Eijsden 31.05.1880, landbouwer, overl. Eijsden 12.05.1967, z.v. Nicolaas Jacobs, landbouwer, en Maria Anna Wolfs.

8.                   Maria Agnes Hubertina Meertens, geb. Eijsden 11.12.1880, overl. Eijsden 15.12.1886.

9.                   Joseph François Meertens, geb. Eijsden 06.02.1883.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Eijsden 14.02.1899 no.3).

 

[6] Daniel Gerrits, geb. Amsterdam 09.12.1838, schilder, overl. tussen 1869 en 1895, tr. Amsterdam 23.05.1867

[7] Geertruida van Halteren, geb. Amsterdam 01.12.1842, overl. na 1902; tr. 2e Amsterdam 10.01.1895 Casper Alexander Hufnagel, geb. Amsterdam 05.03.1834, kleermaker, z.v. Johannes Bernardus Hufnagel en Francisca Antonia Verheijen.

     CAH tr. 1e Amsterdam 13.02.1856 Maria Petronella van Hal, geb. ’s-Hertogenbosch 07.03.1822, dienstbode (1856), overl. voor 1895, d.v. Franciscus van Hal en Catharina Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gérardine Elisabeth Daniëlla Gerrits, geb. Amsterdam 10.05.1876; volgt [3].

 

[8] Willem Meertens, geb. Eijsden 19.06.1798, schoenmakersgezel, overl. Eijsden 01.04.1862; tr. Eijsden 04.02.1826

[9] Maria Agnes Scaf, geb. Eijsden 25.01.1800, dienstmeid (1826), overl. Eijsden 06.12.1860.

Voorkinderen (moeder Scaff):

1.                   Anna Meertens, geb. Eijsden 04.04.1823, overl. Eijsden 06.04.1823.

2.                   Maria Meertens, geb. Eijsden 16.03.1824, overl. Eijsden 06.04.1825.

Uit dit huwelijk (moeder soms Scaff):

3.                   Jan Meertens, geb. Eijsden 27.08.1826, schoenmaker, overl. Eijsden 27.11.1890, tr. Eijsden 09.04.1863 Cornelia Warnier, geb. Eijsden 25.05.1831, overl. Eijsden 19.05.1915, d.v. Maretijn Warnier, tapper, en Cornelia Creemers, huishoudster.

4.                   Maria Elisabeth Meertens, geb. Eijsden 07.07.1828, overl. Eijsden 07.03.1832.

5.                   Maria Cornelia Meertens, geb. Eijsden 20.03.1830, overl. Eijsden 22.01.1832.

6.                   Hendrik Meertens, geb. Eijsden 09.05.1832.

7.                   Willem Meertens, geb. Eijsden 26.02.1835, overl. Eijsden 22.07.1843.

8.                   Laurents Meertens, geb. Eijsden 26.09.1837, overl. Eijsden 11.03.1838.

9.                   Maria Agnes Meertens, geb. Eijsden 05.01.1840, dienstmeid (1863), overl.Eijsden 30.04.1918, tr. Eijsden 02.10.1863 Mathijs Simons, geb. Eijsden 29.03.1842, landbouwer, overl. Eijsden 12.08.1915, z.v. Nicolaas Simons, landbouwer, en Catharina Hos, landbouwster.

10.               Lambertus Meertens, geb. Eijsden 15.12.1842; volgt [4].

 

[10] Theodore Mathieu Lemaire, geb. Eijsden 18.08.1808, notarisklerk (1834), gemeentesecretaris (1867,1873), overl. Eijsden 31.01.1894; tr. Gronsveld 14.11.1834

[11] Anna Maria Brouwers, geb. Gronsveld 19.06.1812, landbouwster (1834), huishoudster (1867), overl. Eijsden 09.01.1892.

Uit dit huwelijk (vader Theodoor Mathijs):

1.                   Francisca Catharina Johanna Lemaire, geb. Eijsden 11.10.1835, overl. Nijmegen 29.12.1914, tr. Eijsden 21.04.1873 Christianus Hendrikus Geijsberts, geb. Nijmegen 07.04.1843, opzichter, overl. Nijmegen 22.04.1923, z.v. Johannes Franciscus Geijsberts, kleermaker, en Johanna Croonen.

2.                   Ludovika Franciska Lemaire, geb. Eijsden 22.03.1841; volgt [5].

3.                   Francis Paulus Theodoor Lemaire, geb. Eijsden 22.08.1843.

4.                   Theodoor Cornelis Wijnand Lemaire, geb. Eijsden 25.07.1846, overl. Eijsden 19.02.1848.

5.                   Anna Maria Catharina Lemaire, geb. Eijsden 23.03.1849, overl. Maastricht 06.10.1921.

6.                   Theodoor Willem Lemaire, geb. Eijsden 20.08.1851, overl. Maastricht 19.12.1933, tr. Maastricht 11.08.1896 Louise Henriette Josephine Beng, geb.Venlo 21.12.1851, overl. Maastricht 12.12.1906, d.v. Francis Hubert Beng en Anna Margaretha Goossens.

7.                   Paulina Constance Lemaire, geb. Eijsden 02.03.1855.

 

[12] Gerrit Daniel Gerrits, geb. Amsterdam 19.06.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 24.06.1810, schilder (1835,1869), opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam 09.05.1893, overl. ald. 16.05.1893; tr. 2e Amsterdam 13.07.1843 Sara Frederiks, geb. Amsterdam 12.08.1814, overl. voor 1861, d.v. Pieter Frederiks en Geertje Roos; tr. 3e Amsterdam 28.02.1861 Elisabeth Brantman, geb. Amsterdam 27.07.1824, overl. Amsterdam 03.03.1881, d.v. Willem Brantman en Catharina Kiesel; tr. 1e Amsterdam 29.04.1835

[13] Diena Kiesel, geb. Amsterdam ca. 1812, dienstbaar (1835), overl. voor 1843, d.v. Pieter Jacob Kiesel, schoenmaker, en Goverdiena Heesen.

Uit het huwelijk Gerrits-Kiesel:

1.                   Gerard Pierre Gerrits, geb. Amsterdam 23.05.1836, beeldhouwer, koster (1898), overl. Zwolle 11.10.1898|c|.

2.                   Daniel Gerrits, geb. Amsterdam 09.12.1838; volgt [6].

3.                   Jacob Gerrits, geb. Amsterdam 13.05.1842, schilder, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 16.02.1895, tr. Louisa Toxcart, overl. na 1895.

Uit het huwelijk Gerrits-Frederiks:

4.                   Pieter Frederik Gerrits, geb. Amsterdam 08.10.1844, commissionair, overl. Arnhem 20.01.1932|a|, tr. Amsterdam 01.07.1869 Margaretha Frederika Harman, geb. Amsterdam 28.03.1849, overl. Wolfheze (Renkum) 11.10.1932, d.v. Fredrik Harman, plaatzager, en Catharina Ditmeijer.

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1932 no.19; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| moeder Elisabeth Kiessel (overl.akte Zwolle 1898 no.480).

 

[14] Johannes van Halteren, geb. Amsterdam 01.06.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1806, boekbindersknecht (1830), boekverkopersbediende (1856), boekbinder (1867,1872), overl. Amsterdam 18.05.1874; tr. 2e Amsterdam 17.09.1856|b| Johanna Catrina Hijnst, geb. Amsterdam 02.11.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 02.11.1803, winkelierster (1851,1856), overl. voor 1872, d.v. Hendrik Martinus Hijnst en Johanna Catrina Kleeblad; tr. 3e Amsterdam 17.10.1872 Maria Sofia Meuring, geb. Amsterdam 03.12.1824, overl. na 1874, d.v. Lambertus Meuring en Catharina Rade; tr. 1e Amsterdam 13.10.1830|c|

[15] Cornelia Geertruijda Kosten, geb. Amsterdam 01.05.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.05.1811, naaister (1830), winkelierster (1848), overl. voor 1856, d.v. Hendrik Gusstavus Kosten, krankbezoeker, en Cornelia IJkens.

