Benno Siegfried Frenkel (1920-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2022)

 


 

[1] Benno Siegfried Frenkel, Bob, geb. Rotterdam 25.12.1920, eindexamen gymnasium-A Gymnasium Erasmianum Rotterdam 1938|a|,
kandidaatsexamen rechten Leiden 1939|b|, student GU Amsterdam (1940)|c|, doctoraalexamen voor 02.12.1946, hoofdcommies, later referendaris bij College van Rijksbemiddelaars (1956), algemeen secretaris van het College van Rijksbemiddelaars (1961), directeur van het Loonbureau (1965,1967),
lid van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (-1972), hoogleraar Tilburg (1972-1986)|d|, OON 1967, overl. ’s-Gravenhage 19.08.1994, crem. ’s-Gravenhage 24.08.1994.

 

Noten: |a| De Maasbode 29.06.1938; |a| Leidsch Dagblad 25.10.1939; |c| archiefkaart Stadarchief Amsterdam (woont Pr.Hendrikkade 122 hs bij oom Arnold Norden, van 06.11.1940 tot 18.04.1941, beroep student GU); |d| de Volkskrant 14.07.1972.

 

[2] Alexander Frenkel, geb. Rotterdam 13.11.1881, koopman (1919), commissionair in effecten (1922), bankdirecteur (1944), overl. Soest 06.09.1944|a|, tr. Amsterdam 01.07.1919
[3] Elisabeth Nannette Norden, geb. Amsterdam 02.09.1892, overl. Rotterdam 02.12.1946, crem. Velsen (Westerveld).

Uit dit huwelijk:

1.                   Benno Siegfried Frenkel, geb. Rotterdam 25.12.1920; volgt [1].

2.                   Frits Emanuel Frenkel, geb. Rotterdam 02.12.1923, overl. Amsterdam 03.10.2006.

 

Noten: |a| overl.akte Soest 06.12.1945 no.498.

 

[4] Benjamin Frenkel, geb. Deventer 29.10.1838, kleermaker (1871,1879), koopman (1881), pettenmaker (1883), winkelier (1885,1900), overl. Rotterdam 29.04.1908, tr. Rotterdam 21.06.1871

[5] Henrietta Koster, geb. Rotterdam 13.10.1846, overl. Rotterdam 14.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Saul Frenkel, ook Charles, geb. Rotterdam 31.05.1872, winkelier (1900), koopman (1919), zuivelfabrikant (1920), overl. Rotterdam 08.10.1942, tr. Rotterdam 05.07.1900 Mietje Raske, geb. Rotterdam 06.08.1870, overl. Rotterdam 30.07.1927, d.v. Meijer Raske, winkelier, en Louise Rintel.

2.                   Anna Frenkel, geb. Rotterdam 14.05.1874, overl. Rijswijk 16.06.1940, tr. Rotterdam 08.09.1898 Charles Cohen, geb. ’s-Gravenhage 17.01.1875, overl. Auschwitz 11.12.1942|e|, z.v. Leon Cohen en Regina Koster.

3.                   Salomon Frenkel, geb. Rotterdam 20.02.1877, handelsreiziger (1900,1918), overl. Auschwitz 31.01.1944|d|, tr. Rotterdam 10.10.1918 Jacomijntje Margaretha Meure, geb. Oegstgeest 18.12.1889, overl. Rotterdam 01.02.1973, crem. Rotterdam-Zuid 05.02.1973, d.v. Cornelis Meure en Cornelia Catharina Vingerhoets.
     JMM tr. 2e A. Spaargaren, overl. Rotterdam 1971.

4.                   Philip Frenkel, geb. Rotterdam 12.05.1879, koopman in galanterieën, overl. Auschwitz 19.02.1943|c|, tr. Rotterdam 16.09.1920 Jacoba Son, geb. Rotterdam 21.11.1890, overl. Auschwitz 19.02.1943|b|, d.v. Mozes Joseph Son, tandarts, en Henrietta Bosman.

5.                   Alexander Frenkel, geb. Rotterdam 13.11.1881|a|; volgt [2].

6.                   Henrietta Frenkel, geb. Rotterdam 25.09.1883, overl. Rotterdam 22.11.1883.

7.                   Leon Frenkel, geb. Rotterdam 09.12.1885, bankier, overl. Rotterdam 14.03.1948, crem. Velsen (Westerveld) 17.03.1948, tr. Enschede 16.03.1920 Rosij Serphos, geb. Enschede ca. 1893, overl. Rotterdam 14.03.1948, crem. Velsen (Westerveld) 17.03.1948, d.v. Salomon Simon Serphos, fabrikant, en Aline Marx.

 

Noten: |a| aangifte door Alida Rueb, oud 63 jaar, vroedvrouw (geb.akte Rotterdam 1891 fol.e074v); |b| overl.akte Rotterdam 1951 fol.v3-035; |c| overl.akte Rotterdam 1951 fol.v2-019v; |d| overl.akte Rotterdam 1951 fol.v4-006; |e| overl.akte Rijswijk 1950 no.222.

 

[6] Salomon Aron Norden, geb. Oss 23.08.1857, arts (1882), promotie Amsterdam UvA 20.03.1883|a|, overl. Amsterdam 05.02.1918, tr. Amsterdam 22.10.1889

[7] Anna Josephine Asscher, geb. Amsterdam 12.05.1864, overl. Amsterdam 26.11.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arnold Norden, geb. Amsterdam 05.08.1890, arts, tr. Rotterdam 18.12.1924 Elisabeth Roos, geb. Rotterdam 13.04.1900, d.v. Philip Michael Roos, koopman in leder, en Ida Alma Meinrath.

2.                   Emanuel Norden, geb. Amsterdam 28.08.1891, mr., promotie Amsterdam UvA 03.07.1917|b|, overl. Amsterdam 19.03.1919.

3.                   Elisabeth Nannette Norden, geb. Amsterdam 02.09.1892; volgt [3].

4.                   Nanny Eva Norden, geb. Amsterdam 23.11.1895, overl. Auschwitz 03.09.1943|d|, tr. Amsterdam 04.07.1922 Meijer Jacob Wolff, geb. Meppel 30.11.1894, fabrikant, overl. Polen 31.03.1944|c|, z.v. Jacob Wolff, koopman (1894), fabrikant (1922), en Juda Wolff.

5.                   Benoit Norden, geb. Amsterdam 06.09.1903, procuratiehouder (1929), kantoorbediende, bedrijfsorganisator, tr. 1e Amsterdam 26.02.1929 Sara Calff, geb. Hackney 25.02.1905, overl. Amsterdam 03.09.1964, d.v. Michael Calff en Jansje Sondervan; otr. Rotterdam 20.09.1966, tr. 2e Rotterdam 04.10.1966 Margaretha Henriette van Sillevoldt, geb. Rotterdam 25.10.1928.

 

Noten: |a| proefschrift: Over het vervoer van zieken en gekwetstente water; |b| Stellingen, promotor: J.A. van Hamel (1880-1964); |c| overl.akte Meppel 1953 no.39; |d| overl.akte Meppel 1951 no.1888.

 

[8] Salomon Philip Frenkel, geb. Deventer 08.04.1808, bank van leninghouder (mrt1835), koopman (nov1835,1838), onderwijzer (1840,1846), koster (1848,1860), onderwijzer (feb1871), koopman (jun1871,1873), uitdrager (1878), koopman (1880), venter (1881), overl. Rotterdaam 29.05.1894, tr. Amsterdam 18.03.1835|a|

[9] Henriette de Jong, geb. Amsterdam ca. 1811, overl. voor 1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Philip Frenkel, geb. Zuid-Waddinxveen 14.11.1835, koopman (1860), journalist (1888), overl. Edam 31.12.1913, tr. Arnhem 09.05.1860 Henrietta Wolff, geb. ca. 1825, overl. voor 1913, d.v. Migiel Wolff en Deubchen Coppel.

2.                   Aleida Frenkel, geb. Deventer 10.07.1837, overl. Breda 05.05.1899, tr. Breda 22.07.1880 Abraham Mozes Heijmans, geb. Amsterdam ca. 1806, porceleinkrammer (1846), overl. Breda 17.09.1894, z.v. Saartje Heijmans, groenvrouw (1846).
     AMH tr. 1e Breda 26.03.1846 Jetje Mozes Levie, geb. Amsterdam ca. 1800/1803, porceleinkramster (1846), overl. Breda 10.04.1880, d.v. Mozes Levie en Saartje Salomon.

3.                   Benjamin Frenkel, geb. Deventer 29.10.1838; volgt [4].

4.                   Rebekka Frenkel, geb. Deventer 09.02.1840, overl. Rotterdam 05.12.1921, tr. Rotterdam 14.08.1872 Johann Strauss, geb. Zülpich|b| ca. 1848, regenschermmaker, overl. Rotterdam 24.10.1921, z.v. Levi Strauss, regenschermmaker, en Bette Peipedop.

5.                   Manasse Frenkel, geb. Deventer 16.11.1841, koopman, overl. Rotterdam 24.02.1906, tr. Rotterdam 08.02.1871 Betje Meijerse, ook Elizabeth, geb. Maassluis ca. 1832, dienstbode (1871), overl. Pernis 06.01.1890, d.v. Marcus Meijerse en Debora Gazan.

6.                   Raphaël Frenkel, geb. Deventer 11.06.1844, koperslager (1871), blikslager (1878,1879), overl. (levenloos uit de Westersingel opgehaald) Rotterdam 24.06.1879, tr. Rotterdam 16.01.1878 Anna Lezer, geb. Assen 26.07.1837, dienstbode (1878), d.v. Lezer Andries Lezer, vleeshouwer, en Betje Nathans Kuijl.

7.                   Meijer Frenkel, geb. Deventer 08.09.1846, koopman, overl. Rotterdam 06.07.1909, tr. 1e Rotterdam 10.09.1873 Froukje Simons, geb. Foxhol (Hoogezand) 23.02.1844, overl. Rotterdam 29.11.1901, d.v. Simon Simons, inlandse kramer, en Mietje Meijers; tr. 2e Zaandam 19.08.1903 Betje de Wolff, geb. Utrecht 22.06.1857, overl. Auschwitz 26.02.1943, d.v. Levi Israël de Wolff en Heintje de Jong.

8.                   Kaatje Frenkel, geb. Deventer 21.08.1848, overl. Rotterdam 09.04.1925.

9.                   Sipora Frenkel, geb. Deventer 02.06.1850, dienstbode (1881), overl. Apeldoorn 20.10.1925|c||d|, tr. Amsterdam 14.09.1881 Levie Groen, geb. Amsterdam ca. 1856, venter, overl. voor 1925, z.v. Eliazer Levie Groen, venter, en Sara Abraham Manheim.

 

Noten: |a| bruid Henriëtte, moeder v/d bruidegom Manasse, noeder v/d bruid Adalida Abraham Meijer van IJzen (huw.akte Amsterdam 1835 reg.1 fol.77v); |b| destijds in Pruissen, nu in Kreis Euskirchen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| aangifte door een gestichtsbeambte {w.s. van Het Apeldoornsche Bosch} (overl.akte Apeldoorn 1925 no.482); |d| ook overl.akte Rotterdam 1925 fol.s054.

 

[10] Sauel Koster, besnijdenis Rotterdam 23.08.1806, kleermaker (1836), overl. Rotterdam 20.03.1869, tr. Rotterdam 25.05.1836

[11] Anna Alexander de Vries, geb. Schiedam 1801, overl. Rotterdam 03.11.1874|a|, d.v. Alexander de Vries en Maartje Zelderust.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Koster, geb. Schiedam 10.08.1837, tr. Schiedam 30.11.1864 Salomon Hartog, geb. Martenshoek (Hoogezand) 21.06.1838, koopman (19871), z.v. Benjamin Hartog, inlandse kramer, en Margien Benjamin de Beer, inlandse kramersche.

2.                   Maartje Saul Koster, geb. Schiedam 16.01.1839, tr. Rotterdam 16.03.1887 Meijer Hartog van der Molen, geb. Amsterdam ca. 1834/1835, kruier (1858), vleeshouwer (1887), z.v. Hartog Gerrit van der Molen en Eva David de Vries.
     MvdM tr. 1e Amsterdam 06.10.1858 Klaartje Oesterman, geb. Amsterdam 19.04.1836, overl. voor 1887, d.v. Meijer Oesterman en Sophia Hijman Cats, werkster (1858).

3.                   Salomon Saul Koster, geb. Schiedam 06.12.1840.

4.                   Regina Koster, geb. Schiedam 23.04.1843, dienstbode (1872), overl. ’s-Gravenhage 24.01.1918, tr. ’s-Gravenhage 06.11.1872 Leon Cohen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1844/1845, boekbinder (1872), overl. ’s-Gravenhage 25.06.1923, z.v. David Cohen en Hendrina van Rijs, koopvrouw.

5.                   Henrietta Koster, geb. Rotterdam 13.10.1846; volgt [5].

 

Noten: |a| oud 74 jaar en een maand, moeder Zelderust, wede Saul (overl.akte Rotterdam 1874 fol.e109).

 

[12] Aron Salomon Norden, geb. Amsterdam 30.01.1830, onderwijzer (1855), leraar (1857), voorganger (1859,1863), onderwijzer (1865,1871), voorzanger (1887), onderwijzer (1889), godsdienstleraar (1894), overl. Dordrecht 15.02.1894, tr. Amsterdam 08.08.1855

[13] Naatje Salomons, geb. Amsterdam 30.09.1831, overl. Amsterdam 18.06.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Aron Norden, geb. Oss 23.08.1857; volgt [6].

2.                   Julius Norden, geb. Middelburg 26.08.1859, bediende, overl. Rotterdam 05.06.1936, tr. Rotterdam 06.07.1887 Keetje de Vries, geb. Rotterdam 16.02.1860, overl. Sobibor ‘op of omstreeks’ 05.03.1943|d|, d.v. Izaak de Vries en Rebecca Wolfsbergen.

3.                   Esperance Norden, geb. Middelburg 27.06.1861, overl. Rotterdam 28.07.1934, tr. Dordrecht 14.08.1889 Wilhelm Grelinger, geb. Amsterdam 07.06.1867, diamantslijper, overl. Amsterdam 13.11.1927, z.v. Salomon Grelinger en Heintje Joel Salomons.

4.                   Clara Norden, geb. Middelburg 14.04.1863, overl. Dordrecht 05.07.1871.

5.                   Jeannette Norden, geb. Dordrecht 20.07.1865, overl. Rotterdam 12.08.1914.

6.                   Abraham Norden, geb. Dordrecht 26.11.1866, artsexamen Amsterdam UvA 13.01.1894, promotie Amsterdam UvA 19.03.1897|a|, overl. Amsterdam 16.10.1936, tr. Amsterdam 24.08.1897 Catharina Johanna van Lier, geb. Amsterdam 01.06.1871, overl. Amsterdam 26.10.1918, begr. Muiderberg (Israël.Bpl.) 28.10.1918, d.v. Salomon Moise van Lier, geneesheer, en Jeannette Duijs.

7.                   Gabriël Norden, geb. Dordrecht 28.01.1869, overl. Dordrecht 21.10.1870.

8.                   Jacques Norden, geb. Dordrecht 21.07.1871|b|, overl. Dordrecht 08.08.1871.

9.                   Jacob Norden, geb. Dordrecht 21.07.1871|c|, overl. Dordrecht 06.08.1871.

 

Noten: |a| proefschrift: Over maagsyphilis; promotor: P.K. Pel (1852-1919); |b| geboren des voormiddags ten half een uren (akte no.465); |c| geboren des voormiddags ten een uren (akte no.466); |d| overl.akte Rotterdam 1949 fol.s114.

 

[14] Emanuel Benjamin Asscher, geb. Amsterdam 22.04.1825, student M Leiden 14.05.1844, promotie Leiden 04.05.1848|a|, geneesheer, overl. Amsterdam 18.03.1912, begr. Muiderberg 20.03.1912, tr. Amsterdam 10.05.1855

[15] Betje de Vedder, geb. Amsterdam 05.08.1834, overl. Amsterdam 30.11.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamin Emanuel Asscher, geb. Amsterdam 10.09.1859, student rechtsgeleerdheid Leiden 12.03.1877, promotie Amsterdam UvA 27.10.1881|b|, advocaat, RNL, begiftigd met de Zilveren Medaille der Stad Amsterdam 1939, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1941, begr. Muiderberg (Bpl. der Ned.Isr.gemeente) 08.08.1941, tr. Arnhem 15.04.1885 Esther Cohen, geb. Arnhem 01.04.1862, overl. Paradiso (Zwitserland) 04.05.1934, d.v. Abraham Emanuel Cohen en Anna Prins.

2.                   Anna Josephine Asscher, geb. Amsterdam 12.05.1864; volgt [7].

3.                   Séraphine Angélique Asscher, geb. Amsterdam 02.12.1865, RON 1930, begiftigd met de Zilveren Medaille der Stad Amsterdam 1936, overl. Amsterdam 08.03.1948, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 10.03.1948, tr. Amsterdam 12.03.1891 Gustaf Jacob Levenbach, geb. Sittard 21.04.1858, koopman (1889,1891), vennoot in Fa. M. Levenbach (1890), commissaris van de Stoomlederfabriek De Kroon te Waalwijk, overl. Amsterdam 19.12.1930, begr. Muiderberg 21.12.1930, z.v. Meijer Levenbach (1815-1893) en Rosa Hertz.
– Levensbericht SAA: nl.wikipedia
– Het ouderpaar Levenbach-Hertz vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat George Joseph Levenbach (1912-1991), hoogleraar Bandoeng.

4.                   Eva Wilhelmina Asscher, geb. ca. 1867, overl. Amsterdam 14.11.1940, begr. Muiderberg 18.11.1940.

5.                   Henriette Louise Asscher, geb. Amsterdam 07.11.1869, overl. Amsterdam 14.05.1946, begr. Muiderberg 17.05.1946, tr. Amsterdam 10.08.1893 Moritz Emile Levenbach, geb. Sittard 21.11.1860, koopman, vennoot in Fa. M. Levenbach (1890), overl. Amsterdam 09.04.1928, begr. Muiderberg (Isr.Bpl.) 13.04.1928, z.v. Meijer Levenbach (1815-1893) en Rosa Hertz.

– Het ouderpaar Levenbach-Hertz vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat George Joseph Levenbach (1912-1991), hoogleraar Bandoeng.

 

Noten: |a| proefschrift: Specimen toxicologico-medicum inaugurale de plumbo ejusque praeparatis; |b| proefschrift: De verjaring in het internationaal privaatrecht; promotor: T.M.C. Asser (1838-1913).

 

[16] Philip Salomon Frenkel, geb. Greidis in Polen{?} ca. 1760, koster bij de Israëlitische ringsynagoge te Deventer (1835), koster (1847), overl. Deventer 08.01.1847|a|, z.v. Salomon Frenkel en Rebekka N; tr.

[17] Kaatje Menasse, geb. ’s-Gravenhage xx.08.1764, overl. Deventer 23.02.1855|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Frenkel, geb. Deventer 08.04.1808|b|; volgt [8].

 

Noten: |a| van de moeder ‘de naam onbekend’ (overl.akte Deventer 1847 no.18); |b| Bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893; |c| ‘de namen der ouders onbekend’ (overl.akte Deventer 1855 no.82).

 

[18] Benjamin Samuel de Jong, geb. Amsterdam ca. 1778, koopman (1835), z.v. Samuel Emanuel Hartog en NN; otr. Amsterdam 06.12.1805

[19] Adalida Abraham Meijer, geb. Amsterdam ca. 1782, overl. na 1835, d.v. Abraham Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Henrietta de Jong, geb. Amsterdam ca. 1811; volgt [9].

3.                  

 

[20] Salomon Sauel Levij, later Koster|b|, geb. Rotterdam xx.10.1773, overl. Rotterdam 19.11.1832, z.v. Saul Levie en Hesje Marcus; tr.

[21] Marijtje Levie, overl. na 1836.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Levie, geb. ca. 1803.

3.                   Sauel Koster, besnijdenis Rotterdam 23.08.1806|a|; volgt [10].

4.                  

5.                   {oom}  Samuel Koster, geb. ca. 1811, overl. na 1871.

 

Noten: |a| Sauel Salomon Levij; |b| op 16.12.1811 neemt Salomon Sauel Levij de naam Koster aan, met vijf zonen waaronder Levie en Sauel (huw.bijln Rotterdam 25.05.1836, zoon Sauel).

 

[22] Alexander Joseph de Vries, geb. ca. 1764, colporteur (1813), marsloper (1815), marskramer (1817), overl. Schiedam 01.03.1817|d|, tr.

[23] Maartje Joseph Zeldenrust, geb. Parijs xx.03.1775, huishoudster (1836), overl. Rotterdam 16.04.1870|c|, d.v. Joseph Zeldenrust.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Anna Alexander de Vries, geb. Schiedam ‘in den jaare’ 1801; volgt [11].

3.                   Joseph de Vries, geb. Schiedam ca. 1804, koopman, overl. Schiedam 08.07.1868, tr. 1e Overschie 12.12.1828 Regina IJzerman, ook IJserman, geb. Kampen ca. 1802, overl. Schiedam 20.04.1857, d.v. Machiel IJzerman en Aaltje Kronenburg; tr. 2e Schiedam 06.08.1857 Helena Jacobs, geb. Blokzijl 11.09.1816, overl. ’s-Gravenhage 15.03.1899|e|, d.v. Jacob Alexander Jacobs, koopman, en Beth Israel Themans.

4.                   Catharina de Vries, geb. Schiedam 02.02.1813, overl. Rotterdam 18.10.1890, tr. Rotterdam 12.08.1840 Jacob Bosman, geb. Rotterdam 06.01.1813, overl. Rotterdam 27.01.1915|b|, z.v. Salomon Jacob Bosman en Judik Franzi.

5.                   Jozua Alexander de Vries, geb. Schiedam 13.01.1817, koopman, overl. Rotterdam 26.06.1893, tr. ’s-Hertogenbosch 08.06.1843 Saartje Zeldenrust, geb. Amsterdam 01.04.1819, overl. voor 1883, d.v. Hartog Joseph Zeldenrust en Roosje Meijer Levi.

6.                   Nathan Alexander de Vries, geb. Schiedam 13.01.1817, koopman, overl. Rotterdam 31.12.1899, tr. 1e Rotterdam 05.03.1845 Sara Heiligers, geb. Rotterdam 07.01.1826, overl. Rotterdam 14.12.1863, d.v. Salomon Heiligers en Eva van Ploeg; tr. 2e Oosterhout 15.02.1865 Sophia ten Coorn, geb. Amersfoort 10.04.1829, overl. Rotterdam 30.07.1891, d.v. Levie ten Coorn en Hester Davids Schaap.

7.                  

8.                   Levi de Vries, geb. ca.a 1810, overl. Schiedam 17.01.1815.

 

Noten: |a| akte van bekendheid (huw.bijln Rotterdam 25.05.1836); |b| oud 102 jaar; |c| ‘naam der moeder onbekend’, ouders overleden te Schiedam (overl.akte Rotterdam 1870 fol.b180); |d| geen geboorteplaats vermeld, ‘zijnde de namen der ouders aan de declaranten onbekend, doch beide overleden’ (overl.akte Schiedam 1817); |e| per abuis wede Alexander de Vries (overl.akte ’s-Gravenhage 1899 no.755).

 

[24] Salomon Heijman Norden, geb. Heenvliet ca. 1799, schoenmaker, overl. voor 1844, z.v. Heijman Salomon Norden en Roosje Isaac Abrahams; tr. Amsterdam 23.04.1823

[25] Betje Aron Roeg, geb. Amsterdam ca. 1807, overl. tussen 1844 en 1855, d.v. Aron Roeg, venter, en Ester Citters.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Ester Norden, geb. Amsterdam ca. 1824, naaister, overl. tussen 1885 en 1896, tr. Amsterdam 22.05.1844 Jacob Workum, geb. Amsterdam 13.03.1813, diamantslijper, overl. tussen 1885 en 1896, z.v. Zadok Samuel Workum, diamantslijper, en Hester Barend Coster.

3.                   Jeannette Norden, geb. Amsterdam ca. 1828, overl.  voor 1862, tr. Amsterdam 21.07.1853 Jacob Hartog Pos, geb. Amsterdam 15.11.1828, kantoorbediende, overl. tussen 1894 en 1907, z.v. Hartog Jacob Pos en Louisa Benjamin Voorzanger.
     JP tr. 2e Amsterdam 24.12.1862 Klaartje Norden (ca.1837-1880), jongere zuster van Jeannette.

4.                   Aron Salomon Norden, geb. Amsterdam 30.01.1830; volgt [12].

5.                   Marianne Norden, geb. Amsterdam ca. 1835/1836, overl. tussen 1881 en 1916, tr. 1e Amsterdam 30.05.1855 Cosman Citroen, geb. Amsterdam 18.09.1834, diamantslijper, overl. Amsterdam 24.05.1875, z.v. Levie Cosman Citroen en Sara Smitt; tr. 2e Amsterdam 07.02.1878 Jacob Trompetter, geb. Amsterdam 11.09.1853, diamantsnijder, overl. na 1916, z.v. Barend Trompetter en Mietje Rothschild.

6.                   Klaartje Norden, ook Clara, geb. Amsterdam ca. 1837, overl. Amsterdam 02.11.1880, tr. Amsterdam 24.12.1862 Jacob Pos (1828-voor1907).
     JP tr. 1e Amsterdam 21.07.1853 Jeannette Norden (ca.1828- voor1862), oudere zuster van Klaartje.

7.                  

 

[26] Joel Moses Salomons, geb. Amsterdam 26.08.1804, diamantslijper (1830,1855,1869), overl. tussen 1875 en 1899, z.v. Mosez Salomons en Annaatje Salomon; tr. Amsterdam 09.06.1830

[27] Klaartje Abraham Brilleslijper, geb. Amsterdam 08.01.1807, overl. tussen 1875 en 1899, d.v. Abraham Nathan Brilleslijper en Annaatje David Hoofie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Naatje Salomons, geb. Amsterdam 30.09.1831; volgt [13].

2.                   Heintje Salomons, geb. Amsterdam 06.03.1836, overl. Watergraafsmeer 16.02.1920, tr. Amsterdam 18.01.1865 Schoolem Grelinger, ook Salomon, geb./besneden Groningen 04.10.1803, kleermaker (1838), winkelier (1865), z.v. Nathan Grelinger, koopman, en Rachel Levi Vrieshof/Friso.
     SG tr. 1e Leiden 30.08.1838 Esther Salomons, geb. Appingedam 18.06.1803, modemaakster, overl. voor 1865, d.v. Jonas Salomons en Branco Daniel Barends.

3.                   Theresia Salomons, geb. Amsterdam 16.03.1838, tr. Amsterdam 11.03.1874 Isaac van Praag, geb. Amsterdam 13.12.1824, koopman, z.v. Lion Juda van Praag en Rachel Benedictus Abrahams.
     IvP tr. 1e Amsterdam 10.09.1851 Leentje Sluijzer, geb. Amsterdam 06.04.1819, uitdraagster (1851), overl. voor 1874, d.v. Joseph Eliazer Sluijzer, sjouwer (1844), kantoorbediende (1851), en Roosje Mozes Krijn.
     LS tr. 1e Amsterdam 22.05.1844 Eliazer Theeman, geb. Amsterdam 01.07.1817, uitdrager, overl. voor 1851, z.v. Wolf Hartog Theeman, sjouwer, en Schoontje Eliazer.

4.                   Abraham Salomons, geb. Amsterdam 04.10.1841, diamantslijper, tr. 1e Amsterdam 09.06.1869 Clara Keesing, geb. Amsterdam 05.04.1836, overl. Amsterdam 11.10.1893, d.v. Israel Tobias Keesing, behanger, en Sara Gompel Hitsel; tr. 2e Amsterdam 23.08.1899 Annaatje Maijkels, geb. Amsterdam 06.08.1850, d.v. Jacob David Maijkels en Sara Polak.
     AM tr. 1e Den Helder 09.02.1882 Abraham Glazer, geb. Den Helder 15.07.1853, vishandelaar (mrt1881), koopman (sep1881), vishandelaar (1882), overl. Amsterdam 18.03.1888, z.v. David Glazer, koopman, en Mietje Kannewasser.
     AG tr. 1e Amsterdam 23.03.1881 Johanna Pruik, geb. Groningen 07.01.1846|a|, dienstbode (1881), overl. Den Helder 02.09.1881|b|, d.v. Joseph Salomon Pruik en Rebekka van Gelder (1819-), ook Betje, dienstmeid (1846,1863), baker (1881).

5.                   Mozes Salomons, geb. Amsterdam 21.07.1843, diamantslijper, tr. Amsterdam 14.04.1875 Elisabeth Salomons, geb. Amsterdam 06.02.1843, d.v. Salomon Mozes Salomons en Mietje Samuel Hegt.

6.                   Samuel Salomons, geb. Amsterdam 16.01.1848, koopman, overl. voor 1904, tr. Amsterdam (bs) 03.06.1874, tr. Amsterdam (kerk) 26.08.1874|c| Klara Weltevreede, geb. Amsterdam 12.06.1844, overl. na 1904, d.v. Moses Weltevreede, winkelier, en Sara Benedictus Duijts.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Betje, gewettigd bij haar huwelijk met Joseph (geb.akte Groningen 1846 no.23 & huw.akte Amsterdam 25.03.1863); |b| per abuis geb. Amsterdam (overl.akte Den Helder 1881 no.266); |c| Nieuw Israëlietisch weekblad 28.08.1874.

 

[28] Benjamin Emanuel Asscher, geb. Amsterdam ca. 1786, chirurgijn en vroedmeester, overl. na 1856, z.v. Emanuel Asscher en Eva Asser; tr. Amsterdam 16.06.1824

[29] Anna Benedictus de Goede, geb. Amsterdam ca. 1802, d.v. Benedictus Meijer de Goede, venter (1824), en Hester Samuel.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Emanuel Asscher, geb. Amsterdam 22.04.1825; volgt [14].

3.                   Philip Asscher, geb. Amsterdam ca. 1828, tr. Rotterdam 28.095.1856 Louise Heijermans, geb. Rotterdam 20.12.1833, overl. na 1868, d.v. Joseph Heijermans en Henriette Lissa/Lisso.

4.                   Eva Asscher, geb. Amsterdam ca. 1832, tr. Amsterdam 10.09.1856 Salomon van Gelder, geb. Schoonhoven 31.07.1827, goud- en zilverkashouder, z.v. Abraham Hartog van Gelder, koopman, en Rosette Salomon van Wijnbergen.

5.                   Martinus Asscher, geb. Amsterdam 03.03.1833, commissionair in effecten (1885), koopman (1898,1899), commissionair (1902), tr. Haarlem 26.03.1885 Sophie Moses, geb. ’s-Gravenhage 06.11.1845, overl. Amsterdam 21.10.1918, begr. 23.10.1918, d.v. Hartog Moses en Rosette Oppenheimer.

6.                   Ephraim Asscher, geb. Amsterdam 24.09.1838, heel- en verloskundige, overl. Amsterdam 15.01.1870.

7.                   Esther Asscher, geb. Amsterdam 14.12.1841, overl. na 1904, tr. Amsterdam 01.07.1868 Hartog Emanuel, geb. Kloetinge 25.11.1837, koopman, overl. Rotterdam 27.05.1904, z.v. Abraham Emanuel, koopman, en Caroline Mozes Nathan.

8.                   Rachel Asscher, geb. Amsterdam 24.11.1843, overl. ’s-Gravenhage 27.01.1919, tr. Amsterdam 18.06.1872 Jacques Chits, geb. Haarlem 14.10.1835, fotograaf, overl. ’s-Gravenhage 07.02.1917, z.v. Benedictus Joseph Chits, onderwijzer, en Mietje Mozes van Leeuwen.

 

[30] Joseph Abraham de Vedder, geb. Amsterdam ca. 1792, juweelsnijder (1816), diamantsnijder (1850,1855), overl. voor 1868, z.v. Abraham Isaac de Vedder, kruier, en Vrouwtje Joseph; tr. Amsterdam 31.01.1816

[31] Sara Abraham Hoorenman, geb. Rotterdam 05.01.1790, overl. Amsterdam voor 29.07.1868|d|, d.v. Abraham Jacob Hoorenman, winkelier, en Hester Salomon.

Uit dit huwelijk (vader ook Fedder, moeder ook Hoorenmans):

1.                  

2.                   Vrouwtje Fedder, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. na 1874, tr. Amsterdam 07.07.1841|c| Abraham Bolle, geb. Amsterdam ca. 1813, diamantslijper, overl. na 1874, z.v. Markus Moses Bolle, diamantslijper, en Rachel Jacob Rabbi.

3.                   Abraham Fedder, geb. Amsterdam ca. 1820, overl.Amsterdam 01.06.1874, tr. Amsterdam 06.06.1850|b| Esther Mulder, geb. Amsterdam ca. 1826, overl.na 1874, d.v. Samuel Israël Mulder, beëdigd taxateur, en Klaartje Jacob Hartong.

4.                   Ester de Vedder, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. Amsterdam voor 1874, tr. Amsterdam 08.05.1850 Eliazer van der Pen, geb. Amsterdam ca. 1822, diamantslijper (1850), winkelier (1874), z.v. Benjamin Eliazer van der Pen en Klaartje Philips Groenman.

5.                   Lea Fedder, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. tussen 1885 en 1907, tr. Amsterdam 13.05.1852|a| Meijer Mossel, geb. Amsterdam ca. 1825, diamantslijper, overl. voor 1885, z.v. Jozua Wolf Mossel en Sophia Aron de Hart, winkelierster (1852).

6.                   Isaac de Vedder, geb. Amsterdam 18.10.1829, diamantsnijder, tr. Rotterdam 11.07.1855 Catharina de Groot, geb. Rotterdam ca. 1831, d.v. Moses Gompel de Groot en Magdalena Philips.

7.                   Rebecca de Vedder, geb. Amsterdam ca. 1832, overl. na 1882, tr. Amsterdam 08.05.1851 Wolf van Amerongen, geb. Naaarden 02.04.1830, diamantslijper/diamantsnijder, overl. na 1882, z.v. Barend Juda van Amerongen en Vogeltje Aron de Hart, winkelierster (1851).

8.                   Betje de Vedder, geb. Amsterdam 05.08.1834; volgt [15].

9.                  

 

Noten: |a| bruid en haar vader in akte Fedder, tekenen met Fedder (huw.akte Amsterdam 1852 reg.4 fol.95v); |a| bruidegom in akte Fedder, tekent met Fedder (huw.akte Amsterdam 1850 reg.6 fol.12v). |a| bruid en haar vader in akte Fedder, tekenen met Fedder (huw.akte Amsterdam 1841 reg.3 fol.47); |d| Hoorenmans, wede Fedder (annonce collectie CBG).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren