Johannes Lodewijk Hendrik Jonker 

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van N. Boevé. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien februari 2021)

 


 

[1] Johannes Lodewijk Hendrik Jonker, Hans, geb. ’s-Gravenhage 19.03.1901, ingenieur elektrotechniek Delft 1925, promotie Delft 05.06.1942, hoogleraar Delft (1952-), hoogleraar Eindhoven (1956-1963), overl. Eindhoven 12.07.1963, tr. 1e ’s-Gravenhage 29.05.1928 Angeline Jansen, geb. ’s-Gravenhage 27.09.1905, overl. Utrecht 23.10.1930, d.v. Hubertus Gerardus Alphonsus Jansen en Antonia Catharina Maria van der Horn van der Bos; tr. 2e Breda 24.09.1934 Maria Theresia Nuijens, Miep, geb. Helmond 14.08.1909, overl. 20.09.2011, begr. Eindhoven (Bpl. St. Jorislaan) 26.09.2011, d.v. Christiaan Maria Franciscus Ludovicus Nuijens, arts, en Maria Johanna Hendrica Roozen.

 

[2] Johannes Lodewijk Hendrik Jonker, geb. ’s-Gravenhage 15.12.1863, ambtenaar (1897), adjunctcommies Dept. Justitie (1901), commies Dept. Justitie (1906), referendaris Dept. Justitie (1928), OON, overl. Wassenaar 14.10.1950, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof Kerkhoflaan) 17.10.1950, tr. ’s-Gravenhage 03.06.1897

[3] Carolina Wilhelmina Catharina Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1871, overl. Wassenaar 23.02.1949 begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof Kerkhoflaan) 26.02.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Lodewijk Hendrik Jonker, geb. ’s-Gravenhage 19.03.1901|a|; volgt [1].

2.                   Gottfried Willem Joseph Jonker, geb. ’s-Gravenhage 19.03.1901|b|, advocaat en procureur (1933), overl. na 1963, tr. ’s-Gravenhage 03.05.1933 Elizabeth Schijf, geb. ’s-Gravenhage 19.05.1895, overl. na 1963, d.v. Sijtze Oene Schijf en Elizabeth Visser.

 

Noten: |a| ‘des morgens ten half een ure’ (akte no.1355); |b| ‘des morgens ten een ure’ akte no.1356.

 

[4] Joannes Ludovicus Henricus Jonker, Jan Lodewijk Hendrik, geb. Brussel 10.09.1830, commies bij het departement voor de zaken van de Hervormde Eredienst (1861), commies Min. Justitie (1863,1866), ambtenaar (1867,1879), overl. ’s-Gravenhage 21.02.1883, tr. ’s-Gravenhage 10.07.1861

[5] Joanna Maria Jonker, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1841, overl. ’s-Gravenhage 04.07.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Lodewijk Hendrik Jonker, geb. ’s-Gravenhage 15.12.1863; volgt [2].

2.                   Henriette Louise Anna Maria Jonker, geb. ’s-Gravenhage 02.05.1873, overl. Barneveld 22.01.1947.

3.                   Johannes Gezienus Catharinus Jonker, geb. ’s-Gravenhage 08.05.1875, commies bij de Algemene Rekenkamer (1904), hoofdcommies (1933,1934), overl. ’s-Gravenhage 14.09.1934, tr. ’s-Gravenhage 26.02.1904 Elizabeth Cornelia Korndörffer, geb. ’s-Gravenhage 16.05.1882, overl. ’s-Gravenhage 02.06.1958, d.v. Johannes Jacobus George Korndörffer en Elizabeth Cornelia Beijlevelt.

4.                   Johanna Cornelia Jonker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1882, onderwijzeres (1906), tr. ’s-Gravenhage 24.01.1906 Augustus Albertus François Heijmans, geb. Leiden 26.02.1880, onderwijzer (1906), z.v. Pieter Martinus Heijmans, gouvernementsonderwijzer, en Maria Wilhelmina Vink.

 

[6] Willem Pieter Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, vennoot Fa. M.A. Vogels (14.03.1867)|a|, winkelier (1868,1874), overl. ’s-Gravenhage 17.05.1895, otr. ’s-Gravenhage/Haarlem 06.09.1866, tr. Haarlem 20.09.1866

[7] Catharina Geertruida Dantz, geb. Haarlem 22.05.1839, overl. ’s-Gravenhage 29.06.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Marie Cornelis Michael Vogels, geb. ’s-Gravenhage 13.07.1867, winkelier (1894), inspecteur in een modemagazijn (1919), overl. Haarlem 09.09.1929, tr. ’s-Gravenhage 14.02.1894 Louisa Jacoba Wilhelmina Zanoni, geb. ’s-Gravenhage ca. 1868, overl. na 1929, d.v. Willem Zanoni, onderwijzer, en Johanna Wilhelmina Sprenkeling.

2.                   zoon Vogels, geb. ’s-Gravenhage xx.08.1868.

3.                   Hermanus Wilhelmus Cornelis Marie Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1868, handelsreiziger (1926), tr. 1e Utrecht 26.09.1895 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.09.1925, ingeschr. Utrecht 15.01.1926) Hendrica Johanna Eggink, geb. Utrecht 25.02.1871, d.v. Gerrit Jan Eggink en Mina Arends; tr. 2e Amsterdam 11.02.1926 Antje Nijdam, geb. Sondel (Gaasterland) 12.01.1876, d.v. Sijbren Nijdam, hoofdonderwijzer, en Elisabeth de Vries.

4.                   Carolina Wilhelmina Catharina Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1871; volgt [3].

5.                   dochter Vogels, geb. ’s-Gravenhage xx.08.1872.

6.                   Alida Catharina Maria Vogels, geb. ’s-Gravenhage 10.01.1873, overl. ’s-Gravenhage 15.10.1950, tr. ’s-Gravenhage 12.05.1898 Gottfried Cornelius Wilhelm Langenbergh, geb. Emmerich ca. 1871, apotheker (1898), z.v. Anton Langenbergh, winkelier, en Hubertina Jacobs.

7.                   Christiaan Willem Vogels, geb. ’s-Gravenhage 30.01.1878, makelaar (1920), overl. ’s-Gravenhage 02.12.1958, tr. Amsterdam 12.02.1920 Cornelia Doornheim, geb. Nieuwer-Amstel 01.09.1891, overl. na 1958, d.v. Jacob Doornheim en Maria Quist.

 

Noten: |a| ‘vennootschap tot het uitoefenen van den handel in manufacturen en modes en wat daartoe behoort’, samen met zijn moeder (annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie).

 

[8] Jan Pieter Jonker, Joannes Petrus, geb. Amsterdam 17.12.1802, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 26.12.1802, makelaar (1822), boekhandelaar (1830), particulier (1831), koopman (1834), woont Brussel (1861), overl. voor 1864, tr. 1e Amsterdam 08.11.1822 Wilhelmina Friderica Hast, geb. Amsterdam 09.11.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.12.1801, overl. voor 1834|b|, d.v. Friedrich Engelbert Hast en Hermina Waringh; tr. 2e Amsterdam 31.12.1834

[9] Johanna Louisa Henriëtta Hast, geb. Amsterdam 13.01.1805, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 09.02.1805, woont Brussel (1861), overl. (‘na een langdurig lijden’) Brussel 11.03.1864.

Voorkinderen (gewettigd bij het huwelijk in 1834):

1.                   Joannes Ludovicus Henricus Jonker, geb. Brussel 10.09.1830; volgt [4].

2.                   Jan Cornelis Dirk Hendrik Jonker, geb. Delft 18.10.1831|d|, w.s. overl. voor 1864.

3.                   Charles Adolphe Jonker, geb. Amsterdam 19.02.1834, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1866.

 

Noten: |a| ‘dispensatie door Zijne Majesteit verleend verleend tot het aangaan van dit huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster’ (huw.akte Amsterdam 1834 reg.5 fol.130v); |b| ‘dispensatie door Zijne Majesteit aan den bruidegom verleend voor het overleggen der doodcedule zijner vorige echtgenote’ (ibidem); |d| aangifte door Jan Pieter Jonker van ‘een kind waarvan hij erkende de vader te zijn’ (geb.akte Delft 1831 no.452).

 

[10] Dirk Jonker, geb. Amsterdam 05.07.1807, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 19.07.1807, ambtenaar (1832), hoofdambtenaar van de Maatschappij van Weldadigheid (1840), referendaris bij het ministerie van de Hervormd Eredienst (1854,1856), overl. ’s-Gravenhage 05.10.1858, otr.’s-Gravenhage 07.05.1840, tr. ’s-Gravenhage 20.05.1840

[11] Wilhelmina Anna Spangenberg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1813, overl. ’s-Gravenhage 29.01.1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Maria Jonker, geb. ’s-Gravenhage 03.08.1841; volgt [5].

2.                   zoon Jonker, geb. ’s-Gravenhage 04.03.1844.

3.                   Wilhelmina Anna Jonker, geb. xx.10.1845, overl. ’s-Gravenhage 13.09.1846.

4.                   Willem Jan Jonker, geb. ’s-Gravenhage 10.12.1852, boekhouder (1879), overl. ’s-Gravenhage 05.05.1937, tr. ’s-Gravenhage 29.10.1879 Francisca Henriëtte Pasdeloup, geb. ca. 1858, overl. ’s-Gravenhage 27.09.1930, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 01.10.1930, d.v. François Theodore Pasdeloup en Hendrina Kemna.

 

[12] Michael Antonius Vogels, geb. Haarlem 05.03.1810, winkelier (1837,1841), koopman (1863), overl. ’s-Gravenhage 06.08.1863, tr. ’s-Gravenhage 13.12.1837

[13] Hiletta Johanna Margaretha Asmus, geb. Amsterdam 28.08.1807, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 17.09.1807, winkelierster (1863,1867), vennote Fa. M.A. Vogels (14.03.1867)|a|, overl. ’s-Gravenhage 23.09.1884,

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, ’s-Gravenhage 28.03.1838.

2.                   Willem Pieter Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839; volgt [6].

3.                   Michael Antonius Vogels, geb. ’s-Gravenhage 13.07.1841, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1841.

4.                   Michael Antonius Vogels, geb. ’s-Gravenhage 20.07.1842, winkelier (1872), overl. ’s-Gravenhage 01.04.1903.

5.                   Bernardus Antonius Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1846, koopman in mode-artikelen (1909), overl. ’s-Gravenhage 09.12.1909, tr. ’s-Gravenhage 06.10.1886 Wilhelmine Louise Mundhenk, geb. ’s-Gravenhage 27.05.1854, dameskleedster (1886), overl. ’s-Gravenhage 21.12.1940, d.v. Friedrich Christian Mundhenk en Louise Frederika Heiseler.

6.                   Herman Willem Vogels, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847/1848, fabrieksdirecteur (1895), koopman in luxe goederen (1908), overl. ’s-Gravenhage 26.02.1908, tr. Arnhem 19.09.1895 Maria Catharina Arnolda Nijland, geb. Arnhem 24.05.1863, overl. Hilversum 19.05.1949, d.v. Antonie Arend Jan Nijhuis en Anna Maria Frederica Kolkman.

7.                   Joannes Wilhelmus Vogels, geb. ’s-Gravenhage 18.07.1849, boekhouder (1902,1918), overl. ’s-Gravenhage 06.12.1918, tr. Rotterdam 19.05.1881 Adriana Roggeveen, geb. Rotterdam 23.03.1850, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1918|b|, d.v. Abraham Roggeveen en Adriana Kiekens.

8.                   Hiletta Johanna Margaretha Vogels, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1852, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1920, tr. ’s-Gravenhage 22.07.1874 Alouisius Gerardus Hendrikus Iserief, geb. ’s-Gravenhage ca. 1848, winkelier (1874), overl. Voorburg 29.11.1935, z.v. Gerardus Josephus Iserief en Maria van den Voorn.

 

Noten: |a| samen met haar zoon Willem Pieter; |b| des ochtends ten drie uur (akte no.4880); |c| des avonds ten negen uur (akte no.4881).

 

[14] Servatius Augustinus Franciscus Dantz, geb. Stolberg (Kreis Aken) ca. 1803, reisbediende (1828), winkelier (1839), overl. Weert 15.01.1863, tr. Amsterdam (bs) 13.05.1828, tr. Haarlem (kerk?) 18.05.1828|b|

[15] Elisabeth Stooters, geb. Haarlem ca. 1793, winkelierster (1828), overl. Bloemendaal 27.09.1884.

– 1826: “E. Stooters, te Haarlem, in de Koningstraat, wijk 4 no. 1049, van hare reize naar Parijs, Lyon, enz., geretourneerd, heeft de eer hare respective stadgenooten en verdere geëerde begunstigers te berigten, dat zij weder heeft mede gebragt een groot enschoon assortiment van allelei chals, fichus en doeken van allerlei taille, soort en kwaliteit, alsmede onderscheiden soorten van Gros de Naples, Marceline, Florence, Tissus, Cotte Paly, Barèges, Alepine, krip, moderne mutsen, chemisetten, kanten, linten, voiles, handschoenen, enz., enz.; alles naar den laatsten smaak en tot zeer modieke prijzen (des verkiezende à contant met korting).”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   August Willem Joseph Dantz, geb. Haarlem 30.03.1829, overl. Haarlem 04.12.1831.

2.                   Andries Dantz, geb. Haarlem 22.03.1830, overl. Haarlem 26.06.1830.

3.                   Andreas Dantz, ook Andries, geb. Haarlem 18.06.1831, overl. Haarlem 08.11.1831.

4.                   August Dantz, overl. Haarlem 04.12.1831.

5.                   Geertruida Elisabeth Wilhelmina Dantz, geb. Haarlem 25.05.1832, winkeldochter, overl. Haarlem 02.02.1858.

6.                   IJda Dantz, geb. Haarlem 21.03.1834, overl. na 1891, tr. Haarlem 19.05.1864 Albertus Martinus Bos, geb. Amsterdam 30.07.1827, overl. Haarlem 26.11.1891, z.v. Johannes Martinus Bos en Ida Maria Weeligeberg.

7.                   Augustina Alida Josephina Dantz, geb. Haarlem 31.08.1836, overl. Haarlem 06.07.1839.

8.                   Catharina Geertruida Dantz, geb. Haarlem 22.05.1839; volgt [7].

 

Noten: |a| annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie; |b| annonce collectie Centraal Bureau voor Genealogie.

 

[16] Jan Cornelis Jonker, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 26.01.1776, doopgetuige Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 02.03.1798 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.07.1801, winkelier (1824), overl. ’s-Gravenhage 17.11.1834, z.v. Dirk Jonker en Dina Elisabeth Welgevaaren; tr. 2e Amsterdam 25.06.1824 Hendrika Meijer, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 27.09.1783, d.v. Jurrian Meijer en Geertruijd Elink; otr. 1e Amsterdam 21.06.1799

[17] Hendrina Catharina van Wijk, geb. ’s-Gravenhage ca. 1772, doopgetuige Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 02.03.1798, overl. Amsterdam 31.03.1818|e|.

Uit het huwelijk Jonker-van Wijk:

1.                   Jan Pieter Jonker, Joannes Petrus, geb. Amsterdam 17.12.1802; volgt [8].

2.                   Dirk Jonker, geb. Amsterdam 05.07.1807; volgt [10].

3.                   Hendrik Jan Jonker, geb. Amsterdam 20.12.1808, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 08.01.1809.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk|a|):

4.                   Hendrica Catharina Meijer, later Jonker, geb. Heemstede 10.03.1823, overl. ’s-Gravenhage 03.01.1898|d|.

Uit het huwelijk Jonker-Meijer:

5.                   w.s. Jan Cornelis Jonker, geb. ca. 1826, overl. ‘scheeps-doctor aan boord van de Jeannette Philippine, ter kuste van Bali’ 27.05.1849|b||c|.

 

Noten: |a| ‘welk kind de verloofden ons mede verklaarden bij elkaar te hebben verwerkt en hetzelve bij deze te echten’ (huw.akte Amsterdam 1824 reg.2 fol.197; |b| annonce d.d. 28.09.1849, getekend door D. Jonker (collectie CBG); |c| ‘op eene reise van Amsterdam naar Batavia en terug, liggende als toen ter Rheede van Laboan Amok (Eiland Balie)’, geen ouders vermeld (overl.akte ’s-Gravenhage 16.04.1850 no.501); |d| Hendrina; |e| geen ouders vermeld.

 

[18] Friedrich Engelbert Hast, geb. Amsterdam ca. 1770, doopgetuige Amsterdam 05.12.1798, commissionair (1834,1840), overl. (‘na een smartelijk en langdurig lijden’) Amsterdam 10.12.1840|a|, otr. Amsterdam 12.04.1799

[19] Hermina Warningh, ged. Amsterdam 06.11.1774, overl. (‘aan de gevolgen van eene beroerte’) Amsterdam 10.06.1849, d.v. Johannis Warningh en Catharina Eijmer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Friderica Hast, geb. Amsterdam 09.11.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.12.1801, overl. voor 1834, tr. Amsterdam 08.11.1822 Jan Pieter Jonker (1802-), z.v. Jan Cornelis Jonker, winkelier, en Hendrina Catharina van Wijk.

2.                   Johanna Louisa Henrietta Hast, geb. Amsterdam 13.01.1805; volgt [9].

3.                   Augusta Dorothea Hast, geb. Amsterdam 22.05.1806, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 11.06.1806.

4.                   Johan Friedrich Engelbert Hast, geb. Amsterdam 17.10.1807, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 27.11.1807.

5.                   Catharina Emilia Hast, geb. Amsterdam 01.08.1810, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 13.09.1810, overl. na 1837.

 

Noten: |a| Frederich, geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1840 reg.8 fol.180).

 

[20] = [16]

[21] = [17]

 

[22] Johan Lodewijk Spangenberg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1777, muziekmeester (1840,1848), overl. ’s-Gravenhage 03.02.1848, z.v. George Heinrich Ludewig Spangenberg en Anna Margaretha Wicke; tr. voor 1813

[23] (Joh)anna Maria Weeber, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1778, overl. ’s-Gravenhage 30.11.1851, d.v. Hendrik Weeber (ca.1739-1820) en Anna Rijntoris/Maria Rijnthores.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Anna Spangenberg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1813; volgt [11].

2.                   Lucius Christiaan Ferdinand Jan Spangenberg, geb. ’s-Gravenhage 05.01.1815, geëmployeerde (1852), onderdirecteur (1865), overl. Veenhuizen (Norg) 02.10.1865, tr. ’s-Gravenhage 21.07.1852 Antoinetta Catharina Saraber, geb. ca. 1823, overl. ’s-Gravenhage 06.04.1910, d.v. Pieter Saraber, schoolonderwijzer, en Anna Catharina van Kempen.
     ACS tr. 2e Harderwijk 07.08.1872 Lodewijk Johan Christophel Ludolph, geb. Hellevoetsluis 20.02.1818, onderwijzer (1872), overl. Rotterdam 26.02.1880, z.v. Jacob Ludolph en Jacoba Rank.
     JCL tr. 1e Rotterdam 15.05.1844 Margaretha Cornelia Schomaker, geb. Rotterdam 15.03.1812, overl. Rotterdam 09.06.1868, d.v. Wolter Statius Schomaker en Johanna Rederaer.

 

[24] Willem Vogels, geb. Vogelenzang ca. 1782/1783, azijnmaker (1813,1826), winkelier (1830,1837), aanspreker (1843), lijkbezorger (1848), overl. Haarlem 10.01.1848, z.v. Johannes Theodorus Vogels en Grietje Platvoet, otr. Haarlem 31.05.1809

[25] Anna Geertruida Mol, geb. Haarlem ca. 1787, overl. Haarlem 19.09.1865, d.v. Michiel Mol (1748-1823|a|) en Lijsje Brouwer.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986).

Uit dit huwelijk (moeder ook Anna Geertrui(j)):

1.                   Michael Antonius Vogels, geb. Haarlem 05.03.1810; volgt [12].

2.                   Joannes Jacobus Vogels, geb. Haarlem ca. 1810, winkelier, overl. Haarlem 20.09.1885, tr. Haarlem 23.10.1850 Apollonia Susanna van der Piggen, geb. Haarlem ca. 1808, overl. Haarlem 16.01.1893, d.v. Jan van der Piggen, winkelier, en Mietje Hoogeboom.

3.                   Elisabeth Catharina Vogels, geb. Haarlem 20.07.1813, overl. Haarlem 10.06.1845.

4.                   Alida Margaretha Vogels, geb. Haarlem 02.08.1815, overl. Haarlem 16.11.1887.

5.                   Maria Elisabeth Vogels, geb. Haarlem 25.04.1818, overl. Haarlem 19.05.1861.

6.                   Everardus Petrus Vogels, geb. Haarlem 29.05.1820, timmerman (1843,1854), architect (1887), overl. Putten 15.07.1887, tr. 1e Haarlem 30.08.1843 Anna Geertruida van den Aardweg, geb. Haarlem 24.02.1821, overl. Haarlem 21.11.1851, d.v. Andries van den Aardweg en Geertrui van Aardwijk; tr. 2e Haarlem 19.10.1853 Maria van Vliet, geb. Abcoude-Proostdij 18.09.1824, dienstbode (1853), d.v. Teunis van Vliet, schipper, en Cornelia Blom.

7.                   Hermanus Wilhelmus Vogels, geb. Haarlem 22.02.1823, koopman (1850),winkelier (1879), overl. ’s-Gravenhage 03.01.1879, tr. ’s-Gravenhage 24.04.1850 Pietronella Antonetta Madlener, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, dameskleermaakster (1850), overl. ’s-Gravenhage 09.07.1911, d.v. Johannes Antonius Madlener en Maria van der Linden.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986).

8.                   Johannes Wilhelmus Maria Vogels, geb. Haarlem 15.08.1826, koopman, overl. Nijmegen 14.08.1899, tr. Bemmel 13.06.1866 Carolina Louisa Theodora Wilhelmina Cornelia Arntz, geb. Arnhem 12.10.1833, overl. Huissen 01.11.1918, d.v. Stephanus Johannes Christophorus Arntz en Willemina Ratering.

9.                   Anna Margaretha Vogels, geb. Haarlem 20.11.1830, overl. Haarlem 05.07.1863.

 

Noten: |a| ‘uit Visschelen bij Creveld’ = Fischeln, een Stadtbezirk van Krefeld, Bundesland Nordrhein-Westfalen (overl.akte Haarlem 03.05.1823).

 

[26] Joachim Pieter Asmus, geb. ca. 1755, doopgetuige Amsterdam (ev.-luth.) 21.11.1805, geëmployeerde (1819), directeur van de modelkamer der Marine (1833), oud-ambtenaar (1835), overl. ’s-Gravenhage 23.03.1837; tr. 1e voor 1784 Antje Tietes Bouwsma, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 15.06.1802; otr. Amsterdam 14.08.1805

[27] Lesia Maria van Acker, geb. ca. 1778, doopgetuige Amsterdam (ev.-luth.) 21.11.1805, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1835.

UIt het huwelijk Asmus-Bouwsma:

1.                   Pieter Joachim Asmus, geb. ca. 1784, overl. Hellevoetsluis 16.06.1847, tr. Anna Maria Kramers, geb. Hellevoetsluis ca. 1791, overl. Delfshaven 18.10.1868, d.v. Johannes Kramers en Elizabeth Savelkouls.

2.                   Gerardus Marius Asmus, geb. Hellevoetsluis ca. 1789, commies (1835), ambtenaar (1844), overl. ’s-Gravenhage 08.06.1844, tr. ’s-Gravenhage 23.04.1817 Johanna Henrica Maria de Wit, geb. ’s-Gravenhage ca. 1797, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1868, d.v. Wilhelmus Johannes de Wit en Wilhelmina Maria Berchuijs.

3.                   Jacobus Asmus, geb. Amsterdam ca. 1801, soldaat bij de mariniers, overl. Vlissingen 13.01.1829|b|.

Voorkind(?):

4.                   Hendrik Gerardus Asmus, geb. Waveren ca. 1805, magazijnbewaarder der Marine te Hellevoetsluis (1833), overl. Hellevoetsluis 17.03.1877, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1833|c| Anna Adriana Margaretha Knödler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1806, overl. Hellevoetsluis 13.09.1854, d.v. Johan Michel/Leendert Knödler en Carolina Wilhelmina Melchers.

Uit dit huwelijk Asmus-van Acker (moeder ook van Akkeren):

5.                   Hiletta Johanna Margaretha Asmus, geb. Amsterdam  28.08.1807|a|; volgt [13].

6.                   Catharina Antoinetta Asmus, geb. Amsterdam 17.03.1810, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 09.04.1810, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1883|e|.

7.                   François Theodore Asmus, geb. Waverveen 07.01.1811, overl. ’s-Gravenhage 28.04.1819.

8.                   Cornelia Elisabeth Asmus, geb. Waverveen 18.03.1814, overl. na 1846, tr. ’s-Gravenhage 02.12.1835|d| Martinus de Witt, geb. Scheveningen ca. 1782, grondeigenaar, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 21.02.1841, z.v. Kornelis de Witt en Maria Schaap.
     MdW tr. 1e voor 1831 Catharina van der Zwan, geb. ca. 1782, overl. ’s-Gravenhage 24.03.1831, d.v. Teunis Franke van der Zwan en Johanna Schaap.

9.                   Ernst Carel Frans Asmus, geb. ’s-Gravenhage xx.05.1819, overl. ’s-Gravenhage 15.05.1819.

 

Noten: |a| moeder Lucia Maria van Akkeren; |b| moeder Maria Lucia van Ackeren {let op: w.s. moeder Antje Bouwsma} (overl.akte Vlissingen 1829 no.12); |c| moeder Licea Maria van Akeren, die op 28.05 bij de notaris heeft verklaard ‘dat de vader van den bruidegom door verzwakking en vermindering van geestvermogens zich buiten staat bevondt tot het te kunnen geven van zijnen wil en meening ten aanzien van dit huwelijk’ {dementie?} (huw.akte ’s-Gravenhage 1833 no.173); |d| moeder Licia Maria van Akkeren ook wel genaamd Lesia Maria van Acker (huw.akte ’s-Gravenhage 1835 no.511); |e| moeder Lucia Maria van den Akker (overl.akte ’s-Gravenhage 1883 no.2856).

 

[28] Pieter Diederich/Friederich Dantz, tr. voor 1803

[29] Maria Elisabeth Braun, herbergierster (1828).

Uit dit huwelijk:

1.                   Servatius Augustinus Franciscus Dantz, geb. Stolberg (Kreis Aken) ca. 1803; volgt [14].

 

[30] Andreas Stooters, ook Andries, geb. Soerendonk 26.07.1762|b|, tapper (1828,1829), overl. Haarlem 27.06.1836, z.v. Wilhelmus Stooters en Elisabeth Antonisse; tr. 2e Haarlem 16.07.1828 Anna Geertruida Tubee, geb. Stevensweert ca. 1783, dienstbode (1828), d.v. Petrus Tubee en Anna Catharina Thijssen; tr. 1e voor 1793

[31] Elisabetha Jansen, geb. ‘op den Hang bij Lingen (Hannover)’|d| 07.02.1759, overl. Haarlem 17.05.1827|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Stooters, geb. Haarlem ca. 1793; volgt [15].

2.                   Willem Stooters, geb. Haarlem ca. 1798, grossier in sterke dranken (1825), tapper (1829), likeurstoker (1857), overl. Haarlem 11.10.1857|a|, tr. 1e Schoten 20.01.1825, Catharina Ammeraal, geb. Schoten ca. 1801, overl. Schoten 24.01.1826, d.v. Gijsbert Ammeraal en Elisabeth van Rossum; tr. 2e Haarlem 26.02.1829 Catharina Christina Wesseling, geb. Haarlem ca. 1804, overl. Haarlem 04.10.1863, d.v. Casparus Henricus Wesseling, burgemeester van Zuid-Schalkwijk (voor1829-1834), en Willemina van Hoek.

3.                   Alida Stooters, geb. Haarlem ca. 1796, overl. Haarlem 25.02.1885, tr. Leiden 14.03.1816 Dirk Weijhuijsen, ook Wijhuijsen, ged. Amsterdam (ev.-luth.) 26.10.1788, opperwachtmeester bij het zesde regiment Huzaren, overl. Haarlem 31.10.1841, z.v. Dirk Weijhuijsen en Cornelia Jacoba Maagh.

 

Noten: |a| moeder Alida Janzen (overl.akte Haarlem 13.10.1857); |b| Zuurendonk (overl.akte Haarlem 29.06.1836), Maarheeze (huw.akte 1828 no.116); |c| geen ouders vermeld; |d| nu Stadt in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.