     JCH tr. 1e Amsterdam 30.04.1851 Jan de Lang, geb. Zwolle ca. 1796, boekbindersknecht (1823), boekbinder (1851), overl. voor 1856, z.v. Antoni Lang en Jacomina Spirreius.

    JdL tr. 1e Amsterdam 27.08.1823 Seijtje Kimmel, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.06.1791, naaister (1823), overl. voor 1851, d.v. Hendrik Kimmel en Gerretje van Broekhuijsen.

     MSM tr. 1e Amsterdam 13.05.1846 Jan Hartkamp, geb. Amsterdam 24.06.1820, letterzetter, overl. voor 1872, z.v. Wessel Hartkamp, pandopzoeker bij de Bank van Lening, en Maria Defolt.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Koster):

1.                   Christiaan van Halteren, geb. Amsterdam xx.02.1837, kantoorbediende, tr. Amsterdam 19.02.1879 Martha Willemsen, geb. Amsterdam 09.04.1838, d.v. Gerrit Jan Willemsen en Martha Martens.

2.                   Johannes Cornelis van Halteren, geb. Amsterdam 22.03.1841, zeeman, tr. Amsterdam 12.01.1871 Helena Willemina Veenstra, geb. Amsterdam 04.09.1845, d.v. Johannes Fredrik Veenstra en Geertje Ruitenbeek.

3.                   Geertruida van Halteren, geb. Amsterdam 01.12.1842; volgt [7].

4.                   Helena Catharina van Halteren, geb. Amsterdam 30.10.1844, dienstbaar (1870), overl. voor 1888, tr. Amsterdam 04.05.1870 Wessel Hartkamp, geb. Amsterdam 07.09.1842, bediende (1870), kantoorloper (1888), z.v. Harmanus Hartkamp, bode, en Elizabeth Henriette Goble.
     WH tr. 2e Amsterdam 07.06.1888 Louisa Maria van Weijnen, geb. ’s-Gravenhage 04.05.1854, naaister (1878,1888), d.v. Johannes van Weijen en Petronella Hendrika van Broeckhuijsen.
     LMvW tr. 1e ’s-Gravenhage 18.12.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 02.05.1882, ingeschr. ’s-Gravenhage 31.05.1882) Hendrik Anton Christian Mirande, geb. ’s-Gravenhage ca. 1851, kastelein (1878), overl. voor 1907, z.v. Johan Hendrik Anton Mirande en Anna Marta Bobbert.
     HACM tr. 2e ’s-Gravenhage 21.03.1883 Mina Hendrika Hilbrink, geb. Neuenhaus|a| ca. 1848, winkelierster (1883), overl. na 1907, d.v. Berend Hilbrink en Geertrien Groters.

5.                   Alida Geertruida van Halteren, geb. Amsterdam xx.10.1846, dienstbaar (1872), winkelierster (1882), overl. na 1911, tr. 1e Amsterdam 21.03.1872 Hendrik Johannes Peters, geb. Amsterdam 03.03.1843, sigarenmaker (1870), bediende (1872), overl. voor 1882, z.v. Reinierus Josephus Peters, commissionair, en Hendrika Talboom; tr. 2e Amsterdam 08.06.1882 Frederik Otto Vijselaar, geb. Doesburg 23.11.1857, brandwacht (1882), tramconducteur (1900,1911), overl. Amsterdam 03.12.1937, z.v. Jacoba Hendrika Vijselaar.
     HJP tr. 1e Amsterdam 26.01.1870 Magdalene Leonore Adolphine Schäffer, geb. Amsterdam 23.03.1844, overl. voor 1872, d.v. Franz Friederich Ludwig Carl Adolf Schäffer, boekbinder, en Anna Martina Jansen.

6.                   Margaretha Johanna van Halteren, geb. Amsterdam xx.03.1849, naaister (1883), tr. Amsterdam 26.04.1883 Johannes Frederik Veenstra, geb. Amsterdam 25.04.1844, provoost bij de marine, z.v. Johannes Fredrik Veenstra en Geertje Ruitenbeek.

 

Noten: |a| destijds in Pruisen, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Busdesland Niedersachsen; |b| Heijns (annonce collectie CBG & Utrechtsche provinciale en stadscourant 22.09.1856); |c| bruid in akte Kosten, tekent met Koster, vader v/d bruid in akte en tekent met Koster.

 

[16] Jan Meertens, tr.

[17] Anna Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Meertens, geb. Eijsden 19.06.1798; volgt [8].

 

[18] Hendrik Scaf, dagloner, tr.

[19] Maria Hetzen, dagloonster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Agnes Scaf, geb. Eijsden 25.01.1800; volgt [9].

 

[20] François Lemaire, ook Franciscus, geb. Rambouillet|b| 11.05.1770, dagloner (1803), herbergier (1821), slijter (1826), overl. Eijsden 03.11.1844, z.v. François Lemaire en Margrittie Chretienne Lepinette; tr. Eijsden 21.03.1803

[21] Jeanne Dolmans, ook Johanna, geb. Eijsden 04.12.1768, huishoudster (1826), overl. Eijsden 20.03.1851, d.v. Guillaume Dolmans en Marie Wijers.

Voorkinderen:

1.                   Louise Margerite Lemaire, ook Ludovica Margerita, geb. Eijsden 21.01.1797, overl. Eijsden 08.03.1890, tr. 1e Eijsden 12.09.1817 François Joseph Minette, geb. Liège|c| 28.06.1796, overl. Eijsden 20.07.1819, z.v. Paul Minette, handelaar, en Elisabeth Josephine Luraster; tr. 2e Eijsden 26.04.1821 Winandus Wolfs, geb. Breust 28.01.1796, landbouwer, z.v. Winandus Wolfs, koopman, en Anna Brouwers.

2.                   Marie Chatrine Lemaire, ook Marie Catherine, geb. Eijsden 12.03.1798, overl. Eijsden 20.02.1875, tr. Hubert.

3.                   Lodewijk Franciskus Lemaire, ook Lodewijk Francis, geb. Eijsden 25.05.1800, gemeentesecretaris (1826), overl. Eijsaden 14.03.1858, tr. Breust 16.04.1826 Anna Lambert, geb. Breust 28.03.1798, d.v. Hendrik Josef Lambert en Anna Wolfs.

4.                   Marie Ann Lemaire, ook Maria Anna, geb. Eijsden 28.02.1802, overl. Eijsden 10.09.1877, tr. Eijsden 16.12.1828 Leaupaul Alexis Borsu, ook Leopold Alexis, geb. Braives|d| 31.03.1805, overl. Eijsden 11.11.1872, z.v. Joseph Borsu en Maria Ida Dejardin.

Uit dit huwelijk:

5.                   An Emelante Lemaire, ook Emerentia Anna, geb. Eijsden 20.12.1803, overl. Eijsden 22.02.1842, tr. Pieter Jozef Goor.

6.                   Theodore Mathieu Lemaire, geb. Eijsden 18.08.1808|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| Theodor Mathieu, vader François, moeder Jeanne (geb.akte Eijsden 1808 no.49); |b| département Yvelines (78), France; |c| province de Liège, Belgique; |d| arrondissement Waremme, province de Liège, Belgique.

 

[22] Corneil Leonard Brouwers, ook Cornelis Leonardus, geb. Hombourg|c| 08.05.1760, pachter (1804), landbouwer (1828,1834), overl. Sint-Geertruid 13.09.1837, z.v. Henri Brouwers, landbouwer, en Marie Madelaine Frijns; tr. 1e Anna Catharine Troisfontaine, overl. voor 1804; tr. 2e Gronsveld 04.01.1804

[23] Anne Catharine van den Boorn, ook Anna Catharina, geb. Gronsveld 02.12.1771, landbouwster (1828,1834), overl. Sint-Geertruid 02.01.1853, d.v. Jean van den Boorn, landbouwer, en Anne Catharine Retraet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Brouwers, geb. Gronsveld 28.03.1804.

2.                   Anne Catherine Brouwers, ook Anna Catharina, geb. Gronsveld 20.11.1805, landbouwster, overl. Sint-Geertruid 23.03.1889, tr. Gronsveld 12.01.1828 Paulus Nicolaas Schrijnemaekers, geb. Breust ca. 1801, landbouwer, z.v. Christiaan Schrijnemaekers, landbouwer, en Barbara Brouwers, landbouwster.

3.                   Chretien Brouwers, geb. Gronsveld 11.11.1807, overl. Eckelrade (Gronsveld) 15.08.1811.

4.                   Hubert Brouwers, geb. Gronsveld 22.10.1809, overl. Eckelrade (Gronsveld) 05.08.1811.

5.                   Anna Maria Brouwers, geb. Gronsveld 19.06.1812|b|; volgt [11].

 

Noten: |b| Anne Marie, vader Leonard, moeder Anne Catharine (geb.akte Gronsveld 1812 no.45); |c| commune Plombières, province de Liège, Belgique.

 

[24] Gerrit Gerrits, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.02.1782, schilder (1835), schildersknecht (1843), overl. na 1861, z.v. Gabriel Gerrits en Sara Roos; otr. Amsterdam 14.04.1809|a|

[25] Elisabeth Kiesel, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.12.1786, overl. tussen 1843 en 1861, d.v. Aron Daniel Kiesel en Catriena van der Staal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Daniel Gerrits, geb. Amsterdam 19.06.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 24.06.1810|b|; volgt [12].

 

Noten: |a| bruidegom Gerritsen; |b| vader Gerrits, moede Eliesabet.

 

[26] Pieter Jacob Kissel, ook Kiesel, geb. Amsterdam 07.04.1761, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 12.04.1761|a|, schoenmaker (1811,1835), overl. voor 1838, z.v. Martin Kissel en Marthe Gonzal; otr. 1e Amsterdam 22.11.1793|b| Femmetje Jansen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.06.1757, overl. Amsterdam 10.12.1810, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 14.12.1810, d.v. Arnoldus Jansen en Geesje van Gunst; tr. 2e Amsterdam 12.05.1811|c|

[27] Goverdina Heesen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.10.1781, overl. voor 1835, d.v. Hendrik Heesen en Marregreta Knoopmeijer, ook Margaretha.

Voorkinderen Kiesel-Jansen:

1.                   Eelisebet Kiesel, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.07.1785.

2.                   Pieter Jacob Kiesel, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.04.1787, tr. Amsterdam 06.01.1809 Antje Luijsteraar, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25.05.1788, d.v. Lambertus Luijsteraar en Antje Schagen, ook Anna Schrage.

3.                   Aron Daniel Kiesel, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 12.03.1790.

Uit het huwelijk Kiesel-Jansen:

4.                   Marta Elisabeth Kiesel, geb. Amsterdam 17.01.1795, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.01.1795.

Uit het huwelijk Kissel-Heesen (vader Kiesel):

5.                   Diena Kiesel, geb. Amsterdam ca. 1812; volgt [13].

6.                   Jacob Kiesel, geb. Amsterdam ca. 1814, schoenmaker (1835,1838), tr. Amsterdam 02.05.1838 Johanna Hoppenbrouwer, geb. Amsterdam ca. 1813, d.v. Jan Hendrik Hoppenbrouwer en Femmetje Baarslag.

 

Noten: |a| dopeling Pierre Jaques, vader Kissel; |b| bruidegom Kiesel; |c| bruidegom Kissel (huw.akte Amsterdam 1811 reg.2 fol.84).

 

[28] Christiaan van Halteren, geb. Amsterdam ca. 1777/1778, metselaarsknecht (1830), z.v. Jan van Halteren; otr. Amsterdam 16.08.1805

[29] Maria Elisabeth Bredenbeek, geb. Amsterdam ca. 1775, overl. na 1830, d.v. Rebecka Beijen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Halteren, geb. Amsterdam 01.06.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1806|a|; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder Bredenbak.

 

[30] Hendrik Gustavus Koster, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 11.07.1777, krankbezoeker (1826,1842), cathechiseermeester (1844), rustend krankbezoeker (1850), overl. Amsterdam 13.09.1850|f|, z.v. Cornelis Marcus Koster en Grietje van Bentem; otr. Bunschoten 03.10.1802, tr. Bunschoten 03.10.1802

[31] Cornelia IJkels, ook Eijkens, geb. Hoevelaken 20.11.1779, overl. Amsterdam 17.04.1851|g|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Eijkens/Eijkers/Eijkins/IJkens/IJkers):

1.                   Cornelis Johannes Koster, ged. Ouderkerk 13.07.1803, militair (1826), boekverkoper (1844), tr. Amsterdam 25.01.1826|d| Hendrika Maria Stap, geb. Bloemendaal ca. 1803, d.v. HarmenStap en Geertrui Michaelis, schoolhoudster (1826).

2.                   Hendrik Gustavus Kosten, ook Koster, geb. Amsterdam 03.02.1807, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.02.1807|a|, boekverkopersknecht (1827), boekverkoper (1852,1855), boekhandelaar (1859), boekverkoper (1863), overl. voor 1870, tr. Amsterdam 12.12.1827|e| Helena Catrina Korthals, geb. Amsterdam 18.09.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.10.1807, overl. Amsterdam 28.02.1879, d.v. Anthonie Korthals en Geertruij Johanna Claus.
– Het echtpaar Koster-Korthals vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Jan Godefroy (1913-1987), hoogleraar Tilburg.

3.                   Geerardus Albertus Koster, geb. Amsterdam 01.05.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.05.1809|b|, boekverkopersknecht, tr. Amsterdam 12.12.1827 Helena Catrina Korthals, geb. Amsterdam ca. 1807, d.v. Anthonie Korthals en Geertruij Johanna Claus.

4.                   Cornelia Geertruijda Kosten, geb. Amsterdam 01.05.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.05.1811|c|; volgt [15].

5.                   Alida Geertruida Koster, geb. Amsterdam 15.10.1813, tr. Amsterdam 29.10.1834 Dirk Coenraad Claus, geb. Amsterdam 20.09.1812, stuurman (1834), zeeman (1844), koopvaardijkapitein (1852), koffiehuishouder (1863), z.v. Dirk Frederik Claus en Anna Catharina Drijer.

6.                   Maria Christina Koster, geb. Amsterdam 12.11.1815, overl. Westzaan 30.03.1892, tr. Amsterdam 04.11.1840 Coenraad Gerrit Meijer, geb. Amsterdam 16.02.1815, kuiper, overl. voor 1892, z.v. Jan Meijer en Martijntje Sampimon.

7.                   Margaretha Johanna Koster,  geb. Amsterdam 31.07.1820, overl. na 1868, tr. Amsterdam 23.03.1842 Andries Pieter Sandberg, geb. Amsterdam 02.04.1820, zeeman (1842), rustend koopvaardijkapitein (1868), overl. Hattem 26.03.1868, z.v. Sanders Petter Sandberg, zeeman, en Catrina Johanna Janzen.

8.                   Geertruijda Margaretha Koster, geb. Amsterdam 06.04.1818, tr. Amsterdam 17.04.1844 Johannes Theodorus van Beelen, geb. Amsterdam 26.05.1823, varkensslachter, z.v. Johan Jurgens van Beelen, sloper, en Johanna Cornelia Philippina Scheffer.

 

Noten: |a| vader Kosten, moeder Eijkens, get. Christiaan Hendrik Koster; |b| vader Koster, moeder Eijkers; |c| vader Kosten, moeder IJkens; |d| moeder v/d bruidegom IJkers; |e| bruidegom Koster; |f| e.v. Eijkens (annonce collectie CBG); |g| Eijkens (annonce collectie CBG).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren