Jan Godefroy (1913-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Jan Godefroy, ook Godefroij, geb. Amsterdam 22.01.1913, sociograaf aan dep. v. bijz.econ.zaken (1941), promotie Nijmegen 10.07.1953|a|, lector, later hoogleraar Tilburg (-1978), overl. Bentveld 28.03.1987, crem. Velsen (Westerveld) 02.04.1987.
 
Noten: |a| proefschrift: De toekomst van de academisch gegradueerden opnieuw beschouwd; promotor: G.H.L. Zeegers (1911-1988).

 

[2] Jan Godefroij, ook Godefroy, geb. Steenwijk 14.06.1882, leraar bij het middelbaar onderwijs (1910,1930), directeur der Teekenschool voor Kunstambachten (1915), overl. Hilversum 04.10.1958, tr. Amsterdam 19.05.1910
[3] Sophia Magdalena Louisa Koster, geb. Amsterdam 07.07.1889, overl. na 1958.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba HenriŽtte Geertruij Godefroij, geb. Amsterdam 07.03.1911, tr. Amsterdam 24.02.1930 (echtsch. Bandoeng xx.01.1940) Coenraad Kramers, geb. Amsterdam 29.12.1905, chemicus, z.v. Coenraad Wilhelmus Kramers (1875-), kantoorbediende, en Elisabeth Sophie Marie Colson (1881-).
†††† CK tr. 2e Bandoeng 07.02.1940 HenriŽtte Emilie van Ham, geb. Semarang 21.05.1910, overl. Bandoeng 20.06.1944.

2.                   Jan Godefroij, geb. Amsterdam 22.01.1913; volgt [1].

 

[4] Jan Godefroij, geb. Leiden 18.10.1859, organist (1881,1884), muziekonderwijzer (1886,1890), organist (1892), muziekdirecteur (1910), organist (1914), muziekleraar (1915), organist (1918), overl. na 1910, tr. Steenwijk 17.11.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 21.12.1894, ingeschr. Steenwijk 29.04.1895)

[5] Jacoba Adriana Willemina Piepers, geb. Nijmegen 30.01.1862, overl. Delft 20.04.1943, begr. Delft (Bpl. Jaffa) 23.04.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Godefroij, geb. Steenwijk 14.06.1882; volgt [2].

2.                   Jacoba Adriana Willemina Agatha Godefroij, geb. Steenwijk 28.03.1884, overl. na 1943, tr. Steenwijk 07.07.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 16.04.1929, ingeschr. Steenwijk 01.05.1929) Emanuel van Kleef, geb. ís-Gravenhage 29.03.1875, handelsreiziger (1897), directeur ener naamloze vennootschap (1915), z.v. Lambertus Theodorus van Kleef en Maria Anthonia Kasteel.
†††† EvK tr. 1e Amsterdam 07.01.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 20.05.1915, ingeschr. Amsterdam 22.06.1915) Hilla Geertruida Bening, geb. Westerbork 31.05.1868, overl. Amersfoort 26.04.1932|a|, d.v. Otto Bening, gemeenteontvanger, en Gesina Margina van den Berg.

3.                   Geertruida Beatrix Martina Godefroij, geb. Steenwijk 22.04.1886, overl. Winterswijk 02.11.1918.

4.                   Clara Geertruida Godefroij, geb. Steenwijk 25.04.1890, tr. Steenwijk 08.09.1915 Wiebe Klaas Feenstra, geb. Houten 27.05.1888, bouwkundige, woont Semarang (1915), overl. Tjimahi 26.06.1945, begr. Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, z.v. Ulbo Feenstra en Titia Reinouts van Haga. [Semarang 1943]

5.                   Louise HenriŽtte Godefroij, geb. Steenwijk 08.12.1892, tr. Amsterdam 24.12.1914 Max Johan Wilmink, geb. Dinxperlo 06.11.1887, tandarts, z.v. Jeremias Hendrikus Wilmink, boekhouder, en Johanna Antoinetta Hendrika Hormann. [Delft 1943]

 

Noten: |a| ook overl.akte Soest 1932 no.80.

 

[6] Hendrik Gustavus Koster, geb. Amsterdam 29.12.1859, boekhandelaar (1892,1910), overl. Amsterdam 15.01.1919, tr. Amsterdam 27.01.1892

[7] Hendrika Beekhuizen, geb. ís-Gravenhage 15.07.1862, overl. Amsterdam 15.02.1945.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Magdalena Louisa Koster, geb. Amsterdam 07.07.1889; volgt [3].

2.                   Willem Koster, geb. Amsterdam 07.11.1891, magazijnmeester (1920), ambt. gem. bad-, wasch- en zweminr., tr. Amsterdam 09.06.1920 Geertruida Braggaar, geb. Amsterdam 01.11.1893, d.v. Pieter Johannes Braggaar en Jetske Posthumus.

3.                   Leonarda Johanna Maria Frederika Koster, geb. Amsterdam 07.02.1899, tr. Amsterdam 09.12.1920 Fredrik Simon de Groot, geb. Watergraafsmeer 30.08.1896, werktuigkundige, overl. Bennebroek 11.05.1938, z.v. Simon de Groot en Johanna Wilhelmina Charlotte Meijer.

4.                   Hendrika Gustavina Koster, geb. Amsterdam 22.03.1900, tr. Amsterdam 08.11.1927 Joseph Abraham Davidson, geb. Amsterdam 24.08.1891, commissionair in assurantiŽn en effecten, beŽdigd makelaar in ass., overl. Auschwitz 31.01.1944, z.v. Abraham Davidson en Marie Davidson.
†††† JAD tr. 1e Amsterdam 15.06.1916 (echtsch. Amsterdam 09.02.1927) Rebecca Polak, geb. Hoorn 26.11.1895, d.v. Hijman Polak (1868-) en Marianna Levie (1874-).
†††† RP tr. 2e Amsterdam 23.09.1936 Jacob van der Hoek, geb. Utrecht 20.05.1892, keuringsveearts en bacterioloog bij de veemarkt en het abattoir (1949).

 

[8] Jan Godefrooij, geb. Leiden 21.08.1830, kantoorbediende (1849), boekhouder (1858,1865), organist (1881), organist en procuratiehouder der Leidsche sajetfabriek (1885), overl. Leiden 12.08.1885, tr. Leiden 26.05.1858|a|

[9] Geertruij Beatrix Martina Kosters, geb. Leiden 02.05.1835, overl. Arnhem 26.10.1906|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Godefroy, geb. Leiden 18.10.1859|b|; volgt [4].

2.                   Hugo Godefroy, geb. Leiden 08.12.1862, leerling botanie (1882), tr. Aline Elsbeth Stauffacher, geb. Worms a/d Oostzee (Rusland) 16.11.1870, overl. Soest 28.12.1955, d.v. Peter Stauffacher.

3.                   Henri Godefroy, ook Godefroij, geb. Leiden 14.02.1865, overl. Leiden 21.06.1873.

 

Noten: |a| bruidegom in akte ĎGodefrooy zich schrijvende Godefroyí, tekent met Godefroy (huw.akte Leiden 1858 no.122); |b| vader Godefroy (geb.akte Leiden 1859 no.1118); |c| ook overl.akte Leiden 1906 no.917.

 

[10] Willem Adriaan Piepers, geb. Brussel ca. 1823/1824, steenfabrikant (1854,1857), stationschef (1879), overl. Steenwijk 05.11.1879, tr. Amersfoort 19.05.1853

[11] Jacoba Adriana Willemina Deerns, geb. Tiel 07.02.1823, overl. Utrecht 04.05.1906|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Piepers, geb. Beuningen 27.03.1854, stationschef (1884), spoorwegamtenaar te Enkhuizen (1895), overl. Amersfoort 13.06.1932|a|, tr. Steenwijk 07.02.1884 Jansje Schurink, geb. Steenwijk 05.08.1856, d.v. David Schurink, korenmolenaar, en Annigje Rijkmans.

2.                   Jacob Adriaan Piepers, geb. Beuningen 27.04.1856, geŽmployeerde op de koffieplantage Boekiet Gompong (Res. Padangsche bovenlanden), overl. voor 1927, tr. ís-Gravenhage 31.01.1895|d| Sara Gerardina Jacoba Piepers, geb. ís-Gravenhage 15.11.1859, overl. De Bilt 30.08.1927|e|, d.v. Jacobus Marie Piepers, medicinae doctor, en Susanna Hermina de Kempenaer.

3.                   Clara Geertruida Piepers, geb. Beuningen 25.12.1857, overl. Zwolle 16.06.1941|b|, tr. Steenwijk 03.11.1881 Alexander Bor, geb. Tiel 30.11.1853, landmeter bij het kadaster, overl. Zwolle 22.02.1918|c|, z.v. Alexander Bor (1817-1879) en Lucia Johanna Carolina Deerns (1820-1890).

4.                   Jacoba Adriana Willemina Piepers, geb. Nijmegen 30.01.1862; volgt [5].

5.                   Agathe Gertrude Hermine Piepers, ook Agatha Gertruda Hermina, geb. Roermond 26.05.1865, overl. Steenwijk 15.01.1877.

 

Noten: |a| ook overl.akte Soest 1932 no.98; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1941 no.1602; |c| ook overl.akte Nijmegen 1918 no.170; |d| huwelijk Ďmet de handschoení, de bruidegom vertegenwoordigd door Hendrik Adriaan Piepers, oud 66 jaar, mr., referendaris bij het Departement van Justitie, goedkeuring bij KB van 07.01.1895 no.17 (huw.akte ís-Gravenhage 1895 no.100); |e| ook overl.akte ís-Gravenhage 1927 no.117; |f| moeder per abuis Lucia van Riemsdijk {=grootmoeder (overl.akte Utrecht 1906 no.743).

 

[12] Willem Koster, geb. Amsterdam 02.02.1835, timmerman, overl. Leimuiden 01.10.1907, tr. Amsterdam 12.05.1859

[13] Sophia Magdalena Louisa Oudendal, geb. ís-Gravenhage 07.10.1836, overl. Amsterdam 20.03.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonarda Johanna Maria Frederika Koster, geb. ís-Gravenhage 25.09.1856, overl. Hilversum 20.08.1937, tr. Nieuwer-Amstel 05.06.1879 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 20.04.1887, ingeschr. Utrecht 08.08.1887) Andreas Wilhelmus Jacobus Rinkes, geb. Amsterdam 05.03.1844, rijksambtenaar, overl. Utrecht 22.03.1913, z.v. Andreas Rinkes, balletmeester, en Philippina Elisabeth des Ruelles.

2.                   Hendrik Gustavus Koster, geb. Amsterdam 29.12.1859; volgt [6].

3.                   Sophia Magdalena Louisa Koster, geb. Rotterdam 01.04.1864, overl. Leimuiden 18.12.1939.

4.                   Wilhelmina Koster, geb. Amsterdam 19.10.1870, overl. Sassenheim 05.05.1947, tr. Leimuiden 12.11.1890 Elias Johannes Speelman, geb. Poortugaal 19.08.1862, bloemist, overl. Sassenheim 22.06.1950, z.v. Cornelis Johannes Speelman, bloemist en Francijntje de Raadt.

5.                   dochter Koster, geb. 08.03.1873.

 

[14] Peter Beekhuizen, geb. Doorwerth 12.08.1825, bediende (1858), koetsier (1866,1873), overl. ís-Gravenhage 11.10.1873, tr. ís-Gravenhage 15.12.1858

[15] Helena Cornelia Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 12.06.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Beekhuizen, geb. ís-Gravenhage ca. 1860, dienstbode (1887), overl. Voorburg 23.12.1935,tr. ís-Gravenhage 02.11.1887 Jan van den Sigtenhorst, geb. Utrecht 17.07.1865, kantoorbediende, z.v. Jan van den Sigtenhorst en Carolina Bolt.

2.                   Hendrika Beekhuizen, geb. ís-Gravenhage 15.07.1862; volgt [7].

3.                   Anna Beekhuizen, geb. ca. 1865, overl. Voorburg 07.02.1949.

 

[16] Ė

[17] Alida Godefrooij, geb. ca. 1791, dienstbode (1830), overl. tussen 1858 en 1885.
Ė Er is een Alida Susanna Godefrooi, ook Suzanna Godefroij, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 17.07.1791, overl. Leiden 02.09.1874, d.v. Nikolaas Godefrooi en Maria de Pui.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Godefrooij, geb. Leiden 21.08.1830|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| aangifte door Elisabeth Holswilder, oud 45 jaar, kraambewaarster (geb.akte Leiden 1830 no.847).

 

[18] Martinus Kosters, geb. Buren 14.11.1808, timmerman (1834,1838), schippersknecht(1839,1843), schipper (1858,1873), RMWO 4e klasse, overl. Leiden 03.11.1877, z.v. Geertruij Beatrix Martina Kosters, vroedvrouw (1834); tr. Leiden 14.08.1834|a|

[19] Margaretha Zierikzee, geb. Leiden 01.11.1804, overl. Leiden 02.10.1868, d.v. Johannes Zierikee (-1819), ook Zirkzee, en Jacoba Verhoeven (-1805).

Uit dit huwelijk (moeder veelal Zirkzee):

1.                   Geertruij Beatrix Martina Kosters, geb. Leiden 02.05.1835|b|; volgt [9].

2.                   Jacoba Elisabeth Kosters, geb.Leiden 10.07.1836, overl. Leiden 31.05.1916, tr. Leiden 27.06.1866 Hendrik Jacobus Labree, geb. Leiden 25.03.1841, kuiper, overl. Leiden 07.12.1921, z.v. Hendrik Jacobus Labree, kuiper, en Maria Cornelia Maandag.

3.                   Johannes Petrus Franciscus Kosters, geb. Leiden 30.04.1838, hulponderwijzer (1857,1866), overl. Leiden 30.05.1916, tr. Leiden 14.02.1866 Francina Lozie, geb. Leiden 25.02.1834, overl. Leiden 20.07.1906|c|, d.v. Pieter Lozie en Jannetje Gubbes.

4.                   Johannes Koster,geb. Leiden 26.10.1839, timmerman (1858), meubelmaker (1866), tr. Leiden 14.02.1866 Karolina Margaretha van der Walle, geb. Amsterdam 12.02.1843, d.v. Jan van der Walle, slijter, en Alida Caroline Dee.

5.                   Gerardus Martinus Kosters, geb. Leiden 21.11.1841, meubelmaker (1860), leraar aan de Hogere Burgerschool (1873), overl. Leiden 16.04.1924, tr. Leiden 07.05.1873 Aaltje Schilham, geb. Leiden 22.09.1838, overl. Leiden 06.01.1901, d.v. Jan Fredrik Schilham, onderwijzer, en Anna van der Meij.

6.                   Wouter Cornelis Kosters, geb. Leiden 20.07.1843, goudsmid (1863), w.s. overl. voor 1922, w.s. tr. voor 1877 Johanna Margaretha van Iterson, overl. voor 1922.

7.                   levenloze zoon, Leiden 04.11.1844.

 

Noten: |a| bruid in akte Zierikzee, tekent met Zirkzee (huw.akte Leiden 1834 no.204); |b| moeder Zirkzee; |c| Lozier (overl.akte Leiden 1906 no.578).

 

[20] Willem Johannes Piepers, geb. ca. 1794, commies (1815), eerste commies (1819,1821), referendaris bij de Raad van State (1828), lid van de Raad van State (1845,1857), RNL, overl. voor 1875, z.v. Marinus Piepers en Gerardina Udemans; tr. ís-Gravenhage 27.12.1815

[21] Hendrica Clara Haringman, geb. ca. 1794/1795, overl. ís-Gravenhage 22.02.1875, d.v. Jan Schreuder Haringman en Geertruijd Jacomina Booms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus Clarinus Jan Piepers, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, overl. ís-Gravenhage 28.04.1908, assistent-ingenieur bij de Hollandsche Spoorweg (1845), directeur bij de Spoorweg van Aken naar Londen (1857), tr. ís-Gravenhage 24.12.1845 Geertruij Anthonia Canneman, geb. ca. 1814, overl. ís-Gravenhage 10.10.1867, d.v. Elias Canneman, staatsraad, lid van de gemeenteraad, CNL, en Geertruij Anthonia van Vloten.

2.                   Geertruida Gerardina Adriana Piepers, geb. ís-Gravenhage 08.02.1819, overl. ís-Gravenhage 09.04.1832.

3.                   Agatha Johanna Piepers, geb. ís-Gravenhage 14.09.1821, tr. ís-Gravenhage 11.06.1851 Joan Marinus Piepers,geb. Deventer 16.07.1821, student in de rechten (1845), mr., advocaat bij de Hoge Raad (1851), z.v. Johannes Willem Piepers, gepensioneerd militaire intendant (1851), en FranÁoise Greve.

4.                   Willem Adriaan Piepers, geb. Brussel ca. 1823/1824; volgt [10].

5.                   Pieter Gerard Piepers, geb. Brussel ca. 1825, directeur van het postkantoor te Monnickendam (1857), gepensioneerd postdirecteur (1880), overl. Groningen 17.03.1880|a|.

6.                   Jacobus Marie Piepers, geb. Brussel ca. 1827, medicinae doctor, overl. ís-Gravenhage 13.10.1899, tr. ís-Gravenhage 16.09.1857 Susanna Hermina de Kempenaer, geb. ca. 1836, overl. ís-Gravenhage 01.01.1920, d.v. Gerrit Nicolaas de Kempenaer, mr., advocaat bij de Hoge Raad, lid van de gemeenteraad, en Jacoba Catharina Maria van de Kasteele.

7.                   Hendrik Adriaan Piepers, geb. ís-Gravenhage 05.02.1828, mr., overl. ís-Gravenhage 21.06.1902.

 

Noten: |a| ook overl.akte Steenwijk 1880 no.39.

 

[22] Jacob Deerns, ged. Tiel 24.10.1790, koopman (1817,1820), koopman (1817), winkelier (1818), koopman (1820,1823), winkelier (1826), agent der Nijmeegsche Stoombootmaatschappij (1836,1841), z.v. Jan Hendrik Deerns, goud- en zilversmid, en Maria Dingemans; tr. Tiel 04.06.1817

[23] Adriana Willemina van den Heuvel, ged. Tiel 19.02.1792, overl. (kraambed) Tiel 09.07.1836, d.v. Jan Carel van den Heuvel, landbouwer, en Lucia van Riemsdijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Maria Jacoba Deerns, geb. Tiel 22.02.1818, overl. Tiel 06.06.1908, tr. Tiel 17.01.1856 Dirk Blom, geb. Tiel 11.02.1812, (notaris)klerk, overl. Tiel 16.02.1893, z.v. Johannes Blom, winkelier, en Aletta Maria de Vries.
†††† DB tr. 1e Tiel 16.06.1846 Grietje Verweij, geb. Tiel 30.07.1820, overl. Tiel 16.09.1847, d.v. Roeland Verweij, bakker, en Catharina van Luttervelt.

2.                   Lucia Johanna Carolina Deerns, geb. Tiel 24.05.1820, overl. Tiel 26.12.1890, tr. Tiel 25.11.1841 Alexander Bor, geb. Tiel 03.09.1817, winkelier, overl. Tiel 22.05.1879, z.v. Hendrik Willem Bor, koopman, en Maria Budding.
Uit dit huwelijk: Alexander Bor (1853-1918), tr. Steenwijk 03.11.1881 Clara Geertruida Piepers (1857-1941), d.v. Willem Adriaan Piepers en Jacoba Adriana Willemina Deerns.

3.                   Jacoba Adriana Willemina Deerns, geb. Tiel 07.02.1823; volgt [11].

4.                   Ida Wilhelmina Andrea Deerns, geb. Tiel 06.06.1826.

5.                   Adriaan Willem Deerns, geb. Tiel 09.07.1836, assistent-resident Padangsche Bovenlanden (1883), assistent-resident met verlof (1885), overl. Watergraafsmeer 06.02.1885, tr. 1e Menado (Res. Celebes) 20.07.1864 Engelina Francina Bendsneijder, geb. Menado (Res. Celebes) 26.11.1843, overl. Solok (Res. Padangsche Bovenlanden) 30.04.1879; otr. 2e Amsterdam 26.07.1883, tr. Amsterdam 13.08.1883 Arendina Coenraada Wilhelmina Maria Haije, geb. Amsterdam 01.10.1850, overl. na 1885, d.v. HendrikHaije, commissionair, en Johanna Maria Kiesouw.
†††† ACWMH tr. 1e Amsterdam 24.06.1875 Hendrik Arend Haije, geb. Amsterdam 04.05.1842, overl. voor 1883, z.v. Hendrik Haije en Anna Maria Broers; tr. 3e Amsterdam 29.10.1901 Willem Branderhorst, geb. Amsterdam 13.02.1851, commissionair, z.v. Hermanus Branderhorst, commissionair, en Wilhelmina Kessler.
†††† WB tr. 1e Amsterdam 18.02.1875 Susanna Jacoba Martens, geb. Amsterdam 28.06.1848, overl. voor 1901, d.v. Jan Matthijs Martens, onderwijzer, en Agrippina Johanna van Raaij.

 

[24] Hendrik Gustavus Koster, geb. Amsterdam 03.02.1807, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 04.02.1807|a|, boekverkopersknecht (1827), boekverkoper (1852,1855), boekhandelaar (1859), boekverkoper (1863), overl. voor 1879, z.v. Hendrik Gustavus Koster en Cornelia Eijkens, ook IJkels; tr. Amsterdam 12.12.1827

[25] Helena Catrina Korthals, geb. Amsterdam 18.09.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.10.1807, overl. Amsterdam 28.02.1879, d.v. Anthonie Korthals en Geertruij Johanna Claus.

Ė Het ouderpaar Koster-Eijkens vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Lambert Louis Guillaume Daniel Meertens (1903-1983), lector Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Gustavus Koster, geb. Amsterdam 26.06.1828, boekverkoper (1852), boekhandelaar (1863,1870), overl. Amsterdam 15.03.1898, tr. Amsterdam 26.02.1852 Lammerdina Gesina de Lang, geb. Amsterdam 25.08.1825, overl. na 1898, d.v. Jan de Lang, koopvaardijkapitein, en Gesiena Margaretha Hansen.

2.                   Anthonij Johannes Koster, geb. Amsterdam 27.02.1830, boekdrukker (1852), koffiehuishouder (1873), overl. Velp (Rheden) 05.10.1873, tr. Amsterdam 01.07.1852 Johanna Pietronella Vermeulen, geb. Amsterdam 17.05.1833, d.v. Jan Vermeulen, boekhouder, en Johanna Petronella Niemeijer.

3.                   Cornelis Johannes Koster, geb. Amsterdam 06.01.1832, boekverkoper (1855), boekhandelaar (1890), overl. 07.06.1898, tr. 1e Amsterdam 14.06.1855 Johanna Rozina Gebauer, geb. Amsterdam 15.09.1834, overl. voor 1886, d.v. Ernst August Gebauer, vleeshouwer, en Engelina Johanna Klefman; tr. 2e Rotterdam 06.10.1887 Heijltje Bolle, geb. Rotterdam 09.04.1839, overl. Driebergen-Rijsenburg 25.11.1932, d.v. Daniel Bolle en Alida de Ruiter.
†††HB tr. 1e Rotterdam 25.06.1868 Jacob Martinus Cloos, geb. Rotterdam 13.06.1831, overl. Rotterdasm 16.04.1880, z.v. Gerrit Cloos en Anna Cornelia Roelof.

4.                   Willem Koster, geb. Amsterdam 02.02.1835; volgt [12].

5.                   Helena Catharina Koster, geb. Amsterdam 07.04.1837, winkelierster (1877), overl. Maastricht 24.03.1894, tr. 1e Amsterdam 26.03.1863 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.03.1871) Willem Alexander Munnig Schmidt, geb. Amsterdam 31.03.1841, winkelier, z.v. Johannes Christiaan Alexander Munnig Schmidt en Adriana Johanna Trim, winkelierster (1863); tr. 2e Amsterdam 04.01.1877 Constantin Friedrich Ernst Taege, geb. Alt-Kusthof (Lijfland)|c| 15.02.1841, koopman, z.v. Johanna Gottfried Taege en Dorothea Hauffe.

6.                   Jan Koster, geb. Amsterdam 26.05.1839.

7.                   Geertruij Johanna Koster, geb. Amsterdam 31.07.1842, overl. Maastricht 16.12.1903, tr. Amsterdam 23.06.1870 Petrus Godefridus Hubertus Alphonsus Vermin, later Fermin|b|, geb. Maastricht 12.05.1847, fabrikant, overl. Maastricht 19.12.1912, z.v. Petrus Augustus Vermin, fabrikant, en Maria Joanna Antonia Gadet.

8.                   Cornelia Henderica Gustavina Koster, geb. 10.08.1844, overl. Amsterdam 096.07.1851.

9.                   Alida Koster, geb. Amsterdam 22.10.1846, overl. Utrecht 12.08.1917, tr. Amsterdam 08.11.1877 Henri Bernard van der Linden, geb. Zutphen 27.03.1844, ambtenaar, overl. Utrecht 08.08.1918, z.v. Evert Johan van der Linden, koopman (1844), gemeenteontvanger (1877), en Harmina Johanna Wolters.

10.               Louwrens Janz Koster, geb. Amsterdam 27.10.1849, boekhandelaar, overl. na 1899, tr. Amsterdam 12.05.1870 Elisabeth Geertruida Christina Munnig Schmidt, geb. Amsterdam 07.12.1849, overl. na 1899, d.v. Johannes Christiaan Alexander Munnig Schmidt en Adrina Johanna Trim, winkelierster (1870).

 

Noten: |a| vader Kosten; |b| bij vonnis Maastricht 07.05.1909 (kanttekening geb.akte Maastricht 1847 no.264); |c| nu Vana-Kuuste, Estland.

 

[26] FranÁois Servais Oudendal, geb. Maastricht 04.10.1801, kamerdienaar (1834), bediende (1841), bleker (1851), tapper (1859), overl. ís-Gravenhage 26.06.1862, z.v. Jean Oudendal en Marie Jeanne Leratte, ook Le Rutte; tr. ís-Gravenhage 08.01.1834

[27] Leonarda Stefana Goijaars, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, huisbewaardster (1834), overl. na 1862, d.v. Pieter Goijaars en Frederica Christina Berger.

Kinderen van Leonarda Stefana (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannes Franciscus Pieter Goijaars, later Oudendal, geb. ís-Gravenhage 22.08.1827, overl. ís-Gravenhage 14.01.1841.

2.                   Johannes Frederika Christina Goijaars, later Oudendal, geb. ís-Gravenhage 28.03.1831, tr. ís-Gravenhage 12.02.1851 Pieter Jacobus Smits, geb. ca. 1827, kleermaker, d.v. Pieter Dingenis Smits en Tonia Kanter.

Uit dit huwelijk:

3.                   Sophia Magdalena Louisa Oudendal, geb. ís-Gravenhage 07.10.1836; volgt [13].

4.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 08.01.1839.

 

[28] Jan Beekhuizen, geb. Renkum ca. 1787, bouwknecht (jan1817), arbeider (mrt1817,1840), overl. Doorwerth 19.10.1840, z.v. Hermen Beekhuizen, arbeider, en Gerrigje van Renes/Rennes; tr. Oosterbeek 23.01.1817|a|

[29] Hendrika Janssen, geb. Doorwerth 16.12.1792, wasvrouw (1844,1846), overl. Doorwert 06.10.1880|b|, d.v. Arnoldus Janssen en Johanna van den Born.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Beekhuisen, geb. Heelsum (Oosterbeek) 06.03.1817, overl. Arnhem 02.0.1899, tr. 1e Doorwerth 20.05.1837 Adrianus Cornelissen, geb. ca. 1806/1807, arbeider, overl. Arnhem 07.10.1839, z.v. Cornelis Cornelissen en Grietje Rozenboom, ook Magritha Rosenboom tr. 2e Doorwerth 28.12.1844 Cornelis Jansen, geb. ca. 1814, arbeider (1844), kroeghouder (1850), z.v. Johannes Jansen en Jenneke Berendsen, arbeidster (1844).

2.                   Johanna Beekhuizen,geb. Renkum 20.09.1818, dienstbode (1846), overl. Loosduinen 23.01.1904, tr. ís-Gravenhage 04.11.1846 Cornelis van Heijningen, geb. Zaltbommel 01.10.1816, tuinman, overl. Loosduinen 08.10.1894, z.v. Willem Anne van Heijningen, tuinman, en Anna van der Horst.

3.                   Harmen Beekhuizen, geb. Renkum 05.12.1820.

4.                   Arnoldus Jacob Beekhuizen, geb. 21.05.1823, arbeider, overl. Renkum 07.05.1911, tr. Doorwerth 17.06.1853 Jantje van Silfhout, geb. Bennekom (Ede) 09.04.1825, dienstmeid (1853), overl. Renkum 17.01.1900, d.v. Gijsbert van Silfhout, voerman, en Everdina Poppink.

5.                   Peter Beekhuizen, geb. Doorwerth 12.08.1825; volgt [14].

6.                   Jan Beekhuijzen, ook Beekhuizen, geb. Doorwerth 17.10.1827, rijksveldwachter, tr. 1e Doorwerth 06.05.1864 Rijntje van Boven, geb. Kootwijkerbroek (Barneveld) 01.02.1837, dienstmeid (1864), overl. Diepenheim 05.07.1865, d.v. Geurt Woutersen van Boven, landbouwer, en Willemijntje van de Ham; tr. 2e Diepenheim 05.01.1866 Gerrigjen Bannink, geb. Raalte ca. 1826, overl. Elen en Rhaan (Hellendoorn) 03.04.1903, d.v. Evert Bannink en Grietjen Gerrits Schutten.

7.                   Cornelis Beekhuizen, geb. Doorwerth 14.10.1830|d|, arbeider (1861), winkelier (1888), landbouwer (1892), overl. Velp (Rheden) 18.12.1908, tr. 1e Renkum 27.04.1861 Maria Oosterbeek, geb.Veenendaal 09.04.1823, dienstmeid (1861), overl. Arnhem 24.01.1888, d.v. Willem Oosterbeek en Jannetje Willemsen; tr. 2e Arnhem 29.08.1888 Baukje IJkema, geb. (Menaldumadeel) 03.01.1849, overl. Arnhem 11.01.1892, d.v. Lolke IJkes IJkema, koemelker (1849), landbouwer (1888), en Aagje Jans Visser; tr. 3e Arnhem 09.11.1892 Geesje Kuipers, geb. Noordlaren (Haren) 17.06.1857, dienstbode (1892), overl.Zeist 23.02.1942, d.v. Harm Kuipers, koopman, en Zwaantje Wijbes.

8.                   Willem Hendrik Beekhuizen, geb. Doorwerth 24.05.1834, korporaal (1858), overl. Arnhem 24.03.1892|c|.

9.                   Maria Elizabeth Beekhuizen, geb. Doorwerth 26.12.1836, overl. Doorwerth 28.05.1837.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Beekhuisen, op het tweede blad Beekhuizen, tekent met Beekhuizen, vader v/d bruidegom in akte Beekhuisen, tekent niet verklarende Ďniet te kunnen schrijvení, bruid geb. Renkum (huw.akte Oosterbeek 1817 no.1; |b| Jansen, geb. Doorwerth (overl.akte Doorwerth 1880 no.7); |c| ook overl.akte Heteren 1892 no.21; |d| moeder Jansen.

 

[30] Johannes Cornelis Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, koetsier (1828,1858), voerman (1863), overl. ís-Gravenhage 31.12.1866, z.v. Lammert Postma en Catharina Nieuwenhuijzen, dienstbode (1828); tr. ís-Gravenhage 10.09.1828

[31] Pietje Vermeulen, geb. Zwammerdam ca. 1804, overl. ís-Gravenhage 03.12.1868, d.v. Sijme Vermeulen, timmerman, en Helena Korevaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Lamberta Cornelia Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 31.03.1908, tr. ís-Gravenhage 20.11.1850 Pieter Johannes Smits, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, rijkswacht, overl. ís-Gravenhage 11.08.1904, z.v. Johannes Smits, koetsier, en Willemina Makkaai.

2.                   Helena Cornelia Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1831; volgt [15].

3.                   Johannes Cornelis Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, tr. Oudshoorn 16.05.1858 Klasina Johanna Dinkelaar, geb. Oudshoorn 28.07.1837, d.v. Jan Dinkelaar en Klasina Vermeulen.

4.                   Pieternella Cornelia Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, overl. Almelo 25.03.1919, tr. ís-Gravenghage 08.10.1856 Abraham van Lom, geb. Gorinchem 09.11.1830, sergeant (1856), opzichter (1893), overl. Stad Almelo 06.03.1893, z.v. Abraham van Lom en Teuntje Smits.

5.                   Adriana Johanna Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, tr. ís-Gravenhage 03.03.1858 Johannes Pieter Hendriks, geb. Vlissingen 22.05.1822, z.v. Cornelis Hendriks, kapitein der artillerie, en Dirkje Kroese.

6.                   Lambertus Willem Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, matroos bij de marine (1863), overl. Anna Paulowna 31.08.1902, tr. Den Helder 29.01.1863 Dirkje Ham, geb. Den Helder 08.04.1841, overl. na 1902, d.v. Cornelis Ham, (scheeps)timmerman, en Cornelia Adriaans Klopper.

7.                   Alida Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, tr. ís-Gravenhage 30.06.1869 Hendricus Ploeg, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, sergeant bij het regiment grenadiers en jagers (1869), z.v. Maria Ploeg, wasvrouw (1869).

8.                   Lambert Postma, geb. ís-Gravenhage ca. 1846, koetsier, overl. ís-Gravenhage 29.01.1927, tr. ís-Gravenhage 02.02.1870 Helena Maria Sara Meeter, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 05.01.1924, d.v. Jacob Meeter en Joanna Maria Meijsen.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren