Johannes Ludovicus Bernardus Gribling (1889-1975)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2020)

 


 

[1] Johannes Ludovicus Bernardus Gribling, geb. Maassluis 09.05.1889, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1913, hoogleraar hoogleraar TH Bandoeng (1941- ), overl. Amsterdam 14.03.1975, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert) 19.03.1975, tr. Deventer 30.11.1914|a| Hermine Lucia Jeanne Kloppenburg, geb. Padang 03.10.1890, overl. Soerabaja 26.10.1938, d.v. Hermanus Petrus Kloppenburg en Johanna Maria Carolina Versteegh.

– Foto: Soerabaiasch handelsblad 14.11.1841, p.1.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom, wonende te Pekalongan, vertegenwoordigd door Adrianus Nicolaas Josephus Maria de Jongh, 45 jaar, apotheker (huw.akte Deventer 30.11.1914).

 

[2] Theodorus Hendrikus Johannes Gribling, geb. Maassluis 11.05.1861, manufacturier (1887), koopman (1889), winkelier (1896), manufacturier (1914), overl. Zwolle 09.08.1941, tr. Amsterdam 15.09.1887
[3] Cornelia Lucia Anna Maria de Jongh, geb. Amsterdam 17.09.1865, overl. Zwolle 13.12.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Ludovicus Bernardus Gribling, geb. Maassluis 09.05.1889|a|; volgt [1].

2.                   Hendrica Adriana Maria Gribling, geb. Maassluis 05.12.1891, overl. Alkmaar 06.04.1956, tr. Maassluis 06.05.1918 Johannes Gerardus Antonius Jansen, geb. Utrecht 07.08.1885, overl. na 1956, d.v. Joseph Gerard Jansen en Angelina Petronella Jacoba Roelofs.

3.                   Joannes Josephus Gribling, geb. Maassluis 17.06.1894, overl. Maassluis 15.01.1896.

4.                   Johanna Francisca Henrica Maria Gribling, geb. Maassluis 02.02.1898.

 

Noten: |a| vader Theodoor Henricus (geb.akte Maassluis 1889 no.71).

 

[4] Johannes Louis Bernardus Gribling, geb. Naarden 24.11.1819, koopman (1838,1849),  manufacturier (1887), overl. Maassluis 08.03.1906|b|, tr. Leiden 03.05.1848

[5] Geertrude van der Voorden, ook Geertruida, geb. Leiden 27.02.1821, overl. Maassluis 18.02.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Josephus Gribling, geb. Leiden 02.05.1849|c|, tr. Hoorn 08.11.1882 Helena Maria Antonia Kaag, geb. Hoorn 05.06.1857, d.v. Pieter Kaag (ca.1812-) en Dina Maria Ludeman (ca.1814-).
– Het ouderpaar Kaag-Ludeman vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Henricus Antonius Kaag (1897-1970).

2.                   Jacobus Petrus Gribling, geb. Maassluis 29.01.1851, overl. Maassluis 25.02.1925, tr. Maassluis 08.09.1875 Catharina van Straelen, geb. Maassluis 22.05.1849, d.v. Cornelis van Straelen en Maria Verhoeff.

3.                   Wilhelmina Catharina Maria Gribling, geb. Maassluis 15.08.1852, overl. Maassluis 17.04.1853.

4.                   Franciscus Josephus Gribling, geb. Maassluis 28.02.1854, overl. Zwolle 12.11.1929.

5.                   Henricus Ruffinus Gribling, geb. Maassluis 14.08.1855, overl. Maassluis 20.04.1873.

6.                   Theodora Jacoba Gribling, geb. Maassluis 03.06.1857, overl. Waalwijk 29.09.1885|a|.

7.                   Anna Cornelia Gribling, geb. Maassluis 01.04.1859, overl. Maassluis 17.05.1860.

8.                   Theodorus Hendrikus Johannes Gribling, geb. Maassluis 11.05.1861; volgt [2].

 

Noten: |a| Dorothea Jacoba, ook overl.akte Maassluis 1885 no.94; |b| J. Ludovicus B. (overl.akte Maassluis 1906 no.28); |c| moeder Van der Voorde (geb.akte Leiden 1849 no.504).

 

[6] Adrianus Petrus de Jongh, geb. Maassluis 03.08.1816, artsenijmenger (1855), apotheker (1864,1888), overl. Amsterdam 12.06.1888, tr. Culemborg 12.09.1864 

[7] Henrika Barbara Maria ten Brink, geb. Amersfoort 15.06.1833, apothekeres (1898), overl. tussen 1900 en 1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Lucia Anna Maria de Jongh, geb. Amsterdam 17.09.1865; volgt [3].

2.                   Joanna Henrica Anthonia Maria de Jongh, geb. Amsterdam 24.12.1866 (akte), overl. na 1921, tr. Amsterdam 19.08.1897 Hendricus Gerardus Martinus Bos, geb. Amsterdam 07.11.1869, arts, overl. na 1921, z.v. Gerardus Martinus Bos en Anna Martina Staringh.

3.                   Adrianus Nicolaas Josephus Maria de Jongh, geb. Amsterdam 04.01.1869, apotheker, overl. Amsterdam 11.05.1933, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 15.05.1933, tr. Amsterdam 03.10.1900 Catharina Cornelia Christina Maria Sjoukes, geb. Amsterdam 07.11.1871, overl. na 1933, d.v. Petrus Franciscus Cornelius Dominicus Sjoukes, grossier, en Elizabeth de Beer.

4.                   Frederik Leo Anthonius Maria de Jongh, geb. Amsterdam 20.09.1870, scheikundige (1898,1925), chef-chemiker (1931), tr. 1e Rheden 08.01.1898 Theresia Henriette Carolina Collin, geb. Amsterdam 22.09.1873, overl. Amsterdam 17.01.1924, begr. Amsterdam (RK Bpl. St.Barbara) 21.01.1924, d.v. Heinrich Albert Collin, kapelmeester, en Anna Maria Tobisch; tr. 2e Amsterdam 29.07.1925 Margaretha Maria Petronella Moons, geb. Gouda ca. 1877, d.v. Andreas Moons en Theodora Christina Maria Vermeulen.
     MMPM tr. 1e Roermond 08.05.1900 Arnoldus Hendrikus Theodorus Hermans, geb. Roermond 20.10.1873, winkelier, overl. Roermond 28.02.1906, z.v. Arnoldus Hendrikus Theodorus Hermens en Henrietta Hubertina Stark.

 

[8] Joannes Josephus Gribling, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 07.05.1794, fourier bij de 5e comp. van het 6e batt. Infanterie van Linie in garnizoen te ’s-Gravenhage (1817), koopman (1828,1852), overl. Leiden 13.08.1861, tr. Leiden 11.12.1817

[9] Ursule Louise Terlinck, geb. Furnes 20.10.1796, overl. Leiden 22.12.1864.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Ursula Louisa):

1.                   Johannes Louis Bernardus Gribling, geb. Naarden 24.11.1819; volgt [4].

2.                   Frans Gribling, geb. Middelburg 07.08.1827|c|, kabinetwerker, overl. Leiden 30.10.1858, tr. Leiden 28.04.1852 Willemina Knaap, geb. Leiden 18.06.1828, overl. Leiden 17.04.1910, z.v. Frank Knaap en Adriana Paulus.
     WK tr. 2e Leiden 06.09.1882 Laurens Simon Verhoeven, geb. Leiden 14.09.1819, melkverkoper (1843), overl. Leiden 22.08.1888, z.v. Johannes Theodorus Verhoeven, melkslijter, en Cornelia van den Nieuwendijk.
     LSV tr. 1e Leiden 27.04.1843 Adriana van der Klugt, geb. Leiden 09.02.1819, winkelierster (1843), overl. Leiden 07.12.1875, d.v. Pieter van der Klugt en Klara van der Loozen.

3.                   Hendricus Rufinus Gribling, geb. Leiden 28.11.1828, tr. ’s-Hertogenbosch 08.05.1861 Antonetta Maria Eras, geb. ’s-Hertogenbosch 23.06.1831, d.v. Joannes Eras en Anna Catharina van Dijk.

4.                   Anna Maria Gesina Gribling, geb. Leiden 28.11.1828, overl. Leiden 11.11.1830|b|.

5.                   Maria Agnes Gribling, geb. Leiden 07.09.1831, overl. Leiden 08.01.1832.

6.                   Wilhelmus Josephus Gribling, geb. Leiden 27.03.1833, overl. Leiden 18.09.1833.

7.                   Theodorus Josephus Gribling, geb. Leiden 27.01.1835, kabinetwerker (1854), militair (1867), overl. Soerabaja 21.09.1867.

8.                   Ursula Louisa Gribling, geb. Leiden 08.07.1837, overl. Maassluis 29.09.1915.

9.                   Johannes Hendricus Josephus Gribling, geb. Leiden 27.09.1838, overl. Leiden 18.05.1839.

10.               Leo Henricus Gribling, geb. Leiden 11.04.1841, overl. Leiden 13.06.1853.

 

Noten: |b| aangifte door Franciscus Josephus Speel, 61 jaar, winkelier (overl.akte Leiden 1830 no.816); |c| aangifte door Catharina Margaretha Haredijser, 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte Middelburg 1827 no.305).

 

[10] Johannes van der Voorden, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 02.11.1794, witwerker (1813), schrijnwerker (1817), kabinetwerker (1819,1848), overl. Leiden 11.07.1849, tr.

[11] Theodora Johanna van Veldhoven, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 25.10.1789, overl. Leiden 13.07.1849|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Velthoven):

1.                   Elisabeth van der Voorden, geb. Leiden 23.11.1815, tr. Leiden 23.04.1835 Abraham Stakenburg, geb. Leiden 06.02.1813, kabinetwerker, overl. Leiden 31.07.1838, z.v. Abraham Stakenburg en Catharina Aliba/Aniba.

2.                   Jacoba Francisca van der Voorden, geb. Leiden 09.07.1817, overl. Leiden 06.04.1839.

3.                   Jacobus Johannes van der Voorden, geb. Leiden 04.04.1819, kabinetwerker (1839), schrijnwerker (1848), overl. Leiden 22.04.1892, tr. 1e Leiden 15.08.1839 Anna Cornelia Fakkeldij, geb. Hazerswoude 08.08.1813, dienstbode (1839), overl. Leiden 06.03.1859, d.v. Gerrit Fakkeldij en Anthonia Westdijk; tr. 2e Zierikzee 19.01.1872 Anna Catharina van Oppen, geb. Tholen 18.02.1818, overl. Nijmegen 27.02.1907, d.v. Johannes Franciscus van Oppen en Maria Dorothea Bodier.
     ACvO tr. 1e Zierikzee 21.04.1841 Franciscus Hendrikus van de Ven, geb. Goes 01.05.1818, overl. voor 1872, z.v. Gregorius Godefridus van de Ven en Maria Theresia Kerkhoff.

4.                   Geertrude van der Voorden, geb. Leiden 27.02.1821; volgt [5].

5.                   Theodora Jacoba van der Voorden, geb. Leiden 09.01.1823, overl. Hazerswoude 21.06.1907, tr. Leiden 26.06.1845 Hendrik Jacobus Verhoeven, geb. Leiden 16.04.1817, koekbakker, overl. Leiden 11.04.1876, z.v. Cornelis Verhoeven en Theodora Kortemulder.

6.                   Jacobus van der Voorden, geb. Leiden 08.12.1824, kabinetwerker, overl. Leiden 22.05.1842.

7.                   Maria Cornelia van der Voorden, geb. Leiden 08.10.1827, overl. Leiden 06.11.1842.

8.                   Lena Maria van der Voorden, geb. Leiden 02.03.1832.

9.                   Franciscus van der Voorden, geb. Leiden 16.04.1834, kabinetwerker, overl. Leiden 20.07.1858, tr. Leiden 04.07.1855 Maria Helena Margaretha Hellings, geb. Leiden 15.09.1834, overl. Leiden 19.08.1857, d.v. Daniël Hellings en Maria Roelandse.

 

Noten: |a| van Velthoven, per abuis geb. Haarlem {haar ouders woonden Haarlemmerstraat}, aangifte door Petrus Ramakers, per abuis ‘schoonzoon’ {=zwager} (overl.akte Leiden 1849 no.941).

 

[12] Adrianus de Jongh, geb. ca. 1766, burgemeester van Maassluis (1838-1849), overl. Maassluis 18.09.1850; tr. 1e voor 1807 Maria Zoutman, overl. Maassluis voor 1807; otr. 2e Gorinchem 10.09.1807

[13] Cornelia Lucia Hanssen, geb. Gorinchem ca. 1788, overl. Amsterdam 17.10.1863|b|.

Uit een van beide huwelijken:

1.                   Dochter de Jongh, tr. Cornelis Kuijk, geb. ca. 1810, koopman (1864).

Uit het huwelijk de Jongh-Hanssen:

2.                   Judith Johanna de Jongh, geb. Maassluis 13.07.1808, overl. Maassluis 03.03.1809.

3.                   Zoon de Jongh, geb. Maassluis 09.08.1809.

4.                   Judit Johanna de Jongh, geb. Maassluis 01.10.1810, overl. Maassluis 18.06.1819.

5.                   Johanna Margaretha de Jongh, geb. Maassluis 14.04.1812, overl. Roosendaal 03.01.1855.

6.                   Maria Clasina de Jongh, geb. Maassluis 20.09.1813, overl. Maassluis 01.06.1826.

7.                   Cornelia Lucia Anna Maria de Jongh, geb. Maassluis 22.06.1815, overl. Maassluis 15.10.1905.

8.                   Adrianus Petrus de Jongh, geb. Maassluis 03.08.1816; volgt [6].

9.                   Dochter de Jongh, geb. Maassluis 29.08.1817.

10.               Joannes Wilhelmus de Jongh, geb. Maassluis 14.10.1818, winkelbediende, overl. ’s-Hertogenbosch 29.07.1836|a|.

11.               Josephina Maria Anna Therezia de Jongh, geb. Maassluis 29.04.1826, overl. Rotterdam 27.01.1904, tr. Haarlem 12.11.1855 Henricus Johannes Richardus Klijn, geb. Edam 28.08.1833 (akte), koopman (1855,1864), overl. voor 1904, z.v. Joannes Henricus Klijn en Elizabeth Maria van der Kolff.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maassluis 1837 no.120; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Amsterdam 1863 reg.5 fol.105).

 

[14] Henricus Antonius ten Brink, geb. Nijkerk (rk) 01.08.1806, drogist (1830), apotheker, overl. Culemborg 03.04.1874, tr. Muiden 24.11.1830

[15] Johanna Timmer, geb. Muiden ca. 1806/1807, overl. Culemborg 27.06.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaus Everardus Mauritius ten Brink, geb. Amersfoort 15.11.1831, overl. Utrecht 10.07.1892|b|.

2.                   Henrika Barbara Maria ten Brink, geb. Amersfoort 15.06.1833|a|; volgt [7].

3.                   Theodorus Cornelius Dominicus ten Brink, geb. Amersfoort 20.05.1835, pastoor, overl. Angerlo 03.02.1884.

4.                   Cornelius Henricus Antonius ten Brink, geb. Amersfoort 07.07.1837.

5.                   Mauritius Petrus ten Brink, geb. Amersfoort 13.05.1839, overl. Amersfoort 19.01.1840.

6.                   Maria Margaretha Petronella ten Brink, geb. Amersfoort 05.11.1840, overl. Culemborg 10.02.1922.

7.                   Maria Johanna ten Brink, geb. Amersfoort 28.01.1842, overl. Culemborg 08.06.1922.

8.                   Mauritius Jacobus ten Brink, geb. Amersfoort 24.07.1844, overl. Amersfoort 22.06.1845.

9.                   Catharina Henriëtta Petronella Maria ten Brink, geb. Amersfoort 07.01.1846, overl. Culemborg 10.03.1884, tr. Culemborg 03.02.1875 Andreas Johannes Ausems, geb. Culemborg 18.01.1844, koopman, overl. Culemborg 12.10.1915, z.v. Andries Ausems, koopman, en Antoinetta van Kortenhof.

10.               Mauritius Nicolaus Henricus ten Brink, geb. Amersfoort 14.01.1848.

 

Noten: |a| vader Hendrikus Anthonius (geb.akte Amersfoort 1833 no.183); |b| Nicolaas Maurits Everardus.

 

[16] Joannes Josephus Gribling, begr. Leiden tussen 07.09 en 14.09.1793, tr.

[17] Maria Agnes Speel, ook Agneta, overl. Leiden 11.05.1812; otr. 2e Leiden 21.07.1796 Jan Hendrik Smiers, geb. Neikerken bij Reenen|c|.

Uit het huwelijk Gribling-Speel:

1.                   Anna Maria Gribling, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 06.07.1789.

2.                   Theodorus Josephus Gribling, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 30.03.1792.

3.                   Joannes Josephus Gribling, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 07.05.1794|b|; volgt [8].

Uit het huwelijk Smiers-Speel:

4.                   Joanna Elisabeth Smeers, ook Smiers, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 15.10.1797, overl. Leiden 18.10.1840, tr. Leiden 06.05.1819 Henricus Vervoort, geb. Vught 20.07.1792, koopman (1819), fabrikant (1859), overl. Leiden 24.10.1859, z.v. Leonardus Vervoort (-1793) en Johanna Vugs (-1803).

5.                   Anna Catharina Smiers, geb. Leiden 15.11.1800, winkelbediende (1823), overl. Gouda 23.11.1859, tr. Leiden 26.04.1823|a| Petrus Arnoldus Paping, geb. Groningen 04.07.1800, winkelier, overl. Gouda 07.02.1855, z.v. Johannes Paping (-1800) en Catharina Monica Tijman.

 

Noten: |a| de vader v/d bruid ‘afwezig zedert ongeveer zes jaren, zonder dat men, na alle aangewende pogingen iets aangaande hem heeft kunnen vernemen’ (akte van bekendheid Vredegerecht Leiden 24.04.1819, huw.akte Leiden 1823 no.57); |b| geen aantekening over overleden vader in de kopie van het doopboek; |c| w.s. Neuenkirchen in Münsterland, nu Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Louis François Terlinck, overl. na 1817, tr.

[19] Jeanne Pollignel, overl. Furnes|a| 08.Floréal.XIII (=28.04.1805).

Uit dit huwelijk:

1.                   Ursule Louise Terlinck, geb. Furnes 20.10.1796; volgt [9].

 

Noten: |a| Veurne, West-Vlaanderen, België.

 

[20] Jacobus van der Voorden, ged. Leiden (RK Leidsche Veer) 01.11.1769, witwerkersknecht (1789), timmerman (1814), kabinetwerker (1815), overl. Leiden 15.12.1837, z.v. Joannes van der Voorde(n) (-1777) en Anna Roos of Johanna Ros (-1807); tr. 2e Leiden 12.01.1832 Maria van den Berg, geb. Leiden 07.02.1771, uitdraagster (1832), overl. Leiden 29.03.1848, d.v. Jacobus van den Berg en Joanna/Jannetje Engelbregt; otr. 1e Leiden (schepenen) 25.09.1789, tr. Leiden (schepenen) 10.10.1789

[21] Elisabeth Violet, geb. Leiden ca. 1762, overl. Leiden 07.04.1825|b|, d.v. Bartholomeus Fiolet en Geertruij Clemens.

     MvdB otr. 1e Leiden (schepenen) 05.02.1792, tr. Leiden (RK Kuipersteeg) 18.02.1792 Arnoldus Bisot, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 17.10.1771, beeldhouwersknecht (1792), beeldhouwer (1816), overl. Leiden 22.09.1816, z.v. Jacobus Bisot en Sara van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertruda Maria van der Voorden, geb. Leiden ca. 1792, dienstmeid (1814), overl. Leiden 06.08.1842, tr. Leiden 05.01.1814 Jean Barthelemi Adelgeest, ook Jan Bartholomeus, geb. Saint-Omer|a| ca. 1791, kleermaker (1814), overl. Leiden 27.0.3.1856, z.v. Jean Adelgeest, schoenmaker, en Marie Victoire Touloor//Antonia Foulot.

2.                   Joannes van der Voorden, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 02.11.1794; volgt [10].

3.                   Bartholomeus van der Voorden, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 18.10.1797, kabinetwerkersknecht (1815), schrijnwerker (1816), kabinetwerker (1823,1865), meubelmaker (1875), overl. Leiden 21.10.1875, tr. 1e Leiden 27.10.1815 Beatrix Maria Vermeij, ged. Leiden (RK Bakkersteeg) 22.12.1787, overl. Leiden 02.02.1861, d.v. Gerardus Vermeij en Cornelia Maria Aleberse/Aalberse; tr. 2e Leiden 26.07.1865 Maria Petri, geb. Leiden 29.04.1798, dienstbode (1818), spinster (1840), werkster (1865), overl. voor 1875, d.v. Jacobus Petri en Maria van der Heijden.
     MP tr. 1e Leiden 08.10.1818 Johannes van Eijgen, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 21.09.1800, slotenmakersknecht (1818), smid (1825), overl. Leiden 07.0.7.1825, z.v. Gerrit van Eijgen en Johanna Maria van Zwaneveld; tr. 2e Leiden 02.01.1840 Abraham Blokkaar, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 24.07.1791, sjouwer, overl. Leiden 20.09.1842, z.v. Cornelis Blokkaar en Grietje Lesselé; tr. 3e Leiden 27.07.1843 Frans Wonakij/Wondkij, geb. Praag 12.06.1799, overl. Leiden 20.01.1860, z.v. Jan Wonakij/Wondkij en Catharina Sides.

4.                   Elisabeth van der Voorden, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 19.03.1799, overl. Hilversum 06.01.1835, tr. Leiden 27.10.1825 Joannes Josephus Reijn, geb. Hilversum 27.11.1793, fabrikant, overl. tussen 1835 en 1876, z.v. Lammert Cornelisse Reijn en Susanna Reuvekamp.
     JJR tr. 2e Rotterdam 11.05.1836 Gertruda Elisabeth van Reijsen, geb. Rotterdam ca. 1802, overl. Tilburg 06.10.1876, d.v. Laurens Flores van Reijsen en Joanna Elisabet de Kraaij.

5.                   Jacoba van der Voorden, geb. Leiden ca. 1802, beddemaakster (1830), tr. Leiden 22.04.1830 Petrus Ramakers, ged. Leiden (RK Utrechtsche Veer) 06.06.1806, kabinetwerkersknecht (1830), z.v. Franciscus Ramakers en Maria Heerens.

 

Noten: |a| in département Pas-de-Calais (62), Frankrijk; |b| Fiolet.

 

[22] Nicolaas van Veldhoven, geb. Leiden 05.05.1757, wolkammer (1816), fabrikant (1821), winkelier (1824), overl. Haarlem 03.06.1824|a|; tr. 2e Leiden (gerecht) 23.08.1794, tr. Leiden (RK Bakkersteeg) 23.08.1794 Johanna Zandvoort, winkelierster (1827,1828), overl. tussen 1839 en 1883, d.v. N Zandvoort en Fijtje van der Bijl; tr. 1e

[23] Jacoba Lucia Rogge, begr. Leiden 05.06.1794.

Uit het huwelijk van Velkdhoven-Rogge (vier kinderen in 1794):

1.                   N van Veldhoven, overl. na 1794.

2.                   Helena Maria van Veldhoven, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 26.05.1788.

3.                   Theodora Johanna van Veldhoven, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 25.10.1789; volgt [11].

4.                   Jacoba Maria van Veldhoven, ged. Leiden (RK Kuipersteeg) 07.09.1793, dienstbode (1817), overl. Leiden 10.03.1878, tr. Leiden 14.08.1817 Adrianus van der Ven, geb. Leiden ca. 1792, smidsknecht, overl. Leiden 26.02.1834, z.v. Adrianus van der Ven (-1801) en Johanna Leverman (-1806).
– Er is een Adrianus van der Ven, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 17.09.1783, z.v. Adrianus van der Ven en Joanna Leefmans.

Uit het huwelijk van Veldhoven-Zandvoort:

5.                   Maria Sophia van Veldhoven, ged. Leiden (RK Bakkersteeg) 16.08.1797, tr. Haarlem 21.11.1821 Franciscus van Gerven, geb. Bakel ca. 1778, winkelier, overl. Haarlem 22.10.1855, z.v. Gerardus François van Gerven en Wilhelmina van den Eijnden.
     FvG tr. 1e voor 1821 Jacoba Ruiterman, overl. voor 1821.

6.                   Henricus Nicolaus van Veldhoven, ged. Leiden (RK Bakkersteeg) 20.12.1799, ook van Velthoven, aardwerker, overl. Overveen 25.03.1871, tr. Bloemendaal 06.02.1828 Jansie Harren, geb. Spaarnwoude ca. 1797, dienstbaar (1828), overl. Overveen 19.03.1875, d.v. Hendrik Harren en Annaatje Jonkheer.

7.                   Sophia Catharina van Veldhoven, geb. Haarlem ca. 1807, overl. Haarlem 05.12.1892, tr. Haarlem 07.11.1827 Albertus van der Veldt, geb. Overveen ca. 1802, warmoezier, overl. Haarlem 18.09.1872, z.v. Albert van der Veldt, warmoezier, en Grietje van Velsen.

8.                   Hermanus Nicolaas Feldhoven, ‘eigenlijk genaamd van Veldhoven’, geb. Haarlem ca. 1808, timmerman, tr. Haarlem 05.11.1828 Jansje Swaanswijk, geb. Haarlem ca. 1806, dienstbode (1828), d.v. Egbert Swaanswijk, wever, en Anna de Kraaij.

9.                   Agatha Petronella van Veldhoven, geb. Haarlem ca. 1812, overl. Haarlem 25.10.1883, tr. Haarlem 15.05.1839 Hendrik de Meijer, geb. Haarlem ca. 1809, timmerman, overl. Haarlem 18.08.1859, z.v. Jacobus de Meijer en Maria Huijboom.

10.               Theodorus Wilhelmus van Veldhoven, geb. Leiden 29.04.1816, overl. Haarlem 29.07.1817.

 

Noten: |a| e.v. Van Zandvoort (overl.akte Haarlem 05.06.1824); |b| er is een Adrianus van der Ven, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 17.09.1783, z.v. Adrianus van der Ven en Joanna Leefmans..

 

[24] Arij de Jongh, overl. Maassluis voor 1850, tr.

[25] Judith Vermeer, doopgetuige Rotterdam (RK Steiger) 19.11.1772 en 02.01.1781, overl. Maassluis voor 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas de Jongh, geb. ca. 1759, overl. Veur 27.06.1821.

2.                   Adrianus de Jongh, geb. ca. 1766; volgt [12].

3.                   Jacobus de Jongh, geb. ca. 1771, overl. Maassluis 19.08.1826, tr. Maria Aalbers, geb. ca. 1785, overl. Maassluis 15.02.1851, d.v. Willem Aalbers en Maria Terdelft.

 

[26] Hanssen

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Lucia Hanssen, geb. Gorinchem ca. 1788; volgt [13].

 

[28] Mauritius ten Brink, Maurits, ged. Nijkerk (rk) 15.10.1771|b|, overl. Amersfoort 24.03.1835, z.v. Hendrik ten Brink en Reijniera van Esveld; otr. Nijkerk (rk) 19.03.1799, tr. Nijkerk 07.04.1799

[29] Henrica van Wenkum, ged. Nijkerk (rk) 18.01.1774|b|, overl. Amersfoort 06.12.1829|a|, d.v. Everardus van Wenkum en Barbara van den Buijsert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna ten Brink, ged. Nijkerk (rk) 14.07.1800.

2.                   Henricus ten Brink, ged. Nijkerk (rk) 03.08.1802.

3.                   Barbara Apollonia ten Brink, ged. Nijkerk (rk) 06.11.1804, overl. Amersfoort 30.10.1828.

4.                   Henricus Antonius ten Brink, ged. Nijkerk (rk) 01.08.1806; volgt [14].

 

Noten: |a| Hendrika; |b| vader van Wencom, moeder van der Busert; |b| Maurits, vader Hendrick ten Brinck, moeder Rhijntje Jans van Esvelt.

 

[30] Dirk Timmer, geb. Weesp ca. 1775, molenaar (1815), korenmolenaar (1830), timmerman (1836), graanmolenaar (1841), overl. Muiden 25.09.1849|c|, z.v. Nicolaas Timmer en NN; tr.

[31] Maria Margaretha Schouten, geb. Weesp ca. 1780, overl. Muiden 25.12.1836|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Maria Margrietha, Marretje):

1.                   Nicolaas Timmer, geb. Muiden xx.11.1801, overl. ’s-Hertogenbosch 09.02.1859|d|.

2.                   Maria Johanna Timmer, geb. Muiden ca. 1804, overl. Utrecht 03.04.1880, tr. 1e Hoogland 18.04.1849|b| Matthias Henricus van der Meer, geb. Amsterdam 30.10.1802, ged. Amsterdam (Kerk De Zaaier (rk)) 30.10.1802, overl. voor 1863, z.v. Franciscus van der Meer en Maria Tempelen; tr. 2e Culemborg 28.05.1863 Fredericus Leo van Blaricum, ged. Utrecht (rk) 11.04.1801, pottebakker (1819), overl. Utrecht 30.10.1881, z.v. Cornelis van Blaricum en Aletta Maria Wintershoven.
     MHvdM tr. 1e Diliana Catharina Butot, overl. voor 1849.
     FLvB tr. 1e Ankeveen 24.11.1819 Willemina van der Meer, geb. Ankeveen ca. 1796/1797, overl. Utrecht 26.08.1825, d.v. Jacob van der Meer en Jannetje Koopmanschap; tr. 2e Harmelen 31.05.1826 Gerarda Lenssinck, ook Gerardina, geb. Harmelen ca. 1801/1802, overl. Utrecht 12.02.1854, d.v. Barbardus Lenssinck en Theodora Gasse.

3.                   Johanna Timmer, geb. Muiden ca. 1806/1807; volgt [15].

4.                   Cornelis Dominicus Hermanus Timmer, geb. Muiden ca. 1810/1811, timmerman (1836,1839), overl. Muiden 15.05.1893, tr. Muiden 10.04.1839 Petronella van Amersfoort, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 05.11.1809, overl. Muiden 04.07.1888, d.v. Pieter van Amersfoort, logementhouder, en Lamberta Timmer.

5.                   Petronella Maria Timmer, geb. Muiden 07.01.1815, overl. Amersfoort 30.04.1872, tr. Amstersfoort 10.04.1850 Wenceslaus Hendrikus Joannes Vermolen, geb. Amersfoort 30.08.1820, winkelier (1877), overl. Amersfoort 07.06.1890, z.v. Thomas Franciscus Vermolen en Rainilda ten Brink.

6.                   Catharina Hendrika Timmer, geb. Muiden 07.01.1815, overl. voor 1870, tr. Muiden 26.05.1841 Jan Theodorus Sjoukes, geb. Amsterdam 12.03.1814, koopman, overl. voor 1870, z.v. Frans Sjoukes, koopman, en Christina Johanna van der Maaden.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Muiden 1836 no.63); |b| moeder v/d bruidegom Gempesen (huw.akte Hoogland 1848 no.8); |c| ‘wijders verklaarde de aangevers dat de moeder van den overledene aan hun geheel was onbekend’ (overl.akte Muiden 1849 no.50); |d| ook overl.akte Culemborg 1859 no.43.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren