Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Margaretha Albertina Maria Klompé, Marga, geb. Arnhem 16.08.1912, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde Utrecht 1932|a|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (hoofdvak chemie) Utrecht 1937|b|, promotie Utrecht 21.04.1941|c|, eredoctoraat Tilburg 25.11.1982|d|, overl. ’s-Gravenhage 28.10.1986, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 31.10.1986.

 

– Levensberichten: nl.wikipedia * parlement.com * BWN * Canon van Nederland * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.140-141.
– Naamgever van de bijzondere leerstoel Marga Klompé (2010), met als vakgebied: Internationale sociale verantwoordelijkheid; vanaf 2015: Internationale relaties, innovatie en zorg.

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 01.03.1932; |b| Utrechtsch Nieuwsblad 08.07.1937; |c| proefschrift: Solconcentratie en uitvlokking bij het AgJ-sol; promotor: H.R. Kruijt (1882-1959); |d| erepromotor: J.A. Stalpers (1922-2003).

 

[2] Joannes Petrus Maria Klompé, Jan, geb. ’s-Gravenhage 24.04.1884, koopman (1910,1912), overl. Apeldoorn 27.10.1954, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 30.10.1954, tr. Köln 18.05.1910|a|
[3] Ursula Maria Josepha Aloijsia Verdang, Maria, geb. Koblenz 13.08.1884, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1966, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 06.01.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilda Anna Maria Klompé, geb. Arnhem 25.03.1911, overl. Arnhem 19.10.2006.

2.                   Margaretha Albertina Maria Klompé, geb. Arnhem 16.08.1912; volgt [1].

3.                   Elisabeth Theodora Maria Antonia Klompé, Elsbeth, vrouwe van Bethanië, begr. Heilig-Land Stichting 02.09.1983. [Wenen 1954; Leiden 1966]

4.                   F.H.M.A. Klompé, Frans, overl. tussen 1991 en 2004, tr. Arnhem 18.07.1951 Clarita M. Wiessing, geb. Machacamarca 04.12.1920, overl. Arnhem 10.12.2004, crem. Dieren, d.v. George Ephraim Jacob Wiessing, ingenieur mijnbouwkunde Delft 1908, en Maria Oropeza.
     CMW tr. 1e Johannes Hendrikus Maria Marijnen, Jan, geb. Arnhem ca. 1916, koopman, overl. Utrecht 13.05.1950, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 17.05.1950, d.v. Gerardus Wilhelmus Marijnen en Cornélie Eugenie Hélène Marie Kimman.

5.                   Charlotte M.A. Klompé, Charlot, geb. Arnhem 24.08.1921. [Wageningen 1954; Tilburg 1966; ’s-Gravenhage 1986,2004].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Arnhem 14.10.1910 no.370).

 

[4] Franciscus Ludovicus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 06.03.1842, winkelier (1869,1881), koopman (1884,1885), winkelier (1886), koopman (1890,1897), overl. Berlijn 19.01.1897|c|; tr. 1e ’s-Gravenhage 14.04.1869 Geertruida Maria van der Maesen, geb. ’s-Gravenhage 26.11.1848, overl. ’s-Gravenhage 19.06.1877, d.v. Joannes Petrus van der Maesen, grutter, en Hendrica Christina Huijser; tr. 2e ’s-Gravenhage 21.04.1880

[5] Anna Gertruda Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage 17.02.1851, overl. Voorburg 24.07.1933, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 28.07.1933.

Uit het huwelijk Klompé-Vogels:

1.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 18.10.1881.

2.                   Joannes Petrus Maria Klompé, geb. ’s-Gravenhage 24.04.1884; volgt [2].

3.                   Theodorus Hermanus Marie Klompé, geb. ’s-Gravenhage 05.11.1885, koopman (1912), handelaar in koffie en thee (1923), overl. Amsterdam 28.01.1958, tr. Amsterdam 11.07.1912 Elisabeth Johanna Möller, geb. Amsterdam 21.03.1889, overl. Amsterdam 30.09.1940, d.v. Johanna Bernard Möller en Elisabeth Maria oude Wesselink.

4.                   Maria Angelique Alphonsine Klompé, ook Maria Angelina Alphonsia, geb. ’s-Gravenhage 01.11.1886. [Voorburg 1933]

5.                   Hermanus Maria Alphonsus Klompé, Herman, geb. ’s-Gravenhage 29.12.1887, winkelier in koffie en thee (1923), assuradeur (1959), RON, overl. Arnhem 14.07.1959|b|, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 17.07.1959, tr. ’s-Gravenhage 20.06.1923 Margaretha Helena van Leeuwen, geb. Loosduinen 13.12.1892, overl. Arnhem 10.04.1982, begr. Arnhem (Bpl. Moscowa) 14.04.1982, d.v. Jacobus Petrus van Leeuwen, landbouwer (1892), paardenhandelaar (1923), en Clara van der Putten.

6.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 14.01.1890.

7.                   Paulus Wilhelmus Alphonsus Maria Klompé, geb. ’s-Gravenhage 04.06.1892, handelsreiziger, overl. ’s-Gravenhage 06.02.1945|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 20.02.1945, tr. ’s-Gravenhage 25.05.1921 Jorijntje Adriana Zijdemans, geb. ’s-Gravenhage 14.01.1897, overl. ’s-Gravenhage 03.12.1959, d.v. Jan Zijdemans, broodbakker (1896), beschuitkoopman (1921), en Hendrika Antonia Hekhuizen.

 

Noten: |a| Alfonse (annonce collectie CBG); |b| Herman Marie Alphonsus (overl.akte Arnhem 1959 no.596); |c| overl.akte ’s-Gravenhage 08.03.1898 no.642.

 

[6] Wilhelm Verdang, koopman, overl. voor 1910, tr.

[7] Anna Maria Helene Wirtz, geb. ca. 1840, overl. Köln 01.06.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Wilhelm Verdang, geb. ca. 1872, koopman (1910).

2.                   Ursula Maria Josepha Aloijsia Verdang, geb. Koblenz 13.08.1884; volgt [3].

 

[8] Hendricus Casparus Klompé, geb. Voorburg 08.08.1811, geëmployeerde (1837,1838), ambtenaar (1840), geëmployeerde (1842), ambtenaar (1844), adjunct-commies (1846,1848), ambtenaar (1851,1862), commies bij het Department van de Roomsch-Catholijke eeredienst (1869), ambtenaar (1871), overl. ’s-Gravenhage 12.01.1871, tr. ’s-Gravenhage 26.04.1837

[9] Charlotta Kalse, geb. Amsterdam 01.12.1812, overl. ’s-Gravenhage 02.12.1882.

Uit dit huwelijk (vader ook Henricus, moeder ook Charlotte):

1.                   Anna Maria Francisca Klompé, geb. ’s-Gravenhage 05.05.1838, overl. ’s-Gravenhage 15.04.1862.

2.                   Hermanus Theodorus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 11.02.1840, geëmployeerde aan de Staatsspoorwegen (1869), opzichter (1872), ambtenaar (1880,1892), overl. ’s-Gravenhage 19.01.1892, tr. Tilburg 10.11.1869 Maria Anna Antonia van Riel, geb. Tilburg 12.10.1849, overl. Maastricht 23.04.1923, d.v. Nicolaas van Riel, (brood)bakker, en Johanna Catharina Janssen.
Uit dit huwelijk: Franciscus Aloijsius Klompé, geb. Eindhoven 30.12.1874, hoofdcommies bij het hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telephonie (1929), overl. ’s-Gravenhage 19.02.1941, tr. ’s-Gravenhage 22.08.1901 Josepha de Vries, geb. Lier (België) 10.09.1876, overl. ’s-Gravenhage 29.11.19637; uit dit huwelijk: Theodorus Henricus Franciscus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 30.12.1903, promotie Leiden 1919|g||h|, geoloog (1929), gewoon hoogleraar in de geologie aan de Faculteit voor wis- en natuurkunde in Bandung, ‘naast zijn huidige functie voorlopig benoemd tot buitengewoon [hoog]leraar in de geologie aan de Technische Faculteit in Bandung’ (1951)|f|, overl. Kuala Lumpur (Malaya) 19.05.1963, tr. ’s-Gravenhage 20.11.1929 Wilhelmina Walburgis Maria Raken, geb. Dordrecht 14.01.1908, d.v. Hermanus Wilhelmus Reinerus Raken en Mathilda Maria Helena Feldbrugge.

3.                   Franciscus Ludovicus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 06.03.1842; volgt [4].

4.                   Wilhelmus Franciscus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 10.10.1844, officier van administratie der 2de klasse, omgekomen bij het vergaan van Zr.Ms. rammonitor Adder op de Noordzee voor de kust van Scheveningen 05.07.1882, uit de Noordzee opgevist 21.07.1882|c||d|, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof) 24.07.1882|e|, tr. ’s-Gravenhage 08.01.1873 Susanna Victorine Josephine Kramer, geb. ’s-Gravenhage 01.09.1848, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1919, d.v. Theodorus Fredericus Johannes Kramer en Adela Victorine Stalens.
– Zr.Ms. Adder: nl.wikipedia * Stichting Gedenkteken
     SVJK tr. 2e ’s-Gravenhage 16.05.1895 Henri Marie Adriaan Johan Jacobus Voigt, geb. ’s-Gravenhage 25.10.1833, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1914, z.v. Willem George Frederik Voigt en Wilhelmina Geertruida Johanna Straatman.
     HMAJJV tr. 1e Padang Pandjang (Res. Padangse Bovenlanden) 27.12.1877|b| Louisa Marthony, geb. Semarang ca. 1832, overl. ’s-Gravenhage 03.07.1891, d.v. Klaas Marthony en Magdalena Bekker.

5.                   Anna Maria Louisa Klompé, geb. ’s-Gravenhage 23.08.1846, overl. Tilburg 14.04.1916, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1872 Johannes Petrus Cornelis van Riel, geb. Tilburg 22.02.1845, broodbakker, overl. Tilburg 24.08.1916, d.v. Nicolaas van Riel, bakker, en Johanna Catharina Janssen.

6.                   Louise Charlotte Klompé, geb. ’s-Gravenhage 19.12.1848, overl. Tilburg 14.10.1910.

7.                   Hermanus Henricus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 12.01.1851, overl. Oosterbeek (Rhenen) 27.11.1915, tr. Roermond 18.05.1880 Carolina Maria Josephina Langenhoff, geb. Roermond 23.08.1858, d.v. Guillielmus Joseph Hubertus Langenhoff en Johanna Hubertina Giesbers.

8.                   Paulus Joannes Franciscus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1853, boekhouder, overl. Oegstgeest 09.04.1910, tr. ’s-Gravenhage 08.05.1889 Florentine Christine Höfner, geb. Thalfang|a| ca. 1860, overl. ’s-Gravenhage 14.09.1904, d.v. Johanna Daniël Höfner, meubelmaker en politiebeambte, en Carolina Wilhelmina Keller.

9.                   Joannes Carolus Henricus Klompé, geb. ’s-Gravenhage 11.05.1856, overl. Gouda 21.01.1921.

 

Noten: |a| destijds in Pruisen, nu in Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| Louise Marthonij (RA 1879 p.218); |c| ‘op den eenentwintigsten dezer des avonds ten negen ure in de Noordzee is opgevischt [en] alhier aangebragt’ (overl.akte Den Helder 22.07.1882 no.260); |d| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1882 no.1934; |e| Het Vaderland 25.07.1882; |f|

Trouw 18.09.1951; |g| Leidsch Dagblad 05.11.1929; |h| proefschrift: De Geologie des Val Mora und des Val Brembo di Mezzoldo.

 

[10] Hermanus Wilhelmus Vogels, Herman Willem, geb. Haarlem 22.02.1823, koopman (1850), winkelier (1879), overl. ’s-Gravenhage 03.01.1879, tr. ’s-Gravenhage 24.04.1850

[11] Pietronella Antonetta Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, dameskleermaakster (1850), overl. ’s-Gravenhage 09.07.1911.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Gertruda Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage 17.02.1851; volgt [5].

2.                   Johannes Hermanus Alouisius Vogels, geb. 27.10.1853, winkelier (1880), handelscorrespondent (1913), tr. ’s-Gravenhage 01.10.1913 Johanna Maria Gerardine Beatrix Rietjens, geb. Amsterdam 12.02.1873, winkeljuffrouw (1913), overl. Dordrecht 24.12.1961, d.v. Johannes Theodorus Hubertus Rietjens en Catharina Elizabeth Koldeweij.

3.                   Maria Hendrika Wilhelmina Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1854, overl. Ootmarsum 07.11.1933.

4.                   Suzanna Apolonia Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1856, overl. Ootmarsum 11.04.1895.

5.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 26.04.1857.

6.                   Carolina Aleida Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1858, overl. Dongen 13.01.1936.

7.                   Hermanus Antonius Josephus Vogels, Herman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1864, handelsagent (1913), overl. ’s-Gravenhage 24.03.1936.

 

[12] Verdang

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelm Verdang; volgt [6].

 

[14] Wirtz

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Helene Wirtz, geb. ca. 1840; volgt [7].

 

[16] Franciscus Klompé, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 15.10.1785, schoenmaker (1837), overl. ’s-Gravenhage 09.01.1852|a|, z.v. Hendrikus Gerardus Klompé en Elizabeth Catharina Hamakers (zie Bijlage A); tr.

[17] Anna Maria van der Staak, geb. Baardwijk ca. 1772, overl. ’s-Gravenhage 08.02.1852, d.v. Sebastianus van der Staak en Helena Leijtens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Casparus Klompé, geb. Voorburg 08.08.1811; volgt [8].

 

Noten: |a| vader Hendrikus Gerardus Klompé, moeder Elizabeth Catharina Hamakers (overl.akte ’s-Gravenhage 1852 no.57).

 

[18] Harmanus Theodorus Kalse, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 25.11.1783|d|, kantoorbediende (1812), klerk (1823), geëmployeerde (1837), gepensioneerd ambtenaar (1851), adjunct-commies (1852), overl. ’s-Gravenhage 02.11.1852|b|, z.v. Henricus Kalse en Johanna Ennekus; otr. Amsterdam 15.06.1810|c|

[19] Antje Meulevelt, ged. Amsterdam (Westerkerk) 21.03.1779, overl. ’s-Gravenhage 13.03.1859, d.v. Dirk Meulevelt en Antje de Vries.

Uit dit huwelijk (vader veelal Hermanus Theodorus, moeder ook Annetje, moeder ook Meuleveld):

1.                   Maria Catharina Kalse, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 17.08.1810 (moeder acatholica), overl. Nieuwer-Amstel 08.09.1817.

2.                   Charlotta Kalse, geb. Amsterdam 01.12.1812; volgt [9].

3.                   Joannes Franciscus Petrus Kalse, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, eerste klerk bij de Rijnspoorweg (1851), ambtenaar (1869), overl. ’s-Gravenhage 20.01.1869, tr. Arnhem 28.05.1851 Marie Apoline Weckesser, geb. Ronsse|a| ca. 1828, overl. na 1869, d.v. Frederik Willem Weckesser, klerk bij de Rijnspoorweg, en Marie Therese Dewaile.

 

Noten: |a| Ronsse (België) = w.s. Ronse, arrondissement Oudenaarde, provincie Oost-Vlaanderen; |b| ‘zijnde de namen der ouders niet bekend’, e.v. Annetje Meulevelt (overl.akte ’s-Gravenhage 1852 no.1553); |c| bruidegom in akte Harmanus Theodorus, tekent met Hermanus Theodorus, bruid in akte Meuleveld, tekent met Meulevelt; |d| dopeling Theodorus Harmanus, vader Kelse, moeder Maria Cath. Enneker.

 

[20] Willem Vogels, geb. Vogelenzang ca. 1782/1783, azijnmaker (1813,1826), winkelier (1830,1837), aanspreker (1843), lijkbezorger (1848), overl. Haarlem 10.01.1848, z.v. Johannes Theodorus Vogels en Grietje Platvoet; tr. Haarlem 31.05.1809

[21] Anna Geertruida Mol, geb. Haarlem ca. 1787, overl. Haarlem 19.09.1865, d.v. Michiel Mol (1748-1823|a|) en Lijsje Brouwer.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Johannes Lodewijk Hendrik Jonker (1901-1963), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna Geertrui(j)):

1.                   Michaël Antonius Vogels, geb. Haarlem 05.03.1810, winkelier (1837,1841), koopman (1863), overl. ’s-Gravenhage 06.08.1863, tr. ’s-Gravenhage 13.12.1837 Hiletta Johanna Margaretha Asmus, geb. Amsterdam 28.08.1807, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.09.1807, winkelierster (1863,1867), overl. ’s-Gravenhage 23.09.1884, d.v. Joachim Pieter Asmus en Lucia Maria van Akkeren, ook Lesia Maria van Acker.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Johannes Lodewijk Hendrik Jonker (1901-1963), hoogleraar Eindhoven.

2.                   Joannes Jacobus Vogels, geb. Haarlem ca. 1810, winkelier, overl. Haarlem 20.09.1885, tr. Haarlem 23.10.1850 Apollonia Susanna van der Piggen, geb. Haarlem ca. 1808, overl. Haarlem 16.01.1893, d.v. Jan van der Piggen, winkelier, en Mietje Hoogeboom.

3.                   Elisabeth Catharina Vogels, geb. Haarlem 20.07.1813, overl. Haarlem 10.06.1845.

4.                   Alida Margaretha Vogels, geb. Haarlem 02.08.1815, overl. Haarlem 16.11.1887.

5.                   Maria Elizabeth Vogels, geb. Haarlem 25.04.1818, overl. Haarlem 19.05.1861.

6.                   Everardus Petrus Vogels, geb. Haarlem 29.05.1820, timmerman (1843,1854), architect (1887), overl. Putten 15.07.1887, tr. 1e Haarlem 30.08.1843 Anna Geertruida van den Aardweg, geb. Haarlem 24.02.1821, overl. Haarlem 21.11.1851, d.v. Andries van den Aardweg en Geertrui van Aardwijk; tr. 2e Haarlem 19.10.1853 Maria van Vliet, geb. Abcoude-Proostdij 18.09.1824, dienstbode (1853), d.v. Teunis van Vliet, schipper, en Cornelia Blom.

7.                   Hermanus Wilhelmus Vogels, geb. Haarlem 22.02.1823; volgt [10].

8.                   Johannes Wilhelmus Maria Vogels, geb. Haarlem 15.08.1826, koopman, overl. Nijmegen 14.08.1899, tr. Bemmel 13.06.1866 Carolina Louisa Theodora Wilhelmina Cornelia Arntz, geb. Arnhem 12.10.1833, overl. Huissen 01.11.1918, d.v. Stephanus Johannes Christophorus Arntz en Willemina Ratering.

9.                   Anna Margaretha Vogels, geb. Haarlem 20.11.1830, overl. Haarlem 05.07.1863.

 

Noten: |a| ‘uit Visschelen bij Creveld’ = Fischeln, een Stadtbezirk van Krefeld, Bundesland Nordrhein-Westfalen (overl.akte Haarlem 03.05.1823).

 

[22] Johannes Antonius Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1781/1782, schoenmaker, overl. ’s-Gravenhage 11.09.1828|c|, z.v. Johannes Jacobus Madlener en Hendrica van Haften; tr.

[23] Maria van der Linden, overl. tussen 1836 en 1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Joanna Maria Madlener, geb. ca. 1810, dameskleermaakster (1837), overl. ’s-Gravenhage 07.04.1837, tr. ’s-Gravenhage 06.07.1836 Joannes Hendricus Josephus Reuser, geb. ca. 1807/1808, (huis)schilder, overl. ’s-Gravenhage 01.02.1887, z.v. Michel Henry Reuser en Barbara Verhulst.

2.                   Wilhelmina Sophia Antonetta Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811/1812, overl. ’s-Gravenhage 17.12.1863, tr. ’s-Gravenhage 04.05.1836|a| Willem Lucas Louis Boelaars, geb. ’s-Gravenhage ca. 1814, geëmployeerde (1836), cipier in het huis van arrest (1851), overl. Eindhoven 02.05.1851, z.v. Hendrik Boelaars, opzichter, en Hendrina Barendsen.

3.                   Johanna Hendrika Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1814, overl. na 1889, tr. ’s-Gravenhage 25.04.1849 Willem van der Waart, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815/1816, wagenmaker, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1889, z.v. Cornelis van der Waal en Pieternella Genemans.

4.                   Philippina Angelica Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, overl. ’s-Gravenhage 24.06.1875, tr. ’s-Gravenhage 04.05.1836|b| Frans Willem Jerphanion, geb. Amsterdam ca. 1815, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 05.02.1890, z.v. Frans Gabriel Jerphanion, gëmployeerde, en Maria Johanna Wolff.

5.                   Maria Hendrica Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819, overl. ’s-Gravenhage 10.10.1821.

6.                   Pietronella Antonetta Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822; volgt [11].

7.                   Henricus Hugo Antonius Jacobus Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823/1824, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 02.05.1886, tr. 1e ’s-Gravenhage 01.03.1848 Johanna Maria Lorquin, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825, overl. voor 1879, d.v. Maria Sophia Lorquin; tr. 2e ’s-Gravenhage 30.07.1879 Theodora Wilhelmina Simonis, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834/1835, overl. ’s-Gravenhage 10.03.1896, d.v. Bernardus Simonis en Petronella Soetmulder.

8.                   Antonius Josephus Madlener, geb. ’s-Gravenhage 11.05.1827, huisschilder, overl. ’s-Gravenhage 22.03.1890, tr. ’s-Gravenhage 14.05.1856 Antoinette Laboijrie, geb. ’s-Gravenhage ca. 1833, overl. ’s-Gravenhage 09.11.1896, d.v. Pierre Michel Alexander Laboijrie, koperslager, en Barendina van der Ven.

 

Noten: |a| akte no.119; |b| akte no.120; |c| e.v. van der Linde (overl.akte ’s-Gravenhage 1828 no.986).

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]  

 

[28]

[29]  

 

[30]

[31]  

 


Bijlage A

 

[32] Jan Hendrik Klompé, uit Osnabrück, overl. Rotterdam 12.10.1796|d|, otr. Rotterdam (stadstrouw) 20.04.1776|a|, tr. Rotterdam (Steiger (rk)) 05.05.1776

[33] Catharina Elizabeth Hamakers, uit Leuven, begr. Rotterdam 24.01.1789|c|.

Uit dit huwelijk (vijf kinderen in 1789):

1.                   Gerardus Henricus Klompe, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 29.10.1778 (vader Joannes Henricus Klompe).

2.                   Wilhelmina Klomp, ook Klompe, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 21.03.1780 (vader Joannes Henricus Klomp), overl. Rotterdam 01.01.1858, tr. 1e Rotterdam 16.07.1817 Christiaan Heijcamps, ook Heijkamps, geb. Haelen ca. 1779 of Venlo 06.05.1780, mouter, overl. Rotterdam 29.01.1822, z.v. Hendrik Heijcamps en Maria Rutten; tr. 2e Rotterdam 23.09.1829 Casper Pouderoijen, geb. Rotterdam 27.09.1787, schilder, overl. Rotterdam 10.03.1841, z.v. Jacob Pouderoijen (-1825) en Dirkje Everhardt (-1829).
     CP tr. 1e Elizabeth Catharina de Jong, overl.  Rotterdam 18.03.1829.

3.                   Maria Klomp, ook Klompé, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 27.11.1781 (vader Joannes Henricus Klomp), overl. Rotterdam 25.01.1847, tr. Arie Hemelop, timmermansknecht (1822), overl. na 1847.

4.                   Casparus Klompe, ook Kasper, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 24.01.1783 (vader Joannes Henricus Klomp), kleermakersknecht, overl. Rotterdam 21.06.1818, tr. Dingena Christina Lefeber, overl. na 1818.

5.                   Franciscus Klomp, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 15.10.1785 (vader Joannes Henricus Klomp); volgt [16].

6.                   Elizabeth Klompe, ged. Rotterdam (Steiger (rk)) 28.05.1788 (vader Joannes Henricus Klomp).

 

Noten: |a| bruidegom Hendrikus Klomp uit Osnabrug, bruid Elisabeth Hamakers uit Leuven; |b| Henricus Klomp, bruid Elijsabeth Hamakers; |c| e.v. Johannes Henricus Klompe; |d| Jan Hendrik Klompe (huw.bijln Rotterdam 23.09.1829, dochter Wilhelmina).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren