Henricus Antonius Kaag (1897-1970)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Henricus Antonius Kaag, Han, geb. Hoorn 21.12.1897, student NEH te Rotterdam 20.09.1916, examen handelseconomie NEH 29.06.1918, doctoraalexamen handelswetenschap NEH 04.11.1920, hoogleraar Tilburg (1927-), OON, RNL, overl. Tilburg 07.08.1970, verloofd Amsterdam/’s-Gravenhage xx.06.1927, tr. ’s-Gravenhage (bs) 29.08.1928, tr. ’s-Gravenhage (Parochiekerk H. Liduina a/d Schenkkade) 04.09.1928 Maria Anna Laurentia Josephina Mulder, Ria, geb. Velsen 12.03.1903, overl. Tilburg 15.12.1969, d.v. Andreas Albertus Maria Mulder (-voor1928) en Anthonia Susanna Maria Kochx (ca.1876-).
– Levensberichten HAK: BWN * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.136-137.

 

[2] Wilhelmus Franciscus Antonius Kaag, geb. Hoorn 11.06.1854, tabakshandelaar (1892), tabaksfabrikant (1921), tabakshandelaar (1927), sigarenfabrikant (1928), overl. Heemstede 13.09.1930, tr. Alkmaar 30.08.1892
[3] Maria Nicolaia Schaaps, geb. Alkmaar 14.04.1866, overl. Kerkrade 23.05.1949|a|.
– Levensberichten WFAK: luckens.nl & luckens.nl

Uit dit huwelijk:

1.                   W.F.A. Kaag, geb. 03.09.1893.

2.                   Pieter Kaag, geb. Hoorn ca. 1894, tabaksfabrikant (1927), tabakskerver (1930), tr. Alkmaar 12.08.1930 Maria Antoinetta Francisca Machielse, geb. Hoorn ca. 1900, d.v. Hendrik Machielse, bode, en Maartje Boerepoot.

3.                   Johanna Margaretha Kaag, geb. Hoorn ca. 1895, tr. Hoorn 26.04.1921 Nicolaas Bos, geb. Oudorp ca. 1890, bankdirecteur (1921,1927), z.v. Cornelis Bos, caféhouder, en Aaltje van Diepen.

4.                   Helena Maria Antonia Kaag, geb. Hoorn ca. 1896, tr. Hoorn 19.08.1927 Wilhelmus Gerardus Blaauw, geb. Amsterdam 23.12.1893, leraar bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, z.v. Petrus Blaauw en Theodora Parmentier.

5.                   Henricus Antonius Kaag, geb. Hoorn 21.12.1897; volgt [1].

6.                   Johannes Petrus Kaag, geb. Hoorn ca. 1903, tr. Dordrecht 15.05.1930 Berendina Euphemia Peters, geb. Hengelo (O) 30.01.1907, d.v. Ernest Marinus Stephanus Peters, bakker, en Josephina Willemina Geziena Arens.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kerkrade 14.11.1949 no.84.

 

[4] Pieter Kaag, geb. Hoorn ca. 1812, koopman, tabaksverkoper (1871), overl. Hoorn 07.10.1885|c|; tr. 1e Hoorn 05.07.1843 Engelina Alida Franciska Ranshuijsen, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Hoorn 09.11.1847; tr. 2e Hoorn 01.09.1851

[5] Dina Maria Ludeman, geb. Purmerend ca. 1814, overl. Hoorn 27.11.1868.

Uit het huwelijk Kaag-van Ranshuijsen:

1.                   Antonius Henricus Wilhelmus Kaag, geb. Hoorn ca. 1845, pastoor, overl. Amsterdam 18.02.1906|a|.

2.                   Maria Johanna Engelina Kaag, geb. Hoorn 03.05.1845, overl. Hoorn 31.10.1848.

3.                   Ferdinandus Antonius Johannes Kaag, geb. Hoorn 02.09.1846, tabaksverkoper (1871), winkelier (1902), overl. Hoorn 22.05.1923, tr. 1e Hoorn 14.06.1871 Evalina Maria Schermer, geb. Hoorn ca. 1847, overl. Hoorn 08.07.1902, d.v. Barend Schermer, wijnkoper, en Anna Maria Kleijntjes; tr. 2e Hoorn 08.07.1902 Maria Anna Lippits, geb. Grootebroek ca. 1859/1860, overl. Hoorn 25.11.1927, d.v. Meinardus Reinerus Cornelis Lippits, winkelier (1880), koopman (1902), en Maria Eleonora Oostermeijer.
     MAL tr. 1e Hoorn 20.07.1880 Johan Bernard Hermes, geb. Neuenkirchen|b| ca. 1854, winkelier, overl. Medemblik 17.03.1882, z.v. Johann Bernard Everhard Hermes, winkelier, en Clara Elisabeth Kloppenburg.

4.                   Hendricus Franciskus Anthonius Kaag, geb. Hoorn 28.10.1847, overl. Utrecht 27.01.1907, tr. Utrecht 31.08.1886 Petronella Clasina van Niekerken, geb. Utrecht 03.10.1859, overl. Utrecht 09.05.1934, d.v. Melchior Adrianus van Niekerken en Maria Magdalena van Eijck.
     PCvN tr. 2e Utrecht 07.09.1908 Franciscus Hendrikus Smulders, geb. Tilburg 16.02.1851, fabrikant, overl. Utrecht 26.10.1915, z.v. Wilhelmus Hendrikus Smulders, smid, en Maria Agatha Simons.
     FHS tr. 1e Grave 25.07.1876 Henriette Johanna Victoria Wilhelmina van Eijndhoven, geb. Grave 23.06.1854, overl. voor 1879, d.v. Adrianus van Eijndhoven en Elisabeth Huiberdina Mulder; tr. 2e Utrecht 27.05.1879 Maria Euphrasia van Niekerken, geb. Utrecht 16.01.1854, overl. Utrecht 10.10.1904, d.v. Melchior Adrianus van Niekerken en Maria Magdalena van Eijck.

Uit het huwelijk Kaag-Ludeman:

5.                   dochter Kaag, geb. Hoorn 24.08.1852.

6.                   Wilhelmus Franciscus Antonius Kaag, geb. Hoorn 11.06.1854; volgt [2].

7.                   Helena Maria Antonia Kaag, geb. Hoorn 05.06.1857, tr. Hoorn 08.11.1882 Johannes Josephus Gribling, geb. Leiden 02.05.1849, medicinae doctor, z.v. Johannes Louis Bernardus Gribling, koopman, en Geertruida van der Voorde.
– Het ouderpaar Gribling-van der Voorde vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Johannes Ludovicus Bernardus Gribling (1889-1975).

 

Noten: |a| overl.akte Ouder-Amstel 1906 no.7; |b| in Pruissen, talloze voorkomens (de.wikipedia); |c| Petrus.

 

[6] Henricus Antonius Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1832, pelmolenaar (1855), koopman (1887), overl. Alkmaar 23.03.1887, tr. Purmerend 23.08.1855

[7] Johanna Nicolaia Brantjes, geb. Purmerend ca. 1829, overl. Alkmaar 08.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christianus Jacobus Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1865, tabakshandelaar, tr. Zutphen 06.06.1888 Maria Hendrina Grada Weijkamp, geb. Dieren (Rheden) 22.07.1859, d.v. Hendrik Weijkamp, aannemer, en Johanna van Kessel.

2.                   Maria Nicolaia Schaaps, geb. Alkmaar 14.04.1866; volgt [3].

3.                   Petrus Johannes Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1870, sigarenfabrikant, overl. Heemstede 19.10.1935, tr. Leiden 13.11.1894 Cornelia Alida Wijtenburg, geb. Leiden 08.07.1870, overl. Heemstede 10.05.1929, d.v. Wilhelmus Johannes Wijtenburg, goudsmid, en Johanna Wilhelmina Soecker.

 

[8] Anthonij Kaag, geb. Hoorn ca. 1756/1757, winkelier (1814), kruidenier (1815), overl. Hoorn 04.11.1815; tr. 1e Catharina Vel, ook Kaatje, overl. Hoorn 16.01.1803; tr. 2e 

[9] Johanna van der Grift, geb. Alkmaar ca. 1776, overl. Alkmaar 07.06.1852; tr. 1e Petrus Nijssen, overl. voor 1852.

Uit het huwelijk Kaag-Vel (uit dit huwelijk zes kinderen in 1803):

1.                   Cornelis Kaag, geb. Hoorn ca. 1792, winkelknecht (1816), winkelier (1821), overl. Hoorn 17.03.1849, tr. 1e Hoorn 11.02.1821 Theodora Segers, ook Zegers, geb. Hoorn ca. 1791/1792, overl. Hoorn 12.12.1822, d.v. Klaas Segers en Grietje la Verre, ook Laverre; tr. 2e Hoorn 22.02.1824 Susanna Grooteboer, geb. Hoorn ca. 1799, overl. Hoorn 19.03.1849, d.v. Maarte Grooteboer, herbergier, en Maria Frieling.

2.                   Mathilda Kaag, geb. Hoorn 1793, overl. Leiden 02.02.1871, tr. Theodorus Molkenboer, geb. Rijnsaterwoude ca. 1796, architect, overl. Leiden 11.12.1863, z.v. Arnoldus Molkenboer en Eva van der Valk.

3.                   Wouter Kaag, geb. Hoorn ca. 1795, kruideniersknecht (1815), winkelknecht (1816), kruidenier (1818), winkelier (1862), tr. Hoorn 07.05.1815 Maria Kallenbach, geb. Hoorn ca. 1796/1797, overl. (kraambed) Hoorn 02.11.1833, d.v. Gerrit Kallenbach, schoenmaker, en Neeltje Huijsman.
     MK tr. 2e Coenraad Sprik, overl. na 1833.

4.                   Alida Kaag, geb. Hoorn 1799, overl. Leiden 13.10.1875.

5.                   Jan Kaag, overl. xx.01.1803.

Uit het huwelijk Kaag-van der Grift:

6.                   Helena Maria Kaag, geb. Hoorn ca. 1808, overl. Alkmaar 04.03.1885, tr. Alkmaar 12.07.1835 Bernardus Johannes Soecker, geb. Alkmaar ca. 1796/1797, banketbakker, overl. Alkmaar 01.11.1867, z.v. Adolf Soecker en Alida Koster.
     BJS tr. 1e voor 1833 Johanna Catharina Bruijn, geb. Alkmaar ca. 1804, overl. Alkmaar 01.11.1834, d.v. Gerrit Bruin en Neeltje Engelbek.

7.                   Pieter Kaag, geb. Hoorn ca. 1812; volgt [4].

8.                   HendrikHendrikHHerndr++++++++++++++++++++++++++++++hENhhHHendHendrik Johannes Kaag, geb. Hoorn xx.07.1814, overl. Hoorn 06.08.1814.

9.                   Antonetta Alida Kaag, geb. Hoorn xx.06.1816, overl. Hoorn 05.08.1816.

 

[10] Willem Ludeman, geb. ca. 1777, overl. Purmerend 16.08.1819|a|, tr.

[11] Anna Tekelenburg, geb. ca. 1779, overl. Purmerend 17.08.1819|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Maria Ludeman, geb. Purmerend ca. 1814; volgt [5].

2.                   Gerardus Hendricus Ludeman, geb. Purmerend ca. 1817, horlogemaker, overl. (‘als lijk opgehaald uit een sloot nabij de buitenplaats van den Heer Six’) Hilversum 19.08.1882, tr. Hilversum 14.12.1850 Maria Johanna Pilaar, geb. Middelburg ca. 1806, overl. na 1882, d.v. Nicolaas Arnoldus Pilaar en Hendrica Johanna de Paauw.
     MJP tr. 1e Bergen op Zoom 22.07.1833 Johannes Hendrikus Christophorus Hagedoorn, geb. Zutphen ca. 1801, horlogemaker, luitenant bij de mobiele schutterij te velde (1833), overl. Hilversum 09.12.1836|c|, z.v. Gerrit Hagedoorn en Maria Johanna Sieverts; tr. 2e Hilversum 02.06.1838 Jacobus Potting, geb. Hilversum ca. 1807, overl. Hilversum 06.07.1840, z.v. Johannes Potting, horlogemaker, en Janke Pieters; tr. 3e Hilversum 17.07.1841 François Pierrot, geb. Hilversum ca. 1815, horlogemaker, overl. Hilversum 10.01.1848, z.v. François Pierrot en Madelon Henriette Schornagel, horlogemaakster (1841).

 

Noten: |a| overleden ‘op den 16e dezer des morgens ten twee uren’, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Purmerend 1819 no.71); |b| overleden ‘op den 17e dezer des morgens ten acht uren’, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Purmerend 1819 no.72); |c| geb. Waalwijk (overl.akte Hilversum 1837 no.171).

 

[12] Petrus Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 24.11.1808, winkelier (1831,1834), overl. Alkmaar 03.12.1835, tr. Alkmaar 11.02.1829

[13] Cornelia Maria Koorn, ged. Alkmaar (rk) 09.10.1808, overl. Alkmaar 03.07.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Geertruida Schaaps, geb. Alkmaar xx.09.1830, overl. Alkmaar 03.01.1831.

2.                   Henricus Antonius Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1832; volgt [6].

3.                   Petrus Christianus Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1833, overl. Alkmaar 23.06.1834.

4.                   Petrus Johannes Schaaps, geb. Alkmaar ca. 1835, koopman, overl. Alkmaar 31.03.1906, tr. Alkmaar 26.09.1865 Catharina Alida Smabers, geb. Alkmaar ca. 1840/1841, overl. Alkmaar 19.02.1911, d.v. Andries Jacobus Smabers en Grietje Geels.

5.                   Theodorus Lambertus Agathus Schaaps, geb. Alkmaar xx.01.1836, overl. Alkmaar 20.06.1836.

 

[14] Klaas Brandjes, geb. Krommenie ca. 1793, landbouwer (1813), wethouder (1849,1855), overl. Purmerend 02.11.1869|b|, tr. Purmerend 23.05.1813

[15] Maartje Stuit, geb. Purmerend ca. 1795, overl. Purmerend 08.04.1873|a|.

Uit dit huwelijk (vader Brantjes, moeder ook Stuijt):

1.                   Jan Brantjes, geb. Purmerend ca. 1816, medicinae doctor, overl. Haarlem 02.11.1887,  tr. Amsterdam 08.08.1844 Catharina Ludovica Petronella Johanna Francisca Usellino, geb. Amsterdam 18.02.1820, overl. Haarlem 01.12.1917, d.v. Hercules Franciscus Victorianus Usellino, koopman, en Joanna Carolina Francisca Tollens.

2.                   Aafje Brantjes, ook Afra Margaretha, geb. Purmerend ca. 1819, overl. Wormerveer 12.05.1854, tr. Purmerend 26.06.1839 Theodorus Laurentius Schermer, geb. Wormerveer ca. 1806, koopman, z.v. Bernardus Schermer en Gesina Maria Stam.

3.                   Margaretha Johanna Brantjes, geb. Purmerend ca. 1827, overl. Alkmaar 09.08.1869, tr. Purmerend 26.07.1849 Hendrikus Johannes Conijn, geb. Edam ca. 1821, houtkoper (1849), houthandelaar (1869,1885), overl. Alkmaar 25.11.1885, z.v. Adrianus Conijn, houtkoper, en Catharina Maria Hendrica Slaghek.

4.                   Maria Anna Brantjes, geb. Purmerend ca. 1828/1829, overl. Alkmaar 24.10.1868, tr. Purmerend 27.05.1857 Petrus Adrianus van der Dirft, geb. Vlaardingen ca. 1819, koopman (1857), scheepsreder (1868), overl. Alkmaar 29.08.1883, z.v. Johannes van der Drift en Elisabeth Suijker.
     PAvdD tr. 1e Alkmaar 28.08.1842 Geertruijda Joahnna Ibink, geb. Alkmaar ca. 1825, overl. Alkmaar 18.01.1855, d.v. Johannes Ibink en Maria Ran.

5.                   Johanna Nicolaia Brantjes, geb. Purmerend ca. 1829; volgt [7].

 

Noten: |a| Stuijt, moeder Commedeur, wede Claas Brantjes (overl.akte Purmerend 1873 no.29); |b| Claas Brantjes, e.v. Stuijt (overl.akte Purmerend 1869 no.123).

 

[16] Cornelis Kaag, tr.

[17] Christina Mulder, ook Stijntje.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Kaag, geb. Hoorn ca. 1750/1751, winkelier (1814), overl. Hoorn 17.08.1820, tr. Aafje Vel, geb. ca. 1749, overl. Hoorn 02.07.1804.

2.                   Anthonij Kaag, geb. Hoorn ca. 1756/1757; volgt [8].

 

[18] Willem van der Grift, tr. Alkmaar 23.04.1775

[19] Helena Spelt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van der Grift, geb. Alkmaar ca. 1776; volgt [9].

2.                   Henricus van der Grift, geb. Alkmaar ca. 1791, overl. Veghel 01.01.1866.

 

[20] Ludeman

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Ludeman, geb. ca. 1777; volgt [10].

 

[22] Tekelenburg

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Tekelenburg, geb. ca. 1779; volgt [11].

 

[24] Pieter Antonie Schaaps, geb. Brunssum ca. 1768, koopman (1821), winkelier (1829), overl. Alkmaar 06.09.1843|a|, tr.

[25] Maria Anna Bruls, geb. Brunssum ca. 1771, overl. Alkmaar 28.11.1836, d.v. Anthonie Bruls en Maria Haanraads.

Uit dit huwelijk (vader veelal Antonius, ook Petrus Antonius/Pieter Antonij):

1.                   Johannes Matthijs Schaaps, geb. Brunssum ca. 1792, koopman (1824), winkelier (1831), overl. Alkmaar 21.04.1831, tr. Purmerend 01.06.1824 Neeltje Stuijt (ca.1802-1890), d.v. Pieter Stuijt en Aafje Commandeur.

2.                   Joannes Antonius Schaaps, geb. Brunssum ca. 1794, winkelier, overl. Alkmaar 01.02.1832, tr. Alkmaar 03.06.1821 Maria Bakker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798, d.v. Joannes Bakker en Joanna van Dort, winkelierster (1821).

3.                   Josephus Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 11.12.1795.

4.                   Gregorius Schaaps, geb. ca. 1795, overl. Utrecht 21.01.1864.

5.                   Maria Josepha Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 11.11.1799, overl. Alkmaar 11.01.1869, tr. Alkmaar 15.02.1821 Joannes Kehl, geb. Alkmaar ca. 1802, overl. Alkmaar 22.03.1858, z.v. Otto Kehl en Anna Margaretha Baggen.

6.                   Henricus Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 03.06.1802.

7.                   Joannes Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 06.10.1804, overl. Rotterdam 14.02.1827.

8.                   Petrus Schaaps, ged. Alkmaar (rk) 24.11.1808; volgt [12].

 

Noten: |a| geb. Bronsem, wedr Breil (overl.akte Alkmaar 1843 no.219).

 

[26] Christianus Jacobus Koorn, geb. Alkmaar ca. 1788, winkelier (1829), overl. Alkmaar 25.01.1862, z.v. Pieter Koorn en Geertruijda van Sanen; tr. Alkmaar 07.02.1808

[27] Johanna Maria Schouten, geb. Alkmaar ca. 1788, overl. Alkmaar 15.11.1846, dv. Gerardus Schouten en Maria van der Grift.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maria Koorn, ged. Alkmaar (rk) 09.10.1808; volgt [13].

2.                   Petrus Joannes Koorn, ged. Alkmaar (rk) 25.12.1809.

3.                   Maria Gertrudis Koorn, ged. Alkmaar (rk) 04.04.1811, tr. Alkmaar 21.07.1830 Joannes Agatius Henricus Sinnige, geb. Veendam ca. 1807, negociant, z.v. Joannes H. Sinnige en Elisabeth Agnetis Cordes.

4.                   Geertruida Johanna Koorn, geb. Alkmaar xx.05.1812, overl. Alkmaar 03.11.1812.

5.                   Geertruida Koorn, geb. Alkmaar xx.05.1814, overl. Alkmaar 01.06.1815.

6.                   Geertruij Koorn, geb. Alkmaar 01.08.1816, overl. Alkmaar 01.08.1816.

7.                   Gerardus Johannes Koorn, geb. Alkmaar xx.03.1821, overl. Alkmaar 08.03.1821.

8.                   Johanna Geertruida Koorn, geb. Alkmaar ca. 1823, overl. Alkmaar 30.11.1890.

9.                   Gerardus Johannes Koorn, geb. Alkmaar xx.07.1826, overl. Alkmaar 19.07.1826.

10.               Henrietta Pieternella Koorn, geb. Alkmaar xx.03.1830, overl. Alkmaar 10.04.1830.

 

[28] Jan Brandjes, tr.

[29] Grietje Dirks IJjtjes, geb. ca. 1759, overl. Purmerend 13.11.1820|a|; tr. 2e Johannes Dik, overl. na 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Brandjes, geb. Krommenie ca. 1793; volgt [14].

 

Noten: |a| Eitjes.

 

[30] Pieter Stuit, overl. voor 1815, tr.

[31] Aafje Commandeur, geb. Opmeer ca. 1770, landbouwster (1815), overl. Purmerend 22.06.1825, d.v. Jan Commandeur en Maartje Klaas Wit; tr. 2e Purmerend 25.06.1815 Frans Pieterse Hes, geb. Sijbekarspel ca. 1767, landman, overl. Sijbekarspel 26.02.1837, z.v. Pieter Frans Hes en Trijntje Cornelis Ooms.

     FPH tr. 1e Antje Cornelis Groot, overl. voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Stuit, geb. Purmerend ca. 1795; volgt [15].

2.                   Cornelis Stuijt, geb. Purmerend ca. 1799, vetweider, overl. Purmerend 19.07.1853, tr. 1e Purmerend 25.04.1819 Hester de Wolf, geb. Purmerend ca. 1800, overl. Purmerend 21.03.1835, d.v. Dirk de Wolf en Joanna Wessels; tr. 2e Purmerend 12.09.1838 Geertruij Maria Waardenburgh, geb. Purmerend ca. 1801, overl. Purmerend 09.09.1858, z.v. Jan Waardenburgh en Neeltje Stam.
     GMW tr. 1e Purmerend 01.06.1823 Jan Buijen, geb. Purmerend, koopman, overl. Vught 31.10.1830, z.v. Jan Buijen en Elisabeth van Bruggen.

3.                   Neeltje Stuijt, geb. Purmerend ca. 1802, winkelierster (1838), overl. Purmerend 24.06.1890, tr. 1e Purmerend 01.06.1824 Johannes Matthijs Schaaps (ca.1792-1831), z.v. Pieter Antonie Schaaps en Anna Maria Bruls; tr. 2e Johannes Lobach, geb. Alkmaar ca. 1811, schoenmaker, z.v. Hendrik Lobach, schoenmaker, en Catharina Lemmen.

4.                   Jan Stuijt, geb. Purmerend ca. 1804, landbouwer, overl. Purmerend 30.07.1860, tr. Purmerend 05.02.1826 Joanna Hoogland, geb. Wijde Wormer, overl. voor 1860, z.v. Jan Corsse Hoogland en Neeltje Jonk.

5.                   Antje Stuijt, geb. Purmerend ca. 1806, overl. Beemster 17.12.1882, tr. Beemster 13.06.1830 Kornelis Wortel, geb. Beemster ca. 1803, broodbakker, overl. Beemster 28.11.1891, z.v. Pieter Wortel en Johanna Petronella Buijssen, broodbakster (1830).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren